صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 19 از 19
آموزش زبان انگلیسی به روش BBC

آموزش زبان انگلیسی به روش BBC

4 سری از مجموعه های پر طرفدار BBC )

حجم: 4.0 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی دیالوگ
سری اول

آموزش زبان انگلیسی دیالوگ سری اول

محصول شبکه آموزش )

حجم: 30.5 گیگابایت
قیمت: 22500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی دیالوگ
سری دوم

آموزش زبان انگلیسی دیالوگ سری دوم

محصول شبکه آموزش )

حجم: 33.9 گیگابایت
قیمت: 25000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
Disney Magic

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان Disney Magic

محصول کمپانی والت دیزنی )

حجم: 7.9 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی
English for Low Levels

آموزش زبان انگلیسی English for Low Levels

سطح مبتدی )

حجم: 6.5 گیگابایت
قیمت: 4500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
English Time

آموزش زبان انگلیسی برای کودکان English Time

محصول English Time )

حجم: 8.5 گیگابایت
قیمت: 6000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی
English as a Second Language Podcast

آموزش زبان انگلیسی English as a Second Language Podcast

آموزش زبان )

حجم: 9.3 گیگابایت
قیمت: 7000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی Face2Face از مقدماتی تا پیشرفته

آموزش زبان انگلیسی Face2Face از مقدماتی تا پیشرفته

در چهار سطح )

حجم: 2.6 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی
Oxford New English File

آموزش زبان انگلیسی Oxford New English File

آموزش زبان )

حجم: 20.7 گیگابایت
قیمت: 15000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش 27 زبان زنده دنیا به روش Rosetta Stone

آموزش 27 زبان زنده دنیا به روش Rosetta Stone

آموزش زبان )

حجم: 19.3 گیگابایت
قیمت: 14500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی
Tell Me More

آموزش زبان انگلیسی Tell Me More

آموزش زبان )

حجم: 5.0 گیگابایت
قیمت: 4000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
پکیج جامع آموزش زبان تافل

پکیج جامع آموزش زبان تافل

آموزش زبان )

حجم: 3.5 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی TOP Notch

آموزش زبان انگلیسی TOP Notch

از مبتدی تا پیشرفته )

حجم: 2.6 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی در خواب

آموزش زبان انگلیسی در خواب

آموزش زبان )

حجم: 2.5 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان انگلیسی
Extra English

آموزش زبان انگلیسی Extra English

آموزش زبان )

حجم: 6.7 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجموعه آموزشی کودک شما می تواند بخواند

مجموعه آموزشی کودک شما می تواند بخواند

آموزش انگلیسی به کودکان )

حجم: 8.2 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان اسپانیایی
Pimsleur Spanish

آموزش زبان اسپانیایی Pimsleur Spanish

از مقدماتی تا پیشرفته )

حجم: 3.9 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان آلمانی
Pimsleur German

آموزش زبان آلمانی Pimsleur German

از مقدماتی تا پیشرفته )

حجم: 1.5 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
آموزش زبان روسی  Pimsleur Russian

آموزش زبان روسی Pimsleur Russian

از مقدماتی تا پیشرفته )

حجم: 1.8 گیگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 19 از 19
1