مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و مسیرهای تحقیق Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions: Analysis, Synthesis, and Research DirectionsAbstract

We synthesize the literature on auditors’ evaluation of, and reporting on, internal control over financial reporting (ICOFR), as required by the Sarbanes-Oxley Act. The purpose of the synthesis is (1) to provide information on how and how well auditors perform the task, which serves as feedback to the Public Company Accounting Oversight Board on implementation issues and problems related to auditors’ application of the professional standards on ICOFR; and (2) to identify gaps in the current literature and fruitful areas of future research. Consistent with Auditing Standard No. 5, we delineate five phases of the ICOFR audit: (i) planning; (ii) scoping; (iii) testing; (iv) evaluation; and (v) reporting. We structure our synthesis using a framework that classifies the determinants of performance in each phase into five broad areas: (a) the auditor’s attributes, (b) the client’s attributes, (c) the interaction between the auditor and the client, (d) task attributes, and (e) environmental attributes. Key contributions include providing an ICOFR tasks taxonomy, proposing a model of the determinants of performance for each task, evaluating auditors’ performance of the tasks in our taxonomy, highlighting findings and gaps of importance to regulators, and providing a road map for future research.

چکیده فارسی

ما به تفسیر تحقیقات قبلی در مورد ارزیابی و گزارش در مورد کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR) می پردازیم، که تحت قانون ساربینز-اوکسلی مد نظر قرار گرفته است. هدف این تفسیر 1) تا اطلاعاتی را در مورد اینکه چگونه و با چه شرایط مناسبی، حسابرسان فعالیتی را به اجرا در می آورند و اینکه این فرایند به عنوان بازخوردی برای هیات ناظر حسابداری شرکت سهامی عام در مورد موارد پیاده سازی شده و مسائل مرتبط به استفاده حسابرسان از استاندارد های خاص بر روی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR ) فراهم کنیم؛ و 2) به تعیین خلاء هایی در تحقیقات کنونی و زمینه های مفید در پژوهش های آینده بپردازیم. بر طبق به با استاندارد حسابرسی شماره 5، پنج مرحله از حسابرسی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR ) را مشخص می کنیم: i) برنامه ریزی، ii) هدف گذاری، iii) آزمایش، iv) ارزیابی؛ و v) گزارش. ساختار تفسیر ما از چارجوبی از چارچوبی استفاده می کند که به طبقه بندی عوامل تعیین کننده عملکرد در هر فاز از پنج حوزه گسترده مبادرت می پردازد. A) خصوصیات حسابرس، v) خصوصیات مشتری c) تعامل بین حسابرس و مشتری d) مشخصات کار e) مشخصات محیط. مشخصات کلیدی عبارتند از رده بندی فعالیت های حسابرسی کنترل داخلی مرتبط با گزارش مالی (ICOFR )، طراح مدل تعیین کننده عملکرد برای هر فعالیت، ارزیابی عملکرد حسابرس در رده بندی مورد نظر، تاکید بر روی یافته ها و خلاء اهمیت به قانون گذاران، و ایجاد نقشه راه برای پژوهش های آینده.

کلیدواژه: قضاوت حسابرس و تصمیم گیری؛ کنترل داخلی، قانون ساربینز-اوکسلی، تفسیر تحقیقات

مشخصات

مشخصات

توسط: Stephen Kwaku Asare and others انتشارات: SSRN سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 42 تعداد صفحات متن ترجمه: 30 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۳/۲۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و مسیرهای تحقیق حجم: 300.10 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 17000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Auditors’ Internal Control Over Financial Reporting Decisions: Analysis, Synthesis, and Research Directions

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبمقدمه

بخش 404(b) از قانون ساربینز-اوکسلی (SOX یا قانون ) این الزام را ایجاد می کند که حسابرسان به تایید بازدهی کنترل داخلی مشتریان عمومی در ارتباط با گزارش مالی (ICOFR) می پردازند ( مجلس نمایندگان ایالات متحده 2002). چندین مطالعه به بررسی ارزیابی های SOX ICOFR) می پردازند. هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل و تفسیر تحقیقات مرتبط با ارزیابی حسابرسان و گزارش در ارتباط با ICOFR می باشد.

این تفاسیر به دلیل سه فاکتور می باشد. ابتدا، هیات نظارتی حسابداری شرکت سهامی عام (PCAOB یا هیات) تفاسیری را برای دستیابی به موضوعات پیاده سازی شده در ارتباط با کاربرد استانداردهای ICOFR درخواست می کند. در ارتباط با این مقاله، هیات مشخصا علاقمند به تحقیق در زمینه استفاده حسابرسان از کنترل سطح نهاد، ارزیابی ان ها از کنترل جبرانی و تصمیمات هدف گذاری چند بخشی می باشد.

دوم اینکه چندین بررسی post-Sox تمرکزش را بر روی درک و بهبود تصمیمات ICOFR حسابرس قرار داده که نیازمند تفسیر این تحقیقات می باشد. علت بقای هیات برای صدور استاندارد حسابرسی شماره 5، ایجاد این امکان برای حسابرسان برای انجام قضاوت بیشتر و افزایش بازدهی می باشد. علاوه بر این ارزیابی ICOFR حسابرس، متقاضیان بازار سرمایه تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این مسئله حائز اهمیت می باشد تا مشخص کنیم چگونه حسابرسان این قضاوت های بیشمار را انجام می دهند. سوم اینکه، با مد نظر قرار دادن مجموعه ای از تحقیقات کنونی در ارتباط با ارزیابی ICOFR حسابرس، ما نقشه راهی را برای پژوهش های آینده ایجاد می کنیم.

بنابراین چنین تفسیری، ارزیابی کلی را در مورد عملکرد حسابرسان در ارتباط با فعالیت ICOFR ایجاد کرده و برای ناظران، کارورزتن، متقاضیان بازار سرمایه، و بخش های آکادمیک حائز اهمیت می باشد.

