صفحه اصلی جستجو راهنمای خرید تماس با ما
اكسل طراحی

12 فایل اکسل مجزا جهت طراحی اتصالات ساده (مفصلی)

12 فایل اکسل مجزا جهت طراحی اتصالات ساده (مفصلی)

Simple Connectionحجم: 3.1 مگابایت

قیمت: 120000 تومان

نحوه ارسال: دریافت آنلاین


توضیحات تکمیلی:

12 فایل اکسل کاملاً مجزا جهت طراحی اتصالات ساده (مفصلی):
BEAM TO COLUMN(FLANGE) - BCFH1
BEAM TO COLUMN(FLANGE) - BCFH2
BEAM TO COLUMN SLIDING - BCFSL
BEAM TO COLUMN SIDE (FLANGE) SLIDING - BCFSS
BEAM TO COLUMN SIDE (FLANGE) - BCSF
SIDE BEAM TO COLUMN (WEB) - BCSW
BEAM TO COLUMN(WEB) -BCWH1
BEAM TO COLUMN(WEB) - BCWH2
BEAM TO COLUMN SLIDING - BCWSL
BEAM TO COLUMN'S WEB SLIDING - BCWSS

این مجموعه کم نظیر حاصل تلاش جمعی از مهندسین متخصص و مجرب کشور می باشد و بطور کاملاً اختصاصی صرفاً در سایت دیتاسرا قرار گرفته است.
امیدواریم دانش، تجربه و انرژی بکار گرفته شده در تهیه این مجموعه ارزشمند مورد توجه و استفاده مهندسان و علاقه مندان عزیز قرار گیرد.

مورد تأیید و استفاده شرکت های معتبر
شامل:
12 فایل اکسل طراحی

گروه نرم افزاری دیتاسرا
www.datasara.com

 برچسب ها: 

اکسل طراحی

excel طراحی

اکسل اتصالات

excel اتصالات

BEAM TO COLUMN

خرید اکسل طراحی

فایل اکسل طراحی

فروش اکسل طراحی

فایل excel طراحی

خرید excel طراحی

فروش excel طراحی

خرید اکسل اتصالات

فایل اکسل سازه ها

فایل اکسل اتصالات

اکسل اتصالات ساده

دانلود اکسل طراحی

دریافت اکسل طراحی

فروش اکسل اتصالات

excel اتصالات ساده

فایل excel اتصالات

فایل excel سازه ها

خرید excel اتصالات

دانلود excel طراحی

دریافت excel طراحی

فروش excel اتصالات

BEAM TO COLUMN SIDE

دانلود اکسل اتصالات

دریافت اکسل اتصالات

خرید BEAM TO COLUMN

فروش BEAM TO COLUMN

خرید فایل اکسل طراحی

فروش فایل اکسل طراحی

دانلود excel اتصالات

دریافت excel اتصالات

خرید فایل excel طراحی

دانلود BEAM TO COLUMN

دریافت BEAM TO COLUMN

فروش فایل excel طراحی

خرید اکسل اتصالات ساده

خرید فایل اکسل اتصالات

BEAM TO COLUMN SLIDING

خرید فایل اکسل سازه ها

دانلود فایل اکسل طراحی

دریافت فایل اکسل طراحی

فروش اکسل اتصالات ساده

فروش فایل اکسل اتصالات

فروش فایل اکسل سازه ها

فایل اکسل طراحی اتصالات

اکسل طراحی اتصالات ساده

خرید excel اتصالات ساده

خرید فایل excel اتصالات

خرید فایل excel سازه ها

دانلود فایل excel طراحی

دریافت فایل excel طراحی

فروش excel اتصالات ساده

فروش فایل excel اتصالات

فروش فایل excel سازه ها

excel طراحی اتصالات ساده

فایل excel طراحی اتصالات

خرید BEAM TO COLUMN SIDE

دانلود اکسل اتصالات ساده

دانلود فایل اکسل اتصالات

دانلود فایل اکسل سازه ها

دریافت اکسل اتصالات ساده

دریافت فایل اکسل اتصالات

دریافت فایل اکسل سازه ها

فروش BEAM TO COLUMN SIDE

دانلود excel اتصالات ساده

دانلود فایل excel اتصالات

دانلود فایل excel سازه ها

دریافت excel اتصالات ساده

دریافت فایل excel اتصالات

دریافت فایل excel سازه ها

دانلود BEAM TO COLUMN SIDE

دریافت BEAM TO COLUMN SIDE

خرید BEAM TO COLUMN SLIDING

فروش BEAM TO COLUMN SLIDING

خرید اکسل طراحی اتصالات ساده

خرید فایل اکسل طراحی اتصالات

فروش اکسل طراحی اتصالات ساده

فروش فایل اکسل طراحی اتصالات

دانلود BEAM TO COLUMN SLIDING

دریافت BEAM TO COLUMN SLIDING

خرید excel طراحی اتصالات ساده

خرید فایل excel طراحی اتصالات

فروش excel طراحی اتصالات ساده

فروش فایل excel طراحی اتصالات

دانلود اکسل طراحی اتصالات ساده

دانلود فایل اکسل طراحی اتصالات

دریافت اکسل طراحی اتصالات ساده

دریافت فایل اکسل طراحی اتصالات

دانلود excel طراحی اتصالات ساده

دانلود فایل excel طراحی اتصالات

دریافت excel طراحی اتصالات ساده

دریافت فایل excel طراحی اتصالات

1 2 3 4 5 6
ارسال نظر

جهت ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید.