صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
محصول 1 تا 20 از 25
مستند اقیانوس ها
BBC Oceans: HD

مستند اقیانوس ها BBC Oceans: HD

محصول BBC - کیفیت HD )

حجم: 17.4 گیگابایت
قیمت: 13000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
 مجموعه مستندهای حیوانات
BBC: Animals

مجموعه مستندهای حیوانات BBC: Animals

محصول BBC - کیفیت HD )

حجم: 12.4 گیگابایت
قیمت: 9000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند حیات وحش چین
BBC: Wild China

مستند حیات وحش چین BBC: Wild China

محصول BBC - کیفیت HD )

حجم: 9.0 گیگابایت
قیمت: 7000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند زندگی بر روی زمین
Life on Earth

مستند زندگی بر روی زمین Life on Earth

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 9.2 گیگابایت
قیمت: 7000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند سیاره آبی
The Blue Planet

مستند سیاره آبی The Blue Planet

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 6.8 گیگابایت
قیمت: 4500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند زندگی پرندگان
The Life of Birds

مستند زندگی پرندگان The Life of Birds

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 6.8 گیگابایت
قیمت: 4500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند زندگی پستانداران
The Life of Mammals

مستند زندگی پستانداران The Life of Mammals

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 6.8 گیگابایت
قیمت: 4500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند سیاره زندگی
The Living Planet

مستند سیاره زندگی The Living Planet

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 8.1 گیگابایت
قیمت: 6000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند ناملایمات حیات وحش
Trials Of Life

مستند ناملایمات حیات وحش Trials Of Life

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 8.9 گیگابایت
قیمت: 6000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند کارائیب وحشی
Wild Caribbean

مستند کارائیب وحشی Wild Caribbean

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 16.9 گیگابایت
قیمت: 12000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند حیوانات استثنایی
Wildlife Specials

مستند حیوانات استثنایی Wildlife Specials

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 8.7 گیگابایت
قیمت: 6000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند بهشت پرندگان
Attenborough in Paradise

مستند بهشت پرندگان Attenborough in Paradise

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 4.8 گیگابایت
قیمت: 4500 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند گالاپاگوس
BBC: Galapagos

مستند گالاپاگوس BBC: Galapagos

محصول BBC - کیفیت HD )

حجم: 6.4 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند زندگی خزندگان خونسرد
BBC: Life In Cold Blood

مستند زندگی خزندگان خونسرد BBC: Life In Cold Blood

محصول BBC - کیفیت HD )

حجم: 21.3 گیگابایت
قیمت: 16000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مجموعه مستند کوه ها
BB: Mountain

مجموعه مستند کوه ها BB: Mountain

محصول BBC )

حجم: 7.7 گیگابایت
قیمت: 5000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستندهای دریاها و اقیانوس ها BBC

مستندهای دریاها و اقیانوس ها BBC

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 4.4 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند زندگی خصوصی گیاهان
The Private Life of Plants

مستند زندگی خصوصی گیاهان The Private Life of Plants

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 4.1 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند حیات وحش آفریقا
BBC: Wild Africa

مستند حیات وحش آفریقا BBC: Wild Africa

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 4.1 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند حیات وحش دنیای جدید
Wild New World

مستند حیات وحش دنیای جدید Wild New World

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 17.0 گیگابایت
قیمت: 13000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
مستند حیات وحش امریکای جنوبی
Wild South America

مستند حیات وحش امریکای جنوبی Wild South America

محصول BBC - زیرنویس انگلیسی )

حجم: 4.1 گیگابایت
قیمت: 3000 تومان
نحوه ارسال: كپی روی هارد یا فلش
( ارائه از گروه نرم افزاری دیتاسرا )
محصول 1 تا 20 از 25
1
2
بعدی