مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizationsAbstract

This paper reports on the findings of a postal questionnaire that examines the extent to which potential contextual factors influence the characteristics of product costing systems. Prior research has mostly used the adoption or non-adoption of ABC systems to capture the characteristics of product costing systems. This research has generally been inconclusive and has been unable to establish strong links between ABC adoption and those contextual factors that have been identified in the literature that are conducive to the adoption of ABC systems. Instead of using only the adoption or non-adoption of ABC systems as a measure of product cost system design this research uses four different proxy measures of cost system sophistication to capture the characteristics of the product costing systems. This allows for a more robust test of the relations among the predictor variables and cost system sophistication. Results indicate that higher levels of cost system sophistication are positively associated with the importance of cost information, extent of use of other innovative management accounting techniques, intensity of the competitive environment, size, extent of the use of JIT/lean production techniques and the type of business sector. No association was found between the level of cost system sophistication and cost structure, product diversity and quality of information technology.

Keywords: Product costing; Activity-based costing; Direct costing; Absorption costing; Cost system sophistication; Contingent; factors; Cost pools; Cost drivers

چکیده فارسی

این مقاله گزارشی را در مورد یافته های پرسشنامه پستی می دهد که به بررسی محدودعه ای می پردازد که عوامل موثر بلقوه، دارای تاثیری بر روی سیستم های هزینه یابی محصول می باشند. تحقیقات قبلی اکثرا ار قبول یا عدم قبول سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) برای دستیابی به ویژگی های سیستم هزینه یابی محصول استفاده کرده اند. این پژوهش معمولا بی نتیجه مانده و نتوانسته پیوند قوی را بین پذیرش ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) و فاکتورهای محیطی که در تحقیقات پیشین شناسایی شده اند و برای پذیرش سیستم های ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) سازنده می باشند، برقرار کند. به جای استفاده محض از پذیرش یا عدم پذیرش سیستم های ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) به عنوان سنجشی برای طرح سیستم هزینه یابی محصول، این تحقیق از چهار پروکسی مختلف پیچیدگی سیستم هزینه برای دستیابی به خصوصیات سیستم های هزینه محصول استفاده می کند. این موارد، امکان آزمون های بیشتری را در میان متغیرهای پیش بینی و پیچیدگی سیستم هزینه فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که سطوح بالاتر پیچیدگی سیستم هزینه، مسلما در ارتباط با اهمیت اطلاعات هزینه، میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت نو آورانه، شدت محیط رقابتی، اندازه، محدوده استفاده از تکنیک های تولید ناب/ JIT و نوع بخش کسب و کار، می باشد. هیچ ارتباطی بین سطح مهارت سیستم هزینه و ساختار هزینه، تنوع تولید و کیفیت فناوری اطلاعات یافت نشده است.

کلیدواژه: هزینه یابی محصول، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی مستقیم، هزینه یابی جذبی، پیچیدگی سیستم هزینه، فاکتورهای احتمالی، مخزن هزینه، محرک های هزینه

مشخصات

مشخصات

توسط: Mohammed Al-Omiri , Colin Drury انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2007 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 25 تعداد صفحات متن ترجمه: 31 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۳/۲۰ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: بررسی عوامل تاثیرگذار انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول در سازمان های بریتانیا حجم: 443.97 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 15000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A survey of factors influencing the choice of product costing systems in UK organizations

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبمقدمه

برای توضبح تنوع فعالیت های حسابدئاری مدیریت، پژوهشگران نظریه احتمال را پذیرفته اند تا اثبات کنند که چگونه جنبه های خاصی از سیستم حسابداری در ارتباط با متغیرهای موثر مختلف می باشد. مقدار قابل توجهی از تحقیقات مبتنی بر احتمال، در ارتبط با سیستم های کنترل حسابداری مدیریت انجام شده است. به هر حال، توجه کمی به شناسایی عواملی که به توضیح محتوای سیستم هزینه یابی محصول می پردازد، شده است. مد نظر قرار دادن مقدار زیادی از تبلیغات در مورد توسعه سیستم های هزینه یابی محصول پیچیده تر، مایه تعجب است. نیاز برای بهبود مهارت سیستم های هزینه یابی محصول تحت تاثیر تغییراتی در فناوری تولید، رقابت جهانی، هزینه های اطلاعات و تقاضای مشتریان برای تنوع بیشتر محصولات می باشد. این تغییرات باعث ایجاد انتقادهایی در مورد قابلیت سیستم های حسابداری مدیریت سنتی برای گزارش هزینه های تولید دقیق کافی شده و سیستم های ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) به عنوان راه حلی برای غلبه بر انحراف در هزینه های تولید بوده که توسط سیستم های هزینه یابی سنتی گزارش شده اند.

شواهد بررسی نشان می دهد که نرخ پذیرش ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) نسبتا پایین بوده، و تقریبا برابر 15% شرکت های مورد بررسی قرار گرفته در مطالعات انجام گرفته در بریتانیا می باشد. این نرخ پایین پذیرش باعث شده که چندین محقق کارایی ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) را در ایجاد هزینه های تولید دقیق، و طرح های هزینه بر، پیاده سازی و فعالیت چنین سیستم هایی مورد تردید قرار دهند. تحقیقاتی نیز اخیرا برای بررسی احتمالاتی که ماهیت سیستم های هزینه یابی محصول را تحت تاثیر قرار می دهند، انجام شده است. این پژوهش معمولا ناتمام مانده و نتوانسته پیوند قوی را بین قبول ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) و فاکتورهای موثری که در تحقیقات پیشین شناسایی شده اند و برای قبول سیستم های ABC ( هزینه یابی بر مبنای فعالیت) سازنده می باشند، برقرار کند. دو دلیل احتمالی نشان دهنده این شرایط می باشد. در ابتدا، هیچ ارتباطی بین ساختارهای مورد نظر وجود نداشته و به این ترتیب هر یکی از یافته های قابل توجه ساختگی بوده و تجدیدپذیر نمی باشد. دوم اینکه، روش های مورد قبول پژوهش های قبلی دارای نقایص وخیمی در ارتباط با اندازه گیری های ضعیف، خطای اندازه گیری، جانبداری و غیره می باشد. فقدان یافته های مناسب از پژوهش های قبلی نشان می دهد که نیازی برای پژوهش های تجربی مستمر در مورد این موضوع وجود دارد.

