مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟ Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence ?Abstract

Purpose - The purpose of this research is to investigate the role and importance of the annual report as a source of information about public sector entities.

Methodology/Approach - This research uses a survey methodology to access users of public sector annual reports and is innovative because it has directly studied actual users across the entire public sector.

Findings - The findings of this research indicate that the annual report is an important source of information about public sector entities but it is not the most important source of information. This study also found that the annual report is not regarded as equally important across all public sector entity types. Differences in the importance attached to the annual report by different stakeholder groups were also noted.

Research Implications - These findings have important implications for policy makers with respect to the information content of public sector annual reports. In particular the blanket approach to legislative requirements for annual reporting may need to be reviewed in view of the findings of this research that there are differing levels of importance attached to the annual report as an information source by users from different public sector entity types.

Originality – The research in this paper is original in that it has, systematically and directly accessed users of public sector annual reports to determine their information sources.

چکیده فارسی

هدف- هدف این تحقیق بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی در مورد نهادهای بخش عمومی می باشد.

روش/ رویکرد- این تحقیق از روش بررسی برای دسترسی به گزارشات سالانه بخش دولتی استفاده می کند و به صورت نوآورانه بوده زیرا به طور مستقیم به بررسی کاربران واقعی در کل بخش عمومی می پردازد.

کاربردهای تحقیق- این یافته ها دارای کاربردهای مهمی برای سیاست گذاران با توجه به محتوای اطلاعاتی گزارش های سالانه بخش عمومی می باشد. به طور مشخص رویکردهای پوششی در ارتباط با نیازمندی های قانونگذاری برای گزارش سالانه می بایست از نقطه نظر یافته های این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سطوح متفاوتی از اهمیت مرتبط به این گزارش سالانه به عنوان یک منبع اطلاعاتی توسط کاربران از انواع متفاوت نهادهای بخش عمومی وجود دارد.

اعتبار- پژوهش انجام شده در این مقاله از این نقطه نظر دارای اصالت می باشد که به طور سیستماتیک و مستقیم دارای دسترسی به گزارش سالانه بخش عمومی بوده تا به تعیین منابع اطلاعاتی بپردازد.

گزارش و اطلاعات قانونی- یعنی صورت وضعیت مالی حسابرسی شده شامل گزارش مالی چند منظوره  در پایان مقاله می باشد. سومین کاربرد در تعیین نیازمندی ها برای گزارش های سالانه، این می باشد که قانون گذاران بخش دولتی در بعضی از کشورهای دموکراسی غربی بخش دولتی را متشکل از گروه های همگن سازمانی ( همان طور که در واقع شرکت های فهرست شده در بخش های خصوصی مد نظر می باشند) می دانند و به تفکیک نیازمندی های بین سازمان های مختلف بخش دولتی نپرداخته اند. در نتیجه در کشور استرالیا، تمام سازمان های بخش دولتی ( دولت محلی، وزارت خارجه و هیئت شرکت های مستقل) دارای نیازمندی های گزارش سالانه مشابهی با وجود تفاوت هایی از نقطه نظر پیچیدگی و تنوع روابط پاسخگویی و فعالیت های متفاوت، ساختار حقوقی و مالی این سازمان ها، می باشند.

مشخصات

مشخصات

توسط: Janet Mack and Christine Ryan سال انتشار: 2007 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 28 تعداد صفحات متن ترجمه: 12 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۴/۲۲ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: آیا مخاطبانی در ارتباط با گزارش سالانه بخش های دولتی وجود دارند؟ حجم: 146.36 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 7000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Is there an audience for public sector annual reports Australian evidence ?

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبفقدان اثبات تجربی تفسیر گزارش سالانه در بخش های دولتی منجر به تعدادی از مشکلات لاینحل برای پژوهشگران بخش دولتی شده است. از نظر بین المللی، تلاش های بیشماری برای تعیین کاربرد حاصل از گزارش سالانه توسط سهامداران بخش دولتی انجام شده است. در حال حاضر چندین پژوهشگر به بررسی روش های مورد استفاده قرار گرفته توسط نهادهای بخش دولتی در دادن گزارش به سهامداران خارجی پرداخته اند. لی (2004) به این بحث می پردازد که دو روش وجود دارد که نهادهای بخش دولتی می توانند برای گزارش دادن به سهامدارانشان بکار گیرند. او اشاره ای به روش های سازمانی سنتی دارد که شامل رابطه گزارش غیرمستقیم با بخش های دولتی از طریق واسطه هایی همانند رسانه و هیئت های نظارتی و و روش مستقیم به ترتیبی که یک نهاد به طور مستقیم با سهامدارانش ارتباط دارد، می باشد.

