مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری Multicriteria decision aid in financial managementAbstract

The ®nancial decisions of an organization are usually included in the context of optimization. Concerning a longterm period, there are decisions related to the optimal allocation of funds, and decisions related to the optimal ®nancial structure. In the short-term case, the decisions are related to the optimization of stocks, cash, accounts receivable, current liabilities, etc. The ®nancial theory analyzes these decisions, mainly from an optimal point of view. The optimal character of such decisions has led researchers to propose operations research techniques to solve the problems that are inherent in such decisions. This paper examines the contribution of multicriteria analysis in solving ®nancial decision problems in a realistic context. The paper also includes an extensive bibliography on the subject.

Keywords: Finance; Investment analysis; Multicriteria analysis; Decision support; Applications

چکیده فارسی

تصمیمات مالی یک سازمان معمولا در شرایط مطلوب مد نظر قرار می گیرد. در ارتباط با دوره بلند مدت، تصمیماتی مربوط به تخصیص بهینه سرمایه و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه وجود دارد. در موارد کوتاه مدت، این تصمیمات در ارتباط با بهینه سازی سهام، وجه نقد، حساب های دریافتی و بدهی های جاری و غیره وجود دارد. نظریه مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات، اساسا از نقطه نظرات حد مطلوب می پردازد. ویژگی های مطلوب چنین تصمیماتی، محققان را به این سمت می کشاند تا تاکتیک های تحقیق عملیاتی را برای حل مسائلی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. این مقاله به بررسی سهم تحلیل های چند ضابطه ای در حل مشکلات مربوط به تصمیم گیری های مالی در شرایط واقعی، می پردازد. این مقاله همچنین کتاب های گسترده مرتبط با این موضوع را مد نظر قرار می دهد باشد.

کلیدواژه : امور مالی، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل چندضابطه ای، حمایت از تصمیمات، کاربردها.

مشخصات

مشخصات

توسط: C. Zopounidis انتشارات: Elsevier سال انتشار: 1999 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 12 تعداد صفحات متن ترجمه: 15 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری حجم: 134.57 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 6000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Multicriteria decision aid in financial management

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبتصمیمات مالی مربوط به یک اداره ( مانند موسسات، بانک ها و شرکت های بیمه ) معمولا در شرایط مطلوب در نظر گرفته می شود. در ارتباط با موارد شرکتی و برای یک دوره بلند مدت، دو نوع تصمیم در این زمینه گرفته می شود : تصمیمات مربوط به اختصاص حد مطلوب سرمایه، و تصمیمات مربوط به ساختارهای مالی بهینه.به طور مختصر، این تصمیمات اساسا در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش بوده و آن ها به بهینه سازی سهام، موجودی نقدی، حساب های دریافتی و وام های کوتاه مدت اشاره دارند. نظریات مالی به تجزیه و تحلیل این تصمیمات ( کوتاه و بلندمدت) پرداخته اما این موارد از نقطه نظر جنبه های بهینه سازی می باشد ( برای نمونه نظریات مربوط به هزینه سرمایه، نظریه سهام، نظریه اختیار درمعامله و غیره از این دسته می باشد ).این دورنما، محقق را به این سمت کشانده است تا تاکتیک های بررسی عملکردی را، برای حل مشکلاتی که مرتبط با چنین تصمیماتی می باشد، مطرح کند. تصمیمات قدیمی مربوط به حل مسئله در بررسی های عملکردی شامل شکل دهی مسائل مربوط به بهینه سازی در موارد محدود خاص می باشد. در واقع این به عنوان بهترین انتخاب می باشد. به هر حال اخیرا، چنین مسائل مالی به صورت جامع تر و حقیقی تر مورد بررسی قرار گرفته، که بر چارچوب محدودیت های بهینه سازی غلبه کرده است. برای نمونه در در تصمیم گیری های مربوط به بودجه بندی سرمایه باشکار و مک نام، سوالات زیر را مطرح کرده اند.