در حالی که پژوهش ها بر روی ICOFR قبل از انتقال SOX انجام می گیرد، ما تمرکزمان را ابتدائا بر روی پژوهش های post-SOX قرار می دهیم زیرا ارزیابی ICOFR حسابرسان تحت SOX به طور قانونی مد نظر قرار گرفته و منجر به گزارش های حسابرسی قابل مشاهده عام می گردد. در مقایسه، ارزیابی کنترل داخلی pre-SOX نه به صورت قانونی مد نظر قرار می گیرد و نه منجر به گزارش های عمومی می گردد. در نتیجه، تصمیمات حسابرسی تحت دو روش احتمالا قابل مقایسه نمی باشد.

ما چارچوبی را برای سازماندهی تفسیرهایمان در بخش بعدی ایجاد می کنیم. مختصرا، این چارچوب نشان می دهد که چهار مرحله از حسابرسی ICOFR وجود دارد: i) برنامه ریزی؛ ii) هدف گیری iii) آزمایش (iv) ارزیابی؛ و v) گزارش. همچنین نشان داده شده است که عملکرد حسابرس بر روی کار در هر مرحله تحت تاثیر a) خصوصیات حسابرس b) خصوصیات مشتری c) تعامل بین حسابرس و مشتری، d) مشخصات کار، و e) خصوصیات محیط می باشد. به دنبال این چارچوب، ما به ارزیابی عملکرد حسابرس در ارتباط با فعالیت خاص در هر مرحله از حسابرسی ICOFR می پردازیم. ما تجزیه و تحلیل مربوط به هر مرحله را با توضیح مختصری از یافته ها، تحت عوامل تعیین کننده عملکرد بررسی، و پیشنهاد برای پژوهش های آینده انجام می دهیم. در پایان نتیجه گیری را انجام می دهیم.

چارچوب

استاندارد حسابرسی شماره 5، رویکرد قضاوت محور مبانی بر ریسک و بالا به پایین را مطرح می کند و حسابرسان را ملزم می کند تا به انتشار گزارش مغایر، زمانی که ICOFR مشتری دارای نقطه ضعف اصولی از تاریخ ترازنامه می باشد، بپردازند. مطابق با استاندارد حسابرسی شماره 5، به تعیین چهار مرحله از حسابرسی ICOFR می پردازیم: (i) برنامه ریزی ( ارزیابی حوزه های مستعد به اظهارات غلط؛ (ii) هدف گذاری ( تعیین کنترل کلیدی)؛ (iii) آزمایش ( ارزیابی بازدهی عملیاتی)؛ (iv) ( ارزیابی نقایص در کنترل)؛ و (v) گزارش.

PCAOB همچنین علاقمند به بالا بردن کیفیت ارزیابی ICOFR حسابرسان بوده و دارای روش بازرسی برای تشخیص و عمومی کردن اکثر مشاهدات و معایب رایج قابل توجه می باشد. با این وجود بعضی از سهامداران پرسش هایی را در مورد کارایی حسابرسان در به اجرا در آوردن حسابرسی ICOFR مطرح کرده اند. بر این اساس، بررسی های پژوهشی post-SOX ICOFR که تمرکزشان را بر روی تصمیمات حسابرسان قرار می دهند به دنبال درک و در نهایت بهبود کیفیت تصمیمات ICOFR می باشند.

به دنبال بازتاب چندمرحله ای ICOFR و تاکید بر روی کیفیت، ما یک چارچوب سازماندهی شده ای را مطرح می کنیم که تاکیدش بر روی عوامل تعیین کننده هر مرحله از تصمیمات ICOFR می باشد. همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، ارزیابی ICOFR به عنوان فرایند پنج مرحله ای می باشد که با برنامه ریزی شروع شده و با گزارش ICOFR به پایان می رسد. به دنبال نلسون و تاو (2005) و بونر (2008) ، اما اظهار می کنیم که عوامل تعیین کننده عملکرد بر روی فعالیت در هر مرحله به پنج حوزه گسترده تقسیم می شود: a) مشخصات حسابرس ( که در تعریف گسترده شامل شناخت، انگیزه، و شخصیت می باشد)؛ b) خصوصیات مشتری ( که در سطح گسترده شامل مشخصات مدیریتی و مشارکتی می باشد)؛ c) تعامل بین حسابرس و مشتری؛ d) مشخصات فعالیت ( که در سطح گسترده شامل فرمت و ساختار فعالیت می باشد)؛ و e) مشخصات محیطی ( که در سطح گسترده شامل مقررات، محیط دادرسی، نگرانی های حرفه ای، و دستورالعمل های موثق می باشد.

چندین مشخصه مجزا در هر مرحله از فرایند ارزیابی ICOFR مد نظر قرار می گیرد. برای نمونه، حسابرسان به ارزیابی ریسک، تصمیمات ضروری، و قضاوت در این مورد می پردازند که به چه میزان می توان بر روی فعالیت دیگران در طی برنامه ریزی تکیه کرد. دوم اینکه چنین چارچوبی نشان می دهد که قضاوت ها و تصمیمات گرفته شده در هر مرحله می بایست مراحل دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. برای نمونه، ارزیابی های ریسک ناکافی تصمیمات مرتبط با هدف گیری را تحت تاثیر قرار می دهد. برای توضیح، نتایج نمونه در مرحله آزمون نشان می دهد که ارزیابی ریسک برنامه ریزی شده نامعقول می باشد. سوم اینکه، این چارچوب اهیمت تعامل بین حسابرسان و مشتریان و همچنین فعالیت های نظم دهنده را در ارتباط با عملکرد ICOFR تحت تاثیر قرار می دهد.

برنامه ریزی

ماهیت برنامه ریزی حسابرسی ICOFR تعیین کردن مناطقی با ریسک بالا می باشد، که اگر به طور مناسب توسط مشتری کنترل نگردد، می تواند منجر به اظهاران نادرستی از صورت وضعیت های مالی گردد. صورت وضعیت های مالی اغلب موارد به بازتاب رویدادها، تراکنش ها، و مراحل انجام شده در محل های چندگانه در بین سیستم های مختلف می پردازد. چگونه یک حسابرس می تواند به تعیین حوزه هایی بپردازد که در معرض خطر صورت وضعیت نادرست می باشد؟ همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، AS 5 نیازمند حسابرسی می باشد تا به ارزیابی ریسک پرداخته، و به تعیین محدوده ای بپردازد که از کار دیگران استفاده کرده، و به ارزیابی جنبه های مادی در مرحله برنامه ریزی بپردازد. ما به بحث در مورد عوامل تعیین کننده عملکرد در هر یک از این فعالیت ها می پردازیم.

