مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷

حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات Corporate Governance of Information Technology

AbstractISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in the development of International Standards through technical committees established by the respective organization to deal with particular fields of technical activity. ISO and IEC technical committees collaborate in fields of mutual interest. Other international organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO and IEC, also take part in the work. In the field of information technology, ISO and IEC have established a joint technical committee, ISO/IEC JTC 1.چکیده فارسیهدف بین المللی استانداردسازی بین المللی ایجاد چارچوب اصولی برای استفاده توسط مدیران به منظور ارزیابی، مدیریت و نظارت استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در سازمان هایشان می باشد.

بیشتر سازمان ها از فناوری اطلاعات به عنوان ابزار کسب و کار بنیادین استفاده کرده و شرکت های کمی وجود دارد که بتوانند به صورت کارآندی بدون آن فعالیت کنند. فناوری اطلاعات همچنین به عنوان فاکتور مهمی در طرح های کسب و کار آینده بسیاری از سازمان ها می باشد.

هزینه های مربوط به فناوری اطلاعات بخش قابل توجهی از هزینه های سازمانی منابع انسانی و مالی را به خود اختصاص می دهد. به هر حال بازده این سرمایه گذاری ها به طور کامل مشخص نبوده و تاثیر معکوس آن بر روی سازمان هامی تواند قابل توجه می باشد.

دلایل اصلی مربوط به آین بازدهی منفی، تاکید بر روی جنبه های مالی، فنی و زمانبندی فعالیت های IT نسبت به تاکید بر روی کل شرایط کسب و کار در مورداستفاده از فناوری اطلاعات می باشد.


مشخصات

مشخصات

توسط: ISO/IEC مجله: International Journal of Dermatology سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 19 تعداد صفحات متن ترجمه: 14 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات حجم: 336.68 کیلوبایت فرمت فایل: PDF قیمت: 14000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Corporate Governance of Information Technology

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهاین استاندارد در ارتباط با تعریف حاکمیت شرکتی می باشد که بر مبنای گزارش کمیته در مورد جنبه مالی حاکمیت شرکتی در سال1992 می باشد. گزارش کادبری همچنین تایید پایه ای را در مورد حاکمیت شرکتی در اصول حاکمیت شرکتی OECD در سال 1999 ( که در سال 2004 بازبینی شد) ایجاد می کند. کاربران این استانداردها تشویق می گردند تا خودشان را با گزارش کادبری و اصول OECD از حاکمیت شرکتی آشنا کنند.نظارت مجزا از مدیریت می باشد، و برای اجتناب از پیچیدگی، این دو مفهوم مشخصا بر مبنای استانداردهایی تعریف می گردند.در حالی که این استانداردها مقدمتا برای هیات نظارتی مد نظر قرار می گیرند، که به نوبت فعالیت های خاصی را که توسط مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد، هدایت می کند، آن همچنین باعث می شود که، در بعضی از سازمان ها، اعضای هیات نظارتی می توانند نقش کلیدی در مدیریت داشته باشند. به این ترتیب، این اطمینان حاصل می شود که استاندارد برای تمام سازمان ها از کوچکترین تا بزرگترین، بدون توجه به هدف، طرح، و ساختار مالکیت قابل اجرا می باشد.هدف این استاندارد، آگاه سازی و مدیریت در طراحی و اجرای سیستم مدیریتی سیاست ها، مراحل و ساختارهایی که به پشتیبانی از این نظارت ها می پردازند، می باشد.حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات

1 محدوده، کاربرد و اهداف1.1 محدودهاین استاندارد، دستورالعمل های رهنمودی را برای مدیران سازمان ها ( شامل مالکان، اعضای هیئت مدیره، مدیران، شرکا، مدیران اجرایی ارشد، یا افراد مشابه) در ارتباط با استفاده موثر، کارآمد، و بکارگیری قابل قبول فناوری اطلاعات درون سازمان هایشان ایجاد می کند.این استاندارد برای نظارت مراحل مدیریتی ( و تصمیمات) در ارتباط با سرویس های اطلاعاتی و ارتباطی که مورد استفاده سازمان ها می باشد، بکار گرفته می شود.آن همچنین دستورالعمل هایی را برای مشاوره، آگاهی دادن، یا کمک به مدیران ایجاد می کند.

