مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

حسابداری محیط زیست

چکیدهبا رشد روز افزون کارخانه­ها و آلاینده­های ناشی از آن­ها حسابداری نیز باید نقش خود را در جلوگیری یا حداقل، کاهش زیان­های وارده به طبیعت ایفا کند که این امر در شاخۀ جدیدی در حسابداری تحت عنوان حسابداری محیط زیست ظهور و بروز پیدا می­کند. در این تحقیق به بررسی مفاهیم و تشریح فواید، کاربردها و اهداف حسابداری زیست محیطی پرداخته می­شود.سپس به شرایط موجود در ایران اشاره شده ودر ادامه به تشریح پیشینه­ای از حسابداری زیست محیطی پرداخته می­شود و در پایان به لزوم وجود یک استاندارد حسابداری جهت ایجاد یکنواختی و ثبات رویه در اطلاعات زیست محیطی افشا شده توسط شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اشاره می­شود.


نمای مطلب

حسابداری محیط زیست
دکتر محمدرضا مهربان‌پور
استا‌دیار حسابداری‌ دانشکده مدیریت و حسابداری‌ پردیس فارابی دانشگاه تهرن
محمّد جندقی قمی
دانشجوی دکتری حسابداری‌ پردیس فارابی دانشگاه تهران
رحیم اقدام
کارشناس ارشد حسابداری‌ پردیس فارابی دانشگاه تهران
حسین قربانی
کارشناس ارشد حسابداری‌ پردیس فارابی دانشگاه تهران
مقد‌مه
تیتر اصلی مجله نیویورک تایمز در اواخر سال نوامبر از در شرف وقوع بودن یک فاجعه زیست محیطی در آسیا در اثر آلودگی شدید آب و هوا در سراسر آسیا خبر می‌داد برآورد می‌شود که سالانه دو مییون آسیایی در اثر آلودگی‌های زیست محیطی جان خود را از دست می‌دهند این پدیده در واقع غرامتی است که ملل آسیایی به سبب دارا بودن کثیف‌ترین و آلوده‌ترین آب و هوا پرداخت می‌کنند به علاوه اینکه به سرعت در حال از دست دادن منابع طبیعی چون ذخایر آبزیان‌ جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی خود هستند ‌ در سراسر جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه همگام با رشد اقتصادی فشار بر سیستم های طبیعی و منابع کره زمین شدت گرفته است اما واقعیت تاسف‌بار آن است که منابع طبیعی که حاصل میلیون‌ها سال تکامل هستند ظرفیت ثابتی دارند و با شدت گرفتن فعالیت انسان در کره زمین در خلال دو سده گذشته بطور جدی در معرض تهدید نابودی قرار گرفته اند ‌ ‌؛ بطوریکه بواسطه افزایش فعالیت‌های جوامع بشری‌ مشکلات زیست محیطی فراوانی برای تمامی کشورها ایجاد گردیده که برخی از مهمترین آن‌ها به شرح زیر است‌:

چهارم خشکی های کره زمین در معرض خشکسالی و تبدیل شدن به بیابان قرار دارند

در فاصله زمانی سال ١٩٦٠ تا سال ١٩٩٠ باران‌های جنگلی به میزان چهل درصد کاهش یافته است‌

تعداد گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض از افزایش یافته است‌

چهل درصد زمین‌های کشاورزی کیفیت خود را از دست داده‌اند

نیمی از جنگل‌های کره زمین نیمی از زمین‌های حاصل خیز ‌دلتاها از بین رفته اند

٠ غلظت آلودگی هم در دریا و هم در خشکی به شدت افزایش یافته است ‌این فشارهای زیست محیطی بسیاری از کشورها و سازمان‌ها را وادار نموده تا به دنبال راه کارهای جدید برای مدیریت اثرات زیست محیطی خود کشورها و سازمان‌ها برای کاهش تاثیرات زیست محیطی خود چاره‌ای جز این ندارند که اطلاعات مربوط به هزینه‌های زیست محیطی را در حساب‌ها و تصمیمات خود رارد هدف حسابداری محیط زیست‌ فراهم کردن اطلاعات زیست محیطی در سطوح سازمانی‌ ملی و بین المللی است‌

در این تحقیق‌ ابتدا مبانی نظری در رابطه با حسابداری محیط زیست ارائه می‌شود سپس به بررس کاربردهای حسابداری محیط زیست و پیشینه این موضوع پرداخته می‌شود در ادامه رضعیت کشور در مورد توجه به مسائل زیست بکارگیری حسابداری زیست محیطی در ارائه می‌گردد