علاوه بر استفاده از ارزیابی های مورد پذیرش در تحقیقات پیشین ( یعنی پذیرش یلا عدم پذیرش سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت)، این بررسی از اقدامات کمکی دیگری برای شناسایی سیستم های هزینه یابی محصول استفاده می کند. این مقاله به بررسی محدوده ای می پردازد که عوامل موثر متفاوت، انتخاب سیستم های هزینه یابی محصول را با استفاده از این ارزیابی های کمکی دیگر، تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، مشخصه قال تمایز این تحقیق اینست که پتانسیلی را برای تست نیرومند بودن عوامل موثر بر مبنای استفاده از اقدامات کمکی مختلف برای تعیین ویژگی های سیستم های هزینه یابی محصول، ایجاد می کند.

این مقاله شامل 9 بخش می باشد. بخش بعدی نشان می دهد که چگونه خصوصیات مربوط به هزینه یابی محصول از نظر سطج مهارت طبقه بندی می گردد. بخش 3 خلاصه ای از بررسی های قبلی را در ارتباط با این تحقیق نشان داده و بخش بعدی تاییدی برای پژوهش های بعدی می باشد. فرضیه های تحقیق در بخش 5 نشان داده شده و روش و طرح تحقیق برای اندازه گیری متغیرهایی که در این پژوهش تست می گردد، در بخش 6 و 7 نشان داده شده است. بخش 7 یافته های مربوط به تحقیق را نشان داده و بخش آخر شامل مباحثی از محدودیت های مربوط به تحقیق و پتانسیل برای حوزه های پژوهشی آینده می باشد.

شکل 1. ابعادی که به تعیین سطوح مختلف مهارت های سیستم هزینه یابی می پردازد

2. طبقه بندی سیستم های هزینه یابی محصول توسط سطوح مهارت آن

انتخاب طرح سیستم هزینه یابی محصول در بین چهار بعد به صورت متفاوتی می باشد: که عبارتند ار منابع هزینه، تعداد انواع مختلفی از محرک های هزینه مورد استفاده در مرحله دوم فرایند انتقال بالاسری دو مرحله ای، انواع محرک های مرحله دو مورد استفاده و میزانی که انتقال مستقیم یا محرک های منابع در مرحله اول فرایند تخصیص مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های هزینه یابی بر طبق به سطح مهارت بر این مبنا که در چه جایی آن ها متناسب با ارائه مستمر چهار بعد برای تعیین هزینه های غیرمستقیم می باشند، طبقه بندی می گردند. شکل 1 مدلی را نشان می دهد که ما از آن برای دسته بندی سیستم های هزینه یابی محصول بر طبق به سطح مهارتشان مورد استفاده قرار می دهیم.

ساده ترین سیستم، به نام سیستم هزینه یابی مستقیم بوده و در انتهای بخش چپ زنجیره در شکل 1 قرار دارد. جا به جایی در این زنجیره، سطح مهارتی متفاوتی را از نقطه نظر اختصاص هزینه های غیرمستقیم برای اهداف هزینه نشان می دهد. در انتهای سمت چپ سیستم های ساده قرار دارند ( برای مثال منابع هزینه مجزا از طرح). به نظر می رسد که سطوح بالاتر مهارت در ارتباط با افزایش تعداد منایع هزینه بر مبنای این قضیه باشد که ایجاد تعداد بیشتری از منابع هزینه، این امکان را برای سیستم هزینه یابی ایجاد می کند تا تغییر پذیری را در منابع هزینه مصرفی توسط تولیدات/ خدمات مد نظر قرار دهد. بعد دوم، سطح مهارت مرتبط به تعداد متفائتی از محرک های هزینه مرحله دوم که مورد استفاده قرار می گیرند، تحت تاثیر قرار دهد.

استفاده از تنوع بالاتر در زمینه محرک های هزینه که به عنوان عوامل تعیین کننده هزینه ها می باشد، باعث فعال شدن محرک های علت و معلول شده که برای هر یک از منابع هزینه که دقیقا به ارزیابی منابع مصرفی توسط اهداف هزینه می پردازد، ایجاد می گردد.

سطح پیچیدگی سیستم هزینه با در نظر گرفتن بعد سوم مرتبط با محدوده ای می باشد که تراکنش یا محرک های دوره در مرحله دوم فرایند تخصیص مورد استفاده قرار می گیرد. محرک های تراکنش دارای پیچیدگی کمتری می باشند زیرا فرض بر این است که مقدار یکسانی از منابع در هر زمانی که فعالیتی به اجرا در می آید، مورد نیاز است. در مقایسه، محرک های دوره دارای پیچیدگی بیشتری می باشند زیرا آن ها ارزیابی هایی را بر مبنای زمان مورد نیاز برای انجام فعالیت انجام می دهند. در نهایت، سطح بالاتری از پیچیدگی با تکیه بیشتر بر روی مرحله اول فرایند تخصیص برای تعیین مستقیم هزینه ها برای هر یک از منابع هزینه یا استفاده از علت و معلول و محرک های مرحله اول حاصل می گردد.

