مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

مدل‌سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک

چکیدهامروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است. توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است: محیط زیست، اقتصاد و اجتماع. حمل و نقل اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می شود .سیستم حمل‌ونقل شهری، سیستمی پیچیده با متغیرهای متعدد و چرخه‎های بازخوردی غیرخطی است. حمل‌ونقل را نمی‎توان یک متغیر مستقل محسوب کرد. هدف این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل‌ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار است، به طوری که با استفاده از این مدل، ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل‌ونقل شهری درک و تأثیر سیاست‎ها ارزیابی گردد. لذا، در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‎ها، مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل‌ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود. در ادامه با شبیه‎سازی مدل، سیاست‎هایی در جهت افزایش کارایی سیستم‎‎های حمل‌ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است. مدل با استفاده از نرم‌افزار ونسیم و داده‎های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که اجرای ترکیبی سیاست‌های ارائه‌شده تأثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم‎‎ حمل‌ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد.


مشخصات

مشخصات

توسط: علی محمد احمدوند؛ زینب محمدیانی؛ حدیثه خدادادی ابیازنی مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 22 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: مدل‌سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک حجم: 442.25 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

مدل‌سازی پویای سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار به منظور اصلاح و بهبود ترافیک

چکیده

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی‌های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است‌ توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است‌: محیط زیست‌ اقتصاد و اجتماع‌ حمل و نقل اثزات زیست محیطی‌ اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می‌شود سیستم حمل‌ونقل شهری‌ سیستمی پیچیده با متیرهای متعدد و چرخه‌های بازخوردی غیرخطی است‌ حمل‌ونقل را نمی‌توان یک متغیر مستقل محسوب کرد هدف‌این مقاله ارائه مدلی پویا برای سیستم حمل‌ونقل شهری با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار است‌ به طوری که با استفاده ازاین مدل‌ ماهیت پیچیده و پویای سیستم حمل‌ونقل شهری درک و تاثیر سیاست‌ها ارزیابی گردد لذا در مقاله حاضر سعی شده است با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل‌ونقل شهری تهران با توجه به مفهوم سیستم حمل‌ونقل شهری پایدار ارائه گردد و رفتار پویای سیستم ارزیابی شود در ادامه با شبیه‌سازی مدل‌ سیاست‌هایی در جهت افزایش کارایی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری و بهبود پارامترهای ترافیک شهری ارائه شده است‌ مدل با استفاده از نرم‌افزار ونسیم و داده‌های شهر تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است‌ نتایج نشان می‌دهد که اجرای ترکیبی سیاست‌های ارائه‌شده تاثیر بسزایی در بهبود کارایی سیستم حمل‌ونقل و وضعیت پارامترهای ترافیکی شهر تهران دارد

مقدمه

امروزه توسعه پایدار به یکی از نگرانی‌های مهم سیاست گذاران و برنامه ریزان در سراسر دنیا تبدیل شده است‌ توسعه پایدار از سه بعد اصلی تشکیل شده است‌: محیط زیست‌ اقتصاد و اجتماع‌ حمل و نقل اشات زیست محیطی‌ اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد و فاکتور مهمی در توسعه پایدار محسوب می‌شود توسعه پایدار سیستم حمل‌ونقل شهری یکی از نکات کلیدی صرفه‌جویی منابع‌ بهبود محیط‌زیست و جامعه مبتنی بر مردم است ‌ ‌ برنامه‌ریزی برای رفع مشکل ترافیک با در نظر داشتن مفهوم توسعه پایدار را قابل‌قبول خواهد دانست که علاوه بر اثربخشی در حل مشکل ترافیک شاخص‌های اقتصادی‌ اجتماعی و زیست‌محیطی شهر را بهبود دهد یا دست کم اش منفی بر آن‌ها نداشته باشد ‌ ‌

رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت شهری‌ افزایش استفاده از خودروهای شخصی‌ گسترش معابرعلاوه بر مشکل تراکم ترافیک افزایش آلودگی‌های زیست محیطی‌ افزایش حوادث رانندگی‌ افزایش مصرف سوخت‌ اتلاف وقت شهروندان‌ استهلاک وسایل نقلیه‌ مشکلات بسیار دیگری را در پی داشته است‌ برای حل معضلات مذکور تا کنون راه‌حل‌های زیادی در نظر گرفته شده است‌ که به سبب آن‌ها بهبود ناچیزی حاصل شده است اما به هیج‌وجه رضایت‌بخش نیست‌ سال‌هاست مدیران حمل‌ونقل شهرها در تلاش‌اند که سیستم پیچیده حمل‌ون‌ را تحت کنترل خود درآورند و در جریان تغییرات متنوع این سیستم پویا باشند و پدیده‌هایی را که بر عملکرد سیستم حمل‌ونقل موثرند شناسایی و تاثیرات آن را بررسی کنند ‌برای حل مشکلات و خسارت‌های جبران‌ناپذیر ناشی از سیستم حمل‌ونقل شهری باید بتوان توامان شاخص‌های حمل‌ونقلی‌ اقتصادی‌ زیست‌محیطی و اجتماعی را مد نظر قرارداد برای حل‌این مشکلات نمی‌توان در انزوا به هر یک ازاین شاخص‌ها پرداخت‌ هر اقدامی که در نظر گرفته می‌شود باید با توجه به پیامدهای آن به کل سیستم‌ ارزیابی شود هدف اصلی از انجام‌این پژوهش‌ ساخت یک مدل پویا برای درک پویایی‌های سیستم حمل‌ونقل شهر تهران با توجه به مفهوم حمل‌ونقل شهری پایدار است‌

‌پیشینه پژوهش

‌سیستم حل و نقل پایدار و حوزه‌های اصلی اثرگذار بر سیستم حمل‌ونقل سیستم حمل و نقل پایدار به معنی برآورده کردن نیاز دسترسی افراد و گروه‌های مختلف به ‌من و به شیو ای سازگار با سلامت انسان و اکوسیستم‌ ارائه بهینه و مقرون به‌صرفه انوع مدهای حمل و نقلی و حمایت از رونق اقتصادی‌ محدودیت انتشار گازهای گلخانه‌ای و به حداقل رساندن مصرف منابع غیر قابل تجدید بهره برداری از اراضی وایجاد آلودگی صوتی به منظور رسیدن به سطح پایدار است‌ ‌ ‌ سیستم حمل‌ونقل‌ کاربری زمین‌ توسعه اقتصادی و محیط‌زیست به یکدیگر وابسته ‌‌

سیستم حمل‌ونقل یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد است‌ سلامت اجتماعی و اقتصادی یک منطقه شهری تا حد زیادی بر عملکرد سیستم حمل‌ونقل آن وابسته است ‌سیستم حمل‌ونقل نه تنها تسهیلاتی برای جابه‌جایی و تحرک ارائه می‌دهد بلکه در درازمدت بر الگوهای رشد و سطح فعالیت اقتصادی یک منطقه‌ از طریق دسترسی به مناطق مختلف تاثیر می‌گذارد ‌حمل‌ونقل همچنان که در فرایند رشد و توسعه اقتصادی تاثیرگذار است‌ خود نیز از فرایند رشد و توسعه اقتصادی تاثیر می‌پذیرد ‌توسعه اقتصادی با افزایش تقاضا برای حمل‌ونقل‌ به خصوص افزایش تعداد وسایل نقلیه همراه است‌ با افزایش توسعه اقتصادی درآمد سرانه افراد رشد می‌کند و سرانه سفر با خودرو شخصی افزایش می‌یابد درآمد مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در مالکیت اتومبیل شخصی می‌باشد حمل‌ونقل نقش عمده‌ای در آلایندگی محیط‌زیست شهری دارد و درصد قابل‌توجهی از آلودگی هوا در شهرها به دلیل سوختن بنزین در خودروها است ‌بر اساس گزارش بانک جهانی میزان خسارت سالانه آلودگی هوا در کشور میلیارد ریال است که‌این رقم معادل درصد تولید ناخالص داخلی است ‌کاربری زمین و حمل‌ونقل ارتباط دو سویه دارند ‌ تغییرات سیستم حمل‌ونقل و کاربری زمین در سیستمی بسیار پویا رخ می‌دهد که شامل نیروهای بسیاری از جمله توسعه اقتصادی‌ رشد جمعیت و تصمیم‌گیری‌های سیاست است اثرات نامطلوب ناشی از سیستم حمل‌ونقل تهدیدی مهم برای اجتماع است که به اشکالی همچون‌: مرک‌ومیر تصادفات‌ آلودگی هوا آلودگی صوتی‌ استرس مشاهده می‌گردد ‌ عوامل اجتماعی ضروری برای یک حمل‌ونقل پایدار شامل عدالت اجتماعی‌ بهداشت عمومی‌ ‌ایمنی‌ امنیت و دسترس‌پذیری خدمات

مختلف است ‌خسارت‌های مستقیم ناشی ازای‌ن صدمات بین ١ تا ٢ درصد کل تولید ناخالص ملی در سطح جهان است که در کشور ما به حدود ٧ درصد می‌رسد ‌‌

