مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل موثر بر آن در زنان ٤٥ - ‌١٨ ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور

چکیده مقدمه: اختلالات قاعدگی طیف وسیعی از مشکلات نظیر بی‌نظمی قاعدگی، هیپر- و هیپو منوره، پلی‌منوره و الیگومنوره، دیسمنوره، آمنوره، منوراژی و سندرم پیش از قاعدگی را در بر می‌گیرد. هدف این مطالعه تعیین میزان شیوع انواع اختلالات قاعدگی و همچنین تعیین برخی عوامل تأثیرگذار بر بروز اختلالات قاعدگی در میان زنان ایرانی در سنین باروری بود.  روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بود. افراد شرکت کننده در مطالعه، زنان 45 -18 ساله ایرانی بودند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای از چهار استان منتخب کشور انتخاب شدند.  یافته‌ها: تعداد 941 زن واجد شرایط وارد مطالعه شدند. شایع‌ترین اختلالات قاعدگی در زنان ایرانی دیسمنوره (5/67%) و سندرم پیش از قاعدگی (9/54%) بود. عوامل زمینه‌ای نظیر سن پایین، ازدواج در سنین بالا، و همچنین تجرد با بروز دیسمنوره ارتباط معنادار داشت (001/0 p < ). شاخص توده بدنی بالاو بالا بودن میزان تحصیلات به ترتیب با احتمال وقوع الیگومنوره و سندرم پیش از قاعدگی رابطه معنادار نشان داد (001/0 p < ). وقوع سن منارک در سنین پایین‌تر نیز با احتمال وقوع منوراژی ارتباط معنادار داشت.  نتیجه‌گیری: تقریباً یک نفر از هر چهار زن ایرانی در سنین باروری حداقل از یکی از اختلالات قاعدگی رنج می‌برد. تغییر سبک زندگی زنان، تشویق آنان به ازدواج در سنین باروری و مشاوره و اطلاع‌رسانی کافی در زمینه اختلالات قاعدگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ثانوی و سوء این اختلالات داشته باشد.


مشخصات

مشخصات

توسط: مرضیه رستمی‌دوم، فهیمه رمضانی‌تهرانی *، مریم فرهمند، سمیه هاشمی، نازی رضائی ، فریدون عزیزی مجله: مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم سال انتشار: 1393 شمسی تعداد صفحات: 8 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۵/۹/۱۴ منبع: دیتاسرا

خرید محصول

خرید محصول

عنوان: شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل موثر بر آن در زنان ٤٥ - ‌١٨ ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور حجم: 199.46 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 1200 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

نمای مطلب

شیوع اختلالات قاعدگی و عوامل موثر بر آن در زنان ٤٥ - ‌١٨ ساله ایرانی در چهار استان منتخب کشور

