مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی An analysis of attributes that impact information technology audit quality: A study of IT and financial audit practitionersAbstract

The importance of information technology (IT) auditing has grown with increased reliance on IT for business operations and new regulations regarding the assurance of IT for these operations. Prior work on IT and financial auditing has suggested several general frameworks that may affect IT audit quality; however, the prior work has not provided measurable constructs nor has it considered whether these proposed constructs are the same or different. Building on prior work that has proposed frameworks of IT audit quality, we identify and evaluate potential constructs suggested by these frameworks as well as financial auditing literature. We develop a survey tool and ask IT and financial accounting practitioners to assess the impact of these items on IT audit quality. A factor analysis is used to refine the set of IT audit quality factors identified, and we are able to provide insight into the prioritized impact of each factor on IT audit quality. In comparison to prior research, we find that additional factors are significant for IT audit quality and that the relative importance of the factors for IT audit quality differs for IT versus financial auditors.

Keywords: Information technology audit, Process quality

چکیده فارسی

اهمیت مربوط به تکنولوژی اطلاعات حسابرسی یا IT با افزایش یافتن اعتماد و اتکا براساس IT برای راه اندازی های تجاری و دستورالعمل های جدید با توجه به تضمین و بیمه IT برای این عملیات ها رشد یافته است. کار اولیه بر اساس IT و حسابرسی مالی برای چندین چارچوب پیشنهاد شده است که ممکن است بر روی کیفیت حسابرسی IT اثر داشته باشد، به هر حال، کار اولیه نه تنها ساختارهای قابل اندازه گیری را فراهم نمی سازد بلکه این چگونگی مربوط به این ساختارهای پیشنهاد شده را نیز در نظر نمی گیرد که آیا مشابه یا متفاوت می باشند. ایجاد کردن براساس کار اولیه می باشد که چارچوب هایی را از کیفیت حسابرسی IT پیشنهاد می کند، ما ساختارهای بالقوه معرفی و ارزیابی شده را توسط این چارچوب ها و به علاوه مقاله حسابرسی مالی پیشنهاد می دهیم. ما یک ابزار طراحی را ارتقا می دهیم و در مورد IT و کارورزان حسابداری مالی برای دسترسی به اثر مربوط به این بخش ها براساس کیفیت حسابرسی IT سوال می کنیم.یک فاکتور آنالیزی برای تصحیح کردن مجموعه ای از فاکتورهای کیفیت حسابرسی IT مورد استفاده قرار می گیرد و ما همچنین قادر به فراهم ساختن دیدگاهی نسبت به اثر برتر بودن هر فاکتور براساس کیفیت حسابرسی IT هستیم. در مقایسه با مطالعه اولیه، ما فهمیدیم که فاکتورهای دیگر برای کیفیت حسابرسی IT معنادار هستند و این که فاکتورهای دارای اهمیت نسبی برای کیفیت حسابرسی IT برای IT در مقابل حسابرسی های مالی متفاوت می باشد.

مشخصات

مشخصات

توسط: Dale Stoel, Douglas Havelka, Jeffrey W. Merhout انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2011 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 20 تعداد صفحات متن ترجمه: 27 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۳/۲۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی اطلاعات حسابرسی اثر دارد: یک مطالعه در مورد IT و کارورزان حسابرسی مالی حجم: 246.81 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 12000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: An analysis of attributes that impact information technology audit quality: A study of IT and financial audit practitioners

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب1- مقدمه

هدف از این مطالعه آنالیز کردن مشخصات معرفی شده در مطالعه اولیه می باشد که که تفکر می گردد که بر روی کیفیت فرایند حسابرسی تکنولوژی اطلاعات یا IT اثر دارد. این مشخصات شامل مشخصات مختلفی از فرایندها یا سیستم حسابرسی شده، فرایندها یا روش های مورد استفاده برای شکل گیری حسابرسی، مشخصات حسابرسی فردی خودشان، شرایط سازمانی و محیطی و به علاوه بیشتر موارد می باشد. گستره طبیعی مربوط به این کار یک مدل ساختاری برای کیفیت حسابرسی IT و سوابق آن می باشد که ارتقا یافته است، به هر حال برای داده ها یک آزمایش از این مشخصات برای معرفی کردن اجزای قابل اندازه گیری مربوط به کیفیت حسابرسی IT وجود ندارد. علاوه بر این، مقاله حسابرسی مالی مشخصات کیفیت حسابرسی دیگری را پیشنهاد می دهد که همچنین ممکن است دیدگاهی را نسبت به کیفیت حسابرسی IT فراهم سازد. بنابراین هدف از این مطالعه منطقی کردن ساختارهای بالقوه و ارتقا دادن ابزارهای بالقوه می باشد که برای اندازه گیری کردن این ساختارها مجاز می باشد.

مطالعه اخیر اهمیت مربوط به سازمان های حسابرسی IT را معرفی کرده است و برای مطالعه اضافی در این زمینه نامگذاری شده است. این توجه به حسابرسی IT به وسیله دو دلیل اولیه به دست آمده است: 1- صرف کردن زمان فزاینده و وابسته بودن براساس IT برای راه اندازی های تجاری و 2- وضع کردن قانون جدید و نیازهای حرفه ای در ارتباط با حسابرسی این سازمان ها. تقاضا برای خدمات IT برای حمایت کردن از فعالیت های تجاری اصلی سطحی از صرف کردن IT به مقدار بیش از 6/3 تریلیون برای سال 2011 به دست آمده است. این استناد براساس IT و سرمایه گذاری مورد نیاز در سطح افزایش یافته تضمین شده دارد که این سیستم ها آن چه می باشد که تعهد داده شده است. حسابرسی های IT به مقدار وسیعی به صورت داخلی برای آزمایش کردن راه اندازی ها، موثر بودن ها، کنترل ها و امنیت مربوط به سیستم های تعیین کننده برای معرفی کردن فرصت ها برای بهبود و سطوح مربوط به ضعف مورد استفاده قرار می گیرد.

بحث ها به وسیله بورد تخصصی حسابداری مربوط به شرکت عمومی یا PCAOB با توجه به گروه پیشنهاد دهنده یا SAG با توجه به دانش حسابرسی مربوط به سیستم های اطلاعات یا IS تاکید بر اهمیت تکنولوژی اطلاعات یا IT به صورت کلی و به صورت خاص بر حسابرسی IT برای حسابرسی های مالی خارجی شرکت های عمومی دارد. علاوه بر این در آمریکا یک ازدیاد مربوط به قوانین دیگر، دستورالعمل ها و استانداردها علاوه بر تضمین IT در ارتباط با امنیت اطلاعات و خصوصی بودن همگی ضروری می باشد. این ها شامل اما به صورت محدود نیستند، سازمان تضمین سلامت و قابلیت محاسبه یا HIPAA، سازمان حفاظت اطلاعات فردی کانادا و اسناد الکترونیک یا PIPEDA، استاندارد امنیت برای داده های صنعت کارت پرداخت یا PCI DSS و داده های مربوط به امنیت داده های اتحادیه اروپا می باشد. علاوه بر این نیازهای دشوار دستورالعملی، حسابرسان شرکت های عمومی در آمریکا به وسیله استانداردهای حسابداری محدود شده است که نیاز ضروری متخصصان IT برای ارزیابی کردن کنترل ها برای بحث کردن مفید این استانداردها می باشد که در این زمینه کار کورتیس و همکاران را ببینید.

حسابرسان IT اهداف مختلف و و بخش های گوناگونی درون یک سازمان را درخواست می کنند و بنابراین ممکن است تعریف های مختلفی از کیفیت حسابرسی IT وجود داشته باشد. این تعریف ها ممکن است شامل ایده هایی مانند اثر موثر بودن، کامل بودن به عنوان استانداردهای مرتبط مختلف و کارایی یا هزینه باشد. یک هدف مربوط به حسابرسی های IT فراهم ساختن مدیریت با تضمین می باشد که یک سیستم یا فرایند اتوماتیک شده با این اهداف سازگار می باشد.

به صورت خاصی، تمرکزها ممکن است بر روی مسئولیت های کنترل مدیریتی بر روی کل فرایندها و ارزیابی های اطلاعات براساس کامپیوتر باشد. در این موارد، استانداردهای خاصی به وسیله گروه هایی مانند ISO, PCAOB یا AICPA ارتقا یافته است که ممکن است در تعریف معینی از کیفیت حسابرسی IT معین مورد ارزیابی قرار بگیرد. برای حسابرسان سازمان داخلی، تمرکز کردن معمولا براساس شکل گیری می باشد برای مثال کاهش هزینه یا بهبودها در سودمندی وجود دارد. بنابراین تمرکزها ممکن است بر روی اثرات کلی یافته های حسابرسی و هزینه شکل گیری حسابرسی باشد. بر این اساس، برای شکل گیری یک حسابرسی IT موثر و مفید، شرکت های صنعتی باید تصمیم های مناسبی را با توجه به هدف، منابع، وظایف یا فعالیت ها برای شکل گیری، روش ها و تکنیک ها و دیگر ورودی ها نسبت به فرایند حسابرسی IT بگیرند. تصمیم های مدیریتی با توجه به منابع خاص برای به کار بردن یک حسابرسی IT خاص باید برای حداکثر کردن کل کیفیت حسابرسی و حداقل کردن هزینه در ارتباط با اهداف حسابرسی IT خاص آن ها مورد تلاش و اتخاذ قرار بگیرند. این همچنین نیاز به در نظر گرفتن دیگر مشخصات دارد که ممکن است بر روی کارایی و نتیجه مربوط به حسابرسی IT اثر بگذارد اما به طور کلی آن ها بدون کنترل یا دارای کنترل کمی هستند. این مشخصات ممکن است شامل در دسترس بودن به حسابرسی فردی و اصلی، دستورالعمل ها یا معماری براساس یک سیستم اجرایی یا ساختار سازمانی یک واحد تجاری حسابرسی شده باشد.

