مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور ‌مطالعه موردی‌: شرکت مدیریت؛ توسعه صنایع پتروشیمی‌

چکیدهبرای اینکه افراد در شغلشان عملکرد موفقی داشته باشد، می‌بایست شایستگی‌های موردنیاز حرفه خود را کسب نماید. همچون سایر فعالیت ها، افراد برای تسهیم دانش موفق و اثربخش نیز، نیازمند داشتن شایستگی های مربوطه می باشند. این شایستگی ها به نوبه خود می توانند بر عملکرد فرد و ارتقای آن تاثیر گذار باشند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر نیت تسهیم دانش در شایستگی‌های تسهیم دانش و تاثیر این شایستگی‌ها و نیت تسهیم دانش در عملکرد شغلی مدیران در سازمان‌های پروژه‌محور می باشد. داده‌های مربوط به این پژوهش توسط پرسشنامه‌هائی که 50 نفر از مدیران و مهندسین ارشد دیسیپلین های پروژه به آن پاسخ داده اند جمع آوری شده است. جهت بررسی و ارزیابی فرضیه‌های پژوهش از روش‌های تخمین آماری و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، تاثیر مثبت و معنا داری را بین نیت تسهیم دانش، بطور غیرمستقیم و از طریق شایستگی‌های تسهیم دانش در عملکرد فردی مدیران نشان می دهد. این پژوهش نشان می دهد که با ارتقاء شایستگی‌های تحلیلی مدیران به کمک نیت تسهیم دانش، می توان تاثیر بسزائی بر عملکرد فردی ایشان گذاشت.


مشخصات

مشخصات

توسط: بهروز قلیچلی؛ مهدی اسدی قراباغی مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 24 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور ‌مطالعه موردی‌: شرکت مدیریت؛ توسعه صنایع پتروشیمی‌ حجم: 1.63 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

تاثیر نیت و شایستگی‌های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور ‌مطالعه موردی‌: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی‌

مقدمه

در سازمان‌های پروژه‌محور افراد بتن از پایان به پروژه وارد می‌شوند و بار فضای کاری دیگری قرار می‌گیرند این افراد با وجود داشتن دانش مناسب از پروژه‌های قبلی ممکن است با مسائلی در موقعیت جدید برخورد کنند که تازگی داشته و نیاز به بهره‌گیری از دانش سایر افراد داشته باشد و یا برعکس‌ اینکه فرد دیگری در یک موقعیتی نیاز به دانش و تجربه این فرد داشته باشد در این حالت بدون شک عدمم تسهیم دانش موجب کاهش عملکرد افراد می‌شود و هر کدام از این افراد و پروژه‌ها باید برای تجربه مجدد آن دانش‌ هزینه گزافی را متحمل شوند این درحالی است که اغلب پروژه‌ها مسائل و مشکلات یکسانی را نیز تجربه می‌کنند وخامت این مسئله در پروژه‌های بزرگ از جمله پروژه‌های نفت‌ گاز و پتروشیمی چندان می‌شود چرا که دوباره‌کاری در این‌چنین پروژه‌هایی علاوه بر زیان‌های چند میلیون دلاری‌ زیان‌های زیست‌محیطی و انسانی را نیز در بر خواهد داشت‌ بیان مسئله یکی از عوامل کلیدی و مهم در مدیریت دانش‌ توانایی در انتقال و اشتراک‌گذاری دانش می‌باشد توانائی در این امر اهمیتی حیاتی در رشد و بقای سازمان های امروزی دارد مدیریت دانش به عنوان فرایند به کارگیری رویکردی نظام مند برای کسب‌ ساختاردهی و توزیع دانش به منظور انجام سریع تر کارها استفاده مجدد از بهترین رویه ها وو کاهش دوباره کاری ها تعریف می شود با توجه به آنچه در خصوص وجود مشکلات تکراری و دوباره‌کاری‌های زیان‌بار در پروژ های نفت‌ گاز و پتروشیمی مطرح شد مطلوب است با بهبود عملکرد شغلی بهه سمت کاهش مسائل و مشکلات یاد شده پیش رویم‌ به این ترتیب این پرسش‌ها مطرح می‌شوند که آیا به اشتراک‌گذاری آموخته‌های این پروژه‌ها به‌عنوان یک بعد از ابعاد مختلف مدیریت دانش و مقدم بر آن‌ نیتت تسهیم دانش می‌تواند در عملکرد شغلی اثر مثبت داشته باشد شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش کدامند و چگونه در عملکرد شغلی اشگذارند و آیا نیت تسهیم دانش بر این شایستگی‌ها تاثیر دارد پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی فرضیه‌های پژوهش می‌تواند راهنمایی برای مدیران و سازمان‌هایی باشد که به دنبال ارتقای عملکرد شغلی منابع انسانی خود از طریق شایستگی‌های ایشان و با استفاده از رفتارهای تسهیم دانش هستند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش این موضوع مشخص شده است که بیشتر مشکلاتی که گریبانگیر پروژه‌ها هستند شکل عمومی و تکراری دارند اگرچه پروژه‌ها منحصر به فرد هستند ولی فرایندهای زیادی وجود دارد که مشابه‌اند و می‌توان دانش آنها را از یک پروژه به پروژه دیگر منتقل کرد به‌علاوه گسترش پیچیدگی مدیریت پروژه‌ها اهمیت استفاده از دانش موجود در سازمان را برای غلبه بر این پیچیدگی بیشتر می‌کند متاسفانه این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان‌های پروژ محور دچار یک نوع تکرار اشتباهات گذشته هستند و این به دلیل نبود یک تبادل دانش کارا می‌باشد دانشی که به شکل بالقوه در سایر پروژه‌های سازمان وجود دارد ‌درواقع معضلی که گریبانگیر بیشتر سیستم‌های مدیریت پروژه است‌ توجه نداشتن یا توجه نامناسب به تشابه‌های موجود بین پروژه‌ها و استفاده موش از آن در راستای بهبود روند مدیریت پروژه می‌باشد در سازمان پووژ محور این موضوع که چه نوع دانشی در سازمان‌ها و به‌ویژه سازمان‌های پروژه‌محور باید مورد استفاده و تسهیم قرار گیرد همواره از چالش‌های مدیریت بوده است‌ عقایدد متفاوتی درباره طبقه‌بندی دانش وجود دارد با این وجود دانش را می‌توان به دو نوع عمده تقسیم کرد: صریح و ضمنی‌ دانش آشکار یا صریح می‌تواند در قالب واژگان و اعداد بیان شده و به شکل داده‌ها یا فرمول‌ مشخصات‌ دستورالعمل‌ها و نظایر آن‌ به‌سادگی و به‌صورت رسمی و نظام‌مند بین افراد تبادل شود دانش صریح جزئی از دانش است که می‌توان آن را از راه زبانی نظامند و رسمی کدگذاری کرده و انتقال داد در حالی که دانش ضمنی‌ دانشی شخصی و مختص به زمینه می‌باشد که فرمول‌بندی‌ ثبت و بیان آن دشوار بوده و در اذهان افراد ذخیره می‌شود دانش ضمنی‌ دانش مفهومی و تجربه‌محور است و به صورت کلمات‌ جملات‌ اعداد یا فرمول‌ها قابل بیان نیست و به سختی با دیگران تبادل یا به اشتراک‌گذاری می‌شود درواقع براساس این تعریف دانش در طیفی بین دانش کاملا آشکار تا دانش کاملا ضمنی قرار خواهد گرفت ‌نوع دیگری از تقسیم‌بندی دانش‌ تقسیم بندی لژر و بروکرز است‌: دانش مبنایی و دانش بنایی‌ دانش مبنایی شامل اشکالی از دانش است که به نگهداری و پرورش در سازمان نیاز دارد تا عملکردد مطلوب پروژه در طولانی مدت باقی بماند دانش مبنایی را می‌توان یک دارایی ناملموس دانست که مزایای اقتصادی آتی دارد از طرف دیگر انجام یک پروژه نیازمند دسترسی به دانش تخصصی است‌ دانشی کهه برای پروژه سودمند است‌ اما احتمال کمّی وجود دارد که دوباره مورد استفاده قرار گیرد این شکل از دانش‌ دانش بنایی نام دارد که تنها در میان یک پروژه‌ فعال و سودمند است‌ دانش بنایی از آن جایی کهه گواه یا تضمییی برای استفاده دوباره از آن در آییده وجود ندارد در تعریف یک دارایی ناملموس نمی‌گنجد تفاوت نهایی بین دانش مبنایی و بنایی این است که افراد درگیر در پروژه نه تنها از دانش مبنایی استفاده می‌کنند بلکه به طور دائم آن را بهبود بخشیده و یا اشکال جدیدی از آن را خلق می‌نمایند این در حالی است که دانش بنایی کمتر در افراد درگیر در پروژه خلق یا اصلاح می‌شول بلکه معمولا خارج از آن ‌به طور مثال به‌وسیله مشاوران‌ بدنه‌های قانونی‌ مشتریان تولید می‌شود نیت‌های رفتاری و نیت تسهیم دانش تسهیم دانش یکی از پیچیده ترین حوزه‌های مدیریت دانش است که شامل تبادل دانش ضمنی و صریح در سطح فرد گروه و سازمان می‌باشد تسهیم دانش‌ فعالیتی برای نشر و انتقال دانش از یک فرد گروه یا سازمان به سایر افراد و برای کسب منافع مشترک است که نیازمند همکاری افراد و گروه‌ها می باشد ‌باید توجه داشت که تسهیم دانش فعالیتی غیرطبیعی‌ می‌باشد تسهیم دانش یک عمل ارادی است که دانش از راه انتقال آن به سایر افراد قابل استفاده مجدد می‌نماید ‌این فرایید فقط وقتی اتفاق می‌افتد که یک فرد به‌طور واقعی علاقه‌مند کمک به دیگری برای توسعه توانمندی جدید باشد تسهیم دانش‌ نیت کارکنان یک سازمان برای به اشتراک‌گذاری دانش با با همکارانی است که به‌دست آورده یا خلق کرده‌اند ‌براساس نظریه اقدام منطقی‌فیشبین و آجزن‌ نیت رفتاری‌ میزانی از قصد فرد برای انجام یک رفتار مشخص و نمایانگر دلیل اصلی بروز رفتار واقعی است‌ نیت‌های رفتاری به‌عنوان تصمیم برای انجام رفتاری خاص و نشانگر انگیزه برای اقدام است‌ فرد هر چه بیشتر نیت به بروز رفتاری داشته باشد احتمال بروز آن رفتار بیشتر است ‌تمرکز اصلی در تسهیم دانش بر افراد است‌ زیرا این افراد هستند که دانش را مدون و قابل ارتباطط می‌کنند و آن را با سایر افراد و گروه‌ها به اشتراک می‌گذارند وجود کارکنانی که تمایل

