مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷

فساد و حکومت محلی: نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر CORRUPTION AND LOCAL GOVERNANCE: THE ROLE OF BEHAVIOURAL ACCOUNTING FOR EFFECTIVE SERVICE DELIVERYABSTACT

To achieve Local Governance, the accounting system as the medium of governance must go beyond the traditional way of achieving objectives of governance, i.e. recognizing the behavior of the operators of the system, every inch of the way. The constitution of the Federal Republic of Nigeria granted local governments the capacity to participate in local governance with the state government. Local governance with time had one major challenge that stood against its achieving objectives of local governance which is service delivery at the grassroots. This paper examines the effect of corruption on Local governance and behavioral accounting as a measure to achieving local governance objectives. This paper employed both primary and secondary sources to gather data. The paper used two techniques chi -square and regression to test for the hypotheses of the study. This paper concludes, Behavioral accounting recognizes the extent to which internal influences (Superior and subordinates) and External influences (Society and employees) in the cause of operating the system of accounting alters organizational objectives. Recognizing this extent, means it can achieve the objectives of local governance. This paper recommends among others, the importance of the medium of governance (Accounting system) to be designed not only to emphasize technical expertise alone, but to emphasize the effectiveness of any accounting system, depends ultimately upon how it influences the behavior of employees in the organization.

Keywords: Corruption, Local Governance, Behavioral Accounting.

چکیده فارسی

برای دستیابی به یک حکومت محلی، سیستم حسابداری به عنوان ابزار حکومتی می بایست فراتر از روش های سنتی دستیابی به اهداف حکومتی ، یعنی شناخت رفتار اپراتورهای سیستم، در هر بخش پیش رود. قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه به دولت محلی ظرفیتی را برای مشارکت در حکومت محلی با دولت مرکزی داده است. دیری نپایید که حکومت محلی با یک چالش جدی روبرو شد که در برابر اهداف حصول یافته دولت محلی که ماهیتا همان ارائه خدمات می باشد، ایستاد. این مقاله به بررسی تاثیر فساد در دولت محلی و رفتار حسابداری به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف حکومت محلی می پردازد. این مقاله از منابع اصلی و فرعی برای گرداوری داده استفاده می کند. این مقاله از دو تکنیک مجذور خی و رگرسیون برای تست فرضیه های مورد بررسی استفاده می کند. این مقاله نتیجه گیری می کند که حسابداری رفتاری محدوده ای را مد نظر قرار می دهد که تاثیرات درونی ( فرادست و فرو دست) و تاثیراتی بیرونی ( جامعه و کارمندان) در اعمال سیستم حسابداریی باعث تغییر اهداف سازمانی می شوند. شناسایی این محدوده، به این معناست که می توان به اهداف حکومت محلی رسید. این مقاله در بین مقالات دیگر، بر اهمیت ابزار حکومتی ( یعنی سیستم حسابداری) تاکید دارد که این سیستم نه تنها بر روی تخصص فنی بلکه بر روی کارایی سیستم حسابداری تاکید دارد، که در نهایت به این بستگی دارد که چگونه این سیستم بر روی رفتار کارکنان در سلزمان تاثیرگذار می باشد.

کلیدواژه: فساد، حکومت محلی، حسابداری رفتاری

راهنمای دانلود
  • جهت دانلود هر یک از فایل ها، بر روی لینک مورد نظر کلیک نموده و پس از انتخاب محل ذخیره تا اتمام فرآیند دانلود صبر کنید.
  • به منظور دانلود فایل های حجیم توصیه می شود از یک نرم افزار Download Manager استفاده گردد.
  • برای خارج نمودن فایل ها از حالت فشرده ( rar یا zip ) از نرم افزار Winrar استفاده نمایید.
  • فایل های فشرده چند بخشی را بصورت کامل دانلود و در یک پوشه قرار دهید و با رایت کلیک بر روی یکی از آن ها گزینه Extract را انتخاب نمایید.
  • برای مشاهده فایل های ایمیج ( ISO, IMG… ) از یکی از نرم افزار های Rufus ، PowerISO و یا UltraISO استفاده نمایید.
  • کلمه عبور ( در صورت نیاز ) عبارت www.datasara.com می باشد؛ دقت کنید که تمامی حروف می بایست بصورت کوچک تایپ شود.
  • مشاهده خطای CRC هنگام خارج کردن فایل های فشرده با وجود تایپ صحیح کلمه عبور، بدین معنی است که فایل مورد نظر به درستی دریافت نشده و می بایست مجدداً دانلود شود.
  • در صورت مشاهده لینک های معیوب لطفاً موضوع را با ما در میان بگذارید.

