مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
نتایج جستجو : فناوری تراشه هاى

جمع کننده کامل 1 بیتی زیر آستانه ای در فناوری تراشه هاى نیمه هادى اکسید فلزى تکمیلى65 نانومتری
فايل پيوست

 Abstract In this paper a new full adder (FA) circuit optimized for ultra low power operation is proposed. The circuit is based on modified XOR gates operated in the subthreshold region ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Conference on Microelectronics
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Information Systems
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

مدیریت روابط کارکنان - درک مزیت رقابتی با استفاده از فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Abstract Employee relationship management (ERM) constitutes an emerging trend of managing human resources by building and maintaining individualized and mutually valuable relationships with employees based on information technology. However, given the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

کاربردهای سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) و سیستم های اطلاعاتی اداری (EIS) در فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Introduction The increased competition, along with the rapid development of new information technologies, has forced more and more businesses to rely on information systems (IS). It is often believed that using ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

ساخت سریع میکرو کانتیلیورهای تک ماده‌ای از جنس SIO2 با هزینه کم بر پایه فناوری میکروماشین‌کاری حجـمی
فايل پيوست

چکیده از آنجائیکه کانتیلیور‌ها پایه و اساس بیشتر قطعات مبتنی بر ساختارهای MEMS می‌باشند، در این مقاله فرآیند ساخت کانتیلیور‌ با فناوری میکرو ماشین‌کاری حجمی بیان شده است و از آن فرآیند برای ساخت آرایه‌ای از میکروکانتیلیورهای تک‌ماده‌ای از جنس SiO2 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مقاله می‌تواند پایه و اساس طراحی و ساخت حسگرهایی باشد که بر پایه ... [ ادامه مطلب ]

سیستم پشتیبان تصمیم گیری در جذب فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Abstract The potential suite of decision support system (DSS) applications deployed by organizations is dynamic and change with advances in computer technology. An understanding of DSS applications is important in planning ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری و فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Abstract Using a decision support system (DSS) delays the decision-making process and commits the user to the cost of invoking the system. The existing configurations of decision support systems do not ... [ ادامه مطلب ]

مجله: Industrial Management & Data Systems
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

حاکمیت شرکتی فناوری اطلاعات
فايل پيوست

Abstract ISO (the International Organization for Standardization) and IEC (the International Electrotechnical Commission) form the specialized system for worldwide standardization. National bodies that are members of ISO or IEC participate in ... [ ادامه مطلب ]

مجله: International Journal of Dermatology
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

استراتژی مبارزه با فساد: آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد ‌
فايل پيوست

چکیده فساد اداری، پدیده‌ای جهانشمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. بنابراین، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاههای مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاهها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . ... [ ادامه مطلب ]

مدل انتخاب فناوری تولید مناسب در صنعت پارافین
فايل پيوست

چکیده در این مقاله سعی شده با استفاده ازتئوری تصمیم‌گیری چند شاخصه مدل تصمیم‌گیری ‌تاپ‌سیس‌ ، فنّاوری تولید مناسب برای فراورده‌ای معین انتخاب گردد. برای ارزیابی و تأیید صحت نتایج از مدل تصمیم‌گیری ‌الکتر3 ‌ بهره گرفته شده است.  مدل ارائه شده برای فنّاوری تولید مناسب در صنعت پارافین به‌کاررفته و نتایج آن با نظر کارشناسان خبره این صنعت مقایسه گردیده است.  ... [ ادامه مطلب ]

بررسی عوامل کلیدی موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران‌: کاربرد روش دلفی
فايل پيوست

چکیده در این مقاله، نتایج بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران با روش دلفی ارائه شده است. به این منظور ابتدا درباره فناوری اطلاعات توضیحی داده می‌شود و سپس با ارائه شواهدی از شکست و ناکامی در کاربرد این فناوری در سطح ایران و جهان، مسأله پژوهش تعریف خواهد شد. مرور پژوهشها و مطالعات پیشین ... [ ادامه مطلب ]