یک هدف از این مطالعه ارزیابی کردن این تصمیم گیری ها به وسیله فراهم ساختن اطلاعات اضافی با توجه به اهمیت نسبی مشخصات اخیر می باشد که در این مطالعه و تحت وجود اجزای مختلفی معرفی شده است که این مشخصات قابل قیاس می باشند. ما اعتقاد داریم که این می تواند برای کمک کردن به برنامه ریزی در زمینه مدیریت کردن حسابرسی به وسیله ایجاد داد و ستد کردن بین مشخصات مورد استفاده قرار بگیرد. ما همچنین تفاوت های موجود را با توجه به درصدهایی از این اجزا بین ساختارهای اصلی را مورد آنالیز قرار می دهیم.

ما اعتقاد داریم که چهار شرکت اولیه قابل استناد برای این فعالیت مطالعه وجود دارد. در ابتدا ما مشخصات خاص را به صورت منطقی در ارتباط با حیطه کیفیت حسابرسی IT معرفی می کنیم که شامل مشخصات مربوط به حیطه کیفیت حسابرسی کلی می باشد که برای کیفیت حسابرسی IT آشکار می گردد. به صورت خاصی، ما با چارچوب کلی پیشنهاد داده شده توسط مرهوت و هاوالکا در سال 2008 آغاز می کنیم و این کار را به وسیله دیگر مشخصات مربوط به حیطه حسابرسی IT گسترش می دهد و سپس بخش هایی مشخص را در این حیطه کیفیت حسابرسی مالی معرفی می کند.

دوما ما اهمیت نسبی مربوط به این مشخصات را نسبت به کیفیت حسابرسی IT را مورد ارزیابی قرار دادیم. به وسیله ارزیابی کردن مشخصات فردی، ما می توانیم نتایج مان را نسبت به کار مربوط به مطالعات اولیه مقایسه کنیم که کار مشابهی را در حیطه کیفیت حسابرسی به صورت کلی برای تعیین کردن انجام داده است در صورتی که حسابرسی IT دارای نیازهای مختلفی می باشد. نتایج ما نشان دهنده این است که یک برتری متفاوت در مهارت ها و دانش برای کیفیت حسابرسی های IT در مقایسه با مشخصات معرفی شده وجود دارد.

سوما ما یک فاکتور آنالیز برای تعیین کردن تحت اجزای مشخصات معرفی شده ایجاد کرده ایم. به طور کلی فاکتور آنالیز به ما اجازه کاهش یک مجموعه بزرگی از آیتم ها را نسبت به مجموعه کوچک تر با اجزا می دهد که به مقدار بسیار آسان تری قابل مدیریت می باشند. هدف طولانی مدت برای این جریان مطالعه در ارتباط با کیفیت حسابرسی IT یک مدل قابل آزمون از ساختارها را ارتقا می دهد که می تواند بر روی کیفیت حسابرسی IT اثر داشته باشد. مطالعه ارائه شده در این مقاله یک مرحله اولیه و تعیین کننده در ارتقا مربوط به ساختارهای ارتقا یافته در ارتباط با کیفیت حسابرسی IT می باشد. این مقاله مشابه با کار انجام شده توسط کارسلو و همکاران در سال 1992 است که بر روش معرفی کردن فاکتورهای تعیین کننده در ارتباط با کیفیت حسابرسی مالی متمرکز شده است.

چهارم، ما تفاوت ها را در اهمیت اخیر برای فاکتورهای کیفیت حسابرسی IT ایجاد شده توسط آنالیز فاکتور بین گروه های مجزا موجود در فرایند حسابرسی IT را مورد ارزیابی قرار داده ایم. ما تفاوت ها را در دریافت های بین IT و شرکت کنندگان حسابرسی مالی معرفی کردیم. این ممکن است در ارتقا یک فهم بهتر از انتظارات و دریافت های فرایندهای حسابرسی مالی برای این گروه ها موثر باشد و به صورت امیدوار کننده اجازه مدیریت کردن برای بهبود برنامه ریزی و اجرا شدن حسابرسی را می دهد و بنابراین همه بخش های اخیر دارای کیفیت های مشابهی می باشند.

بقیه این مقاله به صورت زیر می باشد. بخش دوم یک بررسی از IT موجود و مقاله کیفیت حسابرسی مالی را فراهم ساخته است و مشخصات کیفیت حسابرسی IT را به صورت بالقوه معرفی می کند. بخش سوم روش مطالعه و روش برای آنالیز کردن مشخصات کیفیت حسابرسی IT را توصیف می کند. در بخش چهارم، ما نتایج مربوط به آنالیزها را شامل تفسیر کردن فاکتورهای حمایت کننده، اهمیت مشاهده کردن هر فاکتور و تفاوت ها در ارزیابی کردن فاکتورها بین شرکت کنندگان حسابرسی IT توصیف کرده ایم. در بخش پنجم، در مورد مشخصات خاص در مورد داده ها، محدودیت های مطالعه و به کار بردن ها برای مطالعه آینده را مورد بحث قرار داده ایم.

