مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
نتایج جستجو : روابط میان رقابت،

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بکارگیری روابط بین فعالیت های مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
فايل پيوست

Abstract The process of innovation depends heavily on knowledge, and the management of knowledge and human capital should be an essential element of running any type of business. Recent research indicates ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Emerald
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت توسعه دهندگان نرم افزار
فايل پيوست

Abstract This paper investigates how leader-member exchange (LMX) and emotional intelligence (EI) are associated with employees’ creativity in high-tech firms. We develop a model that considers LMX and EI as predictors ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

مدیریت روابط کارکنان - درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Abstract Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

رفتار الاستیک نابجایی لبه‌ای واقع در هسته نانوسیم هسته‌ ‌پوششی در ماتریس بی‌نهایت در تئوری الاستیسیته سطح‌ میان سطح
فايل پيوست

چکیده در این مقاله اندرکنش نابجایی لبه ای در داخل هسته یک نانوسیم هسته-پوششی که در ماتریس بینهایت قرار گرفته است، به کمک تئوری الاستیسیته سطح مورد بررسی قرار گرفته است. در این مسئله به منظور حل معادلات تعادل از روش توابع پتانسیل مختلط و بسط سری لورنت استفاده شده است. پارامتر مشخصه میان سطح که دارای بعد طول می باشد ... [ ادامه مطلب ]

استفاده از تئوری تنش‌ ‌کوپل جدید در حل دقیق جریان محـوری میان دو لوله و جریان بر دیواره متخلخل
فايل پيوست

چکیده تاکنون مطالعات فراوانی به منظور بررسی نیرو‌ها و کوپل‌های وارد بر سطح المان‌های جامد و سیال انجام گرفته است که در حیطه مکانیک سیالات منجر به شکل‌گیری معادلات نویراستوکس شده است. با این حال، اکثر محققان به این نتیجه رسیده‌اند که این معادلات به دلیل عدم درنظرگرفتن تأثیرات تنش‌های کوپلی کامل نبوده و نیازمند اصلاح هستند. در این مقاله با ... [ ادامه مطلب ]

افزایش شفافیت در سیستم‌های تله‌اپراتوری دو جانبه بر مبنای رویکر‌د مدل میانجی
فايل پيوست

چکیده شفافیت یک معیار ارزیابی سیستم‌های تله‌اپراتوری بر مبنای خطای نیرو و موقعیت است. معماری‌های کنترلی مرسوم برای حفظ پایداری عموماً شفافیت بالایی را نتیجه نمی-دهند. یک روش نوین رویکرد تله‌اپراتوری مدل میانجی است که امپدانس محیط را در سمت پیرو تخمین زده و به راهبر ارسال می‌کند تا با ایجاد یک محیط مجازی، نیرو در آن‌جا به‌صورت محلی محاسبه ‌گردد. ... [ ادامه مطلب ]

روابط کاربردی برای برآورد غلظت آ‌لاینده ناش از خودرو در پارکینگ‌های بسته
فايل پيوست

چکیده با استفاده از تخمین میزان آلاینده در یک پارکینگ می‌توان سیستم تهویه‌ای با تضمین ایجاد کیفیت هوای مناسب طراحی نمود. در این مقاله رابطه کاربردی بین افزایش غلظت آلاینده ناشی از خودروها با زمان در پارکینگ‌های بسته بدست آمده است. نتایج حاصل از الگوی فوق از نظر فیزیکی بخوبی بیانگر تغییرات میزان غلظت منوکسیدکربن در پارکینگ تحت تاثیر پارامترهای عملکردی ... [ ادامه مطلب ]

مدیریت تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری
فايل پيوست

Abstract This paper presents a theoretical and empirical model that identifies conflict handling typologies which affect trust and commitment in B2B outsourcing relationship. Three typologies of conflict handling namely integrating, accommodating and compromising were examined for their effects on trust and commitment of Chinese and Indian human resource (HR) outsourcing service providers. The paper also considered the moderating effect of culture ... [ ادامه مطلب ]

مهارتهای شناختی و مدیریت مسیر شغلی‌: بررسی رابطه بین مهارت خودآگاهی‌ شناخت روابط بین فردی‌ شناخت محیطی و مدیریت مسیر شغلی مدیران در وزارت آموزش و پرورش
فايل پيوست

چکیده بر اساس تحقیقات انجام گرفته، مدیرانی که مسؤولیت اداره مسیر شغلی افراد را برعهده دارند، نیازمند مهارتهایی می‌باشند تا در محیطهای متغیر و سازمانهای کنونی قادر باشند، بسترهای لازم را جهت رشد و توسعه نیروی انسانی فراهم کنند. به همین منظور تحقیقی صورت گرفته که درآن تأثیر مهارتهای خود آگاهی، شناخت ارتباط بین فردی و شناخت محیطی بر مدیریت مسیر ... [ ادامه مطلب ]

رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه عمر د‌ر ایران 1369-1383
فايل پيوست

