مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

تأثیر پست‌‌های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌‌های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام

نمای مطلب

فصل نامه علمی – پژوهشی امداد و نجات، سال ششم، شماره 4، 1393
عنوان مقاله : تأثیر پست‌‌های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌‌های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام
نویسندگان : حامد چهارسوقی امین ، شهناز شیری ، محمد سلیمانی مهری ، حسن تردست ، کاظم رضانیا ، همایون نوری
چکیده
استان ایلام از جمله استان‌های حادثه خیز کشور از نظر تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود. ازاین‌رو تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر پست‌های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام انجام پذیرفت‌.
روش‌:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی‌مقطعی بود. جامعة آماری این تحقیق تماس رانندگابا بین جاده‌ای استان ایلام (‌اتوبوس‌، سواری و مینی‌بوس‌) را در بر می‌گرفت. که از این تعداد ٢٨٢ نفر به عنوان نمونة آماری به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص متناسب‌، عملا در این تحقیق شرکت نمودند. ابزار اصلی تحقیق‌، پرسشنامة محقق ساخته‌ای بود که روایی آن از نظر صاحب نظران و پایایی آن با برآورد ضریب کرونباخ آلفا ٨ مورد تایید قرار گرفت‌. یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد که بین عوامل مختلف جغرافیایی‌، انسانی‌، اجتماعی‌آموزشی و نیز لجستیکی (‌پشتیبانی‌) در مورد پست‌های امداد و نجات جاده‌ای با کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة مثت و معنی‌دار وجود دارد. نیعه‌کیوفا: نتایج این مطالعه نشان داد که تجهیز و نوسازی ناوگان پست‌های امداد و نجات جاده‌ای از ابعاد مختلف می‌تواند از دیدگاه رانندگان انواع رساط نقلیه استان ایلام‌، تاثیر مثبت بر کاهش سوانح جاده‌ای در این استان داشته باشد. کلمافا کلیدفا: تصادفات جاده‌ای‌، پست‌های امداد و نجات جاده ای‌، راه‌های مواصلاتی‌، رانندگان استان ایلام‌.

