صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 20 از 405
LRFD MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION 3RD EDITION

LRFD MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION 3RD EDITION

AISC )

حجم: 2.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LRFD SPECIFICATION FOR  SINGLE-ANGLE MEMBERS

LRFD SPECIFICATION FOR SINGLE-ANGLE MEMBERS

AISC )

حجم: 0.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LRFD SPECIFICATION FOR HOLLOW STRUCTURAL SECTIONS (HSS)

LRFD SPECIFICATION FOR HOLLOW STRUCTURAL SECTIONS (HSS)

AISC )

حجم: 0.4 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LRFD SPECIFICATION FOR SAFETY-RELATED STEEL STRUCTURES FOR  NUCLEAR FACILITIES

LRFD SPECIFICATION FOR SAFETY-RELATED STEEL STRUCTURES FOR NUCLEAR FACILITIES

AISC )

حجم: 0.2 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LRFD SPECIFICATION FOR SAFETY-RELATED STEEL STRUCTURES FOR  NUCLEAR FACILITIES

LRFD SPECIFICATION FOR SAFETY-RELATED STEEL STRUCTURES FOR NUCLEAR FACILITIES

AISC )

حجم: 0.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LRFD SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM A325 OR A490 BOLTS

LRFD SPECIFICATION FOR STRUCTURAL JOINTS USING ASTM A325 OR A490 BOLTS

RCSC )

حجم: 0.7 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION LRFD VOLUME 01 AND 02

MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION LRFD VOLUME 01 AND 02

AISC )

حجم: 34.0 مگابایت
قیمت: 2000 تومان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic A

Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for Seismic A

AISC )

حجم: 1.2 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
QUALITY MANUAL GUIDELINE

QUALITY MANUAL GUIDELINE

AISC )

حجم: 0.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS & SUPPLEMENT

SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS & SUPPLEMENT

AISC )

حجم: 1.5 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS

SEISMIC PROVISIONS FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS

AISC )

حجم: 12.3 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts (RCSC)

Specification for Structural Joints Using High-Strength Bolts (RCSC)

RCSC )

حجم: 1.6 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDING

SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDING

AISC )

حجم: 4.9 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS - SUPPLEMENT NO.1

SPECIFICATION FOR STRUCTURAL STEEL BUILDINGS - SUPPLEMENT NO.1

AISC )

حجم: 0.7 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
AISC CERTIFICATION PROGRAM FOR STRUCTURAL STEEL FABRICATORS

AISC CERTIFICATION PROGRAM FOR STRUCTURAL STEEL FABRICATORS

AISC )

حجم: 0.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
CODE OF STANDARD PRACTICE FOR STEEL BUILDINGS AND BRIDGES

CODE OF STANDARD PRACTICE FOR STEEL BUILDINGS AND BRIDGES

AISC )

حجم: 0.6 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
DESIGNING WITH STRUCTURAL STEEL - A GUIDE FOR ARCHITECTS  2ND EDITION

DESIGNING WITH STRUCTURAL STEEL - A GUIDE FOR ARCHITECTS 2ND EDITION

AISC )

حجم: 2.5 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE

BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE

ACI )

حجم: 11.1 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE

BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE

ACI )

حجم: 12.0 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
FOUNDATION FOR DYNAMIC EQUIPMENT

FOUNDATION FOR DYNAMIC EQUIPMENT

ACI )

حجم: 0.6 مگابایت
قیمت: رايگان
نحوه ارسال: دریافت آنلاین
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 20 از 405