مبانی نظری محیط زیست

تعریف حابداری محیط زیست

حسابداری محط زیست در بر گیرنده مجموعه قواعدی است که موجب بهبود توان سیستم حسابداری برای شناسایی‌ ثبت و گزارشگری آثار ناش از تخریب و آلودگی محیط زیست می شود حسابداری محیط زیست مبتنی بر تلفیوا محط زیست به عوان یک منبع سرمایه و در نظر گرفتن هزینه‌ای زیست محیطی به عنوان یکی از هزینه‌های قابل قبول در فرآیندهای اقتصادی و محاسباتی می‌باشد هدف حسابداری زیست محیطی فراهم کردن اطلاعاتی است که برای ارزیابی عملکرد تصمیم گیری‌ کنترل و گزارشگری بتواند به مدیران یاری رساند ‌

دلایل سودمندی حسابدآری محیط زیست

حسابداری زیست محیطی در سال‌های اخیر توجه بسیاری از محققان رشته حسابداری و طرفداران محط زیست را به خود جلب نموده است‌ مدیرپ بهینه هزینه‌های زیست محیطی باعث اجرای بهتر سیشم مدیریت زیست محیطی شده و فواید مهمی برای سلامت جامعه موفقیت واحد تجاری دارد ‌ در این راستا می‌تواا به سارد زیر اشاره نمود:

بسیاری از هزینه‌های زیست محیطی را ستوان با استفاده از تصمیم‌گیری‌های تجاری بهتر سرمایه‌گذاری در فناوری سازگارتر با محیط زیست ‌صنایع سبز و طراس دوباره فرآیندها و محصولات تولیدی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داد و یا حذف کرد زیرا برخی از این هزینه‌ها ممکن است هیچ ارزش افزوده‌ای برای سیستم و یا محصول ایجاد نکند

مدیریت بهتر هزینه‌های زیست محیطی می‌تواند عملکرد زیست محیطی شرکت را بهبود بخشیده و از طریق کاهش آلودگی و حفظ سلامت عمومی‌ مزایای قابل ملاحظه‌ای را برای جامعه به همراه داشته باشد

درک درست هزینه‌های زیست محیطی و اطلاع از عملکرد زیست محیطی فرآیندها محصولات تولیدی ستوانل هزینه‌یابی قیت‌گذاری محصولات را بهبود بخشده و به شرکت‌ها در طراحی فرآیندهای محصول سازگارتر با محیط زیست‌ یاری رساند

ثات شده است که محصولات سازگارتر با محیط زیست‌ از مزیت رقابتی در بازار برخوردار هستند ٢ ‌

کاربردهای حسابداری محیط زیست

این شاخه از حسابداری در سطح اقتصاد خرد و کلان مورد استفاده قرار می گیرد در سطح اقتصاد خرد ‌واحد تجاری‌ ‌ حسابداری محط زیست می تواند در حسابداری مالی و حسابداری مدیریت مورد استفاده قرار گیرد حسابداری مالی که از طریق آن واحد تجاری اطلاعات حسابداری فعالیت‌های اقتصادی خود را به ا ستفاده‌کنندگان برون‌سازمانی گزارش می‌کند الزاماتی را جهت افشای بدهی‌ها و هزینه‌های زیست محیطی مقرر کرده است‌ حسابداری زیست محیطی در زمینه حسابداری مدیریت نیز خدماتی را به مدیران واحدهای تجاری ارائه می‌کند مدیریت می‌تواند در برخی از تصمیمات داخلی خود به شرح زیر از اطلاعات حاصل از حسابداری زیست محیطی استفاده نماید:

هزینه یابی ؛

سرمایه گذاری در دارایی‌های فیزیکی‌؛برنامه ریزی استراتژیک‌

در سطح اقتصاد کلابا از حسابداری محیط زیست به منظور انجام محاسبات مربوط به هزینه منابع زیر زمینی و جریان‌های حاصل از این منابع استفاده می شودکاربرد حسابد!ری محیط زیست در حسابد!ری مدیریت

