مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاف سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل نیکی در بورس اوراق بهارار تهران

چکیدهدر تحقیق حاضر با توجه به اهمیت سرمایه‌ گذاری در بورس اوراق بهادار و توجه ویژه دولت ها به رونق این بخش از اقتصاد به دنبال معرفی بهترین روش سرمایه‌ گذاری از بین دو روش تخصصی مطرح در بازار سرمایه یعنی روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال هستیم . محقق مدعیست که سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بنیادی بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری براساس تحلیل تکنیکال بدست می دهد . باتوجه به این ادعا می بایست میانگین بازدهی حاصل از هریک از این روش‌ها محاسبه شده و با یکدیگر ارزیابی و مقایسه شوند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی مقایسه‌ می باشد که ماهیتا پس‌ رویدادی بوده و به اطلاعات کمی گذشته توجه می نماید . نتایج حاضل از آن است که میزان بازدهی اکتسابی از روش تحلیل بنیادی بیشتر از تحلیل تکنیکی بوده و در دوره دو ساله مورد بررسی اداعای محقق را تأیید می نماید.


مشخصات

مشخصات

توسط: عباس صالح اردستانی؛ هادی ورزش کار مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 22 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاف سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل نیکی در بورس اوراق بهارار تهران حجم: 2.13 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

بررسی و مقایسه بازدهی اکتسابی ناشی از انتخاف سهم براساس تحلیل بنیادی و تحلیل نیکی در بورس اوراق بهارار تهران

مقدمه

امروزه با توجه به وجود تورم و ارتقای سطح فکری افراد جامعه و توجه ایشان به کاهش روزآمد ارزش پول و درک توانایی خلق پول به وسیله خود آن‌ عملکردها از پس انداز پول به سمت سرمایه گذاری آن سوق پیدا کرده است‌ سرمایه گذاری در انوع دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند صورت پذیرد اما در آن بین بازار بورس و اوراق بهادار به دلیل راحتی ورود به آن با کمترین سرمایه و تشویق دولت‌ها به جن‌ب سرمایه از آن طریق‌ از جایگاه و توجه ویژه‌ای برخوردار گشته است‌.

موفقیت در بورس مستلزم شناخت و انتخاب روش‌های سرمایه‌گذاری و معاملات مناسب است‌ اکثر سرمایه گذاران از سه روش سرمایه‌گذاری تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکی و استراتژی خرید و نگهداری سهم استفاده می‌نمایند که دو تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی جزء روش‌های تحلیلی علمی‌ تخصصی و پرکاربرد محسوب می‌شود با توجه به این که هدف اصلی اکثر سرمایه‌گذاران کسب حداکثر مفعت و رسیدن به بالاش‌ین درجه مطلوبیت می‌باشد لذا انتخاب روش درست سرمایه‌گذاری که اثر مستقیم به میزان بازل‌هی و مطلوبیت حاصل از آن دارد از اهمیت بالایی برخوردار است‌ در این مقاله ما به دنبال آن هستیم که دو روش تحلیلیل بنیادی و روش تحلیل تکنیکی را از نظر میزان بازدهی و منفعتی که نصیپ سرمایه‌گذار می‌نمایید مقایسه کرده و روش بهتر را معرفی نماییم‌

فرض این پژوهش این است که تحلیل بنیادی بازدهی و منفعت بیشتری را نسبت به تحلیل تکنیکی بدست می‌دهد که به در صدد اثبات و یا رد این ادعا هستیم‌ بنابراین بیان آماری فرض تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

بازدهی ناشی از سرمایه گذاری و انتخاب سهام براساس تحلیل بنیادی از شاخص‌های هشدار دهنده معاملات تحلیل تکنیکی بیشتر نیست‌ ‌نقیض ادعا

بازدهی ناشی از سرمایه گذاری و انتخاب سهام براساس تحلیل بنیادی از شاخص‌های هشدار دهنده معاملات تحلیل تکنیکی بیشتر است‌ ‌ادعا

پیشینه پژوهش

جیمز ‌١٩٦٨ به بررسی روش میانگین متحرک قیمت بازار سهام پرداخت‌ این پژوهش که بر روی اوراق بهادار نیویورک انجام گرفته بود نشان داد که استفاده از روش میانگین متحرک ماهانه در بورس اوراق بهادار نیویورک موش نیست‌ این پژوهش تحت عنوان ‌ ‌میانگین متحرک ماهانه‌یک ابزار سرمایه‌گذاری کارآمد ‌ به چاپ رسید ‌

