مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی A new probability model for insuring critical path problem with heuristic algorithm

AbstractIn order to obtain an adequate description of risk aversion for insuring critical path problem, this paper develops a new class of two-stage minimum risk problems. The first-stage objective function is to minimize the probability of total costs exceeding a predetermined threshold value, while the second-stage objective function is to maximize the insured task durations. For general task duration distributions, we adapt sample average approximation (SAA) method to probability objective function. The resulting SAA problem is a two-stage integer programming model, in which the analytical expression of second-stage value function is unavailable, we cannot solve it by conventional optimization algorithms. To avoid this difficulty, we design a new hybrid algorithm by combining dynamic programming method (DPM) and genotype-phenotype-neighborhood based binary particle swarm optimization (GPN-BPSO), where the DPM is employed to find the critical path in the second-stage programming problem. We conduct some numerical experiments via a critical path problem with 30 nodes and 42 arcs, and discuss the proposed risk averse model and the experimental results obtained by hybrid GPN-BPSO, hybrid genetic algorithm (GA) and hybrid BPSO. The computational results show that hybrid GPN-BPSO achieves the better performance than hybrid GA and hybrid BPSO, and the proposed critical path model is important for risk averse decision makers.Keywords: Critical path; Probability model; Stochastic optimization; Minimum risk criterion; Hybrid algorithmچکیده فارسیبرای بدست آوردن شرح کافی در مورد ریسک مخالفت با ضمانت مشکل مسیر بحرانی، این مقاله رده جدیدی از مسائل ریسک حداقل دو مرحله ای توسعه می دهد. تابع هدف مرحله اول برای به حداقل رساندن احتمال وجود هزینه های مجموع متجاوز از مقدار آستانه از پیش تعیین شده است، در حالی که کار تابع هدف مرحله دوم به حداکثر رساندن طول مدت وظیفه تضمین است. برای توزیع دوره وظیفه عمومی، ما روش تخمین میانگین نمونه (SAA) را برای تابع هدف احتمال اتخاذ می کنیم. مسأله SAA منتج شده یک مدل برنامه نویسی صحیح دو مرحله ای است، که در آن نمود تحلیل از تابع ارزش مرحله دوم قابل دسترس نیست، و ما نمی توانیم آن را با الگوریتم های بهینه سازی مرسوم حل کنیم. برای جلوگیری از بروز این مشکل، ما الگوریتم پیوندی جدیدی با تلفیق روش برنامه نویسی پویا (DPM) و مجاورت ژنوتیپ-فنوتیپ مبنی بر بهینه سازی گروه حروف باینری (DPN-BPSO) طراحی کرده ایم که در آن DPM برای یافتن مسیر بحرانی در مسأله برنامه نویسی مرحله دوم به کار رفته است و ما چند آزمایش عددی از طریق مسأله مسیر بحرانی یا 30 گره و 42 کمان انجام داده ایم و در مورد مدل مغایر ریسک و نتایج تجربی حاصل شده با GPN-BPSO پیوندی، الگوریتم ژنتیک پیوندی (GA) و BPSO پیوندی بحث کرده ایم. نتایج محاسباتی نشان می دهند که GPN-BPSO به عملکرد بهتری نسبت به GA پیوندی و BPSO پیوندی دست می یابد، و مدل مسیر بحرانی پیشنهادی برای تصمیم گیرندگان مخالف ریسک مهم است.واژگان کلیدی: مسیر بحرانی، مدل احتمال، بهینه سازی تصادفی، شرایط ریسک مینیمم، الگوریتم پیوندی


مشخصات

مشخصات

توسط: Zhenhong Li,YankuiLiu, GuoqingYang مجله: Neurocomputing انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 7 تعداد صفحات متن ترجمه: 16 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۸ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی حجم: 408.27 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A new probability model for insuring critical path problem with heuristic algorithm

