مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد A Comparative Study Between Free Cash Flows and Earnings

AbstractThis paper examines and compares free cash flows in the firms listed in Indian Stock Exchange with an emphasis on earning management. The main purpose of the study is the inquiry of disparity between free cash flows in Indian Stock Exchange with an emphasis on earnings management. Data and statistics of free cash flows and earnings management variables are measured by Len and Poulsen (1989) model and Jones model. The results of this study signify that there is a positive significant relationship between earnings management and free cash flows and confirm that firm’s free cash flows can stimulate earnings management. Key Words: Free cash flows earnings management, discretionary accruals, non-discretionary accruals.چکیده فارسیاین مقاله به بررسی و مقایسه گردش وجوه در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار کشور هند با تاکید با مدیریت درآمد پرداخته است. هدف اصلی ازاین مطالعه تحقیق در رابطه تفاوت بین گردش وجوه آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت درآمد می باشد. اطلاعات و آمار گردش وجوه آزاد و متغیر مدیریت درآمد توسط مدل لن و پولسن و مدل جونز اندازه گیری شد نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین مدیریت درآمد و گردش وجوه آزاد رابطه مثبتی وجود دارد و تایید می شود که گردش وجوه ازاد شرکتی می تواند مدیریت درآمد را تحت تاثیر قرار دهد.کلمات کلیدی: پول نقدی، مدیریت جریان درآمد، اقلام تعهدی اختیاری، اقلام تعهدی غیر اختیاری


مشخصات

مشخصات

توسط: Dr. Amalendu Bhundia مجله: Business Intelligence Journal سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 7 تعداد صفحات متن ترجمه: 15 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: مقایسه گردش وجوه رایگان مدیریت درآمد حجم: 668.59 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A Comparative Study Between Free Cash Flows and Earnings