‌تجارب کاربرد رویمد پویایی شناسی سیستم‌ها در سیستم حمل‌ونقل شهری ژانگ و ژانگ در مطالعه‌ی خود به بررسی اثر ساخت مترو بر ترافیک شهری پرداخته‌اند سه اقدام متقابل اجرایی برای حذف بازخورد منفی و تقویت نقش موثر سیاست ساخت مترو درای‌ن مقاله ارائه شده است که عبارت‌اند از: تقویت ارتباط بین مترو و دیگر مدهای سفر توسعه منابع مترو به صورت ترکیبی‌ توسعه مدیریت درآمد مترو ‌هان و هایاشی ‌٠٨ ٠ ٢ مدلی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها برای ارزیابی سیاست و تحلیل سناریوهای کاهش انتشار دی اکسید کربن ارائه داده‌اند تحلیل حساسیت نشان داده است که تسریع در توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی همراه با کاهش گسترش شبکه بزرگراهی و اعمال مالیات بر سوخت سیاست‌هایی مفید و کارا برای کاهش انتشار دی اکسید کربن می‌باشند نتایج حاصل نشان می‌دهد که در صورت اعمال سناریوهای مذکور انتشار دی اکسید کربن در مقایسه بااینکه هیج‌گونه سیاستی اعمال نشود کاهش می‌یابد ‌در حوزه مدل‌سازی حمل‌ونقل شهری با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها مطالعات اندکی مفهوم سیستم حمل‌ونقل پایدار شهری در مدل‌سازی را در نظر گرفته‌اند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود

وانگ‌ لو و پنگ ‌مدلی با رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها بر اساس تحلیل علت و معلولی و ساختار حلقه بازخوردی ارائه می‌دهند پیشنهادات ارائه‌شده در رابطه با سیاست تعداد وسایل نقلیه شخصی شامل سه جنبه می‌باشد: محدودیپ مالکیت و استفاده از خودرو شخصی‌ محدودیت وسایل نقلیه شخصی و به طور همزمان بهبود سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی‌ محدودیت وسایل نقلیه شخصی و به طور همزمان تاکید بر تحقیق و توسعه تکنولوژی‌های کاهش انتشار دی اکسید کربن ‌

ایکلمز و تاتاری ‌توسعه پایدار سیستم بزرگراهی آمریکا را بررسی کرده‌اند کارایی سوخت‌ حمل‌ونقل عمومی‌ استفاده از وسایل نقلیه الکترونیکی‌: سه استراتژی بالقوه هستثد که به منظور سیاست‌گذاری مورد آزمون قرارگرفته شده‌اند نتایج مقاله نشان می‌دهد که اجرای ترکیبی سیاست‌های منفرد اثز بسیار مهمی بر موفقیت سیاست‌گذاری دارد ‌

از میان مدل‌های ارائه شده درای‌ن حوزه‌ تنها مدل وانگ و همکاران ‌است که مفهوم سیستم حمل‌ونقل پایدار شهری را که شامل بخش‌: پایداری اقتصادی‌ پایداری زیست‌محیطی‌ پایداری اجتماعی و پایداری حمل‌ونقلی است‌ در نظر گرفته است‌ ‌این مدل تنها سفر با خودرو شخصی را بررسی کرده است‌ مدل ارائه‌شده دراین مقاله‌ در سیستم حمل‌ونقل پایدار شهری علاوه بر سفر با خودرو شخصی‌ سفر با دیگر مدهای حمل و نقل را نیز در نظر گرفته است‌

پویایی شناسی سیستم

پویایی شناسی سیستم‌ها به دلایل زیر برای مطالعه ساختار سیستم حل‌ونقل مناسب است‌: ا هدف روش پویایی شناسی سیستم‌ها مطالعه پیچیدگی‌های سیستم‌های اجتماعی‌ اقتصادی و سیستم‌های زیست‌محیطی است‌ سیستم حمل‌ونقل شهری‌ سیستمی پویا با عوامل پیچیده است که روش پویایی شناسی سیستم‌ها برای مطالعه آن بسیارای‌ده‌آل است‌

روش پویایی شناسی سیستم‌ها می‌تواند به منظور مطالعه فرایید توسعه پویای سیستم با توجه به عوامل درون‌زا استفاده شود بنابراین می‌توان از آن برای شبیه‌سازی پویای سیستم و مطالعه روند آن به منظور مطالعه فرایید توسعه بلندمدت سیستم حمل‌ونقل شهری استفاده کرد

فرایند مدل‌سازی پویایی شناسی سیستم با تمرکز بر ساختار درونی سیستم می‌باشد با استفاده از روابط علت و معلولی بین متغیرهای مختلف و داده‌های محدود می‌تواند برخی از پیش‌بینی‌های مربوط را انجام دهد این روش برای مطالعه سیستم حمل‌ونقل درون‌شهری با داده‌های آماری محدود مناسب است‌

