مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
نتایج جستجو : حل پخش بار

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

دستورالعمل طراحی ساپورت بتنی لوله ها (Sleeper) تحت اثر بارهای قائم و افقی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

دستورالعمل انجام تحلیل طیفی زلزله برای سکوهای ثابت فلزی دریایی بر اساس آیین نامه API و با استفاده از نرم افزار SACS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل جامع نحوه اعمال بار زلزله در نرم افزارهای SAP2000 و ETABS2000 با روش تحلیل طیفی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل تحلیل سکوهای ثابت جکت و بخش روی آب (تاپ ساید) در سازه های فراساحل (بارگذاری)
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): لیست تجهیزات و وسایل در ساختمان ها (ساختمان کنترل، اداری، نهارخوری، آتش نشانی، نگهبانی، انباری...)
فايل پيوست

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4500 تومان

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): تحلیل پی آمد (افزایش ایمنی در برابر عواقب ناشی از آتش سوزی های احتمالی)
فايل پيوست

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5500 تومان

فایل اکسل تحلیل سازه های نامعین به روش پخش لنگر
فايل پيوست

فایل اکسل محاسبه پخش لنگر روی تیر و ستون تحلیل سازه های نامعین می تواند به دو روش انجام شود: روش نرمی (نیرویی) و روش سختی (تغییر مکان). روش شیب-افت و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 1500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

فساد و حکومت محلی: نقش رفتاری حسابداری برای ارائه خدمات موثر
فايل پيوست

 ABSTACT To achieve Local Governance, the accounting system as the medium of governance must go beyond the traditional way of achieving objectives of governance, i.e. recognizing the behavior of the operators ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: SSRN
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

کنترل داخلی حسابرسان در مورد تصمیم گیری در گزارش مالی: تحلیل، استنباط، و مسیرهای تحقیق
فايل پيوست

Abstract We synthesize the literature on auditors’ evaluation of, and reporting on, internal control over financial reporting (ICOFR), as required by the Sarbanes-Oxley Act. The purpose of the synthesis is (1) ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: SSRN
پرداخت و دانلود قیمت: 17000 تومان

تجزیه و تحلیل دولت از مزایا و هزینه مقررات
فايل پيوست

Abstract This feature contains short articles on topics that are currently on the agendas of policymakers, thus illustrating the role of economic analysis in illuminating current debates. چکیده فارسی این بررسی شامل مقالات ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی
فايل پيوست

چکیده فارسی بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

روش عددی برای پیش‌بینی عمر خستگی تحـت بارگذاری‌های نامتناسب
فايل پيوست

چکیده در این تحقیق روش جدیدی برای پیش‌بینی عمر خستگی تحت بارگذاری‌های نامتناسب ارائه شده است. این روش عددی برای پیش‌بینی عمر خستگی مواد مختلف شامل فولاد 1045، فولاد 30CrNiMo8HH، تیتانیوم TC4، آلیاژ منیزم AZ31B اکستروژن شده و آلومینیوم آلیاژی 6061 تحت بارگذاری های متناسب و نامتناسب بکار گرفته ‌می‌شود. روش ارائه شده در قالب دو اصلاحیه گسترش داده شده است. ... [ ادامه مطلب ]

تحلیل تیر از جنس ماده مرکب با نقص هندسی اولیه تحت اثر ضربه خارج از محـور
فايل پيوست

چکیده در این پژوهش، براساس تئوری تغییر‌شکل برشی مرتبه سوم معادلات حرکت برای بررسی تغییر‌شکل یک تیر از جنس ماده مرکب باریک و بلند به دست آمده است. تیر با نقص هندسی اولیه بوده و تحت اثر بار ضربه قرار می‌گیرد. ضربه اعمالی توسط جسم صلب با سرعت مشخص و به‌صورت خارج از مرکز و در فاصله معینی از تیر زده ... [ ادامه مطلب ]

ارائه یک مدل تحلیلی و بررسی تجـربی رفتار پارامترهای موثر در نیروی محـوری فرآیند سوراخ‌کاری استخوان کورتیکال
فايل پيوست