سیستم‌های تولید روز به روز با پیچیدگی و گستردگی بیشتر امر تصمیم‌گیری را برای مدیران دشوارتر می‌نماید ‌ استفاده از اطلاعات زیست محیطی فراهم شده توسط حسابداری مدیریت زیست محیطی باعث اتخاذ تصمیمات مطلوب در کلیه سطوح سازمان می‌شود حسابداری مدیرپ زیست محیطی می‌تواند در مواردی چون هزینه‌یابی‌ انجام سرمایه‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان کاربرد داشته باشدکابرد در هزینه یابی

مهمترین عامل در ارتباط با محصول هزینه‌یابی صحیح است‌ در شرایطی که نتوان هزینه‌های زیست محیطی را به نحو مطلوب تخصیص داد بین محصولات تولیدی نوعی فارانه متقاطع حادث منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست سشود محصولات مختلف معمولا فرآیندهای تولیدی متفارتی دارند آن از هزینه‌های زیست محیطی متفارتی نیز برخوردارند

به عنوان نمونه‌ کارخانه‌ای با دو فرآیند را در نظر بگیرید که تعداد نفرات و ساعات کار یکسانی را برای هر گروه محصول به کار می‌برد اما فرآیند تولید الف مواد شیمیایی زیان‌آور را استفاده می‌کند در حالی که در فرآیند تولیدی ب چنین شرایطی وجود ندارد در حالت به کارگیری فرآیند تولیدی الف کارخانه به شیوه‌های زیر متحمل هزینه‌های زیست محیطی ناش از کاربرد مواد شیمیایی زیان‌آور می گردد: شناسایی خرید مواد شیمیایی که کمترین اش‌ات زیست محیطی را داشته باشد طراحی فرآیندی جهت به حداقل رساندن تماس کارگران با مواد شیمیایی‌ ٠ جابه‌جایی و انتقال مواد شیمیایی‌

گزارش و دریافت مجوز طبق قوانین

آموزش کارکنان در رابطه با نحوه حمل و استفاده از مواد و واکنش های لازم در مواقع اضطراری‌

انبارداری مواد و منهدم کردن پسماندهای آنها

علاوه بر این ممکن است هزینه‌های نامشهودی همچون تیرگی چهره واحد تجاری نزد افکار عمومی نیز وجود داشته باشد اگر تمام این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های سربار تلقی و بر مبنای ساعات کار یا حجم تولید به فرآیندهای تولیدی خصیص یابند منافع ناشی از سبز بودن محصولاتی که به وسیله فرآیند تولیدی تولید شده‌اند همانند یارانه ای برای محصولات تولید شده به وسیله فرآیند تولیدی الف عمل می‌کنند به عبارت دیگر سیستم هزینه‌یابی سنتی‌ فرآیند تولیدی را پر هزینه‌تر و فرآیند تولیدی الف را کم هزینه‌تر از آن چیزی نشان می‌دهد که واقعآ هست‌این نوع سیستم هزینه‌یابی و تخصیص می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات مدیریتی نادرست شده و واحد تجاری را در شرایط نامساعد رقابتی نسبت به دیگر رقبا قرار دهد بر این اساس‌ حسابداری مدیرپ زیست محیطی با تخصیص هزینه‌یابی دقیق‌ش‌ می‌تواند مدیران را در اتخاذ تصمیمات بهتر در ارتباط با ترکیب محصولات خود یاری کند و شرکت را در رقابت با دیگران پیشرو سازد

کارفرد در تصمیمات مرمایه گدازی

واحدهای تجاری‌ دامنه فعالیت خود را از طریق سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و فیزیکی توسعه می‌دهند چنانچه در سرمایه‌گذاری در منابع فیزیکی‌ هزینه‌های زیست محیطی به درستی محاسبه شوند تحلیل فرصت‌های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن این قبیل هزینه ها اطلاعات سودمندی در ارتباط با ملاحظات منفعت و هزینه سرمایه گذاری‌های مختلف در اختیار مل‌یرپ قرار می‌دهد این اس مدیرپ را قادر می‌سازد با اتخاذ تصمیماتی که هزینه ها و تبعات زیست محیطی شرکت را به حداقل برساند رشد و دوام بلند مدت شرکت را تضمین کند

