مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی Governmental accounting for heritage assets: economic, social implicationsPurpose

Accounting, “the provision of information relating to economic transactions” (Whittington, 1983, p. 1), is intellectually dependent on “marginalist economics” (Tinker et al., 1982, pp. 184, 193); that is, the neo-classical theory of value. Recently, Australia’s Public Sector Accounting Standards Board (PSASB) has introduced two Accounting Standards, AAS 27 and AAS 29, which require government departments and their agencies at federal, state and local levels to prepare (from 31 December 1996) financial reports in similar vein to corporate financial reports. This applies a theory of market determined prices, based on consumers seeking to maximize their utility and producers seeking to maximize their profits, to the measurement and analysis of the financial performance of all government entities, regardless of whether they operate in non-market settings and have non-profit objectives. The rationale for such reporting is the provision of information

هدف

حسابداری و محاسبه کردن یک مجموعه ای از اطلاعات فراهم شده در ارتباط با داد و ستدهای اقتصادی (Whittington, 1983) که از نظر عقلانی بستگی به اقتصادهای حاشیه ای دارد (Thinker و همکاران، 1982) که یک تئوری نئوکلاسیک در مورد ارزش می باشد. اخیرا برد استانداردهای حسابداری بخش عمومی استرالیا (PSASB) دو استاندارد حسابداری را معرفی کرد. AAS 27 و AAS 29 که نیاز به بخش های دولتی و نمایندگان آن ها در سطوح فدرال، ایالتی و محلی برای (از 31 دسامبر سال 1996) برای فراهم ساختن گزارش های مالی در مسیر مشابه برای مشارکت کردن با گزارش های مالی دارد. این تئوری به کار رفته در زمینه بازار، قیمت ها را براساس جستجو کردن مشتریان برای حداکثر استفاده آن ها و جستجو کردن تولید کنندگان برای حداکثر سود آن ها، برای اندازه گیری کردن و آنالیز کردن اجرا شدن و شکل گیری مالی مربوط به همه نهادهای دولتی با توجه به این که آن ها در مجموعه های غیر بازاری اجرا شده اند و دارای هیچ گونه هف سودآور نیستند را تعیین می نماید.

مفید بودن برای کاربران به منظور ارزیابی کردن و تصمیم گیری درباره اختصاص دادن منابع کمیاب می باشد که منجر به مساعدت کردن سازمان های دولتی برای تایید کردن اجبارهای ذیحساب می گردد.

مشخصات

مشخصات

توسط: P.J. Stanton and P.A. Stanton تعداد صفحات متن اصلی: 17 تعداد صفحات متن ترجمه: 16 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۴/۲۲ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده: کاربردهای اقتصادی، اجتماعی حجم: 78.06 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 5000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Governmental accounting for heritage assets: economic, social implications

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبهم تصمیم گیری و هم ذیحساب بودن نیاز به اطلاعاتی دارد که می تواند برای ارزیابی کردن عملیات های موجود به صورت موثر، اقتصادی و با کفایت مورد استفاده قرار بگیرد (Parker، 1993، Psace، 1995). این اطلاعات در قالب گزارش های ملی با هدف کلی ارائه شده اند که شامل عبارات و موقعیت های مالی (سطح تعادل) می باشد که منعکس کننده ارزش مالی یک نهاد برحسب جریان های نقدینگی موثر در آینده و یک اجرایی شدن درآمد می باشد که اجازه تخمین بازگشت سرمایه را می دهد. هدف این است که این گزارش ها باید قادر باشند تا به صورت موثری به منابع دولتی به وسیله فراهم کردن یک منبع اولیه از اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیرندگان تخصیص داده شود (Rowles، 1992).

اگر چه کاربردهای مربوط به استانداردهای حسابداری دولتی براساس حسابداری حقیقی می باشد و گنجایش همه دارایی ها در ماهیت کنترلی به عنوان ناحیه ای از رشد مطالعه می باشد، که این ها در نظر گرفتن های ناکافی مربوط به نقش بازی شده توسط تئوری نئو کلاسیک را در زمینه ارزش حسابداری دولتی را پدیدار می سازند. با آنالیزهای بسیار کم در مورد مناسب بودن آن، یک تئوری ارزشی، به صورت قاطع در ارتباط با استفاده آن در مشارکت با گزارش مالی مورد انتقاد قرار می گیرد که دارای گستره ای برای فراهم ساختن پشتیبانی تئوری برای گزارش کردن مالی دولت می باشد که شامل ارزش گذاری دارایی، تعریف دارایی و تنظیم کردن استاندارد مالی دولت می باشد.

این مطالعه به صورت بحرانی چگونگی ارزش تئوری به کار برده شده برای اندازه گیری کردن دسته خاصی از دارایی های دولتی، دارایی های موروثی را مورد مطالعه قرار داده است که به عنوان دارایی های فیزیکی که یک جامعه برای حفظ کردن در نظر گرفته می شوند که به دلیل ارتباطات محیطی، تاریخی و فرهنگی می باشد. در حالی که PSASB به دنبال ایجاد کردن اطلاعات براساس سرمایه گذاری کردن دارایی های دولتی، ظرفیت خدمات آن ها و مصرف کردن می باشد، ارزش گذاری استناد به اندازه گیری کردن ارزش در عمل و استفاده و یا ارزش در معاوضه و تبادل یک دارایی دارد. هر دو مفهوم به صورت نامتناسبی برای اندازه گیری کردن هر یک از ارزش خدمات یا مزیت های اقتصادی دارایی های موروثی به کار برده می شوند. در نتیجه، روش حسابداری سوالاتی را از قبیل این که آیا اطلاعات حسابداری ایجاد شده با اقتصاد منطقی آن ها سازگاری خواهد داشت و این که آیا فرایند ارزش گذاری ممکن است از پیش مورد ارزیابی و قضاوت برای اجرا شدن ماهیت های مسئولیتی برای دارایی های حفظ شده به صورت اولیه برای ارزش موروثی آن ها قرار بگیرند، گسترش و پرورش می یابد.

نیازهای برجسته حسابداری که منجر به شکل گرفتن بیشتر مسائل در به کار بردن تئوری نئوکلاسیک می شود به وسیله خلاصه ای از انتقادهای ایجاد شده توسط محققان مربوط به حسابداری دولتی دنبال می گردد. روش حسابداری استرالیایی برای ارزیابی کردن دارایی های ارثی ارزش گذاری شده خلاصه شده است و کمبودها در اندازه گیری ارزش کاربردی و ارزش در مبادله با دقت شرح داده شده است. ناتوانی مربوط به فرایند ارزش گذاری و گزارش کردن اهداف معلوم اقتصادی در ارتباط با مدل گزارش شده را پوشش می دهد و در مورد اقتصاد بالقوه و نتایج اجتماعی بحث می کند.

نیازمندی های مربوط به حسابداری استرالیایی

بخش های دولتی و نمایندگی ها یک ترتیب وسیعی از دارایی های محسوس را کنترل کرده اند که به عنوان خدمات بالقوه یا مزیت های اقتصادی در آینده تعریف شده اند که به وسیله ماهیت گزارش کردن به عنوان یک نتیجه از مبادلات گذشته یا دیگر رخدادهای گذشته کنترل می شدند. مشخص شده است که خدمات بالقوه یا مزیت های اقتصادی در آینده امری احتمالی هستند و می توانند به صورت قابل قبولی اندازه گیری شوند (2)، همه منابع محسوس به وسیله سازمان یا نمایندگی کنترل می گردند که شامل عبارت های پولی به عنوان دارایی ها در صورت حساب مالی آن ها می باشد. که دشواری ها در اندازه گیری کردن مشخص می گردد و در دارایی حساب مسدود شده شناسایی می گردند. به هر حال، دشواری های مربوط به شناسایی و اندازه گیری کردن به وسیله PSASB به عنوان مناسب برای مستثنی کردن هر کلاسی از دارایی ها از مدل گزارش کردن مجزا مشاهده شده است. در نتیجه، سازمان های دولتی و نمایندگی ها دارایی های تاریخی، محیطی و فرهنگی را کنترل می کنند که نیاز به ارزش دارند و شامل آن ها و به علاوه دارایی های سرمایه در صورت حساب های مالی آن ها نیز می شود.

آن ها نیاز به گزارش کردن ارزش شکل های سرمایه اجتماعی مانند پارک های عمومی ملی، منطقه ای و محلی، بازی کردن در زمین ها، باغ ها و ساختمان های عمومی عملکردی با حفظ کردن ارزش را دارند. هم چنین دیگر دارایی ها که به آسانی نسبت به تعریف سرمایه متناسب نشده اند شامل مواردی مانند آثار تاریخی، کارهای هنری، آثار مقدس تاریخی و مجموعه هایی از کارهای فرهنگی و هنری می باشد. همه زمین های غیر موروثی ملکی (Crown Lands) شامل زمین های قرق شده به دلیل ارزش زیست محیطی آن ها و زمین هایی که به طور رایج مورد استفاده قرار می گیرند، را احاطه کرده است (PSACE، 1995). بنابراین چنین دارایی های گوناگون مانند زمین های مردابی حساس از نظر اکولوژیکی، موج شکن ساحلی عمومی، لنداسکیپ های منحصر به فرد و بقایای فلورا، جنگ های بومی، برای ارزش گذاری کردن در زمینه هدف کلی گزارش های مالی نربوط به ماهیت های کنترل کنندگی قابل قبول هستند. اگر چه صریحا ذکر نشده است، چنان چه عنوان مطلق در سراسر آب های دریایی و خشکی موجود می باشد، این شکل های رایج می توانند شامل تمرین های مربوط به ارزش گذاری کردن و گزارش کردن باشند. آن ها نمی توانند به آسانی از دیگر دارایی های فیزیکی تشخیص داده شوند و آن ها دارایی هایی را شامل هستند که در تعریف آزمایشی مفاهیم حسابداری جای بگیرد.

ارزش گذاری دارایی های نهادهای دولتی با استفاده از قیمت های بازار به صورت اهداف سودآور تعریف شده اند که ممکن است هم از نظر تصمیم گیری داخلی و هم کاربران خارجی حساب های چنین نهادهایی مورد استفاده قرار بگیرند. هر گونه سودی از به کار بردن استانداردهای مشابهی برای نهادهای دولتی مختلف در پاسخ به مدیریت کردن موروثی و دیگر دارایی های جامعه نشات می گیرد. آیا عبارت های مالی چنین نهادهایی می تواند هر گونه اطلاعاتی شامل منطق اقتصادی آن ها را قابل اعتراض قرار دهد.