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

مقدمهدر مسأله مدیریت پروژه پیچیده، ما اغلب از گراف شبکه جهتدار برای شرح وظایف مختلف و روابط میان وظایف استفاده می کنیم. در این چارچوب، کمان ها نشان دهنده وظایف و وزن های کمان ها به عنوان دوره وظیفه متناظر با آن در نظر گرفته شده اند. همچنینی، گره 0 وجود دارد که نشان دهنده آفاز پروژه است و گره n نشان دهنده خاتمه (پایان) آن است. یک پروژه را در صورتی می توان تکمیل شده در نظر گرفت که تمام فعالیت های آن به اتمام رسیده باشند. نتیجه نظری مهم این است که حداقل زمان برای تکمیل تمام فعالیت ها در شبکه فعالیت معادل با طول طولانی ترین مسیر از گره منبع به گره مقصد است. از اینرو، این مسیر، که مسیر بحرانی نامیده شده است، نشان دهنده دنباله فعالیت هایی است که بیشترین زمان را برای تکمیل خواهد گرفت. Chen و همکارانش الگوریتم زمان چند جمله ای را برای یافتن مسیر بحرانی توسعه داده اند و روایی هر کمان را در شبکه فعالیت محدود زمانی تجزیه و تحلیل کرده اند. Guerriero و Talarico روشی کلی برای یافتن مسیر بحرانی در شبکه فعالیت روی کمان قطعی پیشنهاد کرده اند، و این کار را با در نظر گرفتن سه نوع مختلف از محدودیت های زمانی انجام داده اند.حوزه دیگر تحقیق مرتبط با طبیعت تصادفی زمان فعالیت است. به عنوان مثال، Kelley و Moehring احتمالی را تخمین زده اند که یک پروژه با آن احتمال با ضرب العجل های معینی، در صورتی که طول مدت هر فعالیت با قطعیت مشخص نباشد، تکمیل خواهد شد؛ Burt و Garman، Bowman و Mitchell و Klastorin اطلاعات غیر قطعی انبوه را با تکنیک های مبتنی بر شبیه سازی اکتشافی و مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو بهبود داده اند، و Shen و همکارانش مدل های استثنایی و محدود به شانس را برای ضمانت کردن مسائل مسیر بحرانی پیشنهاد کرده اند و استراتژی های تجزیه را برای حل این مدل ها طراحی کرده اند.در این مقاله، ما به مسأله مسیر بهرانی از نقطه نظر جدیدی دست یافته ایم. می دانیم که تناسب شرایط مورد انتظار برای تضمین مسأله مسیر بحرانی بسته به این فرضیه است که فرایند ضمانت می تواند چندین بار تکرار شود، این اساره به قانون اعداد بزرگی دارد که در دراز مدت هزینه میانگین را تحمیل می کنند که معادل با هزینه مورد انتظار است. اما این فرضیه اغلب تعدیل شده نیست و از اینرو هزینه مورد انتظار مسأله قابل توجهی برای تصمیم گیرندگان مخالف ریسک می باشد. از طرف دیگر، راه حل بهینه مسأله مقدار مورد انتظار می تواند تنها از دستیابی به هزینه مورد انتظار متناظر با احتمال نسبتاً کمی اطمینان بدهد. متعاقباً، تصمیم گیرندگان مخالف ریسک راه حل مسأله مقدار پیش بینی شده را بهینه در نظر نمی گیرند. در عوض، آنچه مطلوب است راه حلی است که از احتمال کم وجود هزینه های بسیار بالا اطمینان بدهد. این ملاحظات ما را به سمت اتخاذ شرایط ریسک مینیمم در ضمانت مسائل مسیر بحرانی هدایت می کنند. در مسأله مسیر بحرانی دو مرحله ضمانت تصادفی دو مرحله ای، تابع هدف مرحله اول شامل به حداقل رساندن احتمال هزینه های متجاوز از مقدار آستانه از پیش تعیین شده است، در حالیکه وظیفه تابع هدف مرحله دوم به حداکثر رساندن طول مدت وظیفه تضمین شده است. برای توزیع های دوره وظیفه عمومی، ما روش SAA را برای تابع هدف احتمال اتخاذ کرده ایم و مسأله مسیر بحرانی تضمینی شده اولیه را به نوع SAA متناظر با آن تغییر داده ایم. در مورد این روش تقریب برای مدل محدود به شانس و مدل مقدار مورد انتظار در بخش (13-11) بحث شده است. چون مدل SAA منتجه متعلق به رده مسائل با سختی NP است، ما نمی توانیم آن را با الگوریتم های بهینه سازی مرسوم حل کنیم. در این مقاله، ما الگوریتم های تکاملی (EA ها) را برای حل مسأله مسیر بحرانی SAA به کار می بریم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ادامه این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است: در بخش 2 رده جدیدی از مسائل مسیر بحرانی ضامن تصادفی دو مرحله ای مخالف ریسک ارائه می شود. در بخش 3، ما روش SAA را برای تابع هدف احتمال اتخاذ می کنیم، و به مسأله مسیر بحرانی ضمانت اصلی را به نوع SAA متناظر آن برمی گردانیم، که می تواند به عنوان مدل برنامه نویسی صحیح دو مرحله با معرفی متغیرهای باینری علاوه بر سازمان مجددا طراحی شود. برای حل مسأله مسیر بحرانی SAA منتج شده بخش 4 الگوریتم پیوندی جدیدی با ادغام DPM و GPN-BPSO طراحی می کند. در بخش 5 مسأله مسیر بحرانی با 30 گره و 42 کمان ارائه شده است و چند آزمایش عددی برای نشان دادن کارایی GPN-BPSO پیوندی انجام شده است. در بخش 6 مباحثات تفصیلی در مورد مدل مسیر بحرانی ضامن پیشنهادی و نتایج آزمایشی ارائه شده است. در نهایت، در بخش 7 نتیجه کیری شده است.2- فرمولاسیون مسأله مسیر بحرانی ضامن تصادفی و مرحله مخالف ریسکجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.شاخص ها:

i: شاخص گره ها، (نیاز به دانلود ترجمه)جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.پارامترها: N={0,1,…,n} : مجموعه گره ها در شبکه؛جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.G(N,A): گراف جهتدار نشان دهنده وظایفی که باید در پروژه پیچیده تکمیل شوند؛: مجموعه گره های مجمور از گره i، ؛: مجموعه گره های مجاور به گره i، (نیاز به دانلود ترجمه) ؛جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ω : سناریویی از Ω هزینه کمان ضامن: دوره وظیفه ضمانت نشده کمان (نیاز به دانلود ترجمه) در سناریوی ؛: دوره وظیفه ضمانت شده کمان (نیاز به دانلود ترجمه) در سناریوی ؛Θ: تابع غیرکاهشی زمان تکمیل وظیفه ای که طول مسیر بحرانی را در مرحله دوم برای هر سناریو از ω اصلاح می کند؛جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.φ ̅: هزینه مجاز ماکسیمم از پیش تعیین شده.

متغیرهای تصمیم:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.X: بردار تصمیم (xij) در (نیاز به دانلود ترجمه) با (نیاز به دانلود ترجمه) که تعداد کمان ها در شبکه است؛: 1 اگر کمان (i,j) بخشی از یک مسیر بحرانی شناخته شده در سناریوی ω باشد، و در غیر اینصورت 0؛تابع هدف مرحله دوم:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.محدودیت های مرحله دوم:

اولین محدودیت قانون تخصیص منفرد را تحمیل می کند:

محدودیت دوم روی محدودیت های تعادل روند برای مجاورت مسیر بحرانی تأکید می کند: جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.= 1 (نیاز به دانلود ترجمه) اگر کمان (i,j) بخش از مسیر بحرانی شناخته شده در سناریوی ω باشد:در غیر اینصورت.از اینرو، مسأله برنامه نویسی مرحله دوم را می توان به صورت زیر ایجاد کرد:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در نتیجه، هزینه های مجموع تحمیل شده در دو رحله را می توان با تابع تصادفی زیر نشان داد:که در آن (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد. برنامه نویسی تصادفی مرسوم از آن نظر خطرآفرین است که در رابطه با بهینه سازی شرایط استثنایی برای هزینه تصادفی (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد، که در آن مجموع هزینه مرحله اول و مقدار مورد انتظار هزینه مرحله دوم به حداقل رسانیده شده است. این منجر به ایجاد تابع هدف زیر شده است:تناسب شرایط موردانتظار برای مسأله مسیر بحرانی تضمین شده بسته به این فرضیه است که فرایند تضمین کردن می تواند چندین مرتبه تکرار شود، و این اشاره به قانون اعداد بزرگی دارد که در طولانی مدت هزینه میانگین را برابر هزینه مورد انتظار خواهند کرد. اما، این فرضیه در اغلب موارد تصدیق شده نیست و از اینرو ممکن است هزینه مورد انتظار خیلی جالب توجه تصمیم گیرندگان مخالف ریسک نباشد. به علاوه، راه حل بهینه مسأله مقدار مورد انتظار تنها می تواند از حصول هزینه پیش بینی شده متناظر با احتمال نسبتاً کمی اطمینان بدهد. این ملاحظات اشاره به این دارند که تصمیم گیرندگام مخالف ریسک راه حل مسأله مقدار مورد انتظار را بهینه در نظر نخواهند گرفت. در عوض، آنچه مطلوب است راه حلی است که تضمین کننده احتمال کم وجود هزینه های بسیار بالاست. مسأله مسیر ربحرانی ضامن ریسک مینیمم مسأله به حداقل رساندند احتمال هزینه های کلی متجاوز از مقدار آستانه از پیش تعیین شده (نیاز به دانلود ترجمه) است که می تواند سطح ورشکستگی یا محدودیت بودجه باشد. تابع رسمی هدف مرحله اول به صورت زیر است:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.با تلفیق (1) و (2)، می توانیم مدل برنامه نویسی مسیر بحرانی ضامن تصادفی دو مرحله ای به شکل زیر ایجاد کنیم:که در آن (نیاز به دانلود ترجمه) مقدار بهینه مسأله برنامه نویسی 1-0 زیر است:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ابتدا، فرض بر این است که متغیر تصمیم مرحله اول (نیاز به دانلود ترجمه) باید محدودیت (الزام) تعیین کننده را برطرف نمایدکه در آن (نیاز به دانلود ترجمه) تعداد کمان ها در شبکه است.ثانیاً، برای تعریف راه حل عملی مسأله (3)، ما محدودیت های علاوه بر سازمانی در رابطه با x ارائه می کنیم. D2 را برابر مجموعه تمام بردارهای x در (نیاز به دانلود ترجمه) قرار دهید که برای آن ها مسأله (4) راه حل عملی (نیاز به دانلود ترجمه) را برای بیشتر مقادیر محقق ممکن (نیاز به دانلود ترجمه) از بردار تصادفی ξ دارد، یعنی مسیر بحرانی را می توان تقریباً برای هر سناریویی از ω یافت. اگر (نیاز به دانلود ترجمه) اشاره به طول مسیر بحرانی مسأله (4) داشته باشد، بنابراین می توانیم D2 را به شرح زیر نشان دهیم:در نهایت، ناحیه محتمل D از مسأله (3) به صورت (نیاز به دانلود ترجمه) تعریف شده است.توجه داشته باشید که در مسأله (4)، کار تابع هدف به حداکثر رسادن مجموع طول مدت وظایف است، اولین محدودیت قانون تخصیص منفرد را تحمیل می کند، دومین محدودیت روی شرایط تعادل جریان برای مجاورت مسیر بحرانی تأمید دارد، و آخرین محدودیت روی متغیر y بی 0 و 1 محدودیت قایل می شود. بنابراین مسیر بحرانی مسأله (4) را همواره می توان برای هر سناریو و تصمیم مرحله اول یافت. یعنی، مسألخ (3) مسأله برنامه نویسی صحیح تصادفی دو مرحله ای ارجاعی کامل است. بنابراین، (نیاز به دانلود ترجمه) است، و ناحیه عملی مسأله (3) به صورت زیر است:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.3- مسأله مسیر بحرانی تضمینی SAAدر این بخش، ما روش SAA را برای تابع هدف احتمال اتخاذ می کنیم. در نتیجه، می توانیم مسأله مسیر بحرانی متضمن اصلی (3) را به مدل SAA متناظر آن بازگردانیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اجازه دهید z بردار باینری باشد که مولفه های آن (نیاز به دانلود ترجمه) در صورتی مقدار 1 به خود بگیرند که مجموعه متناظر از محدودیت های آن باید برطرف شوند و در غیر اینصورت صفر هستند. به علاوه، ما عدد مثبت به اندازه کافی بزرگ M را معرفی می کنیم به گونه ای که نابرابری زیر صادق باشدطبق قانون اعداد بزرگ، تابع احتمال SAA می تواند به شکل زیر ارائه شوددر نتیجه، مسأله مسیر بحرانی ضمانت شده اصلی می تواند