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهبطور طبیعی همه افراد برای افزایش ثروت خود به منظور به حداکثر رساندن سود امنیت و غیره و اقلام می کند. این گرایش ها فرصتی مناسب ( به منظور به حداکثر رساندن ثروت خود با سرمایه گذاری را فراهم می کند. با این حال افرادی که قادر به مدیریت درآمد خود نیستند. به آنها افرادی را برای انجام این کار استخدام می کنند با توجه به این نظریه گروه اول مدیران و یا صاحبان سرمایه ها هستند. وگروه دوم نمایندگی ها و یا مدیران آنها می باشند و در واقع مدیران برای انجام امور مالی بدقت عمل کرده و در نهایت ثروت صاحب کار خود را افزایش می دهند. لازم به ذکر است که افراد تمایل به حداکثر رساندن منافع خود و نیز مدیران خود هستند. مدیران مشتاقانه نشان دادند که یک تصویر از موقعیت های مالی شرکت برای سهام داران و دیگر ذی نفعان را در راستای تسهیل بهره بردار و رفاه اجتماعی و یا برای حفظ مدیریت خود اقلام می کند مشکل زمانی و خبر (نیاز به دانلود ترجمه) (نیاز به دانلود ترجمه) می دهد که این گروه ثروت صاحب خود را به حداکثر رساند. و یا مدیر لزوماً منجر به افزایش ثروت سهامداران و ذی نفعان می شود. این موضوع اشاره به علاقه بین عوامل و اصول دارد. با این حال در نظر گرفتن درگیری بهره های صاحب، نمایندگی ها و یا مدیران ممکن است انگیزه ای برای دستکاری درآمدهای حداکثر را در راستای منافع شخصی خود راه داشته باشند. گردش وجوه عملیاتی در جریان وجوه نقد نشان می دهد که توانایی شرکت برای تولید جریان نقدی وجود دارد. با این حال بسیاری از تحلیل گران مالی استدلال می کنند که گردش وجوه ناشی از فعالیتهای بودجه بود که تنها در دارائی های ثابت سرمایه گذاری جدیدی برای فعال کردن شرکت ها در راستای نگه داشتن سطح فعلی فعالیتهای عملیاتی نبوده است. بلکه نسبت به سود سهام و یا خرید سهام مجدد برای ارضای سهامداران توزیع شده است. مدیریت درآمد تعریف شده به عنوان گام های عمودی در حسابداری پذیرفته شده است که سود گذاری شده به درآمد مورد نظر می باشد(GAAP) (نیاز به دانلود ترجمه) همگرایی سود گزارش شده از طریق دستکاری اسناد حسابداری انجام می شود. بنابراین شناسایی، تجربه و تحلیل محدودیت دخالت در دستیابی به حداکثر سود بوده و یک میدان وسیعی را برای تحقیق و پرس جو باز می کند در مطالعه حاضر تلاش شده که بررسی و مقایسه تفاوت بین گردش وجوه آزاد و در بررسی اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت درآمد بوده است.مروری بر منابع گذشته :جریانات نقدی آزاد (FCF) گردش وجوه عملیاتی در بیانیه جریان وجوه نقدی نشان می دهد که توانایی شرکت برای تولید جریان نقدی وجود دارد با این حال بسیاری از تحلیل گران مالی استدلال می کند که گردش وجوه ناشی از فعالیتهای عملیاتی بودجه بوده است که تنها باید در دارائی های ثابت سرمایه گذاری جدید برای فعال کردن شرکت ها و نگهداری آنها در سطوح فعلی فعالیتهای خود هستند با شد بلکه نسبت به صندوق نسبت به صندوق باید به عنوان سود سهام توزیع شده و یا خرید سهام مجدد برای ارضای سهام داران باشد بنابراین گردش وجوه ناشی از فعالیتهای به خودی خود نمی تواند یک توانایی شرکت برای تولید گردش وجوه در نظر گرفته شود جنس در سال 1989 در میان پیشگامان که نقد رایگان را به عنوان یک تئوری ارائه نمود و یک تعریف برای آن ارائه کرد از نظر وی گردش وجوه آزاد شده به عنوان پول نقد از فعالیتهای عملیاتی بود که پس از کسر پول نقد و به منظور سرمایه گذاریدر پروژه هی مثبت تعریف شده است با این حال پروژه باید با توجه به ارزش فعلی خالص خود از طریق استفاده از هزینه سرمایه اندازه گیری قابل اعتماد باشد اگر نتیجه مثبت بود پول نقد در دسترس شرکت، پس از کسر شدن از سرمایخ قرار می گیرد و هر آنچه باقی مانده است به عنوان گردش وجوه آزاد در نظر گرفته می شود. با توجه به تحقیقات لن وپلسن در سال 1989 گردش وجوه آزاد عامل درآمد قبل از هزینه استهلاک و پس از کسر مالیات بوده و هزینه بهره سود سهام سهامداران در آن مشخص شده و رایج است همچنین کپلند در سال 1995 گردش وجوه آزاد را به عنوان درآمد عملیاتی پس از کسر مالیات هزینه های غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش، دارایی، تجهیزات و دارایی های دیگر تعریف کرد. به گفته جنرال اکتریکی در سال 2006 گردش وجوه آزاد گردش وجوه ناشی از فعالیتهای عملیاتی بوده و علاوه برآن جریان های ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری نیز بود.مدیریت درآمد(FM)یکی اهداف صورت های مالی این است که نتایج حاصل از نظارت مدیریت یا با پاسخ گویی آنها در برابر مالی تحت کنترل خود را منعکس کنند از آنجا که مدیریت تجارت ( کسب وکار) مسئول تهیه صورتهای مالی است مدیران در انجام این کار به قضاوت در مورد گزارش می پردازد ( صالحی 2009) حسابداری متعهدی است که حق انتخاب قابل توجهی از درآمد را برای تعیین در دوره های زمانی مختلف را به مدیران می دهد. در عمل دراین سیستم حسابداری مدیران کنترل زمان قابل توجهی را برای هزینه از جمله هزینه های تبلیغات، تحقیق و توسعه را در دست دارد. به طور قابل مداخله ای می توان گفت که از سوی دیگر سیستم حسابداری تعهدی بوده و مدیر گزینه هی مختلف در مورد زمان تمایز در آمد را دارد به عنوان مثال تمایز سریعترین سود حاصل از فروش اعتبار کامل است این نوع عملکرد از سوی مدیران بنام مدیریت درآمد شناخته شده است (GGAP) پذیرفته شده است، که از سود گزارش شده از درآمد مورد نظر می آید. همگرایی سود گزارش شده به سود مورد نظر را از طریق و همکاری مدارک حسابداری می توان بدست آورد .( نظری ، کریمی ، زند) امروزه در آمد مدیریت یکی از مسائل قابل بحث و جالب توجه در تحقیقات حسابدری در تحقیقات حسابداری از سرمایه گذاران بوده که به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تقسیم کرمها می باشد تحقیقات نشان می دهد. که تنوع در درآمد های پایین و دوام آن وجود دارد که نشان دهند. کیفیت سود است با این حال سرمایه گذاری کنند در این راستا مدیریت درآمد یکی از روش های اجرای وضعیت مالی است که توسط مدیریت انجام می شود و دخالتی بر تعیین درآمد دارد.