مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی Online reporting: accounting in cybersocietyAbstract

Purpose – This essay sets out to introduce the special issue.
Design/methodology/approach – The essay introduces the focus of the special issue, the manifestation of the phenomenon of online reporting and the issues it engenders in relation to accounting, and briefly reviews the contribution of the articles in the issue.
Findings – Finds that the papers in this special issue extend the understanding of the interface between online reporting and accounting.
Originality/value – The essay locates the contributions of the issue within a problematic, whereby online reporting is understood critically, interpretively and contextually in terms of its actualities and potentialities.

Keywords: Online operations, Internet, Worldwide web, Accounting information, Research

چکیده فارسی

هدف- این مقاله با هدف معرفی موضوعی خاص آغاز می شود.

طراحی/ روش شناسی/ رویکرد- این مقاله به معرفی تمرکز روی موضوع خاصی را ، ظهور پدیدة گزارش آنلاین و موضوعاتی که آن پدیده در ارتباط با حسابداری بوجود می آورد و به صورت چکیده فارسی مشارکت مقالات در آن موضوع می پردازد.

یافته ها- یافته های مبتنی بر اینکه مقالات در خصوص این موضوع، به توسعه درک از نقطه تلاقی بین گزارش آنلاین و حسابداری را می پردازد.

اصالت/ ارزش- این مقاله مشارکت های مربوط به موضوع را در موقعیت نامعلومی قرار می دهد که به موجب آن گزارش آنلاین به صورتی انتقادی، تفسیری و زمینه ای به لحاظ واقعیت ها و پتانسیل ها، فهمیده می شود.

مشخصات

مشخصات

توسط: Sonja Gallhofer and Jim Haslam انتشارات: Emerald Insight سال انتشار: 2006 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 6 تعداد صفحات متن ترجمه: 6 تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: گزارش آنلاین: حسابداری در جامعه الکترونیکی حجم: 53.42 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 4000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Online reporting: accounting in cybersociety

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلبظهور وب به عنوان یک منبع اطلاعاتی و به عنوان یک وسیله ارتباطی، به صورت گسترده ای به عنوان یک پدیدة کلیدی در زمان ما، شناخته شده است. وب نمونة مشهودی از جهانی سازی و ظهور صرفه جویی های همراه با معرفت (آگاهی) است (هلال وتِیلُر 1999؛ لِیمر ولارین، 1999). هلال وتیلُر (1999)، تأکید می کنند که زمینة اقتصادی و اجتماعی جهانی چقدر در حال متفاوت شدن است- و تهدیدات و فرصتهایی که این تحول عرضه می کند- در نتیجة آنچه آنها در عین حالی که یکی شدن "جهان" در یک بازار جهانی به واسطة وجوه امری دانش، تحت تأثیر قرار می گیرد"، می بینند. (هلال وتیلر 1999، صفحه 63). از نظر این مؤلّفین این تغییرات یک انقلاب اطلاعاتی را که ایجاد کنندة سیستم های جدید اقتصاد سیاسی است، تشکیل می دهند. آنها استدلال می کنند، توانایی ما جهت "کنترل اطلاعات" که "بصورت غیردقیق در یک عامل یک میلیونی ضرب شده" در دهه های اخیر از قرن گذشته در جریان بوده است تا به واسطه ضرب در یک میلیون تای دیگر زودتر از زمان معمول، افزایش یابد. (هلال و تیلر 1999 صفحه 63). در ارتباط با نکته ذکر شده، آنها بر این عقیده اند که: "در چند کلمه، یک پایة تکنولوژیکی، خِبرده تر برای مسائل اقتصادی در حال ساخته شدن است که بر فشارهای قبلی ما فائق می آید" در عین حال این (پایه تکنولوژیکی)" نوعی از فعالیت های به یک اندازه مشکل را در ارتباط با ابعاد سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی ارائه می کند" (هلال وتیلر 1999، صفحه 64). تأثیر انقلابی سیستم آنلاین بر گزارش دهی مستلزم این معنا بوده است که اینترنت به عنوان یک وسیله ی ارتباطی در راستای انتشار اطلاعات حسابداری، به صورت چشمگیری مورد استفاده قرار گرفته بوده است. برای نمونه، بنگاه های تجاری، بصورت قابل توجهی از اینترنت بعنوان یک ابزار برای انتشار اطلاعات حسابداری استفاده می کرده اند، در حالی که یک "دنیای با سرعت در حال تغییر مربوط به گزارش دهی شغلی" را شکل می دهد، آنچه لیمر و سایرین (1999) آنرا نامگذاری می کنند سایر سازمانها، شامل NGO ها و گروه های مبارزاتی که ممکن است علیه ابعاد مختلف فعالیت صنفی، مبارزه کنند، هم در حال تجهیز کردن خود به فن آوری موجود هستند. این موضوع خاص AAAJ به دنبال بحث انتقادی در خصوص این پیشرفتهای مهم در مقابل حسابداری و نتایج اقتصادی و سیاسی- اجتماعی گسترده تر، است.

