صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نمونه قراردادحجم: 0.1 مگابایت

قیمت: رایگان

نحوه ارسال: دریافت آنلاین

پسورد: www.datasara.com
توصیه می شود جهت دانلود از مرورگر Google Chrome استفاده شود.
توضیحات تکمیلی:

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

بخشی از متن قرارداد:
نظر به اینکه، آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .............. صادره از .................. ساکن ..................(که از این پس طرف اول قرارداد نامیده خواهد شد). مالک پلاک فرعی .................. از اصلی .................. اراضی .................. بخش ..................واقع در .................. است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه آقای .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .................. صادره از .................. ساکن ..................(که از این پس طرف دوم قرارداد نامیده خواهد شد) امکاناتی مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک مزبور این قرارداد بین طرفین منعقد شد.
ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل .................. ریال(..............................تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفین است.
مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشه ای که پیوست این قرارداد و جزء لاینفک آن است و به امضای طرفین رسیده، در پلاک موضوف احداث کند.
تبصره1- طرف دوم مکلف است بنا را دقیقا بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید.
تبصره2- طرف دوم مکلف است کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت کند و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد.
طرف دوم مکلف است فتوکپی کلیه اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضا کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قراردهد. همچنین مکلف است صورتحسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورتحساب را امضا کرده در اختیار طرف اول بگذارد. مدارک و صورتحسابهای مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود.
پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده4 به ارزش عرصه(طبق ماده2) بالغ شده مابقی هزینه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک .................. افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضا انجام می شود. طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند و کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند.
طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمانبندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره2 این قرارداد به امضای طرفین رسیده احداث کند.
پس از اتمام بنا، طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک(اعم از عرصه و اعیان) به طرف دوم اقدام کند.
تبصره1- کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال(اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.
تبصره2- انتقال رسمی ظرف هفتاد و پنج روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود.
طرف اول در صورت تخیر در ایفای تعهد موضوع ماده7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ .................. ریال به طرف دوم بپردازد. پرداخت این وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ باید انجام شود.

فرمت فایل: word

گروه نرم افزاری دیتاسرا
www.datasara.com

ارسال نظر

جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.