پویایی شناسی سیستم‌ها به عنوان آزمایشگاه سیاست شناخته شده است که می‌تواند به منظور تحلیل اثرات مختلف سیاست‌ها بر روی سیستم و همچنین برای شبیه‌سازی اثرات سیاست‌های مخبف از طریق متغیرهای سیاست و پارامترهای مرتبط استفاده شود بنابراین می‌توان ازای‌ن روش به منظور بررسی اثرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در تکامل ساختار سیستم حمل‌ونقل شهری استفاده کرد نمودار ساخت یک مدل با استفاده از رویکرد

‌روش‌شناسی پووهش

با توجه به‌اینکه دراین پژوهش از رویکرد پویایی شناسی سیستم‌ها استفاده شده است‌ همان طور که در شکل در قسمت قبل اشاره شد در ابتدا مسئله و رفتار مرجع بیان شده است‌ سپس متغیرهای کلیدی مسئله مشخص شده است‌ در مرحله بعد چگونگی ارتباط بین متغیرها در قالب نمودار علی معلولی مربوط تهیه شده است‌ در ادامه‌ نمودار جریان بر مبنای نمودار علی معلولی توسعه یافته است‌ سپس با شبیه‌سازی مدل با استفاده از نرم‌افزار ونسیم و اعتبارسنجی مدل‌ سناریوهای گوناگون تجزیه و تحلیل شده است‌

‌ بیان مسئله و رفتار مرجع

سیستم حمل‌ونفل‌ کاربری زمین‌ توسعه اقتضادی و محیط‌زیست به یکدیگر وابسته هستثد سیاست‌های حمل‌ونقلی نیازمند استنتاج بر اساس ملاحظات اجتماعی‌ اقتصادی و زیست‌محیطی می‌باشد نبود یک سیستم حمل‌ونقل شهری موش مانع رشد اقتصادی شهرها شده است و مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا افزاییثن حوادث رانتدگی‌ افزایین مصرف سوخت‌ اتلاف وقت شهرونذان‌ استهلاک وسایل نفلیه و غیره را در بی داشته است‌ افزایش وسایل نقلیه شخصی موجب افزایش ترافیک در خیابان‌های اصلی و کاهش سرعت سفر افزایش ازدحام‌ توقفات طولانی در تقاطع‌ها و آلودگی غیرقابل‌تحمل گردیده است ‌در شهر تهران نیز اثرات نامطلوب ناشی افزایش بیش از حد جمعیت‌ افزایش وسایل نقلیه شخصی‌ نبود سیستم حمل‌ونقل عمومی کارآمد و مشکلات متعددی از جمله تراکم ترافیک آلودگی هوا کاهش سرعت سفر و الاف وقت شهروندان را سبب شده است و خسارت‌های اقتصادی بسیاری راایجاد کرده است‌

اکبر مسائل حمل‌ونقل شهری پیچیده و راهکارهای پیشنهادی آن در اجرا پرهزییه و زمان بر است‌ از آنجایی که متدولوژی پویایی شناسی سیستم‌ها امکان‌ایجاد یک محیط یادگیری را فراهم ساخته و همچنین ارزیابی سناریوهای مختلف را امکان‌پذیر می‌نماید لذا دراین مقاله سعی شده است تا با استفاده از مفاهیم موجود در ادبیات‌ مدلی جامع و یکپارچه برای سیستم حمل‌ونقل شهری با توجه به مفهوم حمل‌ونقل شهری پایدار بر اساس تحلیل علت و معلولی و ساختار حلقه بازخوردی ارائه شود و رفتار پویای آن بررسی گردد تا بتوان با شبیه‌سازی مدل‌ به ارزیابی و ارائه سیاست‌هایی در جهت بهبود پارامترهای ترافیک شهری پرداخت‌

مفهوم ترافیک تا حد زیادی قابل اندازه گیری نیست‌ مگراینکه اثرات آن را اندازه گیری کنیم‌ مهمترین متغیرها برای بیان مفهوم ترافیک به صورت کمی‌ زمان سفر و میانگین سرعت خودرو است‌ افزایش ترافیک موجب افزایش زمان سفر و کاهش میانگین سرعت خودرو می‌شود از آنجایی که زمان سفر تحت تاثیر مسافت سفر نیز است‌ گزینه مناسبی برای اندازه گیری میزان ترافیک نمی‌باشد به نظر می‌رسد متغیر میانگین سرعت خودرو گزینه مناسبی برای کمی سازی مفهوم ترافیک است لذا از متغیر متوسط سرعت خودرو شخصی به عنوان متغیر اصلی مسئله برای بیان مفهوم ترافیک به صورت کمّی استفاده شده است‌ جدول میانگین سرعت سفر روزانه درون‌شهری تهران را نشان می‌دهد