انتقاد اولیه

اگر چه این تعداد زیادی مقالات در حال رشد برای انتقاد کردن از مسیر استانداردهای حسابداری دولتی وجود دارد. این ناشی از یک پذیرش تئوری نئوکلاسیک است. تئوری انتقادی در حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد که اساسا ناشی از مشارکت مالی در ناحیه حسابداری می باشد. این نواحی مربوط به حسابداری انتقادی به صورت خاصی برای این مطالعه مشخص شده است:

•- انتقاد کردن از وابستگی حسابداری براساس یک تئوری نئو کلاسیک
•- بحث کردن بر روی چگونگی حسابداری دولتی باید دارایی های دولتی را تهدید کند و
•- یک آنالیز از مسائل حسابداری و اثرات ممکن از معرفی کردن بخش حسابداری دولتی نشات می گیرد.

وابستگی براساس تئوری نئوکلاسیک

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بر این اساس، حسابداری استناد به تئوری نئوکلاسیک دارد که مورد انتقاد قرار گرفته است. Tinker (1980) نشان داد که شرایط سیاسی و اجتماعی آنالیزهای اقتصادی را پیش بینی می کند و بنابراین نتایج حسابداری تنها به خوبی دستورالعمل های اجتماعی و سیاسی آن ها می باشد. تئوری نئو کلاسیک و بنابراین حسابداری به وسیله نادیده گرفتن مفهوم سازمانی می باشد که در آن تصمیم ها گرفته می شود، گروه های خاصی در جامعه تقویت می شوند و موضوعات رفاه اجتماعی نادیده گرفته می شود. این محققان در این زمینه بحث کردند که نیاز برای حسابداری برای سازگارتر شدن وسیع تر با جهت گیری اجتماعی بیشتر وجود دارد.

Copper (1980) گمان کرد که حسابداران موسسات قانونی و اجتماعی موجود را مانند بازارها و دارایی های خصوصی واگذار کرده اند و دوام آن ها به صورت ادامه دار موجود می باشد. حسابدارای ممکن است استفاده از چارچوب نئوکلاسیک را ادامه دهند زیرا آن یک مرحله اضافی و کوچک برای فرض کردن تناسب های این توافق های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص به عنوان پایه ای برای حسابداری است. به دلیل قبول کردن انعکاس های قابل قبول از حالت موجود برای حسابداری و بی میلی برای در نظر گرفتن شکل های سازمانی متناوب Cooper تئوری های حسابداری را براساس اقتصادهای نئوکلاسیک به عنوان شکلی از ایدولوژی توصیف کرد. در این دیدگاه، یعنی چارچوب نئوکلاسیک به عنوان شکلی از پیچیده سازی و سوالات مبهم درباره موضوعات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

مناسب بودن برای حسابداری دولتی

مقاله حسابداری مناسب بودن برای بخش عمومی یا دولتی چارچوب های حسابداری به صورت حقایق کلی مدل گزارش شده درج می کند و دارایی خاصی ندارد. در اوایل سال 1981، Mautz در این زمینه بحث کرد که در ارتباط با گزارش دولتی آمریکا هم نهاد و هم کاربران تمایل به گزارش های دولتی دارند و بنابراین به صورت قابل توجهی متفاوت از بخش خصوصی می باشد که

حسابداری مالی اجباری و گزارش کردن نسبت به ورقه تعادل تجاری و درآمد مدل های مطرح شده در زمینه برطرف کردن نیازهای بیشتر سهام داران برای خدمت کردن با مشکل مواجه شده است و هم چنین زنجیره ای از مدل گزارشی وجود خواهد داشت بنابراین به صورت موثری شکل های موجود و ایجاد شده برای استفاده کردن هر کسی کوچک می باشد.

11 سال پیش، Mayston (1992) یک دیدگاه مشابه با ارتقاها در انگلستان را بیان کرد. در یک سطح مفهومی، Aiken (1994) بر روی بخش های دولتی گزارش های مالی استرالیا متمرکز گشت (پیشرو سازمان ها و نمایندگی های دولتی نیازمند استانداردها برای آماده ساختن اهداف کلی عبارت های مالی می باشد)، که به انوع مختلف تجاری حمله ور می گشت که به دلیل تغییر شکل دادن منبع فرایند اختصاص داده و کاهش در حق حاکمیت می باشد. علاوه بر این، به کار گرفتن حسابداری بخش خصوصی در بخش دولتی یک اتونومی را نسبت به مدیران دولتی توزیع می کند که قابل اجرایی شدن می باشد، در این زمینه تصمیماتی گرفاته می شود که تصمیمات ممکن است اجتماعی باشند و ضرورتا اقتصادی نیستند. چه چیزی در مفهوم گزارش دولتی ذیحساب با مفهوم سنتی ذیحساب بودن در به کار بردن پارلمانی، قانونی، اجرا شدن دولتی و مدیران دولتی وضع می گردد. Mayston (1993) در این زمینه بحث کرد که توجیه کردن بخش حسابداری دولتی براساس پایه های مختلف و دشوار حسابداری افزایش یافته و اجرا می گردد.

حمایت کردن برای به کار بردن مشارکت مالی در اصول حسابداری برای بخش دولتی براساس احتمالی است که منابع دولتی که منحصر به فرد نمی باشند هست زیرا آن ها از نظر فیزیکی مشابه با دارایی های تجاری است. به هر حال، بیشتر دارایی های دولتی به صورت خاصی دارایی های موروثی هستند که در موقعیت هایی استفاده می شود که بخش خصوصی مشترک در ارتباط با تولید، فروش محصول یا خدمات در ارتباط با یک خدمت قابل دریافت و رسید پول نقد ممکن نیست که موجود باشد. بیشتر این دارایی ها به عنوان ورودی ها مورد استفاده قرار نمی گیرند اما یک خروجی را فراهم می سازند که رایگان می باشد یا دارای قیمت کمتر در مقایسه با منابع هزینه می باشد. برخلاف این، دارایی های فیزیکی مشابه با بخش خصوصی هستند، آن ها جریان های نقدینگی خالص را ایجاد نمی کنند. به جای آن، آن ها هزینه هایی را ایجاد می کنند که از رسید نقدینگی به دست آمده از آن ها تجاوز می کند – جریان های خروجی نقدینگی خالص از خریداری کردن اشیا از سازمان ها مورد انتظار می باشد.

علاوه بر این، به دلیل تفاوت های دیگر طول عمر، مصرف الحاقی و موضوعات دارایی درونی، Pallot (1987) برای تیمارهای مختلفی برای این دارایی ها مورد بحث قرار گرفته است، به صورت خاصی طبقه بندی مجزای آن ها به عنوان یک دارایی اجتماعی می باشد. به دلیل این که این نتایج در مزیت ها در مقایسه با جریان های نقدینگی می باشد از این رو Pallot در این زمینه بحث کرد که حسابداری باید به اندازه های غیر مالی اجرایی در حساب های دارایی های قابل کنترل اجتماع باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

از زوایای مختلف، Lewis (1995) اشاره کرده است که ماهیت انتقالی عنصر کنترلی برای بیشتر نهادهای دولتی وجود دارد. در استرالیا، بخش های دولتی به عنوان اصول مستقل گزارش کردن به وسیله AAS 29 مورد تهدید قرار گرفته است در حالی که آن ها تنها نمایندگان دولت اجرایی و یک توافق اجرایی پارلمانی هستند که منعکس کننده مکانیسم های مناسب درک و آگاهی رایج دولتی می باشد. توافق نامه های اجرایی می توانند انجام شوند و تغییر پیدا کنند. مانند تغییراتی که دارای کاربردهایی برای مفهوم حسابداری کسر بها می باشد که براساس مفهومی است که هویت موجود را معرفی می کند.

اثرات بالقوه

Lewis (1995) بیان کرد که افت بها یک آنالیز گسترده ای را از اثرات بالقوه برخی از فرایندهای گزارش منعکس کرده است که ممکن است دارای ارزیابی هایی از یک کارایی کامل گزارش کردن باشند. افت بها یک ابزار در نظر گرفته شده برای اجازه دادن و تعیین کردن سود پایدار و برای حفظ کردن سرمایه می باشد که یک تصمیم مدیریتی در تجارت های خصوصی می باشد. Currie (1987) دارایی های زیر بنایی را مورد آزمایش قرار داد که آن ها دارای مشخصه های ضروری مورد نیاز برای محاسبه کردن معنا دار افت بها می باشند. به دلیل این که دارایی های زیر ساختی و زیر بنایی معمولا دارای عمر طولانی هستند و غیر محتمل در هر زمان قابل پیش بینی جایگزین می گردد، او در این زمینه بحث کرد که حسابداری سنتی برای دارایی های زیرساختی نامناسب می باشد از این رو یک بحث که می تواند برای شکل های مختلفی از دارایی های ارثی مطرح می گردد.

Lewis (1995) و Aiken (1994) ترسی را بیان کرد که در آن افت بها ممکن است یک ابزار درون بخش دولتی برای هزینه های متوسط برای برخی از دوره های تخمین زده شده باشد که به صورت فرضی دارای منابع با زندگی مفید می باشند. Aiken (1994) در این زمینه بحث کرد که لستفاده از کاهش بها می تواند منجر به وضع مالیات غیر مستقیم و غیر رسمی توسط دولت شود. Lewis (1995) بیان کردند که اظهار غلط کاهش بها کاربردهای زیان آوری را برای سرمایه بین تولید کنندگان مشتریان و بین مصرف کنندگان موجود و مدیریت تعیین کرده است و برای درجه بندی کردن ها و یا برتری ها برای برنامه ها یا فعالیت ها مشخص گردیده است که به وسیله آگاهی در مورد کاهش بها طبقه بندی می گردد.

هدف از استانداردهای حسابداری دولتی و کاربرد تجاری آن براساس حسابداری افزایشی برای بخش دولتی موضوع انتقادی به وسیله محققان می باشد اما نقطه آغاز یک پذیرش در مورد ارزش تئوری نئوکلاسیک می باشد. انتقاد کردن از استفاده از تئوری نئوکلاسیک در مشارکت با گزارش مالی برای پایه های بالقوه این تئوری ارزش معرفی شده توسط حسابداری دولتی گسترش نیافته است.