سیستم های هزینه یابی با منابع هزینه زیاد و انواع مختلفی از محرک های هزینه که در سطح گسترده، دارای تکیه ای بر روی استفاده از انتقالات مستقیم مرحله اول یا محرک های منابع و محرک های دوره مرحله دوم دارند (برای مثال سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) در انتهای سمت راست این زنجیره قرار می گیرند. محل یابی سیستم های هزینه یابی در نقاط متوسط و دیگر در مسیر این زنجیره دردسرساز می باشد. معمولا سیستم های هزینه یابی که دارای تعداد بیشتری از منابع هزینه و انواع مختلفی از محرک های هزینه می باشند، در دسته ای با پیچیدگی های بیشتر نسبت به مواردی با منابع و محرک های کمتر قرار می گیرند. به هر حال مشکلاتی در تعیین ترتیب محل سیستم های هزینه یابی در بین این زنجیره وجود دارد و این زمانی است که به مقایسه سیستم هایی می پردازیم که دارای تعداد بیشتری از منابع هزینه با مواردی که دارای منابع هزینه پایین تر اما دارای محرک های مرحله دوم بیشتر و متنوع تر می باشند.

به طور خلاصه، بحث بالا، به تعیین چهار بعد می پردازد که می تواند به عنوان دستورالعملی برای تعیین پیچیدگی سیستم های هزینه یابی محصول باشد. متاسفانه آن ها همگن نبوده و نمی توانند ادغام گردند. این موارد تنها زمانی امکان پذیر می باشند که به رده بندی سیستم های هزینه یابی با در نظر گرفتن پیچیدگی های بیشتر نسبت به موارد دیگر پرداخته زمانیکه موارد قبلی از موارد بعدی از نظر عوامل تعیین کننده پیچیدگی ها، سبقت گیرند. متعاقبا، پیچیدگی سیستم های هزینه یابی بر مبنای دسته های گسترده تری همانند سیستم های هزینه یابی مستقیم و جذبی یا سیستم های ABC و غیر ABC طبقه بندی می گردد. مضرات چنین دسته بندی این می باشد که آن ها تنها مستلزم دو دسته بندی بسیار گسترده می باشند.

اطلاعات مربوط به چهار بعد بالا احتمالا از بررسی پرسشنامه پستی بطور قابل اعتمادی حاصل نمی گردد. تنها اطلاعات مربوط به تعداد منابع هزینه مرحله اول و تعداد انواع مختلف محرک های مرحله دوم احتمالا قابل حصول می باشد. به هر حال این دو عامل تعیین کننده نشان دهنده فاکتورهای برجسته در تعیین دسته بندی سیستم هزینه یابی محصولات می باشند. بنابراین به منظور اندازه گیری سطح پیچیدگی سیستم هزینه، بررسی های با مقیاس بالا می بایست تکیه ای بر روی اقدامات کمکی مجزا ( برای مثال ( تعداد منابع هزینه/ انواع متفاوتی از محرک های مرحله دو) یا دسته های دومقوله ای گسترده همانند گیرنده یا غیرگیرنده ABC داشته تا مشخص کند در چه جایی سیستم های هزینه یابی در زنجیره سیستم هزینه قرار می گیرند.

سیستم هزینه بهینه برای سازمان های مختلف، متفاوت بوده و بستگی به عوامل زمینه مختلف دارد.

بنابراین این پژوهش به دنبال مشخص کردن عملی این قضیه می باشد که در چه جایی سیستم های هزینه به طور گستردخه ای در زنجیره پیچیده که در شکل 1 نشان داده شده است قرار می گیرند و به شناسایی فاکتورهای موثری می پردازند که محل آن ها را در مسیر این زنجیره بر مبنای اقدامات کمکی زیر تحت تاثیر قرار می دهند:

- تعداد محرک های مرحله اول

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

سیستم هزینه یابی سنتی یا مبتنی بر فعالیت
سیستم هزینه یابی جذبی یا مستقیم

 

3. بررسی های قبلی

مفهوم اصلی در پژوهش مبتنی بر احتمال به نام مفهوم تناسب می باشد که به موجب آن فاکتورهای موثر و جنبه های سیستم حسابداری می بایست یا یکدیگر تناسب داشته باشند تا در یک سازمان کارآمد باشند. درازین و وان دی وان (1985) دو شکل از تناسب را در ارتباط با نظریه احتمال ساختاری معرفی کردند- یعنی رویکرد انتخاب و تعامل. مورد اول به بررسی ارتباط بین عوامل موثر و ساختار سازمانی بدون بررسی این مورد که آیا رابطه ساختار- بافت عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر، می پردازد. در مقایسه، رویکرد تعاملی به دنبال توضیح تغییرات در عملکرد سازمانی از تعامل ساختار و بافت سازمانی می باشد. بنابراین تنها انتظار می رود که طرح های خاصی عملکرد بالا را در شرایط مربوطه مد نظر قرار داده و پیش بینی می شود که انحراف از چنین طرح هایی عملکرد پایین تری را مد نظر قرار دهند. با توجه به اینکه به نظر می رسد سازمان ها دارای درجات تناسب متفاوتی باشند، کار محقق این است تا نشان دهد تناسب بالاتر بین بافت و ساختار در ارتباط با عملکرد بالاتر می باشد.

از نظر تحقیق سیستم های کنترل حسابداری مدیریت، تعداد زیادی از بررسی ها رویکرد انتخاب را برای تناسب مد نظر قرار می دهد، به صورتی که ویژگی های سیستم حسابداری، متغیرهای مرتبط را نشان می دهد. پژوهشگران حسابداری به تایید روش انتخاب بر مبنای این فرضیه می پردازند که مدیران عاقل احتمالا از سیستم های حسابداری که کمکی به افزایش عملکرد نمی کنند، استفاده نمی کنند. زمانی که روش تعامل برای تناسب مورد پذیرش قرار گرفت، با ارزیابی عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته، ارزیابی های حاصل شده همانند رضایت یا کارایی سیستم کنترل مدیریت در سطح گسترده ای به عنوان اقدام کمکی عملکرد سازمانی مطلوب مورد استفاده قرار می گیرند.