5

A) در ارزیابی طرح های سرمایه گذاری، آیا تصمیم گیران دارای اهداف تک منظوره می باشند یا چند منظوره ؟ b) اگر آن ها دارای اهداف چندگانه می باشند آن ها چه بوده؟ و اولویت های ساختاری این اهداف چه می باشد ؟ در بررسی های مشابه دیگر، باشکار این موضوع را بیان می کند که نظریات اقتصاد خرد، با اهداف تک منظوره ای منطبق شده است که به عنوان اصل به حداکثر رسانی کاربرد در ارتباط با واحدهای مصرف کننده و به حداکثر رساندن سوددهی برای شرکت های می باشد. باشکار سه مورد از این انتقادها را در ارتباط با کاربرد اصل تابع هدف به صورت مجزا برای شرکت ها مطرح کرده است. A) گزینه های در ارتباط با روش های به حداکثر رساندن سود وجود دارد که می تواند این حقایق را بهتر توضیح دهد b) به حداکثر رساندن سود و یا فرضیه های مشابه دیگر در ارتباط با توضیح فرایند پیچیده تصمیم گیری ، بسیار ساده می باشد. c) شرکت های در سطح جهانی دارای اطلاعات کافی برای توانمند ساختن آن ها برای به حداکثر رسانده سود ندارند. علاوه بر این چندین نظریه دیگر در ارتباط با شرکت ها مطرح شده است که دارای اهداف متفاوتی سبت به نظریات سنتی اقتصاد خرد می باشند. یک فرد می تواند در این زمینه به مدل به حداکثر رسانده درآمد، مدل کاربردی مدیران، مدل های رضایت بخش و مدل های عملکری اشاره کند. بر مبنای گفته های بالا، این موضوع امکان پذیر می باشد تا سه دلیل اصلی که باعث ایجاد تغییراتی در مدل دهی مسائل مالی می گردد مشخص کنیم.

1 شکل دهی این مسائل در ارتباط با ایجاد یک حد مطلوب، تصمیم گیرندگان مالی در مشکلات محدودی درگیر شوند که ربطی با مسائل مربوط به مسائل تصمیم گیری واقعی ندارد.

2 تصمیم گیری های مالی توسط انسان گرفته می شود و نه توسط مدل ها ؛ تصمیم گیرندگان به طور عمیقی در ارتباط با فرایند تصمیم گیری می باشند تا به حل مشکلات بپردازند. این موضوع نیز ضروری می باشد تا اولویت ها، تجارب و دانش شان را در نظر بگیریم.

3 در ارتباط با مسائل تصمیم گیری مالی همانند انتخاب پروژه سرمایه گذاری، انتخاب سهام، ارزیابی ریسک های مربوط به شکست تجاری و غیره، این موضوع غیرواقعی می باشد تا به صحبت در ارتباط با بهینه سازی بپردازیم از این رو معیارهای چندگانه می بایست مد نظر قرار گیرد.

در این مقاله، هدف اصلی ما بررسی مشارکت تحلیل های چند معیاری در بررسی و حل مسائل تصمیم گیری مالی می باشد.بخش 2 یک چارچوب هدفمندی را از تجزیه و تحلیل چند معیاری نشان می دهد. ویژگی های چند ضابطه ای مسائل مالی در بخش 3 آورده شده است. و سرانجام بعضی از بررسی ها و مزایایی که در نتیجه کاربرد تجزیه و تحلیل چند ضابطه ای در ارتباط با مدیریت مالی ایجاد شده است، در بخش 4 آورده شده است که به همراه دستورالعمل های تحقیقات آینده در کاربرد تجزیه و تحلیل چند ضابطه ای در موسسات مالی و شرکت ها می باشد.

2 چارچوب روش شناختی تجزیه و تحلیل های چند ضابطه ای

تجزیه و تحلیل های چند ضابطه ای که اغلب به نام تصمیم گیری های چند ضابطه ای می باشد که توسط دانشکده های امریکا (MCDM) و کمک تصمیمات چند ضابطه ای توسط دانشکده های اروپایی (MCDA) خوانده می شود به عنوان یک روش مشخصی می باشد که منجر به ایجاد تراکمی از چندین معیار ارزیابی برای انتخاب، طبقه بندی و یا توصیف مجموعه ای از گزینه ها ( یعنی پروژه سرمایه گذاری، ارزیابی مالی در درآمدهای متغیر، دارایی های مالی در درآمد ثابت، شرکت های محرک و غیره ) می شود. آن همچنبن در ارتباط با بررسی فعالیت های کمک تصمیمات در ارتباط با تصمیم گیرندگان ماهر می باشد.

توسعه کمک تصمیمات چند ضابطه ای ( که ما در این متن به آن اشاره کرده ایم) 27 سال پیش شروع شد. هدف اصلی آن این می باشد تا برای تصمیم گیرندگان ابزاری را ایجاد کند تا در مسائل مربوط به تصمیم گیری راه حلی را ارائه کنند (برای نمونه انتخاب پروژه های سرمایه گذاری برای شرکت ها ) که در آن چندین معیار چند ضابطه ای متضاد می بایست مد نظر قرار گیرد.