لی ( 20049 به این بحث می پردازد که در کشور امریکا، سازمان ها یک روش غیر مستقیم سنتی را برای گزارش به سهامداران خارجی از طریق واسطه ها به صورت نامشخص بکار برده، و دارای مشارکت مستقیمی با بخش دولتی از طریق توسعه گزارش دولتی می باشند. به طور مشابه در کشور استرالیا پارکر و گولد (1996) و گوسری (1998) به این بحث پرداخته اند که تغییری از مکانیسم گزارش سنتی به روش گزارش که بر مبنای بازار و مشتری می باشد وجود دارد.

بررسی عمیق این گزارش مستقیم به سهامدار به عنوان مرکز توجه این مقاله می باشد. اسکاربک (2005) تایید می کند که بلندپروازی مداوم محققان منجر به این تجزیه و تحلیل می گردد که چه کسی از گزارش های سالانه استفاده می کند. به هر حال، در اصل، بررسی ها تاکیدشان را بر روی کمک به کاربران واقعی قرار می دهند. کارلین (2005) تایید می کند که تطابق برای استفاده از این پروکسی ها به عنوان مشکلی برای رسیدن به دلایل قوی بر روی کاربران حقیقی می باشد. این کمکی می باشد که این مقاله برای تحقیقات انجام شده موجود فراهم می کند؛ این بر مبنای بررسی کاربران حقیقی گزارش های سالانه، در انواع مختلفی از نهادهای بخش دولتی می باشد.

مسئله استفاده از گزارش سالانه، و راه حل های آن، دارای کاربردهای عمومی مهمی می باشد. نه تنها منابع قابل توجه توسط نهادهای بخش دولتی در اماده سازی این گزارش ها مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه بعضی از دولت ها تصمیمات استراتژیکی را برای پیشرفت عرضه کنندگان مستقیم، هیئت ناظر، و سازنده ها می گیرند.

محققان دیگر از یک رویکرد استاندارد استفاده می کنند و دسته بندی های مشابهی را همانند آنتونی مشخص کرده اند. بعضی از محققتان از این دسته بندی مشخص شده استاندارد سهامداران به عنوان نقطه شروع استفاده کرده و به صورت تجربی تلاش کرده اند تا گروه های سهامدار را مشخص کنند. آتلامیان و گامگولی (1991) که شهرداری های دیگر به عنوان دریافت کننده های معمول گزارش های مالی شهرداری ها در ایالات متحده می باشند. در حالی که نقطه عطف فعالیت های گذشته سهامداران خارجی بوده اند، مدیریت داخلی به عنوان سهامداران اطلاعات مالی بر مبنای مطالعات ایالات متحده و بررسی های اسپانیا بوده اند.

دومین و کوچکترین گروه پژوهشی به صورت تجربی به تعیین پروفایل سهامدار واقعی با دسترسی به کاربران واقعی گزارش ها پرداخته اند. باتروورس و همکارانش (1989) تلاش کرده اند تا مشخص کنند آیا عموم افراد در واقع گزارش های سالانه را می خوانند. روش بکار گرفته شده برای تعیین کاربران قرار دادن پرسشنامه در مجموعه ای از گزارش سالانه دولتی می باشد. این کپی از گزارش سالانه در کتابخانه های عمومی در دسترس بوده و کتابداران اطمینان حاصل می کردند که پرسشنامه همیشه در این گزارش ها قرار دارد. به دلیل نسبت پایین پاسخ ها، پژوهش در ارتباط با کاربران مشخص شده بی نتیجه بوده است. این مطالعه همچنین به بررسی قابلیت درک گزارش سالانه می پردازد. این بررسی به این نتیجه گیری می رسد که بر مبنای ارتباطات گسترده

، گزارش های سالانه اثربخش نبوده اند.