مقدمه

ایران از نظر جغرافیایی و اقلیمی‌، کشوری حادثه‌خیز است که باید آموزش‌های امداد و نجات جاده‌ای به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. به طوری که حداقل ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور این نوع آموزش‌ها را فراگیرند تا بتوانند در نبود نیروهای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به حادثه‌دیدگان خدمات ارائه دهند (‌٦)‌. با نگاهی به اخبار حوادث و سوانح ساخته دست بشر و بررسی آمارهای به دست آمده از مراکز درمانی مشخص می‌گردد که روزانه بسیاری از همرطنانمال بر اش تصادف با رسائط نقلیه جال خرد را از دست می‌دهند. همچنین بسیاری نیز دچار مصدومیت‌، نقص عضو و یا معلولیت می‌شوند و بدین ترتیب است که ایران جزو ده کشور سانحه‌خیز دنیاست‌. آمار منتشره از سوی مراجع رسمی (‌نیروی انتظاس‌، مرکز فوریت‌های پزشکی‌، جمعیت هلال‌احمر، آتش‌نشانی‌، وزارت راه و تر‌ابری‌) نیز مشخص می‌کند که هر ساله هزاران نفر در کشورمان بر اثر تصادفات وسیله نقلیه از بین می‌روند و میلیاردها تومان خسارت به جای می‌گذارد که خبر از فاجعه‌ای پنهان می‌دهد که متاسفانه به دلیل پراکندگی‌، اثرات منفی و زیانبار آن در جامعه مشهود نیست و فقط به عنوان درمین عامل مرگ و میر در کشور، هر از چند گاهی توسط مطبوعات و رسانه‌های گروهی‌، بررسی و کنکاش می‌شود (‌٥)‌. آخرین آمار سبوط به حوادث جاده‌ای سال‌های گذشته مشخص می‌سازد که بیش از ٢٦ هزار و ٩٠٠ نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و ١٣ هزار نفر مجروح شده‌اند. چنین رقمی ٤٥ برابر میزان آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی در کشورهای صنعتی است‌. این در حالی است که حدود ٩٠ درصد مسافران و ٨٥ درصد حابه‌جای بارها از طریق جاده‌های کشور انجام می‌شود، اما به استقرار امنیت در این مسیرها توجه لازم و کافی نمی‌شود (‌٦)‌. تحلیل‌های به دست آمده در ده‌ها همایش در سال‌های اخیر نشان دهندة این راقعیت است که رفتارهای انسانی بیش از ٧٠ درصد از علل تصادفات را شامل می‌شود (‌مانند بی‌توجهی به قوانین و مقررات‌، در نظر نگرفتن علائم هشداردهند٥، پایین بودن سطح آموزش و عدم آشنایی کافی رانندگان به حداقل مسائل فنی مربوط به خودرو)‌، ١٥ درصد نیز به رضعیت ساختاری جاده‌ها (‌مانند شکل پیچ‌ها، شیب سطح جاده‌، گذرگاه های کوهستانی‌) اشاره دارد و ١٥ درصد دیگر نیز به خودرو (‌مانند فرسودگی‌، نقص فنی‌) مربوط است (‌٥)‌. وضعیت در استان ایلام که حتی فاقد یک کیلومتر آزادراه یا بزرگراه اس‌، نه فقط بهتر از سایر نقاط کشرر نیست‌، بلکه شاید بدتر نیز باشد. به طرری که در سال ١٣٨٩ بر اساس گزارش رسمی پلیس راه این استان‌، ١٢٦٦ تصادف با ١٣٩ کشته و ٥٦٦ مجروح در راه‌های اصلی و فرعی به وقوع پیوسته است‌. کنترل روند رو به رشد تصادفات و کاهش پیامدهای آن در درجة نخست‌، به شناخت صحیح و دقیقی از وضعیت تصادفات در شبکة راه‌های این استان و نیز عوامل موثر بر آن و نقش پست‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در کاهش آن نیازمند است‌. در این استان بیشترین تصادفات مربوط به سه محور ایلام - مهران‌، ایلام دره شهر و ایلام - سرابله می‌باشد. این آمار حاکی از رشد ٤٣ درصد درصدی تصادفات در سال‌های اخیر در ایلام است (‌جدول شمارة ا)‌. در این مان‌، افراد، نهادها، ادارات و سازمان‌های متعددی در مراحل مختلف قبل از وقوع حادثه‌، حین وقوع و پس از حادثه نیز به شیوه‌های مختلف نقش دارند که از طه آنا می‌توان به پایگا٥های (‌پست‌های‌) امداد و نجات جاده‌ای‌، هوایی‌، ریلی‌، دریایی و کوهستانی جمعیت هلال‌احمر اشاره کرد که امدادگران و داوطلبان آن به خدمت رسانی مشغول هستند ( ٠ ا)‌. بر اساس سال انجام این تحقیق ( ١٣٩٠) در استان ایلام‌، چهار پست امداد و نجات جاده‌ای وجود داشت و یک پست نیز در شرف افتتاح بود. این پست‌ها عبارتند از: ا- پست شهرک ولیعصر (‌عج‌) در بدر٥ و زیر نظر شعمه شهرسقان در٥ شهر با فاعله ٨٠ کیلومتر تا مرکز استان (‌شهر ایلام‌)‌، ٢- پست سه راهی جندالله در صالح آباد (‌مسیر ایلام به مهرابا)‌، زیر نظر شعه شهرسقان مهران و با فاعله ٢٥ کیلومتر تا مرکز استان‌، ٣- پست دشت عباس دهلرانا: زیر نظر شعبه شهرستانا دهلرانا و با فاصله ٧٥ کیلومتری تا مرکز استان‌، ٤- پست قلاجه در مسیر ایوان به اسلام آباد غرب و زیر نظر شعبه شهرستان ایوان‌، با فاصله ٦٠ کیلومتر از مرکز استان‌. همچنین پست امداد و نجات جاده‌ای شباب زیر نظر شعبة شیروان چرداول با فاصله ٤٠ کلیومتری تا مرکز استان نیز به عنوان پنجمین پست در شرف افتتاح بود.