چکیده شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه‌عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد. در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. ... [ ادامه مطلب ]

بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی و ماهیت حرفه در ارتباط میان مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات ‌مطالعه موردی در صنعت خودرو
فايل پيوست

چکیده با افزایش فرایند انعطاف پذیر کردن سیستمهای مدیریتی، از جمله سیستم جبران خدمات، ضرورت بررسی تئوریک و شناخت متغیرهای کلیدی مؤثر بر طراحی سیستم جبران خدمات انعطاف پذیر مطرح می شود. هدف مقاله بررسی توانایی تئوری کارگزاری در تبیین مسائل مربوط به جبران خدمات با لحاظ کردن متغیرهای تعدیل گر زمینه فرهنگی و ماهیت حرفه در سازمانهای ایرانی می باشد. طرح/ ... [ ادامه مطلب ]

بررسی ارتباط میان میزان سرمایه‌گذاری در سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت با میزان جذابیت سرمایه‌گذاری (نقدشوندگی و تشکیل سرمایه) در بورس اوراق بهادار تهران
فايل پيوست

چکیده یکی از سؤالات اساسی در خصوص بورس اوراق بهادار این است که ارتباط میان جاذبیت سرمایه‌‌گذاریهای غیر بورسی و بورسی چگونه است؟ این مقاله درصدد بررسی روابط میان سرمایه‌گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده‌‌های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه‌گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به ... [ ادامه مطلب ]

روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شده با تعهد سازمانی
فايل پيوست

چکیده هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر‌مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و عدالت رویه‌ای ادراک‌شده با تعهد سازمانی است به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات در شهر اصفهان، 294 نفر به‌صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه‌های پژوهش انتخاب شدند. ابزار‌های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (1999) با ... [ ادامه مطلب ]

تبیپن روابط ذهنیت مشترک‌ ظرفیت جذب دانش‌ نوآوری و انعطافپذیری‌: شرکت‌های دارویی کشور
فايل پيوست

چکیده رویکرد مبتنی بر منابع ،عملکرد سازمان را تابعی از منابع و قابلیتهای آن می‌داند .از بین منابع سازمانی، دانش سازمانی مهمترین آنها قلمداد می‌شود. دانش ممکن است حاصل یادگیری مبتنی بر تجربه یا مبتنی بر به‌کارگیری منابع دانش خارج از مرزهای سازمان باشد. توان یک سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهای سازمان ،ظرفیت جذب دانش معرفی می‌شود. دیدگاه ... [ ادامه مطلب ]

طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی
فايل پيوست

چکیده سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان تألیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان های مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می ... [ ادامه مطلب ]

الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی‌ حرفه‌ای و سازمانی
فايل پيوست

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده با مشارکت در تصمیم‌گیری، خدمت به عموم، چشم‌انداز شغلی، اعتماد به سرپرست، رضایت از پرداخت، فرصت ترفیع،‌انگیزش درونی، کیفیت سرپرستی،‌ میل به ماندن، ترک خدمت، جایگزین‌های شغلی،‌ رفتارهای فرانقشی، اعتماد سازمانی، دلبستگی شغلی، دلبستگی به کار،‌ رضایت از سرپرست و رضایت از همکاران و استخراج الگوی روابط مستقیم و ... [ ادامه مطلب ]

بهینه‌سازی سبد سهام با رویکر‌د میانگین‌ نیم واریانس‌ و با استفاده از روش جستجوی هارمونی‌
فايل پيوست

چکیده برای رسم مرز کارا و تشکیل پرتفوی بهینه معمولاً واریانس به‌عنوان عامل خطرپذیری عمومی در نظر گرفته می‏شود. اما از آن جا که نیم‏واریانس تخمین بهتری از خطرپذیری واقعی پرتفوی ارائه می‏دهد، در این تحقیق نیم‏واریانس به عنوان عامل اصلی خطرپذیری در نظر گرفته می‏شود. مسأله بهینه‏سازی پورتفوی ترکیبی از مسأله برنامه‏ریزی عدد صحیح و برنامه‏ریزی درجه 2 است که ... [ ادامه مطلب ]

مدلسازی روابط بین سازمانی‌: بررسی تاثیر عوامل رابطه‌ای روی شکل‌گیری ساختار مشارکتی
فايل پيوست

چکیده روابط بین سازمانی در سه بعد رابطه‌ای، ساختاری و نتایج قابل بررسی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط عوامل رابطه‌ای با یکدیگر و تأثیر آن‌ها روی چگونگی شکل‌گیری ساختار است. بر این اساس، با تعریف متغیرهای عملیاتی مرتبط با متغیرهای قدرت، ادراک خطرپذیری، کنترل، و اعتماد به‌عنوان متغیرهای رابطه‌ای، تأثیر این متغیرها روی یکدیگر و روی نحوه شکل‌گیری ساختار ... [ ادامه مطلب ]

مطلب 1 تا 20 از 80
1
2
3
4
بعدی
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018