ارزش گذاری دارایی های ارثی: روش و دیدگاه حسابداری

در چارچوب نئوکلاسیک، ارزش مقداری از مطلوبیت قابل به دست آوردن از یک رخداد یا شرایط تجربه شده یا یک محصول مصرف شده می باشد که به وضوح از بخش منفعت مجزا نمی باشد. در حالی که ارزش بستگی به فراهمی دارد. این کل فراهمی یک کالا نیست که در مقدار تبادل شده آن تعیین می گردد اما آن مقدار فراهم شده حاشیه ای آن می باشد. برای حسابداران، دارایی های ارزش گذاری شده یک فرایند انتقال و تبدیل دارایی نسبت به واحد پولی و برای حسابداری دولتی استرالیا می باشد که این نیاز دارای سود یا پتانسیل خدمات دارایی اندازه گیری شده می باشد که شامل ارزش اقتصادی و اجتماعی می باشد. پذیرفتن این مقدار ارائه دهنده ارزش تخمین زده پول می باشد که به عنوان قیمت بازار توصیف می گردد (ضرورتا یک قیمت تعیین شده بازار نمی باشد) چنان چه پایه ای برای انتقال و تبدیل می باشد. این دیدگاه به وسیله Tinker و همکاراندر زمینه مربوط به ارزش داده های حسابداری و قیمت های بازاری فعالیت کردند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

هر قدر که اندازه گیری ها به عبارت های دارایی های زیر ساختی و دارایی های ارثی در استفاده کلی یا در دیگر نظم ها برای اهداف حسابداری اتصال یابد عبارت برای گروهی از دارایی ها که می توانند به آسانی از دیگر دارایی های فیزیکی تشخیص داده شوند تفکیک و علامت گذاری نشده است.

در حالی که این ممکن است بنابراین اگر هدف از اندازه گیری و گزارش کردن دارایی های ارثی تحت کنترل دولتی قرار دادن یک ارزش براساس خدمات بالقوه ایجاد شده باشد سپس این همچنین یک موضوع استقرار یافته می باشد که این ارزش می تواند به صورت قابل قبول و پیوسته ای اندازه گیری شود.

هدف از حسابداری دولتی استرالیا اندازه گیری کردن ظرفیت منابع محسوس در دسترس به نهاد دولتی برای فراهم ساختن خدمات بالقوه می باشد. به صورت فرضی خدمات بالقوه باید از اهداف خدماتی کل ارتقا یابد. به هر حال ارزش گذاری نشان دهنده اندازه گیری ارزش منبع فیزیکی می باشد و سودمند نمی باشد.. (مفید نبودن یک جریان نقدینگی قابل تشخیص در زمان حاضر). استفاده از جریان نقدینگی معرفی شده ممکن می باشد و ضرورتا دو دیدگاه برای اندازه گیری کردن دارایی های دولتی وجود دارد:

1-- برای دارایی که جریان نقدینگی تولید نمی کند اما ارزش استفاده ای مانند پارک شهری را فراهم می سازد، ارزش بالقوه خدمات در عبارت های هزینه فرضت زمین پارک تخمین زده می شوند و

2-- برای یک دارایی که دارای جریان نقدینگی است یک قیمت بازار برای دارایی مورد استفاده قرار می گیرد.

هر دو اندازه های ناقصی از جامعه یا ارزش اجتماع برای یک دارای در زمانی هستند که دارایی منحصر به فرد است و بازار برای دارایی ها به صورت ناقص اجرا می شود.

این فرایندهای دوگانه در مورد اندازه گیری کردن حسابداری دارایی های دولتی می باشد که آن ها برای ارزش در زمینه استفاده یا فراهم ساختن خدمات استفاده می کنند که به صورت تضمین شده با کمک اطلاعات جمع شده دقیق در مورد همه دارایی ها به فروش می رسند.

دقت اطلاعات در زمینه محاسبات اقتصادی براساس همه دارایی ها و هزینه ها مورد نیاز می باشد. اگر نهادها از نظر مالی برای ذیحسابی مالی برای همه دارایی ها که آن ها کنترل می کنند موجود باشند، سپس همه دارایی ها باید شناسایی گردند... دارایی ها شامل انئاع دارایی های زیر ساختی و موروثی می باشد که باید برای منعکس کردن هزینه اقتصادی موجود آن ها انعکاس گردند که دارای ارزش امنیتی است ... زیرا دارایی های زیر ساختی و موروثی به صورت کلی برای ارزش در عمل در مقایسه با ارزش در تبادل استفاده می شوند ... ارزش اقتصادی آن ها به خوبی به وسیله جایگزین کردن آن ها یا تکرار کردن هزینه ها نشان داده شده است.

ارزش در استفاده به وسیله Rowles (1992) به عنوان خدمات بالقوه ارثی در ارتباط با دارایی تعریف شده است. مفهوم او مشابه با استفاده Adam Smith به عنوان فراهمی به دست آمده از برخسی اشیا خاص می باشد. ارزش در تبادل قیمت کاربر متناوب است که ممکن است برای پرداخت در صورتی که دارایی فروخته می شود مناسب و فراهم گردد، مجددا مشابه با استفاده Smith از عبارت به عنوان ارزش به دست آمده از قدرت برای خریداری کردن دیگر کالاها می باشد و این ارزش گذاری در زمانی استفاده می شود که یک دارایی ایچجاد کننده خدمات در بازارها فروخته می شود. ارزش در استفاده و ارزش در تبادل متفاوت هستند مگر این که یک معادله رقابتی کامل در ارتباط با نتایج ارزش در استفاده معادل با ارزش در تبادل باشد مطرح می گردد، مشاهده شده است که قیمت های بازار برای منعکس کردن یک منبع بهینه تخصیص یافته اند. مساله با این روش و دیدگاه به وسیله Aaheim و Nyborg در مورد آنالوگ های چگونگی اندازه گیری و تنظیم محصول ملی برای تباهی زیست محیطی مورد بحث قرار گرفت. آن ها در این زمینه بحث کردند که مساله کلی در مورد استفاده کردن از یک مدل بهینه شده تئوری به عنوان یک پیش زمینه برای تصمیم های سیاسی عملی وجود دارد زیرا فرض شده است که اقتصاد براساس یک مسیر بهینه است که از نقطه ای آغاز می گردد که منابع تخصیص داده شده بهینه نیستند. به صورت مشابهی روش حسابداری دولتی به دنبال اطلاعات فراهم شده مفید برای تصمیم گیرندگکان برای منبع دارایی است که به اشتباه تخصیص داده شده است می باشد و اطلاعات برفرض یک منبعه بهینه اختصاص یافته ایجاد می گردند.

