مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
نتایج جستجو : جذاب ترین رمان

تاثیر فرایند رشته پچی پالتروژنی بر روی آغشتگی الیاف شیشه در میله کامپوزیتی گرمانرم
فايل پيوست

چکیده اگر در فرآیند پالتروژن، الیاف ممتد تقویت‌کننده به شکل روینگ به طور پیوسته از داخل قالب پالتروژن به سمت خارج آن کشیده شوند، الیاف تقویت‌کننده در محصول نهایی عموما در جهت طولی قرار می‌گیرد. برای تولید محصولات میله‌ای در این پژوهش، ابتدا پیش‌آغشته‌های شیشه-پلی‌اتیلن بر اساس مطالعات و پژوهش‌های پیشین تولید شدند. سپس با توجه به جداول طرح آزمایش و ... [ ادامه مطلب ]

تحلیل تاثیر میزان تترینگ شریانی روی برآورد تصلب شرایین
فايل پيوست

چکیده سرعت موج نبض اغلب به عنوان شاخصی کلینیکی برای تشخیص بیماری‌های قلبی-عروقی استفاده می‌شود. در تحقیقات گذشته به این نتیجه رسیده‌اند که سرعت موج نبض بالا نشان دهنده‌ی سفتی شریانی است این امر را این‌گونه می‌توان توجیه کرد که در فیزیک جریان ضربانی برای یک سیال تراکم‌ناپذیر سرعت موج در یک لوله سخت‌تر سریع‌تر حرکت می‌کند به‌طوری‌که در یک لوله ... [ ادامه مطلب ]

طراحی مدل هوشمند ارز‌یابی جذابیت بازارهای بین‌المللی
فايل پيوست

چکیده بررسی در ادبیات موضوع ارزیابی جذابیت بازارهای بین‌المللی ارائه شده به‌وسیله صاحبنظران و همچنین تجارب عملی انجام شده در ایران نشانگر آن است که به طور کلی دو رویکرد مختلف برای انتخاب بازارهای خارجی پیشنهاد شده است: رویکرد گسترش و رویکرد قاعده‌مند. بنگاههایی که از رویکرد گسترش استفاده می‌کنند، بتدریج و از طریق بازارهایی که از لحاظ فرهنگی و جغرافیایی ... [ ادامه مطلب ]

بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران
فايل پيوست

چکیده یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایه‌‌گذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به ... [ ادامه مطلب ]

طر‌ح‌ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی و برنامه‌ریزی آرمانی
فايل پيوست

چکیده مشخصه‌های مهندسی به عنوان اولین عامل مؤثر بر عملکرد محصول در بهبود کیفیت و طراحی محصول قلمداد‌شده و برای بهینه‌سازی نیازهای مشتری بهبود می‌یابند. این در حالی است که منابع محدود در رقابت فزاینده بازار و پیچیدگی محصول نیازمند یک سیستم مدیریت کیفیت و توسعه محصول مشتری مدار برای دستیابی به بالاترین سطح رضایت خاطر مشتریان است. بسط عملکرد کیفیت ... [ ادامه مطلب ]

بررسی تأثیر تناسب فرد سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان
فايل پيوست

چکیده در این بررسی، تأثیر فرهنگ سازمانی و میزان تناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه، در راستای تعیین پیامدهای رفتاری آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این است که فرهنگ سازمانی و میزان تناسب (عدم تناسب) میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه تا چه حد می تواند بر میزان شهروندی سازمانی و تمایل به ... [ ادامه مطلب ]

جهت انتخاب بهترین تأمین کننده ANP به کارگیری در زنجیره تأمین
فايل پيوست

چکیده هدف عمده این مطالعه ارائه نگرشی مفید به کاربرد فرایند تحلیل شبکهای (که یک متدولوژی تصمیم گیری چند معیاره است) برای ارزیابی مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده است. مسائل مربوط به گزینش تأمین کننده، مسائلی پیچیده هستند که ممکن است بسیاری دغدغههای کمی و کیفی را به همراه داشته باشند. در این مطالعه، یک مدل فرایند تحلیل شبکهای به ... [ ادامه مطلب ]

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه‌گیری گستردگی مدیریت جانشین‌پروری براساس طبقه‌بندی بهترین تجارب
فايل پيوست

چکیده جانشین‌پروری به عنوان یک زیرسیستمِ مدیریت منابع انسانی بر یادگیری سازمانی، افزایش رضایت شغلی کارکنان، نرخ گردش نیرو و عملکرد مالی سازمان تأثیرگذار است. جانشین‌پروری از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته و توصیه‌های زیادی از سوی محققان برای اجرای موفقیت‌آمیز و اثربخش آن ارائه شده است. در این مقاله نخست توصیه‌ها بررسی و دسته‌بندی شده است. سپس با توجه به ... [ ادامه مطلب ]

ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه‌ای بین تحلیل پوششی داده‌ها و رگرسیون لجستیک
فايل پيوست

چکیده ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌ها بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا شکست شرکت هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌ها همیشه مورد توجه اعتبار‌دهندگان، سهام‌داران و تحلیلگران مالی بوده است. ارزیابی و پیش‌بینی به‌موقع و صحیح می‌تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه‌حل بهینه و ... [ ادامه مطلب ]

روشی برای غربال‌سازی معیارها یا متغیرها با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
فايل پيوست

چکیده در تصمیم‌گیری، معمولاً مدیران با مسائل انتخاب مواجهند. انتخاب یک یا چند گزینه از بین گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری، انتخاب بین معیارهای مختلف یا غربال‌سازی معیارها به منظور کاهش آنها به منظور تحلیل بهتر مسئله، انتخاب یک یا چند راهبرد برای دست‌یابی به رفاه عمومی، از جمله این مسائل به شمار می‌روند. آنچه در این مقاله مورد بحث قرار می‌گیرد مسئله ... [ ادامه مطلب ]

پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تاثیر متغیر کارایی در بهبود الگو
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی به‌عنوان یک الگوی مؤثر در پیش‌بینی درماندگی مالی به کار گرفته شده و توانایی متغیر کارایی در بهبود پیش‌بینی مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور نخست با استفاده از نسبت‌های مالی سال‌های 1378 تا 1387شرکت‌های نمونه و به روش گام به گام، الگوی پیش‌بینی درماندگی مالی را بر‌اساس الگوی مبتنی ... [ ادامه مطلب ]

تجزیه تشخیص آرمانی پارادایمی نوین به طبقه‌بندی در علم مدیریت
فايل پيوست

چکیده طبقه‌بندی عناصر آماری یکی از چالش‌های علم مدیریت است ک درسال‌های اخیر به یکی از حوزه‌های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش‌های آماری تجزیه خوشه‌ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش‌های رایج در طبقه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش‌ها، کاربرد آن‌ها را با تردید روبرو کرده است. دراین مقاله تلاش شده است، رویکرد ... [ ادامه مطلب ]

اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق
فايل پيوست

چکیده در مقابل تئوری‌های اقتضایی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر بهترین هماهنگی میان استراتژی‌های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد موفق‌تر تأکید می‌کنند، در رویکرد جهان‌شمول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می‌شود که به کارگیری بهترین اقدامات مدیریت منابع انسانی همواره می‌تواند موفقیت سازمان‌ها را تضمین کند. با توجه به بدیع بودن رویکرد جهان‌شمول، این مطالعه ... [ ادامه مطلب ]

کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) در تعیین پرتفویی از کارامدترین و ناکارامدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
فايل پيوست

چکیده چکیده از دیرباز یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت مالی انتخاب پرتفوی بوده است، الگوهایی نیز برای تعیین پرتفوی بهینه ارائه شده که هر کدام دارای ایراداتی بوده و پس از مدتی نقائص آن ها مشخص شده و با الگویی دیگر جایگزین گردیده است. از جمله مشکلات اساسی الگوهای ارائه شده، نادیده گرفتن شاخص ها و ابعاد چندگانه برای ... [ ادامه مطلب ]

تعیین مهم‌ترین دسته‌های ریسک پروژه با در نظر گرفتن روابط علت و معلولی میان آنها در محیط فازی
فايل پيوست

چکیده هر پروژه دارای ریسک هایی می باشد و از آنجایی که پیچیدگی های زیادی در پروژه های امروزی وجود دارند، شناسایی مهمترین دسته های ریسک برای موفقیت و کارآمدی پروژه ها نقش مهمی ایفا می کند. این پژوهش در پی تعیین مهمترین ریسک ها در چارچوب ساختار شکست ریسک ویرایش چهارم راهنمای گستره ی دانش مدیریت پروژه می باشد که ... [ ادامه مطلب ]

شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر موثر در درک جذابیت شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان‌: اثر تعدیل‌گر سن کارکنان دانشی
فايل پيوست

چکیده با شروع دوره فراطلاعات و شکل‌گیری شرکت‌هایی با ساختار دانش‌بنیان، نیاز به جذب کارکنان دانشی بیش از گذشته احساس گردیده و تلاش سازمان‌ها برای خلق محیطی جذاب در جهت حفظ و نگهداشت افراد مستعد دو چندان شده است. دراین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عناصر بسته پاداش فراگیر مؤثر در جذابیت شغلی درک شده و با درنظر گرفتن اثر ... [ ادامه مطلب ]

مخاطره اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال
فايل پيوست

چکیده مقدمه: مخاطره اخلاقی یکی از مهم‌ترین مشکلات در نظام‌های بیمه سلامت است. مخاطره اخلاقی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که با پوشش  بیشتر بیمه روی خدمتی خاص، مصرف آن خدمت به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و سازمان‌ بیمه‌گر را با مشکل مواجه سازد. هدف مطالعه حاضر بررسی مخاطرات اخلاقی خدمات دندان‌پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از ... [ ادامه مطلب ]

تعیین عوامل مرتبط با قطع درمان در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی
فايل پيوست

چکیده  مقدمه: این پژوهش به منظور بررسی عوامل مرتبط با قطع درمان بیماران روان‌پزشکی انجام شد. روش کار: این مطالعه یک بررسی توصیفی- تحلیلی بود که با استفاده از داده‌های نرم‌افزار ثبت اطلاعات بیماران انجام شد. تعداد 2600 نفر بیمار مبتلا به اختلالات اضطرابی و افسردگی که از تاریخ بهمن ماه 1389 تا پایان دی ماه 13911 در مطب‌های پزشکان عمومی همکار مراکز سلامت ... [ ادامه مطلب ]

بررسی و تحلیل تاثیر شاخص‌های دسترسی و تامین مالی بر میزان مراجعه بیمه شده‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد با سازمان‌های بیمه اجتماعی درمان در ایران
فايل پيوست

چکیده مقدمه: مراجعه بیمه شده‌ها به مؤسسات غیر طرف قرارداد با یک سازمان بیمه درمانی، به معنی عدم پاسخگویی مناسب به نیاز بیمه شده‌ها  برای دریافت خدمت درمانی مشابه در مؤسسات طرف قرارداد می‌باشد. این موضوع امکان کنترل و نظارت سازمان بیمه درمانی را بر کیفیت مراقبت‌ها و هزینه‌های درمان کاهش می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل میزان تأثیر شاخص ... [ ادامه مطلب ]

مطلب 1 تا 20 از 84
1
2
3
4
5
بعدی
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018