این موارد شامل:

مدیران ارشداعضای گروه که به ارزیابی منابع درون سازمان می پردازند؛کسب و کار خارجی یا متخصصان فنی، همانند بخش های حسابداری، متخصصان، انجمن های جزئی، یا هیات های حرفه ای؛فروشندگان سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات ارتباطی و محصولات فناوری اطلاعات دیگر؛

ارائه دهندگان خدمات داخلی و خارجی ( همانند مشاوران)جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.2 کاربرداین استاندارد برای تمام سازمان ها، همانند شرکت های دولتی و خصوصی، نهادهای دولتی، و نه برای سازمان های سودده کاربردی می باشند. این استاندارد برای سازمان ها با اندازه های مختلف از کوچکترین تا بزرگترین بدون در نظر گرفتن محدوده استفاده فناوری اطلاعات کاربردی می باشد.1.3 اهدافهدف از این استاندارد، توسعه موثر، کارآمد و کاربرد قابل قبول فناوری اطلاعات در تمام سازمان ها از طریق موارد زیر می باشد:اطمینان دادن به سهامداران ( شامل مصرف کننده، سهامدار و کارکنان)، اگر این استانداردها دنبال گردد، آن ها می توانند اطمینانی را در حاکمیت شرکتی ایجاد کنند؛آگاه سازی و راهنمایی مدیران در مدیریت استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان های مربوطه؛

ایجاد مبنایی برای ارزیابی هدفمند حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات.

1.4 مزایای استفاده از این استانداردجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.این استاندارد اصولی را برای استفاده موثر، کارآمد و مورد قبول فناوری اطلاعات ایجاد می کند.اطمینان از این مورد که سازمان آن ها از این اصول پیروی می کند، کمکی به مدیران برای ایجاد تعادل در ریسک ها و بالا بردن فرصت های حاصل از کاربرد فناوری اطلاعات می کند.این استاندارد مدلی را برای نظارت فناوری اطلاعات ایجاد می کند. ریسک مدیرانی که تعهداتشان را انجام نمی دهند با مد نظر قرار گرفتن تمرکزشان به سمت مدل در بکارگیری مناسب اصول کاهش می یابد.این استاندارد، واژه نامه ای را برای نظارت فناوری اطلاعات ایجاد می کند.1.4.2 انطباق سازمانحاکمیت شرکتی مناسب از فناوری اطلاعات کمکی به مدیران در اطمینان از انطباق با تعهدات ( مقررات، قوانین، عرف، فرارداد) در ارتباط با پذیرش استفاده از فناوری اطلاعات می کند.سیستم های فناوری اطلاعات نامناسب مدیران را در معرض خطر عدم انطباق با قوانین قرار می دهد. برای مثال، در بعضی از قوانین، مدیران می توانند در صورتی که یک سیستم حسابداری نامناسب منجر به مالیات های پرداخت نشده شود، شخصا پاسخگو باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.استانداردهای امنیتی

مقررات حریم شخصی

مقررات هرزنامه ها

مقررات مرتبط به فعالیت تجاری

حقوق مدیریت معنوی، همانند موافقتنامه مجوز نرم افزار؛

ثبت شرایط

مقررات و قوانین محیطی

مقررات ایمنی و بهداشت

مقررات دسترسیاستاندارد مسئولیت اجتماعیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.4.3 عملکرد سازمانحاکمیت شرکتی مناسب فناوری اطلاعات به مدیران کمک می کند این اطمینان را ایجاد می کند که کاربرد فناوری اطلاعات به طور مثبتی مشارکتی در عملکرد سازمان از طریق زیر دارد:اجرا و عملیات مناسب شرایط مربوط به فناوری اطلاعاتمشخص شدن مسئولیت ها و پاسخ گویی برای استفاده و تدارک فناوری اطلاعات در رسیدن به اهداف سازمان هااستمرار و پشتیبانی کسب و کارجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اختصاص کارامد منابع