2.1 روش ها

متخصصان در این زمینه چندین مورد از این روش ها را در MCDA مد نظر قرار داده اند. مرزهای بین این طبقه بندی ها نسبتا مبهم می باشد.

6

Roy سه روش طبقه بندی شده زیر را معرفی کرده است. 1) روش های معیاری ترکیبی خاص بدون در نظر گرفتن مقایسه ناپذیری 2) رتبه بندی روش های ترکیبی با قبول عم تناسب موجود بین آن ها 3) روش های داوری محلی تعاملی با توجه به اشتباهات آزمایشی. در این مقاله طبقه بندی که توسط پاردالوس و همراهانش انجام گرفت مورد قبول می باشد. آن چهار طبقه را مد نظر قرار می دهد 1) برنامه نویسی ریاضی چندمنظوره 2) نظریه کاربردی چند منظوره 3) رتبه بندی عملکرد مربوط به روابط 4) روش های مربوط به تجزیه عملکردها.

) برنامه نویسی ریاضی چندمنظوره با در نظر گرفتن این حقیقت مد نظر می باشد که در آن x به نمایندگی بردارهای متغیر (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد. مجموعه D به طور کل توسط یک مجموعه مستمر و با محدودبت های قابل مقایسه تعریف می گردد ( در برنامه نویسی های صولی چندمنظوره مجموعه D با استفاده از یک محدوده خطی تعریف می گردد.

که در این فرمول A ماتریکس (نیاز به دانلود ترجمه) بوده و B بردار ماتریکس (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد انتخاب بردار X بر مبنای توجه به چندین معیار عددی (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد که به عنوان عملکرد مستمر و متفاوت x معرفی می گردند. این مورد نیز امکان پذیر می باشد تا در این رویکرد، سه روش را مورد نظر قرار دهیم. 1) روش های مربوط به راه حل کارآمد 2) هدف برنامه نویسی 3) تطابق برنامه نویسی.

نظریه کاربردی چند منظوره (MAUT) به عنوان یک نظریه کاربردی کلاسیک توسعه داده شده می باشد. آن معرفی را از عملکرد تصمیم گیران با استفاده از توابع کاربردی انجام داده و چندین معیار ارزیابی را جمع می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

که در این فرمول g بردار برآورد معیارها (نیاز به دانلود ترجمه) می باشد.

به عبارت دیگر مسئله این می باشد تا به انتخاب a بپردازیم که باعث به حداکثر رساندن تابع کاربردی فرایند تصمیم گیری می گردد. (نیاز به دانلود ترجمه) که در این فرمول g(x) به عنوان بردار عملکردی گزینه a در ارتباط با مجموعه معیارهای ارزیابی g می باشد.

این معیارها می تواند به صورت مشخص و یا احتمالی باشد ( هر g(x) در ارتباط با توزیع احتمالات می باشد. به طور کلی این موضوع امکان پذیر می باشد تا به تجزیه توابع کاربردی چند منظوره در توابع واقعی (نیاز به دانلود ترجمه) با توجه به استقلال معیارها بپردازیم.بنابراین مدل های توابع کاربردی مختلف بدست می آید.بیشترین اشکال مورد بررسی توابع کاربردی از جنبه های نظری شکل افزوده می باشد. (نیاز به دانلود ترجمه) که در این فرمول (نیاز به دانلود ترجمه) کاربردهای نهایی تعریف شده در مقیاس معیارها می باشد.در ارتباط با بررسی شرایط استقلال در کاربرد بین معیارها، می توانیم در این زمینه به گفته های کینی و رایفا مراجعه کنیم. راتر و زلنی مجموعه ای از فعالیت ها را در ارتباط با ساختار توابع کاربردی چند ضابطه ای تحت شرایط خاص و نامعلوم نشان داده اند.