مشخصات

مشخصات

توسط: Mansur Lubabah Kwanbo and others انتشارات: SSRN سال انتشار: 2009 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 18 تعداد صفحات متن ترجمه: 16 درج در دیتاسرا: ۱۳۹۷/۳/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید فایل ترجمه

خرید فایل ترجمه

عنوان: فساد و حکومت محلی: نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر حجم: 1.98 مگابایت فرمت فایل: pdf قیمت: 10000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد.

گروه نرم افزاری دیتاسرا www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: CORRUPTION AND LOCAL GOVERNANCE: THE ROLE OF BEHAVIOURAL ACCOUNTING FOR EFFECTIVE SERVICE DELIVERY

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبمقدمه
سیستم حسابداری به عنوان ابزاری مورد استفاده برای هماهنگی سرمایه یا منابع یک سازمان به منظور شناسایی اهداف و مقاصدش می باشد. به هر حال، برای کارآمد بودن نظارت سازمانی، سیستم های حسابداری و کنترل آن می بایست فراتر از سیستم های قدیمی باشد. دلیل اینست که این سیستم های قدیمی مانع درک رفتار اپراتورهای سیستم کنترل و حسابداری می گردد. حسابداری رفتاری به عنوان سیستمی می باشد که به ثبت، تحلیل، طبقه بندی و تفسیر اطلاعات مالی برای دسترسی به اهداف مدیریتی می پردازد. این مورد فراتر از فرایندهای تخصصی پیش رفته و به درک تاثیر چنین فرایندهایی در ارزیابی و گزارش افراد و رفتار سازمانی در نتیجه تاثیرات نقش حسابداری پرداخته، که توسط افراد و بافت اجتماعی که در آن فعالیت می کنند، حل و فصل می شود.
فهم رفتار اپراتورهای سیستم حسابداری برای دستیابی به اهداف حاکمیتی ضروری است(بنستون، 1963)، (جونز، 1976)(فلامهولتز،1983)، (مورتیمر و هوفر،2001). همچنین رفتارهای مرتبط با سیستم حسابداری باتوجه به تاثیر نیروهای ارشد برد زیرستان با حسابداری رفتاری در زمینه اصول اخلاقی معطوف به دستیابی به اهداف حاکمیتی درک می¬شود(دانیس، دزوت و کوپ،2001)، (لانگلند و همکاران، 2005) و (تومو،2007). تا آنجا که دستیابی دولت محلی مورد توجه است، سیستم حسابداری باید امکان مشارکت را فراهم آورد.(بنکر و یانگ، 2004)، (کوانبو، 2004)،(راگا و تیلر، 2006)، (فاگوئت و علی، 2007).
زمان¬بندی چهارم قانون اساسی 1999 در بخش دوم، برای حاکمان محلی این امکان را فراهم می-آورد تا در کنار دولت مرکزی از ظرفیت مشارکتی حاکمیت خود، برای دستیابی به خدمات اجتماعی در پرتو ارائه خدمات مردمی استفاده نمایند. اهمیت دستیابی به اهداف حاکمیت محلی از طریق شوراهای محلی، به عنوان عاملان ارتقای عمومی مردم در نیجریه،  این شوراها را موضوع بررسی¬های فراوانی قرار داده است که در آنها دلیل اینکه شوراها به عنوان حاکمیت¬های مردمی تاسیس شده¬اند مورد مداقه قرار می¬گیرد. علی¬رغم این بررسی¬ها، حاکمیت محلی، با چالش¬هایی مواجه است که مانع از درک ظرفیت مشارکتی مورد نظر قانون اساسی نیجریه می¬شود. یکی از این چالش¬ها، مساله¬ی فساد است. فساد به استفاده¬ی نادرست از قدرت، برای اهداف شخصی و یا در مسیر غیراخلاقی اطلاق می¬شود. در بیانی ساده، فساد به معنای استفاده نادرست از پست برای اهداف شخصی است.