در بررسی های نیوزیلند،کوی و همکارانش تلاش کرده اند تا به طور مستقیم به تعیین کاربران گزارش های سالانه سازمان های آموزشی پرداخته و نظراتشان را در مورد کیفیت و افشای گزارش های سالانه ای که دریافت می کرده اند مورد بررسی قرار دادند. آن ها از روش های جمع اوری اطلاعات مشابه در مورد پژوهش ایالات متحده استفاده کردند، اما این روش را با استفاده از همکاری نهادهای آموزشی در قرار دادن کارت هایی در تمام گزارش های توزیع شده و مورد بررسی قرار دادن گیرنده هایی که این کارت را برگشت داده اند، اصلاح کرده اند. این بررسی نشان مکی دهد که در مورد دریافت کننده هایی که خودشان را با برگشت کارت ها معرفی کرده اند، 60% دارای نقش مدیریتی، عملیات یا نظارت سازمانی بوده، 10% مدیریتی در نهاد های علمی دیگر، و 25% به عنوان مدیران کسب و کار و یا کارکنان سازمان و باقیمانده روزنامه نگار، کتابدار،عضو پارلمان و عضو بخش های دولتی بوده اند. این پژوهش دلایل بیشتری را در مورد استفاده گسترده از گزارش سالانه توسط سهامداران داخلی ایجاد می کند. یکی از جامع ترین بررسی گیرندگان و کاربران گزارش سالانه بخش دولتی مطالعات کلارک در مورد 8 سازمان دولتی ملکه ویکتوریا بوده است. او از لیست ایمیل های واقعی این سازمان برای بررسی الگوه های توزیع گزارش های سالانه استفاده کرده و سپس این بازبینی ها را با بررسی دریافت کنندگان ادامه داده است. اهمیت این بررسی این می باشد که منابع داده مورد استفاده امکان بررسی های جامع تر و قابل اطمینانی را از کاربران گزارش های واقعی نسبت به بررسی های قبلی امکان پذیر ساخته است. کاربرانی که توسط کلارک مورد بررسی قرار گرفتند محدوده بیشتری از سهامداران را نسبت به تحقیقات قبلی نشان داده و این پژوهش نشان می دهد که خدمات کتابخانه ای و اطلاعاتی و دیگر نهادهای دولتی به عنوان طبقه کاربران مهم بوده اند.

در حالی که تحقیقات پیشین در مورد شناسایی سهامداران مورد حمایت قرار گرفته و بخش های بین المللی مد نظر بوده اند، این مورد مشخص می باشد که هیچ بررسی سیستماتیکی از کاربران واقعی گزارش های سالانه در تمام انواع نهادهای بخش های مختلف دولتی وجود ندارد.

روش تحقیق

رویکرد نحقیق و محدوه ها

دیدگاهی که در این بررسی مورد قبول می باشد این است که موثرترین و قابل اعتمادترین روش برای تعیین نقش گزارش های سالانه و اهمیت ان ها در ارتباط با منابع اطلاعاتی دیگر بررسی دریافت کننده های گزارش های سالانه بخش دولتی به طور مستقیم و دریافت نقطه نظراتشان می باشد.

دریافت کنندگان گزارش های سالانه سه نهاد مختلف در کویزلند در این بررسی مد نظر قرار گرفته اند: که شامل سازمان های دولتی، مقامات دولت محلی و شرکت های تحت امر دولت می باشد. هر یک از این نهادها در محیط های متفاوتی فعالیت داشته و این موارد تاثیری بر روی درک سهامداران در مورد نقش گزارش سالانه می باشد. مقاملت دولت محلی در یک محیط محلی فعالیت می کنند جایی که گروه های گسترده ای از سهامداران خدماتی را دریافت کرده و سهمی در درآمدها دارند. به هر حال در نهادهای بودجه مرکزی ( سازمان های دولتی)، لزوما رابطه مستقیمی بین دریافت کننده خدمات از یک نهاد و سهم درآمد وجود ندارد. شرکت های در دست دولت تا حد زیادی سرمایه خود را در نتیجه مطالبه حق و الزحمه برای خدمات دریافت کرده و بر مبنای کسب سود می باشند.

لیست ایمیل گزارش سالانه واقعی برای ایمیل کردن گزارش سالانه سال 1999 از نهادهای منتخب برای گنجاندن ان ها در این بررسی حاصل شده است. در این زمان اینترنت به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار توزیع مورد استفاده نبوده، و بنابراین مجموعه ای از فرصت ها وجود دارد تا اطلاعاتی را در مورد کاربران گزارش سالانه جمع اوری کنیم. زمانی که گزارش های سالانه به صورت آزاد و گسترده به صورت انلاین موجود می باشند، مسئله تعیین و دسترسی کاربران گزارش سالانه دارای پیچیدگی بیشتری می گردد اگر این موارد به دلیل قانونگذاری مستقل غیر ممکن باشد.