نوآوری در خدمات، بازارها و کسب و کار

عملکرد مناسب در ارتباط با سهامداران

کاهش در هزینه سازمان جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.5 اسناد مرجع  اسناد زیر در این استاندارد مد نظر می باشندگزارش کمیته در مورد جنبه های مالی حاکمیت شرکتی. آقای ادرین کادبری ، لندن، 1992، ISBN 0 85258 913 1اصول OECD در مورد حاکمیت شرکتی، OECD، 1999 و 2004

ISO Guide 73 2002 مدیریت ریسک واژه نامه دستوراتی در مورد کاربرد استانداردها

1.6 تعاریفدر ارتباط با این استانداردها، تعاریف زیر بکار گرفته می شود.انتظار می رود که سازمان از اصطلاحات بکار گرفته شده در این استانداردها برای انطباق شرایط یا ساختار استفاده کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تامین انتظارات سهامدار که دارای قابلیت به نمایش گذاشته شدن بر مبنای ارزش و منطق می باشد

1.6.2 حاکمیت شرکتی

سیستمی که توسط آن سازمان ها مدیریت و کنترل می گردند. ( بر مبنای کادبری 1992 و OECD 1999)

1.6.3 حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات سیستمی که توسط آن استفاده کنونی و آینده از فناوری اطلاعات مدیریت و کنترل می گردد.حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات شامل ارزیابی و مدیریت استفاده از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از سازمان و ارزیابی کاربرد آن ها برای رسیدن به اهداف می باشد. آن شامل استراتژی و سیاست های برای استفاده از فناوری اطلاعات در یک سازمان می باشد.1.6.4 صلاحیتشامل ادغام اطلاعات، مهارت های رسمی و غیررسمی، آموزش، تجربه و خصوصیات رفتاری مورد نظر برای اجرای یک فعالیت یا نقش می باشد.1.6.5 مدیراعضای ارشد هیئت نظارتی سازمان. شامل مالکان، اعضای هیات مدیره، شرکا، مدیران اجرایی ارشد یا افراد مشابه و کارمندان مجاز توسط قانون و مقررات می باشد.1.6.6 عملکرد انسانیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.نکته:در مورد فناوری اطلاعات، گروه ها و جوامع بیشماری از افراد وجود دارند، که هر کدام دارای نیازها، امیال و رفتارها می باشند. برای مثال افرادی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند نیازهایی را در ارتباط با قابلیت دسترسی و کارپژوهی و همچنین قابلیت دسترسی و عملکرد ایجاد می کنند. افرادی که نقش آن ها در ارتباط با فناوری اطلاعات تغییر می یابد، نیازهایی را در ارتباط با ارتباط، آموزش، و اطمینان آفرینی نشان می دهند. افرادی که نقشی در ایجاد و عملیات قابلیت فناوری اطلاعات دارند نیازهایی را در ارتباط با شرایط کاری و توسعه مهارت ها ایجاد می کنند.1.6.7 فناوری اطلاعات (IT)منابعی برای دستیابی، پردازش، ذخیره سازی، و توزیع اطلاعات مورد نیاز می باشد. این اصطلاح همچنین شامل " فناوری اطلاعات (CT)" و اصطلاح ترکیبی " فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می باشد.1.6.8 سرمایه گذاری