 صریح¬ترین جلوه¬ی فساد در نیجریه، ثروت بسیارِ شمار اندکی از افراد در برابر فقر اکثریت است. به علاوه فساد را می¬توان در امور دیگری از جمله قطعی مداوم برق و فقدان زیر¬ساخت¬های خدماتی ضروری مشاده کرد. میلیون¬ها نیجریه¬ای وعده¬ی توسعه¬ی راه¬ها، برق و مانند آنها را دریافت کرده¬اند اما تغییرات جزئی که این وعده¬ها برآورده ساخته¬اند بسیار کند و ناکافی است(Donelly, 2008). هرچند ضروری است به این نکته اشاره شود که این وعده¬ها از طریق اجرای سیاست¬ها و سیستم حسابداری قابل تحقق هستند.
سیستم حسابداری به عنوان رسانه¬ی حیاتی درک اهداف شوراهای محلی، به عنوان ارگان¬های این شوراها عمل می¬کنند. از این رو باید به این مساله توجه کرد که کارکنان شوراها برای پیاده¬سازی و اجرای سیاست¬های دولت در زمانی که  تحقق این اهداف  به رشد اجتماعی بینجامد، مسوول هستند. اما در این راستا فساد به عنوان بزرگترین چالش پیش روی ارائه خدمات به مردم ظاهر می-شود.(Geol and Nelson, 1998) (Rijickeghem and waden, 2001) (Fishman andGatti, 2002) (Gopac, 2005) (Donelly, 2008) (Kwanbo, 2009).
متاسفانه فساد اجازه نمی¬دهد که ابزار حکومت محلی(سیستم حسابداری) انتظارت مردمی و ارائه خدمات را برآورده سازد زیرا این سیستم اساس برای تشخیص ارتباط میان کارکنان سیستم و دستیابی به اهداف حاکمیت محلی طراحی نشده است. (Benston, 1963)(Jones,1976)(Flamholtz,1983)(Mortimer and Hofer 2001). در کنار این امر، سیستم در شناسایی رابط موثر میان نیروهای ارشد و زیردستان در نسبت با عملکرد، با شکست مواجه می¬شود(Danis, Dezoot and Koop 2001)(Kwanbo, 2004)(Langland etal 2005)(Thevmo, 2007)(Price 1975)(Sutherland, cressey and Luken bill, 1992)(Clinard and Miere, 2008). در نهایت، رفتارهای کارکنان زمانی در تناسب با اهداف حکومت محلی خواهد بود که آنها بدانند که تصمیمات اجرایی برآمده از خواست شهروندان است(Raga and Taylor, 2006)(Faguet and Ali,2007).
جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.
H0 ارتباط با اهمیتی میان حسابداری رفتاری، به عنوان ابزار حاکمیت موثر محلی و تحقق اهداف حاکمیت محلی وجود ندارد.
H0تفاوت با اهمیتی میان رفتار کارکنان در خصوص فساد در زمانی که نیروی ارشد آنها را به فساد وادار کند وجود ندارد.
H0تفاوت با اهمیتی میان رفتار کارکنان در نسبت با مشارکت در فساد وجود ندارد، زمانی که جامعه برخی از رفتارهای فساد آمیز را به عنوان وظیفه¬ی اخلاقی تلقی کند.
در این راستا، مقاله به 5 بخش تقسیم می¬شود : بخش حاضر مقدمه است، در بخش دوم بر آثار و چارچوب¬های نظری تمرکز می¬شود. روش¬شناسی مورد استفاده، در بخش سوم مورد بررسی قرار می¬گیرد و در بخش چهارم یافته¬های این پژوهش ارائه می¬شود. بخش پنجم نیز به بحث در خصوص یافته¬ها، نتایج و برخی پیشنهادات بر اساس یافته¬ها اختصاص دارد.
منابع و چارچوب نظری
ظرفیت مشارکتی دولت¬های محلی که قانون اساسی جمهوری فدرال نیجریه برای اطمینان از ارائه خدمات در سطح توده مردم الزامی کرده بود، هنوز محقق نشده است. همان گونه که پیشتر گفته شد، فساد اداری بزرگترین مانع برای رسیدن به حاکمیت محلی است. در واقع، فساداداری رفتاری است که در موقعیتی نامتناسب با اهداف حاکیمت محلی عنوان می¬شود (ارائه خدمات به توده مردم).
