مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی‌: نقش میانجی‌ ‌گری بازاریابی اخلاقی

چکیدهپژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی اخلاقی و نقش آنان بر بهبود عملکرد بازاریابی از طریق اثر میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی و بر مبنای مطالعه‌ای کیفی-کمی صورت گرفته است. بر این اساس در ابتدا با اجرای مصاحبه ساختاریافته به روش دلفی سه مرحله‌ای با تعدادی از مدیران بازاریابی شرکت‌های داروسازی، عوامل مؤثر بر بازاریابی اخلاقی مشخص گردید و در مرحله بعدی به سنجش آن عوامل و عملکرد بازاریابی شرکت با استفاده از پرسشنامه 46 سوالی محقق‌ساخته و همچنین ارزیابی میزان پایبندی شرکت به اصول بازاریابی اخلاقی با بهره‌گیری از پرسشنامه 30 سوالی محقق‌ساخته پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو جامعه کارکنان شرکت داروسازی مهبان دارو به تعداد 385 نفر و داروخانه‌های شهر اصفهان به عنوان مشتریان شرکت به تعداد 341 مورد می‌باشد. روایی پرسشنامه‌ها به دو روش محتوایی و سازه و پایایی آنان با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار Amos 21 و به روش الگوسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی، سازمانی، محیطی خاص و محیطی عام بر بازاریابی اخلاقی و بازاریابی اخلاقی بر عملکرد بازاریابی شرکت تأثیر مستقیم و مثبتی داشته‌اند. سایر نتایج بیانگر نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی در ارتباط با عؤامل مؤثر بر عملکرد بازارایابی شرکت‌های داروسازی می‌باشد.


مشخصات

مشخصات

توسط: علی صفری؛ فاطمه عباسی؛ بهنام گلشاهی مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 22 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی‌: نقش میانجی‌ ‌گری بازاریابی اخلاقی حجم: 1.66 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

شناسایی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی‌: نقش میانجی‌ ‌گری بازاریابی اخلاقی

مقدمه

در گذشته سازمان‌ها بر این باور بودند که رضایت مشتری فقط با دریافت کالا یا خدمت مناسب تامین می‌شود اما در بازار رقابتی موجود مشتریان دیگر تنها به دنبال دریافت خدمات بیشتر و بهتر از عرضه‌کنندگان خدمات و یا تولیدکنندگان محصولات نمی‌باشند امروزه پدیدار شدن جنبش‌های آگاهی بخش اجتماعی‌ انتظار مردم را از سازمان‌ها بالا برده‌ آنان را به این نتیجه رسانده است که سازمان‌ها باید از امکانات وسیع مالی و نفوذ اجتماعی خود برای رفع مشکلات اجتماعی مثل فقر خشونت‌ حفاظت از محیط‌زیست و غیره استفاده کنند ‌بر این اساس با توجه به تغییر انتظار مشتریان‌ داشتن عملکرد موفق درر نظام بازاریابی شرکت‌ها یکی از نگرانی‌های بزرگ و رو به رشد برای محققان و مدیران بازاریابی می‌باشد ‌به‌گونه‌ای که بهر وری بازاریابی و رتبه‌بندی معیارهای عملکرد همواره از اولویت‌های موسسه تحقیقات بازاریابی‌ا بوده است ‌در همین راستا به‌تازگی بیشتر شرکت‌ها ضوابط حرفه‌ای مربوط به اخلاق و باورهای اجتماعی را که متمرکز بر قوانین خاص پذیرا بوده و به رعایت اخلاق بازاریابی‌ به‌عنوان یکی از چالشی‌ترین حوزه‌ها در نظام ارزیابی عملکرد بازاریابی توجه دارند بررسی اجمالی تاریخچه به‌کارگیری اصول بازاریابی در سازمان‌ها نشان می‌دهد که بازاریابی همواره در جوامع متهم به استفاده از دروغ‌ تقلب‌ تجاوز به حریم خصوصی افراد آلودگی‌های زیست‌محیطی‌ ترویج مصرف‌گرایی و غیره بوده است و علت اصلی آن‌ غفلت بیشتر شرکت‌ها از ابعاد اجتماعی و اخلاقی بازاریابی می‌باشد که موجب انجام تخلفات عمده و انحراف از آرمان های بازاریابی در راه افزایش سودآوری شده است‌ بنابراین به‌منظور دوری از اتهامات بیان شده‌ هر شرکت و مدیر بازاریابی باید فلسفه‌ای مبتنی بر مسوولیت اجتماعی و پایبندی به اصول اخلاقی در نظر داشته و بینشی فراتر از آنچه قانونی و مجاز شمرده می‌شود پیدا کند ‌بینشی که مبتنی بر معیارهایی که براساس شرافت شخصی‌ ارزش‌های بنگاه و تامین رفاه بلند مدت برای مصرف‌کننده استوار است امروزه این مفاهیم در مفهوم بازاریابی اخلاقی‌در شرکت‌ها مورد توجه می‌باشد زمانی که مردم درباره بازاریابی اخلاقی صحبت می‌کنند به‌طور معمول به اصول‌ ارزش‌ها و ایده‌هایی اشاره می‌کنند که