( نوراوش و همکاران 2005) از سوی دیگر جنس و مکانیک در سال 1976 رابطه یک قرار داد را توسط چند اصول تعاملی جهت انجام برخی خدمات را که شامل تعفیض بر خی از اختیارات تصمیم گیری بود تعریف کردند با برقراری ارتباط سازمان هر دو طرف سعی می کنند که منابع خود دارند نمایندتگان مدیران مایل به نشان دادن یک تصویر خوب از موقعیت های مالی شرکت به سهام داران بوده و دیگر سهام داران به منظور به حداکثر رساندن منافع خود رفاه اجتماعی و یا برای حفظ موقعیت خود تلاش می کند مشکل زمانی رخ می دهد که این دفاتر برای به حداکثر رساندن ثروت خود لزوماً نیازمند به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وذی نفعان بوده اند با این حال با توجه به تعارض منافع بین نمایندگان و مدیران عامل انگیزه ای برای دستکاری درآمد در راستای به حداکثر رساندن منافع شخصی خود را داشته اند از آنجا که درامد مدیریت براساس اهداف مختلف توسط عوامل انجام می شود شواهد تجربی از تحقیق های گذشته در مرور رابطه سازمان و مدیریت درآمد دیده می شود در حدی که مختلط و مبهم هستند اگر درامد مدیریت براساس هدف انجام فرصت دلیل باشد شرکت هزینه های دیگر رابطه مثبتی بین مدیریت درآمد و حرکت تعارض منافع وجود دارد اما اگر درآمد مدیریت درآمد و حرکت تعارض منافع بهره عامل نباشد انتظار می رود که شرکت ها با هزینه های نمایندگی بالا مواجه شده و لذا مدیریت درآمد بدلیل مدیریت درآمد به نفع عاملان خواهد بود.( پونسیت و همکاران 2008) جاگی وگل در سال 2000 دتر تحقیق خود رابطه مثبتی بین مدیریت دو گردش وجوه آزاد بالا در شرکت های با رشد کم بدست آوردند انها استدلال می کند. که با توجه به نظریه جانسن دراین شرکت ها عوامل به جای توزیع پول نقد آزاد سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش قطعی منفی را در بر دارد. بنابراین مدیران این شرکتها سعی می کند برای تنظیم این وضعیت با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری درآمد و واگذاری بهره اقدام نمایند علاوه بر این انها نشان دادند که رابطه ذکر شده میزان بدهی را تنظیم می کند ( جونز و همکاران 2001) بین مدیریت درآمد و گردش وجوه آزاد در شرکت های بااقتصادهای قدیمی که معمولا رشد کمی داشته اند زیرا این شرکت ها با مدیریت های همراه هستند که برای جبران عملکرد ضعیف خود از طریق عقلام تعهدی اختیار اقدام نمایند اما آنها رابطه معنی داری در یک شرکت با یک اقتصاد جدید با رشد بالا را درک نمی کند(چانک وهمکاران 2005 )رابطه بین مدیریت درآمد گردش وجوه آزاد با شرکت های رشد کم در طول دوره 1996-1984) را بررسی نموده اند نمونه پژوهش آنها 22576 شرکت امریکایی بوده است نتایج انها نشان می دهد. که بین مدیریت درآمد و گردش وجوه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد علاوه بر این پس از بررسی روابط میان ذی نفعان سازمانی شرکت های ممیزی کیفیت حسابرسی در یافته اند که متغیر های ذکر شده منجر به کاهش رابطه بین مدیریت درآمد و گردش وجوه وجود دارد و جلوگیری از مدیریت درآمد برای مدیران را در پی دارد. اپلل و تیت من در سال 1993 اظهار داشته اند. که شرکتهای با فرمت رشد بالا احتمال بیشتری برای داشتن گردش وجوه آزاد کم از پول نقد موجود در پروژه ها یا NPV مثبت سرمایه گذار می باشد تسوین وگل در سال 2000 هزینه های حسابرسی در گردش وجوه بالا و رشد پایین شرکت در هنگ کنگ را مورد بررسی قرار دادند. یافته های انان نشان می دهد که در این نوع شرکت ها به دلیل مشکلات مرتبط با گردش وجوه هزینه های حسابرسی بالا است. همچنین آنها توضیح دادند با توجه به نظریه جانشین ، حاجی، وگل در سال 2000 تعامل بدهد رابطی بین مدیریت درآمد و گردش وجوه آزاد در شرکت های با رشد پایین را تنظیم می کند. به عبارت نسبت بدیهی در این شرکت باعث می شود که مدیران بتوانند در پروژه ها با NPV – سرمایه گذاری متمرکزداشته باشند. ریچارد سون در سال 2006 در شرکت های با گردش وجوه بالا سرمایه گذاری را بیش از حد مطلوب داشته است درنمونه پژوهش خود در طول سالهای 2002-1998 نشان داد که بطور متوسط 20٪ شرکت های غیر مالی گردش وجوه آزاد خود را بیش از حد برای سرمایه گذاری مطلوب می دانند. برکلیت واسکندر در سال 2009 در مورد مازاد رایگان جریان وجوه نقد، مدیریت درآمد و کمیته حسابرسی مطالعه ای انجام دادند و نشان داده اند که کمیته حسابرسی مستقلا کمک می کند. تا شرکت های با مازاد بالای جریان نقدی را با شیوه های مدیریت درآمد، افزایش دهد و انگو و همکاران در سال 2010 تاثیر ترکیبات و ویژگی های هیات مدیره و مدیریت درآمد در تقلب مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفته اند که تعهدی اختیاری در سرمایه در گردش به تقلب تحت تاثیر نمی گذارد و تعامل مدیر نهادی و اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارای تاثیر منفی در تقلب قبل از عمل مدیران و حسابرسان مستقل بوده و اما اقدام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش تحت تاثیر قرار نمی دهد اثر منفی بر تقلب قبل از عمل مدیران و حسابرسان مستقل است. اما اقدام اختیاری تاثیر منفی بر تقلب بعد از ان ندارند. مجموع بررسی های گذشته نشان می دهد که فضای گسترده ای برای اعتبار وجود دارد و منعکس کننده برخی از شرایط قاطع برای اثبات زنده بودن آن دارد و به عنوان مثال می توان گفت در اینجا مشخص شده است تاکنون هیچ پژوهش قبلی گردش وجوه و مدیریت درآمد وگردش وجوه آزاد و رابطه مدیریت درآمد از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هند را ارائه نکرده است.هدف از مطالعههدف از مطالعه حاضر بررسی تفاوت بین گردش وجوه آزاد در بررسی اوراق بهادار هند برتاکید بر مدیریت درآمد می باشد. بیشتر به طور خاص به دنبال مسائل زیر می باشم.1-- مشاهده گردش وجوه آزاد ودرآمد مدیریتی تحت وضعیت درآمد مدیریت تحت مطالعه