ارزیابی ریسک

ارزیابی ریسک تحت کل فرایند حسابرسی ICOFR ، شامل تعیین حساب های مهم و شفاف سازی و اظهارات مرتبط، گزینش کنترل برای آزمایش، و تهیه شواهد مورد نیاز برای کنترل مربوطه می باشد. ارزیابی نامناسب ریسک می تواند شامل بازدهی حسابرسی ICOFR باشد.

تاثیر ویژگی های حسابرس

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

هانتون و همکارانش (2004) به بررسی محدوده ای پرداخته اند که حسابرسان و CAS به شناسایی ریسک های ارزیابی شده مرتبط به سیستم ERP در مقایسه با سیستم های قدیمی تر، در حضور نقطه ضعف کنترل بر روی قابلیت دسترسی به داده می پردازند. آن ها همچنین به ارزیابی تمایل حسابرسان برای مشورت با CAS زمانی که به ارزیابی سیستم در مرحله برنامه ریزی می پردازند، مبادرت می ورزند. در مقایسه با CAS، حسابرسان در شناسایی شبکه های بالاتر، پایگاه داده، و ریسک های امنیتی کاربردی در ارتباط با سیستم ERP کم اثرتر می باشند. علاوه بر این حسابرسان نیاز بیشتری را در ارتباط با مشورت با CAS زمانی که به بررسی ERP در برابر سیستم های قدیمی می پردازند، نمی بینند و در توانایی تیم حسابرس مالی برای ارزیابی ریسک ها در محیط محاسباتی دارای اطمینان بالایی می باشند.

این موارد شواهدی را ایجاد می کند که حسابرسان دارای اطمینان بالا برای ارزیابی ریسک های سیستم ERP می باشند.

کوپ و اودانل (2005) به بررسی تاثیر بر روی عملکرد ICOFR در مورد سازماندهی اطلاعات در مورد ICOFR در حول و حوش فرایند کسب و کار به جای اهداف کنترل شده در طی اموزش دانشجویان نام نویسی کرده در الین واحدهای درسی حسابداری در دوره لیسانس پرداختند. آن ها دریافتند که افراد مبتدی که برای ارزیابی ICOFR با استفاده از کسب و کار متمرکز بر فرایند مواد آموزش می بینند، اطلاعات دسته بندی شده قوی تری را ایجاد کرده و به شناسایی مسائل کنترل شده تر در فعالیت ارزیابی ICOFR پس از آموزش می پردازند.

تاثیر ویژگی های مشتری

استانداردهای حرفه ای تاکیدی بر روی اهمیت یکپارچگی مدیریتی در ارزیابی ریسک ICOFR دارد. تجزیه و تحلیل اطلاعات بایگانی شده توسط شرکت حسابداری Big 4 نشان می دهد که ارزیابی حسابرس در ارتباط با یکپارچگی مدیریتی ارزیابی های مربوط به ریسک را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر این، یکپارچگی مدیریتی در ارتباط با کشف صورت وضعیت های نادرست دوره جاری، کنترل تلاش کامل برای حسابرسی و اشتباهات سال های قبلی می باشد. هرناندز و گروت (2007) دریافته اند که شرکای حسابرسی مواردی را همچون یکپارچگی مدیریتی، صداقت، و اخلاق که به عنوان مهمترین شاخص های پتانسیل تقلب می باشد، مد نظر قرار می دهند.

تاثیر تعامل مشتری و حسابرس

بات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاری با حسابرسان، کوهن و همکارانش (2012) به بررسی تعامل بین حسابرسان و افراد فعال در نظارت مشتری ( کمیته حسابرسی، هیئت مدیره، و حسابرسان داخلی) و اینکه چگونه چنین تعاملاتی فرایند حسابرسی را همانند ارزیابی ریسک تحت تاثیر قرار می دهد، پرداخته اند.

حسابرسان در این بررسی خاطر نشان می کنند که استفاده از حاکمیت شرکتی در مراحل مختلف حسابرسی در طی پنج سال گذشته ، با جلسات مکرر با افراد ناظر تغییر کرده است.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

یکی از تاثیرات تعامل حسابرس با مشتری این می باشد که حسابرسان سهمی در ارزیابی های ICOFR مدیریت دارند، که فراتر از ارزیابی ریسک می باشد. این منجر به احتمالاتی می گردد که حسابرسان تحت تاثیر " نفرین اطلاعات" قرار گرفته، که به عنوان جانبداری شناختی می باشد که در آن ارزیابی های مدیریتی حسابرسان را به احتمال زیاد وادار می کنند تا آن ها را پذیرفته یا به سمت آن ها متمایل گردند. در شرایط تجربی، ارلی و همکارانش ( 2008) دریافته اند که ارزیابی های ICOFR مدیریتی ، ارزیابی های ICOFR حسابرس را تحت تاثیر قرار می دهد. در بررسی ثانویه، ارکی و همکارانش (2008) شواهدی را مد نظر قرار داده اند که تاثیرات " نفرین دانش" زمانی کاهش می یابند که حسابرسان از نظر فیزیکی تاثیر صورت وضعیت های مالی را از نارسایی های ارزیابی مدیریتی مستند می سازند.

تاثیر ویژگی های فعالیت

بدرال و همکارانش به ارزیابی حساسیت های ریسک حسابرسان نسبت به تغییرات در امنیت فناوری اطلاعات و کیفیت اطلاعات پرداختند. ان ها دریافته اند که خبرهای بد مرتبط به فعالیت های کنترل امنیتی IT و مشخصه های محیط کنترل ، ارزیابی مرتبط با ریسک امنیتی IT را مطرح نکرده، اما خبرهای خوب این ارزیابی ها را پایین تر می آورد. به هر حال آن ها پیوند مستقیم قوی تری را بین فاکتورهای ریسک و ارزیابی ریسک برای کیفیت اطلاعات ایجاد می کنند. این موارد نشان می دهد که ارزیابی ریسک مبتنی بر قضاوت لزوما در بین مولفه های ICOFR مشابه نمی باشند.