آیا تئوری نئوکلاسیک می تواند اطلاعات دقیقی را براساس ارزش در استفاده بیشتر دارایی های موروثی ایجاد کند که به وسیله دولت ها و. نمایندگان آن ها کنترل می گردند و برای درج کردن مورد نیاز می باشند. در فعالیت حسابداری، در حالی که ارزش در استفاده به وسیله هزینه فرصت حفظ کردن دارایی در استفاده خاصی اندازه گیری می شود. برای اهداف عملی این برای تخمین زدن قیمت بازار به عنوان دارایی که برای فروش آماده می گردد محول می شود.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

هزینه فرصت یک نقش مهم در حسابداری دولتی بازی می کند زیرا بیشتر دارایی های موروثی برای خدمات غیر بازاری که آن ها فراهم ساخته اند حفظ می گردند. ارزش های این خدمات غیر بازاری به وسیله منبع برای هزینه فرصت فراهم کننده آن ها ارزیابی می گردد. هزینه فرصت انجام دادن یک کار منطقی برای چگونگی از دست دادن فرصت ها ممکن است از نظر مالی کمی گردد اما از نظر عملی دارای دشواری های اندازه گیری باشد. با توجه به دارایی های موروثی که برای ارزش در استفاده آن ها حفظ می گردند مانند پارک های ملی و کارهای هنری، هزینه فرصت آن ها را می توان به وسیله قیمت های بازاری ممکن آن ها نشان داد زیرا این برای نشان دادن کمیابی خدمات بالقوه منحصر به فردی از آن ها فرض شده است.

نئو کلاسیک و بنابراین حسابداری به عنوان روش های تحت تاثیر هزینه ها به عنوان اندازه های هدفی هستند که به وسیله ارزش تنائب بهتر بعدی تخمین زده می شوند. به هر حال، این یک فرض هدفی براساس ادعایی است که یک تصمیم برای یک دارایی در یک استفاده خاص می تواند به وسیله کسی در مقایسه با تصمیم گیرنده هزینه یابی شود. این ممکن است یک فرض منطقی و قابل قبول در زمان اجرا شدن تصمیم گیری ها در بازار رقابتی و محیط آن باشد و عملکرد هدفی برای تصمیم گیرنده دارای حداکثر سود است. این به مقدار کمتری در زمان گسترش دادن نهاد دولتی با اهداف خاص ضعیف شده ای قابل قبول می باشد که در محیط بازار اجرا نمی شوند. زمانی که این درک معقول از ارزش برای همه شکل های دارایی های دولتی برای طولانی مدت و بدون حل شدن مجدد مخوضوع مطرح در مقابل هزینه های معقول قرار گرفت در این صورت آن به ضرورت پاسخ داده شده است.

هزینه به صورت ارثی مرتبط با انتخاب است. این ممکن است برای یافتن یک متن اقتصادی دشوار باشد که ممکن است با تعریف Robbins موافق نباشد که

مفهوم هزینه ها در تئوری اقتصادی مدرن یک مفهوم با روش های غییر قابل جایگزین می باشد: هزینه به دست آوردن هر چیزی چیزی است که باید به منظور به دست آوردن آن صرف نظر گردد. فرایند ارزش گذاری ضرورتا یک فرایند انتخابی است و هزینه ها دارای جنبه منفی در این فرایند هستند.

به صورت مشابه در حسابداری دولتی برای دارایی های ارثی،؛ تصمیم گیری اقصادی با تصمیم گیری بین استفاده های متناوب از منابع کمیاب مرتبط می باشد و بنابراین نیاز به یک ارزیابی هزینه فرصت یک فعالیت مورد انتظار دارد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

Thirlby تعیین کنندگی و وخامت کاربرد این مفهوم را در حسابداری چنین بیان کرد:

برای هدف دار کردن هزینه ممکن است برای اشاره کردن به دیدگاه فرصت جایگزین شده به وسیله تصمیم اجرایی و مدیریتی برای گرفتن یک رشته از فعالیت ها در مقایسه با دیگری اشاره گردد. هزینه به صورت قابل قبولی مرتبط با رفتار یک فزرد می باشد که به وسیله تصمیم گیری برای دریافت کردن یک دوره ترجیحی که او جایگزین روش فرصتی کرده است فراهم می گردد. هزینه اشیا نمی باشد برای مثال پولی که در طول کانال های معینی جریان می یابد. این تصمیم گیری فردی را در مورد فرصت استفاده کردن از اینم چیزها در دوره مشخصی از فعالیت از دست می دهد. یک برتری این است که این هزینه نمی تواند به وسیله فرد دیگری کشف گردد که گاهی اوقات جریان این چیزها را در راستای این کانال ها مشاهده و گزارش می کند.