تخصیص سرمایه انسانی و منابع دیگر برای دسترسی به اهداف تعریف شده و مزایای دیگر.1.6.9 مدیریتجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.6.10 سازمانهر شرکت، سازمان، دولت یا بخش های قانونی دیگر متشکل از هیئت هایی چون انجمن ها، گروه ها، شرکا، نهادهای دولتی، شرکت های لیست شده دولتی، شرکت های خصوصی، و تاجران می باشد که دارای نقش های مختص به خود و فعالیت های اجرایی می باشند.1.6.11 سیاستدستورات مشخص و قابل ارزیابی از رفتارها و راهنمایی های مورد نظر برای مشروط کردن تصمیمات گرفته شده درون سازمان.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مجموعه مزایا، هزینه ها، ریسک ها، فرصت ها، و فاکتورهای دیگری که برای تصمیمات کاربردپذیر می باشند. موارد کسب و کار را مد نظر قرار دهید.1.6.13 منابعافراد، رویکردها، نرم افزار، اطلاعات، تجهیزات، کالاهای مصرفی، زیرساخت، سرمایه و وجوه عملیاتی، و زمان.1.6.14 ترکیب احتمالات یک رویداد و عواقب ان ( دستورات ISO/IEC)نکته: نتایج بر روی سازمان تاثیرگذار می باشد. آن ها ممکن است در کاربر معمول یا فرصت های معمول، به صورت منفی باشند.1.6.15 مدیریت ریسک

فعالیت های هماهنگ برای مدیریت و کنترل سازمان با توجه به ریسک ((ISO/IEC Guide 73.1.6.16 سهامدارجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1.6.17 طرح کلی سازمان در مورد پیشرفت، به شرح کاربرد اثربخش منابع در پشتیبانی از منابع در فعالیت های آینده اش می پردازد. آن شامل تنظیم اهداف و طرح نوآوری برای فعالیت می باشد.1.6.18 استفاده از فناوری اطلاعاتبرنامه ریزی، طراحی، توسعه، عملیات، مدیریت، و کاربرد فناوری اطلاعات برای تامین نیاز کسب و کار. آن شامل تقاضا، عرضه، خدمات فناوری اطلاعات توسط واحدهای کسب و کار داخلی، واحد فناوری اطلاعات متخصصان، یا ملزومات خارجی و سرویس های کاربردی می باشد ( همانند مواردی که نرم افزار را به عنوان خدمات ایجاد می کند).چارچوبی برای حاکمیت شرکتی مناسب فناوری اطلاعات

2.1 اصولاین بخش 6 اصل را در مورد حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات مناسب نشان می دهد.این اصول عملکردهای مطلوب را برای هدایت تصمیم گیری نشان می دهد. شرح هر اصل اشاره ای به آنچه که می بایست روی دهد دارد، اما نشان نمی دهد که چگونه، چه وقت، یا توسط چه کسی این اصول به اجرا در می آیند به این ترتیب این جنبه ها بستگی به ماهیت سازمانی دارد که این اصول را به اجرا در می آورد. مدیران می بایست مد نظر داشته باشند که این اصول بکار گرفته شود.2.1.1 اصل 1: مسئولیتافراد و گروه ها درون سازمان به درک و پذیرش مسئولیتشان در ارتباط با عرضه و تقاضا برای فناوری اطلاعات می پردازند. کسانی که دارای مسئولیت این عملکرد می باشند، همچنین دارای مجوزی برای اجرای این فعالیت ها می باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.استراتژی کسب و کار سازمان قابلیت حال و آینده فناوری اطلاعات را تحت تاثیر قرار می دهد؛ طرح استراتژیک برای فناوری اطلاعات، به تامین نیازهای کنونی و آینده استراتژی کسب و کار سازمان می پردازد.2.1.3 اصل 3: فراگیریفراگیری فناوری اطلاعات بر مبنای دلایل معتبری می باشد، که بر مبنای تجزیه و تحلیل مناسب و مستمر، به همراه تصمیم گیری مشخص و شفاف می باشد. تعادلی بین مزایا، فرصت ها، هزینه ها، و ریسک ها در موارد کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد.2.1.4 اصل 4: عملکردفناوری اطلاعات بر مبنای اهداف پشتیبانی از سازمان، ایجاد خدمات، سطح خدمات و کیفیت خدمات مورد نیاز برای تامین شرایط کسب و کار آینده و حال می باشد.2.1.5 اصل 5: انطباقجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.2.1.6 اصل 6: عملکرد انسانیسیاست فناوری اطلاعات، عملکردها، و تصمیمات به اثبات ملاحظات مربوط به عملکرد انسانی شامل نیازهای کنونی و توسعه یافته تمام افراد در فرایندسازی می باشد.2.2 مدل

