مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار

چکیدهنگرش به سازمان‌ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است. زمانی سازمان‌ها را همچون سیستم‌های بسته درنظر می‌گرفتند که هیچ تعاملی با محیط خارجی نداشت. با مطرح شدن نگرش سیستمی، نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد. در این زمان سازمان‌ها را مانند سیستم‌های باز می‌دیدند که با محیط خود در تعامل هستند. زمانی فعالیت سازمان‌ها درون یک صنعت انجام می‌شد و امروزه با وجود تغییرات فزاینده‌ای که در محیط‌های کسب‌وکار روی داده است، مرزهای میان صنایع تا حدود زیادی از بین رفته است. در بیان جیمز مور (1993)، امروزه فضای فعالیت سازمان‌ها، فضایی اکوسیستمی است که در آن کسب-وکارهای مختلف از صنایع گوناگون، با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است. این مفاهیم به‌خوبی در رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار، مطرح شده است. رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار در نتیجۀ تغییرات محیطی دهه‌های اخیر ظهور یافته است و بکارگیری آن، نیازمند ایجاد تغییرات در ذهنیت افراد است تا بتوانند با نگرش جدیدی به دنیای کسب‌وکار نگاه کنند و مبانی فکری این رویکرد، نشان‌دهنده این تغییرات ذهنی است. این مقاله از نوع مقالات مروری-تحلیلی و هدف آن، تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است که با تجزیه‌‌و‌تحلیل تغییرات جهان کسب‌وکار در دهه‌های اخیر، به تبیین این مبانی فکری می‌پردازد. آشنایی با این مبانی، یکی از ضرورت‌های موفقیت در عصر کنونی است. کلیدواژه‌ها: رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار؛ مبانی فکری‌؛ معیارهای عملکرد؛ تغییرات کسب‌وکار


مشخصات

مشخصات

توسط: فاطمه جهانی زاده؛ اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی مجله: فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران سال انتشار: 1394 شمسی تعداد صفحات: 22 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۱۰/۳ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار حجم: 248.06 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار

مقدمه و بیان مساله

در دهه‌های اخیر شتاب تغییرات در جهان کسب‌وکار به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است‌ در راستای‌این تغییرات‌ رویکردها و روش‌های نوینی از سوی اندیشمندان مدیریت مطرح شده است‌ یکی ازاین مفاهیم‌ رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است که با توجه به تغییر شرایط دنیای کسب‌وکار ظهور یافته است‌ برمبنای‌این رویکرد جهان کسب‌وکار همچون اکوسیستمی است که در آن کسب‌وکارهای مختلف از صنایع گوناگون‌ با یکدیگر روابط متقابل دارند و بقای آنها تا حدود زیادی به یکدیگر وابسته است‌ پذیرش و بکارگیری‌این رویکرد با تغییراتی در نگرش به کسب‌وکار همراه است و مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار نشان‌دهنده تغییراتی است که در ذهنیت افراد روی می‌دهد این تغییرات ذهنی‌ در نتیجه تغییرات محیطی روی داده است که درواقع‌ پاسخ به نیازها و خواسته‌های جدید برای موفقیت در کسب‌وکار است‌ این مبانی به‌طور متقابل بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند این مبانی به شیوه های متفاوتی از سوی شرکت‌های پیشتاز پیگیری شده است ولی رویکرد اکوسیستم کسب‌ وکار ‌این مبانی را به‌صورت منسجم مطرح و آن را به‌عنوان راهکاری برای مقابله با تغییرات فزاینده جهان کسب‌وکار به سایرین ارائه می‌کند درواقع‌ ‌این رویکرد افراد را ترغیب می‌کند تا با ذهنیتی باز و پویا به تغییرات محیطی توجه کنند و به آنها پاسخ دهند و در شرایطی خود نیز تغییراتی‌ایجاد کنند و قواعد بازی را تغییر دهند هدف‌این پژوهش‌ تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است‌ سوال اصلی‌این پژوهبثن عبارت است از: مبانی فکری رویکرل اکوسیستم کسب‌وکار چیست‌ روش انجام‌این پژوهش برمبنای مطالعه متون سازمان و مدیریت با تمرکز بر تغییرات جهان کسب‌وکار در دهه‌های اخیر و تجزیه‌وتحلیل مبتثی بر رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است‌ آشنایی با مبانی فکری‌این رویکرد زمینه را برای‌ایجاد تغییرات ذهنی در افرادایجاد می‌کند تا بهتر بتوانند شرایط محیطی خود را درک کنند درواقع‌ در اقتصاد امروزی که مبتثی بر نوآوری است‌ ضرورت‌این رویکرد در موفقیت کسب‌وکارها بیشتر از گذشته احساس می‌شود دراین مقاله‌ ابتدااین مفهوم به‌طور خلاصه بیان می‌شود و سپس مبانی فکری‌این رویکرد مطرح می‌گردد