به نسبت این پویایی های زمینه ای، مفاهیم ضمنی حسابداری در اشکال متنوعش (اداری، غیراداری؛ مالی، غیرمالی؛ اجتماعی و محیطی؛ و غیره...)، برجسته هستند (ظاهر می شوند). از چند لحاظ، انتقادی، جایگزینی یا از لحاظ باور عمومی، در گزارش دهی و حسابداری آنلاین، یک منفعت در حال ظهور و پیشرفت، وجود داشته است. جنبه مربوط به پتانسیل های مثبت و منفی گزارش آنلاین نسبت به جنبه های قالب بندی شده به واسطة لنزهای اقتصادی، فنی، جامعه شناسی، فرهنگی و سیاسی، جنبه تمرکز منفعت ذاتی است، در این جنبه خاص در ادبیات کاملتر، شماری مداخلات نظریه پردازانه موجود بوده است. همچنین در اینجا کسب اطلاعاتی در جهت گزارش دهی آنلاین به صورت زمینه ای از این حیث که چگونه تشکیل یا ساخته شده و چه چیزی را تشکیل داده یا بوجود می آورد، ضروری است، و کاری که می تواند به شکلی نتیجه بخش با تأکیدات مختلف، شامل (تأکیدات) اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، به عهده گرفته شود (گال هوفر و سایرین؛ 2006). پیرو تحقیق اخیر انجام شده در کره جنوبی، اینترنت عملاً به عنوان تغییردهنده شخصیت دمکراسی شناخته شده است: این موضوعات مورد بررسی و کنکاش برجسته و مهم هستند. هوانگ یونگ- سوک و یانگ سونگ- چن 2003؛ چنگ وُو-یونگ 2005). این پیشرفتها موجب تغییرات در خاصیت وضع استاندارد حسابداری و سیاست سازی جهت انعکاس ظهور حسابداری در فضای مجازی می شوند (لیمر و سایرین 1999) اکسی ا اُو و جونز 2002). در حالی که در این مسیر بیشتر از یک شروع گام برداشته شده است. لکن هنوز هم کارهای زیادی هست که از لحاظ تحلیل انتقادی، تفسیری و زمینه ای در غالب ادبیات وسیعتری، لازم است تا انجام شود (پاولز 2005). برای مسائل نیاز ویژه ای وجود دارد تا به صورت جامع تری نسبت به حسابداری مورد مطالعه قرار گرفته شوند. در حالی که رشد قابل توجهی در تحقیقات متمرکز بر حسابداری/ ارتباط آنلاین وجود داشته است (لیمر و سایرین 1999؛ اکیسیائو و جونز2002؛ گال هافر و سایرین 2006) بسیاری از این تحقیقات راجع به خاصیت های به صورت قراردادی توصیف شده بوده اند و تحلیل بیشتر اجتماعی تفسیر و اقتصادی که به صورت نظریه ای اعلام شده است در این حوزه ضروری است.

موضوع خاص AAAJ که در خصوص گزارش آنلاین پدیدار شده است، از چهار آیتم گوناگون تشکیل شده است که جوانب تفسیری و انتقادی را در برابر رابطة بین وسیلة آنلاین و حسابداری/ گزارش دهی، به همراه می آورد. به علاوه، پیرم سیکا، به همراه همکارانش در انجمن حسابداری و امور تجارتی، از شکلی از گزارش آنلاین در فعالیت های کاریش استفادة وسیعی می کند، او در خصوص دو فقره از اقلام مذکور، تفسیری ارائه می کند (اقلام گال هافر و سایرین 2006 و پی بتی 2006)، هر دوی این موارد به واسطة رشد و ارتقاءِ اشکالی از توانمندسازی و آزادسازی حسابداری دروب، تحت تأثیر قرار گرفته اند. گال هافر و سایرین 2006 و پی سی 2006 به نوبت پاسخهایشان را اظهار می کنند.