بهره‌وری و فناوری اطلاعات در ایران‌:‌ مطالعه سطح صنعت
فايل پيوست

چکیده روند رو به افزایش سرمایه‌گذاریهای مالی و انسانی، موضوع بهره‌وری فناوری اطلاعات را پیش از گذشته واجد اهمیت کرد. تحقیقات، نتایج متفاوتی از بهره‌وری فناوری اطلاعات را نشان می‌دهند؛ درحالی‌که برخی از تحقیقات بهبود و افزایش بهره‌وری و سودآوری را به فناوری اطلاعات نسبت می‌دهند، تحقیقات دیگری منافع حقیقی فناوری اطلاعات را ناامید کننده دانسته و ادعا می‌کنند که فناوری ... [ ادامه مطلب ]

طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی IT IS در صنایع قطعه‌سازی خودروی ایران
فايل پيوست

چکیده در دنیای امروز، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی ، دیگر یک ابزار کار یا منبعی از منابع تولید نیست بلکه محیط و فضای کاری جدید است. این محیط و فضای کاری جدید، زمینه تحولات شگرفی را در سازمانها فراهم کرده است که از جمله این تحولات، تغییر در شیوه سازماندهی و ارائه شکلهای جدید سازمانی نظیر سازمان دانش محور، سازمان ... [ ادامه مطلب ]

عوامل مدیریتی و ساختاری موثر بر کاربری فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی‌: استان بوشهر
فايل پيوست

چکیده عصر کنونی، به عنوان عصر اطلاعات و یا دانایی نام گرفته است. در این عصر، فناوری اطلاعات به عنوان یک راهبرد و طرز تفکر جدید، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است و سازمانها نیز از مفاهیم و نهادهایی هستند که به‌طور شدیدی تحت تأثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته‌اند، به گونه‌ای که تصور سازمان امروزی بدون فناوری ... [ ادامه مطلب ]

تاثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان‌های ایرانی
فايل پيوست

چکیده فناوری اطلاعات و مدل‌‌‌های تعالی سازمانی بر بیشتر سازمان‌‌‌های ایرانی تأثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هریک از این دو موضوع، تحقیقاتی به‌صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی معتبر اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به‌ویژه تأثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا مدل‌‌‌های تعالی سازمانی (به‌عنوان مدل‌‌‌های تکامل یافته ... [ ادامه مطلب ]

تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌وکار سازمان
فايل پيوست

چکیده هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان کار آسانی نیست و آگاهی از حوزه‌ها و ‏عوامل حیاتی برای مدیریت آن نقشی انکارناپذیر در افزایش ضریب موفقیت اقدامات این حوزه خواهد ‏داشت. باتوجه به اینکه مطالعات بسیار محدودی پیرامون عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی ‏استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان به‌عمل آمده است، این مقاله به ارائه نتایج حاصل از ‏مطالعه ... [ ادامه مطلب ]

استخراج راهبرد ملی فناوری اطلاعات در حوزه دانشگاهی
فايل پيوست

چکیده اولویت‌گذاری فناوری موضوعی است که در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است؛ اما از آنجا که هیچ کشوری نمی‌تواند کلیه فناوری‌ها و همه شاخه‌های آن را توسعه دهد، لذا برای هر فناوری اصلی نیازمند استراتژی ملی فناوری در حوزه های کلان می‌باشد؛ لذا در این پژوهش با انتخاب فناوری اطلاعات به عنوان محور مطالعه، با بررسی دقیق استراتژی‌های فناوری ... [ ادامه مطلب ]

تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان
فايل پيوست

چکیده در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک توانمندساز در اکثر سازمانهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و دستیابی به اهداف سازمان بدون بکارگیری آن امکان پذیر نمی باشد. هدف نهایی بکارگیری فناوری اطلاعات، تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار در سازمانهاست. بر همین ... [ ادامه مطلب ]

فراتحلیل عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران
فايل پيوست

چکیده در دهه‏های اخیر، فناوری اطلاعات تقریباً با تمام جنبه‏های زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفه‏ای عجین شده است. کاربرد فناوری اطلاعات در حوزه‏های مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمان‌ها، به بررسی میزان و عوامل پذیرش و عدم پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌ها اهمیت ویژه‏ای بخشیده است. از طرفی با رشد تحقیقات در حوزه‌های مختلف مرتبط ... [ ادامه مطلب ]

مطلب 1 تا 20 از 34
1
2
بعدی
ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018