جمع اوری داده

سازمان های دولتی

در استرالیا، سازمان های دولتی بر مبنای نهادهای مرکزی یا سازمان های خطی طبقه بندی می گردند. سازمان های مرکزی معمولا بر مبنای سازمان های توصیف می گردند که دارای مسئولیتی برای ایجاد مشاوره و حمایت برای دولت های مجری در ارتباط با چنین موضوعاتی بر مبنای همکاری دولت و تصمیمات آینده می باشند. سازمان های خطی به عنوان سازمان های خدماتی می باشند که به بازتاب نقش تحویل خدمات می پردازند. این احتمال وجود دارد که اطلاعات مورد نیاز سهامداران برای هر دو این نهادها متفاوت بوده و از این رو تکیه آن ها بر روی منابع خاص اطلاعاتی متفاوت می باشد. پنج سازمان برای مد نظر قرار گرفتن در این بررسی انتخاب می گردند. خزانه داری کوییزلند، به عنوان بزرگترین نهاد مرکزی می باشد که به عنوان یکی از تاثیرگذارترین هیئت سیاستگذاری مالی ذر دولت کوییزلند می باشد. سازمان بهداشت به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خطی خرج کننده و سازمان خدماتی سنتی می باشد.سازمان ساختمان سازی مد نظر قرار می گیرد زیرا به سازماندهی واحدهای کسب و کار تجاری از این طریق می پردازد که دارای مشارکت قابل توجهی در بخش های خصوصی می باشد.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

مقامات دولت محلی

در زمان بررسی 125 نهاد دولتی محلی در کوییزلند به 22 دسته بر طبق به دسته بندی کشور استرالیا در ارتباط با سیستم دسته بندی دولت های محلی مشخص شدند. تمتم مقامات دولت محلی در کوییزلند مشارکتی در این بررسی داشتند. 97 سازمان ( 87% از مقامات دولتی محلی) توافقی برای مشارکت در این بررسی کردند.

شرکت های تحت مالکیت دولت

دو نوع از شرکت های تحت مالکیت دولت وجود دارد- شرکت های مالی دولتی و شرکت های تجاری دولتی. سه نمونه از بزرگترین شرکت های تحت مالکیت دولت انتخاب می شوند- که شامل شرکت سرمایه گذاری کوییزلند ( شرکت مالی دولتی) و بخش ریلی و انرژی کوییزلند می باشد.

به طور خلاصه انتخاب نهادها در این دسته بندی برای به حداکثررسانی ظاهر شدن در برابر بسیاری از سهامداران و منابع اطلاعاتی تا انجاییکه امکان پذیر می باشد، انجام می گیرد.

تجزیه و تحلیل داده

لیست ایمیل گزارش سالانه 150 نهاد انتخابی ( 5 سازمان، 97 دولت محلی و سه شرکت تحت مالکیت دولت) حاصل شده و پایگاه داده را برای توزیع بررسی از طریق ایمیل شکل دادند. این یکی از نقطه قوت های روش تحقیقی می باشد که دریافت کننده واقعی را مورد ارزیابی قرار می دهد. دریافت کننده ها ابزارهای تحقیقی را مرتبط به نهادی که گزارش سالانه را دریافت می کنند، بدست می آورند. دو نکته حائز اهمیت می باشد. ابتدا این بررسی از متقاضیان می خواهد تا به ارزیابی ماهیت روابطشان با نهاد بپردازند. نقاط قوت روشمند این مقاله به همراه شناسایی مستقیم سهامداران می آید. بررسی های قبلی سهامدارانی را در ارتباط با این دسته بندی مشخص می کند. به سهامداران 7 انتخاب از این دسته داده شده که معمولا در تحقیقات حسابداری بخش دولتی، مالیات پردازان، ارائه دهندگان منابع دیگر، مقامات منتخب، و دریافت کننده های دیگر خدمات، هیئت نظارتی، نهادهای مدیریت داخلی و همانند آن مورد قبول می باشد. شناسایی مستقیم گروه های سهامدار امکان ارزیابی دقیقی از اهمیت مطلق و نسبی گزارش سالانه را از نقطه نظر سهامداران فردی را ایجاد می کند. دوم اینکه، ابزارهای تحقیقی از متقاضیان می پرسد تا اهمیت تعدادی از منابع اطلاعاتی را در مورد نهاد های بخش دولتی بر مبنای 5 مقیاس لیکرت نشان دهند.