رابطه این انتقادها در کمبودهای روش پیشنهاد داده شده به وسیله Rowles برای اندازه گیری کردن دارایی های ارثی که کمبود جریان نقدینگی دارد پیشنهاد داده شده است:

هزینه اقتصادی یک دارایی به وسیله منبعی برای کاربردهای متناوب در بازار نشان داده شده است. برای مثال حضوو محدودیت های قانونی براساس استفاده از بقایا و رسصوبات معدنی در پاترک ملی کمیابی اقتصادی مربوط به رسوبات معدنی و بنابراین ارزش اقتصادی پارک را تغییر نخواهد داد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

بحث در این مورد است که محدودیت منطقی تحت تاثیر انتخاب موجود نمی باشد زیرا محدودیت از یک ارزیابی یک مورد ممکن مجزا و مستثنی می باشد. دارایی های خصوصی مهمولا با محدودیت ها و براساس استفاده آن ها تبادل می شوند که بر روی ارزش آن ها اثر می گذارد. مثال فرض کرده است که همه محدودیت های قانونی براساس روش استفاده از زمین می تواند برطرف گردد و این موسسه مستق کنترل شده دولتی دارای یک مالکیت حقیقی در سراسر پارک می باشد. تنها زمانی که این محدودیات های حقیقی برطرف می گردند که یک پایه ای برای در نظز گرفتن یکی از روش های ممکن وجود داشته باشد. مثال Rowle همچنین ذهن گرایی مربوط به هر تخمین از قیمت بازار ممکن را نشان می دهد که برای خدمات بالقوه پارک ملی اندازه گیری می شود. در هر نقطه ای در زمان، کمیابی یک مفهوم نسبی است که بستگیبه فراهم شدن و شرایط تقاضا دارد. رسوبات و بقایا تشکیل یک فراهمی را نمی دهند. آن ها دارای یک ارزش پروژه ای نامعین براساس مقادیر تخفیف تصمیم گیرندگان؟، قیمت های جهانی بعدی، کیفیت ها و هزینه ها هستند، که شامل هزینه های مبادلاتی است که ممکن است موجب برطرف شدن محدودیت های قانونی شود. برگشت ناپذیری مربوط به هر فعالیتی همچنین در تصمیم گیری دولتی و عمومی در نظر گرفته می شود. یک محاسبه پولی مربوط به ارزش بازار مورد انتظار از سپردئه ها به وسیله افراد دیگر در مقابل مالکان دارای هیچ معنایی در ارتباط با ارزش زمین در استفاده موجود نمی باشد و چگونگی ارزیابی مربوط به مالکان ممکن است در اسستفاده بهتر بعدی به کار برده شود.

انتخاب کردن در بین روش ها همچنین تحت تاثیر ساختارهای اجتماعی می باشد، Rowles مثالی از ساختار تاریخی را مطرح نمود. هزینه فرصت آن ممکن است برحسب بازگشت حداکثری در استفاده تجاری از ساختمان اندازه گیری شود. ذهن گرایی این روش به وسیله پیشنهاد اخیر به وسیله دولت ایالتی استرالیا برای تغییر دادن استفاده از ساختمان تاریخی سیدنی نشان داده شد. مجلس از ساکنان پادشاهی نسبت به غیر ساکنان استفاده کرد. اگر چه هیچ گونه تغییری در مالکیت وجود نداشت اما پیشنهاد برای تغییر استفاده ها از ساختمان شکل گرفت و زمین های اطراف آن اساسا به دلیل مخالفت های اجتماع تغییر یافتند.

پیشرفت های موجود و پیشین در حسابداری دولتی به وجود آمده بود که Buchanan اظهار کرد که گستره مربوط به هزینه فرصت مربوط به خط و مشی دولتی در زمینه تصمیم گیری ممکن است فهم و اندازه های مربوط به هزینه را دچار سردرگمی کند:

بنابراین برای بحث کردن در این زمینه، و برای تئوری کردن آن هر یک از تصمیم گیرندگان فردی یا روابط متقابل برای تصمیم گیرندگان خاص در بازارها با صدمه انجام نشده اند و شاید برخی از کالاها به وسیله معنای مفهومی اضافه شده اند. اشتباه کردن تنها ناشی از زمانی است که مشخصه های معادل تعیین می گردند چنان چه برای بازارها تعریف می شوند و به عنوان ملاکی برای بهینه ساختن در مجموعه بالقوه غیر بازاری انتقال می یابند.

Buchanan (1969) مختصرا مشخصه هایی از تعریف مرتبط با انتخاب هزینه فرصت را خلاصه کرد. هزینه فرصت تنها در ذهن تصمیم گیرنده موجود می باشد و به صورت یکپارچه به وسیله فرد متولد می گردد و نمی تواند به وسیله کسی دیگر در مقایسه با انتخاب کننده اندازه گیری شود. این یک مفهوم ضد و مخالف می باشد تنها در لحظه انتخاب تنهایی به عنوان یک روش مطرح می گردد که رد می شود و بنابراین نمی تواند مورد علاقه باشد. او نشان داد که هزینه ها در انتخاب بروکراتیک تحت تاثیر ساختار سازمانی مانند انتخاب جدید بازار می باشد که نمی تواند برای انتخاب بازار دوگانه ایجاد گردد مگر این که دارای تفاوت های سازمانی باشد و شاید براساس مالکیت های حقیقی باشد که بین دو چیز محدود شده است. این بحث مجددا در سال 1973 با قوت بیشتری مجددا بیان گردید:

هزینه تحت تاثیر حداکثر فراهمی مالک از شرکت می باشدئ که در آن ارزشی که در آن مشارکت می کند در انتخاب کردن فرایند در زمینه ارتقا خروجی موجود چشم پوشی می گردد و این هزینه با حداکثر فراهم بروکراتیک رو به رو نمی شود که در ایتن صورت مدیریت کردن ها عموما در مالکیت شرکت می باشد حتی اگر جنبه های فیزیکی دو شرکت در همه جنبه ها شناسایی و معرفی گردد.

استفاده از چارچوب اقتصادی نئو کلاسیک در ارزش گذاری دارایی های ارثی دولت در حسابداری به وسیله منبع تشابه فیزیکی دارایی ها تحت کنترل دولتی و هم کنترل خصوصی به وسیله فرض کردن روابط اجتماعی و ساختاری تنظیم شده است که تاثیری بر روی هزینه فرصت ندارد و به وسیله یک اعتقاد که برخی در مقایسه با تصمیم گیرنده می تواند معین گردد و ارزش بهتر بعدی برای دارایی جامعه متناوب می باشد و برای حفاظت یا ارزش آن استفاده می گردد. براساس این قضایا،؛ ارزش گذاری پولی به دست آمده از دارایی های ارثی هیچ گونه رابطه ای با خدمات بالقوه آن ها ندارد.

کمبودهای شرح دادن دقیق: ارزش در تبادل

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اندازه گیری کردن ارزش براساس استفاده در ارتباط با یک دارایی ارثی شامل دو اندازه گیری ممکن ارزش در تبادل می باشد: در صورتی که یک دارایی بتواند در هر نوعی از خدمات تولید گردد که بتواند به فروش برسد، تخفیف دادن خالص ارزشی را ارائه می کند که در آن جریان درآمد ارزش دارایی را تعیین می کند. براساس ارزش گذاری دارایی های موروثی دولت براساس هر یک از ارزش در استفاده یا ارزش در تبادل از گزینه و دیگر عدم استفاده از ارزش ها صرف نظر می کند که اغلب پایه ای را برای جامعه در مقایسه با کنترل کردن خصوصی این دارایی ها توضیح می دهد. ارزش می تواند از مصرف کردن اجتماع های قیمتی و خدمات به دست بیاید و به علاوه از خدمات غیر قیمتی فراهم شده به وسیله تمام محدوده دارایی های جامعه به دست بیاید. هر چیزی که موفقیت مربوط به منافع فردی در آن باشد دارای ارزش است و چنان چه افراد امیداوار برای دریافت کرذدن منابع کمیاب برای آن باشند. کل ارزش مربوط به خدمات معادل با حداکثر مقداری است که افراد برای پرداخت کردن به منظور جلوگیری کردن بدون آن امیدوار و خوش بین هستند. کل ارزشی که معادل با ارزش اقتصادی است تنها شامل مقدار حقیقی پرداخت شده نمی باشد اما همچنین مازاد مصرف کننده پرداخت می گردد- مقدار اضافی از هر مشتری برای پرداخت برای خدمات در سراسر مقدار حقیقی پرداخت می گردد.

دارایی های موروثی شامل دارایی های محیطی و روش های ارتقا یافته برای ارزش گذاری سازگارهای محیطی می باشد که برای حسابداری دولتی مشخص می باشد. در ارتباط با ارزش گذاری سازگاری های محیطی، Pearce و Turner کل ارزش اقتصادی را به عنوان ترکیب مشخصی از ارزش استفاده شده حقیقی، پتانسیل مربوط به ارزش های استفاده شده در ارتباط با ایده ارزش و عدم استفاده از ارزش ها یا ارزش های موجود بیان می گردد. ارزش های استفاده نشده نیز به عنوان ارزش های ذاتی توصیف می گردند. چنان چه ارزش اقتصادی در مقدار پول یک فرد منعکس می گردد و خواهان پرداخت کردن یک خدمت به دست آمده یا مقدار از پول به نیازهای فردی می باشد چنان چه برای تعدیل کردن از دست دادن خدمات می باشد که معمولا از برتری های فردی استنتاج می گردد. به دلیل این گرایش ها برای منعکس ساختن ارزش های استفاده شده، ارزش تبادل تنها یک راهنمایی و دستورالعمل اولیه را برای مزیت ها و سودهایی فراهم می سازد که از دارایی به دست می آیند. ارزش های استفاده شده مانند بازدید کردن از یک پارک برای قدم زدن یا بازدید کردن از یک موزه برای بازدید کردن از یک نمایشگاه نقاشی ضرورتا منعکس کننده فعالیت های بازار نمی باشد. چنان چه ارزش بستگی به رضایت برای پرداخت کردن دارد، ارزش های پولی به دست آمده بستگی به این ندارد که آیا مردم حقیقی آن را برای دریافت کردن سودها پرداخت می کنند. اندازه گیری ارزش اقتصادی با روش نئوکلاسیک به وسیله Johansson (1987) نشان داده شد که یک نمایشگاه ساختمانی پیوسته از تابع فراهمی افراد را از طریق ارزش گذاری مانند دارایی ها فراهم ساخته بود.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018