کاربرد در برنامه ریزی استراتژیگ

واحدهای تجاری در طی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خود تصمیم می‌گیرند که چه مسبول یا خدماتی را تولید و به چه بازارهایی ارائه نمایند اساس تصمیم‌گیری در این فرآیند بر سود استوار است و یکی از مواردی که سود را تحت تاثیر قرار می‌دهد هزینه‌های زیست محیطی راحد تجاری است‌ از اینرر حسابداری زیست محیطی اهمیت استراتژیک پیدا می‌کند به این معنی که در موفقیت بلند مدت واحد تجاری بسیار تاثیرگذار خواهد بود
مردم سراسر جهان دریافته‌اند که تصمیمات مصرفی آن‌ها محیط زیستی که در آن زندگی می‌کنند را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و از اینرو به طور فزاینده به مصرف محصولات سبز گرایش پیدا این راستا مشاهده می‌شود شرکت‌هایی که بیش از دیگران به ارائه اطلاعات زیست محیطی خود توجه دارند از اعتبار و محبوبیت بیشتری نزد جامعه برخوردار هستند


به طور مشابه‌ شرکت‌ها نیز نسبت به این قبیل انتظارات زیست محیطی رافوا شده‌اند درصدد برآمده‌اند که با بکارگیری مفاهیم حسابداری زیست محیطی اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری صحیح‌ به تولید سبز روی آورند تا بتوانند واحد تجاری خود را از لحاظ استراش‌یک در سقعیتی قرار دهد که در فرصت‌های سودآرر تولید محولات سبز از سایر رقبا پیشی بگیرند در این راستا حسابداری زیست محیطی به عنوان جزء جدایی ناپذیر موفقیت استراتژیک شرکت‌ها با ارائه اطلاعات سودمند مدیران را در اتخاذ تصمیمات صحیح یاری می رساند
کاربرد حسابداری محیط زیست در حسابداری مالی

حسابداری مالی شرکت های را قادر می‌سازد تا گزارش‌های مالی را برای استفاده کنندگان برون‌سازمانی از قبیل‌: سرمایه‌گذاران‌ اعتباردهندگان و تهیه نمایند مبنای تهیه این گزارشات اصول پذیرفته شده حسابداری است‌ در حسابداری مالی بحث بر سر نحوه برخورد با هزینه‌های محیط زیست سازمان و نیز نحوه شناسایی بدهی و تهدات سازمان در قبال مسائل زیست

هزینه‌های محیط زیست در این تحقیق شامل موارد زیر است‌:

هزینه‌های اقدامات زیست محیطی‌؛

زیاباهای زیست محیطی‌

هزینه‌های زیست محیطی ممکن است که در درره جاری ایجاد شده باشند یا اینکه انتظار می ررد در آینده ایجاد شوند

هزینه‌های زیست محیطی که در دوره جاری ایجاد می‌شوند در صورت‌های مالی مورد شناخت قرار می‌گیرند اما هزینه‌های زیست محیطی که انتظار می‌رود که در آینده ایجاد شوند به منظور شناخت‌ باید دارای در معیار شناسایی بدهی باشند ‌
شکل حسابداری هزینه‌های محیط زیست را نشان سدهد که در درره جاری شناسایی و تحمل می‌شونددر مورد شناسایی بدهی و تعهدات زیست محیطی‌ وقتی واحد تجاری انتظار وقوع مخارج آتی بابت محیط زیست دارد که معیارهای شناسایی بدهی را برآورده می‌سازد باید در صورتهای مالی شناسایی شود معیارهای شناسایی بدهی عبارتند از:

مبنایی مناسب برای اندازه‌گیری وجود داشته باشد و بتوان مبلغ آن را به طور منطقی دارای منافع آتی بوده و کسب آن منافع نیز محتمل باشد

بدین ترتیب بدهیها باید در صورتهای مالی شناسایی شوند به شرط آنکه امکان برآورد منطقی آنها رجود داشته باثدزمانی که تحمل مخارجی به سبب رریدادهایی در آینده محتمل باشد باید به احتمال رقو آن رویداد توجه شود استاندارد هیئت تدوین استاندارد حسابداری درباره رویدادهای احتمالی‌ ارائه تعهداتی را که احتمال رویداد آینده آنها ممکن است الزامی می داند

زمانی که تحمل مخارجی به سبب در آینده محتمل باشد باید به احتمال رویداد توجه شود استاندارد هیئت تدوین استاندارد حسابداری درباره رویدادهای احتمالی‌ ارائه تعهداتی را که احتمال وقوم رویداد آینده آنها ممکن است الزامی

مشخصات

مشخصات

توسط: دکتر محمدرضا مهربان پور محمّد جندقی قمی رحیم اقدام حسین قربانی تعداد صفحات: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۳۰ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018