زیر نظر جمیت هلال‌احمر شهرستان مربوطه ایفای مسئولیت می‌کنند و معاونت امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام نیز بر عملکرد هر یک از این پست‌ها نظارت کامل دارد. از نظر پرسنلی نیز در این پست‌ها نه نفر نجات‌گر و سه نفر راننده به صورت شیفتی به صورت ٢٤ ساعت فعالیت و ٤٨ ساعت استراحت فعالیت دارند. در هر شیفت رانندة مسئول پست محسوب می‌شود. در کل استان ایلام با احتساب ١٢ نفر پرسنل در چهار پست امداد و نجات جاده‌ای در مجموع ٤٨ نفر در ماه در این پست‌ها مشغولند که البته با راه‌اندازی پنجمین پست‌، به زردی این تعداد به ٦٠ نفر می‌رسد. از این‌رو روزانه ١٦ نفر با احتساب چهار پست و پنج پست در آینده‌، ١٦ تا ٢. نفر در هر پست به کار امداد و نجات اشتغال دارند. هر ساله در فصل زمستان یعنی از پنجم آذر ماه لغایت پانزدهم فروردین ماه دو پست امداد و نجات جاده‌ای زمستانی در سه راهی کارزان (‌شیروان‌) و کبیرکوه (‌آبدانالا) علاره بر پست‌های موجود در استان فعالیت می‌نمایند تا سفری ایمن‌تر را برای مسافران زمستانی رقم بزنند. محدودة انجام این تحقیق از نظر “‌موضوعی‌” به تاثیر پست‌های امداد و نجات جاده‌ای در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی‌، از نظر مکانی (‌جغرافیایی‌)‌، استان ایلام و از نظر زمانی به سال ١٣٩٠ محدود می‌شود. اهمیت نظری انجام این تحقیق به این موضوع مرتبط است که کنترل روند رو به رشد تصادفات و کاهش پیامدهای آن در به شناخت درست و دقیقی از وضعیت تصادفات در شبکة راه‌های مواصلاتی استان ایلام مرتبط1‌ اهمیت کاربردی این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر کاهش تصادفات و نقش پست‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر در کاهش آن می‌پردازد. از این‌ررست که تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر پست‌های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام می‌باشد و در این خصوص‌، به برخی از پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته در این رابطة به اختصار اشاره می‌شود: پاک گوهر (‌١٣٨٨) در العه‌ای با عنوان «‌بررسی علل و عوامل موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای ایران با استفاده از مدل‌های رگرسیونی‌» و با روش تحقیق کاربردی و توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسید که عامل انسانی با ٩٧.٥ درصد مهم‌ترین سهم را در تصادفات جاده‌ای داشته است (‌٤)‌. برخلاف نظر پاک گوهر، قربانی و ذاکری (‌١٣٨٩) در تحقیقی با عنوان «‌بررسی سهم عوامل موثر در بروز تصادفات رانندگی‌» به این نتیجه رسیدند که اختصاص سهم عمده عوامل تصادف جاده‌ای صرفا به عامل انسانی‌، درست نیست و باید بسیاری از عوامل شکل‌گیری اشتباهات کاربران را در وضعیت شرایط محیطی‌، راه‌، ش‌افیک و رسایل نقلیه و نحوة فکنش آنها با عامل انسان جستجو کرد (‌٤)‌. اسماعیلی (‌١٣٨٩) در تحقیقی با عنوان «‌بررسی نقش پلیببن راه در مدیریت صحنة تصادفات جاده‌ای مورد مطالعه استان اردبیل‌»‌، به این نتیجه رسیدند که مدیریت صحنة تصادف توسط کارشنامن پلیس راه‌، ضمن جلوگیری از تصادفات ثانویه و تسریع در بررسی صحنه‌، باعث تسهیل در امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و پاکسازی و بازگشایی راه شده است و در نهایت به کاهش تلفات جانی و مالی حادثه دیدگان و رانندگان عبوری منجر می‌شود ( ا)‌. برنا و واحد پور ( ١٣٩٠) در بررسی نقش مدیریت مخاطرات طبیعی در کنترل سوانح و تصادفات جاده‌ای با مطالعه موردی محور کرج - چالوس و با استفاده از پژوهش‌های میدانی به این نتیجه رسیدند که مهم‌ترین پارامتر طبیعی خطرساز در این محور ارتباطی‌، ریزش سنگ و لغزش است‌. همچنین‌، بین یخبدابا و لغزندگی با عامل ارتفا رابطة مستقیمی وجود دارد. به طوری که با افزایش ارتفاع‌، پدیده یخبندان زودتر اتفاق می‌افتد و دیرتر خاتمه می‌یابد ( ٣) . آسیایی (‌١٣٨٦) در تحقیقی با عنوان «‌بررسی عوامل سش بر تصادفات جاده‌ای در محور مشهد- نیشابور و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن‌» به این نتیجه رسید که از میان عوامل موثر بر تصادفات‌، عوامل انسانی با ٥٣.٤ درصد بیشترین نقش را داشته‌اند که از این میان سرعت زیاد، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی‌، خواب آلودگی راننده‌، سبقت غیرمجاز، نبستن کمربند ایمنی و خستگی ناشی از حرارت بالا در فصل تابستان نسبت به سایر عوامل نقش بیشتری دارند. عوامل طبیعی نیز با ٢٣.٦ درصد در مقام دوم و عامل جاده و خودرو در مراتب بعدی قرار گرفته اند (‌٢٠‌) شاکر (‌١٣٨٤) در تحقیقی با عنوان »‌بهداشت ررانی حادثه دیدگان و امدادگران در سوانح و حوادث‌» دریافت که برگزاری دوره‌های آموزشی بهداشتی روانی‌، آشنایی با مشکلات روحی روانی‌، تشکیل تیم‌های حمایت روانی از مهم‌ترین اقدامات قبل از وقوع حوادث می‌باشد (‌٧)‌. هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر پست‌های امداد و نجات در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی از دیدگاه رانندگان استان ایلام بود. در این خصوص‌، اهداف اختصاصی آن عبارتند از: ا- بررسی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای رانندگان مورد مطالعه‌؛ ٢- بررسی مختصات پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام‌، ٣- بررسی رابطة بین مختصات پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با کاهش تلفات جاده‌ای منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی این استان‌. روش تحقیق با توجه به هدف تحقیق حاضر و بررسی روابط بین متغیرها بدون هیچ‌گونه دخالت و کنترل می باشد، تحقیق حاضر از لحاظ نوع‌، کاربردی و روش آن توصیفی - همبستگی و شیوة اجرا پیمایشی می‌باشد. امعة آماری مورد مطالعه شامل ١٠٢٠ نهر از رانندگان وسائط نقلیه‌: سواری‌، اتوبوس و مینی بوس استان ایلام است‌. حجم نمونة آماری این تحقیق از طریق جدول کرجسی و مورگان‌، با توجه به سطح اطمینان ٩٥ درصد و دقت ...٥ و درنظر گرفتن حجم جامعه ٢٨٢ نفر برآررد ..1.3 برای انتخاب نمونه از شیوة نمونه‌گیری “‌تصادفی طبقه‌ای با تخصیص متناسب‌” استفاده گردید. بدین ترتیب که از طبقات سه‌گانة رانندگان وسایل نقلیه از جمله سواری‌، اتوبوس و مینی‌بوس‌، نمونه‌ای به صورت متناسب از هر طبقه به صورت تصادفی انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه در هر طبقه به شیوة نمونه‌گیری مورد اشاره از فرمول زیر استفاده شد:

ابزار اندازه گیری‌، پرسشنامه محقق ساخته با سئوالات بسته بود که در تعیین روائی آن‌، از نظر کارشناسانا خبرة جمعیت هلال‌احمر استان ایلام استفاده شد و پس از اصلاحات لازم روی پرسشنامه‌ها اطمینان حاصل گردید که سئوالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوا و ویژگی‌های مورد نظر در پژوهش را دارند. به منظور دستیابی به پایایی پرسشنامه در قالب مطالعة راهنما، پرسشنامه در بین ٣٠ نفر از پاسخگویان خارج از نمونة مورد مطالعه توزیع شد که نتایج حاصل از ضریب آلفای کرنباخ نشان داد که ابزار از اعتبار قابل قبول برای تحقیق برخوردارست‌. در این تحقیق برای رتبه‌بندی گویه‌های مربوط به متغیرهای عوامل ایجاد تصادفات جاده‌ای‌، لزوم به کارگیری وسایل و امکانات پست‌های امداد و نجات و تاثیر اقدامات این پست‌ها از دیدگا٥ نمونة مورد مطالعه از ضریب تغییرات (CV) استفاده شد. برای سنجش کاهش میزان مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام‌، آمار و ارقام موجود در پلیس راه استان ایلام بر مبنای یک دررة پنج ساله (‌از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٠) مورد اسشاد پژوهشگران قرار گرفت‌. همچنین‌، برای سنجش هر یک از متغیرهای مستقل این تحقیق از طیف لیکرت پنج قسمتی (‌از بسیار کم تا بسیار زیاد) استفاده شد. در این خصوص‌، مولفه‌های تاثیرگذار بر کاهش مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام در رابطه با پست‌های امداد و نجات (‌مانند تجهیز این پست‌ها از نظر کادر پزشکی‌) در قالب یک جدول مطرح شد و از پاسخگویان خواسته شد تا معزان این تاثر را در قالب طمه مورد اشار٥ مشخص کنند. قابل ذکر است که مولفه‌های مورد اشار٥، با مرور ادبمات موجود در این زممفه و نمز مصاحبه اختصاصی با کارشناسان خبره راهنمایی و رانندگی استان ایلام بدست آمده است‌. تجزیه و تحلیل داد٥ها از نرم‌افزار SPSS-15 و استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (‌فرارانی‌، درصد، میانگین‌، انحراف معیار و ضریب تغییرات‌) و برای تعیین میزان و جهت رابطة همبستگی بین متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

