مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی‌: مرور سیستماتیک مطالعات ایرانی و تبیین چالش‌ها

چکیده مقدمه: بعد از کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال 1994 تغییر پارادایم ازکنترل جمعیت به سلامت باروری و تنظیم خانواده، موجب تغییر  الگوی نگرش در سیاست‌های جدید بهداشت باروری در دنیا شد و مفهوم جدیدی از بهداشت باروری مطرح شد که موضوعات آن فراتر از مباحث مرتبط با بهداشت و سلامت زنان بود. بهداشت باروری به عنوان ضرورتی برای توسعه شناخته شد و مشارکت مردان در حوزه وسیع بهداشت باروری، یکی ازموضوعات مهم در این پارادایم جدید شد.  روش کار: این مطالعه با هدف مرور و طبقه‌بندی یافته‌های مقالات ایرانی مرتبط با مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی و تبیین  چالش‌ها، به مرور مقالات چاپ شده نویسندگان ایرانی در مجلات داخلی یا خارجی در مورد مشارکت مردان و یا مسایل مرتبط به مردان در حوزه بهداشت باروری پرداخته است. جستجوی مقالات در راستای محورهای کنفرانس بین‌المللی قاهره در زمینه مشارکت مسؤولانه مردان در رفتارهای باروری و جنسی با استفاده از واژگان کلیدی "مشارکت مردان" و "تنظیم خانواده، بارداری و مراقبت‌های دوران بارداری، بارداری ناخواسته، بارداری پرخطر، زایمان و مراقبت پس از زایمان، سقط، مراقبت کودک، ایران" در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed, Elsevier, SID, Medlib, Magiran, Iranmedex, Irandoc, Google Scholar انجام شد.  یافته‌ها: بررسی یافته‌های موجود نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به دلیل توجه به مسایل تنظیم خانواده، مشارکت مردان در برنامه تنظیم  خانواده بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار گرفته است و پس از آن مطالعات اندکی در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری هم انجام شده است.  نتیجه‌گیری: خلاء پژوهشی زیادی در این حیطه همچنان باقی است که می‌توان از جمله به تبیین نیازهای باروری و جنسی مردان از دیدگاه  خودشان و طراحی و اجرای راهکارهای مداخله‌ای مناسب، مطالعه فرآیند اجتماعی شدن پسران برای تعریف و اجرای استراتژی‌های آموزشی مناسب برای پرورش آن‌ها با حس مسؤولیت‌پذیری نسبت به سلامت خود و خانواده، جلب مشارکت مردان در مراقبت‌های بارداری، زایمان و پس از زایمان اشاره کرد.


نمای مطلب

جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی‌: مرور سیستماتیک مطالعات ایرانی و تبیین چالش‌ها

مقدمه

مفاهیم باروری و سلامت ارتباط ریشه ای و عمیق با یکدیگر دارند تصمیمات باروری و فرآیند باروری دارای تاثیرات مستقیم بر سلامت افراد و به ویژه سلامت زنان است‌ سلامت باروری به صورت گسترده شامل تمام شرایطی است که عملکرد باروری افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد در تعریف سازمان جهانی بهداشت‌ سلامت‌ رفاه کامل جسمی‌ روانی و اجتماعی است نه فقط بیمار نبودن‌؛ و سلامت باروری به سیستم تناسلی و عملکردها و فرآیندهای باروری در تمام مراحل زندگی توجه دارد بنابراین سلامت باروری به معنی داشتن یک زندگی جنسی سالم‌ رضایت بخش و مسوولانه است کهه افراد توانایی تولید مثل با آزادی در تصمیم‌گیری در مورد زمان و چگونگی آن را دارند ‌ ‌ ‌ در گذشته تقریبا تمام برنامه‌ها و مطالعات در زمینه باروری‌ رویکردی زنانه داشتند و مردان به بهانه غیرر مرتبط بودن با مسایل بهداشت باروری‌ فراموش شده بودند و مورد توجه قرار نمی‌گرفتنده اغلب‌ زنان به عنوان گروه هدف تعریف می‌شدند و علی‌رغم اهمیت قابل توجه مردان در تصمیم‌گیری برای خانواده‌ توجه کمی به آن‌ها می‌شد ‌ ‌ صحبت از وظایف برای مردان و حقوق مربوط به تصمیمگیری در مورد مسایل باروری برای زنان به منزله بی‌توجهی به تاثیر قوی مردان به عنوان همسر در شکل‌گیری انگیزه‌ها ترجیحات و رفتارهای جنسی زنان است زیرا مردان بازیگران کلیدی اثرگذاری به صورت مثبت یا منفی و مستقیم یا غیرمستقیم در پیامدهای سلامت باروری همسران و فرزندانشان هستند به علاوه‌ مردان با توجه به نقش‌های متفاوتی که در جامعه به عنوان رهبران سیاسی‌ اهماعی و مذهبی‌ تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران‌ مجریان قوانین و ارایه‌دهندگان خدمات دارند نقش مهمی در تصمیم‌گیر ی‌ ‌سیاست‌گذاری‌ وضع قانون و ارایه و اداره خدمات سلامت باروری در سطح جامعه دارند ‌ ‌ ‌ طی سال‌های وا به صورت تدریجی این مساله در آموزش بهداشت به رسمیت شناخته شد که مردان نقش مهمی در سلامت زنان و کودکان دارنده مطالعات نشان داد که مردان نه تنها به عنوان دروازه‌بان می‌توانند دسترسی زنان و کودکان را به خدمات بهداشتی محدود می‌کنند بلکه اعمال آن‌ها به صورت سهل‌انگاری و سوء‌استفاده هم تاثیر مستقیم بر سلامت شریک جنسی و فرزندانشان دارد ‌ بعد از کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه ‌‌ قاهره مصر در سال‌ بود که تغییر پارادایم از کنترل جمعیت به سلامت باروری و تنظیم خانواده‌ موجب تغییر الگوی نگرش در سیاست‌های جدید بهداشت باروری در دنیا تغییر الگویی که بازتاب درک عمیق‌تری از پویایی اجتماعی بهداتثبت‌ جنسیت و رابطه جنسی است مفهوم جدیدی از بهداشت باروری در این کنفرانس مطرح شد که موضوعات آن فراتر از مباحث مرتبط با بهداشت و سلامت زنان بودهه بهداشت باروری به عنوان ضرورتی برای توسعه شناخته شد و مشارکت مردان در حوزه وسیع بهداشت باروری‌ یکی از موضوعات مهم در این پارادایم جدید شد

مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی دو جنبه مهم دارد از یک سو مشارکت مردان به معنی حمایت مردان از نیازها انتخاب‌ها و حقوق شرکای جنسی خود در بهداشت باروری و کنترل بارداری است و از سوی دیگر مساله مشارکت مردان به نیازهای باروری مردان در زمینه دانش‌ نگرش و عملکردهای مربوط به تنظیم خانواده و رفتارهای جنسی باید توجه داشته باشدهه مشارکت مردان در بهداشت باروری و جنسی مانند چتری است که مشکلات و برنامه‌ها حقوق و رفتارهای باروری را در سایه خود قرار می‌دهد کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه یادآور شده است که داشتن وضعیت مطلوب بهداشت باروری حق همه است‌ چه مرد و چه زن‌ و زوجین باید با هم مسوولیت تصمیم‌گیری برای موضوعات باروری را داشته باشند بحث زوجین در مورد مسایل جنسی و تصمیم‌گیری مشارکتی در مورد مسایل باروری مفهومی برآمده از کنفرانس است که باعث جلب توجه به نقش مردان در دسترسی و استفاده زنان از بهداشت باروری شد در بند از بخش گزارش کنفرانس بین‌المللی قاهره تصریح شده است که تلاش‌های ویژه باید با تاکید بر مشارکت مسوولانه مردان و ارتقای مشارکت فعال آن‌ها در زمینه های والد بودن مسوولانه‌ رفتارهای باروری و جنسی شاملل تنظیم خانواده‌ سلامت بارداری و سلامت مادر و کودک‌ پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بارداری‌های پرخطر کنترل مشترک درآمد خانواده‌ مشارکت درر امور آموزش‌ سلامت و تغذیه کودکان‌ و به رسمیت شناختن ارزش برابر برای فرزندان پسر و دختر انجام شود همچنین تاکید ویژه باید در مورد پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان و کودکانن صورت گیرد ‌و ‌ بنابراین با توجه به موارد فوق و تغپپرات جاری در سیاست‌های باروری کشور مساله جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرید تا نسلی سالم‌تر شاداب‌تر و بارورتر داشته باشیم‌ه مطالعه حاضر با توجه به اهمیت مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری‌ به مرور و طبقه‌بندی یافته‌های مقالات ایرانی پرداخته است که به نوعی در ارتباط با مشارکت مردان در مسایل مرتبط با بهداشت باروری و جنسی در کشور طراحی و اجرا شده‌انده هدف از این مطالعه تبیین چالش‌های موجود در مورد مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری است‌ امید است که نتایج مطالعه حاضر را بتوان به عنوان مبنایی برای تدوین سیاست‌های بهداشتی و طراحی انواع مطالعات و مداخلات مقتضی جهت اعتلای سلامت و به ویژه سلامت باروری و جنسی مردان و زنان جامعه استفاده کرد

روش کار با توجه به محور مشارکت مردان در رفتارهای باروری و جنسی که در بیانیه ل‌مح‌ عنوان شده است‌ متون موجود در زمینه مشارکت مردان در تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بارداری‌های پرخطر سلامت بارداری و سلامت مادر و کودک‌ جستجو و یافته‌های حاصل از مرور تبیین شده است‌ مطالعه حاضر مروری بر مقالات نویسندگان ایرانی است که در موردد مشارکت مردان و یا مسایل مرتبط به مردان در حوزه بهداشت باروری در مجلات داخلی یا خارجی چاپ تثده است‌ جستجوی مقالات با استفاده از واژگان کلیدی شامل ‌ ‌مشارکت مردان‌ ‌ و ‌ ‌تنظیم خانواده‌ بارداری‌ بارداری ناخواسته‌ بارداری پرخطر مراقبت پس از زایمان‌ سقط‌ مراقبت کودک‌ ایران‌ ‌ در پایگاه‌های اطلاعاتی ‌ انجام شد برای جستجوی مقالات محدودیتی از نظر زمان و مکان و یا زبان چاپ ‌فارسی یا انگلیسی‌ مقاله در نظر گرفته نشد تا همه موارد موجود بررسی شود جستجو با کلیدواژه‌های فوق به صورت اولیه حدود مقاله را بازیابی کرد که پس از مطالعه عناوین و چکیده مقالات توسط نویسندگان مقاله و حذف مقالات تکراری بازیابی شده از پایگاههای اطلاعات مخلف‌ مقاک‌ت مرتبط انتخاب شد بتن از انتخاب اولیه مقالات مرتبط بر اساس چکیده‌ متن کاملل آن‌ها مطالعه تثبد و در نهایت د مقاله در مورد مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده‌ مقاله در مورد بارداری‌های ناخواسته با در نظر گرفتن تاثیر نقش مردان به عنوان یکی از اهداف مطالعه‌ مطالعه در مورد مشارکت مردان در زمینه بارداری و آ مطالعه در مورد تاثیر کلاس‌های آموزش پیش از ازداواج در جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی شرایط ورود به مطالعه را داشتند جستجو با کلیدواژگان مشارکت مردان و یا تاثیر نقش مردان در بارداری پرخطر سقط و سلامت مادر و کودک‌ مقاله مرتبط با اهداف مطالعه حاضر بازیابی نکرد نتایج طبقه‌بندی یافته‌های مطالعه بر اساس محورهای‌ برای مشارکت مردان در بهداشت باروری شامل مشارکت در برنامه تنظیم خانواده‌ پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بارداری‌های پرخطر سلامت بارداری و سلامت مادر و کودک به شرح زیر است‌ مشارکت مردان در برنامه تنظیم‌خانواده‌: در ایران رشد سریع جمعیت پس از سرشماری سال ‌ آمورد توجه قرار گرفت و کنترل رشد جمعیت و برنامه تنظیمم خانواده به عنوان یک اولویت

