مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها A review of techniques for risk management in projects

AbstractPurpose – This paper aims to provide a review of techniques that support risk management in product development projects using the concurrent engineering (CE) philosophy. Design/methodology/approach – The Australia/New Zealand risk management standard AS/NZS 4360:1999 proposes a generic framework for risk management. This standard was adapted for product development projects in the CE environment. In this paper, existing techniques were reviewed for their applicability to processes in risk management; namely, techniques for establishing context, risk identification, risk assessment and treatment. Findings – Risk management is an activity within project management that is gaining importance due to current business environment with a global focus and competition. The techniques reviewed in this paper are used on an ad hoc basis currently. A more risk focused approach is likely to result in an integration of several of these techniques, resulting in an increased effectiveness of project management. Practical implications – The techniques reviewed in this paper can be used for the development of risk management tools for engineering and product development projects. Originality/value – This paper provides a gist of techniques categorized in the form that they are applicable for implementation of risk management functions in product development projects using CE philosophy.Keywords: Risk management, Project management, Product development, Risk assessment, Paper type General reviewچکیده فارسیهدف: هدف این مقاله این است که مروری بر تکنیک هایی داشته باشد که ازمدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول با استفاده از فلسفه¬ی مهندسی معاصر (CE) حمایت میکنند.طرح/ اسلوب شناسی/ روش: استاندارد مدیریت ریسک استرالیا/نیوزلند (AS/NZS 4360: 1999) یک ساختار مشابه برای مدیریت ریسک ارائه میدهد. این استاندارد برای پروژه های توسعه محصول در محیط CEاتخاذ شده بود. در این مقالهکاربرد تکنیک های موجود در فرایند مدیریت ریسک بررسی میشوند که اصطلاحا آنها را تکینک هایی برای ایجاد بافت، شناسایی ریسک، ارزیابی ریسک و مقابله با ریسک می¬نامیم.یافته ها: مدیریت ریسک فعالیتی در حوزه مدیریت پروژه است که به دلیل محیط کاری فعلی و توجه و رقابت جهانی، به آن توجه ویژه ای میشود.تکنیک های مرور شده در این مقاله به طور همزمان در مبنای ad hoc استفاده شده اند.شیوه¬ای که بیشتر بر ریسک تمرکز داشته باشد ممکن است منجر به استفاده تلفیقی از چندین تکنیک شود که این امر سبب افزایش کارایی مدیریت پروژه میشود.مفاهیم ضمنی: تکنیک هایی که در این مقاله مرور میشوند می توانند برای ارتقا ابزارهای مدیریت ریسک برای مدیریت و پروژه های توسعه محصول بکار برده شودند. اصالت/ارزش: در این مقاله تکنیک هایی ذکر شده اند که میتوان از آنها در اجرای عملکردهای مدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول با دیدگاه CE استفاده کرد.کلمات کلیدی: مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، توسعه محصول، مدیریت ریسک


مشخصات

مشخصات

توسط: Ammar Ahmed, Berman Kayis and Sataporn Amornsawadwatana مجله: Benchmarking: An International Journal انتشارات: Emerald Insight سال انتشار: 2007 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 15 تعداد صفحات متن ترجمه: 14 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: مروری بر تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه ها حجم: 89.57 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 12500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A review of techniques for risk management in projects