2-- مقایسه گردش وجوه آزاد وضعیت درآمد مدیریت تحت مطالعهجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.روش مطالعهفرضیه تحقیقتفاوت میان شرکت های گردش وجوه در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر مدیریت درآمد به صورت فهرست شده است وجود دارد.فرضیه ها:H1 : تفاوت میان شرکت های جریان های آزاد در بورس اوراق بهادار هند ذکر شده با تاکید بر موارد اقلام تعهدی اختیاری از طرف مدیریت درآمد وجود دارد.H2 : تفاوت میان شرکت های گردش وجوه آزاد در بورس اوراق بهادار هند با تاکید بر اقلام تعهدی غیر اختیاری از طرف مدیریت درآمد وجود دارد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.روش پژوهش دراین مطالعه از نوع بررسی همبستگی می باشد از انجا که پژوهش با هدف بررسی مقایسه گردش وجوه شرکت با تاکید بر مدیریت درآمد می باشد روش همبستگی برای گردش وجوه آزاد و متغیر ها مدیریت درآمد استفاده می شود تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارEVIEWS6 انجام می شود. اسنادی نیز همراه با مطالعه برای جمع آوری داده استفاده می شود روش بررسی میدانی برای جمع آوری داده ها از صورت های مالی شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هند بوده و روش اضافی از طریق مطالعه تحقیقات گذشته و بررسی پیشینه پژوهش است. در روش بررسی داده های مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش با استفاده از پایگاه داده بورس اوراق بهادار هند بدست آمده است. نمونه داده های پژوهش در طول دوره 2010-2004 متشکل از شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار هند در همه صنایع می باشد روش نمونه گیری تصادفی و سیستماتیک بوده است با در نظر گرفتن این ویژگی نمونه داده ها توسط 2015 شرکت بوده است و از این تعداد 142 شرکت انتخاب شده اند که با توجه به شرکت های همگن و آماری بوده است.متغیرهای پژوهشمتغیر های پژوهش گردش وجوه آزاد به عنوان یک متغیر مستقل بوده و مدیریت درآمد به عنوان یک متغیر وابسته می باشد و مدل در سال 1989 برای اندازه گیری گردش وجوه آزاد مورد استفاده قرار گرفت بر اساس این مدل گردش وجوه با کسر کل مالیات، هزینه بهره و سود سهام ازدرآمد عملیاتی قبل از استهلاک و استاندارد با تقسیم آن به عنوان دارای ها بر اساس روابط زیر بدست امده است.که دران :