در نظر گرفته شد کنترل جمعیت به عنوان سیاست عمومی کشور قرار داده شد و توسط رهبران جامعه مورد حمایت قرار گرفت‌ محیطی حامی برای برنامه توسط وسایل ارتباط ایجاد شد و با تشکیل بخش جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداشت و افزایش سطح پوشش ه‌مات بهداشتی اولیه‌ آموزش کارکنان ماهر و ارایه خدمات رایگان‌ این خدمات بازسازی شد برای تقویت فعالیت‌های جامعه از داوطلبان و سازمان‌های غیردولتی استفاده شد برای ایجاد مهارت‌های فردی علاوه بر آموزش تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی‌ آموزش در مدارس‌ دانشگاه‌ها و محل‌های کار ارتش و کلاس‌های قبل از ازدواج نیز انجام شد و مشارکت مردان با ارایه روش‌های مردانه مانند وازکتومی یا کاندوم ترویج شد استراتژی‌های این برنامه تنظیم خانواده‌ به کاهش سربع میزان رشد جمعیت و میزانن باروری کلی انجامید و میزان مصرف روش‌های پیشگیری از بارداری از در سال‌ ‌ در سال‌ رسید در مرور پژوهش‌های انجام شده داخلی که به مساله مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده پرداخته بودند تعداد مقاله چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی با متن کامل بازیابی شد که مقاله با طرح توصیفی‌ مقاله با طرح مداخله‌ای و مقاله با طرح کیفی به بررسی این موضوع پرداخته بودند ‌جدول یافته‌های مطالعات موجود در این محور را می‌توان در چهار زیر مجموعه جمع‌بندی کرد ماهیت و میزان مشارکت مردان‌؛ عوامل موثر بر مشارکت مردان‌؛ تسهیل‌کننده‌ها و بازدارنده‌های مشارکت مردان و اثربخشی مداخلات برای مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده بر اساس نتایج مطالعات‌ ماهیت مشارکت مردان در تنظیم خانواده دارای دو جنبه حمایتی و اجرایی است‌ در یافته‌های پژوهش کیفی فراهانی و همکاران ‌ چنین تعریفی از ماهیت مشارکت مردان توسط نمونه‌های پژوهش ارایه شده است و آن‌ها در توصیف خود مشارکت را به صورت ارتباط کلامی با همسر درک متقابل از نیازهای همسر ‌جنبه حمایتی‌ و استفاده از روش‌های مردانه جنبه اجرایی‌ بیان کردند ‌ میزان متفاوتی از مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده در مطالعات مختلف گزارش شده است‌ در مطالعهه پورانصاری و همکاران مردان ایرانشهر در ‌ ‌ موارد در انتخاب روش پیشگیری‌ در و موارد در حمایت از همسر و یادآوری و در ‌ دلا موارد در تهیه وسایل پیشگیری از بارداری و در ‌ موارد با استفاده از روش کاندوم در تنظیم خانواده مشارکت داشتند در مجموع‌ میزان مشارکت مردان بنا به نظر همسران آن‌ها ‌ ‌ ‌ بود و رگرسیون لجستیک رابطه معنادار بین حمایت شوهران باا استفاده از روش پیشگیری از بارداری نشان داد ‌ میزان مشارکت مردان در شیراز اجرایی و ‌دس حمایتی بود و در ‌ مشارکتی نداشتند ‌ در بندرعباس مردان به منظور قطع باروری از روش‌های کاندوم و منقطع استفاده می‌کردند که ‌ رضایت نسبی از روش خود داشتند اما لاد ‌ در فکر تعویض روش بودند در زاهدان ‌ دبیران مرد با مشارکت در انتخاب روش‌ حمایت از همسر در استفاده ازز روش‌ یادآوری استفاده از قرص‌ همراهی جهت مراجعه به مراکز بهداشتی و تهیه قرص از داروخانه به صورت حمایتی با استفاده از روش‌های مردانه بیش از همه کاندوم‌ مشارکت اجرایی داشتندد هم نشان داد که مردان با ‌ ‌ استفاده از روش‌های مردانه نقش بیشتری از زنان در تنظیم خانواده داشتند تفاوت موجود در میزان مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده به عوامل مختلفی بستگی دارد که در پژوهش‌های مختلف عوامل بسیاری مورد مطالعه قرار گرفته است و در برخی موارد هم ناهماهنگی بین نتایج وجود دارده آگاهی و نگرش مردان از عوامل موثر در مشارکت آنان است که در پژوهش‌های مختلف ارتباط معنادار بین آگاهی و نگرش مردان با میزان مشارکت آن‌ها گزارش شده است گفتگوی زوجین در زمینه تنظیم خانواده یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش احتمال جلب مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده است که شواهد آن در مطالعه نجفی و همکاران ‌ف‌ه‌ف ا و مصطفوی و همکاران ‌ وجود دارد ‌ از ویژگی‌های دموگرافیک موثر در مشارکت مردان می‌توان سن‌ سن ازدواج‌ اختلاف سنی بین همسران‌ سطح تحصیلات و رشته تحصیلی زن و مرد سکونت در شهر یا روستا تعداد فرزند وضعیت تاهل‌ استفاده از وسایل ارتباط جمعی و منابع کسبب اطلاعات را نام برد ‌ در مورد ارتباط ویژگی‌های دموگرافیک با آگاهی‌ نگرش و عملکرد مشارکتی نتایج ناهماهنگی در مورد برخی از موارد گزارش شده است که ممکن است به دلیل محتوایی فرهنگی‌ اجتماعی متفاوت در نقاط مختلف کشور باتثبد و می‌تواند مبین نیاز به بررسی بیتشر مطالعه در این مورد برای طراحی استراتژی‌های جلب مشارکت باشده هنجارهای اجتماعی و قصد باروری از دیگر عوامل مهم تعیین‌کننده رضایت مردان در بکارگیری روش‌های تنظیم خانواده توسط همسرانشان و تشویق و حمایت آنان برای انجام این کار و همچنین پذیرش استفاده از روش‌های مردانه