راستا شناسایی عوامل موثر در بازاریابی اخلاقی‌ یکی از مباحث مهم برای شرکت‌ها و مدیران بازاریابی می‌باشد برخی مطالعات به نقش محیط فرهنگی‌ دین‌ نظام حقوقی و سیستم سیاسی کشورها در اخلاق‌مداری بازاریابان اشاره کرده‌اند سایر پژوهش‌ها نیز ویژگی‌های فردی و عوامل سازمانی مانتد فرهنگ و سبک رهبری را بر رعایت اخلاق در نظام بازاریابی شرکت‌ها موش دانسته‌اند ‌ماهیت شرکت‌های داروسازی بیانگر آن است که نو خدمات ارائه شده در این دسته از شرکت‌ها با سلامت آحاد جامعه ارتباط نزدیکی داشته و رعایت اخلاق در هر مرحله از فرایند تولید بازاریابی و فروش داروها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار خواهد بود با توجه به موارد مطرح شده در بالا به نظر می‌رسد که پایپندی به اصول اخلاقی در فرایید بازاریابی شرکت‌های داروسازی‌ منجر به ایجاد نگرش مثبت در مشتریان نسبت بهه روش‌های بازاریابی و محصولات شرکت شده و ضمن بالا بردن سطح اعتماد آنان‌ درنهایت ارزش افزوده بیشتری برای شرگ حاصل خواهد نمول‌ روشن است که شناسایی عوامل موثر ل‌ر اخلاق بازاریابی شرکت‌های داروسازی و مشخص کردن نقش بازاریابی اخلاقی در بهبود عملکرد بازاریابان برای مدیران شرکت‌ها در راستای کسب خوش‌نامی در بین سایر رقبا و سودا ‌وری بیشتر از اهمیت خاصی برخوردار باشد براین اساس مسئله حاضر محققان را بر ان داشت که در پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اخلاقی و بررسی تاثیر ان بر بهبود عملکرد بازاریابی شرکت مهیان‌دارو که در پژوهش‌های گذشته چندان به پرداخته نشده است‌ بپردازند بنابراین پژوهش با این سوال اغاز می‌شود که‌: چه عوامل بر بازاریابی اخلای شرگ‌های تآثیر بازاریابی اخلاقی در بهبود عملکرد بازاریابی چه نقشی ایفا می‌کند پیشینه پژوهش بازاریابی در عصر کنونی‌ هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت محصولات خود به ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد نبود نظام ارزیابی و کنترل در سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون

سازمانی تلقی می‌شول که پیامد آن کهولت و ل‌رنهایت مرگ سازمان است ‌در این راستا یکی از مهم‌ترین مفاهیم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است ‌برای سنجش عملکرد نظام بازاریابی به سنجه‌هایی نیاز است‌ سنجه‌های بازاریابی به معنای تمامی شاخص‌هایی است که عملکرد سیستم بازاریابی شرکت‌ها از برنامه‌های تبلیغاتی گرفته تا کانال های توزیع‌ رفتار و ارتباط با مشتریان راا مورد ارزیابی قرار می‌دهد ‌پژوهشگران شاخص‌های مختلفی را برای سنجش عملکرد بازاریابی در تحقیقات خود مطرح کرده‌اند که شافعی ‌ در تحقیق خود با جمع‌بندی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد ارائه شده در مطالعات گذشته‌ به این نتیجه رسید که رویکرد ارتباط با مشتری‌ مالی‌ نوآورانه و پیشبرد فروش دارای سنجه‌های بهتری جهت سنجش عملکرد بازاریابی است‌

براین اساس در این تحقیق به‌منظور سنجش و ارزیابی عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی از سنجه‌های حاصل از تحقیق شافعی که در جدول ١مشاهده می‌شود استفاده شد که دلیل آن‌ انتخاب این سنجه‌ها از سوی مدیران و کارشناسان بازاریابی با توجه به فضای حاکم در بازار ایران بوده است‌ بازاریابی اخلافی نگاهی به ساختار شرکت‌ها نشان می‌دهد که در بین واحدهای عملیاتی‌بازرگانی‌ واحد بازاریابیی حساس‌ترین جایی است که در معرض مسائل و معضلات اخلاقی قرار دارد و البته از طرف دیگر هم می‌تواند شخصیت شرکت را به بهترین شیوه به مصرف‌کنندگان و جامعه نشان دهد اخلاق به استانداردهای هدایتی مربوط به قوانین فلسفه اخلاقی توجه می‌کند

با این نگاه اخلاق بازاریابی‌» مطالعه نظام‌مند چگونگی اجرای استانداردهای اخلاقی در تصمیم‌ها رفتار و پیشنهادهای بازاریابی است ‌پژوهشگران معتقدند توجه به رویکرد اخلاقی در دنیا به‌طور فزاینده‌ای رو به گسترش است و معیارهای اخلاقی به‌سرعت جهانی می‌شوند ‌ندابیسی‌ نتارآجان و لای در پژوهش‌های خود نشان دادند که به‌کارگیری الگوهای ارزشی و اخلاقی در شرکت‌های خصوصی به درک بهتر خواسته‌های مصرف‌کنندگان کمک کرده و منجر به تامین نیازهای مشتری شده است‌ به‌طوری که با تاثیر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان‌ آنان را به خرید محصولات این شرکت‌ها ترغیب کرده و میزان سودآوری را افزایش داده است‌ جمع‌بندی از ابعاد مختلف بازاریابی اخلاقی که در مطالعات مخنلف به آنان اشاره شده است‌ نشان می‌دهد که در مجموع می‌توان شش بعد مسوولیت اجتماعی‌ محصول‌ قیمت‌ تبلیغات‌ توزیع و رفتار کارکنان و مدیران فروش را برای سنجش میزان اخلاق‌مداری در فرایند بازاریابی شرکت‌ها در نظر گرفت ‌بررسی اجمالی از مطالعات پژوهشگران در حوزه بازاریابی اخلاقی روشن‌کنتده این مطلب است که توجه به اخلاقیات در هریک از ابعاد بیان شده در شرکت‌ها باعث ایجاد تمایز در نگاه مشتری شده و عملکرد بازاریابی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد بر این اساس به نظر می‌رسد که رعایت اصول اخلاقی در فرایند بازاریابی شرکت‌های داروسازی‌ منجر به ایجاد نگرش مثبت در مشتریان نسبت به روش‌های بازاریابی و محصولات شرکت شده و درنهایت ضمن بالا بردن سطح اعتماد آنان‌ ارزش افزوده بیشتری برای شرکت حاصل خواهد شد بنابراین فرضیه اول پژوهش به شکل زیر قابل تصور است‌: فرضیه ا بازاریابی اخلاقی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی تاثیر دارد عوامل موثر بر بازاریابی اخلاقی یکی از مباحث مهم در بازاریابی اخلاقی‌ شناسایی عوامل موثر بر آن می‌باشد برخی محققان عواملی را که منجر به کاهش رفتار غیر اخلاقی فروشندگان صنعت بیمه می‌شود شامل موارد ذیر می‌دانند: عوامل سازمانی ‌آموزش اخلاقی به فروشندگان‌ جو اخلاقی سازمان و فشار فروش‌؛

عوامل محیطی ‌شدت رقابت‌ ‌؛ مشخصات محصول ‌پیچیدگی محصول و تنوع محصول‌ ‌سایر پژوهشگران معتقدند که مدیران جوان بیشتر از همکاران مسن خود در موقعیت‌های خاص کسب‌وکار از اصول اخلاقی فاصله می‌گیرند؛ دلیل این امر می‌تواند شور و شوق و جاه‌طلبی آنها برای دستیابی به اهداف کسب‌وکار و ارتقای شخصی باشد ‌نکته جالب توجه این است که عواملی نظیر سن‌ جنسیت و میزان آموزشش مدیران هیج کدام به اندازه موقعیت آنها در ساختار سازمانی‌ درک مدیران از اخلاق را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد ‌ ابرومایتیت ‌هشت عامل مهم موش بر تصمیم‌گیری اخلاقی در بازاریابی را به این شرح بیان کرد: نقطه عطف توسعه اخلاق فردی جهان‌بینی توسعه اخلاقی جامعه انگیزه روابط بین فردی در سازمان ضعف اخلاقی قوانین سازمان‌ تعامل غیر رسمی در روابط سازمانی که درنهایت این عواملل را به دو گروه عوامل سازمانی تقسیم نمول ‌با این حال یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارائه شده در خصوص عوامل موش بر بازاریابی اخلاقی توسط هانت و ویتل ‌ارائه شده است‌ آنان بر اهمیت محیط فرهنگی درر تاثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری اخلاقی تاکید می‌کنند همچنین بر دین‌ نظام حقوقی و سیستم سیاسی تاکید دارند محیط صنعتی‌ محیط حرفه‌ای و محیط سازمانی نیز به‌طور خاص بر شرایط اخلاقی بازرگانان و افراد حرفه‌ای اثر می‌گذارد ‌در این پژوهش‌ محققان نخست مجموعه‌ای از عوامل موثر در بازاریابی اخلاقی را که در مطالعات گذشته به آنان اشاره شد بول‌ جمع‌آوری کرده و در اختیار خبرگان و مدیران بازاریابی شرگ‌های داروسازی قرار دادند سپس به روش مصاحبه دلفی از تعداد ١٠ نفر مدیران شرکت‌های

