مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند A multiple criteria decision Making Approach to Manure Management Systems in the Netherlands

AbstractThe intensification of livestock operations in the last few decades has resulted in an increased social concern over the environmental impacts of livestock operations and thus making appropriate manure management decisions increasingly important. A socially acceptable manure management system that simultaneously achieves the pressing environmental objectives while balancing the socio-economic welfare of farmers and society at large is needed. Manure management decisions involve a number of decision makers with different and conflicting views of what is acceptable in the context of sustainable development. This paper developed a decision-making tool based on a multiple criteria decision making (MCDM) approach to address the manure management problems in the Netherlands. This paper has demonstrated the application of compromise programming and goal programming to evaluate key trade-offs between socio-economic benefits and environmental sustainability of manure management systems while taking decision makers’ conflicting views of the different criteria into account. The proposed methodology is a useful tool in assisting decision makers and policy makers in designing policies that enhance the introduction of economically, socially and environmentally sustainable manure management systems.Keywords: Multiple criteria decision making, Multiple objective programming, Compromise programming, Goal programming, Analytical hierarchy processچکیده فارسیتشدید دامپروری در چند دهه ی اخیر باعث افزایش نگرانی ها نسبت به تاثیرات زیست محیطی این فعالیت شده و بنابراین مدیریت کود کشاورزی اهمیت پیدا می کند. هدف اصلی مدیریتی است که در عین رسیدن به اهداف زیست محیطی باعث تعادل وضعیت اقتصادی اجتماعی کشاورزان و اجتماع شود. تصمیمات مربوط به مدیریت کود به بررسی تصمیمات موثر بر بهره وری طولانی مدت می پردازد. این مقاله ابزاری برای تصمیم گیری چند منظوره (MCDM) در مدیریت مسائل مربوط به کود در هلند به دست می دهد. این مقاله به ارائه ی کاربرد برنامه ی سازگاری و برنامه ی ریزی هدف برای بررسی پایداری منافع اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی سیستم مدیریت کود و توصیف دیدگاه متناقض معیار های مختلف می پردازد. روش مفروض برای دست اندرکاران و سیاست گذاران ابزاری مفید در طراحی سیاست هایی است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت کود تاثیر گذار هستند.لغات کلیدی: تصمیم گیری چند منظوره، برنامه ریزی چند منظوره، برنامه ریزی سازگار، برنامه ریزی هدف، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی


مشخصات

مشخصات

توسط: Solomie A. Gebrezgabher, Miranda P.M. Meuwissen مجله: European Journal of Operational Research انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2013 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 11 تعداد صفحات متن ترجمه: 25 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۶ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند حجم: 709.46 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 15000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A multiple criteria decision Making Approach to Manure Management Systems in the Netherlands