2- پیش زمینه

این کار برای مطالعات دیگر در زمینه مطالعات اضافی در حسابرسی IT به صورت مستقیم شکل گرفته بود که نیاز برای فهم بزرگ تری از IT و فرایند حسابرسی مرتبط را پیشنهاد می دهد. علاوه بر این، یک طرح اخیر با بیش از 450 متخصص داخلی حسابرسی به وسیله پروتویتی برای معرفی کردن حسابرسی IT به عنوان یکی از دو سطح بالا شکل گرفته است که نیاز به بهبود دارد. دلایل بالقوه برای این نتیجه عبارتند از: 1- پیشرفت ها در تکنولوژی اطلاعات و افزایش ها در صرف کردن IT که دارای نتایج در زمینه سازمان ها به استناد نرم افزار و ساختارهای فنی برای حمایت کردن فرایندهای تجاری بیشتر می باشد و 2- قوانینی مانند SOX که نیاز به همه ی سیستم های اطلاعات برای ایجاد کردن اظهارنامه های مالی دارد و برای دشواری با اهداف کنترل IT مدیریتی مورد آزمون و سندسازی قرار گرفته اند. تقاضای افزایش یافته برای خدمات حسابرسی مالی تاکید بر اهمیت شکل گیری این خدمات در روش بیشتر موثر و کارا دارد. در نتیجه، مطالعه بیشتر برای فهمیدن موضوعات بالقوه در شکل گیری حسابرسی های و فاکتورهای تعیین کننده مورد نیاز می باشد که ممکن است مرتبط با کل کیفیت حسابرسی IT باشد.

در مقاله حسابرسی IT، منابع مختلفی برای هدایت کردن شرکت کنندگان در سطح سازمانی وجود دارد. برای مثال، حسابرسی سیستم های اطلاعات و اهداف کنترل ISACA دارای هم بستگی برای اطلاعات و تکنولوژی مرتبط با یک سری جزئیات برای کنترل های بالقوه و کنترل کردن لیست ها است. علاوه بر این، بیشتر موارد چاپ شده و متن کتاب ها که پیش زمینه هایی در مورد فرایندهای حسابرسی IT و مسیر مشخص برای وظایف حسابرسی نیز فراهم ساخته اند. به هر حال این به مقدار کمی مطالعه آکادمیک براساس فرایند حسابرسی IT و به صورت خاصی براساس چگونگی فاکتورهایی می باشد که بر روی کیفیت حسابرسی IT و اهمیت نسبی هر فاکتور اثر دارد.

مطالعات حسابرسی IT اخیر به صورت اولیه بر روی جنبه های خاصی یا مشخصات حسابرسی IT یا وظایف بیمه ای متمرکز شده است. برای مثال اخیرا نویسندگان سودمند بودن IT برای حسابرسان و همچنین اهمیت دانش IT برای تضمین کارورزان به عنوان یک جز تعیین کننده از حسابرسی IT را مورد بررسی قرار دادند. علاوه بر این محققان اثر بالقوه مربوط به دینامیک های گروهی و سیستم های حمایت گروهی و اثر مربوط به تکنولوژی های مختلف مانند EDI، ERP و XBRL براساس حسابرسی را نمایش دادند. محققان همچنین از مطالعات موردی حسابرسی IT برای معرفی کردن نگرانی های بالقوه و فرصت های بهبود یافته برای حسابرسی IT استفاده کردند. اثر مربوط به مطالعه به صورت مجموعه ای وسیع از مشخصات می باشد که ممکن است بر روی کیفیت معرفی شده IT اثر داشته باشد.

مطالعه مرتبط دیگر با حسابرسی IT اثری را مورد بررسی قرار داده است که در آن IT دارای حسابرسی مالی، کنترل های داخلی یا پروژه های دیگر نمی باشد. مثال ها شامل کاری می باشد که نقش تغییر یافته مربوط به حسابرسی IS و حسابرسان را در شرکت های حسابداری آمریکا، فعالیت های IT مرتبط با حسابرسان و استفاده از ابزارهای کامپیوتری، اثر IT براساس مسیر حسابرسی فاقد عبارت ها، ارتقا متریک ها برای تضمین سیستم های اطلاعات و معرفی کردن مدل ها با ریسک بالا و اجرا شدن و تکمیل شدن کلی تکنولوژی برای حسابرسی را مورد ارزیابی قرار داده است. مجددا این مطالعه مشخصات فردی را فراهم ساخته است که ممکن است بر روی کیفیت حسابرسی اثر داشته باشد و به هر حال به مقدار کمی برای محقق کردن و منطقی ساختن این فاکتورها نسبت به چارچوب کیفیت حسابرسی IT انجام شده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

