مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال- پروتکل اینترنتی شناختی Towards a Cognitive TCP-IP Network Architecture

AbstractThe principal aim of cognitive networking is to equip traditional networks with some sort of intelligence, in order to make them evolve and achieve higher levels of performance than those that can currently be achieved [1]. Typical characteristics of cognitive networks are the ability to monitor the environment they are deployed in, to take reasoned actions based on current conditions towards an end-to-end objective, and to learn from past experience. Such enhanced networks will likely be characterized by a nonnegligible complexity, which can be tolerated if accompanied by relevant benefits, such as performance increase or mitigation of management burden.چکیده فارسیهدف اصلی شبکه بندی شناختی، تجهیز شبکه های قدیمی با مجموعه ای از اطلاعات به منظور توسعه آن ها و دستیابی به سطوح بالاتری از عملکرد نسبت به مواردی که در حال حاضر قابل دسترسی می باشد، است.ویژگی اصلی شبکه های شناختی، قابلیت ارزیابی شرایطی می باشد که در ان بکار گرفته می شوند، تا واکنش های منطقی را بر مبنای شرایط کنونی به سمت اهداف بهم پیوسته و استفاده از تجارب گذشته ایچاد کند. چنین شبکه های توسعه یافته ای توسط پیچیدگی غیر قابل اغماضی مشخص می گردند، که اگر همراه منافع مرتبط، همانند افزایش عملکرد یا کاهش هزینه های مدیریتی باشد، قابل تحمل است.طرح های شناختی مختلف تا به حال در تحقیقات گذشته مطرح شده اند، که در محدوده تعریف چارچوب کلی، تا معماری گره شناختی، و کاربردهای خاص، می باشند.


مشخصات

مشخصات

توسط: C. Facchini, F. Granelli تعداد صفحات متن اصلی: 3 تعداد صفحات متن ترجمه: 3 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۵ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: قرار گرفتن در مسیر معماری شبکه پروتکل کنترل نقل و انتقال- پروتکل اینترنتی شناختی حجم: 96.26 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Towards a Cognitive TCP-IP Network Architecture

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف این مقاله توضیح مفاهیمی می باشد که در بررسی های قبلی نیز مد نظر قرار داده ایم، که توضیح می دهیم چگونه الگوی شبکه بندی شناختی باعث پر کردن خلاء بین طرح های سرویسگرا شده و آن ها را با استفاده از استدلال اطلاعات بیرونی ، یعنی اطلاعاتی که بطور موضعی در دسترس نبوده و در جاهای دیگری شبکه مد نظر قرار می گیرد، توسعه می دهد. این باعث می شود که فرایند شناختی به دورنمای جهانی از شبکه دست یابند، که باعث تسهیل پیشرفت بهترعملکردهای به هم پیوسته می گردد.این بخش های اصلی که طرح های مورد نظر را ایجاد می کند در شکل 1 نشان داده شده است.

آن ها عبارتند از

- عملکرد و درک متغیرها

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.- مدخل های شناختیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید. هدف اصلی متغیرهای دریافتی مد نظر قرار دادن شرایط می باشد تا موضوعات مهم مد نظر قرار گیرد. زمانی که تغییرات مربوطه روی می دهد، متغیرهای دریافتی موارد بروز شده را به مدخل های شناختی می فرستند. به منظور کاهش دادن پیچیدگی طرح، قصد داریم تا موارد مشخص شده را مد نظر قرار دهیم. در نتیجه، مدخل های شناختی نمی تواند این اندازه ها را نسبت به متغیرهای دریافتی مد نظر قرار داده و به صورت مجزا با استفاده از اطلاعات موجود استدلال می گردد.شکل1- نمای سطح بالا طرح شبکه شناختی مطرح شدهجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید. تمام این گره ها می بایست پروتکل مدیریت شناختی را مد نظر قرار دهند، که برای انتقال در شبکه بر مبنای اطلاعات جمع آوری شده توسط متغیرهای دریافتی و دستورات مربوط به پیکره بندی متغیرهای عملیاتی ، مورد استفاده قرار می گیرد. این نکته ارزش گفتن دارد که، در حالی که گره شناختی به اجرای پروتکل مدیریت شناخت می پردازد، نیازی وجود ندارد تا متغیرهای دریافتی و عملیاتی را داشته باشیم. برای مثال، دسترسی بی سیم متمرکز تنها با قابلیت استدلال مد نظر قرار گرفته، و موارد بر.زرسانی را دریافت کرده و دستورات را به ایستگاه های بی سیم مربوطه ارسال می کند.نقش نهادهای شناختی به اجرا در آوردن فعالیت های استدلالی، به ویژه از طریق جمع آوری اطلاعات و بررسی استدلال صورت گرایی مشخص می باشد، تا به مدیریت متغیرهای عملیاتی در شبکه بپردازد. ما عمدا قصد داریم تا نهادهای شناختی را از صورت گرایی استدلالی تفکیک کنیم، تا به هیچ وجه به محدود کردن طراحان شبکه نپردازیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید. توجه به این نکته مهم می باشد که هیچ محدودیتی بر روی تعداد مدخل های شناختی قرار ندارد: ما امکان ایجاد شرایط چندگانه را در شبکه های مشابه مد نظر قرار می دهیم. در واقع، ایجاد شبکه شناختی تحت تاثیر مقیاس های جهانی قرار می گیرد، این احتمال وجود دارد که بسیاری از گره ها می بایست خودشان را برای به اجرا در آوردن اهداف مشابه هماهنگ سازند، یا در مفاهیم کلی تر، فرایندهای شناختی را به کل شبکه توسعه دهند.در نتیجه، تحقیقات آینده تمرکزش را بر روی تجزیه و تحلیل حضور نهادهای استدلال چندگانه در شبکه های یکسان قرار می دهد و هدف ان بررسی مزایا و معایب مراحل استدلال توزیع شده و متمرکز می باشد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید. 


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

معماری شبکه

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

دریافت مقاله کامپیوتر

پروتکل اینترنتی شناختی

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

پروتکل کنترل نقل و انتقال

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015