هامرسلی و همکارانش (2011) دریافته اند که حسابرسانی که اطلاعاتی را در مورد نقطه ضعف عمده در چرخه تراکنش دریافت می کنند، ان ها به حسابرسی ارزیابی هایی بالاتر از ریسک تقلب پرداخته و نیاز بیشتری را برای مشورت با شرکای مدیریتی ریسک در مقایسه با حسابرسان در شرایط تجربی دیگر آشکار می کنند ( هیچ اطلاعاتی در ارتباط با نقطه ضعف کلی یا اطلاعات در مورد نقطه ضعف عمده در سیکل های دیگر وجود ندارد).

علاوه بر این حسابرسانی که اطلاعاتی را در مورد نقطه ضعف عمده در چرخه ای که ان ها به حسابرسی آن می پردازند، پیدا می کنند، برنامه های حسابرسی را ایجاد می کنند که دیگر موثر نبوده، و دارای دارای بازدهی کمتری نسبت به مواردی می باشند که توسط حسابرسان در شرایط آزمایشی دیگر ایجاد می گردد. هامرسلی و همکارانش (2008) به این نتیجه گیری رسیده اند که حسابرسان با نقطه ضعف های اطلاعاتی زمانی که به ارزیابی ریسک و تصمیم گیری در زمینه تصمیم گیری برای برنامه ریزی می پردازند، سروکار دارند، اما به نظر می رسد که ندانند چگونه از چنین اطلاعاتی به صورت کارآمد استفاده کنند.

موریل و همکارانش (2012) در یافته اند که حسابرسانی که ریسک ها را قبل از کنترل آن ها پیدا می کنند، به طور قابل توجهی کمبودهای ICOFR بیشتری را نسبت به متقاضیانی که این فعالیت را به صورت معکوس انجام می دهند، شناسایی می کنند. بر این مبنا، ما به این نتیجه می رسیم که روش اول ریسک به نظر موثرتر می باشد به هر حال، ان ها همچنین دریافته اند که ریسک اول حسابرسی به طور قابل توجهی کنترل کمتری را شامل می گردد، که نشان دهنده انطباق بلقوه در کیفیت هدف گذاری می باشد.

تاثیر ویژگی های محیطی

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

استفاده از فعالیت دیگران

شکل 1 استفاده از فعالیت افراد دیگر را به عنوان فعالیت برنامه ریزی مهمی نشان می دهد. حسابرسان می بایست به ارزیابی محدوده ای بپردازند که از فعالیت های دیگران برای کاهش کاری که باید به اجرا در آورند، استفاده می کنند. این شرایط نشان دهنده تغییرات مهمی از AS 2 بوده و شرایط مرتبط به AS 2 را که فعالیت حسابرس می بایست شواهد مهمی را برای ایده حسابرس ایجاد کند، حذف می کند. تحقیقات بایگانی شده نشان می دهد که شرکت هایی که دارای ادارات حسابرسی داخلی سطح بالا می باشند دارای نقطه ضعف عمده کمتری می باشند. بررسی های پژوهشی در اصل تمرکزش را بر روی تاثیر ویژگی مشتری بر روی کیفیت تصمیمات مستند حسابرس قرار می دهد.

تاثیر خصوصیات مشتری

بررسی مرتبط به ویژگی های مشتری شامل برون منبع یابی حسابرسی داخلی ، مشارکت حسابرسان داخلی در توسعه سیستم، می باشد، چه مشتری مشارکتی در مشاوره بیرونی در ارزیابی ICOFR یا ایجاد اعتبار داشته باشد یا خیر. منرو و استوارت (2010) به بررسی تاثیر حسابرسی داخلی با منبع یابی بیرونی ( داخلی در برابر منبع بیرونی) و مشارکت در مشاوره سیستم ( مشارکت پایین در برابر مشارکت بالا) در ارتباط با تکیه حسابرس بر روی فعالیت حسابرسان داخلی پرداختند. در شرایط آزمایشی، آن ها دریافته اند که حسابرسان خارجی با احتمال پایی تری در ارتباط با کار حسابرسان داخلی که سهمی در مشاوره سیستم دارند، می باشند. به هر حال، اینکه وظایف دارای منبع بیرونی و یا درونی باشد، تاثیری بر روی تصمیم گیری حسابرس ندارد.

از طرف دیگر، گلاور و همکارانش (2008) دریافته اند که حسابرسان بیشتر تکیه ای بر روی فعالیت های انجام شده توسط حسابرسان داخلی با منابع بیرونی نسبت به حسابرسان داخلی با منبع داخلی داشته تنها زمانی که ریسک های داخلی بالا باشد. آن ها همچنین دریافته اند که حسابرسان تکیه بیشتری بر روی فعالیت های انجام شده توسط حسابرسان داخلی برای فعالیت های عینی نسبت به فعالیت های ذهنی زمانی که ریسک داخلی بالا بوده و نه پایین، دارند. گراملینگ و واندرولد (2006) دریافته اند که حسابرسان به ارزیابی واقع بینی حسابرسان داخلی که بالاتر می باشد پرداخته به صورتی که ارائه دهنده خدمات یک شرکت حسابداری دیگر باشد.

بلاسکویچ و مینتچیک (2011) دریافته اند که زمانی که یک مشتری با اعتبار پایین مشارکتی در مشاوره ICOFR دارد، حسابرسان به ارزیابی موارد مستند شده بالاتری بر روی ICOFR و برنامه ریزی ساعت های حسابرسی کمتر، نسبت به شرایط بدون مشاوره می پردازند. به هر حال، در مورد مشتریان معتبر سطح بالا، حسابرس تکیه خود را بر روی ICOFR تغییر نداده و زمان حسابرسی بیشتری را اختصاص می دهد زمانی که مشاوران حضور داشته نسبت به زمانی که هیچ مشاوری مورد استفاده قرار نمی گیرد. نتایج نشان می دهد که حسابرسان مشارکت مشاوران ICOFR را به عنوان یک فاکتور جبران کننده اما تنها برای مشتریلن با اعتبار پایین پیشنهاد می کنند.