روش اولیه مورد استفاده در مقاله حسابرسی مالی برای معرفی کردن مشخصات کیفیت حسابرسی می باشد که به صورت طرح و بررسی هایی ارائه شده است. کارهای زیادی در مقاله حسابرسی به طور کلی وجود دارد که مشخصات کیفیت حسابرسی فردی در نظر گرفته شده است، به هر حال دو کار اولیه وجود دارد که به بررسی مقاله پرداخته است و مشخصات قابل اندازه گیری را معرفی نموده است. در ابتدا اسکرودر، سولمون و ویکری رئیس کمیته حسابرسی و مشارکان حسابرسی را براساس 15 فاکتور کیفیت حسابرسی در مورد کیفیت حسابرسی از مطالعه اولیه طرح ریزی نمودند و هشت تا از این ها دارای اثر قوی و بسیار قوی بر روی کیفیت حسابرسی می باشد که شامل بخش اجرایی، برنامه ریزی یا هدایت حوزه کار، ارتباط برقرار کردن مدیریتی، مستقل بودن، شایستگی فنی، تجربه تیمی، کنترل کیفیت و ارتباط برقرار کردن با کمیته حسابرسی می باشد. ثانیا روش مربوط به کارسلو و همکاران گسترش دهنده کار اسکرودر و همکاران می باشد که یک طرح گسترده ای از مشخصات حسابرسی و اجرا شدن طرح برای یک حسابرسی ترکیبی داخلی ، حسابرسی خارجی و تجارت های حرفه ای را فراهم ساخته است. با استفاده از فاکتور روش آنالیز، کارسلو و همکاران 12 فاکتور را به طور کلی معرفی کردند که شامل چهار فاکتور اولیه می باشد که عبارتند از: تجربه مشتری، تجربه صنعتی، مسئولیت پذیری نسبت به نیازهای مشتری و قبول کردن با GAAS.

یک روش متناوب برای معرفی کردن فاکتورهای کیفیت حسابرسی از طریق تقاضای مستقیم از حسابرسان حرفه ای با استفاده از مصاحبه ها و روش ها براساس گروه مورد استفاده قرار گرفته است. کار اولیه در این سطح توسط ساتون و لامپ صورت گرفته است. یکی از مزیت های منحصر به فرد مربوط به این روش به صورت جزئیات بالقوه و مجموعه داده های غنی و ارتقا یافته می باشد. این مطالعات برای 19 مشخصه خاص معرفی شده است. مثال های مربوط به مشخصات معرفی شده توسط ساتون و لامپ شامل متخصص تیم حسابرسی، نیازهای تیم حسابرسی، مدیریت حسابرسی و نت ها و مقاله های کاری اولیه می باشد.

به طور کلی بررسی ما از این مقاله مشخصات گوناگونی از کیفیت حسابرسی IT را پیشنهاد می دهد. ما اعتقاد داریم که بیشتر این مشخصات به صورت متقارنی مشابه می باشند و در تعریف ها دارای هم پوشانی هستند. برای مثال برنامه ریزی فردی یا ساختار حوزه کاری که توسط اسکرودر و همکاران معرفی شده است، ممکن است با مفاهیم روش حسابرسی مربوط به مرهوت و هاوالک و با مفاهیم حوزه کاری کارسلو و همکاران هم پوشانی داشته باشد. به صورت مشابه ما اعتقاد داریم که اجرا شدن یکی از جنبه های مربوط به مفهوم نظارت می باشد. یک مثال دیگر که با این مورد هم پوشانی دارد دارای تعریف ممکن و تصحیح شده ای می باشد که ممکن است به صورت ایده ای از مهارت های حسابرسی ممکن باشد که ممکن است شامل اجزایی از مشخصات دیگر باشد که شامل آماده سازی حسابرسی، رقابت فنی و یا مهارت های ارتباط اجتماعی است. ما اعتقاد داریم که توجیه کردن عقلی برای این مجموعه از مشخصات کیفیت حسابرسی IT به صورت بالقوه قبل از یک مدل قابل آزمون مورد نیاز می باشد که می تواند ارتقا یابد. براساس این مطالعه اولیه ما یک مجموعه اولیه از مشخصات را برای آنالیز فراهم ساخته ایم. یک توصیف از روش کلی برای شکل گیری آنالیزهای بعدی در آینده شکل گرفته است.

3- روش مطالعه

هدف از انجام مطالعه ما تصحیح کردن و محقق ساختن مشخصات پیشنهاد داده شده توسط مطالعه اولیه ای می باشد که ممکن است بر روی کیفیت حسابرسی IT اثر داشته باشد. علاوه بر این، فهمیدن اهمیت نسبی مشخصات و فاکتورهای ناشی از آنالیزهای ما یک فرصت را برای متمرکز شدن روی جنبه های تعیین کننده فراهم می سازد. اخیرا ما همچنین تفاوت ها را در دریافت ها در مورد اهمیت بین گروه های حسابرسی و کلیدی IT نشان داده ایم. ما اعتقاد داریم که فهمیدن این تفاوت ها در زمینه ادراکی ممکن است برای ارتقا خوب تیم های حسابرسی ساختاری و معرفی کردن سطوحی از فرایندهای حسابرسی IT تعیین کننده باشد که نیاز به ارتباطات گروهی بزرگ تر برای افزایش دادن فهم در مورد فعالیت ها و نتایج حسابرسی IT دارد.