FCFi,t : شرکت در سال مشخص

INCi,t : کل دارائی شرکت در سال مشخص

ΔREVt :تفاوت بین درصد فروش سال مشخص نسبت به سال قبل

ΔRECt : تفاوت بین مطالبات خالص فعل نسبت به سال قبلجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.α1,α2,α3 : پارامترهای خاص شرکت که توسط رابط زیر محاسبه می شودکه درآن : TAt برای کل اقلام کل تعهدی در سال مشخص است که توسط رابطه زیر محاسبه می شود.واقلام تعهدی اختیاری و تفاوت آن بین کل اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری به شرح زیر قابل محاسبه می باشد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.Ait-l : که درآن کل دارائی شرکت در سال مشخص است.نتایج تجربی وتجزیه وتحلیلآمار توصیفی متغیر های پژوهشی در جدول 1 نشان داده شده است. گردش وجوه آزاد به عنوان متغیر مستقل بیشترین کارآمد و پراکندگی را داشته است. و اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری به عنوان متغیر وابسته دارای ضریب کمتر ی از تنوع گردش وجوه دارد.( به ترتیب 3/69 – 4/153 )تداوم کم گردش وجوه آزاد نشان می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.-4.95652173913043

(0/0000)- -0.391304347826087

(0/0000)- -1.375جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.-0.0365853658536585

(0/0000)- -0.12

(0/0000)- -0.0263157894736842 جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.t-stat

-0.764705882352941 جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.(0/0000)- -0.0823529411764706

(0/0000)- Im,Pesaran& Shin W-stat

309/53

(0/0000)- 279/02

(0/0000)- 126/25 جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.351/58

(0/0000)- 331/26 جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.(0/0000)- PP=Fisher

Chi-squrare

14/79 جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.(0/0000)- 17746 (0/0000)- Hadri Z-statجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.جدول 1 آمار توصیفی

گردش وجوه آزاد- اقلام تعهدی غیر اختیاری- اقلام تعهدی اختیاری

0.05- 0.43- 0.39جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.04- 8.96- 3.54

1.13- 4.63- 0.87

0.2- 0.66- 0.27400- 153.5- 69.3جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تاثیرش بر اقلام تعهدی اختیاری را یک رابطه مثبت در جدول 3 نشان می دهد. به این معنی که افزایش نقدی آزاد شرکت باعث افزایش اقلام تعهدی اختیاری می شود همچنین رابطه بین گردش وجوه آزاد و اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون گردش وجوه (037/0 و t آماری مقدار 684/0-) را نشان می دهد که معنی دار بوده که نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری نسبتاً از سطح گردش وجوه وآزاد و مستقلی برخوردار هستند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

پول نقدی

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

Persian Paper

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود مقاله جدید

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

مدیریت جریان درآمد

مقاله ISI با ترجمه

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

اقلام تعهدی اختیاری

دانلود مقاله انگیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دریافت مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

مقاله انگلیسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

اقلام تعهدی غیر اختیاری

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود رایگان مقاله ISI

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

دانلود مقاله ISI با ترجمه

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015