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهپروژه ها برای تسریع زمان رسیدن به بازار و دستیابی به اهداف پروژه در مدت زمان کوتاهتر از فلسفه مهندسی متقارن (CE) استفاده میکنند.CEبه معنای توسعه محصول و فرایند از طریق عملکردهای همزمان است که هدف آنها کاهش زمان رسیدن به بازار، هزینه و رسیدن به کیفیت بالاتر محصول میباشد (سالامون، 1995؛کالود و همکاران، 1999). به دلیل طبیعت چند-کارکردی تیم ها در CE، اطلاعات محصول و فرایند به اشتراک گذاشته شده و درک سریعی از محصول و فرایند بدست می آید. این مساله منجر به رسیدن به طرح صحیح در تلاش اولیه میشود و سبب میشود که درک واضحی از مباحثی که در مرحله اجرای پروژه مطرح میشوند بدست آید که در نهایت، منجر به کاهش هزینه کلی و پاسخ سریع تر به بازار در مقایسه با شیوه سنتی دیوار میشود (جو و همکاران، 1993).فرایند طراحی تعیین کننده هندسه، مواد، مشخصات عملی، فرایندهای ماشینی، توالی های انجمن، و ابزارها و تجهیزات لازم برای تولید یک محصول میباشد. طرح های تولید، ابزارهای کنترل مثل ابزارهای ابتکار، تخصیص منابع و برنامه ریزی شغلی از دیگر نتایج فرایند طرح هستند. به این ترتیب، میتوان گفت که طراحی تاثیر زیادی بر کیفیت و هزینه محصول دارد (سالامون، 1995؛ جو و همکاران، 1993). نقایصی که در فرایند طراحی محصول وجود دارد منجر به افزایش هزینه از طریق به تاخیرافتادن پروژه، جریمه ها، مواد اضافی استفاده شده، بار، اجراهای اضافی، تخصیص دوباره منابع، برنامه ریزی و دوباره کاری میشود. از این رو، مدیریت ریسک در طراحی محصول سودمند است و باید فعالیت های مدیریت پروژه، به خصوص در محیط CE را تکمیل کند.این مقاله چارچوبی را برای فرایند مدیریت ریسک، همانطور که " استاندارد مدیریت ریسک استرالیایی" (AS/NZS) پیشنهاد داده است، فراهم میاورد و تکنیک هایی را مرور میکند که میتوانند در هر فرایند مدیریت ریسک استفاده شوند؛ و به این ترتیب، چارچوبی برای ابزارهای طراحی برای مدیریت ریسک ایجاد میکند.فرایند مدیریت ریسکبه طور کلی، رویداد ناخواسته ای در پروژه ها رخ میدهد که ممکن است به نتایج مثبت و منفی منجر شود که انحرافی از نقشه پروژه محسوب میشوند. نتایج مثبت فرصتهایی را ایجاد میکنند اما نتایج منفی خسارت به بار میاورند (ویلیامز، 1995). تعاریف متعددی برای ریسک در ادبیات وجود دارد و ریسک معمولا به خسارتهایی در پروژه (وب، 1994؛ چاپمن و وارد، 1997) و یا احتمال خسارت دیدن (,Management Standard AS/NZS 4360, 1999لارسون و کوسیاک، 1996 آ، رمنی و هفیلد، 1996، جعفری، 2001، کارتام و کارتام، 2001) تعریف میشود. در این مقاله از تعریف اخر استفاده شده است چرا که این تعریف بیان میکند که ریسک سنجش پذیر است و قابلیت این را دارد که از طریق متدهای محاسبه ای مورد ارزیابی قرار گیرد. موقعیتی را که در ان ضمیمه کردن احتمال یک رویداد امکان پذیر نیست "عدم اطمینان" مینامند (سلمن، 1996؛ طاها، 1997). اگرچه عدم اطمینان قابل اندازه گیری نیست، اما میتوان از طریق تکنیک های ذهنی میزان ان را تخمین زد (رافتری، 1994).