چکیده یکی از مهم‌ترین فرآیند‌های ماشینکاری در حوزه جراحی‌ها و مهندسی پزشکی، فرآیند سوراخکاری استخوان می‌باشد. سوراخکاری استخوان کاربرد عمده‌ای در جراحی‌های ارتوپدی، نمونه‌برداری‌های استخوانی و همچنین دندان‌پزشکی دارد. در طول عمل سوراخکاری استخوان، اعمال نیروی بیش‌از‌حد به بافت استخوان سبب ایجاد شکست و ترک‌خوردگی و ایجاد آسیب جدی در بافت استخوان می‌گردد. در این مقاله، یک مدل تحلیلی بهبود‌یافته براساس ... [ ادامه مطلب ]

تحلیل ارتعاش محـوری میله‌های غیرمحلی انتگرال‌ دیفرانسیلی دوفازی با استفاده از روش ایزوژئومتریک
فايل پيوست

چکیده در این مقاله، ارتعاش محوری نانومیله بر اساس تئوری الاستیسیته غیر محلی انتگرال- دیفرانسیلی دو فازی با استفاده از روش ایزوژئومتریک مورد تحلیل واقع شده است. تئوری غیرمحلی انتگرال-دیفرانسیلی دوفازی، نه تنها خاصیت غیرمحلی را به شکلی انتگرالی و تحت تابع وزنی کرنل نشان می‌دهد؛ بلکه انحنای محلی و غیرمحلی را برای یک ماده الاستیک غیرمحلی دوفازی بصورت خطی ترکیب ... [ ادامه مطلب ]

بررسی رفتار مکانیکی کامپوزیت‌های الیافی خودترمیم‌شونده مبتنی بر شبکه میکروآوندی تحت بارگذاری عرضی
فايل پيوست

چکیده وقوع آسیب امری اجتناب‌ناپذیر در کامپوزیت‌های زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف می‌باشد. وجود سیستم‌های خود ترمیم‌ شونده از طریق اجرای مستقل عمل ترمیم موجب افزایش طول عمر کاری قطعه و همچنین کاهش زمان عمل ترمیم آن‌ها می‌شود. در تحقیق حاضر، کامپوزیت‌های زمینه پلیمری خودترمیم-شونده اپوکسی- الیاف شیشه از نوع E مبتنی بر شبکه میکروآوندی طراحی و در ادامه ساخته ... [ ادامه مطلب ]

تحلیل استاتیکی تیرکامپوزیتی ناهمسانگرد عرضی با تئوری زیک‌زاک بهبود یافته تحـت بار سینوسی
فايل پيوست

چکیده در این مقاله، رفتار استاتیکی چندلایه‌های ناهمسانگرد عرضی با استفاده از تئوری زیگ‌زاگ بهبود‌یافته بررسی می‌شود. تغییر میدان جابجایی درون‌صفحه به صورت سینوسی پیوسته‌ای تکه‌ای فرض می‌شود درحالیکه جابجایی عرضی ثابت در نظر گرفته می‌شود. تابع سینوسی پیوسته تکه‌ای، شرط پیوستگی تنش برشی عرضی در میان‌رویه‌ها را ارضا می‌کند. برای استخراج معادلات حاکم و همچنین شرط مرزی‌های وابسته از اصل ... [ ادامه مطلب ]

حل تشابهی سیال مغناطیسی روی صفحه تخت متحرک‌: یک مدل ساده جهت بررسی کیفی فرایند خنک‌کاری سطوح همراه با مکش ثابت
فايل پيوست

چکیده در مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل انتروپی در لایه مرزی سیال مغناطیسی بر روی صفحه تخت در حال کشش با اعمال شار حرارتی متغیر و در حضور میدان گرمایی و مکش ثابت پرداخته شده است. جریان سیال تحت تاثیر میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد. معادلات حاکم شامل معادلات پیوستگی، مومنتم و انرژی می‌باشند. به کمک حل تشابهی بلازیوس، معادلات ... [ ادامه مطلب ]

مطلب 1 تا 20 از 776
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018