مفهوم اکوسیستم کار

واژه اکوسیستم یکی از مفاهیم کاربردی در حوزه علوم زیستی است‌ یک اکوسیستم‌ منطقه‌ای است که در آن گروهی از جانداران با یکدیگر و با محیط اطراف خود در ارتباط متقابل هستند اکوسیستم‌ها فقط مجموعه‌ای از گونه‌ها نیستثد بلکه سیستم‌هایی مرکب از اجزای زنده‌ غیرزنده و نیروهای طبیعی هستثد که با یکدیگر در تعامل و پیوسته در حال تغییر هستند ‌رفتار یک جاندار بر جانداران دیگر و بر محیط اکوسیستم تاثیر می‌گذارد و سرنوشت و بقای اکوسیستم‌ به رفتار تمام اعضای آن بستگی دارد از یک‌سو با روند افزایش ارتباطات بین سازمان‌ها و پیچیده‌تر شدن روابط میان کسب‌وکارها و از سوی دیگر با شتاب فزاینده تغییرات محیطی در جهان کسب‌وکار در دهه‌های اخیر رفتار سازمان‌ها قابل تشبیه به رفتار جانداران یک اکوسیستم است‌

استعاره اکوسیستم کسب‌وکار نخستین بار توسط جیمز مورا ‌مطرح شده است ‌برمبنای‌این استعاره‌ امروزه فضای فعالیت سازمان‌ها در یک اکوسیستم کسب‌وکار است‌؛ اکوسیستمی که از اعضایی مانتد مشتریان‌ تامین‌کنندگان‌ تولیدکنندگان پیشتاز سهامداران‌ انجمن‌های تجاری‌ اتحادیه‌های کارگری‌ نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی‌ و سایر بخش‌های دینفع تشکیل شده است ‌ارتباطات متقابل و پیچیده‌ای بین‌این اعضا وجود دارد و موفقیت و بقای آن‌ها به یکدیگر وابسته است

اکوسیستم کسب‌وکار سیستمی گسترش‌یافته از سازمان‌هایی است که متقابلا از یکدیگر حمایت می‌کنند نگرش اکوسیستمی اعتقاد براین است که هرک از اعضا بر سرنوشت کل اکوسیستم کسب‌وکهار تآثیر دارد به بیان دیگر ورود و خروج هریک از اعضا بر عملکرد سایر اعضا موثر است‌ به‌عنوان مثال‌ هنگامی که تعداد مشتریان شبکه کاهش می‌یابد ارزش شبکه برای تامین‌کنندگان و سایر مشتریان شبکه کاهش می‌یابد همچنین هنگامی که تامین‌کننده جدید یک محصول مکمل به شبکه وارد می‌شود ارزش شبکه برای کل اعضای آن افزایش می یابد ‌

اکوسیستم کسب‌وکار

درحالی‌که جهان کسب‌وکار پیوسته در حال تغییر و دگرگونی است‌ مدیریت سازمان نیز در پی روش‌های نوین موفقیت در رقابت میان کسب‌وکارهاست‌ بکارگیری‌این روش‌ها تغییراتی را در سازمان در پی خواهد داشت مانند تغییر در زیرساخت‌های تکنولوژی‌ تغیپرات ساختاری‌ آموزش‌های جدید کارکنان و ولی برخی ازاین موارد به چیزی فراتر از تغییرات سازمانی نیازمند است‌ لازمه کاربرد برخی از دیدگاه‌ها تغییر در ذهنیت و فضاهای ذهنی است‌ با تغییرات سریعی که در دهه‌های اخیر در جهان کسب‌وکار روی داده است‌ مبانی رقابت و کسب‌وکار نیز تغییر یافته است‌ درک‌این تغییرات‌ به ذهنی باز و پویا نیازمند است تا بتواند شرایط را درک و برای موفقیت در چنین شرایطی رویکرد مناسبی را اتخاذ کند همان‌گونه که بیان شد یکی از نگرش‌های مطرح‌شده در دهه‌های اخیر رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار است‌ بکارگیری‌این مفهوم با تغییراتی در نحوه فعالیت کسب‌وکارها همراه است که دراین جا به‌عنوان مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار مطرح می‌شود