به تسهیم دانش و تجربه خود دارند موجب خواهد شد تا فرایند تسهیم به‌طور خودکار آغازشده و گسترش پیدا کند ‌ ‌ تسهیم دانش عملی است که طی آن کارکنان به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شده اطلاعات‌ ایده‌ها پیشنهادها و تجارب مرتبط را با دیگران مطرح می‌کنند در هر حال آنچه مشخص است این است که تسهیم دانش در محیط‌های پروژه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که با بهره‌گیری از آن می‌توان ایده‌ها و تجربیات کسب شده از یک پروژه را برای حل مسائل سایر پروژه‌ها استفاده کرد ‌نقش تسهیم و به اشتراک‌گذاری دانش در مدیریت دانش سازمان‌های پروژه‌محور از چنان اهمییی برخوردار است که بعضی از نویسندگان و محققان معتقدند وجود مدیریت دانش برای پشتیبانی از تسهیم و به اشتراک‌گذاری دانش است‌ شایستگی و شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش به منظور انجام وظایف به‌صورت اشبخش‌ افراد باید از توانایی سطح بالایی برخوردار باشند باید توجه داشت که یکی از عوامل موفقیت پروژه‌ داشتن مدیران شایسته می باشد اگرچه داشتن مدیری که شایستگی‌های مناسبی‌» در اختیار دارد به تثهایی نمی تواند موفقیت پروژه را تضمین نماید شایستگی در انجام یک کار بسیار فراتر از داشتن قابلیت و توانایی انجام آن کار می‌باشد و فرد به طور صرف با برخورداری از دانش‌ شایسته قلمداد نمی‌شود بلکه باید علاوه بر دانش در به‌کارگیری دانش نیز توانمند بوده و به نحوه برخورد با مسائل نیروی انسانی‌ اجتماعی و رفتاری اشراف داشته باشد در بیشتر تعاریف شایستگی تمامی این ابعاد وجود دارد و تنها تفاوت عمدهه در نوع واژگان به کار رفته می‌باشد براساس تعریف مطرح شده به‌وسیله لین کرافورد شایستگی به صورت مجموعه‌ای از رفتارها که دربرگیرنده مهارت‌ها دانش‌ توانایی‌ها و ویژگی‌های فردی که با یکدیگر برای انجام موفقیت‌آمیز کار حیاتی هستند تعریف می‌شود از طرف دیگر باید توجه داشت که موضوع شایستگی با داشتن تجربه‌ متفاوت است‌ زیرا ممکن است فردی در طی چند سال نقشی را ایفا نموده باشدد اما چگونگی و صحت اجرای آن با اشکال همراه باشد پس برخورداری از تجربه در یک نقش به طور لزوم شایستگی تلقی نمی‌شود شایستگی به‌عنوان آنچه که انتظار می‌رود افراد بتوانتد در نقش خود انجام دهند و نیز