بلاسکویچ و مینتچیک (2007) به بررسی حسابرسان بیرونی دو مورد از شرکت Big Four برای ارزیابی واکنش ان ها نسبت به مشتریانی که سهمی در مشاوره برای کمک به ارزیابی ICOFR داشته اند، پرداختند. آن ها دریافتند که حسابرسان، مشارکت مدیریت ICOFR را به عنوان سیگنال مثبتی مد نظر قرار داده که منافع مدیریتی قانونی را در ارزیابی ICOFR به جای مقاصد مدیریتی برای پنهان سازی مشکلات نشان می دهد. آن ها همچنین گزارش می دهند که حسابرسان بر این اعتقاد می باشند که این مشارکت زمانی دارای بیشترین احتمال می باشد که کاستی در کنترل وجود داشته یا زمانی که مدیریت دارای نگرانی هایی در مورد ضعف کنترل داخلی بلقوه دارد.

بدارد و گراهام (2011) دریافته اند که مدیریت به احتمال پایین به ارزیابی شدت کمبودهای کنترل شده مشخص می پردازد اگر مشارکتی در شرکت های حسابرسی عام بر مبنای مشاوران داشته یا دارای نقش انطباق داخلی مستقل باشد.

حسابرسان در بررسی میدانی کوهن و همکارانش نشان داده اند که نقش حسابرسی داخلی در طی 5 سال گذشته تغییر کرده و اینکه ماهیت و محدوده اتکا به فعالیت حستبرسی داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

اهمیت

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بر طبق به AS 5 ، حسابرس می بایست موضوعات عمده مشابهی را برای صورت وضعیت های مالی حسابرس و ICOFR مورد استفاده قرار دهد. تقریبا هیچ پژوهشی وجود ندارد که به بررسی رابطه بین اهمیت و قضاوت ICOFR حسابرس بپردازد. استثنائاتی نیز در مورد بررسی pre-SOX وجود دارد که نشان می دهد ارزش اهمیت برنامه ریزی حسابرس با کیفیت محیط کنترل شده مشتری افزایش می یابد. در حالی که این بررسی شواهدی را مطرح می کند، تعمیم پذیری آن محدود می باشد زیرا در دوره pre-Sox به اجرا گذاشته می شود.

خلاصه و پژوهش های آینده

چندین موضوع مد نظر قرار می گیرد که بازخوردهایی را برای PCAOB مطرح کرده و مسیرهایی را در ارتباط با پژوهش های آینده نشان می دهد. مورد اول عدم توافق کلی مدل ریسک حسابرسی ICOFR می باشد. مدل های مطرح شده توسط اکرش و کینی اتال (2010) به عنوان سرآغاز مهمی می باشد؛ به هر حال ان ها فرایندی را طراحی نکرده اند که توسط آن ارزیابی های ریسک به تلاش حسابرس تفسیر شده و به طور کافی وابستگی متقابل بین طرح و ریسک عملیاتی را مد نظر قرار نمی دهند. PCAOB و پژوهش های آینده می بایست توسعه مدل ریسک ICOFR را مد نظر قرار دهند.

دوم اینکه، حسابرسان به طور کامل آگاه از ریسک ها در سیستم ERP پیچیده نبوده، و دارای اعتماد بنفس بالایی در توانایی شان برای ارزیابی ریسک در این شرایط بوده، و تمایلی برای مشورت در سیستم از CAS ندارند.

حسابرسانی که دارای اطلاعات AIS بالاتر می باشند دارای تاثیرگذاری بیشتری در شناسایی ریسک های بالا در سیستم ERP می باشند. این یافته ها اهمیت مجموعه مهارت های تطبیق حسابرس را نسبت به واگذاری کارشان نشان می دهد. یکی از مسیرهای موثر در ارتباط با پژوهش های آینده بررسی فاکتورهایی می باشد که منجر به اطمینان بیش از حد و تمایل برای مشورت با CAS و همچنین بررسی مکانیسم و انگیزه های دیگری که مشاوره را تقویت می کنند، می شود.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

با توجه به ویژگی های مشتری، ارزیابی حسابرس از یکپارچگی مدیریتی در ارتباط با ارزیابی ریسک و کشف صورت وضعیت نادرست می باشد. به هر حال حسابرسان می بایست تا حد زیادی تحت تاثیر مفاره مدیریت قرار می گیرند. تحقیقات آینده می بایست به بررسی منابع اطلاعاتی موجود برای حسابرسان، عوامل تعیین کننده یکپارچگی مدیریت، و اینکه چگونه ارزیابی مربوط به یکپارچگی مدیریتی سطح پایین گزارش ICOFR را تحت تاثیر قرار می دهد؟ می پردازد. چه عواملی مشابه ریاضت، کار می کند تا تردید حسابرس را زمانی که به ارزیابی یکپارچگی مدیریت می پرداازد، کاهش می دهد؟ در حالی که وجود نقطه ضعف های عمده به نظر در ارتباط با ریسک تقلب بالاتر می باشد، حسابرسان همچنان دارای مشکلاتی در مورد پیوند این ارزیابی های سطح بالا به برنامه های حسابرسی داشته، و پرسش هایی را در این زمینه مطرح می کنند که آیا متخصصان در زمینه کلاهبرداری می بایست در هر فعالیت حسابرسی وارد گردند.

در حالی که PCAOB بر این نکته تاکید کرده است که حسابرسان می توانند به حسابرسی یکپارچه و کارآمد با تعیین نسبت فعالیت دیگران بپردازند، حسابرسان می بایست محتاط باشند زیرا ارزیابی و مستند سازی مشتری گرایشی به سمت ارزیابی حسابرس متعصب دارد. شئاهد امروزی در ارتباط با تاثیر و ماهیت جانبداری ادغام شده می باشد، و نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.

تحقیقات موجود نشان می دهد که از آنجایی که حسابرسان داخلی سیستم های مشاوره مالی داخلی بیشتری را ایجاد می کنند، حسابرسان ان ها را با اهداف کمتری مد نظر قرار می دهند. پرسش های تحقیق مهمی مطرح می شود زمانی که مشتری نقش های حسابرسی داخلی را از بیرون منبع یابی می کند. برای نمونه، در حالی که این مباحث، واقع بینی را افزایش می دهد، آیا هزینه آن از دست رفتن دسترسی و ایجاد آشنایی با فرایند مشتری می باشد؟ هیچ بررسی در زمینه ارزیابی های عمده برای حسابرسی ICOFR وجود ندارد. چارچوب ما 5 ویژگی را نشان می دهد که می تواند بصورت بلقوه ارزیابی های عمده را تحت تاثیر قرار داده و به عنوان مرکز پژوهش های آینده باشد.