‌کستوش حوزه کار

یکی از مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار گسترش حوزه فعالیت‌های سازمان است‌ امروزه‌ دیگر مرز میان صنایع گوناگون‌ مشخص و ثابت نیست‌ همچنین صنایع جدیدی از ترکیب برخی صنایع به‌وجود آمده است مور بیان می‌کند که واژه اکوسیستم کسب‌وکار باید جایگزین واژه صنعت شول‌ زیرا امروزه نمی‌توان اقتصال‌ی را به صنایع مشخص تقسیم نمود ‌در تعریف اکوسیستم کسب‌وکار نیز بیان می‌شود که اکوسیستم‌ دربرگیرنده کسب‌وکارهای متفاوت از صنایع متعددی است که با یکدیگر روابط متقابل دارند واین روابط برای موفقیت و بقایشان ضروری است‌ بنابراین‌ یکی از عواملی که به گسترش حوزه کسب‌وکار منجر می‌شود توسعه فعالیت‌های سازمان در میان صنایع مختلف است‌ این گسترش حوزه فعالیت‌ با استراتژی تنوع همگون‌ ‌ناهمگون متفاوت است‌ در حالت تنوع‌ سازمان با کسب‌وکارهای متفاوت در صنایع گوناگون فعالیت می‌کند ولی دراین حالت‌ سازمان براین نکته متمرکز می‌شود که فلالیت‌های سازمان در صنایع گوناگون جه کاربردهای داشته باشد ‌

در دهه‌های اخیر روابط بین سازمانی گسترش بسیاری یافته است‌ این ارتباطات با اهداف و انگیزه‌های متفاوتی روی می‌دهد ارتباطات سازمانی کسب‌وکارهای مختلف از صنایع گوناگون‌ ‌این امکان را فراهم می‌کند که سازمان از نوآوری‌های صنایع دیگر نیز آگاه شود و در پی‌این باست که چگونه می‌توان ازاین نوآوری‌ها استفال‌ نمول‌ امروزه بسیاری از نوآوری‌ها با همکاری میان سازمان‌های مختلف روی می‌دهد به‌این نوآوری‌ها نوآوری باز می‌گویید

نوآوری‌های سازمانی برمبنای دو مدل اصلی نوآوری بسته‌ و نوآوری باز انجام می شود فلسفه اصلی در مدل نوآوری بسته‌این است که نوآوری موفق‌ نیازمند کنترل است‌ سازمان‌ها بایدایده‌های خود را پیگیری کنند تا زمانی که بتوانند آن‌ها را به مرحله عمل درآورند و روانه بازار نمایند این مدل‌ روش غالب در بسیاری از فعالیت‌های ‌سازمان‌های پیشتاز در صنعت‌ در بیشتر طول قرن بیستم بود شرکت‌های موفق‌ در فرایندهای فل‌طه‌لا سرمایه‌ گذاری‌های زیادی می‌کردند و بهترین افراد را به‌کار می‌گرفتثد تا قادر به کشف برترین و بیشترین‌ایده‌ها باشند درنتیجه‌ می‌توانستند به‌عنوان نخستین شرکت‌ نوآوری جدید را عرضه کنند و بیشترین سود را به‌دست آورند این سازمان‌ها ‌این سود را دوباره در فعالیت‌های عه‌لا به‌کار می‌گرفتند واین چرخه تکرار می‌شد در مدل جدید نوآوری باز سازمان‌ها هم‌ایده‌های خود و هم نوآوری‌هایی از سایر سازمان‌ها را پیگیری می‏‎کنند مرزهای بین سازمان و محیط اطرافش بازتر می‌شود ‌در نمودارها مرز سازمان به‌صورت خط‌چین نشان داده می‌شود ‌ به طورکلی‌ در نوآوری باز سازمان‌ها در مراحل مختلف طه‌ ‌ با یکدیگر همکاری می‌کنند این نوع از نوآوری از اواخر قرن گذشته در بیشتر صنایع به‌کار گرفته شده‌ روش غالب در بیشتر صنایع است ‌