رویکردهای ارتباطی رده بندی شده در اروپا با توجه به جزییات روش ELECTRE ایجاد شدمفهوم رده بندی در روش ELECTRE بر مبنای گفته های برنارد روی که بنیان گذار این روش می باشد است.ارتباطات این رده بندی منجر به این نتیجه گیری می گردد که که یک عمل (نیاز به دانلود ترجمه) باعث رده بندی (نیاز به دانلود ترجمه) می گردد البته اگر دلایل کافی وجود داشته باشد تا تایید کند که x حداقل بهتر از b می باشد.در حالی که هیچ دلیل مناسبی برای رد کردن این گفته ها وجود ندارد. در روش ELECTRE، تراکم این معیارها نیازمند تعریف عملکردها و آستانه بی تفاوتی و همچنبن مفاهیم هماهنگی و عدم هماهنگی می باشد. در واقه x به دارای رده بالاتری از b می باشد، البته اگر این انحراف در ارتباط با مابقی معیارها بسیار بالا نباشد. بنابراین چنین مدل سازی دلایلی را در ارتباط با عدم سازگاری، زمانی که ارزیابی چند ضابطه ای این دو عملکرد بسیار متفاوت می باشد، بیان می کند. معرفی مفصل این روش های رده بندی در بررسی های وینک، روی و بویسو و شارلینگ انجام می شود.

عملکردهای مربوط به تجزیه این عملکردها اغلب در MCDA به عنوان یک ابزار مدل دهی ذهنیات تصمیم گیرندگان و یا گروهی از تصمیم گیرندگان می باشد.

7

این رویکرد از روش های رگرسیون استفاده می کند معرفی این روش در MCDA بر مبنای توسعه نظریه استدلال اجتماعی می باشد. رگراسیون چند منظوره می تواند به طور کلی به ظهور، تعیین و یا مد نظر قرار دادن خط و مش تصمیم گیران بپردازد. این مورد، به طور خاصی می باشد، اگر در ارتباط با مجموعه ای از تصمیمات گذشته بتواند متضمن عملکردهای جهانی باشد. روش های مربوط به رگرسیون چندگانه کاملا نزدیک به MAUT می باشد. اختلاف آن ها شامل روش هایی می باشد که از طریق آن ها کاربرد نهایی (نیاز به دانلود ترجمه) و میزان P مشخص خواهد شد.

برای نمونه در ارتباط با توابع کاربردی افزوده :

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

2.2 فعالیت های مربوط به تصمیمات کمکی .

در ارتباط با فعالیت های مربوط به تصمیمات کمکی روی روش هایی از مداخله سیستماتیک تجزیه و تحلیل های چند ضابطه ای در فرایند تصمیم گیری انجام داده است. به طور مختصر، این روش بررسی شامل 4 سطح می باشد.

سطح 1 اهداف مربوط به تصمیم گیری ها و اصالت تصمیمات و مشارکت ها.
سطح 2 تجزیه و تحلیل نتایج و بهبود معیارها
سطح 3 شکل دهی عملکردهای جامع و و مد نظر قرار دادن عملکردها.

سطح 4 بررسی و توسعه توصیه ها.

این موضوع حائز اهمیت می باشد تا تاکید کنیم این چهار سطح به ترتیبی که بیان شد به دنبال یکدیگر نمی آیند. عملکردهای مربوط به کمک تصمیمات لزوما یک فرایند پیوسته ای را ایجاد نمی کند. بازخوردی در ارتباط با تعامل بین تصمیم گیرندگان و تحلیل گران امکان پذیر می باشد. چنین روش شناسی کلی با توسعه روش های چندضابطه ای مشارکت داشته که به طور مشخصی در ارتباط با موازد واقعی کاربرد دارد. در میان چنین روش هایی ما می توانیم به روش های ELECTRE که توسط برنارد روی و همکارانش ایجاد شد، روش PROMETHEE و GAIA روش های زنجیره ای تحلیلی AHP روش های برنامه نویسی هدفمن و جندمنظوره و همچنین روش تجزیه عملکردها، اشاره کنیم.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

تکنیک های تحقیقی عملکردی به عنوان اولین مواردی می باشند که در ارتباط با راه حل های مسائل مالی مورد استفاده قرار می گیرند. اکلاند به این موضوع اندیشید که چرا تامین هزینه مالی بسیار فراتر از تکنیک های بررسی های عملکردی به غیر از مواردی که در ارتباط با مدل های مربوط به انتخاب سهام می باشند، است.بنا به گفته همین محقق، مدل قیمت دهی سرمایه ثابت (CAPM) به عنوان یک مدل ایستا بر مینای اصولی می باشد که بهترین سهام، موردی می باشد که که باعث به حداکثر رساندن منافع در ارتباط با سطح ریسک ها در یک دوره زمانی مورد نظر باشد.طبق نظریه اشفورد و همکارانش تکنیک های مربوط به بررسی های عملکردی می تواند به مدیریت سرمایه در گردش و همچنین ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری بپردازد.در میان تکنیک هایی که در ارتباط با سرمایه های در گردش وجود دارد، می توانیم اظهار کنیم که :

8

کنترل موجودی برای مدیریت ذخایر.