فرایند مدیریت ریسک به فرایندی گفته میشود که ضعف های موجود در متدهای بکار رفته در توسعه محصول را از طریق شیوه های ساختاریافته اصلاح میکند تا به این ترتیب بتوان اقدامات به موقعی را برای جلوگیری و انتقال ریسک و نیز کاهش احتمال و کاهش اثر ریسک اغاز کرد (Risk Management Standard AS/NZS 4360, 1999). این فرایند مدیریت ریسک که توسط استاندارد استرالیایی برای مدیریت ریسک پیشنهاد شده است در شکل یک نشان داده شده است. این فریاند از هفت خرده فرایند تشکیل شده است: ایجاد بافت ریسک، شناسایی ریسکف تحلیل ریسک، ارزیابی ریسکف مشورت با سهامداران، و مشاهده و کنترل رویداد ریسک.فرایند مدیریت ریسک خودش را با طراحی و توسعه محصول CE در می آمیزد، همانگونه که تغییرات در مرحله طراحی هزینه کمتری نسبت به تغییراتی دارد که در مرحله اجرا بوجود می آید (سالامون، 1995؛ جو و همکاران، 1993). به این ترتیب، شناسایی اولیه رویداد ریسک آفرینکه منجر به کاهش خسارات میشود خیلی به صرفه تر از زمانی است که نمی توان از خسارت ها اجتناب کرد.تکنیک های ایجاد بافتفرایند مدیریت ریسک شامل نشان دادن واحدهای پروژه (عملکرد، فرایند، داده ....) و روابط متقابل آن ها میباشد (احمد و همکارن، 2003 آ و ب). این امر سبب میشود که پروژه به شکل های مختلفی، بر اساس جنبه مورد نیاز پروژه که مهم است، مانند استفاده از منبع، نیازهای تجهیزاتی، موجود بودن بودجه، مشارکت سهامداران، قرارد داد قابل تحویلف اهداف و برنامه ریزی استراتژی ترسیم شود.ابزارهای مدل سازی پروژه و تکنیک های پروژه به طور کلی تکنیک هایی برای ایجاد بافت برای مدیریت ریسک هستند. این ابزارها و تکینک ها عبارتند از دیاگرام شبکه پروژه، متد دیاگرام سازی اولویت ((PMD شبکه های فعالیت عمومی شده (GANها) ماتریس های ساختار طراحی (DSM)، مدل سازی فرایند IDEF3 و مدل سازی عملکردی IDEF0. در پارگراف های بعدی در باره این ابزارها به تفصیل توضیح داده میشود.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.دیاگرام سازی شبکه پروژه یک تکنیک گرافیکی است که برای نشان دادن روابط اولویتی و کارهای پروژه بکار میرود (وب، 1994؛ راسل و تیلور، 2000؛ تاوارسف 2002).کارها و فعالیت های پروژه توسط دو متد مختلف به صورت فلش یا نودهایی نشان داده میشوند-فعالیت بر روی نود یا فعالیت بر روی فلش.دیاگرام شبکه پروژه یک نمایش تصویری ساده از کارهای یکپروژه را فراهم میاورد اما در نشان دادن روابط پیچیده مشکل دارد. همچنین فعالیت های همپوش و جایگزین در دیاگرام شبکه پروژه نشان داده نمیشود. همچنین از متد گذرگاه بحرانی (CPM) و ارزیابی برنامه و مرور تکنیک (PERT) برای تحلیل گذرگاه بحرانی پروژه، شناسایی کارهای بحرانی و تخمین طول مدت پروژه استفاده میشود. تلفیق مدل سازی شبکه پروژه و تکینک های CPM و PERT منجر به مدیریت متمرکز بر برنامه ریزی ساده در پروژه ها میشود (لارسون و کوسیاک، 1996آ).متد دیاگرام سازی اولویتPMD همان مدل توسعه یافته تکنیک دیاگرام سازی شبکه پروژه میباشد هنگامی که محتوای مشترکی میان دو فعالیت مستقل را بتوان از طریق روابط نیاز lead-lag نشان داد (ویس، 1981؛ بادیرو، 1993؛ بادیرو، 1996). روابط lead-lag نشان میدهد که طول زمان مشترکی میان زمان تکمیل یک فعالیت و زمان آغاز فعالیت بعدی وجود دارد. روابط lead-lag به چهار دسته تقسیم میشود:1-- اغاز-به اغاز