است ‌ ‌ ‌ انتخاب و تداوم استفاده از روش‌های مردانه بستگی به میزان رضایت افراد اثربخشی‌ آسان بودن و موثر بودن آن‌ها برای مردان دارد از دیدگاه مردان عواملی چون تاسیس درمانگاه‌های تنظیم خانواده مخصوص مردان شهرنشینی‌ افزایش سطح تحصیلات‌ دسترسی بیشتر به اطلاعات و رسانه‌ها ایجاد نگرش مثبت به تنظیم خانواده ‌ می‌توانند باعث افزایش میزان مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده شوند اما از سوی دیگر عوامل اجتماعی‌ فرهنگی‌ عدم آگاهی به حقوق باروری زنان و لزوم اشتراک زوجین در مسوولیت تنظیم خانواده‌ تبلیغات ناکارآمد اطلاع‌رسانی ناکافی‌ عد تطابی کار مراکز بهداشت با ساعات آزاد مردان‌ نبود فضای مناسب برای مشاوره با مردان و نبود مشاور مرد زمان نامناسب کار مراکز بهداشتی‌ تک‌جنسیتی بودن مراکز بهداشتی‌ نگرش منفی به تساوی جنسیتی‌ ماهیت و عوارض روش‌های مردانه و حس آسیب‌پذیری کم نسبت به بیماری‌های مقاربتی ‌از موانع و بازدارنده‌های مشارکت مردان محسوب می‌شوند که باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های سلامت به آن‌ها توجه شود هشت مورد مطالعه مداخله‌ای در زمینه جلب مشارکت مردان به دست آمد از نظر کلی‌ آموزش در این مداخلات به صورت مستقیم وو غیرمستقیم ارایه شده بود منظور از آموزش مستقیم‌ آموزشی است که گروه هدف آن مردان بودند در روش غیرمستقیم‌ زنان به عنوان گروه هدف‌ آموزش می‌دیدند تا مطالب آموزشی را به همسران خود انتقال دهند پیامدهایی که در این مطالعات ارزیابی شدند شامل مواردی مانند میزان آگاهی و نگرش مردان‌ عملکرد مشارکتی مردان از نظر حمایتی و استفاده از روش‌های مردانه‌ گفتگوی زوجین درر زمینه تنظیم خانواده و میزان استفاده از روش‌های موثر جلوگیری از بارداری بوده روش‌هایی که برای آموزش غیرمستقیم استفاده شده بود شامل مشاوره گروهی ‌ آموزش گروهی ‌ ‌ ‌ همسران بود وو در آموزش مستقیم از سخنرانی ‌ سخنرانی همراه با جزوات و فیلم‌های آموزشی ‌جزوه آموزشی ‌ جزوه آموزشی همراه با جلسه پرسش و پاسخ استفاده بوده ارزیابی پیامد مداخلات نشانن دهنده افزایش میزان گفتگوی زوجین در مورد تنظیم خانواده افزایش میزان آگاهی ‌ بهبود نگرش و تلقی مردان نسبت به تنظیم خانواده افزایش میزان استفاده از روش‌های موثر جلوگیری از دانه

مشارکت مردان در بیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بارداری‌های برخطر: مشارکت مردان در پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و بارداری‌های پرخطر ارتباط بسیار نزدیکی با مشارکت آن‌ها در امر تنظیم خانواده دارد به همین دلیل در این محور مطالعاتی مورد توجه بود که به صورت خاص در مورد بارداری‌های ناخواسته انجام شده بود البته مطالعاتی وارد مرور شدند که عوامل مرتبط با مردان نظیر ویژگی‌های د گرافیک آن‌ها نقش آن‌ها در انتخاب نوع و نحوه روش جلوگیری از بارداری منجر شونده به بارداری ناخواسته را بررسی کرده بودند در این محور مطالعه‌ واجد شرایط ورود به مطالعه بودند که ل مورد با طرح کیفی و بقیه به صورت توصیفی طراحی و اجرا شده بودند جدول ‌ ‌ مطالعه‌ای در زمینه نقش مردان و بارداری پرخطر بازیابی نشد حاملگی ناخواسته‌ یکی از معضلات بهداشتی اجتماعی در زمینه برنامه‌های تنظیم خانواده است‌ حاملگی ناواسته‌ سلامت باروری را در تمامی ابعاد جسمی‌ روانی و اجتماعی آن به خطر می‌اندازده دو دلیل عمده حاملگی‌های ناخواسته‌ شکست روش های پیشگیری از بارداری و عدم استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری هستند ‌ باورهای سنتی در مورد نقش‌های جنسیتی و خانواده در کنار نگرانی‌های اقتصادی در خانواده باعث شده که مردان نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های باروری داشته باشند داشتن چنین نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های باروری باعث شده است که مردان نقش مهمی در پذیرش‌ میزان و نحوه استفاده زنان از روش‌های تنظیم خانواده ایفا کننده یکی از درون‌مایه‌های اصلی مطالعه رهنما به اهمیت نقش تصمیم‌گیرندگی مرد در ‌رد تعداد فرزندان و انتخاب روش جلوگیری از بارداری توسط زوجین اشاره دارد ‌ه‌ف‌ ‌ همچنین در پژوهش‌های دیگر هم زنان در پاسخ به سوالات مربوط به علت عدم انتخاب روش موثر یا مطمئن جلوگیری از بارداری به مواردی از قبیل عدم تمایل همسر عدم رضایت همسر اشاره کرده‌اند

از دیدگاه زنان‌ جلب مشارکت مردان یکی از عوامل موثر در توانمندی زنان برای تنظیم خانواده است یافته‌های مقالات موجود نشان داده‌اند که سن‌ تحصیلات‌ شغل همسر از عوامل موثر در انتخاب‌ نحوه استفاده درست و تداوم روش موثر جلوگیری از بارداری و در نتیجه بروز بارداری‌های ناخواسته هستند تنها در مطالعه جراحی و همکاران چنین ارتباطی دیده سبد ‌ ‌مشارکت مردان در سلامت بارداری و سلامت مادر و کودک‌: بررسی مطالعات موجود در کشور تعداد کمی از مطالعات را در زمینه مشارکت مردان در دوران بارداری‌ زایمان و پس از زایمان به دست می‌دهد در این محور تنها مطالعه با طرح‌های کیفی و توصیفی انجام شده بود ‌هدول و ‌ یافته‌های مطالعات موجود را می‌توان در چند محور اصلی طبقه‌بندی کرد دلایل نیاز به مشارکت مردان‌ میزان مشارکت مردان‌ تسهیل‌کننده‌های مشارکت مردان‌ موانع مشارکت مردان و پپامدهای مشارکت مردان در برنامه‌های مراقبت دوران بارداری و زایمان و پس از زایمان‌ یافته‌های مطالعات موجود نشان می‌دهد که از دیدگاه مادران باردار افزایش انتظارات آن‌ها و نیاز به عشق و حمایت از سوی مردان دلیلی برای نیاز به مشارکت همسران آن‌هاست از سویا دیگر از نظر ارایب‌دهندگانا مراقبت‌ها ببود کیفیت مراقبت‌ها و درک اطلاعات بهداشتی داده شده به زنان‌ تسهیل پذیرش انجام مراقبت‌هایی چون مراجعه به پزشک و سونوگرافی ضرورتی برای مشارکت مردان در برنامه مراقبتی دوران بارداری است ‌ ‌د ‌ در بررسی میزان مشارکت مردان در دوره بارداری و زایمان‌ نتایج مطالعه مرتضوی نشان داد که از مردان موقع بستری همسر برای زایمان حضور نداشتند ‌ در مراقبت‌های دوران بارداری همسر خود را همراهی نکردند ف‌ف‌ ‌ مشارکت کم یا عدم مشارکت در امور منزل در بارداری همسر خود داشتند ‌ از دیدگاه مادران باردار عواملی مانند حاملگی دوم‌ تمایل و اشتیاق مردان‌ آموزش مردان وو افزایش سن مرد و کسب تجربه