مدیران می بایست نظارتی بر روی فناوری اطلاعات از طریق سه فعالیت اصلی داشته باشند:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.b) مدیریت اماده سازی و اجرای طرح ها و سیاست ها برای اطمینان از این مورد که استفاده از فناوری اطلاعات اهداف کسب و کار را تامین می کند.c) ارزیابی انطباق با سیاست ها، و عملکرد در برابر طرح.شکل 1، مدل نظارتی فناوری اطلاعات را از سیکل ارزیابی مدیریت – نظارت نشان می دهد. متنی که به دنبال شکل 1 آمده است به توضیح عوامل و روابط نشان داده شده می پردازد.شکل1. مدلی برای حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعاتجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مدیران می بایست به بررسی و قضاوت بر روی استفاده حال و آینده از فناوری اطلاعات، شامل استراتژی ها، اهداف و مقدمات تهیه ( به صورت درونی، بیرونی، یا هر دو بپردازند).در ارزیابی کاربرد فناوری اطلاعات، مدیران می بایست فشارهای داخلی و خارجی را که بر روی کسب و کار وجود دارد، همانند تغییرات فناوری، رویکرد های اجتماعی و اقتصادی، و تاثیرات سیاسی، ارزیابی کنند.مدیران می بایست ارزیابی مستمر را بر مبنای تغییر فشار مد نظر قرار دهند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.رهبریمدیران می بایست مسئولیت ها را مشخص کرده، و به مدیریت اماده سازی و اجرای طرح و سیاست ها بپردازند. طرح ها می بایست مسیر را برای سرمایه گذاری در پروژه های فناوری اطلاعات و عملیات فناوری اطلاعات ایجاد کنند. این سیاست ها می بایست عملکردها را در استفاده از فناوری اطلاعات ایجاد کنند.مدیران می بایست این اطمینان را ایجاد کنند که انتقال پروژه به وضعیت عملیاتی به صورت مناسبی طراحی و مدیریت می گردد، و همچنین تاثیر کسب و کار و فعالیت های عملیاتی، و همچنین سیستم های فناوری اطلاعات موجود و زیرساخت ها را ملاحظه کنند.مدیران می بایست به گسترش فرهنگ نظارت دقیق فناوری اطلاعات در سازمانشان با ملزم کردن مدیران برای ایجاد اطلاعات بموقع بپردازند، تا منطبق با این دستورات بوده و دارای انطباقی با شش اصل نظارتی باشند.در صورت نیاز، مدیران می بایست به مدیریت نظریات و طرح ها به منظور تایید برای مد نظر قرار دادن نیازهای مشخص بپردازند.نظارتمدیران می بایست به نظارت عملکرد فناوری اطلاعات از طریق سیستم سنجشی مناسب بپردازند. ان ها می بایست این اطمینان را ایجاد کنند که عملکرد همگام با طرح ها، به ویژه در ارتباط با اهداف کسب و کار باشد.مدیران همچنین می بایست این اطمینان را ایجاد کنند که فناوری اطلاعات منطبق با تعهدات خارجی ( مقررات، قوانین، عرف، قرارداد) و قعالیت های خارجی باشد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.دستورالعمل های مرتبط به حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات3.1 کلیاتبخش های بعدی دستورالعمل هایی را برای اصول کلی نظارت فناوری اطلاعات و فعالیت های مورد نیاز برای اجرای اصول فراهم می کند.فعالیت های توصیف شده جامع نبوده بلکه نقطه شروعی را برای بحث مسئولیت های مدیران برای نظارت فناوری اطلاعات ایجاد می کند. یعنی، فعالیت های شرح داده شده به عنوان دستورالعمل های پیشنهادی برای نظارت فناوری اطلاعات می باشد.مسئولیت هر سازمان به طور مجزا این می باشد، تا به تعیین فعالیت های خاص برای اجرای اصول پرداخته، و توجهی در ارتباط با ماهیت سازمان، و تجزیه و تحلیل مناسب ریسک ها و و فرصت های استفاده از فناوری اطلاعات داشته باشد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.3.2 اصل 1: مسئولیتارزیابیمدیران می بایست به ارزیابی گزینه های مربوط به تعیین مسئولیت ها در مورد کاربرد آینده و حال فناوری اطلاعات بپردازند. در ارزیابی این گزینه ها، مدیران می بایست اطمینانی را در مورد کاربرد موثر، کارآمد و قابل قبول و ارائه فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اهداف کسب و کار حال و آینده ایجاد کنند.مدیران می بایست به ارزیابی صلاحیت کسانی که مسئولیت تصمیم گیری در مورد فناوری اطلاعات به آن ها داده می شود، بپردازند. معمولا، این افراد به عنوان مدیران کسب و کار می باشند که مسئول اهداف کسب و کار سازمان و عملکرد بوده، که توسط متخصصان فناوری اطلاعات تعیین می گردند که به درک ارزش کسب و کار و فرایندها می پردازند.