روش ما برای این فرایند از روش کارسلو و همکاران پیروی می کند که کیفیت مشخصات را برای حسابرسی های مالی مورد آزمون قرار داد. ما از یک فرایند توصیفی برای معرفی کردن مشخصات بالقوه براساس طرح های اولیه هر گروه یا کار دیگر استفاده کردیم که مشخصات ممکن است در آن معرفی گردند و برای اندازه گیری ساختارهای مرتبط ارتقا یابند. ما سپس در مورد مجموعه وسیعی از دانش و کارورزان دارای تجربه برای گرفتن طرح به منظور ارزیابی کردن اثر نسبی هر شاخص براساس کیفیت حسابرسی IT سوال کردیم. سپس ما از نتایج طرح برای آنالیز کردن امتیازهای هر مشخصه و شکل گیری یک فاکتور آنالیز برای عقلانی کردن مشخصات و تعیین کردن اجزای آن استفاده کردیم. سرانجام ما نتایج را با مقاله اولیه برای تشابه ها و تمایزها بین مطالعه کیفیت حسابرسی مالی و کیفیت حسابرسی IT مقایسه کردیم.

یکی از بخش های اشاره شده چیزی می باشد که ما نمی توانیم به عنوان تعریفی از کیفیت حسابرسی IT درون مواد مطالعه پیدا کنیم. این روش اجازه فرمول سازی از دیدگاه کیفیت حسابرسی IT و دسترسی به بخش های فردی مهم را برطبق نبود دستورالعمل بالقوه از یک تعریف مجزا می دهد. این روش سازگار با کار کارسیو و همکاران می باشد که مشخصات مربوط به کیفیت حسابرسی مالی را مورد آزمون قرار دادند.

برای ارتقا دادن طرح ما، ما به صورت اولیه مشخصاتی را تعریف کردیم که در مقاله اولیه براساس کیفیت حسابرسی فراهم شده است. به صورت خاصی ما از بخش های ارائه شده مربوط به کار اسکرودر و همکاران، کارسیو و همکاران و بن و همکاران نیز استفاده کردیم. ما همچنین مشخصات را درون کارهای مختلفی از جمله ساتون و لامپ را مورد بررسی قرار دادیم و برخی از هم پوشانی ها را با مقاله اولیه یافتیم، به هر حال ما بخش هایی را به طرح مان برای نشان دادن مفاهیم دیگر اضافه کرده ایم. ما سپس حوزه کاری مربوط به کیفیت حسابرسی IT با توجه به نتایج کاری مرهوت و هاولکا برای معرفی کردن مشخصات بالقوه اضافی مورد بررسی قرار دادیم که ما ابزار طراحی را در این زمینه نیز اضافه کردیم. به صورت خاصی ما بر سطح کمتری از شاخص ها متمرکز شده ایم که در نتایج ما برای معرفی کردن مشخصات بالقوه نشان داده شده است که تکرار نشده اند یا این که به صورت مستقیم با بخش های مربوط هم پوشانی ندارد. متمرکز شدن بر روی شاخص ها در مقایسه با هر ساختار پیشنهاد داده شده در سطح بالا به ما اجازه به حساب آوردن یک مجموعه وسیع از مشخصات را می دهد و بنابراین برای آنالیز کردن های آماری به منظور تعیین کردن اجزای مشخص یا فاکتورها مجاز می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

هدف ما برای نمونه طرح معرفی کردن یک مجموعه از شرکت کنندگان تجربی بود که شامل مدیریت کردن تا اجرایی کردن حسابرسی IT می شد. برای به کار گرفتن مجموعه وسیع از شرکت کنندگان، اجرایی شدن های ما از طرح اولیه بر روی معرفی کردن دو مجموعه مسئول متمرکز شده بود که عبارتند از: ا- متخصصان حرفه ای حسابرسی IT و 2- حسابرسان مالی و دیگر متخصصان حرفه ای حسابرسی شامل حسابرسان IT. ما آن را با چهار بخش ISACA واقع در آمریکا نشان دادیم، میانه غربی مربوط به طرح بالقوه اجتماعی در ارتباط با بخش اول می باشد. بخش های ISACA بر روی ارتقا یافتن حرفه ای، جستجو و تحصیل در سطح غالب شدن IT، مدیریت کردن خطر، کنترل ها و حسابرسی متمرکز شده است. ما اعتقاد داریم که این شرکت کنندگان دیدگاهی را برای شرکت کنندگان مسئول به منظور مدیریت کردن و اجرا کردن فعالیت های IT و حسابرسان فراهم ساخته اند.

یک طرح آنلاین نیز استقرار یافت و لینک برای بخش های شرکت کننده نیز فراهم شده بود که یک ایمیل را به اعضای دیگر برای معرفی کردن تقاضای ما ارسال می کرد. تقاضای ایمیل نشان دهنده این بود که ما در جستجوی شرکت کنندگانی هستیم که به صورت مستقیم در مدیریت کردن و شکل دادن حسابرسی IT مداخله دارند. ایمیل حاوی یک لینکی می باشد که شرکت کنندگان را نسبت به صفحه معرفی هدایت می کند که مفهوم کلی مطالعه را توضیح می دهد و از شرکت کنندگان در مورد همه تجربه های آن ها با حسابرسان IT در ارزیابی کردن اثر بخش های فردی براساس کیفیت حسابرسی IT سوال می کند. بخش های شرکت کننده نشان دهنده تعداد اعضای تقریبا 1600 نفر می باشد و ما 187 پاسخ های مربوط به طرح های مفید و یک مقدار پاسخ به مقدار 7/11 درصد را دریافت کردیم. ما اعتقاد داریم که مقدار پاسخ قابل قبول می باشد و یک گروه از ISACA را در نظر گرفته است که تنها 35 تا 40 درصد از مقدار تنظیم باز شدن منظم ایمیل ها را برای هر گروه کنترل می کند. متوسط پاسخ های حسابرسی IT در طول مدت 7 سال در آزمایش مربوط به حسابرسی و عنوان کاری رایج شامل حسابرسی IT، مدیر حسابرسی IT، مدیر ارشد حسابرسی و موقعیت های بسیار داخلی و خارجی حسابرسی بود. این کیفیت ها به نظر می رسند که نشان دهنده یک حوضچه به دست آمده در زمینه حسابرسان IT به صورت آزمایش های معنادار و در محدوده وسیع می باشد.