تحقیقی که توسط وایت ‌١٩٩٩ انجام گرفت به طور وسیع و گسترده برای مدت صد سال اطلاعات روزانه سهام‌ها را جمع آوری و کارایی شاخص‌های تحلیل تکنیکی را بر روی آن سنجیده و با روش خرید و نگهداری مقایسه نمودند که در آن به سودآوری بیشتر شاخص‌های تکنیکی نسبت به خرید و نگهداری رسیدند

پورابراهیمی ‌ تحقیقاتی را راجع به ارزیابی روش‌های ماملات در بازار سرمایه در دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت انجام دادند که نتایج حاصل از آن نشان داد که بازدهی حاصل از روش خرید و نگهداری و تحلیل تکنیکی بسته به دوره سرمایه گذاری متفاوت می‌باشد براساس این تحقیقات در دوره‌های کوتاه مدت روش خرید و نگهداری و در دوره‌های بلندمدت روش فیلتر بیشتر بازدهی بیشتر را نشان می‌داد ‌

پژوهشی که توسط پورزمانی و حیدرپور محمدی صورت گرفت بازدهی حاصل از روش فیلتر روش خرید و نگهداری و روش میانگین متحرک با یکدیگر مقایسه گردید که در نتیجه آن روش فیلتر بازدهی بیشتر از میانگین متحرک‌؛ روش فیلتر بازدهی بیشتر نسبت به روش خرید و نگهداری‌؛ روش خرید و نگهداری نسبت به روش میانگین متحرک بازدهی بیشتری نصیب سرمایه گذار می‌نمودند ‌

تهرانی و اسماعیلی تحقیقی را در مورد مقایسه شاخص‌های تحلیل تکنیکی با استراتژی خرید و نگهداری انجام دادند که در آخر به این نتیجه دست یافتند که تنها در صورت استفاده از شاخص‌های تحلیل تکنیکی نوسانات به صورت ترکیبی و ادغام آنها با یکدیگر می‌توان بازدهی بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری کسب نمود ‌ ٠

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

در بازاهای مالی به منظور ورود به سرمایه گذاری و انتخاب یک دارایی مالی ‌اقدام به بررسی و تجزیه و تحلیل آن می‌نمایید تا در صورت مطلوبیت ‌جذابیت و ارزنده بودن وجوه خود را به آن دارایی تبدیل نمایند ‌

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی دو روش اصلی و متعارف در بررسی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است که در در این تحقیق به توضیح آن‌ها پرداخته و در آخر مورد مقایسه قرار می‌دهیم‌

تحلیل بنیادی سهام براین فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی و واقعی می‌باشد که تابعی از متغیرهای بنیادی مرتبط با آن شرکت است‌ با این فرض تحلیل گران بنیادی با مطالعه متغیرهای اصلی مربوط به یک سهم در صدد تعیین قیمت ذاتی آن برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن موقعیت سرمایه گذاری در آن سهم هستند ‌میزان تفاوت قیمت ذاتی و بازار سهام با توجه به میزان و درجه کارایی هر بازار متفاوت میباشد در بازارهایی با کارایی بالا می‌توان گفت که تمام سهام‌ها صحیح قیمت گذاری شده است‌ ‌هنگامی که ارزش واقعی سهام عادی شرکت معینی تعیین گردید با قیمت جاری بازار سهام عادی مقایسه شده تا مشخص گردد که این سهم به صورت منصفانه قیمت گذاری شده است یا خیر سهامی که ارزش واقعی آن کمتر از ارزش جاری بازار آن است به عنوان سهام بیش از حد واقعی قیمت گذاری شده یا ارزش گذاری شده شناخته می‌شود و سهامی که ارزش واقعی آن بیشتر از ارزش جاری بازار آن است به مثابه سهام کمتر از حد واقعی قیمت گذاری شده یا ارزش گذاری شده محسوب می‌شود ‌بنابراین طبق نظر بنیادگرایان کلیه قیمتهای کمتر از حد واقعی تعیین شده سهام ‌افزایش غیرعادی و قیمت‌های بیش از حد واقعی تعیین شده سهام ‌کاهش غیر عادی از خود نشان خواهند داد و به قیمت ذاتی خود نزدیک می‌شوند ‌لذا می‌بایست در سهام‌های کمتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده موقعیت خرید گرفته و سرمایه گذاری نمود و در سهام‌هایی که قیمت آن‌ها بیش از حد ارزش ذاتی آن است موقعیت فروش گرفته و یا صورت دارا بودن آن سهم‌ ‌آن را فروخته و از آن خارج شد ‌

در شکل در یک نگاه مربوط به تحلیل بنیادی سهم به عنوان دستاورد علمی و نوآوری حاصل از این تحقیق ارائه می‌گردد:

تحلیل تکنیکی را می‌توان تاریخچه اش را چنین بیان کرد که در سال ١٨٨٢ چارلز داو به همراه شریک تجاریش ادوارد جونز کمپانی داو جونز را تاسیس کردند درآن سال‌ها او نظریاتشن را در قالب مقالاتی برای مجله ی وال اسریت ارایه می‌کرد و امروز پسن از گذشت بیش از یک قرن اغلب تحلیل گردان تکنیکی و محققان بازار سرمایه عقیده دارند که پایه و اساس آنچه امروزه به عنوان تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود در واقع همان نظریه‌هایی است که درآن سال‌ها توسط داو ارایه شده اند ‌

تحلیل تکنیکال مطالعه ی رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پییثن بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد به عبارت دیگر با بررسی نوسانات قیمت در گذشته به کمک نمودارها که اطلاعاتی راجع به قیمت و حجم معاملات دراختیار ما قرارمی دهند ‌حرکات و روند را درآینده پیش بینی می‌نماییم‌

از تحلیل تکنیکی می‌توان برای پیش بییی آییده هر نوع کالا ارز ‌سهام شاخص‌ها و استفاده نمود اساس این نوع تحلیل‌ها ریاضیات می‌باشد که در نمودارها و اندیکاتورها یا همان شاخص‌های قیمت خلاصه می‌شود ‌

عده ای از دانشگاهیان ‌این نوع تحلیل را فاقد ارزش و اعتبار علمی می‌دانند اما براساس نظریات علمی زیر که در ایجاد و گسترش این تحلیل اثر قابل تاملی داشته‌اند می‌توان بر علمی بودن تحلیل تکنیکال صحه گذاشت و آن را مورد تایید و پذیرش از نظر علمی قرار داد:

نظریه آشوب ‌نظم در بی نظمی‌

نظریه تکرار تاریخ

نظریه کارایی بازار

نظریه عرضه و تقاضا

در شکل در یک نگاه مربوط به تحلیل تکنیکی سهم به عنوان دیگر دستاورد علمی و نوآوری حاصل از این تحقیق ارائه می‌گردد:

همچنین برای محاسبه متوسط بازدهی که به واسطه روش‌های خرید تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی در طی دوره کسب شده است‌ از طریق رابطه زیر که میانگین ساده بازده‌های به دست

‌قلمرو جامعه و نمونه تحقیق

این تحقیق حوز مالی و بازار سرمایه با تمرکز بر بورس اوراق تهران در دور زمانی از ابتدای سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٢ انجام شده است‌ جامعه تحقیق شامل کلیه شرکت‌هایی می‌باشد که قبل از شروع دوره تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشند که شامل ٤٦٧ شرکت می‌شود

روش نمونه‌گیری دراین تحقیق باتوجه به اییکه تحلیل تکنیکال بر روی سهام‌هایی جوابگو می‌باشب که از نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند از نوع قضاوتی می‌باشد به طوری که تنها شرکت‌هایی که در طی دو سال مورد بررسی جزء شرکت‌های فعال‌تر بازار بوده‌اند به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته می‌شوند که شامل شرکت می‌شوند

پژوهش

با وارد کردن داده‌های حاصل از بررسی نمونه تحقیق در نرم افزار ‌ خروجی زیر بدست آمده که به بررسی آن می‌پردازیم‌:

با توجه به داده‌های استخراج شده از نرم‌افزار معیار تصمیم کوچکتر از سطح است بنابراین فرض صفر رد شده و اداعای محقق تایید می‌گردد حد بالا و حد پایین بدست آمده نیز هر دو منفی هستثد که بدان معنی است که بازدهی حاصل از تحلیل بنیادی منفعت بیشتری را نسبت به بازدهی حاصل از تحلیل تکنیکال نصیب سرمایه گذاران می‌نماید

نتیجه‌گیری وپیشنهادها

این تحقیق نشان داد که بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری به روش تحلیل بنیادی بیشتر از بازدهی حاصل از روش تحلیل تکنیکال می‌باشد و ادعای محقق در قلمرو مورد بررسی تحقیق مورد پذیرش قرار گرفت‌

بنابراین به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌گردد که در سرمایه گذاری‌های خود با اولویت تحلیل بنیادی اقدام به انجام معاملات و اخذ تصمیمات نمایند تا به منفعت بالاتری دست یابند با توجه به مطالعات صورت گرفته در این تحقیق و اینکه قلمرو زمانی تحقیق دو دوره مختلف بازار یعنی دوره رونق و رکود بازار را هم‌زمان شامل می‌شد رسیده‌های تجربی محقق براین است که در دوره رونق بازدهی حاصل از تحلیل بنیادی بیشتر و در دوره رکود بازدهی حاصل از تحلیل تکنیکال بیشتر است‌ این موضوع نیاز به بررسی علمی دقیق دارد که به پژوهشگران توصیه می‌گردد به اثبات و یا رد آن بپردازند


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015