مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

اصول و مبانی نظریه ‌فرصت ‌جرم‌

چکیدهنظریه های گوناگونی در زمینه تبیین علل وقوع جرم و روش‌های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه‌ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می‌دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می‌پردازند. عده‌ای دیگر از نظریه‌پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی‌تر و کاربردی‌تر در مطالعه علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دسته اخیر به شمار می‌رود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی‌ترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصت‌های جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش‌های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.


نمای مطلب

فصلنامه حقوق‌ مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی‌ دوره ٧٣ شماره ٣ پاییز ١٣٨٦ صفحات ٣٢٢ ٢٩٣
اصول و مبانی نظریه ‌فرصت ‌جرم‌
غلامرضا محمدنسل‌ دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
مقدمه
در تبیین علل وقوع جرم تاکنون نظریات مختلفی ارائه شده است‌ یکی از نظریه‌هایی که در چند دهه اخیر در جرم‌شناسی ظهور پیدا کرده است‌ نظریه فرصت جرم‌ا است‌ تفکر حاکم بر این نظریه آن است که به صرف بزهکار دیده‌ جرم واقع نمی‌شود بلکه باید فرصت و موقعیت مناسب برای ارتکاب نیز فراهم باشد این همان امری است که ما در فلسفه تحت عنوان فراهم بودن مقتضیات و فقدان موانع می‌شناسیم‌ پس تئوری فرصت از نقش مثبت شرایط زمینه‌ساز وقوع جرم و نقش منفی عوامل مانع وقوع جرم‌ صحبت می‌کند و مدعی است که افزایش فرصت‌های ارتکاب جرم‌ احتمال وقوع جرایم را هم افزایش داده و برعکس کاهش فرصت‌های ارتکاب‌ احتمال وقوع جرایم را تقلیل می‌دهد اصول این نظریه ابتدا توسط کوهن‌ کلوگل و لند تدوین و ارائه شده ‌سلیمی‌ سپس توسط فلسون و کلارک‌ تکمیل است‌ هر چند که ارائه رسمی این نظریه عمر چندانی ندارد اما از آنجا که اساس آن بر مبنای واقعیت‌های ملموس زندگی انسان گذاشته شده است‌ لذا منطق زیربنای این نظریه‌ عمری دیرینه دارد و در واقع مانند بسیاری از واژه‌های جدید جرم‌شناسی است که بدون ذکر نام مستقل‌ در فرهنگ جوامع وجود داشته و پدران ما طی قرن‌ها با آن آشنا بوده و در عمل از آن بهره‌برداری می‌کرده‌اند ‌حسینی‌ تاریخ زندگی بشر و تدابیر گوناگون اتخاذ شده جهت مهار فرصت‌های ارتکاب جرم‌ مثبت این فرارانی در تعالیم اخلاقی دینی ما رجود دارد که هدف غایی آنها پیشگیری از تکوین فرصت‌های ارتکاب جرم است‌ البته بیشتر این آموزه‌ها در قالب نواهی و در لفافه حرمت و کراهت بیان شده‌اند لیکن عملکرد آنها بسیار جامع است و نظریه فرصت را نیز در بر می‌گیرد مساله حجاب ظاهر و درون‌ حرمت خلوت با نامحرم‌ حرمت چشم‌چرانی و تحریک و موارد زیاد دیگری از این دست‌ اصلی‌ترین عملکردشان از بین بردن فرصت‌های جرم است‌ ادبیات و فرهنگ غنی فارسی نیز سراسر مملو است از اشعار و حکایت‌ها و نصایح پرمغز برای شناخت و از بین بردن فرصت‌های کجروی و بزهکاری‌ در این مقاله در صدد آشنایی بیشتر با نظریه فرصت جرم هستیم‌ برای نیل به این مقصود ابتدا مبانی نظریه فرصت را به اختصار بیانا نموده ‌الف‌ سپس اصول از این نظریه را از دیدگاه فلسون و کلارک تشریح می‌کنیم نهایتآ بحث را با نتیجه‌گیری خاتمه خواهیم داد مبانی نظریه فرصت در بررسی مبانی نظریه فرصت‌ رد پای سه دیدگاه معروف تبیین جرم به چشم می‌خورد هر یک از این سه دیدگاه ‌دیدگاه فعالیت روزمره‌ا دیدگاه الگوی جرم‌ دیدگاه انتخاب معقول‌ ارتکاب جرم را از زاویه‌ای بررسی کرده و نهایتا همه به این نقطه مشترک رسیده‌اند که فرصت‌های جرم اهمیت فراوانی در وقوع جرم یا پیشگیری از آن دارند برای شناخت بیشتر مبانی نظریه فرصت جرم‌ ابتدا ویژگی‌های هر یک از این سه دیدگاه را مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم‌ دیدگاه فعالیت روزمره این نظریه توسط کوهن و فلسون ارائه گردیده ‌سلیمی‌ ‌ ابتدا در بزه‌دیده‌شناسی‌ مطرح و سپس در جرم‌شناسی هم مورد استفاده قرار گرفته است ‌نجفی ابرندآبادی‌ دیدگاه فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداقل سه عامل‌ تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد این سه عامل عبارتند از: وجود بزهکار احتمالی تحریک شده‌ا وجود آماج بزه مناسب‌٢ و بالاخره‌ فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم‌ اول‌ وجود بزهکار برانگیخته‌: نخستین شرط ارتکاب بزه‌ وجود بزهکار بالقوه‌ای است که شرایط موجود او را به حد کافی تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد این دیدگاه در راهبردهای پیشگیرانه خود همه افراد را به نحوی مستعد بزهکاری می‌داند یعنی حذف بزهکاران بالقوه را امری ناممکن دانسته و در عوض بر سرمایه‌گذاری در زمینه دو عنصر دیگر یعنی تقلیل آماج بزه و ارتقای محافظت موثر از آماج جرم‌ تمرکز می‌کند ‌همان‌ دوم‌ وجود آماج جرم مناسب‌: آماج جرم می‌تواند شخص یا مال یا مکان خاصی باشد وجود برخی ویژگی‌ها در افراد یا اماکن یا اموال‌ آنان را به آماج بالقوه جرم تبدیل می‌کند و امکان بزه دیدگی آنان را نسبت به سایرین بالاتر می‌برد این شرایط و ویژگی‌ها در خصوص جرایم مختلف‌ متفاوت است‌ محققین مطالعات فراوانی در خصوص شرایطی که آماج را مستعد بزه می‌کند انجام داده‌اند و تلاش کرده‌اند تا ضابطه‌هایی را برای تشخیص موارد زمینه‌ساز بزه‌دیدگی تعیین نمایند این معیارها برای جرایم مختلف متفاق‌ت است‌ مثلا در سرد جرم سرقت تاکنونا دق شاخصه تعیین شده است نخستین شاخصه به اختصار با بیان شده که از ترکیب نخستین حروف چهار کلمه لاتین تشکیل شده است که معنی آنها به ترتیب عبارتند از: ارزش داشتن‌ قابل حمل بودن‌ قابل مشاهده بودن‌ و در دسترس بودن‌ یعنی در مواردی که مالی ارزشمند و قابل حمل بوده و در معرض مشاهده افراد متعدد گذاشته شده و قابل دسترسی باشد احتمال سرقت ان بیشتر خواهد بود شاخصه دیگر که به اختصار با کراودا بیان شده‌ مخفف کلمه لاتین است و به ترتیب به معنی قابل پنهان کردن‌ قابل انتقال بودن‌ قابل دسترس بودن‌ گرانبها بودن‌ لذت‌بخش بودن و قابل مصرف بودن است‌ این شاخصه نیز علاوه بر معیارهای قبلی‌ لذت‌بخش بودن و قابل مصرف بودن را موجب افزایش بزه‌دیدگی اماج جرم سرقت می‏‎داند همان‌گونه که گفته شد خصوصیات آماج مستعد بزه از جرمی به جرم دیگر متفاوت است و می‌توان با بررسی و تحلیل جرایم‌ این خصوصیات را در خصوص هر جرم و هر جامعه‌ای استخراج نمود فایده عملی این مطالعات ان است که می‌توان از طریق شناسایی عوامل مذکور تدابیر پیشگیرانه را سازماندهی کرد سوم‌ فقدان محافظ کارا ‌مد: وجود محافظ یکی از موانع جرم به شمار می‌رود منظور از محافظ هر شخص یا حیوان یا شیئی است که حضور موثر ان موجب بازدارندگی از جرم شود بنابراین‌ واحد گشت پلیس‌ دربان مجتمع مسکونی‌ همسایه هوشیار دوربین مدار بسته‌ سگ نگهبان‌ جدار شیشه نشین و غیره‌ همگی به عنوان محافظ عمل می‌کنند که خیلی مهم است‌ این است که در نبود محافظ‌ هر هدفی به طور ویژه در معرض خطر واقعه مجرمانه قرار می‌گیرد به دلیل نقش کلیدی محافظ به عنوان مانع و رادع وقوع جرم است که جرایم می‌توانند بدون افزایش تعداد بزهکاران و صرفا به دلیل بالا رفتن میزان آماج جرم بی‌دفاع یا کم دفاع‌ افزایش پیدا کنند و درست بر همین اساس است که سرقت از منازل در مناطق شهری و جوامعی که افراد خانواده در طول روز در خارج از منزل به کار اشتغال دارند بالاتر است‌؛ زیرا ترک خانه توسط اعضای خانواده در طول روز شانس وقوع سرقت از منازل مذکور را افزایش می‌دهد

ارائه‌دهندگان نظریه فعالیت روزمره جرم همچنین به همبستگی میان شیوه زندگی‌ و جرم معتقد بوده و مدعی هستند که دقیقا همان متغیرهایی که فرصت‌های برخورداری از مزایای زندگی را افزایش می‌دهند فرصت‌های وقوع خشونت و جرم را هم فزونی می‌بخشند؛ برای نمونه‌ می‌توان دید که استفاده از خودرو همان‌گونه که هم برای یک شهروند عادی و هم برای یک مجرم‌ مجال برخورداری از سرعت عمل و تحرک بیشتر را فراهم می‌آورد آماج‌هایی آسیب‌پذیر را نیز برای جرم سرقت خودرو تدارک می‌بیند فعالیت‌هایی مانند حور در ساعت معین کلاس درمن در دا نشگاه‌ها ‌حضور زنان در عرصه کار و فعالیت اجتماعی‌ گسترش شهرنشینی‌ سکونت در حومه شهر استفاده از ابزارهای جدید الکتررنیک‌ نیز به همانا شکل که زمینه فرار از محدودیت‌های خانه‌نشینی را فراهم می‌سازند خطر بزه‌دیدگی را هم افزایش می‌دهند ‌سیمی‌ نظریه الگوی جرم نظریه الگوی جرم‌ به عنوان جزئی اساسی از جرم‌شناسی محیطی‌ بر این امر توجه دارد که چگونه مردم و اموال در فرآیند تکوین جرم در زمان و مکان مربوط به واقعه مجرمانه قرار می‌گیرند این نظریه با عنایت به دیدگاه فعالیت روزمره‌ سه مفهوم اصلی گره‌ گذرگاه و لبه‌ را مطرح می‌سازد منظور از گره‌ جاهایی است که مقصد یا مبدا سفرهای شهری به شمار می‌روند رایج‌ترین گره‌ها در زندگی زندگی روزمره مردم محل‌های سکونت‌ کار تحصیل یا تفریح هستند گذرگاه‌ها مسیرهای بین گره‌ها هستند یعنی مسیرهایی که مردم برای رفتن از یک گره به گره دیگر در آن تردد می‌کنند مانند خیابان‌ها و کوچه‌ها و وسایل حمل و نقل عمومی که افراد برای رفتن به محل کار یا برگشت به منزل از آن استفاده شکنند سرمین مفرم از نظریه الگری جرم یعنی لبه‌ اشاره به مرزهای گره‌ها یعنی مرزهای مناطقی دارد که مردم در آن زندگی یا کار می‌کنند یا به دنبال سرگرمی هستند

به موجب نظریه الگوی جرم‌ هر بزهکاری در اطراف گره‌های فعالیت روزمره خود ‌خانه‌ مدرسه محل سرگرس‌ گذرگاه‌های بین این گره‌ها به دنبال طعمه خود می‌گردد و برهمین اساس است که مردم بیشتر در گذرگاه‌هایی که در فعالیت روزمره خود طی می‌کنند مورد بزه واقع می‌شوند بر این اساس‌ نظریه الگوی جرم در تبیین و تجزیه و تحلیل جرم به توزیع جغرافیایی جرم و آهنگ فعالیت روزمره زندگی توجه خاصی را معطوف می‌کند درصد کمی از جرایم در گره‌ها اتفاق می‌افتند زیرا میزان تامین امنیت و محافظت در گره‌ها بالاتر است با این حال جرایمی مانند خشونت‌های خانوادگی و بدرفتاری علیه کودکان و سرقت از منازل‌ بیشتر در گره‌ها اتفاق می‌افتند برعکس‌ امکان بزه‌دیدس در گذرگاه‌ها در سایر جرایم بالاتر است‌ به عنوان مثال جیب‌بری و حمله و تهاجم جنسی و اخاذی و جرایمی از این قبیل در گذرگاه‌ها اتفاق می‌افتند زیرا بیرون از منزل بودن شاگردان مدارس‌ بسته بودن مراکز تفریحی‌ ازدحام مردم در وسایل حمل و نقل عمومی‌ شلوغی و تراکم پیاده‌روها و هر جریان دیگری که مردم را میان گره‌ها و در طول گذرگاه‌ها حرکت می‌دهد فرصت را برای بزهکاران فراهم می‌کند برخی دیگر از جرایم‌ مانند حملات نژادپرستانه‌ سرقت از مغازه‌ها یا کش رفتن اجناس‌ بیشتر در لبه‌ها اتفاق می‌افتند زیرا مردم محلات مختلف که یکدیگر را نمی‌شناسند در لبه‌ها دور هم جح س‌شوند نظریه الگوی جرم در تجزیه و تحلیل جغرافیایی جرم و حل معمای جرایم زنجیره‌ای اهمیت زیادی دارد نکته بسیار مهم دیگر آل است که نظریه‌پردازابا الگوی جرم و سایر جرم‌شناسان محیطی نشان داده‌اند که طراحی و مدیریت محله‌ شهر و مناطق تجاری می‌تواند تغییرات اساسی در نرخ جرایم ایجاد کند

معقول نظریه انتخاب معقول یا گزینش عقلانی جرم یکی از جدیدترین صورت‌های تبیین‌های ساختی کجرق‌ی است که آن را ارائه کرده ‌سلیمی‌ این دیدگاه بر روند تصمیم‌گیری بزهکار تمرکز دارد و فرض اصلی آن به این‌صورت است که بزهکاری رفتاری ارادی است که هدف آن سود رساندن به بزهکار است‌ بزهکاران در زمان ارتکاب جرم اهداف مخصوص به خود را دارند ولو اینکه این هدف‌ها کوتاه‌بینانه بوده و تنها منافع و مضار اندکی را مورد محاسبه قرار داده باشند و به اصطلاح مرتکب تا نوک دماغ خود را دیده باشد هر دسته از بزهکاران‌ محاسبات متفاوتی را در ارتکاب جرم مدنظر قرار می‌دهند این حساب‌گری‌ها شرایط انتخاب آماج بزه را تعیین می‌کنند به عنوان مثال دزدانی که به خاطر تفریح ماشین می‌دزدند اتومبیلی را برای سرقت انتخاب خواهند کرد که شتاب بالایی داشته و برای رانندگی لذت‌بخش باشد سارقین اوراقچی‌ ماشینی را می‌دزدند که قطعات آن کمیاب و گران باشد کسانی که ماشین را برای فروش مجدد سرقت می‌کنند معمولا ماشین‌های لوکس و قابل فروش را سرقت می‌کنند در سرقت ماشین برای استفاده از آن در عملیات اجرایی جرایم دیگری مانند سرقت مسلحانه‌ سارق احتمالا بالا بودن شتاب و سالم بودن موتور و قابلیت اعتماد به کارکرد آن را در نظر خواهد گرفت‌ برعکس‌ کسانی که فقط می‌خواهند ماشینی را بدزدند تا خود را به مقصدی برسانند ممکن است ماشینی را انتخاب کنند که دزدیدنا آنا راحت‌تر باشد دیدگا انتخاب معقول‌ تلاش دارد دنیا از منظر بزهکارانا ببیند این نظریه به دنبال درک آبا است که چگونه بزهکار ارتکاب جرم را انتخاب شکند نظریه انتخاب معقول این تصور را از بزهکار دارد که وی پیش از عمل تفکر می‌کند ‌ولو برای چند لحظه‌ و لااقل برخی از منافع هزینه‌های ارتکاب بزه را محاسبه شکند معس‌لا محاسبات بزهکارال مبتنی بر اسری است که آشکارش فرری‌ش است عمرما از هزینه‌ها منافع دوردست جرم غافل می‌شوند برهمین اساس هم‌ بزهکاران عادی توجه بسیار کمی به مجازات احتمالی یا صدمات دراز مدت جرم یا خطر دستگیری در محل ارتکاب جرم‌ معطوف می‌کنند پیروان این نظریه مطالعات متفاوتی را در راستای تکامل و توسعه نظر خود انجام داده‌اند مثلا در یکی از مطالعات انجام شده در این رابطه‌ از بزهکاراا خواسته شد سوالاتی را در مورد جرایم خود ‌آنچه که می‌خواسته‌ آنچه که فکر می‌کرده و آنچه که عمل کرده‌اند ‌ پاسم دهند به عنوان مثال محققین سارقین را سوار بر ماشین از خیابان‌ها عبور داده و با نشان دادن ماشین‌ها از سوال می‌کردند که چرا ماشینی را که در خیابان پارک شده سرقت می‌کنند و ماشین دیگری در کنار ان را نمی‌دزدند چرا به خانه‌ای دستبرد می‌زنند و به خانه‌ای دیگر دستبرد نمی‌زنند چرا زمانی سرقت می‌کنند و زمانی دیگر نمی‌کنند انان با جمع‌اوری پاسخ‌ها به دنبال کشف قواعد حاکم بر تفکر راهکارهای پیشگیرانه متناسب با این وم‌اقعیت‌ها برد اند گروهی دیگر از محققین با اشخاصی که اجناس را از مغازه‌ها کش می‌روند همراه شدند تا ببینند که انها چه اقلامی را برای ربودن انتخاب کرده‌اند نحوه چیدن قفسه چه تاثیری بر انتخاب آنان داشته است و آنها در مورد عمل غیرقانونی خود چه تصوری ب‌!ا بت ن‌ اصول نظریه فرصت و جرم فلسون و کلارک ده اصل را به عنوان اصول نظریه فرصت برشمرده‌اند در این قسمت از نوشتار هر یک از این اصول را به اجمال مورد بررسی قرار می‌دهیم‌: اصل اول‌ فرصت در وقوع تمام جوایم نقش دارد ا در ابتدای طرح نظریه فرصت‌ مصادیق ان بیشتر مرتبط با سرقت و اخاذی بود و بر همین اساس برخی به اشتباه چنین نتیجه‌گیری می‌کردند که فرصت ارتکاب جرم فقط در جرایم علیه اموال مصداق دارد در حالی‌که گذشت زمان ثابت کرد که این استنباط صحیح نیست و نظریه فرصت در مورد تمام جرایم قابل صدق است‌ بیشترین چالش در برابر تعمیم نظریه فرصت را در خصوص جرایم خشونت‌امیز عنوان نموده و تردید کرده‌اند که ایا فرصت در ارتکاب جرایم خشونت‌بار نیز نقش خاصی را ایفا می‌کند یا خیر جرم‌شناسان سال‌ها جرایم خشونت‌بار را اقداماتی غیرمعقول و بدون برنامه‌ریزی و احساسی ارزیابی کرده و معتقد بودند که تصمیم یا فرصت در این جرایم جایگاهی ندارند اما اخیرا شروع به طرح این بحث کرده‌اند که هر خشونتی توام با شکلی از تصمیم است‌ به عنوان مثال‌ علل درگیری و نزاع ممکن است بعدها برای طرفین نزاع یا دیگران احمقانه به نظر برسد اما در ابتدا چنین نبوده‌اند برای درک این موضوم نیازمند توجه به نقطه نظرات طرفین و تمرکز بر زمان نزام و درست پیش از ارتکاب ان هستیم‌ در زمان ارتکاب‌ شخص مهاجم ممکن است شکایتی داشته و حمله به منظور جبران بی‌عدالتی صورت گرفته باشد یا بزهکار ممکن است در صدد حفظ ابروی خود متعاقب توهین به وی باشد به عنوان مثال‌ شما ممکن است جهت پارک اتومبیل خود در کنار خیابان دقایقی را منتظر خروج اتومبیلی از محل پارک باشید پس از خالی شدن محل پارک با زدن چرام راهنما و حرکت با دنده عقب قصد پارک کردن در ان محل خالی را داشته باشید که به ناگاه راننده دیگری که تازه از راه رسیده به سرعت اتومبیل خود را در ان محل پارک کند و در مقابل اعتراض شما با گستاخی فراوان عمل خود را ناشی از خوش‌شانسی یا زرنگی و مهارت خود و بی‌عرضگی شما قلمداد کند و بدینوسیله شخصیت شما را نزد حاضرین خدشه‌دار نماید و شما را وادار به عکس‌العمل غیر مودبانه کند و سرانجام منجر به دعوا شود هرچند که نتیجه بعدا ممکن است احمقانه به نظر برسد اما در زمان شروع نزاع‌ وارد شدن در درگیری برای طرفین فابل درک و حیثیتی بوده است‌ مطالعات فراوان نشان داده است که می‌توان با اصلاح ساختار محیطی و شرایط اماکن از ارتکاب جرایم خشونت‌بار نیز جلوگیری کرد

مشخصات

مشخصات

توسط: غلامرضا محمدنسل‌ تعداد صفحات: 30 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۴/۱۴ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018