2-- پایان-به-پایان

3-- اغاز-به-پایانجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.فعالیت های مشترک به این معناست که تخمین طول مدت پروژهمعمولا فشرده شده و منجر به زمان تکمیل کوتاهتر در مقایسه با PERT میشود. با این وجود در این روش محاسبات دستی، به خصوص برای شبکه های بزرگ، خسته کننده است.شبکه های فعالیت عمومی شدهGAN نمایش گرافیکی شاخه سازی احتمالی فعالیت ها است ( داسون و داسون، 1994؛ 1995، 1998). عدم اطمینان،به شکل گذرگاه های جایگزین با یک احتمال ضمیمه شده به ان ترسیم میشود که نمایشی ازهمه گذرگاه های محتمل یا سناریوها، از جمله لوپ هایی، فراهم میاورد که می توانند برای یک پروژهتعریف شوند. GAN نیز هنگامی که تعداد نودها افزایش میابد خیلی پیچیده میشود و پیچیدگی ان برای کمی کردن احتمالات شاخه سازی، به عنوان یک نتیجه استنباط شده از هر نودفعالیت، بیشتر میشود.ماتریس های ساختار طراحییک ماتریس ساختار طراحی (DSM) روابط اولویتی کارهای پروژه را بر روی یک ماتریس مربع شکل نشان میدهد به طوریکه این ماتریس دارای تعداد مساوی ردیف و ستون میباشد که تعداد کارهای پروژه را نشان میدهند (استوارت، 1981؛ کارا و همکاران، 1999؛ اپینگر و همکارن، 2001) . وجود یک رابطه اولویتی میان دو کار توسط یک کد جفتی نشان داده میشود که علامت انX است. عدم وجود چنین علامتی نشان میدهد که رابطه اولویتی میان دو کار وجود ندارد. DSM سه نمونه مختلف از از روابط اولویتی را به تصویر میکشد. یک رابطه ترتیبی نشان میدهد که قبل از شروع کار دوم، حتما کار اول باید انجام شود. یک رابطه موازی بیانگر ان است که دو کار مستقل از هم هستند، و یک رابطه زوجی یا میان دایره ای حاکی از آن است که دو کار میان وابسته هستند و به درون دادهای یکدیگر نیاز دارند (استوارت، 1981؛ کارا و همکاران، 1999؛ اپینگر و همکارن، 2001). DSM قابیلت نشان دادن روابط کاری در یک سیستم پیچیده را دارد و از طریق تغییرات ماتریسی خودش را با تحلیل درمی امیزد که این کار سبب کنار زدن گروهی از کارهای زوجی میشود. با این وجود، نقاط تصمیصم گیری در ساختار DSM نشان داده نشده و گذرگاه های جایگزین نیز شناسایی نمیشوند.مدل سازی عملکردی IDEF0IDEF0 یک نمایش گرافیکی از سیستم از طریق دیدگاه عملکردی است (کلکوهن و همکاران، 1993؛ سارکیس و لین، 1994؛ مالماستروم و همکاران، 1999). در یک IDEF0 جعبه، نشان دهنده ی یک فعالیت یا عملکرد است و فلش نیز نشان دهنده درون دادها، برون دادها، کنترل ها، و مکانیسم هایی است که در فعالیت ها یا پروژه به طور کلی وجود دارند (کلکوهن و همکاران، 1993؛ سارکیس و لین، 1994؛ مالماستریم و همکاران، 1999؛ انگ و گای، 1993؛ کاسیوک و همکاران، 1994).درونداد، درخواستی است که یک واحد عملکردی به ان نیاز دارد تا کار خود را انجام دهد و برونداد، نتیجه ان عملکرد یا ترکیبی از عملکردها است. کنترل ها، محدودیت هایی هستند که عملکردهایی همچون محیط تنظیمی یا بودجه را تعیین میکنند و مکانیسم ها، حامیانی هستند که کارایی ان عملکرد را پشتیبانی می کنند مانند مردم، سیستم های کامپیوتری و ماشین ها. IDEF0 یک نگاه کلی از پروژه در سطح بالا را فراهم کرده و به طور موفقیت امیزی جزئیات بیشتر در سطوح عمیقتر بعدی را نشان میدهد. این شیوه مدلی را را ایجاد کرده است که به همه ی سطوح عملکردی در یک سازمان مربوط میشود.مدل سازی فرایند IDEF3جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.IDEF3 انعطاف پذیری بیشتری در مدل سازی جایگزین ها در فرایندهای طراحی دارد و برای محیط CE مناسب است و پایه ای برای تحلیل های بعدی ریسک ایجاد میکند (کوسیاک و زاکارین، 1996). از انجا که فرایندها را میتوان در لایه ها نشان داد و لایه های بالاتر یک دید کلی را فراهم میاورند، مدل IDEF3زا می توان انگونه که دلخواه است ساده ترسیم کرد و یا جزئیات را در لایه های بعدی پایین تر نشان داد.