بررسی های پیشین مرتبط به تحقیق احتمالی هزینه یابی محصول نشان می دهد که تقریبا تمام پژوهش ها تمرکزشان را بر روی فاکتورهای موثری قرار می دهند که پذیرش یا عدم پذیرش سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) را تحت تاثیر قرار می دهند.

هفت بررسی مبتنی بر پژوهش که در ژورنال های مهمی منتشر شده است، مد نظر قرار می گیرند. 6 بررسی اول، روش گزینش را برای تناسب پذیرفته اند و موارد بعدی رویکرد تعاملی را مد نظر قرار می دهند. پرکاربردترین متغیرهای موثر بر مبنای تنوع محصول می باشند، که در چهار بررسی از شش موردی که روش گزینش را مد نظر قرار می دهند، شامل شده اند. تاثیر ساختار هزینه و اندازه در سه مورد از شش بررسب مد نظر قرار گرفته اند. متغیرهای دیگری که تنها توسط یک یا دو مطالعه مد نظر می باشند، شامل سطح رقابت، کیفیت فناوری اطلاعات، محدوده فناوری های پیشرفته. عملکرد و استراتژی رقابتی، می باشند. تنها یک متغیر ( اندازه) به طور مشخص به عنوان متغیر مهمی در نظر گرفته می شود. تنوع محصول به عنوان متغیر مهمی در دو مورد از چهار بررسی به شمار آمده و ساختار هزینه به عنوان متغیر مهمی در سطح 5% در سه بررسی بوده که این متغیرها را مورد بررسی قرار می دهد.

بررسی تعاملی توسط کاگوین و باومن (2002) ارتباط مثبتی را بین تعامل ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) با پیچیدگی کسب و کار و استفاده از نوآوری های دیگر که همزمان با ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) بکار گرفته می شود، نشان می دهد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بخش پنجم سیستم هزینه یابی سنتی پیچیده ای را بکار می اندازد. کاربران دارای رضایت بالایی با سیستم های هزینه یابی می باشند. تنوع تولید بالا بوده اما این موارد با سرمایه گذاری در فناوری تولید پیشرفته (AMT) ساده تر شده و منجر به هزینه های بالاسری شده که اساسا در ارتباط با سرمایه گذاری در AMT می باشد، که هزینه های پشتیبانی از تاسیسات را نشان می دهد. در چنین شرایطی، محقق به این بحث می پردازد که تایید کمی برای سیستم های پیچیده (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) وجود داشته زیرا هزینه های مرتبط با دسته بندی و نگهداری از محصول با توجه به توع محصول پایین بوده بنابراین باعث کاهش نیاز برای ادغام انواعی از محرک های غیرحجمی می گردد.

دومین بررسی که جنبه های گسترده تری را برای دسته بندی سیستم های هزینه مد نظر قرار می دهد مطالعه ای می باشد که توسط دراری و تیلر (2005) انجام گرفته است. ارزیابی پیچیدگی سیستم هزینه، متغیرهای وابسته را نشان می دهد. 8 مقیاس امتیازی برای دستیابی به اطلاعات مرتبط با تعداد منابع هزینه و انواع مختلفی از محرک های هزینه مورد استفاده قرار می گیرد. دو مقیاس جمع شده تا بصورت ذهنی به تعیین میزان پیچیدگی سیستم هزینه یابی بپردازد. متغیرهای موثر، که معمولا از موضوعات مجزایی حاصل می گردند، با مدل رگرسیون چندگانه ای با متغیرهای وابسته ادغام شده و به عنوان راه حلی برای پیچیدگی سیستم هزینه می باشند. چهار متغیر از نظر آماری قابل توجه می باشند- تنوع محصول، میزان ساخت بر اساس سفارش، اندازه و بخش شرکتی ( بخش های خدماتی و مالی به طور قابل توجهی دارای سطح بالاتری از پیچیدگی سیستم هزینه در مقایسه با شرکت هایی که در بخش تولید فعالیت دارند، می باشند.

4. نیاز برای مطالعات بیشتر

پژوهش های قبلی از ارزیابی های مختلفی برای متغیرهای وابسته و غیروابسته استفاده می کند. اینکه قبول یا عدم قبول سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) به عنوان متغیر وابسته مورد استفاده قرار گیرند، اصطلاحات " پذیرش" و "عدم پذیرش" در ارتباط با تفاسیر مختلفی با بعضی از بررسی ها بوده که پذیرش را به صورت پیاده سازی ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) تعریف کرده و دیگران آن را بر مبنای پیاده ساز واقعی یا میل به اجرای آن تعریف می کنند. این بررسی همچنین این امکان را برای پاسخ دهندگان مطرح می کند تا مشخص کنند آیا سازمانشان به راه اندازی سیسم ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) می پردازد با توجه به این واقعیت که اختلافاتی در این زمینه وجود دارد که آیا سیستم های توصیف شده توسط پاسخ دهندگان به بررسی به صورت ABC واقعا به عنوان سیستم های ABC می باشند.

ارزیابی های متناقض نیز برای ارزیابی متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار می گیرند. اکثر بررسی ها از ارزیابی هایی استفاده می کند که حاصل پرسش های جداگانه ای برای دستیابی به داده های غیرمالی نسبت به امتیازات مرکب حاصل از پرسش های چندگانه می باشد.