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

پیشگفتارتشدید دامپروری در اتحادیه ی اروپا موجب تاثیرات محیطی بر خاک، آب و هوا شده است (Jongbloed& Lenis, 1998.). در اتحادیه ی اروپا کشاورزی مسئول تولید 49 درصد متان و 62% تولید N2o است. ((Sommer, Petersen,Moller, 2004 ) بیشتر متان موجود در اثر ذخیره ی کود دامی و نیترات حاصله نیز در اثر بکارگیری این کود در مزارع تولید می شود ((Sommer et al., 2004. برای بررسی این خطرات زیست محیطی برخی قوانین مقررات زیست محیطی وضع شده اند. دایره ی نیترات اتحادیه ی اروپا در نظر دارد آلودگی آب ناشی از نیترات را که در اثر فعالیت های کشاورزی ایجاد شده است کاهش دهد و دایره ی کیفیت هوایی اتحادیه اروپا نیز به دنبال وضع محدودیت هایی جهت کاهش آمونیاک و اکسید نیتروژن جو است (2004Oenema,). مدیریت کود به منظور کاهش تاثیرات زیست محیطی از اهمیت برخوردار است ((Karmakar, Lague Agnew, & Landry, 2004,. مدیریت کود عبارتست از تصمیم گیری در تمامی مراحل یعنی از جمع آوری کود در آغل حیوانات گرفته تا کاربرد آن در مزارع به منظور برداشت محصول بیشتر با کمترین کاهش ارزش غذایی از کود ((Chadwick et al., 2011; Karmakar et al., 2007; Sommer,2009میزان تاثیر مشکلات حاصل از کود از دههی 1970 و 1980 شروع شد. این مشکل به دلیل عدم کفایت استراتژی مناسب هنوز هم به قوت خود باقیست. دیگر راهکارهای موثر با امکان سود دهی عبارتند از تکنولوژی های فرآوری کود که باعث ایجاد انرژی و محصولات کود کشاورزی می شود ((Burton & Turner, 2003; Melse& Timmerman, 2009 . اما این راهکارهای خالی از مشکلات نیستند. با اینکه هدف اصلی فراوری کود کاهش مشکلات زیست محیطی می باشد تمام تکنولوژی ها باعث کاهش آلودگی نمی شوند ((Petersen et al., 2007. بیشتر آنها برای کشاورزان گران هستتند ((Burton, 2007. در نتیجه سیستم تغییرات کود که از لحاظ اجتماعی مقبول بوده و در عین کاهش عوارض زیست محیطی منجر به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاور و اجتماع شود مورد نیاز است (De Vos, Weersink, &Stonehouse, 2002. (مدیریت کود معمولا با تصمیم گیرانی همراه است که دیدگاه و در ک متناقضی از توسعه ی پایدار دارند. گروه های مختلف ارزش های متفاوتی را نسبت به هر یک از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته و اولویت های خود را به شکلی متفاوت طبقه بندی می کنند. برای مثال برای کشاورز نگهداری هزینه ی دفع کود در حداقل ممکن ضروریست اما برای سازمان های زیست محیطی تاثیرات آن از اهمیت برخوردار است. بنابراین این مسائل باعث می شود که در مدیریت کود از جانب تصمیم گیران رویکردی چندمنظوره اتخاذ شود. روش سنتی در نظر گرفتن جنبه ای واحد برای چندین راه حل برای تصمیم گیری در چنین مسائلی کفایت نمی کند. در صورت وجود اهداف متنوع و متناقض روش های مربوط به تصمیم گیری چند منظوره برای تصمیم گیری مناسب هستند. (Pohekar&Ramachandran, 2003; Romero &Rehman, 2003).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.هدف این تحقیق توسعه ی ابزار تصمیم گیری برای ارزیابی تداوم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم مدیریت کود است. این مقاله به آزمایش رابطه ی میان تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مدیریت کود و به تلفیق دیدگاه های تصمی گیران خواهد پرداخت. روش این تحقیق می تواند کمک کار تصمیم گیران و سیاست گذاران در طراحی راهکارهایی برای بکار بستن سیستم مدیریت کود در اقتصاد، اجتماع و محیط زیست باشد.بخش های دیگر این مقاله عبارتند از :بخش2 معرفی مدل تصمیم گیری چند منظوره، بخش 3 خلاصه ای از معرفی تکنولوژی های فرآوری کود مربوط به این مقاله ، مطالعه ی موردی و منبع اطلاعات، بخش 4 نتایج و بخش 5 بحث و نتیجه گیری.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مدل تصمیم گیری چند منظوره یکی از معروف ترین شاخه های تصمیم گیری است که با وجود جنبه های مختلف و متناقض به تصمیم گیری می پردازد (PohekarوRamachandran 2003). تصمیم گیری چند منظوره به تصمیم گیرندگان در شناسایی راه حل هایی برای توازن میان جنبه ها کمک می کند. این کار می تواند از طریق فومولاسیون برنامه نویسی سازگار (CP) برای یافتن راه حلی بینابین انجام شود. شکل 1 مربوط به چارچوب مدل سازی سیستم فرآوری کود است.نخست معیارهای ارزیابی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین می شوند. با تکمیل و هماهنگ سازی اطلاعات ورودی مورد نیاز برای هر یک از سیستم های فرآوری کود ماتریس نتیجه ی نهایی ساخته شده تا تصمیم گیران بتوانند ارتباط میان معیارها را دریابند. پس از توزین هر یک از معیارها، اهمیت نسبی آنها مشخص شده و بهترین راه حل ارائه می شود.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برنامه ریزی سازگار به دسته ی روش های بررسی چند منظوره به نام "روش فاصله" اختصاص دارد (Rehman, (Romero & 2003. این روش مدل گسترده و کامل روش تصمیم گیری چند منظوره (MCDM) و برنامه ریزی چند منظوره (MOP) است که به دنبال بهبود معیارهاست. این امر از طری مجموعه اراه حل کارآمد پارتو برای تمامی معیارها انجام می شود بنابراین خواهیم داشت:EffZ(y)=[Z_1 (y),Z_2 (y),…,Z_n (y)]جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اگر y بردار متغیرهای تصمیم گیری باشد، Z_j (y) توصیف ریاضی معیار jام است . Eff راه حل موثر بوده و F مجموعه ی ممکنی است که شامل راه حل پورتو برای تمام معیارهاست.MOP در تلاش است که مجموعه ی موثری را ایجاد کند که زیرمجموعه ی مجموعه ی ممکن باشد ((El-Gayar& Leung, 2001. به محض آنکه این مجموعه ی موثر شناسایی شود می توان آنها را از طریق برنامه ریزی سازگار بررسی کرده و بهترین راه حل را ارائه کرد.برنامه ریزی سازگار بهترین راه حل را با کمترین فاصله از هدف تعریف می کند. اولین گام در CP ساخت ماتریسی است که به نمایش ارزش های ایده آل و غیر ایده آل از طریق اولویت هر معیار به صورت جداگانه در مجموعه بپردازد. ماتریس حاصل میزان تناقض میان معیارها را نشان می دهد. نقطه ی ایده آل به صورت جداگانه تعریف شده و راه حل عبارتست از نزدیک ترین راه حل ممکن به ارزش ایده آل. برای این منظور تابع فاصله ای بنا به نزدیک ترین فاصله تا ارزش ها تعریف می شود. فاصله ی نرمال d_j بین معیار jام و فرض ایده آل اینگونه تعریف می شود:d_j=(Z_j^*-Z_j (y))/(Z_j^*-Z_(*j) )جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای بدست آوردن راه حل نزدیک به ایده آل مدل CP فوق پیشنهاد می شود:شکل 1- چارچوب مفهومی MCDM برای سیستم مدیریت کودLp برای تعیین فاصله ی میان راه حل موجود در مجموعه و نقطه ی ایده آل بکار می رود. ارزش p=1 نشان می دهد که تمامی معیارها به یک اندازه مهم هستند. با افزایش p به برخی معیارها ارج بیشتری نهاده می شود. L1 و L∞ زیرمجموعه ای را تعریف می کنند که تمامی راه حل ها در آن موجود هستند. بنابراین راه حل سازگار به تقلیل dj می پردازد. در موردی که دو هدف داشته باشیم p=1و∞p= محدوده ی سازش را تعیین می کنند و بهترین پاسخ در این محدوده قرار دارد. برای بیش از دو هدف راه حل L1 بهره وری حد اکثر را نشان می دهد. اما L∞ نشان دهنده ی بیشترین افتراق میان اهداف است. یکی از توابع کاهنده ی تلفیق میان p=1و∞p=عبارتست از :D نشان دهنده ی بیشترین افتراق است.λ=1 بدان معناست که L1 محدودترین پاسه خا و برای