دانش و درک کاری مورد نیاز برای انجام نقش تعریف می‌شود از نظر لین کرافورد بهترین و مناسب‌ترین پاسخ برای سوال معمولا برای انجام مناسب یک شغل‌ حرفه یا نقش در محیط کار چه چیزی موردنیاز است‌شایستگی می‌باشد ‌از دیدگاه کاسکینن شایستگی یک فرد می‌تواند به سه بخش دانش آشکار دانش ضمنی و ویژگی‌های فردی تقسیم شود ‌براساس تعاریف مطرح شده‌ شایستگی‌ها ابعاد مختلفی دارند که بین آن همپوشانی وجود دارد و این ابعاد برای تحقق شایستگی باید به صورت مجموعه‌ای در کنار هم وجود داشته و ارتقا پیدا کنند به این ترتیب و به نظر محققان‌ شایستگی متاثر از نیت تسهیم دانش نیز نمیی توانست محدود به یک شایستگی و حوزه خاص باشد بنابراین شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش براساس تحقیقات صورت گرفته به‌وسیله چپرگی‌ و در چهار دسته شایستگی‌های تحلیلی‌ شایستگی‌های اجتماعی‌ شایستگی‌های حرفه‌ای و شایستگی‌های فردی طبقه‌بندی شدند ‌ عملکرد شغلی انجام مناسب یک شغل و عملکرد بالای شغلی همواره از دغدغه‌های مهم در سازمان‌ها بوده است‌ عملکرد شغلی‌ یکی از مهم‌ترین متغیرهای وابسته می‌باشد که برای دهه‌های متمادی مورد تحقیق قرار گرفته است‌ این مبحث در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور به‌واسطه مسائل مختلف و منحصر به فرد و پیچیدگی نوع شغل مدیران و کارکنان آن از اهمیت بیشتری برخوردار است‌ شیکدار و ساوادک در تحقیقی دریافتند سازمان‌هایی با ‌پیچیدگی و مسائل سازمانی متنوع مشکلات بیشتری را درخصوص عملکرد همچون بهره‌وری پایین و میزان بالای غیبت دارند ‌نوع شغل‌ سطوح شغلی و زمینه شغلی تاثیرات مختلفی بر عملکرد می‌گذارند برخی از مشاغل ‌همچون مدیریت پروژه و سایر مشاغل مدیریتی در سازمان‌های پروژه‌محور نیاز به مهارت‌ها و مسوولیت‌های سطح بالاتری برای انجام موفقیت‌آمیز کارها دارند افرادی که مسوول انجام چنین مشاغلی برای انجام موفقیت‌آمیز مسوولیت‌های شغلی خود باید سطوح بالاتری از عملکرد شغلی را از خود بروز دهند ‌بورمن و موتوویدلو دو نوع رفتار را تحت عنوان عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای شناسایی کردند ‌عملکرد وظیفه‌ای رفتاری هستند که به طور مستقیم مرتبط با تولید