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ISI مدیریت

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

مقاله ISI مدیریت

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

دانلود ISI مدیریت

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

ترجمه مقاله مدیریت

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دریافت مقاله مدیریت

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI

خرید ترجمه ISI مدیریت

مقاله انگلیسی با ترجمه

ترجمه مقاله ISI مدیریت

دانلود رایگان مقاله ISI

دانلود مقاله ISI مدیریت

مقاله رایگان ISI مدیریت

خرید ترجمه مقاله مدیریت

دانلود ترجمه ISI مدیریت

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

دانلود مقاله جدید مدیریت

مقالات رایگان ISI مدیریت

دریافت مقالات ISI مدیریت

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

مقاله ISI با ترجمه مدیریت

مقاله انگلیسی جدید مدیریت

خرید ترجمه انگلیسی مدیریت

فروش ترجمه انگلیسی مدیریت

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله انگیسی مدیریت

ترجمه مقاله انگلیسی مدیریت

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

ترجمه مقالات انگلیسی مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله جدید ISI مدیریت

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دانلود رایگان مقاله ISI مدیریت

دانلود مقالات رایگان ISI مدیریت

Translation of Paper in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی جدید مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی جدید مدیریت

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی مدیریت

Translation of Article in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی رایگان مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت

آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟
فايل پيوست

Abstract Purpose - The purpose of this research is to investigate the role and importance of the annual report as a source of information about public sector entities. Methodology/Approach - This research ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

مقدمه ای در مورد سیستم های اطلاعات حسابداری
فايل پيوست

ABSTRACT In this study, we introduce you to the subject of accounting information systems (AIS), describe the importance of AIS to your future success, and layout some important terms and concepts ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12000 تومان

عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت
فايل پيوست

چکیده تبدیل شرکت به سهامی عام تصمیم آسانی نیست. اجرای این امر مطابق با پروسه عرضه اولیه سهام (IPO) هزینه ها و مزیت های قابل توجهی را دربر می گیرد. حسابداران ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک تحصیل کرده ها- کاربردهای مربوط به حرفه حسابداری
فايل پيوست