مقدمه

قاعدگی یکی از خصوصیات ویژه زنان در سنین باروری که با اغاز با یائسگی پایان می‌یابد خونریزی قاعدگی عبارت است از ریزش دیواره رحم که در زنان به طور منظم و با ریتم مشخصی اتفاق می‌افتد غالبا فاصله بین این دوره‌ها روز بوده و هر بار به مدت ٣ تا ٧ روز طول می‌کشد بر هم خوردن نظم قاعدگی نشان از اختلالات عمده‌ای نظیر نقص عملکرد در محور غدد درون‌ریز سیستم تولیدمثل‌ اختلالات ارگانیک‌ سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و چاقی دارد غالبا زنان نظم قاعدگی را دلیلی بر سلامت دوران باروری خود می‌دانند و به هم خوردن این نظم را نشانه ابتلا به بیماری دانسته و نسبت به ان حساس می‌باشند بی‌نظمی‌های قاعدگی شامل افزایش یا کاهش فاصله بین دو قاعدگی ‌پلی‌منوره‌ الیگومنوره‌ ‌ افزایش و یا کاهش طول مدت قاعدگی ‌هیپو منوره‌ ‌ لکه‌بینی‌های میان‌دوره‌ای‌ و افزایش میزان خونریزی قاعدگی ‌هیپرمنوره‌ می‌باشد خونریزی‌های شدید دوران قاعدگی و طولانی شدن مدت خونریزی غالبآ بر سلامت زنان تاثیر سوء گذاشته و گاه منجر به هیسترکتومی می‌گردد ‌ ‌ افزایش یا کاهش فاصله دو قاعدگی ‌پلی‌منوره یا الیگومنوره‌ غالبآ یکی از نشانگان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک محسوب شده و نیازمند توجهات پزشکی می باشد کاهش یا افزایش فاصله بین دو قاعدگی و خونریزی‌های شدید و همچش درد حین قاعدگی ‌دیسمنوره‌ غالبا در سه سال اول بعد از منارک شایع‌تر بوده و یکی از دلایل غیبت از مدرسه در دختران جوان می‌باشد اختلالات قاعدگی طیف وسیعی از مشکلات نظیر بی‌نظمی قاعدگی‌ هیپر و هیپو منوره‌ پلی‌منوره و الیگومنوره‌ دیسمنوره‌ آمنوره‌ منوراژی و سندرم پیش از قاعدگی را در بر می‌گیرد ‌بروز اختلالات قاعدگی سبب پریشانی فرد مبتلا شده و بر روی کارایی اجتماعی و کیفیت زندگی فرد تاثیر می‌گذارد ‌مطالعات نشان داده‌اند که عوامل مختلفی نظیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌ شاخص توده بدنی‌ سن‌ میزان تحصیلات و سن منارک بر روی قاعدگی و بروز اختلالاتی نظیر دیسمنوره و سندرم پیش از قاعدگی تاثیر می‌گذارند ‌آدامزا و همکاران در یافته‌های خود نشان دادند که زنان در سنین پایین‌تر بیشتر از مشکلات همراه با قاعدگی رنج می‌برند هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع انواع اختلالات قاعدگی و همچنین تعیین برخی عوامل تاثیرگذار بر بروز اختلالات قاعدگی در میان زنان ایرانی در سنین باروری بود

روش کار

این مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت در فاصله سال‌های ساله ایرانی ساکن در چهار استان کشور انجام گردید روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی شده سهمیه‌ای بود و حجم نمونه ١٢٠٠ نفر در نظر گرفته شد استان قزوین در مرکز گلستان از شمال‌ ‌کرمانشاه از غرب و هرمزگان از جنوب به شکل تصادفی انتخاب شدند شرح کامل نحوه نمونه‌گیری در مطالعه دیگری به طور کامل شرح داده شده است ‌١٢ ‌ پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل سوالاتی در زمینه مشخصات دموگرافیک‌ سوابق بیماری‌ تاریخچه باروری‌ تاریخچه قاعدگی‌ و مصرف دارو در افراد بود

افراد کمتر از ١٨ سال و بالای ٤ سال به دلیل احتمال شیوع بیشتر اختلالات قاعدگی در آن‌ها از مطالعه حذف شدند ‌تعداد ٨٨ پرسشنامه ناقص بود و ١٧٩ نفر از کسانی که از روش‌های هورمونی پیشگیری از قرص استفاده می‌کردند نیز از مطالعه خارج شدند و در مجموع ٩٤١ نفر وارد مطالعه تثبدند تعاریف‌: سن منارک‌ سن افراد در هنگام وقوع اولین قاعدگی می‌باشد ‌١٣ ‌ به منظور دستیابی به الگوی شایع قاعدگی‌ تعریف قاعدگی طبیعی با فاصله بین دو قاعدگی ٣ ‌٢١ ‌وز و طول مدت قاعدگی ٤٦‌ روز در نظر گرفته شد الیگومنوره و پلی‌منوره به ترتیب با افزایش فاصله دو قاعدگی بیشتر از ٣ روز و کاهش فاصله بین دو سیکل کمتر از ٢١ روز تعریف شدند ‌١٤ ‌ منوراژی به افزایش طول مدت خونریزی بیش از ٧ روز اطلاق می‌شود ‌شدت خونریزی با استفاده از سوال ‌ ‌تعداد پد مصرفی در طول مدت قاعدگی‌ ‌ و همچنین نظر خود بیمار نسبت به میزان خونریزی به سه گروه کم ‌٧٠‌ پد ‌ متوسط ٢٠ ٨ پد و زیاد ‌مساوی یا بیش از ٢١ پد محاسبه شد لکه‌بینی به وقوع هرگونه خونریزی در فاصله بین دو قاعدگی طبیعی فرد اطلاق گردید و زمان وقوع آن نیز به صورت بین روز یا پس از روز ١٤ و یا هر دو این زمان‌ها تقسیم‌بندی شد دیسمنوره به گرفتگی عضلات‌ درد مبهم ضربانی بدون وجود ضایعه پاتولوژیک که از شکم سرچشمه می‌گیرد اطلاق می‌شود این درد قبل و یا در طی خونریزی قاعدگی اتفاق افتاده و معمولا به دو صورت اولیه و ثانویه تعریف می‌گردد ‌این درد چندین ساعت پیش از قاعدگی شروع می‌شود شدت درد در این مطالعه با پرسش ‌ ‌آیا در زمان قاعدگی درد دارید ‌ و تقسیم‌بندی شدت درد به گروه‌های شدید ‌مراجعه به مراکز درمانی و یا استفاده از مسکن‌های موجود در منزل و استفاده از گرم‌کننده‌های موضعی‌ ‌ متوسط ‌استفاده از گرم‌کننده موضعی یا استفاده از مسکن‌های موجود در منزل‌ ‌ و کم ‌اقدام به کاری نمی‌کند تعریف شد بی‌نظمی قاعدگی به هرگونه افزایش یا کاهش فاصله بین دو قاعدگی به تنهایی یا همراه یا افزایش طول مدت قاعدگی بیش از ٧ روز و یا کمتر از ٢ روز و همچنین وقوع خونریزی ویا لکه‌بینی در فاصله بین دو سیکل قاعدگی اطلاق گردید سغدرم پش از قاعدگی‌آ ‌ ‌ف‌ بر اساس معیارهای تشخیصی انجمن زنان و مامایی آمریکا بر مبنای وجود یک یا تعداد بیشتری از علایم آزاردهنده جسمی و روحی ‌سردرد درد و حساسیت در سینه‌ها نفخ شکم‌ تورم اندام‌های انتهایی‌ زودرنجی‌ افسردگی‌ بروز خشم‌ پریشانی‌ اضطراب‌

انزوای اجتماعی‌ پنج روز قبل از شروع قاعدگی به طور متوالی در سه چرخه تعیین شد ‌توده بدنی با تقسیم وزن ‌کیلوگرم‌ بر مجذور قد ‌متر محاسبه گردید اطلاعات با استفاده از برنامه اماری مود ویرایش ١ تجزیه و تحلیل شدند مفاهیم امار توصیفی ‌فراوانی مطلق‌ فراوانی نسبی‌ میانگین‌ انحراف معیار میانه‌ و محاسبه حدود اطمینان برای براورد میزان شیوع قاعدگی طبیعی و غیرطبیعی‌ دیسمنوره و لکه‌بینی با در نظر گرفتن طرح نمونه‌گیری به کارگرفته شدند ازمون‌های اماری برای مقایسه میانگین متغیرهای پیوسته با توزیع نرمال و ازمون اماری مجذور کای برای مقایسه متغیرهای کیفی مورد استفاده قرار گرفتند در کلیه ازمون‌ها سطح معناداری لحاظ گردید برای ساختن مدل و تآثیر متغیرهای تآثیرگذار نظیر سن‌ سن منارک‌ وضعیت تاهل‌ تحصیلات‌ شغل‌ تثباخص توده بدنی و تعداد حاملگی بر روی متغیرهای وابسته ‌اختلالات قاعدگی‌ از رگرسیون لحستبک استفاده شد

نتایج

تعداد ساله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند اطلاعات جمعیت‌شناختی افراد مورد مطالعه در جدول است‌

پد مصرفی تثبرکت کنندگان در مطالعه موارد بدون استفاده از هیچ اقدامی و یا در نهایت با استفاده از مسکن‌های موجود در منزل و یا گرم کردن موضعی تسکین می‌یافت‌ اما در موارد زنان برای تسکین دردهای قاعدگی نیازمند مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از مسکن‌های تزریقی داشتند شدت این درد در

میانگین سن‌ سن ازدواج و شاخص توده بدنی زنان مبتلا به دیسمنوره به ترتیب به طور معناداری پایین‌تر از سن‌ سن ازدواج و شاخص توده بدنی زنانی بود که دیسمنوره نداشتند ‌جدول ٢ ‌ همچنین وضعیت تاهل‌ شاغل بودن و مکان سکونت افراد نیز بر روی ابتلا به دیسمنوره تاثیر معناداری داشت‌ پس از تعدیل متغیرهای تاثیرگذار بر روی دیسمنوره تنها سن افراد و وضعیت تاهل در مدل‌ معنادار باقی ماند به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به دیسمنوره در زنان ٢ سال و کمتر ٢ ٣ برابر زنان سنین بالاتر از ٢ سال پس از وارد نمودن متغیر تاثیرگذار سن بر روی ابتلا به دیسمنوره به صورت متغیر پیوسته‌ نشان دادند که به ازای افزایش هر یک ‌نان‌ شانس دیسمنوره کاهش می‌یابد نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت شانس ابتلا به دیسمنوره در زنان هرگز ازدواج نکرده نسبت به زنان ازدواج کرده بیش از دو برابر بود ‌

از میان ٨٩٢ نفری که در خصوص سندرم پپش از قاعدگی به این سوال پاسخ داده بودند ٦ حداقل یکی از علایم سندرم پیش از قاعدگی نظیر دردناک حساسیت پستان‌ها ادم یا

در مجموع از بین ٩٤١ زن در سنین باروری از نظر فاصله‌های بین دو قاعدگی و یا طول مدت خونریزی‌ ٧١٠ نفر ‌قاعدگی منظم و ٢٣١ نفر ‌ قاعدگی نامنظم داشتند متوسط سن منارک سال بود طول مدت کوتاه قاعدگی ‌کمتر از ٣ روز منوراژی ‌٧ روز و بیشتر و پد مصرفی بیش از ٢٠ عدد در یک دوره‌ ٣ بود میانگین تعداد

افزایش وزن‌ کوفتگی عضلات‌ تاری دید و درد قفسه سینه‌ سردرد افسردگی‌ تغییر در میل جنسی و کاهش کارآیی را دو علامت و با علامت و بیشتر را در سیکل‌های قاعدگی خود تجربه نموده بودند شایع ترین اختلال سندرم پیش از قاعدگی‌ دردناک شدن پستان‌ها ‌نادرترین آن درد قفسه سینه ‌بود زنان

همچنین بین شاغل بودن‌ محل سکونت‌ وضعیت تاهل و تعداد حاملگی‌ها بین زنان مبتلا به ولام و زنان غیرمبتلا تفاوت معناداری وجود داشت‌ پس از در نظر گرفتن سندرم پیش از قاعدگی به صورت یک متغیر دو حالته‌ کلیه متغیرهای تاثیرگذار در ابتلا به و‌م وارد مدل شدند و در نهایت میزان تحصیلات در ابتلا به وللم در مدل معنادار باقی ماند؛ به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی با افزایش هر یک بباا ا مب‌ا ‌ تحصلات ف د اوابث

از شرکت‌کنندگان در مطالعه در فواصل سیکل‌های قاعدگی خود لکه‌بینی داشتند که ٣٦ نفر ‌در بین روزهای زمان لکه‌بعغی بسغگی به سعکل قاعدس نداثثت‌ میانگین سنی زنان مبتلا به الیگومنوره نسبت به زنان غیرمبتلا به طور معناداری پایین‌تر و شاخص توده بدنی آن‌ها نسبت به

