مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم کسب و کار

چکیدهبه‌طور سنتی سازمان‌ها از رویکرد استراتژی رقابتی در تدوین راهبردهای خود استفاده می‌کنند. درصورتیکه، در فضای کسب‌وکار امروز که در آن سازمان‌ها تعامل بیشتری با یکدیگر داشته و بر یکدیگر اثر می‌گذارند، مدیریت استراتژیک نیازمند طرز فکری جدید و دیدگاهی تعاملی به‌منظور جایگزین نمودن رویکرد رقابتی-مشارکتی با رویکرد رقابتی است. این دیدگاه جدید در مفهوم «اکوسیستم کسب‌وکار» تجلی می‌یابد. اکوسیستم کسب‌وکار شبکه‌ای از بازیگران مختلفی است که موفقیت و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است. مطابق این مفهوم، سازمان‌های امروزی نه به‌صورت بازیگران مجزا، بلکه باید به‌صورت جزئی از یک اکوسیستم درنظر گرفته شوند. این سازمان‌‌ها درون شبکه‌ای متشکل از بازیگران مختلف به فعالیت می‌پردازند، لذا استراتژی‌ آنها باید هم براساس محیط درون‌و برون‌ سازمان(استراتژی‌ سطح سازمان) و هم براساس تعامل با سایر بازیگران (استراتژی‌ سطح اکوسیستم کسب‌وکار) تدوین شود. این تحقیق با تمرکز بر تعامل سازمان‌ها با یکدیگر، به تبیین اهداف استراتژیک صنعت بانکداری ایران در سطح اکوسیستم کسب‌وکار پرداخته است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی(کیفی-کمی) و جامعه آماری آن صنعت بانکداری است. در فاز کیفی، با 30 خبره نظام بانکی ایران، مصاحبه‌های عمیق با سوالات باز انجام شده که پس از تلخیص و طبقه‌بندی داده‌ها با کمک روش داده بنیاد، اهداف استراتژیک سطح اکوسیستم کسب‌وکار صنعت بانکداری شناسایی شده است. در فاز کمی، این اهداف از طریق پرسشنامه‌ توسط 100 خبره نظام بانکی مورد تأیید قرار گرفته است. از نتایج مهم این تحقیق می‌توان به شناسایی و تبیین پنج هدف استراتژیک در سطح اکوسیستم کسب‌وکار صنعت بانکداری کشور نام برد که جزو نوآوری این تحقیق نیز به‌شمار می‌آید.


مشخصات

مشخصات

توسط: سعید فلاح تفتی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ مجید جمالی مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 22 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم کسب و کار حجم: 1.59 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

تبیین اهداف استراتژیک تعاملی صنعت بانکداری ایران با استفاده از مفهوم کسب و کار

مقدمه

استراتژی به معنای ایده‌ها تصمیم‌ها و اقدام‌هایی است که سازمان را به موفقیت می‌رساند استراتژی ترکیبی از علم و هنر است که از زمان پیدایش بشر وجود داشته است ‌با این حال‌ مدیریت استراتژیک تقریبا از سال وارد متون مدیریتی شد و سازمان‌های مختلفی در سال‌های از آن استفاده کردند ‌ با ورول به قرن بیست و یکم و شتاب گرفتن تغییرات تکنولوژکی‌ پایب‌اری استراتژی‌های تدوین شده در محیط پر از ابهام و عدم اطمینان‌ به چالش اساسی سازمان‌ها تبدیل شد در دهه نخست این قرن و به‌منظور اشبخش‌بودن استراتژی در محیط‌های متلاطم و ناپایدار استراتژی پابرجاا مطرح شد ‌استراتژی پابرجا بادرنظر گرفتن پویایی‌های محیطی و عدم اطمینان نسبت به آییده‌ کمترین زیان حاصل از به‌کارگیری استراتژی در آینده را درنظر می‌گیرل‌؛ به‌طوری ک ضمن تغییرات محیطی‌ استراتژی بتواند پایدار بماند داونپورت‌آ و همکاران در سال در کتاب اقتصاد نوآوری‌ با نگاهی جدید به مدیریت استراتژیک‌ ضمن اشاره به گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری‌ نوع جدیدی از استراتژی تحت عنوان استراتژی متعادل شده‌ راا معرفی کرده‌اند ‌براساس نظر آنها سازمان‌ها در اقتصاد نوآوری به‌صورت منفرد فعالیت نمی‌کنند بلکه از طریق همکاری با یکدیگر و درون اکوسیستم به تکامل می‌رسند ‌ از این رو استراتژی آنها نیز باید از راا طرز فکر رویکرد و ابزارهای جف‌یدی تدوین شود همچنین اهداف استراتژیح سازمان‌ها باید براساس دیدگاه تعاملی با سایر بازیگران طراحی و اجرا شود امروزه سازمان‌ها به‌منظور عبور از اقتصاد سنتی به اقتصاد نوآوری‌ نیازمند تغیپر نگرشی هستند که براساس آن کسب‌وکارها را نه به‌صورت مجزا بلکه به‌صورت سازمان‌های به‌هم پیوسته و متعامل درنظر بگیرند این نگرش جل‌ید مستلزم تدوین استراتژی‌های سازمان به‌صورت رقابتی