برای مجموعه ثانویه ارائه شده توسط ما، ما از یک پایگاه داده آلومینی برای دانشکده حسابداری دانشگاه میانه غربی استفاده کردیم. ما اعتقاد داریم که این مجموعه از شرکت کنندگان یک فهم را در مورد کیفیت حسابرسی IT از دیدگاه حسابرسی مالی و دیگر شرکت کنندگان حسابداری را فراهم ساخته اند که شامل حسابرسان IT نیز می باشد. آلومینی یک ایمیل درخواست را برای شرکت کننده دیگر ارسال کرده بود در صورتی که آن ها در هر یک از برنامه های حسابرسی مالی مداخله داشته اند که در حالت یکپارچگی با فعالیت های حسابرسی IT می باشد که به عنوان ارائه دهنده حسابرسان IT نیز است. به صورت مشابه با ایمیل شرکت کنندگان IT، شرکت کنندگان در زمینه منعکس کردن براساس کل جمع تجربه ها در زمینه ارزیابی کردن کیفیت حسابرسی IT مورد سوال قرار می گیرند. ایمیل تقریبا به تعداد 3000 نفر حسابدار ارسال شده بود و 196 پاسخ طرح قابل قبول با نرخ پاسخ 7 درصد ایجاد شده بود. مقدار پاسخ ممکن بود کمتر از طرح های دیگر باشد و به هر حال جمعیت اجتماعی شده شامل بیشتر شرکت کنندگان بود که دارای تجربه های غیر قابل کاربردی در مطالعه ما بودند. متوسط پاسخ های حسابرسی مالی در طول 12 سال با حسابرسان مالی و سه سال تجربه با حسابرسان IT شکل گرفته بود. عناوین شغلی رایج برای پاسخ دهندگان حسابداری مالی شامل موقعیت های مالی داخلی مانند CFO، کنترل کننده، مدیر حسابداری یا موقعیت های حسابرس داخلی و خارجی مانند مدیر حسابرس، مدیر ارشد و همکاران بود. حوضچه مالی حسابرسی و پاسخ های حسابداری پدیدار شده قادر به فراهم ساختن دیدگاه های آگاه کننده براساس کیفیت حسابرسی از دیدگاه مختلف در مقایسه با شرکت کنندگان حسابرسی IT می باشد.

به طور کلی ما اعتقاد داریم که مجموعه ترکیبی از نمونه نشان داده شده از شرکت کنندگان تجربی با حسابرسان IT اجرایی یا مدیریتی شامل نمایش خوبی از دو مجموعه می باشد که عبارتند از: 1- متخصصان حرفه ای حسابرسی IT و 2- حسابرسان مالی و دیگر متخصصان حرفه ای حسابداری با حسابرسان IT.

4- آنالیزها

آنالیزهای ما در مورد در مورد پاسخ های طرح شامل آزمایش کردن بخش های طرح فردی برای تعیین کردن می باشد که مشخصات به صورت فردی ممکن است اهمیت بیشتری نسبت به کیفیت حسابرسی IT داشته باشند، یک فاکتور آنالیز برای تعیین کردن در صورتی که اجزای مختلف موجود باشند ممکن است برای مطالعه بعدی و آنالیز کردن تمایزها در گروه های پاسخ مفید باشند.

1-4- ارزیابی شاخص های مربوط به کیفیت فردی حسابرسی IT

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تمرکزهای کلی بر روی مشخصات با بیشترین مقادیر براساس برنامه ریزی و چارچوب کاری حسابرسی می باشد. توسط مقایسه کردن، کارسلو و همکاران متخصصان حسابرسی و حسابداری و همکاران آن ها را به عنوان بخش های امتیازگذاری حداکثری یافته اند. این ممکن است نشان دهنده مشکلات یا دشواری های حسابرسان IT باشد که ممکن است به صورت نیاز فزاینده بر روی برنامه ریزی حسابرسی متمرکز شده باشد که حسابرس و حسابرسان اهداف خاصی را برای شکل گیری سیستم یا فرایند خاص شکل می دهند. به صورت معکوس در یک حسابرسی مالی تمرکز بهتری بر روی استانداردها، GAAP و GAAS و متخصصان تیمی و همکاران حسابرسی دارند که دانش مربوط به این استانداردها را ارائه می کنند. یک یافته پیوسته بین نتایج ما و کارهای کارسیو بر روی مشخصات حسابرس مانند مهارت های ارتباط برقرار کردن متمرکز شده است. این یافته تاکید بر اهمیت مربوط به توانایی ها و مشخصات افراد خاص نسبت به تیم حسابرسی دارد.