داروسازی‌ به شناسایی عوامل موثر بر پایبندی به اخلاق در فرایند بازاریابی شرکت‌ها پرداختثد که درنهایت عوامل انتخاب شده در ٤ گروه شامل‌: عوامل فردی عوامل سازمانی عوامل محیطی خاص عوامل محیطی عام تقسیم شدند که در جدول شاخص‌های عملیاتی آنان آورده شده ست

مروری بر پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که گرایش‌های اخلاقی‌ گروه‌های مرجع و اهداف شخصی بازاریابان در پایبندی آنان بر اصول اخلاقی در فرایند بازاریابی شرکت‌ها تاثیر داشته است ‌برخی محققان نیز به نقن عوامل سازمانی بر رعایت اخلاق در فراییدهای سازمانی پرداخته و نشان دادند که فرهنگ‌ اهداف‌ نظام پاداش و تنبیه و رفتار کارکنان بر اخلاق‌مداری آنان نقثن دارند ‌مطالعه دیگر به نقش عوامل موجود در صنعت از قبیل محیط و فرهنگ صنعت و شدت رقابت بر اخلاق‌مداری شرکت‌ها اشاره شده است ‌همچنین پژوهشگران دیگر به بررسی نقش عوامل محیطی از قبیل شرایط فرهنگی‌ اقتصادی‌ قانونیی و سیاسی و تکنولوژیکی بر بازاریابی اخلاقی پرداخته‌اند و معتقدند که این عوامل بر رفتار اخلاقی‌ غیراخلاقی مدیران و کارکنان بازاریابی در شرکت‌های تولیدی و خدماتی تاثیرگذار است با توجه به پیشییه‌های بیان شده‌ فرضیه دوم تا پنجم به شرح زیر قابل تصور است‌:

فرضیه عوامل فردی بر بازاریابی اخلاقی در شرکت‌های داروسازی تآثیر دارد فرضیه عوامل سازمانی بر بازاریابی اخلاقی در شرکت‌های داروسازی تآثیر دارد فرضیه عوامل محیطی خاص بر بازاریابی اخلاقی در شرکت‌های داروسازی تآثیر دارد فرضیه عوامل محیطی عام بر بازاریابی اخلاقی در شرکت‌های داروسازی تآثیر دارد نگاهی کلی به مبانی نظری که تاکنون مطرح شده است‌ نشان می‌دهد که از یک‌سو عوامل فردی‌ سازمانی‌ محیطی خاص و عام در شرکت‌های تولیدی‌خدماتی بر رفتار اخلاقی‌ غیراخلاقی مدیران و کارکنان بازاریابی تآثیرگذار بوده و ابعاد مختلف بازاریابی اخلاقی را تحت تاثیر قرارر داده است و از سوی دیگر سایر پیشینه‌ها بیانگر آن است که رعایت اصول اخلاقی در فرایند بازاریابی شرکت‌ها منجر به ایجاد نگرش مثبت در مشتژیان نسبت به روش‌های بازاریابی و محصولات شرکت شده و درنهایت ضمن بالا بردن سطح اعتماد آنان‌ ارزش افزوده بیشتری برای شرکت حاصل خواهد شد با این حال در کمتر مطالعه‌ای به نقش میانجی‌گر بازاریابی اخلافی در رابطه بین عوامل موثر در عملکرد بازاریابی شرکت‌ها توجه شده است که این مهم پژوهش حاضر را متفاوت از سایر مطالعات صورت گرفته در حوزه قابل بحث تبدیل نموده است‌ براین اساس فرضیه‌های شرح زیر قابل تصور می‌باشند: فرضیه عوامل فردی‌ سازمانی و محیطی عام و خاص از طریق نقش میانجی بازاریابی اخلاقی بر عملکرد بازاریابی در شرکت مورد مطالعه تآثیردارد بر اساس مدل مفهومی ارائه شده در شکل چهار متغیر مستقلل عوامل فردی‌ سازمانی‌ محیطی خاص و محیطی عام به همراه مولفه‌های هر عامل به‌عنوان عوامل موثر بر بازاریابی اخلاقی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند همچنین به منظور سنجش بازاریابی اخلاقی ‌متغیر میانجی‌ از شش آمیخته محصول‌ قیمت‌ تبلیغات‌ توزیع‌ مسوولیت اجتماعی سازمان و رفتار کارکنان فروش بهره گرفته شده است و برای سنجش عملکرد بازاریابی ‌متغیر وابسته‌ از چهارر سنجه مالی‌ پیشبرد فروش‌ سنجه‌های مرتبط با مشتری و سنجه‌های مرتبط با بازار و نوآوری استفاده شده است‌