با مدل SAA زیر جایگزین شودجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مسأله (8) یک مسأله برنامه نویسی صحیح دو مرحله ای است، که در آن نمود تحلیلی تابع مقدار دو مرحله ای (نیاز به دانلود ترجمه) غیر قابل دسترس است. از اینرو، مسأله (8) نمی تواند با الگوریتم های عددی مرسوم حل شود، روش های راه حل اکتشافی آن در بخش بعدی طراحی شده اند.4- روش های راه حل اکتشافیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.1-4- یافتن مسیر بحرانیبرای حل مسأله (8)، یافتن مسیر بحرانی به طرز کارامد در مسأله برنامه نویسی دو مرحله ای الزامی است. ما با مشخصه های ساختاری شبکه مسیر بحرانی و اصل بهینگی برنامه نویسی پویا، DPM را برای بروز رسانی طولانی ترین مسیر در شبکه بکار برده ایم. فرمول محاسباتی به شکل زیر است:که در آن (نیاز به دانلود ترجمه) نشان دهنده طولانی ترین مسیر از گره i از آغاز پروژه است، (نیاز به دانلود ترجمه) نشان دهنده دوره وظیفه تضمین نشده ای از (نیاز به دانلود ترجمه) است و (نیاز به دانلود ترجمه) در صورتی که کمان (i,j) تضمین شده باشد یک است، و در غیر اینصورت صفر است.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در این بخش فرعی، ما الگوریتم پیوندی جدیدی برای حل مسأله (8) طراحی می کنیم، که در آن DPM در یک GPN-BPSO تعبیه شده است. در این الگوریتم پیوندی، DPM برا یافتن مسیر بحرانی در مسأله برنامه نویسی مرحله دوم بکار رفته است، و GPN-BPSO برای جستجوی محل بهینه مسأله مسیر بحرانی تضمین شده مورد استفاده قرار گرفته است.ما در الگوریتم پیشنهادی خود مفهومی از ژنوتیپ-فنوتیپ را اتخاذ می کنیم که بطرز گسترده ای در زیست شناسی مورد استفاده قرار گرفته است. عموماً، ژنوتیپ به معنای پیام های ژنتیکی است که حامل آن ها ژن های فرد است، و فنوتیپ اشاره به تمام مشخصه های عینی یک فرد دارد نظیر وضعیت ظاهاری و فیزیولوژی داخلی. فنوتیپ خصوصاً بواسطه ژن ها، محیط و شیوه زندگی تعیین شده است. از اینرو، فنوتیپ مخصوصاً مرتبط با ژنوتیپ است، در حالی که برخی از پیام های ژنتیکی بواسطه فنوتیپ ها حرکت می کنند، درست شبیه رابطه میان ذره زایش و شتاب تعیین موقعیت ذره در BPSO. تحت این ملاحظات، ما ژنوتیپ و فنوتیپ را به ترتیب برای نشان دادن شتاب و پارامترهای موقعیت باینری بکار برده ایم.از طرف دیگر، در BPSO اصلی، شتاب طبق جهت بهترین موقعیت فردی و بهترین موقعیت کلی بروز رسانی شده است. در این مقاله، ما فرایند بروز رسانی را در مجاورت آن در نظر می گیریم، و شتاب را در جهت بهترین ذرات در مجاورت و بهترین ذره کلی تعیین می کنیم.بر مبنای ملاحظات بالا، ما از BPSO تغییر یافته با عنوان مجاورت ژنوتیپ-فنوتیپ به عنوان GPN-BPSO یاد می کنیم. با شرکت دادن DPM در GPN-BPSO، م توانیم GPN-BPSO پیوندی جدیدی برای حل مسأله مسیر بحرانی ضمانت شده طراحی کنیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مقدار دهی اولیه (شروع کردن): ما بطور تصادفی بردار موقعیت فنوتیپ باینری (نیاز به دانلود ترجمه) را از (نیاز به دانلود ترجمه) ایجاد می کنیم، و بردار موقعیت ژنوتیپ را به صورت (نیاز به دانلود ترجمه) مقداردهی اولیه می کنیم. با تکرار این فرایند به تعداد Psize مرتبه، می توانیم زوج های ذرات فنوتیپ و ژنوتیپ اولیه Psize (نیاز به دانلود ترجمه) را ایجاد کنیم.ارزیابی: Fit(.) را برابر تاب تناسب قرار دهید. مقدار تابع آن با فرمول زیر محاسبه شده استشتاب بروز رسانی مبتنی بر مجاورت، ذره ژنوتیپ و فنوتیپ: در این عملیات، ابتدا لازم است Pbest,i را با بالاترین تناسب قبلی برای هر ذره ژنوتیپ xp,i بیابیم و بهترین ذره کلی Gbest را با بالاتریت تناسب در کل گروه فنوتیپ تعیین کنیم. سپس، برای هر i، بردار شتاب vi,d، ذره ژنوتیپ xg,i، و ذرات فنوتیپ xp,i با فرمول های زیر بروز رسانی شده اند:


 برچسب ها: 

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

مدل احتمال

ترجمه مقاله

مسیر بحرانی

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی

Persian Paper

Critical path

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

Persian Article

الگوریتم پیوندی

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

Hybrid algorithm

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

بهینه سازی تصادفی

شرایط ریسک مینیمم

Probability model

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

دریافت مقاله کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

Minimum risk criterion

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

Stochastic optimization

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015