5 منبع اطلاعاتی برای ملاحظه در دسترس دریافت کنندگان قرار گرفت. همان طور که قبلا نشان داده شده است، در زمان های اخیر، نهادهای بخش دولتی حرکتی را به سمت داشتن ارتباط مستقیم با سهامداران انجام داده و تکیه ای بر روی روش های غیر مستقیم سنتی در استفاده از این واسطه ها ندارند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

نتیجه گیری و مباحث

در مجموع 4595 ابزارهای تحقیقی به دریافت کنندگان گزارش سالانه ارسال شده که توسط نهادهای بخش دولتی در کوییزلند ایجاد شده است- 999 پاسخ قابل استفاده داده شده است. در مجموع نسبت پاسخ 21.7% حاصل شده- 24.6% برای سازمان ها، 23.7% برای دولت های محلی، و 16.5% برای شرکت های تحت مالکیت دولت بوده است. نسبت پاسخ به طور مطلوبی با نسبت پاسخ حاصل شده از بررسی های دیگر از این دست قابل مقایسه می باشد.

اهمیت گزارش سالانه به نسبت منابع اطلاعاتی دیگر

جدول 1 ، میانگین هر منبع اطلاعاتی را برای کل گروه پاسخ دهندگان بخش دولتی گزارش می دهد.

با مد نظر قرار دادن کل پاسخ ها، تماس فردی با هر نهاد به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی توسط سهامداران بخش دولتی درجه بندی شده و به عنوان تنها منبع اطلاعاتی برای درجه بندی ان ها بر مبنای اهمیت ان ها می باشند. گزارش های سالانه در جایگاه دوم منابع اطلاعاتی از نظر اهیمت قرار داشته و بر مبنای میزان اهمیت درجه بندی می شوند. اگرچه این موارد به اندازه گزارش سالانه اهمیت ندارند، اسناد بودجه، روزنامه ها و تلویزیون و رادیو به عنوان منبع مهم اطلاعاتی می باشند. در مجموع روش های مستقیم ارتباط با سهامداران دارای رتبه بالاتری از تکنیک های ارتباطی میانجی سنتی می باشند. در حالی که بر مبنای اطلاعات ما، هیچ بررسی در بخش خصوصی وجود ندارد که اهمیت نسبی منابع اطلاعاتی را مد نظر قرار دهد، این نشان می دهد که منابع اطلاعاتی زیادی در مورد عملکرد نهادهای بخش دولتی وجود دارد، که دیدگاه های ارزشمندی را در ارتباط با قانون گذاران بخش دولتی ایجاد می کند. در حال حاضر، هیچ بانک اطلاعاتی یکپارچه ای در ارتباط با عملکرد نهادهای بخش دولتی وجود ندارد- یعنی اطلاعات مجزا از انواع منابع مختلف بدست می آید.

اطلاعات جمع اوری شده اهمیت گزارش سالانه را برای سهامداران نشان داده و شواهد مقدماتی را نشان می دهد که گزارش ها توسط سهامداران مورد استفاده قرار می گیرند. دو بخش بعدی کاربرد عملی نقاط قوت روش های ذکر شده در این مقاله را با شرح تصویری از بخش های دولتی نشان می دهد. در ابتدا پاسخ ها توسط سه نهاد متفاوت بخش دولتی تفکیک می شوند، و سپس گروه های سهامدار مختلف در این نهادها با هم ادغام می شوند تا توصیفی با جزییات بیشتری را فراهم کنند.