جدا از بررسی های انجام شده توسط گاسلین و کراموید، بررسی های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) بر مبنای روش گزینش از امارهای دومتغیری برای بررسی این مورد استفاده می کند که آیا تفاوت بین پذیرش و عدم پذیرش از نظر اماری مهم می باشند. زمانی که متغیرهای موثر در ارتباط با یکدیگر می باشند، این خطر وجود دارد که روابط مشکوکی گزارش گردد. نیازی برای انجام آزمایش وجود دارد که که از آزمون آماری رگرسیون منطق و تست چندگانه با توان بالا وجود دارد که سهم منحصربه فرد هر متغیر را برای تاثیر متغیرهای دیگر در مدل با کنترل نظامند تاثیر متغیرهای دیگر در مدل نشان می دهد. این تحقیق همچنین به دنبال اصلاح نقایص بالا می باشد. مشخصا، تحقیقات قبلی روش های بسیار ساده تری را برای ایجاد طرح سیستم هزینه یابی محصول می پذیرد. به جای استفاده صرف از سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) مورد قبول یا غیر قابل قبول به عنوان سنجش طرح سیستم هزینه یابی محصول، این تحقیق از چهار روش مختلف ارزیابی پیچیدگی سیستم هزینه برای دستیابی به سیستم هزینه یابی محصول استفاده می کند. این موارد امکان تست های قوی تری از روابط میان متغیرهای پیش بینی شده و پیچیدگی سیستم هزینه ایجاد می کند.

5. فرضیه تحقیق

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

1- اهمیت اطلاعات هزینه
2- تنوع محصول
3- ساختار هزینه
4- شدت محیط رقابتی
5- اندازه سازمان
6- کیفیت فناوری اطلاعات
7- میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت خلاقانه
8- میزان استفاده از تکنیک محصولات ناب
8- بخش کسب و کار

5.1 اهمیت اطلاعات هزینه

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

فرضیه 1. رابطه مثبتی بین اهمیت اطلاعات هزینه و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود دارد.

5.2 تنوع محصول

تنوع محصول منجر به پتانسیل بالاتری برای انحرافات هزینه شده و زمانی اعمال می گردد که محصولات منابع قعال را به نسبت های مختلف مصرف کنند. تنوع بیشتر محصولات نیازمند سیستم هزینه یابی پیچیده تری برای دستیابی به تغییرات در مصرف منابع با محصولات مختلف می باشد. کوپر (1988) و استرین و همکارانش (1994) اشاره کرده اند که تنوع محصول شامل پشتیبانی، پردازش و توع حجمی می باشد. تنوع پشتیبانی اشاره ای به پشتیبانی متفاوتی دارد که در مورد هر محصول توسط دپارتمان های حمایت کننده اعمال می گردد، در حالی که تنوع پردازش اشاره ای به تفاوت ها در مصرف در بین تمام فعالیت های شناسایی شده در ارتباط با طرح تولید، ساختف و توزیع دارد. تنوع حجم زمانی روی می دهد که نحصولات در دسته اندازه های مختلفی تولید شده و در این مود تاثیر گذار می باشد که چگونه هزینه های سطح دسته به محصولات نسبت داده می شوند. هر چه فرایند تولید پیچیده تر باشد، سیستم هزینه یابی نیز پیچیده تر می باشد که برای مدل سازی مورد نیاز می باشد. تنوع محصول که به تعیین پیچیدگی فرایند تولید می پردازد منجر به فعالیت های بیشتری می گردد که برای تولید آن ها مورد نیاز است. بنابراین، به منظور سنجش مصرف منابع محصولات مختلف در شرایط پیچیده، سیستم های هزینه یابی پیچیده ای مورد نیاز است. بر مبنای بحث بالا، فرضیه زیر مطرح می گردد.

فرضیه 2. ارتباط مثبتی بین سطوح بالاتر تنوع محصول و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود دارد.

5.3 ساختار هزینه

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

ارتباط مثبتی با نسبت هزینه های غیرمستقیم درون ساختار هزینه سازمان و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود دارد.

5.4 شذت محیط رقابتی

بررسی های انجام شده توسط لیبی و واترهاوس (199619 و سیمونز (1990) نشان می دهد که شرکت هایی که با محیط بازاری رقابتی شدیدی روبرو می باشند تمایل دارند از سیستم های حسابداری مدیریت پیچیده تری استفاده کنند. این دیدگاه همچنین مطابق با یافته های کاندوالا (1972) از ارتباط مثبت بین کنترل مدیریت پیچیده و شدت رقابت می باشد. بران و کاپلامن (1987) رقابت را به عنوان مهمترین فاکتور بیرونی برای تحریک مدیران به منظور مد نظر قرار دادن بازطراحی سیستم های هزینه یابی شان مرفی می کنند. کوپر (1988) همچنین به این مبحث پرداخته است که سازمان هایی که با رقابت شدیدی روبرو می باشند، می بایست سیستم های ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) را پیاده سازی کنند.

شرکت هایی که با رقابت های شدیدی روبرو هستند دارای انگیزه زیاید برای یافتن روش هایی می باشند تا تولیدات و خدماتشان را از مواردی که توسط رقبای دیگر تولید می شود، متمایز کنند. این شرط دائما منجر به تعداد زیادی از خطوط خدماتی و تولیدی می گردد. علاوه بر این، منجر به تمایزی از طریق افزایش سفارشی کردن محصولات به منظور تامین خواسته های مشتریان خاص می گردد. در این شرایط، شرکت ها نیازمند سیستم های هزینه یابی پیچیده ای برای سنجش دقیق افزایش سفارشی کردن و تنوع می باشند. سپس آن ها می توانند ثابت کنند که آیا نتایج پذیرفته شده استراتژی در درامدهای ایجاد شده فراتر از هزینه های بالاتر مرتبط به افزایش در تنوع و سفارشی سازی می باشد. شرکت هایی که با شرایط بازاری نسبتا شدیدی روبرو هستند احتمالا دارای خدمات و تولیداتی با حاشیه سود کم به دلیل فشار برای کاهش یا تطبیق قیمت ارائه شده توسط شرکت های رقیب، می باشند. بنابراین، نیاز شدیدی برای سیستم های هزینه یابی دقیق وجو د اشته زیرا خطری در اینجا وجود دارد که سیستم های غیردقیق به طور قابل توجهی باعث افزایش یا کاهش خدمات/ محصولات تا حدی می گردند که منجر به تصمیمات نادرستی می گردد. برای مثال، کاهش هزینه منجر به ادامه نادرست کاهش سود حاشیه ای محصولات شده که واقعا ضررافرین می باشد. بلعکس هزینه بیش از حد اشتباها منجر به قطع گزارش محصولات یا خدمات زیانده می گردد که واقعا سود حاشیه ای پایینی را ایجاد می کند. بنابراین سازمان هایی که با رقابت های شدیدی روبرو می باشند دارای نیاز بالایی برای اطلاعات هزینه صحیح می باشند. بر مبنای بحث بالا فرضیه زیر تست می گردد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