برنامه ریزی دینامیک، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی تصادفی و تکنیک های همگون سازی تصویری و انفعالی برای مدیریت موجودی نقدی

فرایند مارکف و تجزیه و تحلیل مجزا برای مدیریت حساب های دریافتی.

برنامه ریزی دینامیک، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی تصادفی برای مدیریت وام های کوتاه مدت ( بدهی موجود).

در میان تکنیک هایی که برای ارزیابی برای ارزیابی پروژه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد، ما می توانیم روش های همگون سازی و آماری ریاضی را ذکر کنیم را ذکر کرده و فاکتورهای ریسکی را مد نظر قرار دهیم. روش همگون سازی و برنامه نویسی خطی در ارتباط با طرح های مالی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

تحت چنین شرایطی، رسیدن به راه حل برای مسائل مالی آسان می باشد. آن بر مینای این حقیقت می باشد که این مسائل به گونه ای متناسب و خوش ساخت با توجه به حقایقی که در آن نهفته است و بر مبنای معیارهای ارزیابی می باشد، اما در حقیقت مدل سازی مسائل مالی بر مبنای منطق متفاوت می باشد.در چنین مواردی راه حل های مربوط به آنم موارد زیر را مد نظر قرار می دهد.

معیارهای چندگانه
شرایط متضاد بین معیارها

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

معرفی تصمیم گیرندگان مالی در جریان ارزیابی.

MCDA قبلا مشارکت هایی را برای حل چندین مسئله مالی همانند سرمایه گذاری مخاطره آمیز، ریسک شکست اقتصادی، اعتبارسازی، درجه بندی، ریسک های کشوری، ریسک های سیاسی، ارزیابی عملکردها و ثبات سامان ها، انتخاب سرمایه گذار، برنامه ریزی های مالی و مدیریت سهام انجام داده است.

برای تایید ویژگی های چند ضابطه ای مسائل مالی تصمیمات مربوط به مسائل مالی در بخش های بعدی مورد بحث قرار می گیرد. که شامل : تصمیمات مربوط به مسائل مالی و مسئله مدیریت سهام می باشد.در این دو حوزه مهم مدیریت مالی تکنیک های بهینه سازی دارای کاربردهای بی شماری می باشد.با این وجود، بحث های بعدی که به اثبات چنین روش هایی می پردازد به ساده سازی شرایط دنیای واقعی پرداخته و به توصیف ویژگی های چندضابطه ای مسائل مربوط به تصمیمات مالی مهم می پردازد.البته کاربردها و نتایج مشابهی می تواند در ارتباط با رشته های دیگر مدیریت مالی انجام گیرد ( در واقع مقالات بین المللی بررسی موردی مهمی را برای مسائل مالی دیگر ایجاد می کند. که شامل زوپونیدیس، خوری و مارتل می باشد.گزینه های مربوط به این دو مسئله مورد نظر به این دلیل انجام می گیرد که آن ها در میان مهمترین نمونه های مربوط به مسائل مالی قرار داشته که ماهیت چندضابطه ای آن اغلب مد نظر محققان مالی و افراد حرفه ای دیگر از طریق کاربد ساده سازی و مدل های تصمیم گیری غیر واقعی قرار می گیرد.

3.1 تصمیمات سرمایه گذاری.

انتخاب پروژه سرمایه گذاری نیازمند تصمیم گیری مهمی برای شرکت های دولتی، خصوصی و شرکت های بزرگ و کوچک می باشد. در واقع در نظر گرفتن مدت زمان، میزان و ویژگی های برگشت ناپذیر، تصمیمات سرمایه گذاری به عنوان یک فرایند اصلی و استراتژیکی مد نظر می باشد. بنابراین جریانات مربوط به تصمیمات سرمایه گذاری شامل چهار مرحله اصلی می باشد. درک، فرمول بندی، ارزیابی و انتخاب می باشد که نظریات مالی تنها در مراحل ارزیابی و انتخاب مداخله دارد. با توجه به معیارهای مالی عملی، و معیارهای پیچیده تر بر مبنای تکنیک های تنزیلی یعنی ( ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، شاخص سوددهی و روش های پرداخت و غیره )، نظریات مالی یک رده بندی را از بهترین تا بدترین مد نظر قرار می دهد که پروژه های سرمایه گذاری بسیار متفاوتی و یا موارد مورد نظر یا رد شده در صورتی که تنها یک پروژه سرمایه گذاری وجود داشته باشد، مطرح می کند. همچنین ابزارهای مربوط به نظریات مالی بایست به گونه ای بهبود یابند که زمان، میزان تورم و ریسک ها مد نظر قرار گیرد ( که شامل روش های تحلیل، روش های همگون سازی، نظریه بازی، CAPM و غیره می باشد)