در پیگیری فرصاهای بالقوه‌ سازمانی ک مدل نوآوری باز را به‌کار می‌گیرل‌ امکان موفقیت بیشتری دارد به بیان دیگر با گسترش مرزهای فعالیت سازمان به فراتر از مرزهای ضعت و همچنین با بهر از نوآوری‌های ضایع دیگر فرصت‌های بالقو ای برای سازمان به‌وجود می‌آید که می‌تواند با بکارگیری آنها موقعیت رقابتی خود را بهتر نماید در هر فرایند طه‌ ‌ پژوهشگران و مدیران سازمان‌ها بایدایده‌های خوب و بد را از یکدیگر جدا کنند در سازمانی که نوآوری بسته را پیگیری می‌کند امکان دارد فرصت‌های بیشتری را از دست بدهد زیرا بسیاری ازایده‌ها در خارج کسب‌وکارهای فعلی سازمان قرار می‌گیرند یا پیگیری

آنها به ترکیبی از تکنولوژی‌های داخل و خارج از سازمان نیازمند است ‌

یکی دیگر از ویژگی‌های رویکرد اکوسیستم کسب‌وکار توجه به متغیرهای کلان اجتماعی است‌ اجتماع‌ع واژه مهمی در تعریف اکوسیستم است‌ طبق تعریف‌ اکوسیستم کسب‌وکار اجتماعی از کسب‌وکارها سازمان‌های مرتبط و محیط آنها است که به‌عنوان یک واحد زیستی با هم در تعامل هستند ٠یک اکوسیستم کسب‌وکار در ترکیبی از تلاش‌های کسب‌وکار دولت‌ آموزش‌وپرورش و تمام بخش‌های یک جامعه قرار دارد درواقع‌ اکوسیستم کسب‌وکار زنجیره ارزش تقویت‌شده توسط فرهنگ ‌جامعه‌ است‌ این مسئله از نظر اقتصادی اهمیت دارد زیرا روابط فرهنگی دوجانبه بین اعضای یک اجتماع موجب می‌شود که افراد تمایلات یکسانی داشته باشند و همین ارزش‌ها به روابط بلندمدت منجر می‌شود هدف ضمنی‌این تعاملات‌ پایداری بلندمدت کل اجتماع است‌ یکی از تفاوت‌های اساسی بین زنجیره‌ های ارزش و اکوسیستم‌های کسب‌وکاراین است که زنجیره‌های ارزش‌ فقط ارزش خلق می‌کنند و از طریق روابط تآ مین‌کننده‌ خریدار در کنار هم حفظ می‌شوند که از نظر ماهیتی ناپایدار هستند درحالی‌که در اکوسیستم‌های کسب‌وکار به دلیل توجه به عوامل اجتماعی‌ پایداری بیشتری‌ایجاد می‌شود واین مزیت واقعی وجود بازیگران متفاوت در یک اکوسیستم کسب‌وکار است

شبکه‌های کسب‌وکار

یکی از مبانی فکری رویکرد اکوسیستمی‌ گسترش شبکه‌های کسب‌وکار است‌ پیتر سنگه‌ ‌٠٨ ٢٠ در کتاب حلیت خود ‌بیان که همکاری در میان مرزها یکی از ضرورت‌های ساخت‌اینده پایدار٦ است ‌این امر نشان‌دهنده اهمیت فزاینده روابط بین سازمانی در شرایط کنونی است و رویکرد اکوسیستمی در پی بهره‌برداری از تعاملات بین سازمانی است‌ از سوی دیگر یک تقاوت اساسی بین اقتصاد سنتی و مدرن وجود دارد: در اقتصاد صنعتی سنتی‌ تمرکز سازمان‌ها بر صرفه‌جویی‌های مبتنی بر مقیاس است درصورتی‌که‌ در اقتصاد اطلاعاتی مدرن‌ تاکید سازمان‌ها بر صرفه‌جویی‌های حاصل از شبکه‌های همکاری است ‌

امروزه و در عصر شبکه‌ای‌سازمان‌ها در شکه‌های گوناگون

عضویت دارند سازمان‌ها با عضویت در شبکه‌ها انعطاف‌پذیری خود را افزایش می‌دهند که روشی برای مقابله با پویایی‌ها و عدم اطمینان محیطی و نیز افزایش رقابت‌پذیری سازمانی است‌ در محیط شبکه‌های کسب‌وکار امروزی‌ سازمان‌ها تا حد زیادی برای دست‌یابی به موفقیت در بازار و عملکرد پایدار به‌این شبکه‌ها نیازمندند با عضویت در شبکه هااین امکان برای سازمان فراهم می‌شود تا از منابع دیگر سازمان‌ها نیز استفاده نماید و رقابت‌پذیری خود را افزایش دهد

در اقتضاد شبکه‌ای‌ رقابت‌پذیری سازمان نه فقط به شایستگی‌های داخلی آن‌ بلکه به توانایی سازمان در تعامل با محیطش بستگی دارد ناکامی و شکست درایجاد و حفظ‌این شایستگی خارجی یعنی حضور در شبکه‌های کسب‌وکار انعطاف‌پذیری استراتژیک سازمان را به منابع داخلی آن محدود می‌کند ‌به‌منظور بهره‌برداری از شایستگی‌های کل شبکه‌ سازمان‌ها به ادراک شبکه‌های کسب‌ و مدیریت مناسب دارایی‌هایی که به‌طور مستقیم مالک آنها نیستند ولی برای موفقیتشان ضروری است‌ نیاز دارند به بیان دیگر با توجه به افزایش شتاب تغیییرات بازارها و پیچیدگی تکنولوژی‌های امروزه که نیازمند شبکه‌های پیچیده و مرتبط بازیگران است ‌سازمان‌ها باید قال‌ر به استفال‌ه موثر از روابطشان با مشتریان‌ شرکا یا رقبا باشند این امر می‌تواند از طریق درک عوامل و مکانیزم‌ هایی که چنین شبکه‌هایی را اداره می‌کنند حاصل شود ‌

با پذیرش رویکرد اکوسیستمی‌ سازمان نه تثها بر گستژش روابط خود با سایر سازمان‌ها متمرکز است بلکه سعی می‌کند تا ارتباطات خود را با نهادهای آموزشی و دولتی نیز گسترش دهد گسترش روابط با نهادهای آموزشی امکان بهره‌برداری از منابع گسترده‌تری از دانش و همچنین اشتراک آن را فراهم می‌کند همان‌گونه که پورتر ‌در بیان خوشه‌های اقتصادی بیان می‌کند شرکت‌ها باید در پی‌این باشند که چگونه نهادهایی نظیر دانشگاه‌ها می‌توانند به موفقیت رقابتی آن‌ها کمک کنند و چگونه دولت‌ها می‌توانند توسعه و رونق اقتصادی را بهبود‌

به‌طورکلی‌ با پذیرش رویکرد شبکه‌ای‌ سازمان‌ها نه بر شرکت یا صنعت‌ بلکه بر خود سیستم خلق ارزش تمرکز می‌کنند که در آن بازیگران اقتصادی متفاوت تامین‌کنندگان‌ شرکا هم‌پیمانان و مشتریان‌ برای تولید مشترک ارزش همکاری می‌کنند جایی که زمانی سازمان‌ها

در برابر یکدیگر می‌جنگیدند امروزه رقابت بین شبکه‌های سازمانی است ‌با عضویت سازمان در شبکه‌های کسب‌وکار و گسترش شبکه‌ها سازمان می‌تواند از مزایایی همچون‌ایجاد کسب‌وکار در مقیاس وسیع‌تر کاهش هزییه‌ها و افزایش کارایی سازمان‌ تقسیم هزینه‌های تقسیم ریسک در پروژه‌های خاص‌ تامین منابع مورد نیاز اشتراک اطلاعات در میان سازمان‌ها و یافتن بازارهای جدید برای ارائه محصولات خود برخوردار شود

‌بهبود سطح علکرد شبکه‌های کار

یکی از مبانی موفقیت و رقابت سازمان‌ها ارتقا و بهبود سطح عملکرد فعالیت‌های سازمانی است‌ به‌طوری‌که یکی از چهار منظر کارت امتیازی متوازن‌ بهبود قابلیت‌های درونی سازمان است ‌در رویکرد اکوسیستمی‌ سازمان‌ علاوه‌بر بهبود مستمر سطح عملکرد خود در پی کمک به سایر اعضای اکوسیستم است تا بتواند سطح عملکرد خود و درنهایت سطح عملکرد شبکه و اکوسیستم را بهبود دهد زیرا امروزه رقابت نه در بین سازمان‌ها بلکه میان اکوسیستم‌های کسب‌وکار است و بهبود سطح عملکرد سایر اعضا و اکوسیستم‌ درنهایت به نفع خود سازمان است‌

یکی از مفاهیمی که دراین زمینه به‌کار می‌رود هم‌تکاملی یا تکامل مشترک‌ است‌ همان‌گونه که بیان شد یکی از ویژگی‌های اکوسیستم کسب‌وکار تعامل متقابل اعضای اکوسیستم با یکدیگر است و بقا و دوام‌این اعضا به یکدیگر وابسته است‌ هم‌تکاملی‌ فرایندی است که در طی آن‌ تغییرات یکی از اعضایی که با یکدیگر تعامل دارند به تغییراتی در سایر اعضا نیز منجر می‌شود ‌در اکوسیستم‌های کسب‌وکار هم‌تکاملی زمانی روی می‌دهد که تکامل یک شرکت بر تکامل تاثیر می‌گذارد تفکر اکوسیستمی نیازمند درک یک کل یکپارچه از کسب‌وکارها درون محیط آن‌هاست که دارایی‌های اصلی آن از روابط بین اعضای آن به‌وجود می‌آید و نیازمند درک یک پدیده درون زمینه یک کل بزرگتر است‌ بنابراین‌ مدیران باید تاثیر کلان تصمیمات خود را در کل اکوسیستم درنظر بگیرند ‌ از سوی دیگر هم‌تکاملی در ارتباط با انتقال دانش و اطلاعات است ‌و یکی از ویژگیهای رویکرد اکوسیستمی‌ اشتراک دانش و اطلاعات‌ ‌ایده‌ها و تجربه‌های اعضای اکوسیستم با یکدیگر است که همین پدیده نیز به هم‌تکاملی منجر می‌شود

یکی دیگر از مفاهیمی که موجب بهبود عملکرد در سطح اکوسیستم می‌شود مفهوم رقابت‌ همکاری همزمان‌ است‌ این مفهوم نخستین‌بار توسط نیلبوف و برندن برگر در مباحث مربوط به استراتژی مطرح شد آنها مشاهده کردند که همکاری و رقابت می‌تواند در یک زمان‌ اجزای یک رابطه باشد و آن را رقابت‌ همکاری همزمان نامیدند ‌درواقع‌ رقابت‌ همکاری همزمان‌ تلاشی برای تلفیق دو جنبه رقابت و همکاری و ارائه یک رویکرد واقعی‌تر از روابط کسب‌وکار است ‌‌

هنگامی که سازمان‌ها در برخی از فعالیت‌ها با یکدیگر همکاری می‌کنند و در همان‌زمان در سایر فعالیت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند رابطه رقابت‌ همکاری همزمان به‌وجود می‌آید ‌مبنای رقابت براین اصل استوار است که افراد برای حداکثر کردن مزایای خود عمل می‌کنند ‌درحالی‌که‌ فلسفه همکاری‌این است که افراد در فعالیت‌های جمعی و برمبنای روابط برد برد برای دست‌یابی به اهداف مشترک شرکت می‏‎کنند ‌