جدول 1 همچنین ده گزینه برتر را معرفی می کند که به وسیله حسابرسان مالی رتبه بندی شده است که آن ها به وسیله جمعیت حسابرسان IT نیز رتبه بندی شده اند. ما اشاره می کنیم که بیشتر ده بخش برتر به طور کلی در ده بخش بالا توسط هر دو حسابرس مالی و به وسیله حسابرسان IT رتبه بندی شده است. انتظار اولیه این می باشد که دو بخش برتر که توسط حسابرسان مالی تعریف شده اند در راس ده بخش اول نمی باشند. این دو بخش مرتبط با دانش تیم های حسابرسی در مورد حسابداری و GAAP می باشد که ممکن نیست به صورت تعیین کننده توسط حسابرسان IT مشاهده و تعیین گردد.

جدول 1
بخش ها با بیشترین امتیاز برای کیفیت حسابرسی IT
شماره بخش پرسش نامه مقدار متوسط کلی محدوده مالی محدوده IT
16 حسابرسی به صورت مناسبی برنامه ریزی شده است 43/4 3 1
22 اعضای تیم حسابرسی دارای استانداردهای اخلاقی بالا هستند. 34/4 4 3
50 تیم حسابرسی دارای مهارت های ارتباطی خوب می باشد. 33/4 8 2

52 منابع مناسب برای تقابل اهداف حسابرسی و چارچوب زمانی موجود می باشد. 28/4 5 5

35 روش حسابرسی براساس ریسک برای ارتقا برنامه حسابرسی و مدل ارزیابی کردن خطر قابل فهم می باشد. 27/4 10 4

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

18 چارچوب کاری به وسیله سطح بالایی از اعضای تیم حسابرسی بررسی می شود. 20/4 6 11

 

15 اعضای تیم حسابرسی چارچوب کاری حسابرسی را در روشی یکسان شکل می دهند. 17/4 11 8

13 اعضای تیم حسابرسی بسیار دارای دانش در مورد کنترل های داخلی و فرایندهای تجاری هستند. 16/4 19 6

5 اعضای تیم حسابرسی دارای دانش کافی در مورد فعالیت های تجاری و فرایندها در زمینه خودشان هستند. 10/4 7 23

ده بخش برتر به وسیله ده حسابرس برتر IT معرفی شده است و همچنین دارای دو گروه کلی به صورت متفاوت می باشد، به هر حال این تفاوت ها تنها نقاط کمی در کل رتبه بندی می باشند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

مشابه با جدول 1 و 2 چگونگی مربوط به این ده بخش و رتبه بندی مربوط به آن ها توسط هر دو تحت گروه معرفی شده است- حسابرس مالی و حسابرس IT – ما اشاره کرده ایم که بیشتر موارد مربوط به این ده بخش انتهایی در ده بخش انتهایی برای هر تحت گروه نشان داده شده است. توصیف های کمی بین تحت گروه ها و ده مورد آخر به صورت نسبتا حداقلی و به عنوان تفاوت های بزرگ تر نشان داده شده است که این سوالات مرتبط با دانش حسابداری هستند که در ده بخش آخر مربوط به حسابرسان IT مطرح شده است.

2-4- آنالیز فاکتور مربوط به مشخصات کیفیت حسابرسی IT

ما یک فاکتور آنالیز را برای تعیین کردن رابطه بین بخش های فردی درون ابزار طراحی و ترکیبات معرفی شده اجزا معرفی کردیم. یک نگرانی در زمانی وجود دارد که فاکتور آنالیز دارای اندازه نمونه می باشد و به هر حال قوانین کمتر خاصی در مورد اندازه نمونه مورد نیاز برای فاکتور آنالیز وجود دارد و اعتقاد کلی این می باشد که بزرگ تر بودن بهتر است. دو روش برای تعیین کردن یک اندازه نمونه بهینه وجود دارد که در مقاله پیشنهاد داده شده اند و عبارتند از: 1- نسبت بین پاسخ ها و بخش ها و 2- یک تعداد مطلق از پاسخ ها. روش نسبتی پیشنهاد می کند که برای هر آیتم در فاکتور آنالیز باید یک تعداد معینی از پاسخ های منحصر به فرد وجود داشته باشد. نسبت های پیشنهاد داده شده در دو پاسخ به ازای هر بخش آغاز شده و افزایش می یابند و سپس با این عقیده که بیشتر بهتر است ادامه می یابند. روش تعداد مطلق پاسخ ها براساس دیدگاهی می باشد که نمونه احتمالا به صورت جمعیت هایی تخمین زده و نشان داده می شود در زمانی که نمونه ها به یک اندازه معینی می رسند. اندازه های نمونه پیشنهاد داده شده در 100 پاسخ می باشند و مجددا برای بهتر شدن در زمانی که بزرگ تر می شوند مورد بحث قرار می گیرند. اندازه نمونه ما منطبق با نیازها برای هر دو دستورالعمل می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018