5.5 اندازه سازمان

نشان داده شده است که اندازه به عنوان عامل مهمی می باشد که پذیرش سیستم های اجرایی پیچیده تر را تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی های قبلی همچنین ارتباط مثبتی را بین اندازه شرکت و قبول سیستم های ABC خاطر نشان می کند. دلیل احتمالی این می باشد که سازمان های بزرگتر دارای دسترسی بیشتری به منابع برای بررسی معرفی سیستم های حسابداری پیچیده تر می باشند. بنابراین فرضیه زیر تست می گردد.

فرضیه 5. رابطه مثبتی بین اندازه سازمان و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود دارد.

5.6 کیفیت فناوری اطلاعات

سطح انتخاب پیچیدگی سیستم هزینه می بایست بر روی هزینه ها در برابر معیار منافع ایجاد گردد. سیستم هزینه یابی پیچیده زمانی سودآورتر می گردد که هزینه گرداوری داده و پردازش کاهش یابد. بنابراین سطح فناوری اطلاعات می تواند نقش مهمی را در تحت تاثیر قرار دادن طرح سیستم هزینه ایفا کند. برای مثال، هزینه اندازه گیری شده در ارتباط با استفاده از محرک های هزینه دیگر بستگی به این دارد که آیا داده های مورد نیاز توسط ان محرک قبلا موجود بوده، یا مشخصا شناسایی شده باشد. سازمان هایی با سیستم های اطلاعاتی با کیفیت بالا داده های مفصلی را ایجاد می کنند که دسترسی به آن با توجه به اطلاعات محرک هزینه که سیستم های هزینه یابی پیچیده به آن نیاز دارند، ساده می باشد. به طور کل، شرکت هایی با پایگاه های داده مشترک که داده های عملیاتی مفصلی را که برای منابع و تجزیه و تحلیل فعالیت ها مورد نیاز می باشد، دنبال می کنند؛ اجرای زمانی ساده تری را در پیش داشته و به حفظ ABC می پردازند. بنابراین فرضیه زیر تست می گردد.

فرضیه 6. رابطه مثبتی بین کیفیت فناوری اطلاعات سازمان و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود دارد.

5.7 میزان استفاده از تکنیک های حسابداری مدیریت خلاقانه

ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) اغلب موارد در پیوند با استراتژی دیگر و نوآوری های کسب و کار بوده که مکمل و باعث افزایش یکدیگر شده، به جای اینکه به طور جداگانه ضروری بوده و برای توسعه کافی باشد. مشخصا، بررسی ها نشان می دهد که بهبود در سیستم های هزینه یابی به منظور تطبیق اطلاعات حسابداری مدیریت با فعالیت های مدیریتی پیشرفته دیگر اجرایی می گردد. بر طبق به گفته سون سان (1995) پیوند با نوآوری های دیگر دارای کاربرد آماده برای اطلاعات ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) می باشد. کراموید (1998) همچنین گزارش داده است که شرکت ها ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) را با نوآوری های توسعه یافته دیگری ( برای مثال هزینه یابی هدف، ارزیابی مقایسه ای فعالیت ها و تحلیل زنجیره عرضه) به دلیل نیازشان برای هزینه های دقیق فعالیت/ تولید، پیوند می زنند. بنابراین نوآوری های دیگر به عنوان کاتالیزروری برای جایگزین کردن سیستم های هزینه یابی ساده با سیستم های پیچیده تر می باشند. بنابراین فرضیه زیر تست می گردد:

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

5.8 میزان استفاده از تکنیک های تولید ناب ( همانند تکنیک های JIT)

شرکت هایی که تکنیک تولید JIT را می پذیرند، بخش های تولیدی را ایجاد می کنند که برای تولید محصولات مجزا یا خانواده ای از محصولات مشابه اختصاص می یابند. بنابراین بسیاری از فعالیت های پشتیبانی می توانند مستقیما به این بخش های اختصاصی تخصیص داده شوند. بنابراین، مزایای حاصل از پیاده سازی سیستم هاای هزینه یابی پیچیده در سازمان های JIT پایین تر می باشد. همچنین با توجه به اینکه تولید JIT در مسیر پردازش و زمان قرار دارد، احتمالا تحت پشتیبانی روش های هزینه یابی سنتی بوده که بر این مبنا می باشند که برای په مدتی این محصولات در فرایند قرار می گیرند.

دنبال کردن تکنیک های تولید ناب و فلسفه JIT که تمرکزش را بر روی حذف فعالیت های مازاد یا غیر ارزش افزوده قرار می دهد، همچنین این انگیزه را برای شرکت ها ایجاد می کند که درک بهتری از این موارد داشته باشند که چه چیزی تولید شرکت و هزینه های پشتیبانی را ایجاد کرده و محرک های هزینه چه می باشند. تمرکز بر روی تحلیل فعالیت پیاده سازی تکنیک های هزینه یابی پیچیده را بر مبنای هزینه یابی فعالیت قرار داده و تعیین محرک های هزینه مناسب برای اجرا ساده تر می گردد. بر مبنای روابط متص=ضاد تاثیر تکنیک تولید ناب، فرضیه صفر زیر مطرح می گردد:

فرضیه 8. هیچ ارتباطی بین پیاده سازی تکنیک های تولید ناب و سطح پیچیدگی سیستم هزینه وجود ندارد.

