مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت Human resource management and corporate entrepreneurship

AbstractPurpose – The aim of this paper is to introduce the special issue on “Human resource management and corporate entrepreneurship”. Design/methodology/approach – The paper discuses the articles in the special issue, which investigate the relationships between human resource management and entrepreneurship from different points of view, approaches and employing different empirical contexts. Findings – The papers highlight different human resource management factors of entrepreneurial behaviour and their influence on corporate entrepreneurship. Results from different empirical contexts as small and medium-size firms, case studies, joint ventures, in the USA, China, and Spain, among others, make important contributions to the previous literature. Originality/value – The paper discusses the intersection and association between human resource management and corporate entrepreneurship. Human resources play an essential role in so far as they can encourage or hinder corporate entrepreneurship.Keywords: Human resource management, Entrepreneurialism, Innovationچکیده فارسیهدف: هدف از این مقاله معرفی موضوع خاص "مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت " می باشد.طرح / روش/ رویکرد: در این مقاله موضوع خاصی بحث شده، که به بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی از دیدگاههای مختلف، با رویکردها و استفاده از زمینه های مختلف تجربی می پردازد.یافته ها: مقاله بر عوامل مختلف مدیریت منابع انسانی رفتار کارآفرین و نفوذ آنها روی کارآفرینی شرکت تأکید دارد. نتایج از زمینه های مختلف تجربی همانند شرکت های کوچک و متوسط، مطالعات موردی، سرمایه گذاری مشترک در ایالات متحده آمریکا، چین، و اسپانیا، در میان دیگران، کمک مهمی به تحقیقات قبلی نموده است.اصالت/ارزش: این مقاله در مورد فصل مشترک و ارتباط بین منابع انسانی مدیریت و کارآفرینی شرکت بحث می نماید. منابع انسانی نقش اساسی در این زمینه ایفا می نماید تا آنجا که می تواند مشوق و یا مانع کارآفرینی شرکت شود.کلیدواژه: مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، نوآوری


مشخصات

مشخصات

توسط: A ´ ngeles Montoro-Sa´nchez, Domingo Ribeiro Soriano انتشارات: Emerald سال انتشار: 2011 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 8 تعداد صفحات متن ترجمه: 11 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۶/۴/۱۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت حجم: 81.86 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 8000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Human resource management and corporate entrepreneurship

