صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 7 از 7
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 1

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 1

از شماره 1 الی 10 )

حجم: 22.8 گیگابایت
قیمت: 16500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 2

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 2

از شماره 11 الی 20 )

حجم: 28.7 گیگابایت
قیمت: 21000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 3

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 3

از شماره 21 الی 30 )

حجم: 35.0 گیگابایت
قیمت: 24000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 4

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 4

از شماره 31 الی 40 )

حجم: 37.5 گیگابایت
قیمت: 26000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 5

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 5

از شماره 41 الی 50 )

حجم: 31.8 گیگابایت
قیمت: 23000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 6

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 6

گلچین شماره های 51 الی 60 )

حجم: 27.0 گیگابایت
قیمت: 20500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجله دیجیتالی Stash
پکیج شماره 7

مجله دیجیتالی Stash پکیج شماره 7

از شماره 61 تا 67 و ... )

حجم: 40.8 گیگابایت
قیمت: 27500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 7 از 7
1