صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 6 از 6
مجموعه کلیپ های آماده
Digital Juice VideoTraxx HD

مجموعه کلیپ های آماده Digital Juice VideoTraxx HD

پکیج شماره 1 )

حجم: 93.5 گیگابایت
قیمت: 56000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجموعه کلیپ های آماده
Digital Juice VideoTraxx HD

مجموعه کلیپ های آماده Digital Juice VideoTraxx HD

پکیج شماره 2 )

حجم: 79.0 گیگابایت
قیمت: 48000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی
Digital Juice: Editors Toolkits 1

جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی Digital Juice: Editors Toolkits 1

پکیج شماره 1 )

حجم: 79.2 گیگابایت
قیمت: 48000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی
Digital Juice: Editors Toolkits 2

جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی Digital Juice: Editors Toolkits 2

پکیج شماره 2 )

حجم: 106.0 گیگابایت
قیمت: 62000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی
Digital Juice: Editors Toolkits 3

جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی Digital Juice: Editors Toolkits 3

پکیج شماره 3 )

حجم: 130.0 گیگابایت
قیمت: 80000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی
Digital Juice: Editors Toolkits 4

جعبه ابزار ویراستاران ویدیویی Digital Juice: Editors Toolkits 4

پکیج شماره 4 )

حجم: 70.4 گیگابایت
قیمت: 42000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 6 از 6
1