بت عنوال شهیل کننده‌هاکا مردان مطرح شده است در مطالعه سیمبر بیش از دولا مردان نیاز خود را به آموزش در مواردی مانند آشنایی با علایم خطر دوران بارداری‌ مشکلات پس از زایمان و تغذیه دوران بارداری بیان کرده بودند عواملی مانند عدم باور مشکلات بارداری از سوی مردان‌ عوامل فرهنگی مانند انگ‌های اجتماعی‌ غرور باورهای غلط‌ تربیت خانوادگی و محیط‌های بسته شهرهای کوچک‌ موانع عرفی‌ محیط زنانه مراکز رفتار نامناسب پرسنل‌ اتکای زن به خانواده خود و مشکلات مالی خانواده‌ موانع عمده

مشارکت مردان در مراقبت از زنان باردارشان است از دیدگاه ارایه‌دهندگان خدمات هم کمبود نیروی انسانی‌ ‌کمبود فضا و موانع فرهنگی چون معذب بودن مردان در ارتباط با ماما و معذب بودن ماما در گفتن برخی مسایل به صورت رو در رو باعث می‌ش‌د که تلاش برای جلب مشارکت مردان در این زمینه کاهش پیدا کند ‌ ‌مشارکت مردان در مراقبت‌های دوران بارداری همسرشان باعث می‌شود که درک بهتری از وقابع حاملگی و زایمان پیدا کنند و با حمایت از همسرانشان به کاهثثن درد زایمان آن‌ها کمک کنند ‌او ‌

بعف بررسی نتایج حاصل از پژوهش‌های موجود در کشور نشان می‌دهد که مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه قرار گرفته است و پس از آن مطالعات اندکی در زمینه مراقبت‌های دوران بارداری انجام شده است‌ مشارکت مردان‌ مفهومی است که در برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه قاهره مورد توجه قرار گرفت و شامل مسوولیت‌های مردان و مشارکت آن‌ها در جنبه های حیاتی است که ارتقای حقوق و بهداشت باروری و جنسی را برای مردان و زنان جامعه در پی دارد برنامه عمل کنفرانس جمعیت و توسعه قاهره‌ از کشورها خواسته استت که برای مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری و جنسی برنامه‌ریزی موثر و استراتژی‌های مشخص در تمام جنبه‌های بهداشت باروری شامل تنظیم خانواده‌ مراقبت‌های دوران بارداری‌ تولدد نوزاد و مراقبت پس از زایمان داشته باشند ‌و ‌ از زمان کنفرانس جمعیت و توسعه‌ توجه فزاینده‌ای به اهمیت مقوله مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری از سوی وزارت بهداشت کشورهای متعهد شده است در کشور ما هم توجه به مساله مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی از همان زمان تثبروع تثبده است و با توجه به دلیل بحث تنظیم خانواده به عنوان فعال‌ترین موضوع در بحث‌های سلامت باروری و همزمانی آن با سیاست‌های جمعیتی برای کاهش نرخ باروری‌ اکثریت پژوهش‌های انجام شده در کشور به مشارکت مردان در مسایل تنظیم خانواده توجه داشت و تلاش محققان کشور بررسی ابعاد مختلف تاثیرگذاری مشارکت مردان در

برنامه‌های تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری ناخواسته بوده است‌ه مردان نقشی کلیدی برای تصمیمات باروری شرکای جنسی خود دارنده برای مثال در تصمیم‌گیری برای تاخیر اولین بارداری‌ فاصله‌گذاری مناسب بین موالید کاهش بارداری‌های ناخواسته و محدود کردن تعداد بارداری‌ها انتخاب روش موثر جلوگیری از بارداری و تداوم استفاده از آن‌ استفاده درست از روش منتخب نقشش مهمی دارند ‌ ‌در جامعه ما هم مردان به صورت حمایتی ‌مشارکت در انتخاب روش‌ حمایت از همسر در استفاده از روش‌ درک متقابل از نیازهای همسر یادآوری استفاده از قرص‌ همراهی جهتت مراجعه به مراکز بهداشتی و تهیه قرص از داروخانه‌ یا اجرایی ‌با استفاده از روش‌های مردانه‌ در برنامه تنظیم خانواده مشارکت دارند با توجه به مطالعات انجام شده میزان مشارکت مردان بهه صورت کلی‌ در نقاط مختلف کشور بین ‌ متغیر است ‌ البته باید توجه داشت که مردان در هر جامعه نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ سیاست‌گذاری‌ وضع قوانین‌ ارایه و اداره خدمات سلامت باروریی در سطح جامعه دارند ‌لا ‌ه عوامل بسیاری بر استفاده زوجین از روش‌های جلوگیری از بارداری تاثیر دارند که سه عامل را می‌توان به عنوان اجزای کلیدی نام برد حمایت یا مخالفت مردان برای استفاده از روش جلوگیری از بارداری‌ گفتگو و ارتباط زوجین در مورد مسایل باروری و تنظیم خانواده و دسترسی مردان به اطلاعات تنظیم خانواده یافته‌های مطالعات موجود هم نقش تاثیرگذار سه عامل آگاهی و نگرش مردان ‌ گفتگوی زوجین در زمینه تنظیم خانواده حمایت شوهران در استفاده از روش پیشگیری از بارداری را نشان

داده‌انده اما در مورد ارتباط آگاهی‌ نگرش و عملکرد مشارکتی مردان با ویژگی‌هایی مانند سن‌ سن ازدواج‌ اختلاف سنی بین همسران‌ سطح تحصیلات و رشته تحصیلی زن و مرد سکونت در شهر یا روستا تعداد فرزند وضعیت تاهل‌ استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و منابع کسب اطلاعات ‌د هنجارهای اجتماعی و قصد باروری ‌ ‌ ‌ در برخی موارد نتایج ناهماهنگی گزارش شده است که نیاز بهه بررسی بیشتر در زمینه تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی در تصمیم‌گیری‌های باروری و تعیین استراتژی‌های موثر برای جلب مشارکت مردان را نشان می‌دهد نکته حایز اهمیتی که وجود دارد این است که مساله مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی دارای دو جنبه است‌٠ توجه به نیازهای بهداشت باروری و جنسی مردان و مسوولیت‌پذیری مردان در قبال نیازهای باروری همسر شریک جنسی و فرزندانش یکی از چالش‌های عمده موجود در زمینه مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری در کشور ما این است که تا به حال مطالعه‌ای به صورت مستقل به بررسی نیازهای باروری و جنسی مردان نپرداخته است‌ اما یافته‌های پژوهش‌های موجود نشان‌دهنده نیاز به طراحی و اجرای چنین پژوهشی است‌ زیرا که مردان در بیان تسهیل‌کننده‌های مشارکت خود در برنامه‌های بهداشتی تنظیم خانواده به مواردی مانند وجود مراکزی برای ارایه خدمات تنظیم خانواده به آن‌ها تعریف ساعت کاری مناسب در مراکز بهداشت برای مراجعه مردان ‌ در نظر گرفتن فضایی مناسب برای مشاوره با مردان‌ تک جنسیتی نبودن مراکز بهداشتی و وجود مشاورین مرد ‌ ‌ ‌ اشاره کرده‌اند به صورت مشابه نتایج پژوهش میچل و هم مواردی نظیر تعداد بیشتر کارکنان زن در سرویس‌های ارایه خدمات بهداشتی‌ تمرکز مراکز بهداشتی به ارایه مراقبت‌های زن محور دیدگاه منفی ارایه‌دهندگان خدمات بهداشتی درباره مردان‌ برنامه‌های مداخله‌ای نامناسب و استراتژی‌های نامناسب برقراری ارتباط‌ فقدان شواهد تجربی حمایت کننده از برنامه‌های سلامت مردان و عدم آگاهی از دیدگاه مردان در مورد موانع مشارکت آن‌ها را به عنوان موانع جلب مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری و جنسی بیان کرده است ‌بنابراین به نظر می‌رسد نیاز به پژوهش‌های جداگانه برای تبیین نیازهای باروری و جنسی مردان وجود دارد تا بر مبنای آن بر نامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌های سلامت و استراتژی‌های مناسب برای جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی تعریف شود حاملگی ناخواسته به مفهوم بارداری بدون برنامه‌ریزی است که از نظر یکی از زوجین ناخواسته باشد پیامدهای ناخوشایند بارداری‌های ناخواسته شامل از بین بردن جنین‌ از بین بردن نوزاد سوء‌استفاده از کودک و بی‌توجهی به کودکان‌ انجام سقط‌های غیرقانونی‌ نارسی‌ وزن کم موقع تولد و یا اختلالات جسمی یا روانی هستند ‌ میزان بارداری ناخواسته در مناطق مختلف کشور طیف متغیری از مردان با نقش محوری در تصمیم‌گیری‌های باروری ‌ نقش مهمی در تعیین تعداد فرزندان‌ پذیرش‌ میزان و نحوه استفاده زنان از روش‌های تنظیم خانواده دارند زنان روش‌هایی را انتخاب و استفاده می‌کنند که همسرانشان تمایل و رضایت دارند بنابراین بررسی دیدگاه مردان در مورد ضرورت استفاده از روش‌های تنظیم خانواده‌ میزان آگاهی آن‌ها در مورد انواع روش‌های تنظیم خانواده‌ فاصله‌گذاری بین موالید مشکلات همراه با حاملگی‌های ناخواسته‌ تعیین میزان مسوولیت‌پذیری آن‌ها در بروز بارداری ناخواسته نیاز به بررسی بیشتر دارد یکی از استراتژی‌های ارتقای مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری‌ استفاده ازز مداخلات آموزشی است‌ پیامد مثبت مداخلات آموزشی در جلب مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده با افزایش میزان گفتگوی زوجین در مورد تنظیم خانواده ‌ ‌ ‌ افزایش میزان آگاهی بهبود نگرشش و تلقی مردان نسبت به تنظیم خانواده افزایش میزان استفاده از روش‌های موثر جلوگیری از بارداری توسط زوکن و به ویژ روشهای مردانه ‌و نشان می‌دهد که اغلب مردان تمایل دارند که اطلاعات بیشتری درباره تنظیم خانواده کسب کنند با درگیر کردن مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده‌ استفاده از روش های پیشگیری از بارداری توسط آنان و تشویق زنان جهتت بکارگیری این روش‌ها و تداوم استفاده از روش منتخب بهبود پیدا می‌کند در کشور ما آموزش و مشاوره قبل از ازدواج می‌تواند فرصت مناسبی برای آماده کردن مردان جوان در شرف ازدواج نسبت به مسایل بهداشت باروری و جنسی باشد تنها یک مطالعه به بررسی تاثیر کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج بر نگرش مردان در شرف ازدواج نسبت به بهداشت باروری پرداخته بود که نتایج آن نشان از عدم تغییر نگرش مردان در مورد مسوولیت‌پذیری نسبت به بهداشت باروری پس از کلاس آموزشی داشت لذا نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه

اثربخشی‌ نحوه برگزاری‌ محتوای آموزشی کلاس‌های آموزش پیش از ازدواج با توجه ویژه به آماده کردن جوانان در مورد مسایل بهداشت باروری و جنسی احساس می‌شود در استراتژی‌هایی که توسط جهت جلب مشارکت مردان در حوزه بهداتثبت باروری توصیه شده است‌ مطالعه فرآیند اجتماعی شدن پسران و تعریف و اجرای استراتژی‌های آموزشی مناسب برای پرورش آن‌ها با حس مسوولیت‌پذیری نسبت به سلامت خود و خانواده است تا دیدگاه عدالت جنسیتی در آن‌ها شکل بگیرد ‌ ‌ ‌ بنابراین مطالعه فرآیندهای اجتماعی شدن پسران و دختران و نحوه آماده شدن آن‌ها برای تطابق با نقش‌های همسری و والدی خود می‌تواند راهکارهای مناسبی برای طراحی استراتژی‌های آموزشی برای ارتقای سلامت باروری و جنسی نسل جوان جامعه پیش رو بگذارد در زمینه مشارکت مردان در مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان و سلامت مادر و کودک‌ پژوهش‌های بسیار کمی انجام شده است‌ اما یافته‌های مطالعات اندک موجود نشان می‌دهد که مادران باردار انتظار دارند که همسرانشان در دوران بارداری همراه و حامی آن‌ها باشند ارایه‌دهندگان مراقبت‌ها هم بر پیامدهای مثبت همراهی مردان در مراقبت‌های دوران بارداری اشاره دارند ‌ اما میزان مشارکتت مردان در دوره بارداری و زایمان کافی نیست ‌ که می‌تواند به دلایلی مانند نداشتن آگاهی کافی‌ عدم باور مشکلات بارداری از سوی مردان‌ عوامل فرهنگی مانند انگ‌های اجتماعی‌ غرور باورهایی غلط‌ تربیت خانوادگی و محیط‌های بسته شهرهای کوچک‌ موانع عرفی‌ محیط زنانه مراکز رفتار نامناسب پرسنل‌ اتکای زن به خانواده خود و مشکلات مالی خانواده باشد با توجه به یافته‌های موجود نیاز به طراحی پژوهش‌های بیشتری برای بررسی دیدگاه مردان در مورد مسایل دوران بارداری و لزوم مشارکت آن‌ها در برنامه مراقبتی بارداری‌ زایمان و پس از زایمان‌ طراحی مداخلاتت آموزشی و بررسی اثربخشی آن‌ها در عملکرد مشارکتی مردان و پیامدهای مادری و نوزادی متعاقب آن وجود دارده متاسفانه خلاء پژوهشی در مورد بررسی تاثیر مشارکت مردان در زمینه بارداری‌های پرخطر سلامت مادر و کودک‌ تصمیم‌گیری و اقدام برای سقط‌ پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز وجود دارد که باید مورد توجه مسوولان و محققین حوزه بهداشت باروری و آموزش بهداشت قرار گیرده نتیجه‌گیوی

هدف از مشارکت مردان در حوزه بهداشت باروری و جنسی گرفتن پذیرش فعال مردان و حمایت آن‌ها برای نیازها انتخاب‌ها و حقوق باروری و جنسی شریک جنسی و همسرش‌ همچنین بهبود درک مردان از هویت‌ رفتار و نیازهای باروری و جنسی خودشان است ‌مشارکت مردان در برنامه‌های بهداشت باروری تنها به معنی ارتقای استفاده از روش‌های مردانه جلوگیری از بارداری نیست بلکه به نقش حمایتی مردان برای خانواده‌ جامعه و محیط‌های کار توجه دارد تا عدالت جنسیتی‌ آموزش برای دختران‌ توانمندی زنان و مشارکت در فرزندپروری و مراقبت از فرزندان محقق شود درر ایران رشد سریع جمعیت پس از سرشماری سال مورد توجه قرار گرفت و کنترل رشد جمعیت و برنامه تنظیم خانواده به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شده کنترل جمعیت به عنوان سیاست عمومیی کشور قرار داده شد و توسط رهبران جامعه مورد حمایت قرار گرفت در این راستا مقوله جلب مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده کشور مورد توجه زیادی قرار گرفت و بیشتر پژوهش‌ها در زمینه مشارکت مردان تنها معطوف به این حوزه شد اما اینک پس از گذشت ‌ سال از تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت درکشور با توجه به روند کنونی نرخ رشد جمعیت و افزایش افراد میانسالل و سالمند در کشور که طی سال‌های آینده مطرح است‌ سیاست‌های رسمی کشور در خصوص جمعیت در حال تغییر است‌ در برنامه جدید جمعیتی تاکید بیشتر بر تشویق به ازدواج‌ کاهش سن ازدواج‌ تشویق به فرزندآوری‌ دوری از تک فرزندی‌ تعالی و تحکیم بنیان خانواده و سلامت خانواده دنبال می‌شود اما همچنان اجرای برنامه تنظیم خانواده در راستای تقویت سلامت خانواده‌ فاصله‌گذاری مناسب بین موالید جلوگیری ازبارداری‌های ناخواسته و پرخطر همچنان به عنوان یک ضرورت مورد توجه است ‌ ‌ ‌ ‌ بنابراین با توجه به موارد فوق‌ مساله جلب مشارکت مردان در حوزه بهداشتت باروری باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد در این راستا باید علاوه بر حفظ توجه به جلب مشارکت مردان در حیطه تنظیم خانواده برای داشتن خانواده‌هایی با تعداد و فاصله زمانی مناسب فرزندان که هیج یک ناخواسته متولد نشده باشند و هیج خطری به دلیل بارداری و زایمان ناخواسته و پرخطر مادر و کودک را تهدید نکند؛ باید توجه بیشتری به مساله جلب مشارکت مردان در سایر حوزه‌های بهداشت باروری و جنسی مانند روابط زناشویی و جنسی‌ مراقبت‌های دوران بارداری‌ زایمان و پس از زایمان‌ شیردهی‌ سلامت مادر و کودک‌ از بین بردن ترجیح جنسی و ایجاد ارزشمندی برابرر برای فرزندان از هر

دو جنس‌ جلوگیری از بیماری‌های مقاربتی و ایدز انجام شوده در این راستا می‌توان از برخی از استراتژی‌های زیر که توسط براساس تجارب موجود در زمینه جلب مشارکت مردان در حوزه‌های مختلف وجود دارد هم بهره‌مند شد برنامه‌هایی موفق هستند که برای مردان در محل‌های تجمع مردان و نزدیک به محل کار ارایه می‌شوند؛ برای طراحی و اجرای هر استراتژی مداخله‌ای باید بستر ‌ سیاسی موجود و پیامدهای آن را از لنز جنسیتی بررسی و مطالعه کرد؛ اتخاذ رویکردی جامع و چند شاخه برای جلب حمایت‌های سیاسی و اجتماعی‌ ارتباط برای تغییر رفتار ارایه مراقبت‌های با کیفیت براساس نیازهای مردان و زنان و به عنوان شرکای جنسی‌؛ تربیت ارایه‌دهندگان خدمات برای ارایه مراقبت‌های بهداشتی حساس به جنسیت‌؛ شناسایی سوگیری‌های جنسیتی ناخواسته یا پیامدهای منفی پیام‌هایی که از طریق رسانه‌های عمومی منتقل می‌شود؛ اطمینان از این که برنامه‌های مشارکت مردان‌ ماهیت حمایتی برای زنان داشته باشد؛ طراحی‌ اجرا وو ارزشیابی سیستم‌های مختلف ارایه مراقبت به مرادن و انتخاب بهترین نوع آن براساس شرایط محلی ‌ ‌ ‌


مشخصات

مشخصات

توسط: زینب علی‌مرادی ، معصومه سمیبر * مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 14 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۹/۱۷ منبع: دیتاسرا