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که چهار دسته عوامل بیان شده از طریق نقش میانجی‌گری بازاریابی اخلاقی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های داروسازی تاثیر داشته باشند که این روابط در مدل با خط‌چین مشخص شده است‌ روش‌شناسی پژوهبن پژوهش حاضر از جهت هدف‌ کاربردی و از نظر روش‌ ترکیبی ‌کیفی‌‌کمّی‌ می‌باشد این تحقیق شامل دو جامعه آماری است‌ جامعه آماری اول شامل کارکنان شرکتت داروسازی

مهبان دارو است که با اطلاعات به دست آمده از امور اداری شرکت به تعداد ٣٨ نفر می‌باشد جامعه آماری دوم شامل مشتریان این شرکت ‌داروخانه‌ها در شهرستان اصفهان می‌باشند که تعداد آنها با اطلاعات به دست آمده از بخش بازاریابی شرکت مورد تخمین زده شد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران جامعه برای جامعه آماری اول به تعب‌ال نفر محاسبه شب که نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادی بول‌ه است و برای جامعه آماری دوم به تعداد نفر محاسبه شده و نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده می‌باشد در راستای اهداف پژوهش‌ نخست مموعه‌ از عوامل موش در بازاریابی اخلاقی که در مطالعاتت گذشته به آنان اشاره شده بود توسط محققان شده و در اختیار مدیران بازاریابی شرکت‌های داروسازی قرار گرفت‌ سپس به روش مصاحبه دلفی از تعداد ١٠ نفر مدیران بازاریابی و در طی سه مرحله‌ بهه شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اخلاقی شرکت‌های داروسازی پرداخته شد که درنهایت این عوامل به چهار گروه مطرح شده در مدل تقسیم شدند در گام بعدی با ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری داده‌ها از نمونه‌های آماری پژوهش پرداخته شد در این راستا از پرسشنامه ٤٦ سوالی محقق‌ساخته برای سنجش عوامل فردی‌ سازمانی‌ محیطی خاص محیطی عام و عملکرد بازاریابی برمبنای نظرات کارکنان شرکتت مهبان دارو و از پرسشنامه سوالی محقق‌ساخته برای ارزیابی میزان پایبندی شرکت به بازاریابی اخلاقی بر مبنای نظرات مشتریان شرکت ‌داروخانه‌ها استفاده شد روایی پرسشنامه‌ها به دو روش محتوایی با تآیید متخصصان و روش سازه با استفاده از تحلیل عامل تآئیدی مورد سنجش واقع شد به این منظور در مرحله اول گویه‌های سوالی طراحی شده برای سنجش متغیرهای پژوهش در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه و مدیران شرگ‌های داروسازی قرار گرفت و قابلیت سنجشن هرک از سوال‌ها از متغیر و مولفه مربوط به خود توسط خبرگان به‌صورت محتوایی تآئید شد از طرفی در مرحله دوم به‌منظور سنجش روایی سازه‌ای هریک از متغیرهای پژوهش از روش تحلیل عامل تآئیدی بهره گرفته شد در این راستا مدل اندازه‌گیری مربوط به هر متغیر در نرم‌افزار طراحی و سطح برازش هریک از مدل‌های اندازه‌گیری که بیانگر قابلیت سنجش متغیربه‌وسیله گویه‌های سوالی مربوط به خود می‌باشد مورد آزمون واقع شد شاخص‌های کلی برازش الگوهای اندازه‌گیری ‌تحلیل عاملی تآییدی‌ در جدول ٣ ارائه شده است که نشان می‌دهد الگوهای اندازه‌گیری هریک از


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015