سیستم حسابداری بعنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف حاکمیت نباید به رفتارها بی¬اعتنا باشد. حساس بودن به رفتار به این معناست که علیرغم فرآیندهای انبوه فنی و گزارشات جزئی مالی، سیستم حسابداری بعنوان ابزار حاکمیتی اساسا با مرتبط با اقدامات مدیریتی در سازمان¬های انسانی است (McGregor, 1960), (AAA, 2001), (Kwanbo, 2004), (Landglands,2005), (Thevmo, 2007).
از این رو ضروری است نگاهی به وظایف ارائه خدمت کارکنان حاکمیت محلی داشت که در آن مسئولیت کار با ابزار حاکمیت دولتی (سیستم حسابداری)، در نسبت با مشارکتی که در دستیابی کلی به اهداف حاکمیت محلیبه آنها واگذار شده¬ است (ارائه خدمات) به جای آنکه رویه¬های دستیابی به اهداف مد نظر قرار گیرد(Mortimer and Hofer, 2001), (Flamholtz, 1983), (Jones, 1976), (Benston, 1963). این امر بدلیل آن است که به طور کلی، خدمات حسابداری بیش از آنکه به لحاظ ماهیت فنی باشند سازمانی هستند. در نتیجه باید توجه داشت که به منظور جلوگیری از رفتار بد (فساد)، ابزار حاکمیت محلی باید بر اثربخشی هر فرآیند حسابداریو این که در نهایت چگونه این فرآیند بر رفتار کارکنان در سازمان اثر می¬گذارد،بستگی دارد(Kwanbo, 2004).
برای فهم اینکه چرا فساد وجود دارد، (Haaparanta and Juunkkali, 2007)عنوان کردند عدم خودمختاری محلی  باعث افزایش انگیزه مقامات محلی برای استفاده از شرکت بعنوان منبع درآمد می¬شود، بخصوص هنگامی که هزینه¬ها از سوی مقامات فدرال که به آنها دسترسی نیست، دیکته می¬شود. این موقیعت باعث کاهش  انگیزه¬ها برای ارائه موثر خدمات عمومی می¬شود. (Geol. and Nelson 1998), (Fishman and Gatti, 2002)ثابت کردند هنگامی که درآمد سرانه واقعی هزینه¬های کل از حاکمیت محلی در مقایسه با دخالت دولت و هزینه¬های عمومی کم است، فساد وجود دارد. نظر (Rijickeghem and waden, 2001), (Gopac, 2005)آن است که نبود رهبران عاری از فساد، باعث ایجاد فساد در دستمزدهای کم می¬شود و هنگامی که تشخیص بین تخصیص مسئولیت¬پذیری برای تصمیم¬گیری¬ها و اقدامات صورت گرفته توسط مقامات افزایش ومسئولیت¬پذیری کاهش می¬یابد، فاسد به طور بالقوه افزایش می¬یابد. نظر(Price, 1975), (Sutherland and Cressey, 1977), (Sutherland, Cressey and bill, 1992), (Aker, 1998), (Clinard and Meier, 2008), (Kwanbo, 2009)آن است که هنگامی که از مقامات ارشد از فساد چشمپوشی و برای زیردستان امکان مشارکت در فساد را فراهم می¬کنند، محل کار محیطی فاسد است. این نظر در راستای دیدگاه(Rijickeghem and waden, 2001), (Gopac, 2005) است. ثانیا هنگامی که جامعه اقدامات مشخصی از فساد را بعنوان یک وظیفه اخلاقی در نظر دارد، همواره  برای فساد در محل کار کوشش می¬شود.