ب مورد مطالعه به طور متوسطروز پیش از شروع قاعدگی دچپا پیش از قاعدگی می‌تغعدند نتابج این مطالعه نشان می‌دهد که بین میانگین سنی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و همچش میزان تحصیلات آنان با زنان غیرمبتلا تفاوت معناداری وجود داشت ‌جدول ٢ ‌

جدول خطر نسبی ابتلا به الیگومنوره بر مبنای متغیرهای زمینه‌ای با استفاد از آنالیز رگرسیون لجستیک در زنان ساکن در مناطق شهری چهار استان کشور

نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت شانس ابتلا به منوراژی در زنان با سن منارک ١٠ سال و پایین‌تر در مقایسه با افرادی که سن منارک بالاتر از ١٠ سال داشتند پنج برابر ‌بود

میانگین سن ازدواج و سن زنان در هنگام وقوع اولین حاملگی در زنان مبتلا به پلی‌منوره‌ در مقایسه با زنان غیرمبتلا به طور معناداری پایین‌تر بود همچنین بین محل سکونت و میزان تحصیلات زنان مبتلا به منوراژی تفاوت معناداری وجود داشت ‌جدول ٢ ‌ پس از تعدیل‌ هیج یک از متغیرها در مدل باقی نماندند در خصوص ارتباط بین اتلالات قاعدگی با یکدیگر نیز نتایج این مطالعه نشان داد که نسبت تثبانس ابتلا به سندرم پپش از قاعدگی در زنان مبتلا به دیسمنوره نسبت به زنان غیرمبتلا ‌ ‌ در زنان مبتلا به ول‌م نسبت شانس ابتلا به منوراژی در مقایسه با زنان غیرمبتلا بیش از دو برابر بود اما بین ابتلا به دیسمنوره و منوراژی ارتباط معناداری وجود نداشت‌ از بین دیگر اختلالات قاعدگی‌ بین ابتلا به پلی‌منوره و منوراژی نیز ارتباط معناداری وجود داشت ‌ ٣ ‌ به گونه‌ای که نسبت شانس ابتلا به منوراژی در زنان مبتلا به پلی‌منوره در مقایسه با زنان غیرمبتلا بیش از سه برابر بود ‌بین سایر اختلالات قاعدگی رابطه معناداری وجود نداشت‌

بحث

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از زنان ١٨ تا ٤ ساله شرکت کننده در مطالعه از ابتلا به یک یا چند اختلال قاعدگی رنج می‌برند و بروز این اختلالات با عوامل متعددی از قبیل سن‌ سن ازدواج‌ وضعیت تاهل‌ سن منارک‌ میزان تحصیلات و نمایه توده بدنی در ارتباط می‌باشد

در مطالعه حاضر دیسمنوره شایع‌ترین اختلال قاعدگی زنان ایرانی بود مطالعات متعددی میزان شیوع دیسمنوره را بین گزارش نموده‌اند ‌٢٤ ‌٠ ٢ ‌ اگرچه علت دیسمنوره را به ترشحات پروستاگلاندین آلفا در طول سیکل‌های همراه با تخمک‌گذاری مرتبط می‌دانند ‌٢ ‌ لوپز٤ و همکاران نشان دادند که علاوه بر تغییرات هورمون‌های جنسی مرتبط با سیکل قاعدگی‌ عوامل دیگری همانند تغییرات ترشحات سروتونین نیز در بروز دیسمنوره دخیل می‌باشند ‌٢٦ ‌ در مطالعه حاضر بین سن پایین و احتمال بالای ابتلا به دیسمنوره رابطه معناداری وجود داشت‌ مطالعات دیگری نیز نشان دادند که افزایش سن‌