نتایح تحقیق

میانگین سنی و انحراف معیار نمونة مورد مطالعه‌، به ترتیب ٣٥ و ١١.٧٥ سال بود. جوان‌ترین پاسخگو ٢٥ سال (‌کمینه‌) و مسن‌ش‌ین آنها ٦٤ سال (‌بیشینه‌) داشت‌. بیشترین فراوانی نیز در طبقة سنی ٣١ تا ٣٥ سال (‌با ٨٣ درصد) مشاهده شد که نشان از میانسالی نمونة سرد مطالعه این تحقیق داشت‌.

از نظر سطح تحصیلات‌، ١٤٧ نفر ( ٥٢.١ درصد) زیردیپلم‌، ١١٣ نفر ( ٤٠.١ درصد) دیپلم‌، ١٣ نفر (‌٤.٦ درصد) فوق دیپلم و ٩ نفر (‌٣.٢ درصد) لیسانس بودند. از نظر شغلی‌، ١٦ نفر (‌٥.٧ درصد) دارای شغل دوم و ٢٦٦ نفر (‌٩٤.٣ درصد) صرفا شغلعشان راندگی بود. ٢٢ نر (‌٧.٨ درعد) از پاسخگویان از پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر ایلام کمکا دریافت کرده‌اند و ٢٦٠ نفر (‌٩٢.٢ درصد) کمکی از این جمعیت دریافت نکرده‌اند. همچنین‌، نوع کمک دریافتی از پایگاه‌ها شامل آمبولانس با فراوانی ١٣ نفر (‌٩١.٥ درصد) و اورژانس با فراوانی ٩ نفر (‌٨.٥ درصد) بود . در اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی پاسخگویان دریافت کننده کمک از پایگاه‌ها در خصوص لزوم به‌کارگیری وسایل و امکانات در پست‌های امداد و نعات اد٥ای نشان داد ف آنها بالاترین و پایین‌ش‌ین اق‌لویت را به ش‌تیب به‌”‌و‌سایل و امکانات درمانی و “‌مکان برای بالگرد داده‌اند (‌جدرل شمارة 7 اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی پاسخگویان در مورد مولفه های ایجاد تصادفات جاده‌ای و به کمک شاخص آماری ضریب تغییرات (CV) نشان داد که پاسخگویان‌، بالاترین و پایین‌ترین اولویت را به ترتیب “‌جاده‌های نامناسب‌” و “‌عبور حیوانات اهلی و غیراهلی در سطح جاده‌ها” داده‌اند (‌جدرل شمارة ٣)‌. اولویت‌بندی صورت گرفته از سوی پاسخگویان در مورد تاثیر اقدامات پست‌ها در کاهش تصادفات و به کمک شاخص آماری ضریب تغییرات نشان داد که پاسخگویان بالاترین و پایین‌ترین اولویت را به ترتیب به “‌تجهیزات پست‌ها از کادر پزشکی‌” و “‌مشارکت بیشتر داوطلبان برای خدمت به مردم در این پست‌ها داده‌اند (‌جدرل شمارة ٤)‌. در این تحقیق نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نیز آورده شده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود: ا- بین تجهیز پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ا ایلام از نظر پزشکی و کاهش تعداد مصدرمان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌دار وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر تجهیز پست‌ها از نظر پزشکی و کاهش تعداد مصدرمان حاکی از آنا است که بین در متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست‌ها از نظر پزشکی مجهزتر شوند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٢- بین فاصلة پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به محل حادثه و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر فاصله پست‌ها به محل حادثه و کاهش تعداد مصدرمان حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه فاصله پست‌ها کمتر باشد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود.