اهمیت گزارش سالانه به نسبت منابع اطلاعاتی دیگر توسط نوع نهاد

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

جدول 2 را مشاهده کنید

تفکیک نتایج کلی برای بازتاب دیدگاه سهامداران نهادهای بخش دولتی خاص باعث تقویت اولویت ها برای سهامداران برای ارتباط مستقیم با نهادهای بخش دولتی ایجاد می کند. تماس های فردی و گزارش سالانه به عنوان دو نمونه از مهمترین منابع اطلاعاتی برای سهامداران از تمام نهادهای بخش دولتی می باشد. به هر حال بعضی از تفاوت ها در بین نوع نهاد همچنان مشخص می باشد. سهامداران شرکت های تحت مالکیت دولت و سهامداران مقامات دولت محلی هر دو به درجه بندی گزارش سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی بسیار مهمی در مقایسه با سهامداران سازمان دولتی پرداخته که گزارش سالانه را به عنوان منبع اطلاعاتی مهمی در نظر می گیرند. علاوه بر این چون مقامات دولتی محلی و تماس فردی سازمان های دولتی همچنان به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی می باشند، برای سهامداران شرکت های تحت مالکیت دولت، گزارش سالانه مهمترین منبع اطلاعاتی می باشد. محتمل ترین توضیح برای این می باشد که ساختارهای مالی و عملیاتی شرکت های تحت مالکیت دولت بر مبنای بخش خصوصی می باشند که گزارش سالانه دارای سابقه بلندمدتی از اسناد پاسخگویی اولویت داده شده می باشند.

ارزیابی نتایج گزارش شده در جدول 2 همچنین نشان می دهد که به استثنای گزارش های سالانه، سهامداران دولت محلی تمام منابع اطلاعاتی را پرمنفعت تر از سهامداران سازمان های دولتی و شرکت های تحت مالکیت دولت می دانند. یک توضیح برای این نتایج می تواند روابط گسترده تر، مستقیم تر و بی واسطه می باشد که سهامداران در دولت محلی با آن نهادها داشته که در مقایسه با روابط قرار می گیرد که سهامداران سازمان های دولتی و شرکت های تحت مالکیت دولت، با ان نهادها داند.

نتایج به تحقیقات قبلی افزوده می شود. در ارتباط با دولت محلی استرالیا، آن ها به تقویت تماس های فردی مهم به عنوان یک منبع اطلاعاتی می پردازند. به هر حال این موارد متناقض با نتایج باتروورس و همکارانش در بریتانیا می باشد، به این صورت که او دریافته است که هیچ منفعتی در گزارش های سالانه برای مقامات دولتی محلی وجود ندارد. در سطح گسترده تر، تنوع منابع اطلاعاتی اهمیت مباحث مربوط به قابل درک بودن اطلاعات مرتبط به گزارش های سالانه،مد نظر قرار می دهد، به ویژه اینکه اطلاعات مرتبط به گزارش های دولت محلی چقدر قابل دسترس می باشد.

این نتایج شواهد عملی را نشان می دهد از اینکه گزارش های سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی مهمی برای اکثر نهادهای بخش دولتی بوده و این مورد را تقویت می کند که سیاست گذاران گزارش سالانه را مد نظر قرار می دهند.

زمانی که این پژوهش به بررسی کاربران واقعی پرداخته و از آن ها می خواهد تا به طبقه بندی کاربران بر مبنای نوع سهامداران نسبت به استفاده از پروکسی برای کاربر بر مبنای بسیاری از تحقیقات گذشته بپردازند، کاربرد گزارش سالانه توسط هر یک از سهامداران مورد بررسی قرار می گیرد تا اطلاعات دقیقی را برای کمک به قانونگذاران و تهیه کنندگان بدست اورند.

اهمیت گزارش سالانه بر مبنای منابع اطلاعاتی توسط دسته بندی سهامدار

به دنبال پیشبرد تحقیقات پیشین ف پاسخ ها به سهامداران داخلی و خارجی بر مبنای گروه سهامدار که متقاضیان انتخاب کرده اند، دسته بندی می شدند. سهامداران خارجی کسانی می باشند که تعهدات مرتبط به پاسخگویی مد نظر آن ها بوده و برای فراهم کردن اطلاعات تکیه ای بر روی سازمان دارند. سهامداران داخلی کسانی می باشند که دارای نقش های تعریف شده ای درون سازمان بوده و دسترسی به منابع اطلاعاتی دارند، آن ها برای فراهم کردن اطلاعات به سازمان متکی نمی باشند. با توجه به تحقیقات پیشین، مدیریت داخلی و مقامات منتخب بر مبنای سهامداران داخلی طبقه بندی می گردند. گروه های سهامدار باقیمانده بر مبنای سهامداران خارجی دسته بندی می گردند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018