دولت در تلاش خود برای القای فرهنگ نظم، مسئولیت¬پذیری و کنترل سیستم¬های حسابداری شوراهای محلی که الگویی برای حاکمیت محلی هستند، در طول سالیان، مقیاس¬ها، رویه¬ها و ... را برای دستیبای به این هدف مرسوم کرده است. برخی از این مقیاس¬ها، شامل ایجاد دفاتر حسابرسی داخلی، حسابرسی منطقه¬ای و بازرسی دولت هستند(Kwanbo, 2004). متاسفانه فساد به ابزار حاکمیت محلی (سیستم حسابداری) اجازه نمی¬دهد تا  انتظارات توده مردم مانند ارائه خدمت (آنگونه که (Abdullahi, 2006) مشاهده کرده است) برآورده سازد. با وجود تمام مقررات، خلایی در قوانین موجود (تفاهم¬نامه مالی) برای رسیدن به مسئولیت¬پذیری عمومی واقعی در مدیریت مالی و حذف احتمال اقدام فسادآمیز وجود دارد. این صحیح است زیرا در واقع سیستم حسابداری شوراهای محلی  برای درک و محدود کردن رفتار بد طراحی نشده است(Kwanbo, 2004). مطالعات بسیاری نبود خدمات اثربخش را هنگامی که سیستم واقعا برای درک رابطه میان رفتارهای کارکنان سیستم و دستیابی به اهداف حاکمیت محلی طراحی نشده است، تایید کرده¬اند (Benston, 1963), (Jones, 1976), (Flamholtz, 1983), (Mortimer and Hofer, 2001). در درک این رابطه، مدیریت کارکنان باید از طریق جهت دادن به تلاش¬ها و انگیزه دادن و کنترل اقداماتشان، در کنار اصلاح رفتارهای آنها برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد (McGregor, 1960).به همین ترتیب هنگامی که سیستم در درک رابطه تاثیرگذار میان مقامات ارشد و زیردستان در جریان عمل سیستم ناتوان است، نمی¬توان به طور صحیح به اهداف دولت رسید  (Clinard and Miere, 2008), (Sutherland, cressey and Luken bill, 1992), (Price 1975), (Kwanbo, 2004), (Langland etal 2005) and (Thevmo, 2007). در نهایت، هنگامی که کارکنان بدانند تصمیم¬هایی که باید پیاده¬سازی شود از شهروندان است، رفتار کارکنان با اهداف دولت سازگار خواهد بود (Nsubuga and Olum, 2009), (Faguet and Ali, 2007), (Raga and Taylor, 2006).
جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.
درک رفتار اپراتورهای سیستم حسابداری نقطه اصلی برای رسیدن به اهداف حاکمیت است. حسابداری رفتاری می¬تواند به هدف¬های سازمانی دست یابد(Flamholtz, 1983), (Mortimer and Hofer, 2001), (McGregor, 1960). همچنین رفتارها در رابطه با سیستم حسابداری باتوجه به تاثیر مقامات بالا بر زیردستان در زمینه اخلاقی برای رسیدن به اهداف دولت طراحی و پیاده¬سازی می¬شود (Danis, Dezoot and Koop 2001), (Langland etal, 2005) and (Thevmo ,2007), (Price, 1975), (Sutherland and Cressey, 1977), (Sutherland, Cressey and bill, 1992), (Aker,1998), (Clinard and Meier, 2008), (Kwanbo, 2009), (Banker and young, 2004), (Kwanbo, 2004), (Raga and Taylor, 2006), (Faguet and Ali, 2007).
تحقیقات نشان می¬دهد که محدود کردن فساد چالش اصلی دستیابی به حاکمیت محلی است که تنها از طریق درک رفتار کارکنانی که با سیستم حسابداری کار می¬کنند امکانپذیر است(سواینی و دینینو،1999)، (منزل،1995)، (گس،2006)، (خمانی، 2001)، (جیم،2005 و 2008)، (ویجایالاکشی، 2004). به طور مشابه،(Mortimer and hoofer, 2001), (Benston, 1963), (Jones, 1976), (Flamholtz, 1983) بر نیاز به سیستم حسابداری برای درک عناصر رفتاری انسان بعنوان مرکز اصلی درک اهداف دولت تاکید کرده¬اند.
