صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 20 از 38
The 9th Company

The 9th Company

سبک استراتژیکی )

حجم: 1.3 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Age Of Empires 3

Age Of Empires 3

سبک استراتژیکی )

حجم: 2.2 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Battlestations:
Pacific

Battlestations: Pacific

سبک استراتژیکی )

حجم: 6.2 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Blood Bowl

Blood Bowl

سبک استراتژیکی )

حجم: 1.6 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Codename Panzers Cold War

Codename Panzers Cold War

سبک استراتژیکی )

حجم: 6.1 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Command & Conquer 3:
Tiberium Wars

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

سبک استراتژیکی )

حجم: 5.7 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Command & Conquer 4:
Tiberian Twilight

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight

سبک استراتژیکی )

حجم: 4.8 گیگابایت
قیمت: 4000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Company of Heroes 3:
Tales of Valor

Company of Heroes 3: Tales of Valor

سبک استراتژیکی )

حجم: 8.0 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Company of Heroes:
Opposing Fonts

Company of Heroes: Opposing Fonts

سبک استراتژیکی )

حجم: 7.7 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Demigod

Demigod

سبک استراتژیکی )

حجم: 2.7 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Warcraft Collection

Warcraft Collection

سبک استراتژیکی )

حجم: 2.1 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Dynasty Warriors 6

Dynasty Warriors 6

سبک استراتژیکی )

حجم: 4.3 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Elven Legacy: Ranger

Elven Legacy: Ranger

سبک استراتژیکی )

حجم: 2.4 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Fort Zombie

Fort Zombie

سبک استراتژیکی )

حجم: 0.6 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
The Godfather II

The Godfather II

سبک استراتژیکی )

حجم: 7.6 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Hearts of Iron III

Hearts of Iron III

سبک استراتژیکی )

حجم: 0.7 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Jagged Alliance:
Back in Action

Jagged Alliance: Back in Action

سبک استراتژیکی )

حجم: 2.2 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
King Arthur

King Arthur

سبک استراتژیکی )

حجم: 7.5 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
King Arthur II

King Arthur II

سبک استراتژیکی )

حجم: 14.7 گیگابایت
قیمت: 10500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
The Lord of the Rings:
The Battle for Middle Earth II

The Lord of the Rings: The Battle for Middle Earth II

سبک استراتژیکی )

حجم: 3.8 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 20 از 38
1
2
بعدی