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

اهمیت نوآوری برای توسعه اقتصادی و اجتماعی چیزی است که عموما پذیرفته شده است. تغییرات محیطی و افزایش رقابت در میان موسسات؛ شرکت ها را وادار نموده که دائما برای کسب موفقیت به دنبال نوآوری باشند. در این میان موسسات بایستی انعطاف پذیری خود را بهبود دهند و مزیت های رقابتی را با پرورش کارآفرینی از طریق عملیاتشان بدست آورند.کارآفرینی نقش ضروری در بهبود بهره وری و ترویج رشد اقتصادی ایفا می نماید. تعاریف بسیاری برای کارآفرینی در سطح شرکت وجود دارد، اگر چه تمامی آنها مبتنی بر مقالات ابتدایی از میلر و استیونسون می باشد میلر (1983) اشاره می کند که رفتار کارآفرینانه شامل نوآوری، پیش فعال بودن و ریسک پذیری است . استیونسون یک چشم انداز منابع و مهارت اتخاذ می کند، و در نظر دارد که رفتار کارآفرینانه در دستیابی و بهره برداری از فرصت های بازار است. بنابراین، ادبیات این نوع کارآفرینی را به عنوان کارآفرینی شرکت (CE) تعریف می نماید و یا کارآفرینی. بنابراین CE اشاره به ایجاد و توسعه فرهنگ کارآفرینی در درون کسب و کار به منظور افزایش ظرفیت های نوآورانه شرکت دارد.مشاهده شده که به صورت مشترک در اکثر مفاهیم CE ابعاد نوآوری وجود دارد. به عنوان یک نتیجه، کارآفرینی شرکت به عنوان فرایند افزایش توانایی موسسه برای دستیابی و بکارگیری مهارت ها و توانایی های نوآوری اعضای موسسه در نظر گرفته شده است. این عبارت مغایر با پیشنهاد تعداد زیادی از مولفان است که کارآفرینی شرکت را به طور مستمر جستجوی فرصت های جدید و گشودن آغوش خود به روی تغییرات در سازمان می دانند.فعالیت های کارآفرینی اغلب به وسیله افراد در داخل سازمان آغاز و اجرا می شود. سازمان خود هیچ کاری انجام نمی دهد؛ اکثر فعالیت های جمعی که در داخل سازمان روی می دهد نتیجه ترکیب فعالیت های افرادش می باشد. بنابراین سازمانها نوآور، پیش فعال و ریسک پذیر؛از طریق فعالیت های اعضایشان خواهند شد. بنابراین بررسی مهارتها و توانایی های نوآوری سطح گروه کاری یا سازمانی نیاز به تحلیل در سطح فردی دارد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در محیط های پویا موسساتی تأسیس می شوند که نیاز به توسعه رفتار کارآفرینی - نوآوری، مخاطره پذیری و نوسازی استراتژیک- به منظور رقابت به صورت موفق و ایجاد ارزش، هر دو برای خود و برای سیستم های اقتصادی به عنوان یک کل دارند. منابع انسانی نقش مهمی را ایفا می نمایند تا آنجا که آنها می توانند موشق یا مانع کارآفرینی شرکت شوند. تواناسازی کارکنان برای نوآوری، ریسک پذیری و مبادله دانش لازم هستند، همراه با سیستم های پاداش که این نوع رفتار را تشویق می نماید.اهمیت این موضوع، همراه با کمبود مطالعات تجربی که رابطه HRM-CE را تحلیل نمایند، باعث شده است که ما به این سوال نگاه عمیقتری داشته باشیم.یک چالش مهم برای محققان که به دنبال نتیجه گیری از این پژوهش هستند؛ وجود دارد. موضوعات توصیه شده عبارت بودند از:-         مدل نظری منسجم و میان رشته ای مدیریت منابع انسانی، کارآفرینی، نوآوری و کارآفرینی شرکت-         طبقه بندی / تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی با توجه فعالیت شرکت و درجه خود از کارآفرینی شرکت؛-         نقش منابع انسانی در موفقیت کسب و کار های کارآفرین، مدیریت منابع انسانی و فرآیندهای نوسازی استراتژیک؛-         روند استخدام در شرکت های کارآفرین: ویژگی ها و پیامدها؛

-         آموزش کارگران در شرکت های کارآفرین

-         توسعه مسیر شغلی حرفه ای در تأسیس شرکت های کارآفرین؛جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.-         سیستم های پاداش که موجب افزایش رفتار کارآفرینانه در میان کارکنان می شود؛-         انتقال "دانش کارآفرینی" در زمینه مدیریت منابع انسانی از شرکت مادر به سرمایه گذاری های جدید شرکت؛-         کارکردهای مدیریت منابع است که باعث تواناسازی / مانع کارآفرینی شرکت می شود؛