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

همچنان مسائلی در ارتباط با ارزیابی و انتخاب پروژیه های سرمایه گذاری وجود دارد. که در میان آن مهمترین آن به این صورت می باشد که که فرد می تواند به ذکر محدودیت های مربوط به مفهوم سرمایه گذاری در یک مجموعه زمانی از گردش های مالی، انتخاب میزان تخفیف، و تضاد بین معیارهای مالی بپردازد.بر طبق به نظریات مالی این میزان تخفیف نقش نرخ مورد پذیرش و یا رد شده در یک پروژه سرمایه گذاری را بازی می کند به صورتی که معیارهای مربوط به نرخ بازده داخلی مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین یک فرد در می یابد که تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت بستگی به متغیرهایی دارد که به عنوان نرخ تخفیف شناخته می شود. تا آن جایی که مربوط به اختلاف بین معیارها می باشد، می توان مشخص کرد که، معیارهایی که به بیان اهداف پروژه های سودده می پردازند باعث یک درجه بندی مختل می گردد.،(برای نمونه ارزش فعلی خالص و شاخص های مربوط به سوددهی و یا حتی ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی ) . در نتیجه رویکردهای مالی تصمیمات سرمایه گذاری به صورت محدود و غیرواقعی می باشد. این موارد حدود می باشد زیرا آن در مرحله ارزیابی و انتخاب باقی مانده و آن غیر واقعی می باشد، زیا آن تنها بر مبنای معیارهای مالی می باشد.

از طرف دیگر MCDA به صورت واقعی با فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری مشارکت داشته . در ابتدا آن در جریانات کلی مربوط به سرمایه گذاری دخالت داشته که شامل مرحله درک و شکل گیری مراحل ارزیابی و انتخاب می باشد.در ارتباط با مرحله درک و فرمول بندی، MCDA به تعیین فعالیت های موجود پرداخته و همچنین به تعریف مجموعه ای از فعالیت های بلقوه می پردازد.( یعنی متغیرهای موجود، هر یک از این متغیرها یک پروژه سرمایه گذاری را در رقابت با دیگران ایجاد می کنند ) این مجموعه از پروژه ها به صورت جهانی، یکپارچه، پویا و تکاملی می باشند.به این ترتیب این موضوع حائز اهمیت می باشد تا مرجعی را انتخاب کنیم تا در تطابق با مسائل مربوط به تصمیم گیری های سرمایه گذاری باشد.

انتخاب موارد مسئله ساز PX در انتخاب بهترین پروژه سرمایه گذاری و یا در تکامل روش های انتخاب شده برای پروژه های سرمایه گذاری کمک می کند.

طبقه بندی موارد مسئله ساز (نیاز به دانلود ترجمه) در طبقه بندی پروزه های سرمایه گذاری بر طبق به هنجارها یا در ایجاد روش های مورد نظر برای سرمایه گذاری پروژه ها، کمک می کند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

با توجه به مراحل مربوط به ارزیابی و انتخاب، MCDA چارچوب روش شناختی واقعگرایانه تری را نسبت به نظریات مالی با معرفی بررسی پروژه های سرمایه گذاری به صورت معیارهای کمی و کیفی ارائه می دهد.معیارهایی همچون فوریت یک پروژه، انسجام اهداف مربوط به پروژهبا توجه به خط و مش کلی یک شرکت، جنبه های محیطی و اجتماعی، می بایست در تصمیم گیری های سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرند. بنابراین، MCDA از طریق تعیین بهترین پروژه سرمایه گذاری بر طبق به انتخاب موارد، و تصمیمات رضایت بخش در ارتباط با تضاد بین معیارها ، و تعیین اهمیت نسبی معیارها در فرایند تصمیم گیری و آشکار کردن عملکر سرمایه گذاران و سیستم های ارزیابی مشارکت دارند.بیان این مورد نیز مهم می باشد که، بسیاری از محققان از روش MCDA برای ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ELECTRE و ORESTE، روش MAUT برنامه نویسی های ریاضی چند منظوره، روش AHP، روش PROMETHEE استفاده می کنند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018