تکنیک هایی برای شناسایی ریسکشناسایی ریسک به معنای مطالعه موقعیت سیستم است تا دریابیم در هر دوره ای در پروژه ممکن است چه مشکلی در طراحی محصول و توسعه پروژه ایجاد شود. پیش از انکه چاره ای برای ریسک ها اندیشید باید ابتدا منابع ریسک را شناسایی کرد و نتایج بالقوه حاصل از آنها را شناخت. متخصصان در حوزه خود متدهایی را برای شناسایی یک موقیعت ریسک یافته اند. به این ترتیب، ابزارهای شناسایی که در این بخش آورده شده اند در ذات خود عمومی تر هستند و به یک شیوه ی تلفیقی نیاز دارند تا همه ی جنبه های یک پروژه برای شناسایی موقعیت های ریسک دار شناسایی شوند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.چک لیست ها یک متد ابتدایی برای شناسایی ریسک هستند که در ان ها نقاط بحرانی از پیش تعیین شده برای نشانه های موقعیت بالقوه ریسک دار امتحان میشوند (وب، 1994؛ دونکن، 1996؛ کوماموتو و هنلی، 1996؛ کراس، 2001). استفاده از این چک لیست ها اسان است و در طی زمان توسط مشارکت متخصصان عملکردی مختلف و تجربیات مشترک بهبود می یابند (چاپمن و وارد، 1997؛ وارد، 1999).دیاگرام های اثریک دیاگرام اثر یک نمایش گرافیکی از ساختار بافت تصمیم گیری مانند تصمیم ها،رویداد نامطمئن، نتایج و روابط آن هاست که به طور گرافیکی به صورت یک به یک نشان داده میشوند (سلمن، 1996؛ سلمن و ریلی، 2001). با توجه به نمایش دیداری، دلایل و اثرات موقیعت های ریسک آفرین را میتوان توصیف کردو و پیش از انکه نمود یابند به آنها فکر کرد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.یک دیاگرام علی-معلولی یا دیاگرام استخوان ماهی یک نمایش گرافیکی از دلایل اولیهیک مشکل کیفیتی است. در این دیاگرام، دلایل اصلی مشکل گروه بندی شده و به منابعی با جزئیات بیشتر تقسیم میشوند (راسل و تیلور، 2000). اگرچه استفاده از چنین نموداری اسان است اما پایه ای برای تحلیل های بعدی مانند اهمیت نسبی دلایل فردی مشکل فراهم نمی آورد. به این ترتیب، از این نمودارها برای مشکلات قطعی در یک حوزه خیلی خاص استفاده میشود.تحلیل مد شکست و نتیجهتحلیل مد شکست و نتیجه (FMEA) ساختاری را برای تعیین دلایل، نتایج و روابط در یک سیستم تکنیکی فراهم میاورد. FMEA از طریق شناسایی مدهای شکست و نتایج حاصل از شکست در سیستم، شکست ها و ناکارامدی ها را بررسی میند و به این ترتیب، راه حل هایی که برای مشکلات وجود دارند را به تصویر میکشد (Risk Management Standard AS/NZS 4360, 1999، کوماموتو و هنلی، 1996؛ کراس، 2001).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مطالعه عمل و خطرپذیری (HAZOP) توسعه تکنیک FMEA می باشد که در ان لغات چک کردن در پارامترهای پردازش اعمال میشوند تا امنیت و مشکلات بالقوه در سیستم های جدید را شناسایی کنند (کراس، 2001؛ لاولی، 1974؛ روخ و لیز، 1981؛ لتز، 1985). لغات چک، دیدگاه های دیگری را برای پردازش کلی ایجاد کرده و به مناطق پیش بینی نشده در حوزه توجه میکنند. در مدیریت ریسک برای پروژه ها می توان با در نظر گرفتن پارامترهایی مثل استراتژی، بودجه و برنامه ریزی، از HAZOP برای شناسایی موقعیت های ریسک آفرین استفاده کرد.درخت نقایصتحلیل درخت نقایص یک تکنیک دیداری برای شکستن نقایص یک سیستم به رویداداولیه است (کوماموتو و هنلی، 1996؛ کراس، 2001؛ کلتز، 1985؛ دیلون، 1982؛ بیرولینی، 1993). درخت نقایص از سمبل های رویداد و دروازه استفاده میکنند تا ساختار روابط علی و معلولی یک شکست را ترسیم کند.