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

برنامه ریزی هدف

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

Goal programming

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

برنامه ریزی سازگار

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

تصمیم گیری چند منظوره

دریافت مقاله کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

برنامه ریزی چند منظوره

Compromise programming

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

Analytical hierarchy process

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

Multiple objective programming

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

Multiple criteria decision making

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
فايل پيوست

Abstract Most prior studies assume a positive relation between debt and earnings management, consistent with the financial distress theory. However, the empirical evidence for financial distress theory is mixed. Another stream ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار
فايل پيوست

Abstract If rules are viewed in terms of a private or economic ethic, instead of a social ethic, they appear not as constraints on the opportunity set of individuals, but as ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی: منطق، خطرات و پتانسیل ها
فايل پيوست

Abstract Purpose – This paper’s purpose is to provide a commentary on “Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential,” a paper by Juhani Vaivio. Design/methodology/approach – The approach is to ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی اتصالات گیردار پیچی با ورق انتهائی برای سیستم های قاب خمشی معمولی و ویژه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل کنترل نقشه های ساخت اسکلت فلزی SHOP DRAWING (تهیه شده در نرم افزار TEKLA Structures)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل عملیات نقشه برداری
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

دستورالعمل طراحی و آماده سازی زمین (Site Preparation)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP-2000
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی کابل کشی برق (Cabling Calculation) بهمراه 3 فایل نمونه
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند. امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018