در نهایت، بررسی های PCAOB، شواهد داستان گونه ای را مطرح می کند که حسابرسان گاهی اوقات نمی توانند i) به شناسایی مولفه های خاصی از حساب یا محل های خاص در محیط چندبخشی پرداخته که نشان دهنده ریسک های مختلفی از اظهارات عمده اشتباه صورت وضعیت های مالی نسبت به مولفه های دیگر حساب های مشابه یا مکان های دیگر، می باشد. و ii) تاثیر نقایص کنترل را در طی حسابرسی ارزیابی ریسک مد نظر قرار دهند. ما هیچ تحقیق را نیافته ایم که این نگرانی بلقوه را مد نظر قرار دهد، و آن ها را برای پژوهش های دیگر به عنوان موضوع بهنگام مد نظر قرار دهد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

در مرحله هدف گذاری، حسابرسان ملزم به استفاده از رویکرد بالا به پایین برای انتخاب کنترل به منظور آزمایش می باشند. رویکرد بالا به پایین نیازمند این می باشد که حسابرس درک کلی در زمینه ICOFR داشته، و تمرکزش را بر روی کنترل سطح ورودی قرار داده و در زمینه گزارش های مهم و موارد مرتبط با آن کار کند. همان طور که در شمل 1 نشان داده شده است، حسابرسان به انتخاب اسنادی در ارتباط با ELC مشتری، کنترل مختص به حساب، و کنترل محل می پردازند. ( در موارد حسابرسی چند مکانی).

کنترل سطح نهاد

فعالیت ELC بر روی حساب های چندگانه، در ماهیت و دقت متفاوت می باشند، و شامل کنترل هایی می باشند که دارای تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر روی احتمالاتی می باشد که از اظهارات اشتباه عمده جلوگیری شده و یا آشکار می گردند. بررسی PCAOB واریانس های متفاوتی را در بازدهی تلاش حسابرسان برای شناساییی و آزمون ELC و استفاده از نتایج آن آزمون برای سازماندهی حسابرسی نشان می دهد. پژوه های موجود در درجه اول تاثیرش را بر روی ناثیر مشتری در هدف گذاری ELC ( فاکتورهای یکپارچگی مدیریت و کیفیت بازیگران و سیستم های نظارتی) قرار می دهد. یک بررسی شواهد غیرمستقیمی را در مورد تاثیر استانداردها بر روی تصمیمات هدف گذاری شده (مشخصه های محیطی) قرار می دهد.

تاثیر خصوصیات مشتری

ولف و مادلین به بررسی تاثیر دو محیط کنترل شده ELC ( توانایی و قابلیت اعتماد مدیریت) بر روی ارزیابی حسابرسان در مورد محیط کنترل شده پرداختند. آن ها دریافتند که کم شدن اطمینان منجر به ارزیابی های شدیدتری از محیط کنترل شده می شود و احتمالا منجر به هدف گذاری کمتری از ELC می گردد. به هر حال ، مدیریت چالشی یکپارچه که باعث ریاضت هایی برای حسابرس می گردد ( به صورت کوشاتری بوده) ، که باعث ایجاد حس اعتماد حسابرس می گردد، که منجر به تکیه ای بر روی کنترل در دوره حسابرسی بعدی می گردد.

پیزینی و همکارانش (2011) دریافته اند که دو فاکتور ELC ( کیفیت نقش حسابرسی داخلی (IAF) و بازدهی کمیته حسابرسی) به طور معکوس در ارتباط با تاخیر حسابرسی می باشد. احتمالا، هدف گذاری و آزمون ELC با کیفیت بالا باعث افزایش بجا بودن حسابرسی می گردد. ماسلی و همکارانش ( 2010) دریافته اند که شرکت هایی که سرمایه گذاری را در فناوری نظارت کنترل داخلی انجام می دهند دارای افزایش حقوق حسابرسی کمتر و کاهش در موارد مرتبط به نقطه ضعف عمده می باشند.

همچنین، موریس (2011) دریافته است که شرکت هایی که سرمایه گذاری را در سیستم های ERP انجام می دهند به احتمال پایین دارای کسری های مرتبط با ELC و مختص به حساب می باشند.

تاثیر ویژگی های محیطی

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

کنترل محل

هدفگذاری چند مکانی نیازمند این می باشد که حسابرسان به شناسایی تعداد محل ها و کنترل های مشخص برای آزمون در هر محل بپردازند. نگرانی اصلی این می باشد که حسابرسان نتوانند i) به شناسایی محل هایی بپردازند که نشان دهنده ریسک های بالایی از صورت وضعیت نادرست عمده و ii) ارزیابی فاکتورهای کیفی و کمی مرتبط، بپردازند. چندین بررسی ICOFR چند بخشی تمرکزش را بر روی خصوصیات مشتری یا محیط قرار می دهد.

تاثیر ویژگی های مشتری

استاندارد حسابرسی به فهرست بندی چندین ویژگی مشتری می پردازد که در ارتباط با ارزیابی ریسک صورت وضعیت نادرست عمده در ارتباط با مکان خاص می باشد، از این روهدفگذاری مبتنی بر مصاحبه با حسابرسان مجرب و بررسی دستورالعمل های شرکتی، الن و همکارانش به تعیین 8 ویژگی مشتری می پردازد که هدف گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد:

درجه تمرکز؛ تنوع محل؛ شرایط گزارش ویژه؛ موثر بودن کنترل داخلی؛ کارایی حسابرسی داخلی؛ تعداد محل؛ نزدیکی محل و قابلیت انتقال دارایی؛ و توزیع ارزش دلار بین محل ها. این موارد فاکتورهایی را همچون موضوعات کیفی و کمی مد نظر قرار می دهد. به هر حال، هیچ مدل کیفی مطرح شده و مورد بحثی در ارتباط با ارزیابی نسبی احتمالی از چنین ریسک هایی در تعیین محل برای حسابرسی یا میزان حسابرسی مورد نیا در هر محل وجود ندارد. مصاحبه اخیر با حسابرسان یافته های مربوط به الن و همکارانش را تایید می کند. علاوه بر این، هگزی و ناهاس (2011) به این مبحث می پردازند که چگونه حسابرسان می توانند به ارزیابی بعضی از فاکتورها برای دسترسی به ریسک پایین کلی از صورت وضعیت نادرست عمده با اعمال مدل ریسک حسابرسی کلی برای موضوعات چند محلی بپردازند.