5.9 بخش کسب و کار

شیلد (1997) به این بحث می پردازد که طرح و کارایی اطلاعات حسابداری هزینه و سیستم ها بر اساس ویژگی های صنایع، مشروط می باشند. انتشار تحقیقات مبتکرانه همچنین نشان می دهد که سازمان ها در بخش صنعتی از سازمان های دیگر تقلید می کنند. بنابراین فرایند تقلید منجر به سیستم های حسابداری مشابهی می گردد که در بخش های کسب و کار خاصی مورد قبول می باشد. ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) در ابتدا در سازمان های تولیدی معرفی شد. این رفتار مقلدانه نشان می دهد که سازمان های تولیدی احتمالا تمایل بیشتری دارند که سیستم های هزینه یابی پیچیده را قبول کنند.

به هر حال، کاپلان و کوپر (1998) بیان می کنند که شرکت های خدماتی به عنوان کاندیدای ایده آلی برای ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) حتی بیشتر از شرکت های تولیدی می باشند، زیرا اکثر هزینه هایشان ثابت و غیرمستقیم می باشد. در مقایسه، شرکت های تولیدی می توانند مولفه های مهمی از هزینه ها ( هزینه های مستقیم) را در ارتباط با محصولات منحصر به فرد دنبال کنند به صورتی که سیستم های سنتی هزینه یابی محصولات می تواند بصورت معقولانه به گزارش هزینه های دقیق محصولات بپردازد. هر دو این مباحث نشان می دهد که سطح پیچیدگی سیستم هزینه بین بخش های کسب و کار متفاوت بوده اما نامشخص می باسد که چه بخشی دارای سیستم های پیچیده تری می باشد. بنابراین فرضیه غیرجهت دار زیر مطرح می گردد.

فرضیه 9. سطح پیچیدگی سیستم هرینه به طور قابل توجهی بر طبق به بخش کسب و کار که یک سازمان در ان فعالیت دارد، متفاوت می باشد.

6. طرح پژوهشی و جمع آوری داده

بررسی از طریق پرسشنامه پستی انجام گرفته تا داده ها را گرداوری کند. نمونه تصادفی شامل 1000 شرکت تولیدی و خدماتی بریتانیا از پایگاه داده (FAME) ( تحلیل آسان مالی) انتخاب شد. تنها شرکت هایی با فروش سالانه بیش از 50 میلیون یورو انتخاب شدند زیرا تمرکز بر روی شرکت های بزرگی که احتمالا نقش حسابداری مدیریتی ثابتی داشته اند، قرار داده شد. پایگاه داده مشترک نهاد منشور حسابداری مدیریت (CIMA) برای کمک به شناسایی پاسخ های بلقوه در نمونه های انتخابی FAME مورد استفاده قرار گرفتند. تلاشی به منظور تطبیق 1000 شرکت با پایگاه داده CIMA انجام گرفت. این منجر به شناسایی 534 شرکت شد که به عنوان شرکت های منحصر به فرد نامیده شدند و دارای فعالیت در زمینه حسابداری مدیریت بوده اند، اما 466 پرسشنامه باقیمانده به سرپرست مالی با این دستورالعمل داده شد که که این پرسشنامه می بایست توسط رئیس بخش حسابداری مدیریت تکمیل گردد.

در مجموع 384 پرسشنامهاز 1000 شرکن نمونه برداری شده متشکل از 176 پرسشنامه قابل استفاده و تکمیل شده و 208 پرسشنامه ناقص برگشت داده شد. این مورد نشان دهنده نرخ پاسخ 19.6% بر مبنای روش پیشنهادی توسط دی واس (1990) می باشد. جزییات مربوط به بخش کسب و کار پاسخ دهندگان و گردش معاملات فروش سالانه در جدول 2 نشان داده شده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

این امکان وجود ندارد تا تست های جانبدارانه موارد پاسخ داده نشده را برای مقایسه داده های آماری برای افراد پاسخ دهنده و غیر پاسخ دهنده مد نظر قرار دهیم زیرا هیچ داده ای در سطح واحد کسب و کار در دسترس نمی باشد.

پاسخ دهندگان جزییاتی را در مورد واحد کسب و کارشان ( برای مثال گردش معاملات وجوه سالانه، تعداد کارکنان، نوع فعالیت های کسب و کار به عهده گرفته شده) فراهم می کنند اما این مستمرا متفاوت از اطلاعات شامل شده برای شرکت به طور کامل در پایگاه داده FAME می باشد. اما، مقایسه داده های اماری پاسخ دهندگان ( بر مبنای پاسخ های واحد کسب و کار) با موارد پاسخ داده نشده ( بر مبنای شرکت به عنوان موارد ثبت شده در پایگاه داده FAME ) متفاوت می باشد.

ارسال پستی اولیه پرسشنامه منجر به 83 پاسخ قابل استفاده شده و اولین و دومین تذکر به ترتیب منجر به 46 و 18 پاسخ قابل استفاده شده است. بنابراین بعد از مرحله یاداوری دوم، مجموع 147 پاسخ کاربردی دریافت شده است. تجزیه و تحلیل پاسخ ها نشان می دهد که 22 مورد از سازمان های پاسخ دهنده (15%) کاربران ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) می باشند. با توجه به اینکه تحقیقات به دنبال بررسی تاثیر فاکتورهای موثر در مورد پذیرش ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) و سیستم های هزینه یابی پیچیده می باشند، این مورد مد نظر قرار می گیرد که هدف تحقیق بر مبنای پاسخ تنها 22 پذیرنده ABC حاصل نمی گردد.

به منظور افزایش تعداد پاسخ دهندگان با استفاده از سیستم های هزینه یابی پیچیده، ما کمک شرکت های بریتانیایی را از مشاوران ABC دریافت می کنیم. آن ها موافقت کردند که این پرسشنامه ها را به مشتریانشان ایمیل کرده و این فرایند منجر به دریافت 29 پاسخ دیگر از پذیرندگان ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) شده است. تمام این 29 پاسخ در پایگاه داده FAME شامل شده اند.