این یک متد ساده است و کمک میکند تا در مورد توالی منطقی که منجر به شکست شده است تفکر کنیم. در تحلیل ریسک پروژه استفاده از این روش به دلیل تعداد زیاد رویدادها و دروازه ها دشوار میشود. اما میتوان از آن در حوزه ی کوچکتری برای تحلیل یک مشکل خاص استفاده کرد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تحلیل درخت رویداد یک نمایش گرافیکی از نتایج بالقوه حاصل از شکست است. در این روش نتیجل احتمالی به حادثه اولیه شکسته میشوند (کوماموتو و هنلی، 1996؛ کراس 2001). در تحلیل ریسک پروژه، استفاده از تحلیل درخت رویداد شبیه تحلیل درخت نقایص است و تنها برای دامنه کوچکی از تاثیر نتایج مخرب احتمالی که از یک رویداد ناشی شده اند میپردازد.تکنیک هایی برای تحلیل ریسکجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ریسک با استفاده از دو پارامتر اندازه گیری میشود- احتمال ریسک و نتیجه ریسک (Risk Management Standard AS/NZS 4360, 1999؛ چاپمن و وارد، 1997؛ وارد، 1999؛ بوهن و دمارکو، 1997؛ کونروی و سلطان، 1998؛ دونکن، 1996؛ باکارینی و ارشر، 2001؛ پاترسون و نلی، 2002؛ پری و تراسک، 2002). احتمال ریسک نشان میدهد که شانس بروز یک رویداد ریسک آفرین چقدر است درحالیکه نتیجه، شدت یا تاثیر ریسک، نتیجه حاصل شده از رویداد ریسک آفرین است. بزرگی ریسک نیز محصول احتمال ریسک و نتیجه ریسک میباشد. برای اندازه گیری بزرگی ریسک، احتمال و نتیجه ریسک را باید تعیین کرد که این دو باهم عملکرد سنجش ریسک را تشکیل میدهند.در عمل، کمیت های ریسک در ذات خود یا کمییتی هستند و یا کیفیتی. استفاده از شیوه کمیتی برای تعیین پارامترهای ریسک نیاز به تحلیل داده های تاریخچه ای از طریق تحلیل اماری دارد. در بسیاری از موارد بدست اوردن داده های کمی دشوار است و به حوزه بسیار کوچکی از مشکل محدود میشود و میتواند گرایش های تاریخچه ای را محدود سازد. یکی از مثال های تعیین داده کمیتی برای تعیین نتیجه ریسک، ثبت تاریخچه ای پول مصرف شده برای ابزارسازی تصحیحی و ساده است که معمولا در ساخت محصولی که به تازگی توسعه داده شده است بکار میرود. اگرچه ممکن است ریسک ایجاد نشود اما این تخمین منصفانه ای از هزینه ریسکی است که در نهایت بروز میکند. داده های کمیتی هنگامی که مورد نیازند همیشه در دسترس نمیباشند و به این ترتیب، معمولا بهتر است که برای مدیریت ریسک از شیوه کیفیتی و تکنیکهای سنجش ذهنی استفاده شود. اگرچه شیوه ذهنی تحت تاثیر سوگیری ها، ترجیحات و تخصص های ارزیاب قرار میگرد اما پایه ای را برای سنجش ریسک به وجود می آورد. هنگام استفاده از این شیوه این مهم است که رویداد ریسک آفرین برجسته شوند و نه تنها یک حادثه ریسک آفرین فاجعه آمیز. مثالی از یک سنجش کیفیتی، تعیین اثر بسیار بالای یک ابزار تولید ناپیرو برای استفاده در یک پروژه است درحالیکه شانس چنین بروزی خیلی پایین است. اگرچه کمیت های خیلی زیاد و خیلی کم را میتوان روی یک مقیاس عددی نشان داد اما این یک اندازه گیری دقیق نیست. سازمان ها برای شناسایی ریسک از تکنیک های کیفیتی استفاده میکنند چرا که نظر یک متخصص در مقایسه با یک کمیت ناپا، مرجع بسیار بهتری میباشد.تکنیک هایی تحلیل ریسکاز تحلیل ریسک برای تعیین اثر فاکتورهای ریسک بر روی سیستم به عنوان یک کل استفاده میشود. رویدادهای ریسک آفرین اثری جمعی بر یک یا بیش از یکی از جنبه های پروژه دارند و اگر بتوان این رویدادها را گروه بندی کرد ساده تر میتوان آنها را حل کرد و ترجیحا بهتر است که گروهی از رویدادهای ریسک آفرین را در یک سطح بالاتر و در طولانی مدت ارزیابی کنیم نه اینکه تنها بر روی یک رویداد تمرکز کنیم. چند نمونه از تکنیکهای موجود در ادبیات که در حال حاضر برای تحلیل پروژه بکار میروند برای تحلیل ریسک نیز قابل استفاده اند. این تکنیک ها در زیر خلاصه شده اند.گریدهای اثر و احتمالجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