تاثیر مشخصه های محیطی

تحقیقات بر روی ویژگی های محیطی تمرکزش را بر روی توسعه مدل مفهومی برای مدیریت هدف گذاری چند بخشی قرار داده است. تحقیقات Pre-Sox معمولا تکنیک های اماری کلاسیک را برای اختصاص موارد مهم ( ریسک) در میان مکان های قابل توجه اعمال کرده و نشان دهنده دسترسی به ریسک مرتبط با صورت وضعیت نادرست عمده می باشد. پژوهش های تجربی اخیر دو روش ریسک مرحله را مشخص می کند: که شامل انتخاب ریسک ( ریسکی که مکان های پرخطر را انتخاب نمی کند) و اشکارسازی ریسک ( ریسکی که رویکردهای حسابرسی دارای توانایی برای آشکار کردن شرایط خطا در محل انتخابی نباشد) می باشد. گراهام و همکارانش دستورالعمل های دیگری را در مورد اعمال ارزیابی ریسک دو مرحله ای نشان می دهند.

خلاصه ای از پژوهش های آینده

نسبتا چندین مقاله پژوهشی در مورد هدف گذاری ، با وجود اهمیت مرتبط به بازدهی مراحل ICOFR وجود دارد. تحقیقات کمی تا به امروز تمرکزش را بر روی تاثیر ویژگی های محیط و مشتری قرار داده است. با توجه به ویژگی های مشتری، شواهد نشان می دهد که قابلیت اعتماد مدیریت و سرمایه گذاری در کنترل ارزیابی، هدف گذاری را تحت تاثیر قرار می دهد. با در نظر گرفتن مشخصات محیطی، شواهد نشان می دهد که AS 2 مبتنی بر دستورالعمل باعث ناکارآمدی شده، که بعضی از آن ها با توجه به هدفگذاری مبتنی بر ریسک که توسط AS 5 تجویز می گردد، کنار گذاشته می شود.

چندین احتمال در مورد پژوهش برای هدفگذاری وجود دارد. ما بررسی را در مورد حسابرس، تعامل بین حسابرس و حسابرسی، و ویژگی های کار نیافته ایم. تحقیقات دیگر می تواند به این بررسی بپردازد که چگونه شناخت حسابرس و انگیزه ها؛ قابلیت و تمایل شان را برای استفاده ELCs به عنوان جایگزینی برای کنترل خاص حساب و شناسایی محل تلاقی تحت تاثیر قرار می دهد. آیا شناخت حسایرس در ارتباط با محدوده بعضی از ELC و نه موارد دیگر، نشان دهنده تمایل مرتبط به محدود کردن ELC مرتبط به محیط کنترل و فرایند گزارش مالی دوره می باشد؟ چه تعاملاتی بین حسابرس و مشتری می تواند به توضیح تمایل حسابرسان برای ارزیابی ELC محدود شده توسط مشتری بپردازد؟ با توجه به خصوصیات فعالیت، آیا تصمیم برای هدف گذاری بطور متفاوتی ( برای مثال با تفکیک) برای تسهیل محدوده ELC کاراتر، سازماندهی می گردد؟

PCAOB دو موضوع مشخص و مرتبط به ELC را برای تیم مرکب ICOFR مطرح کرده است. 1) ELC ها موثر چه می باشند؛ و 2) چگونه حسابرسان از ELCs در آزمون هدف گذاری کنترل داخلی حساب های خاص استفاده می کنند؟

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

با توجه به هدف گذاری چند مکانی، اگرچه تلاش های مداومی برای توسعه مدل برای مدیریت فرایند انجام شده است، در حال حاضر هیچ مدل پذیرفته شده کلی وجود ندارد. بنابراین پژوهش ها می تواند تمرکزش را بر روی توسعه مدل و اینکه چگونه ضرورت و ریسک های مرتبط به محیط های حسابرسی چند بخشی می باشد، قرار دهد. PCAOB از تیم ما درخواست می کند که به شناسایی پژوهش هایی بپردازد که مشخص می کند چگونه حسابرسان به تعیین این مورد می پردازند که با اجرای روش ICOFR پرداخته و اینکه آزمایشات اصلی می بایست در محلی انجام گیرد که حسابرس به انجام آزمایش به منظور ICOFR بپردازد. استنتاج ما همچنین فقدان گزارش های شناختی را از تصمیمات هدفگیری در محل آشکار می کند. با توجه به مشخصات فعالیت، تحقیقات می تواند به بررسی نقش ارزیابی ELC در تعیین ماهیت و میزان آزمون چند مکانی بپردازد. برای نمونه، آیا ELC خاصی وجود دارد که به مدیریت تصمیمات حسابرسان در مورد محل به منظور انتخاب و کنترل کلیدی برای آزموندر مکان های مختلف بپردازد؟ علاوه بر این پژوهش های آینده می تواند این موضوع را مد نظر قرار دهد که آیا انتخاب حسابرس در محل برای آزمون تحت تاثیر فاکتورهایی بدون ارتباط با روش مبتنی بر ریسک برای انتخاب محل می باشد یا خیر. برای مثال، چگونه فاصله محل از محل حسابرسی اصلی ، سطح سوددهی محل ( ثابت نکه داشتن مواد) ، یا نیاز برای استفاده از دفاتر شرکتی دیگر برای آزمون، محدوده چندبخشی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

آزمایش

همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، آزمون ICOFR شامل تعیین ماهیت، زمانبندی، و گستره روش حسابرسی می باشد. علاوه بر این AS 5، این امکان را به حسابرسان می دهد تا از استراتژی محک زنی برای کنترل کاربردی اتوماتیک درحسابرسی سال بعد بپردازد. پژوهش های Post-Sox ICOFR بر روی آزمون تمرکزش را بر روی تاثیر حسابرس ( تجریه و توانایی)، مشتری ( کیفیت ICOFR) ، و خصوصیات کاری ( مستندسازی و بازخورد نتایج) قرار می دهد.