٣- بین تعداد پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلاس و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر تعداد پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام ‌حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه تعداد تیم‌های پست‌ها بیشتر شوند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٤- بین تعداد تیم‌های پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین در متغیر تعداد تیم‌های پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست‌ها از نظر کادر پزشکی مجهزتر شوند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٥- بین تجهیز کادر پزشکی پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین در متغیر تجهیز کادر پزشکی پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح را٥های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر من‌کور در سطح ١ درعد طا رابطة مت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست‌ها از نظر کادر پزشکی مجهزتر شوند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٦- بین مکان‌یابی درست و تآمین ساختمان‌های مورد نیاز یست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدرمان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر مکان‌یابی درست و تامین ساختمان‌های مورد نیاز پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح را٥های مواعلاتی اسان ایلام حاس از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه مکان یابی درست انجام و ساختمان‌های مورد نیاز پست‌ها تامین شوند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٧- بین تعداد تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در ساعات غیراداری و شب و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین در متغیر تعداد تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای در ساعات غیراداری و شب رکاهش تعداد مصدرمان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ها از آن است که بین دق متغیر من‌ور در سطح ١ درعد طا رابطة ممت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه به تعداد تیم‌های پست‌ها که در ساعات غیراداری و شب فعالیت می‌کنند، افزوده شود، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود.. بین ارائه خدمات امداد و نجات فوری‌، کارآمد و عملی جمعیت هلال‌احمر استابا ایلام و کاهبثن تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر تعداد ارائه خدمات و نجات فوری‌، کارآمد و عملی و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه به ارائه خدمات پست‌ها افزرد٥ شود، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٩- بین آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استابا ایلام و کاهبثن تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام رای از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه آمادگی تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای بیشتر باشد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٠ ا- بین به حداقل رساندن شروع خدمات امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر به حداقل رساندن شروع خدمات امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استال ایلام حاکی از آن است که بین در متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه شروع خدمات امداد و نجات و فوریت‌های جاده‌ای جمعیت کمتر باشند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. 11- بین ایجاد فرصت و بستر لازم برای مشارکت افراد داوطلب خدمت به مردم در پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدرمانا منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر ایجاد فرصت و بستر لازم برای مشارکت افراد داوطلب خدمات به مردم در پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح را٥های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آبا است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه فرصت و بستر لازم برای مشارکت افراد داوطلب خدمات به مردم در پست‌ها بیشتر باشد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٢ ا- بین اطلاع رسانی در حوادث و سوانح از طریق شبکة بی‌سیم توسط پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین در متغیر اطلاع‌رسانی در حوادث و سوانح از طریق شبکة بی‌سیم توسط پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح را٥های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آنا است که بین در متغیر من‌کور در سطح ١ درصل طا رابطة مممت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه اطلاع‌رسانی در حوادث و سوانح از طریق شبکة بی‌سیم توسط پست‌ها بیشتر باشد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ١٣- بین اعزام و انتقال سریع مصدومان و بیماران به نزدیک‌ترین مرکز درمانی توسط پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر اعزام و انتقال سریع مصدومان و بیماران به نزدیک‌ترین مرکز درمانی و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر من‌کور در سطح ١ درعد طا رابطة مممت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه اعزام و انتقال مصدومان و بیماران به نزدیک‌ترین مرکز درمانی توسط پست‌ها سریع‌تر صورت پذیرد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. .ن..\1ن°ل بن تجهمز و نوسازی ناوان ودروی (‌آمبولانس و خودرری نجات‌) پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدرمانا منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر تجهیز و نوسازی ناوگان خودروی (‌آمبولانس و خودروی نجات‌) پست‌های امداد و نجات جاده‌ای و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های حاکی از آن است که بین دو متغیر من‌ور در سطح ١ درعد رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست‌ها به ناوگان خودرویی نو مجهزتر باشند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٥ ا- بین استانداردسازی تجهیزات پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین دو متغیر استانداردسازی پست‌های امداد و نجات جاده‌ای در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلای اسقال ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر من‌ور در سطح ١ درعد طا رابطة ممت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه پست‌ها به تجهیزات استاندارد مجهزتر باشند، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. ٦ ا- بین همکاری با سایر سازمان‌های دخیل در امر امداد و نجات جاده‌ای (‌مانند اورژانس‌ها) جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و کاهش تعداد مصدرمابا منجر به فوت در راه‌های مواصلاتی استان ایلام رابطة معنی‌داری وجود دارد: نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین در متغر همکاری صعیت هلال‌احمر با سایر سازمان‌های دخیل در امر امداد و نجات جاده‌ای (‌مانند اورژانس‌ها) و کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام حاکی از آن است که بین دو متغیر مذکور در سطح ١ درصد خطا رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به عبارت دیگر، هر چه بین پست‌ها و سایر سازمان‌های دخیل در امر امداد و نجات جاده‌ای همکاری بیشتری وجود داشته باشد، از تعداد مصدومان کاسته می‌شود. بحث و نتیجه‌گیری این مطالعه‌، نشان از تاثیر مثبت عامل جغرافیایی مانند مکالایابی درست پست‌ها، و فاصله پست‌ها به محل وقوع تصادفات جاده‌ای بر کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی ایلام داشته است‌.

