صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 20 از 38
Assassin's Creed

Assassin's Creed

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.7 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Assassin's Creed Brotherhood

Assassin's Creed Brotherhood

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.6 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Assassins Creed II

Assassins Creed II

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 5.7 گیگابایت
قیمت: 4000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Batman Arkham Asylum

Batman Arkham Asylum

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 6.6 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Batman Arkham City

Batman Arkham City

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.5 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Beyond Two Souls

Beyond Two Souls

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 25.3 گیگابایت
قیمت: 19000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Dead Space 1

Dead Space 1

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.5 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Dead Space 2

Dead Space 2

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 13.7 گیگابایت
قیمت: 10000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Dishonored

Dishonored

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 5.0 گیگابایت
قیمت: 4000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
El Shaddai Ascension of The Metatron (U)

El Shaddai Ascension of The Metatron (U)

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.1 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
God of War Ascension

God of War Ascension

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 35.0 گیگابایت
قیمت: 25500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
God of War® III

God of War® III

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 39.9 گیگابایت
قیمت: 28000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Heavy Rain

Heavy Rain

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 17.9 گیگابایت
قیمت: 13000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
L.A. Noire

L.A. Noire

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 23.0 گیگابایت
قیمت: 17000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LEGO Batman 2: DC Super Heroes

LEGO Batman 2: DC Super Heroes

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 5.0 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LEGO Harry Potter: Years 1-4

LEGO Harry Potter: Years 1-4

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.8 گیگابایت
قیمت: 6500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LEGO Indiana Jones The Original Adventures US

LEGO Indiana Jones The Original Adventures US

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 4.9 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues

LEGO Indiana Jones 2: The Adventure Continues

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 6.6 گیگابایت
قیمت: 6500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
LEGO Pirates of the Caribbean

LEGO Pirates of the Caribbean

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 7.3 گیگابایت
قیمت: 6500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
Lord Of The Rings: War In The North

Lord Of The Rings: War In The North

قابل اجرا در دستگاه‌های کپی‌خور شده )

حجم: 6.3 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 20 از 38
1
2
بعدی