تاثیر ویژگی های حسابرس

جانورین و همکارانش (2009) دریافته اند که حسابرسان Big 4 به احتمال زیاد از تکنیک حسابرسی با کمک کامپیوتر (CAAT) نسبت به حسابرسان غیر Big 4 استفاده می کنند. برازل و اگوگیلا (2007) دریافته اند که دانش AIS حسابرس تصمیمات آزمون را تحت تاثیر قرار می دهد. بیرستاکر و تیبودیو (2006) دریافته اند که تجربه حسابرس توانایی او را برای شناسایی نقطه ضعف های کنترل داخلی زمانی که پرسشنامه کنترل داخلی مورد استفاده قرار می گیرد، بالا می برد. این نتایج مکمل یافته ها براینت و همکارانش می باشد که بازخورد سبک شنناختی ( ویژگی حسابرس) توانایی حسابرس مبتدی را برای تکمیل فعالیت کنترل داخلی بالا می برد. مشخصا، زمانی که حسابرسان تجاربی را به دست می آورند، آن ها بازخورد نتایج بیشتری را از افراد بالاتر و نتایج آزمون که آن ها به انجام می دهند، بدست می آورند، و این بازخورد باعث بهبود عملکرد در مورد کار آزمون ICOFR می گردد.

تاثیر ویژگی های مشتری

جانورین و همکارانش (2009) دریافته اند که CAS تقریبا در 45% از زمان حسابرسی مورد استفاده قرار می گیرد به صورتی که ریسک کنترل پایین تر از میزان حداکثری موزد ارزیابی قرار می گیرد. آن ها همچنین تمایل بیشتر حسابرسان را برای استفاده CAAT زمانی که استراتژی پیوند کنترل مد نظر قرار می گیرد، مشاهده می کنند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

نحقیقات بایگانی شده همچنین شواهد غیرمستقیمی از تاثیر ویژگی های مشتری بر روی آزمون ایجاد می کند. برای نمونه، هویتاش و همکارانش (2008) پیوند قوی را بین حق الزحمه حسابرسی و اعلام مشکلات ICOFR در سال اول پیاده سازی دستور 404 یافته اند. علاوه بر این، قیمت حسابرسی برای شرکت ها با توجه به مسائل ICOFR با توجه با شدت مسئله متفاوت بوده و شرکت ها مسائل مرتبط به ICOFR را تحت دستور 302 آشکار کرده و حق الزحمه بالاتری را در سال بعد می پردازند، حتی اگر هیچ مشکلی تحت دستور 404 آشکار نگردد. همچنین اترج و همکارانش (2006) درذیافته اند که حضور، نوع و شدت نقطه ضعف های عمده ICOFR در ارتباط با تاخیرهای طولانی تری در موارد بایگانی شده منظم می باشد. این نتایج سازگار را نظریه ای می باشند که حسابرسان آزمون های بیشتری را انجام می دهند زمانی که مشتری درارای مشکلات ICOFR بیشتری بوده و این هزینه ها را به مشتری تحمیل می کند. یعنی مشکلات ICOFR بر مبنای قیمت می باشند.

تاثیر ویژگی های کار

بیرستاکر و تیبودی (2006) دریافته اند که حسابرسانی که پرسشنامه ICOFR را تکمیل کرده اند به شناسایی نقطه ضعف های کنترل داخلی بیشتری نسبت به حسابرسانی که مستنداتی را روایت می کنند، می پردازند. براینت و همکارانش (2009) دریافته اند که بازخورد نتیجه توانایی حسابرسان مبتدی را برای تکمیل فعالیت ICOFR بهبود می بخشند. مشخصا، عملکرد ICOFR حسابرس زمانی افزایش می یابد که آن ها بازخورد نتایج بیشتری را از افراد بالاتر و از نتایج آزمون بدست می آورند.

خلاصه و پژوهش های آینده

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

با توجه به ویژگی های محیطی، پژوهش های آینده می تواند مشخص کند که چگونه SOX و پیش بینی برنامه بازبینی PCOAB آزمون و مستند سازی را تحت تاثیر قرار می دهد. مشخصا، چه تغییرات آزمون شده ای در واکنش به یافته های منفی PCAOB به اجرا گذاشته می شود؟

بازبینی PCAOB نشان داده است که بعضی از حسابرسان ELCs را شناسایی کرده اند که به نظر می رسد برای فعالیت با دقت بالا طراحی شده است، اما نتوانسته شواهد حسابرسی کافی از بازدهی عملیات بدست آورد. این موارد پرسش هایی را مطرح می کند که چگونه حسابرسان برتامه های آزمون را برای آزمایش ELCs که به آسانی توسط روش نمونه برداری مشخصه ها آزمون نمی گردد، طراحی می کنند ( برای نمونه، فلسفه مدیریت و سبک عملیاتی).

یکی از نتایج نشان می دهد که موارد کمی در مورد نوع روش هایی را که حسابرس در زمان آزمون ICOFR به اجرا در می آورد، شناخته شده است. پژوهش های آینده می تواند مشخص کند که آیا بعضی از انواع دیگر آزمون دارای تاثیرگذاری بیشتری از موارد دیگر در کمک به حسابرسان برای شناسایی طرح و کمبودهای عملیاتی می باشند یا خیر. تحقیقات میدانی می تواند به بررسی ماهیت و نوع ارتباط بین مشتریان خاص ( برای نمونه حق تصدی مشتری- حسابرس، صنایع، بودجه برنامه ریزی شده و غیره) و ماهیت، میزان، و زمانبندی روش حسابرسی به اجرا در امده برای آزمون ICOFR مشتری بپردازد. آیا حسابرسان به مدیریت بازدهی حسابرسی و بازدهی به صورت مناسبی از طریق انتخاب با آزمون های کنترل شده مشخص تر ( همانند عملکرد مجدد) زمانی که ELC به صورت ضعیف تر ارزیابی می گردد، و برای آزمون های سخت تر زمانی که ELC بر مبنای فرایند قوی تر ارزیابی می گردد، می پردازند؟

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018