-         فرآیندهای کارآفرینی شرکت و نقش رهبران کارآفرین؛-         مدیریت تنوع در موسسات کارآفرین؛-         مقایسه کارکردهای منابع انسانی ( استخدام، انتخاب، آموزش،انگیزه ها و...) بین شرکت های کارآفرینی تاسیس شده و آنهایی که به تازگی ایجاد شده اند؛ و-         نوآوری در کارکردهای منابع انسانی فرآیندهای کارآفرینی شرکت را توانا می سازد.مدیریت منابع انسانی و حوزه های کارآفرین به ندرت با هم در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته اند. در واقع، مطالعات اندکی در مورد مدیریت منابع انسانی در شرکت های کارآفرین وجود دارد، هر چندHRM نقش کلیدی در شرکت های کارآفرین به عنوان تکان دهنده و محرک توسعه و رشد موسسات ایفا می نماید. پژوهش در مورد نقش HRM در فرایند کارآفرینی اکنون در حال ظهور است. مدل های نظری جدی و جامع که ارتباط هر دو حوزه را نشان دهد هنوز وجود ندارد. اگر چه رشته مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی به خوبی توسعه یافته و توسط خود رشته ها به رسمیت شناخته شده، ترکیبی از مطالعه این دو نسبتا پدیده جدیدی بوده است. علاقه به این حوزه ترکیبی از HRM و کارآفرینی از سال 2000 تا حد زیادی گسترش یافت، با ظاهر بیشتر مطالعات تجربی. با این حال، محققان هنوز مواجه با یک چالش بزرگ برای انجام کار بیشتر در این زمینه مطالعه هستند: مدیریت منابع انسانی در شرکت های کارآفرین.هدف از این موضوع خاص است که به ارائه شواهد نظری و تجربی که مربوط به مدیریت منابع انسانی با کارآفرینیست، بپردازد. پس از تماس برای مقالات پس از یک بررسی دو جانبه، هشت مقاله برای ورود به مطالعه در این موضوع خاص انتخاب شدند.مقاله "مدیریت منابع انسانی در شرکت های کارآفرین: درادبیات" Marina Dabic, Maria Ortiz-de-Urbina-Criado and Ana M. Romero Martı´nez به بررسی مدیریت منابع انسانی در شرکت های کارآفرین پرداخته و تلاش می کند تا تعیین کنند این خط از تحقیق تا چه حد توسعه یافته است. آن تحلیل میکند موضوعاتی که مطالعه شدند در این حوزه و محدودیت های این پژوهش را شناسایی میکند، در حالی که به دنبال خطوط آینده پژوهش است.هدف نهایی این مقاله برای کمک به دانشمندان در تحقیقات آینده در زمینه مدیریت منابع انسانی در شرکت های کارآفرین می باشد که قادر می سازد آنها را به درک بهتر جهت در این رشته و اینکه چه شکاف هایی باقی مانده است.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اگرچه کارکردهایHRM به عنوان یک مکانیسم کلیدی برای تحریک به رسمیت شناخته شدن طرح های کارآفرینی در داخل شرکت است، بسیاری از مطالعات نزدیک شده اند به این پدیده در زمینه شرکت های بزرگ، اما این ویژگی در شرکت های کوچک و متوسط کمتر شناخته شده است.در این مقاله توسط Gary Gastrogiovanni، David Urbano و Joaquı'n Loras، تحت عنوان "ارتباط کارآفرینی شرکت ها و ​​HRM درموسسات کوچک و متوسط "، مولفان کارکردهای HRM در شرکتهای کوچک و متوسط برای ترویج CE در اسپانیا، با استفاده از یک رویکرد مطالعه چند موردی تحلیل نمودند. به طور خاص، سؤالات پژوهش عبارتند از:-         چه کارکدهایی از HRM به نفع ترویج CE در SMEs می باشند؟-         چگونه کارکردهای HRM موجب ترویج محیط کاری مناسب برای CE درشرکت های کوچک و متوسط می شوند​​؟یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که ایجاد روابط شخصی و توسعه ارتباطات باز بین مدیر- مالک و کارکنان، و در میان خود کارکنان، می تواند به توضیح پویایی رفتارهای کارآفرینی درون شرکت های کوچک کمک نماید. گشودگی در ارتباطات مهم است، نه تنها برای ترویج فعالیت های CE، بلکه همچنین برای ایجاد مناسب ترین محیط کار برای اجرای کارکرد های مدیریت منابع انسانی دیگر که باعث تحریک رفتارهای کارآفرینی می شود. بنابراین، این مقاله کمک به ادغام ادبیات در مورد CE و کارکردهای مدیریت منابع انسانی در زمینه موسسات کوچک و متوسط ​​در اسپانیا. این مطالعه در پرتو دیدگاه مبتنی بر منابع نشان می دهد، که شواهدی برای پشتیبانی از اهمیت تحلیل عواملی که منجر به ظهور CE می شوند، از جمله منابع ناملموس از قبیل کارکرد های منابع انسانی که نگرش کارآفرینی کارکنان را افزایش می هد، وجود دارد.در همان حوزه، این مقاله با عنوان "کارآفرینی سازمانی و مدیریت منابع انسانی:پیشینه نظری و مورد مطالعه توسط Sang M. Lee, Marta Peris-Ortiz and Rafael Ferna´ndez-Guerrero ، به بررسی مورد Montalt-valencia (اسپانیا)، یک فروشنده ماشین فورد اسپانا می پردازد. آن فعالیت های کارآفرینی درونی و بیرونی موسسه را و روشی که منابع انسانی سازمان یافته است، را بررسی می نماید.مشکل این مورد مطالعه نهفته در محیط است که این شرکت را احاطه کرده است با توجه به فن آوری و ویژگی های محصول است که تا حد زیادی توسط شرکت اصلی فورد- اسپانا تعیین شده است. به نظر می رسد که اتاق کوچکی باقی مانده است برای فعالیت های کارآفرینی بیرونی، و حتی این کمتر مرتبط و مناسب برای کارآفرینی یا با توجه به فعالیت های کارآفرینی شرکت می باشد. با این حال، سرمایه اجتماعی و نهادی Montalt، در روابط عالی خود با فورد- اسپانا، بر اقتصاد بیرونی برای گسترش فروشنده دلالت دارد. از سوی دیگر، اگر ما درک کنیم کارآفرینی شرکت را به عنوان یک عمل مداوم نوسازی سازمانی و نوآوری های حاشیه ای که امکان بهبود مستمر را برای شرکت فراهم می آورد، این راه را برای ترکیب کارکردهای منابع انسانی است که می تواند منجر به سطوح کافی از نوآوری شود هموار می سازید و می تواند باعث شود فروشنده مزیت رقابتی بیش از فروشندگان ماشین دیگری از همان نام تجاری بدست آورد.چیزی که ممکن است در نگاه اول به نظر رسد، یک شرکت با امکانات محدود برای نوآوری است. زیرا آن می تواند تنها حاشیه ای و تدریجی حرکت کند، در بررسی دقیق تر، آشکار شد که انباشته کوچک بهبود، در هر دوی جنبه های سازمانی و فنی، و پنج جایزه که به فورد اسپانیا در طی سالهای 2002 تا 2007 تعلق یافته رهبر بخش را آسوده خاطر نموده است.این مقاله به بررسی مبانی نظری کارآفرینی و کارآفرینی شرکت می پردازد. آن به عنوان یک چارچوب برای بررسی مورد Montalt خدمت می کند. آن چارچوب نظری برای کارکردهای منابع انسانی، به عنوان یک ابزار مهم کارآفرینی شرکت نشان می دهد. در نتیجه، در مورد مطالعه Montalt، فعالیت های کارآفرینی بیرونی و روشی که در آن شرکت منابه انسانی را سازماندهی میکند، مورد مطالعه قرار گرفتند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اگرچه مدل سازی مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کارآفرینی شامل مشکلاتی که نمی توان به راحتی بر آنها غلبه نمود، این کار دارای دانش عالی و درکی از ادبیات است که آیتم هایی منتخب به عنوان هدف پژوهش آماری فراهم می آورد. آن همچنین دستورالعمل هایی فراهم می اورد برای شرکت های اروپایی کوچک و متوسط که ممکن است با آن شناسانده شوند.