در حالت رقابت‌ خلق ارزش اقتصادی درون شرکت روی می‌دهد و کسب ارزش توسط یک شرگ به‌معنای از دست دادن ارزش سایر شرکت‌هاست‌ رابطه بین شرکت‌ها برمبنای بازی حاصل جمع صفراست ‌پیچیدگی سیستم‌های تکنولوژیکی ‌افزایش شتاب و تلاطم‌های رقابتی ‌تا حد زیادی اهمیت روابط بین شرکت‌ها را به‌عنوان جایگاه خلق ارزش تقویت کرده و روشی برای بهبود عملکرد شرکت است ‌امروزه‌ منابع خلق ارزش اقتضادی و ریشه‌های عملکرد برتر شرکت‌ درون ساختار روابط شرکت قرار گرفته است و وابستگی متقابل شرکت‌ها برمبنای بازی حاصل جمع مثبت‌ است ‌البته‌ پیش از مطرح شدن رویکرد اکوسیستمی‌ در شبکه‌های کسب‌وکار رقابت و همکاری وجود داشته است‌ به‌عنوان مثال‌ در خوشه‌های اقتصادی‌ رقبا به‌شدت برای برنده شدن و حفظ مشتریان رقابت می‌کنند بدون رقابت شدید یک خوشه شکست می‌خورد هرچند همکاری نیز وجود دارد و بیشتر به‌صورت همکاری عمودی و میان شرکت‌هایی از صنایع مرتبط و نهادهای محلی است ‌ولی بر رویکرد اکوسیسستمی‌ رقابت‌ همکاری همزمان چیزی بیش از ارتباطات افقی و عمودی میان شرکت‌هاست و همچنین دربرگیرنده اعضایی از صنایع گوناگون است‌ تفاوت دیگر در روابط یک‌طرفه تامین‌کننده‌ خریدار و جریان بالا به پایین ارزش افزوده‌ای است که ارائه می‌شود اکوسیستم کسب‌وکار با شبکه‌ای از روابط خاص‌ نشان‌دهنده

پیچیدگی وابستگی‌های متقابل میان شرکت‌ها در دنیای واقعی کسب‌وکار است‌ در یک اکوسیستم کسب‌وکار شرکت‌ها نه تنها برای مشتریانشان‌ بلکه برای یکدیگر نیز ارزش خلق می‏‎کنند ‌به‌طورکلی‌ در رویکرد اکوسیستمی‌ نگرشی فراسازمانی نسبت به بهبود عملکرد وجود دارد و یکی از اهداف سازمان‌ها بهبود عملکرد کل اکوسیستم کسب‌وکار است‌

ایجاد تغییراف محطی

نگرش به سازمان‌ها در طول زمان با تغییر و تحولاتی همراه بوده است‌ زمانی سازمان‌ها را همچون سیستم‌های بسته درنظر می‌گرفتند که هیج تعاملی با محیط خارجی نداشت‌ با مطرح شدن نگرش سیستمی‌ نوع نگاه به سازمان هم تغییر کرد دراین زمان‌ سازمان‌ها را مانند سیستم‌های باز می‌دیدند که با محیط خود در تعاملند دراین هنگام‌ سازمان‌ها با توجه به شرایط محیطی فعالیت‌های خود را سازماندهی می‌کردند

تا اوایل دهه ٨٠ که محیط‌های کسب‌وکار از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بودند مبنای رقابت بین شرکت‌ها بر فعالیت‌های داخلی شرکت‌ها و کسب بیشترین بهره‌وری نسبت به رقبا متمرکز بود ‌‌ دراین زمان‌ تغییر خارجی به‌عنوان تهدیدی برای بقای شرکت دیده می‌شد ‌درنتیجه‌ استراتژی غالب سازمان‌ها رویکردی برای افزایش مقاومت در برابر تغییرات خارجی بود ‌

از شروع دهه ٨٠ با افزایش شتاب تغییرات در محیط‌های کسب‌وکار نظیر افزایش رقابت و شتاب نوآوری در میان رقبا تغییر و غیرقابل پیش‌بینی بودن نیازهای مشتری ‌سازمان‌ها به همکاری بیشتر با سایر شرکت‌ها روی آوردند و شبکه‌های بین سازمانی فراوانی با همکاری‌های افقی و یا عمودی بین سازمان‌ها شکل گرفت ‌حضور در شبکه‌ های بین سازمانی‌ موجب افزایش انعطاف‌پذیری سازمان‌ها در برابر تهدیدات و شوک‌های محیطی می‌شود

امروزه با وجود شتاب فزاینده تغییرات محیطی‌ یکی از استراتژی‌های سازمان‌های موفق‌ شکل‌دهی‌ به محیط است‌ به بیان دیگر یکی از راه‌های موش در برابر تغییرات‌ ‌ایجاد تغییر است‌؛ به‌جای مقابله با تغییر خود جزئی از تغییر می‌شوند یکی از روش‌های‌ایجاد تغییر ارائه نوآوری‌های بنیادی است‌ حتی اگر یک شرکت خودش را به‌عنوان یک پیرو درنظر بگیرد باز


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015