مستقل از مصرف قرص‌های ضد بارداری خوراکی موجب بهبود دیسمنوره می‌گردد ‌‌ بعلاوه‌ نتایج ما نشان داد که دیسمنوره در دختران مجرد شایع‌تر است‌ موافق با یافته‌های ما جانگ‌ و همکاران نشان دادند که زنان متاهلی که سابقه حاملگی و شیردهی دارند به میزان کمتری دچار دیسمنوره می‌شوند ‌با توجه به این که سن ازدواج در کشور ما رو به افزایش است انتظار می‌رود که شیوع بیشتری از دیسمنوره را در آینده شاهد باشیم‌ مشاوره با بیماران مبتلا به دیسمنوره و تشویق آنان به ازدواج می‌تواند سبب کاهش این مشکل در زنان جوان گردد سندرم پیش از قاعدگی یکی دیگر از عوارض شایع ‌دوران قاعدگی زنان ایرانی می‌باشد میزان شیوع سندرم پیش از قاعدگی در زنان اردنی در زنان هندی گزارش شده است ‌نتایج مطالعه حاضر نشان داد که احتمال ابتلا به از قاعدگی در زنان با تحصلات بالاتر یافت‌ مطالحات دیگرکا نیز این یافتا را تایید می‌کنند ‌از آن جایی که بیش از نیمی از ورودی‌های موسسات آموزش عالی در کشور ما را زنان تشکیل می‌دهند انتظار می‌رود که در آینده با شیوع بالاتری از این مشکل در زنان سنین باروری مواجه شویم‌ از آن جایی که مطالعات نشان می‌دهند که ابتلا به سندرم پیش از قاعدگی موجب کاهش کیفیت زندگی زنان مبتلا می‌گردد ‌یافتن راهکارهایی جهت کاهش عوارض این سندرم ضروری به نظر می‌رسد

الیگومنوره یکی دیگر از اختلالات قاعدگی می‌باشد که در مطالعه ما شیوع نسبتآ پایینی داشت علت تفاوت در این میزان می‌تواند مربوط به تفاوت در تعاریف الیگومنوره در مطالعات دیگر باشد الیگومنوره غالبا یکی از نشانگان ابتلا به سندرم تخمل‌ان پای‌کیستیک نتایج مطالعه حاضر نشان داد که افزایش شاخص توده بدنی باعث افزایش احتمال ابتلا به الیگومنوره خواهد شد مطالعات دیگری نیز در تایید یافته ما نشان می‌دهند که افزایش شاخص توده بدنی با افزایش وقوع الیگومنوره و یا تداوم آن همراه است ‌

در این مطالعه میزان ابتلا به منوراژی بود مطالعات نشان می‌دهند که زنان در سنین باروری به منوراژی مبتلا می‌باشند ‌مطالعات نشان می‌دهند که سن منارک در ایران از روندی نزولی برخوردار است ‌از آن جایی که منوراژی خود می‌تواند سبب فقر آهن و کم‌خونی گردد ‌زنان ایرانی از جمله زنانی هستند که کم‌خونی فقر آهن در بین آن ها شیوع بالایی دارد ‌لذا به نظر می‌رسد که تمهیداتی اساسی در جهت تغییر روش زندگی زنان ایرانی در جهت پیشگیری از

ب موربیدیتی‌های بالقوه ضروری می‌باشد نقطه قوت این مطالعه روش تحقیق آن می باشد که به صورت یک مطالعه مبتنی بر جمعیت بود و بر روی کلیه اختلالات قاعدگی به طور همزمان به مطالعه پرداش‌ از نقاط ضعف این مطالعه می‌توان به عدم استفاده از کارت‌های ثبت روزانه سیکل‌های قاعدگی‌٧ اشاره کرد مشکل دیگر مطالعه‌ تورش یادآوری‌٨ بود با توجه به اثری که قاعدگی به ویژه در جوامع مسلمان بر اعمال مذهبی دارد احتمال تورش یادآوری کاهش می‌یابد

نتیجه‌گیری

تقریبآ یک نفر از هر چهار زن ایرانی در سنین باروری حداقل از یکی از اختلالات قاعدگی رنج می‌برند تغییر سبک زندگی زنان‌ تشویق آنان به ازدواج در سنین باروری و مشاوره و اطلاع‌رسانی کافی در زمینه اختلالات قاعدگی می‌تواند نقش مهمی در کاهش عوارض ثانوی و سوء این اختلالات داشته باشد.


مطالب پیشنهادی
متأسفانه موردی یافت نشد.
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مدیریت اثربخش
فايل پيوست
( ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ )
گزیده ها
مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
Copyright © 2015