امکان ارتباط بین شخصیت کسب و کار کسی که نوآوری در موسسات کوچک و متوسط ​​ایجاد میکند و موفقیت از کسب و کار، تثبیت شد. به این ترتیب آن فراهم می کند یک بررسی دقیق و منطقی از ارتباط بین کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و موفقیت در مورد مقاله توسط Yu Zhou, Yingying Zhang and A ´ ngeles Montoro-Sa´nchez، تمرکز بر روی نوآوری و خلاقیت کارکنان به عنوان یک بعد از رفتار کارآفرینی است. در میان سیستم های مختلف مدیریت منابع انسانی، سیستم پاداش به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان خلاق و برای ترویج رفتار نوآورانه به عنوان بخش مهمی دیده می شود. با این حال، ادبیات نشان می دهد محدودیت بین دیدگاه فایده گرایی و مکتب رمانتیک. از یک طرف، رویکرد فایده گرایی فرض بر این است که پاداشهای بیرونی می تواند رفتار و عملکرد مورد انتظار را موجب شوند، زیر بنای بسته اقتصادی افزایش می دهد رفتارهای نوآورانه مورد نظر کارکنان. از سوی دیگر، دیدگاه مکتب هنری رومانتیک پاداش درونی را به عنوان یک ابزار موثر خلاقیت و عملکرد نوآورانه با افزایش خودانگیزشی می داند. برای درمان این نبرد نظری، نویسندگان متغیرهای بیرونی و درونی پاداش در خلاقیت و نوآوری خود را مطالعه می کنند برای آزمون اثر فردی هر یک از رویکردها، و همچنین تعامل بین این دو. در حالی که نویسندگان تایید کردند یک اثر مثبت مداوم با توجه به پاداش درونی در رفتار نوآورانه، آنها همچنین اثر معکوس پاداش بیرونی روی رفتار نوآورانه کشف کردند ، بر خلاف اثر مثبت مستمر که در ادبیات کلاسیک یافت شد. علاوه بر این، نویسندگان اثر مثبت و تعاملی بین سیستم های پاداش بیرونی و درونی که باعث افزایش نوآوری کارکنان می شود، شناسایی نمودند.در این مقاله، نویسندگان از داده هایی که از نمونه 216 نفری در چین جمع آوری شد استفاده نمودند. چین دارای یک سنت طولانی در رابطه با به کارگیری یک سیستم پاداش درونی می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه بر ارتباط عوامل درونی به منظور دستیابی به یک اثر مثبت بر عملکرد کارکنان تأکید دارد. علاوه بر این، آن تأکید میکند بر دامی که درنتیجه تأکید بیش از حد بر استقرار پاداش بیرونی مانند انگیزه های پولی سازمان گرفتار آن می شود به دلیل اثر منفی آن بر افزایش خلاقیت. این مقاله به درک جامع و کامل یک راه حل سیستم های پاداش مختلف و مداخله آنها در خلاقیت کمک میکند. محققان و شاغلان ممکن است قادر به انعکاس این یافته های چینی در کسب و کارهای جهانی و زمینه های گوناگون، زمانی که این فرضیات آزمون می شوند، باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
فايل پيوست

Abstract Most prior studies assume a positive relation between debt and earnings management, consistent with the financial distress theory. However, the empirical evidence for financial distress theory is mixed. Another stream ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
فايل پيوست

Abstract If rules are viewed in terms of a private or economic ethic, instead of a social ethic, they appear not as constraints on the opportunity set of individuals, but as ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها
فايل پيوست

Abstract Purpose – This paper’s purpose is to provide a commentary on “Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential,” a paper by Juhani Vaivio. Design/methodology/approach – The approach is to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی اتصالات گیردار پیچی با ورق انتهائی برای سیستم های قاب خمشی معمولی و ویژه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل عملیات نقشه برداری
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP-2000
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی کابل کشی برق (Cabling Calculation) بهمراه 3 فایل نمونه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018