سایر مطالعات مانند (یایلا و همکاران، 2007)، (دانیس، دزوت و کوپ،2001)، (لانگلند و همکاران، 2005) و تومو (2007)، (پرایس،1975)، (سوترلند و کرسی،1977)ف (سوترلند،کرسی و بیل، 1992)، (ایکر،1998)، (کلینارد و مه¬یر، 2008) و (کوانبو،2009) معتقدند که فهم رفتار مقامات ارشد باتوجه به تاثیری که بر زیردستان دارند بعنوان اصل اخلاق، طراحی و پیاده¬سازی به سوی دستیابی دولت به اهداف پیش می¬رود.  راگا و تیلر (2006)، فاگوئت و علی (2007)، نسبوگا و الوم(2009) نیز تاکید کرده¬اند که میان شهروندانی که در حاکمیت محلی مشارکت دارند و دستیابی به اهداف حاکمیت محلی رابطه¬ای وجود ندارد.
روش¬شناسی
این تحقیق منابع داده¬ی اولیه و ثانویه را به کار می¬گیرد. منابع اولیه،نمونه¬ داده¬ی ابتدایی در بخشی از کارکنان شهری در چارچوب شوراهای استان کادونا را به کار می¬گیرد. همچنین این مطالعهبر گروه¬های شهروندانی که در جوامع درون شوراها زندگی می¬کنند نیز تمرکز می¬کند. بر این اساس، 200 کارمند شورا و 100 شهروند از جوامع مختلف در چارچوب شورا با پرسش¬هایی دارای پاسخ-های قطعی مورد مصاحبه قرار گرفتند تا چگونگی عمل کارکنان در نسبت با تحقق اهداف حاکمیت محلی و در پرتو شرایط محیط کار، همکاری با ناظران و سایر همکاران و همچنین انتظارات اجتماعی مشخص گردد. شهروندان ساکن در جوامع عضو این شوراها نیز مورد مصاحبه قرار می¬گیرند تا مشخص شود که چگونه برای مشارکت در تصمیمات، در پرتو فرمولاسیون بودجه، اجرا و بازبینی برای دستیابی به اهداف حاکمیت محلی آموزش دیده و آگاه می¬شوند. هرچند تنها 150 پاسخ در نسبت با فرضیات 2 و 3 دریافت شد. از سوی دیگر منابع و بررسی چارچوب¬های مرتبط بر این نیاز استوار است که میزان به فساد انجامیدن رفتارهایی که در ابزار حاکمیتی(سیستم حسابداری)  توسعه یافته¬اند مشخص شود و تاثیرات منفی آن بر دستیابی به اهداف مشخص گردد.(ALG)
روش¬ آماری مورد استفاده برای تحلیل پاسخ¬های ارائه شده استفاده از درصد و مجذور خی(chi-square) در نسبت با فرضیه دوم و سوم است.یک مدل نیز در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است تا به طور مستقیم ارزیابی روابط میان متغیرهای این پژوهش ( فساد، حاکمیت محلی، حسابداری رفتاری) انجام شود. بر این اساس فرضیه¬ی اول با استفاده از الگوی زیر مورد آزمون قرار می¬گیرد :
Y = b0 +bx+ bx2  :
Y = دستیابی به اهداف محلی , ALG
B0 = ثابت
Bx = حسابداری رفتاری به عنوان ضریب
ALG = BA(CPG, C.E.E)
ALG = β0 + β1(CPG) + β2(C.E.E) :
CPG = مشارکت شهروندان در حاکمیت
C.E.E = کدهای اخلاقی کارکنان
تحلیل و تفسیر داده¬ها
در این بخش به ارائه¬ی تحلیل و تفسیر داده¬های به دست آمده خواهیم پرداخت.
1.شما برای پرهیز از سرپیچی، از فرد ارشدتر خود پیروی خواهید کرد، به ویژه آنکه این فرد ارشد شما به موقع سر کار آمده و نسبت به برخی از اشتباهات شما مانند عدم حضور به موقع، ارائه¬ی صورت¬حساب¬های تقلبی برای کسب درآمد و موارد دیگر اغماض کند، آیا شما به ادامه کار مطابق انتظارات، آن هم با چنین انگیزه¬هایی ترغیب می¬شوید؟
موافق    مخالف    مجموع    درصد
50    40    90    60%

2.  جامعه کنش¬های خاصی را از شما به عنوان کارمند حاکمیت محلی انتظار دارند، حتی اگر بدانند که این کارکنان دریافتی کمی دارند. به عنوان مثال فرزندانشان را به جای مدارس مورد نظر شورا در مدارس خصوصی ثبت¬نام می¬کنند که استاندارد بالاتری دارند،  حتی اگر بدانند که علت احتمالی کاهش استانداردآموزش در مدارس عمومی فساد است؟

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018