یافته‌های تحقیق:

یافته تحقیوا حاضر را تایید س‌نماید. همچنین‌، بر اساس این تحقیق‌، عامل اجتماعی و آموزشی مانند ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت افراد دارطلب خدمت به حادثه‌دیدگان در پست‌ها، همکاری و تعامل نزدیک با سازمان‌های دست‌اندرکار امداد و نجات جاده‌ای‌، اطلاع‌رسانی در حوادث و سوانح از طریق شبکة بی‌سیم در پست‌ها نیز نقش مثبت و تاثیرگذار بر این کاهش داشته است‌. در این صص، مطالعة آسمایی (‌١٣٨٦) و شاکر (‌١٣٨٢) موید این یافته است‌. در این تحقیق‌، عامل انسانی مانند آمادگی کامل تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای از ابعاد مختلف‌، عامل لجستیکی و پشتیبانی مانند تجهیز و نوسازی پست‌ها و ناوگان امداد و نجات جاده‌ای‌، استانداردسازی پست‌ها بر کاهش تعداد مصدق‌مال تاثیر مثبت داشته باشد. تحقیقات آسیایی (‌١٣٨٦) و پای وهر، قربانی و ذاکری (‌١٣٨٩) یافته‌های مطالعة حاضر را تایید می‌کنند. حال نظر به این که در سال‌های اخیر حجم توریسم زیارتی از استان ایلام (‌مرز مهران‌) به عتبات عالیات (‌کربلا و نجف و سایر اماکن زیارتی کشور عراق‌) در سال‌های اخیر به ویژه در ایام ماه‌های محرم و صفر نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته است‌، لذا مهم‌ترین نتیجة این تحقیق‌، تاکید دوباره بر توجه بیشتر مسئولان کشور به زیرساختارهای ارتباطی استان و نیز توسعه کمّی و کیفی پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام می‌باشد. پیشنهادات با توجه نتایج این پژوهش‌، می‌توان پیشنهادهای این تحقیق را به صورت زیر ارائه داد: ا- با توجه به اینکه اکثر پاسخگویان از کمک‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام استفاده نکرده‌اند، لازم است دلایل این امر در تحقیقی جداگانه بررسی شود. آ- با توجه به ارلویت بالای پاسخگویانا مبنی بر لزوم به‌کارگیری وسایل و امکانات درمانی‌، پیشنهاد می‌شود تا نسبت به تجهیز این پست‌ها، اقدام لازم و عاجل انجام پذیرد. ٣- با توجه به معرفی جاده‌های نامناسب از سوی پاسخگویان به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد تصادفات جاده‌ای‌، لازم است تا از سوی مسئولان امر به ویژه راهداری‌ها (‌راه و ترابری‌) اقدام لازم و عاجل انجام پذیرد تا شاهد رتبة بالای کشور ایران در بین سایر کشورهای دنیا از نظر تلفات جاد٥ای نباشیم‌. ٤- با توجه به تاثیر بالای تجهیز پست‌های امداد و نجات از کادر پزشکی مجرب از سوی پاسخگویان در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در سطح راه‌های مواصلاتی استان ایلام‌، پیشنهاد می‌شود تا نسبت به تجهیز این پست‌ها از سوی جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با کمک رزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم و عاجل انجام پدیرد . ٥- تعداد پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استابا ایلاس به ریژه در موقعیت‌های حادثه‌خیز (‌از نظر تصادف جاده‌ای‌) این استان با همکاری و کار کارشناسی از سوی پلیس راه استان ایلام‌، تا حد امکان افزایش یابد. ٦- با توجه به نتیجه شمارة ٤ این بخبثن از تحقیوا، پیشنهاد می‌شود که بر تعداد تیم‌های امدادی پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام افزوده گردد.