Abstract Studies show that students begin to make their career choices during their secondary education and for many their educational and occupational aspirations are quite fixed by the time they enter ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
فايل پيوست

Purpose Accounting, “the provision of information relating to economic transactions” (Whittington, 1983, p. 1), is intellectually dependent on “marginalist economics” (Tinker et al., 1982, pp. 184, 193); that is, the neo-classical ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اهداف مناسب در شرکت گود گرین
فايل پيوست

Abstract This case addresses the “gray” area associated with the use of accounting discretion as it relates to expense line item reclassifications. Such a context allows for an examination of the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 6000 تومان

اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
فايل پيوست

Abstract This study attempts to extend knowledge of Financial Leverage (FL), firm growth (FG) and Financial Strength (FS) in the listed Sri Lankan companies. Most of the scholars have studied of ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

52 ابزار برای حسابداری مدیریتی
فايل پيوست

Abstract Sometimes it is very difficult to find out accumulate information about techniques and tools of management accounting. It create hazardous for the searcher to find out the techniques and tools ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

حقایق در مورد گسب (هیات استانداردهای حسابداری دولتی)
فايل پيوست

Abstract The Governmental Accounting Standards Board (GASB) was organized in 1984 by the Financial Accounting Foundation (FAF) to establish standards of financial accounting and reporting for state and local governmental entities. ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیرات سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای بر فرایندهای حسابداری
فايل پيوست

Abstract The advent of the IT-led era and the increased competition have forced companies to react to the new changes in order to remain competitive. Enterprise resource planning (ERP) systems offer ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبندهای افقی (JIS Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Horizontal Bracing (JIS) Standard Drawing - Sample 2 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 10 تیپ متفاوت اتصال بادبندهای افقی: 3 تیپ جهت اتصال نبشی دوبل، 4 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبندهای افقی (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Horizontal Bracing (DIN) Standard Drawing - Sample 1 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل 7 تیپ متفاوت اتصال بادبندهای افقی: 3 تیپ جهت اتصال نبشی دوبل، و 4 تیپ ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات نرده محافظ
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Handrail Details Standard Drawing فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل نرده های محافظ، جزئیات اتصال نرده های محافظ به سازه های فولادی، جزئیات اتصال نرده های محافظ به ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال ساده (مفصلی) صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۵
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Simple Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 5 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (مفصلی) جهت پروفیلهای HEA280 & HEB300~HEB800 می باشد. امیدواریم دانش، تجربه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (JIS Profiles) - مجموعه ۴
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (JIS) Standard Drawing - Sample 4 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای H 150x150x7x10 ~ H 498x432x45x70 می ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۳
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 3 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای HEA180 ~ HEA360 و HEB180 ~ ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۲
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 2 فایل dwg حاضر شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) جهت پروفیلهای HEB200 ~ HEB650 می باشد. امیدواریم دانش، تجربه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال گیردار صفحه ستون (DIN Profiles) - مجموعه ۱
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Fixed Column Base Plate (DIN) Standard Drawing - Sample 1 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل اتصال صفحه ستون (گیردار) در دو دسته بندی مجزا: ستونهای بادبندی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (JIS Profiles) - مجموعه ۶
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (JIS) Standard Drawing - Sample 6 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل تیپهای مختلف از اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای: L75x75x6~2L200*200*25 - C150x75x6.5x10~2C250x90x9x13 - H100x100x6x8~H300x305x15x15 ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

نمونه نقشه استاندارد جزئیات اتصال بادبند قائم (ناودانی DIN) - مجموعه ۵
فايل پيوست

نمونه نقشه استاندارد Vertical Bracing Connection (DIN Channels) Standard Drawing - Sample 5 مجموعه پیش رو شامل جزئیات کامل 6 تیپ متفاوت اتصال بادبند قائم جهت پروفیلهای ناودانی: 2UNP80~2UNP200 می باشد. امیدواریم ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: عمران

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018