محصولات و خدمات و یا فعالیت‌هایی می‌باشند که به‌طور غیرمستقیم فرایندهای فنی اصلی سازمان را حمایت می‌کنند این فعالیت‌ها به طور مستقیم با سیستم پاداش‌دهی رسمی سازمان در ارتباط می‌باشند از طرف دیگر عملکرد به‌عنوان تلاش‌هایی شناسایی شده‌اند که به‌طور مستقیم با عملکرد وظیفه‌ای افراد در ارتباط نمی‌باشند در هرحال این فعالیت‌ها به دلیل اییکه زمینه اجتماعی و روانی سازمان را شکل می‌دهند از اهمیت برخوردار بوده و به صورت یک کاتالیست حیاتی برای انجام فرایندها و فعالیت‌های وظیفه‌ای عمل می‌کنند ‌توسعه فرضیه‌ها و الگوی مفهومی پووهن تسهیم دانش و شایستگی‌ها براساس تعریف و کروی و روس دانش درخصوص دیدگاه‌های خاص که اشاره به موضوعات معین دارند می‌باشد و شایستگی‌ها مربوط به مهارت انجام کارولی از دیدگاه کاسکینن شایستگی یک فرد می‌تواند به سه بخش دانش آشکار دانش ضمنی و ویژگی‌های فردی تقسیم شود ‌بنابراین براساس نظر کاسکینن‌ دانش ضمنی نیز بخشی از شایستگی‌های فردی تلقی می‌شود که به اعتقاد زئوس با هدف ارتقای توانایی‌ها به اشتراک گذارده می‌شود در هر حال براساس نظر سهرابی و همکاران‌ تسهیم دانش می‌تواند بر توانمندی‌ها و شایستگی‌های فردی ا گذاشته و به تقویت توانمندی سرمایه‌های فکری سازمان در حوزه سرمایه‌های انسانی و سازمانی منجر شود براساس موارد مطرح شده و با توجه به این موضوع که دانش بخشی از شایستگی‌ها محسوب شده و با کمک تسهیم دانش می‌توان علاوه بر دانش‌ تا حدودی مهارت‌ها و شیوه‌های برخورد با مسئله را نیز منتقل کرده و به اشتراک گذاشت‌ در این پژوهش‌ نیت تسهیم دانش به‌عنوان اولین گام عملی در تسهیم دانش و تصمیم برای انجام این رفتار به‌عنوان اولین متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تاثیر آن بر شایستگی‌های تسهیم دانش نیز بررسی شده است‌ به این ترتیب فرضیه اول این پژوهش به‌صورت ذیل مشخص شد: ال‌: نیت تسهیم دانش در ارتقای شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش تاثیر مثبت دارد

شایستگی شغلی هر شخص برای انجام موفق یک شغل باید شایستگی آن کار را داشته باشد یا به عبارت دیگر در آن کار شایسته قلمداد شود براساس تعریف اسکان پری‌ یک شایستگی عبارت است از مجموعه‌ای از دانش‌ شیوه‌های برخورد مهارت‌ها و سایر ویژگی‌های شخصی که بر بخش عمده‌ای از شغل یک شخص تاثیر می‌گذارد و با عملکرد در آن شغل ارتباط دارد بورمن‌ موتوویلدو و همکاران درر تحقیقات خود دریافتند که تجارب به‌طور مشخصی با عملکرد وظیفه‌ای و عملکرد زمینه‌ای در ارتباط است‌ البته فریس و همکاران وی نتایج متفاوتی را به‌دست آوردند ‌به این ترتیب به نظرمی‌رسد که تاثیر تجارب و شایستگی‌های حاصل از آن بر عملکرد افراد به‌طور مشخصی با پیچیدگی و نوع شغل در ارتباط باشد ‌شایستگی دربرگیرنده دانش‌ مهارت‌ها شیوه‌های برخورد و رفتارهایی است که به‌طور علی با عملکرد بهتر شغلی مرتبط می‌باشند بر همین اساس در این پژوهش توجه بر بررسی تاثیر شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران نیز جلب شد به این ترتیب فرضیه دوم این پژوهش به شرح ذیل مطرح گردید: شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش در عملکرد شغلی مدیران سازمان‌های پروژه‌محور تاثیر مثبت دارد ‌ تسهیم دانش و عملکود شغلی کمپبل عملکرد فردی را تابع سه مولفه دانش اعلانی‌ دانشش رویه‌ای و مهارت و انگیزه می‌داند دانش اعلانی اشاره به دانش در مورد حقایق و اصول دارد و نشان‌دهنده دانش مربوط به الزام‌های وظیفه محوله می‌باشب‌ دانبقن و مهارت رویه‌ای‌ دانلقن در خصوصص چگونگی انجام وظیفه محول شده بوده و شامل مهارت‌های شناختی‌ مهارت ادراکی‌ مهارت فردی و می‌باشد به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که تسهیم دانش بتواند آن بخش از دانشی را که می‌تواند موجب بهبود و ارتقا عملکرد شود فراهم سازد ‌وقتی کارکنان به سایر افراد برای تکمیل وظایفشان کمک می‌کنند با سرپرست خود همکاری می‏‎کنند یا روش‌هایی را برای ارتقای فرایندهای سازمان پیشنهاد می‌دهند مشغول به ‌فعالیت‌های بهبود عملکرد زمییه‌ای هستنذ عملکرد زمییه‌ای به‌عنوان عملکردی که به‌طور رسمی بخشی از وظیفه نیست ولی به شکل‌گیری