مدیریت ریسک

توسعه محصول

مدیریت ریسک

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

مدیریت پروژه

Persian Paper

مقاله انگلیسی

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Risk management

Risk assessment

Persian Article

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله ISI

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود مقاله جدید

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

Project management

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

Product development

دانلود مقاله انگیسی

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

دریافت مقاله کامپیوتر

مقاله انگلیسی کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Paper type General review

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
فايل پيوست

Abstract Purpose - The purpose of this research is to investigate the role and importance of the annual report as a source of information about public sector entities. Methodology/Approach - This research ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
فايل پيوست

ABSTRACT In this study, we introduce you to the subject of accounting information systems (AIS), describe the importance of AIS to your future success, and layout some important terms and concepts ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
فايل پيوست

چکیده تبدیل شرکت به سهامی عام تصمیم آسانی نیست. اجرای این امر مطابق با پروسه عرضه اولیه سهام (IPO) هزینه ها و مزیت های قابل توجهی را دربر می گیرد. حسابداران ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
فايل پيوست

Abstract Studies show that students begin to make their career choices during their secondary education and for many their educational and occupational aspirations are quite fixed by the time they enter ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
فايل پيوست

Purpose Accounting, “the provision of information relating to economic transactions” (Whittington, 1983, p. 1), is intellectually dependent on “marginalist economics” (Tinker et al., 1982, pp. 184, 193); that is, the neo-classical ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اهداف مناسب در شرکت گود گرین
فايل پيوست

Abstract This case addresses the “gray” area associated with the use of accounting discretion as it relates to expense line item reclassifications. Such a context allows for an examination of the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
فايل پيوست

Abstract This study attempts to extend knowledge of Financial Leverage (FL), firm growth (FG) and Financial Strength (FS) in the listed Sri Lankan companies. Most of the scholars have studied of ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
فايل پيوست

Abstract Sometimes it is very difficult to find out accumulate information about techniques and tools of management accounting. It create hazardous for the searcher to find out the techniques and tools ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
فايل پيوست

Abstract The Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
فايل پيوست

Abstract The advent of the IT-led era and the increased competition have forced companies to react to the new changes in order to remain competitive. Enterprise resource planning (ERP) systems offer ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (JIS Profiles) - مجموعه ۶
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 6 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل تیپهای مختلف از اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای: L75x75x6~2L200*200*25 - C150x75x6.5x10~2C250x90x9x13 - H100x100x6x8~H300x305x15x15 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۵
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 5 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 می باشد. امیدواریم ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۴
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 4 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 و 2U75*40*5*7~2U300*90*9*13 می ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۳
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP60~2UNP220 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (نبشی DIN) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Angles) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 5 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای نبشی: 2L80*80~2L200*200 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (نبشی DIN) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Angles) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 7 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای نبشی: L60*60~2L150*150 می باشد. امیدواریم دانش، ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Sliding Beam To Column Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Sliding Beam To Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی غلطکی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) تیر به ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Simple Beam To Column Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی تیر به ستون: Beam to Column ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) تیر به تیر (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Simple Beam To Beam Connection (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 2 تیپ متفاوت اتصال مفصلی تیر به تیر: Beam to Beam Web ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018