پاسخ 22 پذیرنده ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) که از ارسال ایمیل تذکر اول و دوم حاصل شده در مقایسه با 29 پذیرنده ABC (هزینه یابی بر مبنای فعالیت) حاصل از مشاوره ABC برای تمام متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، قرار می گیرد. هیج تفاوت قابل توجهی در پاسخ بین این دو گروه پذیرنده ABC وجود ندارد. آزمون غیرجانبدارانه در پاسخ، بر مبنای این فرضیه که پاسخ های بعدی با دقت بیشتری مشابه موارد پاسخ داده نشده می باشد، از طریق مقایسه پاسخ های ایمیل اول (N= 83) با پاسسخ ایمیل های بعدی (N= 64) با توجه به تمام متغیرهای مستقل و وابسته مورد استفاده در تحقیق، مد نظر قرار می گیرد. هیچ شواهدی در مورد جانبداری در موارد پاسخ داده نشده وجود ندارد.

7. سنجش متغیرها

داده های هدف برای اندازه، ساختار هزینه و بخش کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد. اندازه با استفاده از گردش معاملات فروش سالانه (میلیون یورو) برای واحد های کسب و کار پاسخ دهندگان ارزیابی می شود. ساختار هزینه واحد کسب و کار از طریق هزینه های غیر مستقیم به عنوان درصدی از هزینه کل مورد سنجش قرار گرفته و از متقاضیان خواسته می شود تا نشان دهند کدام یک از شش بخش کسب و کار برای واحدهای کسب و کار اعمال می گردند. متغیرهای مورد نظر مستقل دیگر نیازمند استفاده از ارزیابی های دقیق بوده چندین پرسش از مقیاس لیکرت نوع 7 برای دستیابی به امتیازات مرکب برای هر متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. در صورت امکان، اندازه گیری ها بر مبنای پژوهش های قبلی می باشند. جزییاتی که تعداد پرسش های مورد استفاده و آلفای کرونباخ را برای متغیرهای مستقل مشخص می کنند، در جدول 1 نشان داده شده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

جزییات متغیرهای مستقل مورد استفاده در تحقیق

تجزیه و تحلیل فاکتور اکتشافی راه حل یک فاکتوریل را برای تمام متغیرهای مستقل حاصل شده از پرسش های چندگانه جدا از تنوع محصول نشان می دهد. چهار پرسش مورد استفاده قرار می گیرد تا تنوع محصول را مورد ارزیابی قرار دهد. دو فاکتور از تجزیه و تحلیل عوامل با بارگذاری بیشتر از 0.4 ظاهر شده که 74% از واریانس را توضیح می دهد. دو پرسشی که در ارتباط با توع حجمی می باشند بر روی یک فاکتور بارگذاری شده و دو مورد دیگر در ارتباط با حمایت از تنوع بر روی فاکتور دیگر بارگذاری می گردد. بنابراین این فاکتورها به نام های تنوع حجمی و تنوع حمایتی نامگذاری می شوند. آلفای کرونباخ برای اقلام بعدی (0.53) بطور حاشیه ای پایین تر از سطح مورد قبول حداقل 0.60 بوده که توسط هیر و همکارانش (1998) پیشنهاد شده اما بالاتر از کمینه 0.5 بوده که توسط نونالی (1978) اشاره می گردد.

چهار مقدار متفاوت به عنوان پروکسی برای متغیرهای مستقل برای تعیین سطح پیچیدگی سیستم هزینه مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا، دو متغیر دومقوله ای برای اندازه گیری سطح سیستم هزینه یابی مورد استفاده قرار می گیرد. پذیرندگان ABC بر مبنای سیستم های پیچیده دسته بندی شده و پذیرندگان غیر ABC به عنوان سیستم های غیرپیچیده دسته بندی می گردند. پرسشی که از نظر کراموید (1998) موورد قبول می باشد مورد استفاده قرار می گیرد تا مشخص شود کدام 9 مرحله مختلف در مسیر پیاده سازی ABC به بهترین روش به شرح موقعیت کنونی واحد کسب و کار پرداخته و به این ترتیب مشخص می کند که آیا سازمان ها به عنوان پذیرنده یا غیر پذیرنده ABC می باشند یا خیر. سنجش دوم برای متغیرهای مستقل تمرکزش را بر روی تعداد منابع هزینه مورد استفاده در مرحله اول فرایند تخصیص دومرحله ای قرار داده و سنجش سوم از تعداد متفاوتی از محرک های هزینه دو مرحله ای استفاده می کند. از پاسخ دهندگان همچنین خاسته شد تا تعداد مراکز هزینه و منابع هزینه را که در مرحله اول فرایند تخصیص دو مرحله ای مورد استفاده قرار می گرفت، وارد کرده، تا هزینه های غیرمستقیم را برای محصولات یا خدمان نعیین کنند. اطلاعات برای ارزیابی سوم از این پرسش حاصل می گردد که از متقاضیان می خواهد تا مشخص کنند چه تعداد انواع مختلفی از مبنای تخصیص بالاسری در مرحله دوم فرایند تخصیص دو مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول 2

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در نهایت، ارزیابی چهارم به مقایسه نتایج با متغیرهای مستقل می پردازد که توسط متغیرهای دو مقوله ای دسته بندی شده که توسط هزینه یابی مستقیم و سیستم هزینه یابی جذبی نشان داده می شود. برای اینکه مشخص شود آیا سیستم های هزینه یابی مستقیم و جذبی مورد استفاده قرار می گیرند، از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا نشان دهند آیا سیستم های هزینه یابی شان، هزینه های غیرمستقیم را برای تولیدات و خدمات تعیین می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018