زمینه اجتماعی و روانی سازمان کمک می‌کند شناخته شده است ‌تسهیم دانش تاثیر شگرفی بر عملکرد فردی دارد ‌دانش ضمنی به‌عنوان یک دارایی حیاتی برای عملکرد سازمانی و فردی شناخته شده است ‌بنابراین تسهیم دانش اشبخش برای عملکرد بالا ضروری است ‌اگر افراد دانش خود را با سایر افراد به اشتراک گذارند ‌بهبود عملکرد زمینه‌ای‌ ‌ عملکرد کارکنان و درنهایت عملکرد سازمان را ارتقا خواهدد ل‌ال‌ فعالیت‌های تسهیم دانش می‌تواند به دو گروه طبقه‌بندی شود: اهدای دانش و جمع‌آوری دانش ‌اهدای دانش به‌عنوان تمایل فرد برای به اشتراک گذاشتن سرمایه فکری خود و دانستن چگونگی انجام آن با دیگران می‌باشد از سوی دیگر جمع‌آوری دانش شامل تمایل فرد به مشاوره‌ اقتباس و پذیرش سرمایه‌های فکری جدید و دانستن چگونگی آن تعریف می‌شود افرادی که تمایل به اشتراک‌گذاری دانش خود دارند انتظار دارند دیگران نیز برای کسب منافع مشترک و دستیابی به اهداف سازمانی به همین نحو عمل کنند با توجه به یافته‌های مطرح شده انتظار می‌رود تسهیم دانش بتواند به‌طور آشکاری بر ارتقای عملکرد شغلی افراد شاغل در پروژه‌ها و سازمان‌های پروژه‌محور تاثیرگذار باشد زمانی که صحبت از تسهیم دانش و عملکرد فردی می‌شود این‌گونه تصور می شود که افراد برای عملکرد بهتر درشغل خود اقدام به جمع‌آوری‌ انطباق و تسهیم دانش می‌کنند ‌با همه این تفاصیل به نظر می‌رسد استفاده از دانش ضمنی و تسهیم آن بین کارکنان سازمان یکی از مهم‌ترین موارد تاثیرگذار در ارتقای عملکرد ایشان باشد به این ترتیب فرضیه سوم این پژوهش به شرح ذیل مطرح شد: نیت تسهیم دانش در عملکرد مدیران سازمان‌های پروژه‌محور تاثیر مثبت دارد

به این ترتیب و براساس فرضیه‌های ذکر شده‌ مدل پژوهش مطابق شکل برای انجام این پژوهش درنظر گرفته شد براساس اطلاعات محققان‌ مطالعه‌ایی با تمرکز بر شایستگی‌های تسهیم دانش و تاثیر نیت تسهیم دانش بر این شایستگی‌ها انجام نشده است‌ از این روی نوآوری این تحقیق در استخراج حوزه‌های شایستگی‌های مرتبط با تسهیم دانش و بررسی نیت تسهیم دانش به‌عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر این شایستگی‌ها می‌باشده این تحقیق به سازمان‌های پروژه‌محور پیشنهاد می‌دهد که با ایجاد شرایط مناسب برای افراد و به‌کارگیری افراد مناسب در سمت‌های کلیدی‌ تمایل به تسهیم دانش و درنتیجه نیت تسهیم دانشش در این افراد را افزایش دهند تا به این وسیله بتواند برخی از حوزه‌های شایستگی تسهیم دانش افراد را ارتقا داده و به دنبال آن‌ عملکرد ایشان در پروژ را بهبود بخشد


ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2018