شناسایی متغیرهای سیستم حمل‌ونقل شهری

با توجه به مقالات بررسی‌شده دراین حوزه‌ مجموعه متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر مدل سیستم حمل‌ونقل شهری ارائه‌شده دراین پژوهش‌ در جدول بیان گردیده شده است‌

نمودار علی معلولی

حلقه‌های علی معلولی بر اساس ارتباط علی معلولی میان متغیرها مشخص شده است‌ مدل علی معلولی بر اساس مشاهدات صورت گرفته روی رفتار سیستم و نیز با الهام از مدل‌های ارائه‌شده درای‌ن حوزه شکل گرفته است‌ نمودار علی معلولی موجود در کل سیستم در شکل نشان داده شده است‌

مهم‌ترین حلقه‌های علی معلولی مدل پیشنهادی دراین بخش توضیح داده شده است‌

توسعه سرانه تولید ناخالص سرانه تعداد وسایل نقلیه تعداد وسایل نقلیه تقاضای سفر با خودرو کیلومتر سفر پیموده شده‌‌+ توسعه اقتصادی ‌

حلقه‌ی فزاینده ‌مربوط به تاثیر افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی شهر تهران است‌ مکانیزم آن به‌این صورت است که هر قدر توسعه اقتصادی شهر بیشتر شود سرانه تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد ‌شاخص تولید ناخالص داخلی شهر به عنوان معیار توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده است‌ ‌ با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی سرانه تعداد وسایل نقلیه شخصی نیز افزاین می‌یابد و منجر به افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی در سطح معابر

شهر می‌شود تقاضای سفر با خودرو شخصی افزایش می‌یابد و سبب افزایش کیلومتر سفر پیموده شده در شهر می‌شود که نشان‌دهنده بالا رفتن فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در شهر می‌باشد و منجر به توسعه اقتصادی بیشتر شهر می‏‎گردد

توسعه سرانه تولید ناخالص تعداد وسایل نقلیه شخصی‌‌+ تقاضای سفر با خودرو سفر پیموده تراکم ترافیک‌ توسعه اقتصادی

این حلقه تعادلی نشان‌دهنده تمرکز بالای جمعیت در شهر تهران است‌ شهر تهران به دلیل موقعیت ویژه سیاسی و اجتماعی‌ تمرکز امکانات تولیدی و فرصت‌های شغلی در خود در بسیاری از سال‌ها بالاترین سهم تولید ناخالص داخلی را از کل تولید ناخالص داخلی کشور دارا بوده است‌ افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی تهران نسبت به سایر شهرهای کشور موجب جذابیت بیشتراین شهر نسبت به سایر شهرهای کشور شده و سبب شده است که بیش‌ترین نرخ مهاجرت و تمرکز بالای جمعیت را دارا باشد این افزایش جمعیت همراه با افزایش سرانه مالکیت خودرو شخصی منجر به افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی در سطح معابر شهر می‌شود با افزایش تعداد وسایل نقلیه شخصی تقاضای سفر با خودرو شخصی افزایش می‌یابد به دلیل افزایش بیش از حد سفر با خودرو شخصی و افزایش کیلومتر سفر طی شده‌ تراکم ترافیک افزایش می‌یابد این تراکم ترافیک سبب کاهش فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی‌ اتلاف وقت شهروندان‌ هدر رفتن منابع‌ کاهش تحرک و جابه‌جایی افراد و دستیابی به بازارها و منابع و در نتیجه کاهش توسعه اقتصادی می‌شود

توسعه سرانه تولید ناخالص داخلیتقاضای سفر تقاضای سفر با خودرو کیلومتر سفر پیموده تراکم ترافیک‌ توسعه اقتصادی ‌

افزایش تقاضای سفر در شهر تهران ریشه در افزایش جمعیت‌این شهر دارد با افزایش توسعه اقتصادی و به تبع آن افزایش جمعیت‌ تقاضای سفر در شهر افزایش می‌یابد افزایش تقاضای سفر موجب می‌شود که از کل سفرهای درون‌شهری‌ سهم تقاضای سفر با خودرو شخصی افزایش یابد افزایش تقاضای سفر با خودرو شخصی فراتر از ظرفیت معابر موجود موجب افزایش تراکم ترافیک و کاهش توسعه اقتصادی می‌شود


ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018