لینک دانلود

لینک دانلود

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

گسترش LNG در مقیاس کوچک با سرمایه گذاری بخش خصوصی (Expanding Small-Scale LNG with Private Sector Investment)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در حال حاضر با وجود منابع جدید در استرالیا و ایالات متحده شاهد وفور LNG جهت کاربردهای در مقیاس بزرگ هستیم. بازیکنان پیشرو بازار همچون شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های نفتی دولتی، همراه با افزایش منابع، علاقه زیادی جهت تولید LNG برای کاربری های در مقیاس کوچک از خود نشان می‎دهند. عوامل اصلی رشد ... [ ادامه مطلب ]

تغذیه کشتی توسط مولد قرار گرفته در خشکی (Cold Ironing)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): تصمیمی‎که توسط اسطوره سینمای هالیوود "آرنولد شوارتزنگر" در سال 2006 بعنوان فرماندار ایالت کالیفرنیا گرفته شد، تأثیر چشمگیری بر تجارت شرکت وارتسیلا داشت. وی دستور داد تا به منظور کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای، سواحل ایالت کالیفرنیا به سیستم برق رسانی از خشکی به کشتی (Cold ironing) مجهز شوند. این تصمیم باعث ... [ ادامه مطلب ]

تولید برق از امواج دریا (Catching the Surge)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): در ماه سپتامبر وارتسیلا اعلام نمود که با شرکت AW-Energy جهت تولید برق از امواج دریا همکاری خواهد نمود. تکیه گاه یاتاقان های فلزی، یاتاقانهای کامپوزیتی، محفظه های آب بند لبه ای و کوپلینگ های هیدرولیک مورد استفاده در اولین WaveRoller مقیاس واقعی شرکت AW Energy، توسط وارتسیلا فراهم شده است. تجهیزات مورد استفاده در ... [ ادامه مطلب ]

برق رسانی به شبکه های ایزوله (Powering Isolated Grids)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): مجله in detail (شماره 2، 2017): این مطلب به مطالعه بر روی یک نیروگاه برق هیبریدی (مرکب) وارتسیلا (موتورهای احتراق داخلی و ذخیره کننده های انرژی) و ارزش افزوده ای که می‎تواند در اثر صرفه جویی اقتصادی و بالا بردن راندمان برای صاحبان و بهره برداران آن بهمراه داشته باشد می‎پردازد. نیروگاه هیبریدی مورد مطالعه مشتمل بر ... [ ادامه مطلب ]

آشنایی با قراردادهای عرضه LNG در مقیاس کوچک (Decoding Small-Scale LNG Supply Contracts)

 مجله in detail (شماره 2، 2017): همراه با آمدن یک سوخت جدید سؤالی به ذهن متبادر می‎شود: هزینه کردن برای آن تا چه حد منطقی است؟ مقیاس معاملات انجام شده بر روی نفت خام در سطح جهان به گونه ای است که به شفافیت قیمت آن در بازار می‎انجامد. از آنجا که معیارهای سنجش متعدد و تأمین کنندگان فراوانی در بازار وجود ... [ ادامه مطلب ]

توسعه روش طراحی و بهینه‌سازی پارامترهای عملکردی و هندسی بویلر بازیاب حرارتی با سه سطح فشار با بکارگیری تئوری ساختاری
فايل پيوست

چکیده طراحی بهینه و بهبود عملکرد مولدهای بخار بازیاب حرارتی تأثیر قابل توجهی بر بازدهی حرارتی نیروگاه های سیکل ترکیبی دارند. بنابراین، مولد بخار بازیاب حرارتی باید به گونه ای طراحی شود که میزان بازیابی حرارتی را بیشینه نموده و عملکرد کل نیروگاه را بهبود بخشد. در این مقاله، یک روش طراحی و بهینه سازی مولد بخار بازیاب حرارتی با سه ... [ ادامه مطلب ]

مطالعه تجربی متغیرهای فرا‌یند ریخته‌گری مدل فومی فداشونده با استفاده از روش تاگوچی
فايل پيوست

چکیده روش ریخته‌گری مدل فومی فدا شونده، یک روش نوین برای ریخته‌گری قطعات پیچیده می‌باشد که علاوه بر داشتن مزایای فنی و اقتصادی نسبت به روش سنتی دارای مزایای زیست محیطی نیز بوده و از این‌رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای چگالی فوم، دمای ذوب‌ریزی و ویسکوزیته پوشان که از اثرگذارترین متغیرهای فرآیند ... [ ادامه مطلب ]

مقایسه تاثیر چیدمان مختلف تکنولوژی دنده‌های ٧ شکل در افزایش توربولانس جریان و انتقال حرارت در خنک کاری داخلی پره‌های توربین گاز
فايل پيوست

چکیده افزایش دمای گاز ورودی به توربین‌های گازی باعث افزایش قدرت و راندمان حرارتی آن‌ها خواهد شد. با توجه به محدودیت دمایی آلیاژهای مورد استفاده، به‌کارگیری روش-هایی جهت کاهش دمای اجزای توربین گاز به‌خصوص پره‌های توربین، امری ضروری خواهد بود. امروزه تکنولوژی دنده‌های V شکل نیز به علت انتقال حرارت مناسب، مورد توجه محققان و پژوهشگران خنک‌کاری داخلی پره‌های توربین گاز ... [ ادامه مطلب ]

بهبود عملکرد تکنیک روانکاری کمینه در فرایند سنگزنی با استفاده از نانوسیال ترکیبی و ارتعاشات التراسونیک
فايل پيوست

چکیده تکنیک روانکاری کمینه در فرآیند سنگزنی دارای مزایای متعدد فنی و اقتصادی است. این تکنیک نه تنها عملکرد فرآیند سنگزنی شامل یکپارچگی سطح، نیروهای سنگزنی و سایشِ چرخ سنگ را بهبود می‌بخشد. بلکه به دلیل مصرفِ بسیار پایین سیال برشی، تکنیکی سازگار با محیط است. با وجود چنین مزایایی، این تکنیک به دلیل مصرف پایین سیال برشی، دارای مشکل جدی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی اثر نصب بالچه متحرک در دیسک گذردهی هوای انتهای چتر فرود
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش با اعمال تحریک اجباری در میدان سیال، اثرات استفاده از ابزارهای کنترلی جدید بر رفتار چتر فرود و میزان کارایی آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدل‌سازی انجام شده با نرم‌افزار تجاری فلوئنت شبیه‌سازی و تحلیل شده‌است. ابتدا هندسه‌ی کلی پیشنهاد می‌گردد. این شبیه‌سازی‌ها در مورد تأثیر این تحریک بر رفتار جریان، کارایی چتر، نقاط پرفشار چتر اطلاعات ... [ ادامه مطلب ]

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018