٧- پیشنهاد می‌شود که نسبت به مکان‌یابی درست و تامین ساختماناهای مورد نیاز پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعپ هلال‌احمر استان ایلام اقدام لازم انجام پذیرد. ٨- پیشنهاد می‌شود که بر تعداد تیم‌های امداد و نجات جاده‌ای در ساعات غیراداری و شب هنگام که معمولا احتمال وقوع حوادث جاده‌ای بیشتر است‌، افزوده گردد. ٩- پیشنهاد می‌شود که خدمات پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به شکلی فوری‌، با کارآمدی بالاتر و عملی انجام پذیرد تا منجر به اثربخشی بیشتر در کاهش تعداد مصدومان منجر به فوت در راه‌های این استان گردد. ٠ ا- پیشنهاد س‌شود که همواره تیم‌های پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام آمادگی خود را از هر جهت (‌فیزیکی و روانی‌) به منظور امدادرسانی احتمالی به مصدومان تصادفات جاده‌ای حفظ کنند و لحظه‌ای از ماموریت خود غافل نگردند، زیرا حادثه هیچ گاه خبر نمی‌کند. ١ ا- پیشنهاد می‌شود که پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با انجام رزمایش‌های لازم و کافی زمان خدمات‌رسانی خود را به مصدومان تصادفات جاده‌ای به حداقل میزان ممکن برسانند و به استانداردهای جهانی نزدیک نمایند . ٢ ا- پیشنهاد س‌شود که فرصت و بسژهای لازم برای مشارکت افراد داوطلب خدمت به مصدومان حوادث تصادفات جاده‌ای در پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام فراهم آید. البته بدیهی است که این افراد باید قبل از مشارکت‌، آموزش‌های لازم در این خصوص را دریافت کنند. ١٣- پیشنهاد س‌شود که همة پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در صورت مجهز نبودن به شبکة بی‌سیم‌، به این سیستم اطلاع رسانی مجهز شوند. ١٤- پیشنهاد س‌شود که از همه جهت به ریژه ناوگان خودرویی‌، این امکان برای پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام فراهم گردد تا مصدومان و مجروحان ناشی از تصادفات جاده‌ای سریعآ به نزدیک‌ترین مرکز درمانی انتقال یابند تا احتمال فوت یا جراحت و آسیب بیشتر مصدوم یا مجروح به حداقل میزان ممکن کاهش یابد. ٥ ا- پیشنهاد س‌شود که استانداردسازی تجهیزات و امکانات پست‌های امداد و نجات جاده‌ای جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در ارلویت کاری این جمعیت قرار گیرد. بدیهی است که این امر به تخصیص بودجة کافی نیازمند است‌. ٦ ا- پیشنهاد می‌شود که همکاری نزدیکی از بعد کاری و رظیفه‌ای در قالب تفاهم‌نامة همکاری بین پست‌های امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و سازمان‌های درگیر در امر امداد و نجات جاده‌ای مانند رزارت بهداشت‌، درمابا و آموزش پزشکی و به طور مشخص اورژانس‌ها منعقد گردد و زمینة اجرایی و عملی شدن این‌گونه تفاهم نامه‌ها به طور جدی فراهم گردد.

سپاسگزاری بدین رسیله از همة کسانی که در جمعیت هلال‌احمر استال ایلام مقدمات انجام این کار را فراهم کردند و با پدیدآورندگان این اثر همکاری داشتند، کمال تشکر و قدردانی را دارد. لازم به ذکر است که این این مقاله حاصل طرح پژوهشی به حمایت مالی و اعتباری جمعیت هلال احمر استان ایلام می‌باشد.

مشخصات

مشخصات

توسط: حامد چهارسوقی امین ، شهناز شیری ، محمد سلیمانی مهری ، حسن تردست ، کاظم رضانیا ، همایون نوری تعداد صفحات: 17 تاریخ درج: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018