مشارکتی است‌ در حال حاضر بانک و موسسه اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ایران فعالیپ می‌کنند با توجه به اینکه استراتژی رقابتی براساس مفهوم رقابت کسب‌وکارها با یکدیگر تدوین می‌شود ضرورت تدوین استراتژی‌ها براساس مفهوم رقابت همکاری و تعامل با سایر سازمان‌ها در این تحقیق تشخیص داده شده است‌ لذا این تحقیق ضمن ارزشمند دانستن استراتژی‌های رقابتی‌ تمرکزز خود را به تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم کسب‌وکار معطوف کرده و درصدد پاسخ به این سوال است‌: اهداف استراتژیک صنعت بانکداری ایران در سطح اکوسیستم کسب‌وکار کدامند بنابراین هدف اصلی این تحقیق که نوآوری آن نیز به شمار می‌رود عبارت است از تتبین و شناسایی اهداف استراتژیک صنعت بانکداری ایران در سطح اکوسیستم کسب‌وکار مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم اکوسیستم واژه اکوسیستم که ریشه در علم زیست‌شناسی دارد از ترکیب دو واژه بوم‌شناسی‌و سیستم تشکیل شده است‌ بنابراین اکوسیستم مفهومی است که محیط‌زیست گیاهی و حیوانی‌ پویایی‌های جمعیت‌ رفتار و تکامل را با همم یکپارچه می‌کند زیست‌شناسان اکوسیستم‌های طبیعی را به‌منظور درک تعاملات‌ رفتارها و واکنش‌های بازیگران درون سیستم در مواجهه با شوک‌های خارجی تجزیه و تحلیل می‏‎کنند ‌تاکنون از واژه اکوسیستم‌ اصطلاحات مختلفی در علوم گوناگون معرفی شده که عبارتند از اکوسیستم زیست‌محیطی‌ اکوسیستم صنعتی‌ اقتصاد به‌عنوان یک اکوسیستم اکوسیستم کسب‌وکار دیجیتال‌ و اکوسیستم اجتماعی‌اکوسیستم کسب‌وکار مفهوم به‌نسبت جدیدی است که به‌تازگی وارد حوزه کسب‌وکار شده و تحقیقات مختلفی در مورد آن انجام شده است این واژه اولین بار به‌وسیله مور در سال معرفی شده و سپس محققان مختلفی آن را توسعه داده و از رویکردهای مختلفی بررسی کرده‌اند ‌مور اکوسیستم کسب‌وکار را چنین اجتماع اقتصادی پشتیبانی شده به‌وسیله تعامل سازمان‌ها افراد و سایر اجزای دنیای کسب‌وکار » ‌

براساس این تعریف‌ اکوسیستم شامل مشتریان‌ تولیدکنندگان پیشرو رقبا و سایر ذینفعان است‌ مور پیشنهاد می‌کند که واژه اکوسیستم کسب‌وکار» بهتر است جایگزین واژه صنعت‌ شود ‌زیرا امروزه نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را مختص صنایع خاصی قلمداد کرد اکوسیستم‌های کسب‌وکار مانند اکوسیستم‌های زیستی‌ شبکه‌های بزرگ به هم پیوسته‌ای هستند که با هم در تعاملند ‌بنابراین سازمان‌ها به‌طور همزمان از سوی قابلیت‌های داخلی خود و تعاملات پیچیده درون اکوسیستم تحت تاثیر قرار می‌گیرند ‌به‌طور سنتی‌ سازمان‌ها به‌عنوان رقبای یکدیگر نگریسته می‌شوند که برای کسب منافع بیشتر با یکدیگر رقابت می‌کنند در حالی که در دنیای به‌شدت رقابتی امروز آنها به شیوه‌های نوآورانه و غیرقابل انتظار با یکدیگر در حال رقابت و تعامل هستند و برای بقا نیازمند یکدیگرند اکوسیستم کسب‌وکار نشان‌دهنده تعامل بین صنایع مختلف است و امروزه رقابت نه بین سازمان‌ها بلکه بین اکوسیستم‌ها است ‌براساس نظر یانسیتی و لوین بازیگران شبکه‌های کسب‌وکار مانند گونه‌های زیستی سرنوشت خود را با یکدیگر به‌اشتراک می‌گذارند در نتیجه در یک اکوسیستم بالغ‌ همکاری بازیگران با یکدیگر به اندازه رقابت بین آنها مهم است و در عصر اقتصاد نوآوری‌ شرکت‌ها باید به اکوسیستم خود نیز به‌منظور کسب مزیت از فرصت‌هایی که بین آنها و در تعامل با سایر بازیگران اکوسیستم وجود دارد توجه کنند ‌اکوسیستم کسب‌وکار ویژگی‌های مختلفی دارد که با مرور پیشییه نظری این مفهوم‌ ویژگی‌های زیر برای آن شناسایی شده‌اند: وجود بازیگران بسیار زیاد وابستگی میان اجزا تکامل مشارکتی‌ پویایی و انعطاف‌پذیری‌ وجود همزمان دو مفهوم رقابت همکاری‌ سرنوشت به‌اشتراک گذاشته شده و کمک در خلق نوآوری‌ها و موفقیت‌های تجاری ‌براساس نظر یانسیتی و لوین سه مولفه اصلی در اکوسیستم کسب‌وکار عبارتند از بهر ‌وری‌ پابرجایی‌ و خلق ‌بهره‌وری یک عامل بسیار اساسی در ارزیابی عملکرد است و در برخی موارد به‌عنوان عامل موفقیت هر نوع کسب‌وکاری تعریف شده است‌ از سوی دیگر هر اکوسیستم کسب‌وکار باید پابرجا باشد پابرجایی در اکوسیستم‌های طبیعی به معنای قابلیت زنده ماندن است‌؛ در زمانی که شوک‌هایی از داخل و یا خارج از اکوسیستم آن را تهدید به نابودی می‌کند در فضای کسب‌وکار پابرجایی به معنای ترسیم و طراحی مزیت رقابتی‌ از منابع مختلف و

داشتن توانایی برای تغییر شکل و دگرگونی در زمانی است که محیط تغییر می‌کند همچنین اکوسیستم کسب‌وکار باید توانایی خلق فرصت‌ها و بازارهای گوشه برای سازمان‌های جدید را داشته باشد این امر مستلزم تغییر در نگرش‌ها از حمایت‌گرایی به همکاری مشارکتی است ‌تکامل مشارکتی نمی‌تواند در یک محیط ایزوله رخ دهد بلکه درون اکوسیستم و از راه نه بسته اتحاد شد ‌

روش‌ روش تحقیق استفاده شده در پژوهش حاضر ترکیبی ‌کیفی کمی‌ است که با مروری بر پیشییه اکوسیستم کسب‌وکار» از طریق مطالعات کتابخانه‌ای آغاز شده است‌ سپس داده‌های اولیه از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و عمیق حاصل شده است‌ جامعه آماری این تحقیق صنعت بانکداری و نمونه آماری نیز خبرگان نظام بانکی کشور است که از تکنیک گلوله برفی‌ برای تعیین خبرگان استفاده شده است‌ در این روش از هریک از خبرگان تقاضا می‌شود خبرگان دیگری را برای انجام مصاحبه معرفی کنند ‌‌ برای انجام مصاحبه از پروتکل مصاحبه شامل سوال‌های باز استفاده شده و از روش داد ‌بنیاد به‌منظور جمع‌آوری‌

دسته‌بندی و تلخیص داده‌ها استفاده شده است‌ این روش یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پژوهبن کیفی محسوب می‌شود ‌نظریه داده‌بنیاد که با نام‌های تئوری برخواسته از داده‌ها تئوری زمینه‌ای و تئوری بنیادی نیز شناخته می‌شود یک روش تحقیقی عام‌ استقرایی و تفسیری است ‌این فرایند شامل مراحل آماده‌سازی داده‌ آشنا شدن‌ کدگذاری و حصول معانی و مفاهیم است‌ مراحل بالا منجر به شناسایی‌ تلخیص‌ طبقه‌بندی و خلق اهداف استراتژیک سطح اکوسیستم کسب‌وکار با استفاده از استراتژی داده‌بنیاد پس از انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان شده است‌ نخست در فاز کیفی برای تعیین اولیه اهداف استراتژیک با ٣٠ خبرهه نظام بانکی شامل ١٣ نفر با مدرک دکتری‌ نفر با مدرک فوق لیسانس و نفر با مدرک لیسانس و میانگین سال تجربه کاری مصاحبه شده است‌ خروجی این مصاحبه‌ها هدف استراتژیک در قالب جمله‌ شبه‌جمله و کلمه بوده که پس از دسته‌بندی و تلخیص در پنج هدف استراتژیک خلاصه شده است‌ این اهداف برای تآیید ضمن درج در پرسشنامه به خبرگان ارجاع شد در روش کیفی فرمولی برای محاسبهه حجم نمونه وجود ندارد و مصاحبه تا زمانی رسیدن به حد اشباع‌ع‌آ ادامه پیدا می‌کند در این تحقیق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته حدود سه ماه زمان برد در فاز کمی و برای تآیید اهداف استراتژیک تجمیع شده نیز پرسشنامه‌ای برای خبره نظام بانکی ارسال شده که داده‌های حاصل از ١٠٠ پرسشنامه قابل تحلیل تشخیص داده شد با توجه به اینکه داده‌های گردآوری شده که از نوع رتبه‌ای هستثد نخست با استفاده از آزمون دوجمله‌ای نسبت به آزمون فرضیه‌های مرتبط به تایید یا رد اهداف استراتژیک پرداخته شده و سپس با استفاده از آزمون فریدمن‌ اهداف تایید شده از مرحله قبل به ابعاد مختلف اکوسیستم ‌بهره‌وری‌ پابرجایی‌ خلق فرصت‌ تخصیص داده شده است‌ برای برآورد ضریب اعتبار ابزار پژوهش حاضر از روش آلفای کرونباخ استفاده شد ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای تحقیق بر اساس داده‌های مرتبط با ١٠٠ نفر نمونه آماری تحقیق برابر است با که می‌توان نتیجه گرفت قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است ‌جدول

تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش برای تایید اهداف شناسایی شده از آزمون دوجمله‌ای استفاده شده است‌ در این آزمون به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا مولفه‌های اولیه اکوسیستمی شناسایی شده که از مرحله مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان به‌دست آمده‌ مورد تایید می‌باشند یا خیر چونگی پاسخ به این سوال در از طریق طرح فرفیه‌های پژوهشی و آماری‌ خروجی آزمون دوجمله‌ای از طریق نرم‌افزار اس‌پی اس اس و تحلیل آن ارائه شده است‌ فرض صفر: مولفه‌های اکوسیستمی ‌شناسایی شده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان‌ مورد تایید نمی‌باشند

مولفه‌های اکوسیستمی ‌شناسایی شده از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان‌ فرض یک‌: مورد تایید می‌باشند

از آن جایی که سطح معناداری محاسبه شده برای تمام مولفه‌های مرتبط با منظر اکوسیستم کمتر از درصد می‌باشد فرض برابری نسبت موفقیت برای متغیر مورد نظر با مقدار رد می‌شود بنابراین با توجه به اییکه نسبت مشاهده شده برای گروه اول کمتر از می‌باشد می‌توان این‌گونه استثباط کرد که مولفه‌های اولیه مرتبط با منظر اکوسیستم شناسایی شده از مرحله مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان ‌ایجاد دوسوتوانی در بازیگران اکوسیستم بانکی‌ ایجاد تنوع در اکوسیستم بازیگران بانکی‌ افزایش انعطاف‌پذیری اکوسیستم بانکی در برابر تغییرات و شوک‌های محیطی‌ افزایش پیش‌بینی‌پذیری در اکوسیستم بانکی و بهبود عملکرد بازیگران اکوسیستم بانکی‌ مورد تایید می‌باشند قبل از پرداختن به تحلیل عاملی تاییدی‌ لازم است ضرایب همبستگی بین متیرهای مشاهده شده را بررسی نمود ضرایب همبستگی باید از نظر آماری معنادار باشدد درغیر اییصورت انجام تحلیل عاملی بی‌معنا خواهد بود در جدول ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن منظر مالی ارائه شده است‌ اعداد بالای قطر اصلی مربوط به ضرایب همبستگی اسپیرمن و

جدول همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین متغیرهای عامل اکوسیستم کسب‌وکار را نشان می‌دهد اعداد بالای قطر اصلی مربوط به ضرایب همبستگی اسپیرمن و اعداد پایین قطر اصلی مربوط به ضرایب همبستگی پیرسون است‌ در این جدول‌ ضرایب همبستگی معنادار در سطح خطای با دو ستاره و ضرایپ همبستگی معنادار در سطح خطای با یک ستاره مشخص شده‌اند همان طور که مشاهده می‌شود سه ضریب همبستگی در جدول فوق معنادار نمی‌باشد شکل نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی اکوسیستم کسب‌وکار را نشان می‌دهد

شاخص‌ها آماره کای دو یک آزمون آماری است که در مورد مناسب بودن مدل برآورد شده قضاوت می‌کند اما دو شاخص دیگر یک شاخص نسبی است که باید براساس مقادیر تجربی قضا

برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی بهبود مدل‌ کوواریانس بین جملات خطا را بررسی می‌کنیم‌ همان طور که در جدول مشاهده می‌شود برقراری کوواریانس بین اجزای خطایی نظیر توانایی آن را دارند که به میزان زیادی شاخص‌های نیکویی برازش مدل ‌بخشند


ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018