بَرت و گندرُن (2006)، بررسی می کنند که چگونه ممیزین (حسابداری) تلاش کرده اند تا البته در برخی موارد تلاشی موفقیت آمیز، اعتمادشان را در قلمرو اینترنت برقرار کنند. معماری این تلاش ما را به آن سوی نظریه پردازی بسیار ساده برده و خاصیت سیاسی و آینه های درگیر را آشکار می کند. مؤلّفین ادعا می کنند برای نیروبخشی مجدد بازار برای نشان دادن مهارت ممیزی، که اظهار شده در حال افول است، مؤسسّات حرفه ای حسابرسی در آمریکای جنوبی، پروژة امنیت مسئولیت وب را راه اندازی کرده اند. این تحقیق با نظریه پردازی در خصوص ابهام ارتباطات اجتماعی داخلی که بر اساس آن اعتماد مربوط به ادعاهای حرفه ای نسبت داده شده اند، ادامه می یابد تا تأکید کند که چگونه تجارت گرایی، آشکار در تلاش های انجام شده جهت commodify trust و مفهوم ذاتی پروژه تأمین امنیت (بیمه) از طریق لنز تجاری توسط برگزیدة متخصص به شکل دهی این پیشرفت یا تشکیلات و ارتقاء سطح اجتماعی اعتماد به وب کمک کرده است. این تحقیق در نتیجه ورایِ معانی بازار آزاد به نظر می رسد و در حالی که این حوزه (ناحیه) از مداخله حسابرسی را احاطه کرده تا معقولیت این معانی را زیر سئوال ببرد. این تحقیق آشکار می کند که حرفه ها از مسیر خدماتیِ دارای منفعت عمومی شان به سمت تجارت گرایی پایه ای تر منحرف شده است. فرضیه این انحراف از آنجایی که اعتماد به بازرسان کم شده است یک فرآیند متناقض است. یک جنبه از نظریة اجتماعی در رابطه با اعتماد، تأکیدات نقش انتقادی را که متخصصین در حرفه ای کردن فرآیندها دارند، توسعه داده است. این توسعه از حیث تأکید متخصصین به شهرت گذشته مهارت گرایی است، اعتمادی که آنها برای سیستمهای تخصصی متعلق به خودشان در نظر می گیرند. در این تحقیق قابلیت اعتماد مشاور و بازرس مقابله و مقایسه شده و اشکال معین تری از قابلیت اعتماد بازرس در این جنبه ها مطرح شده اند.

باکِر (2006) عقیدة عینیت معرفت شناسانه در گزارش دهی مالی را بررسی می کند در حالی که ابهام (پیچیدگی) درگیر در کاربرد عبارات "واقعیت اقتصادی" و "عرضه بی طرف" را آشکار کرده روی مسائل مطرح شده توسط کمیسیون تبادل امنیتی ایالات متحده و ارتباط مربوط به هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده از لحاظ حسابداری در راستای فعالیت های اینترنتی، تمرکز می کند. این هیئت ها در نهایت برای نقض تعهد ظاهریشان به عقاید مربوط به واقعیت اقتصادی و عرضه ی طرف در نظر گرفته شده اند. باکر از بحث انجام شده توسط موک (2004) این استدلال را اقتباس می کند که قوانین حسابداری مالی شبیه قوانین مربوط به یک بازی است و نمایش های انجام شده در مطابقت با این قوانین می توانند هرچه را که در ارتباط با واقعیت اقتصادی باشد واقعی بنامند. این قوانین از میان یک مذاکره سیاسی به یک اجماع کاری می رسند و این مسئله بنا به اظهار عقیدة باکر، به طور خاصی در مورد حسابداری برای فعالیت های اینترنتی، آشکار است. هرچند، در این زمینه، وضع کنندگان استانداردها سعی کرده اند تا نقش داور ظاهری را تا اندازه ای مناسب کنند تا از ظاهر شدن بصورت سیاسی یا جدال برانگیز، بپرهیزند. وقتی اجماعی پدیدار می شود اگر چه این اجماع منافع قدرتمندان را بیشتر از ضعیفان، منعکس کند، حسابداری های تهیه شده به همان اندازه ای از لحاظ معرفت شناسی، واقعی توصیف یا ارائه شده اند که یک شیوة کاهش برخورد روی نتایج، توصیف شده است. گاهی اوقات یک اجماع، مخصوصاً مشکل به دست می آید ولی پس از آنکه به دست آمد نتایج معلوم تری ازفرآیندهای تا حد زیادی به صورت مستبد اداره شده توسط کسانی که قدرت بیشتری دارند، پدیدار می شود. بنابراین تمرکزی بر حسابداری اینترنتی طبیعت سیاسی و جدال انگیز حسابداری را بیشتر آشکار می کند.

گال هافرو سایرین (2006)، امکان گزارش دهی آنلاین را برای حسابداری متقابل به صورت نظری و تجربی بررسی می کنند، حسابداری متقابلی که به عنوان هر حسابداری به کار گرفته شده چه جهت مخالفت یا اعتراض علیه مقامات رسمی فعلی و نظم استعماری و رویه هایش یا جهت پشتیبانی از موقعیت های جایگزین آن شناخته شده است. مؤلفین متذکر می شوند که هم گزارش دهی آنلاین و هم گزارش متقابل با تصورات مربوط به حوزة عمومی و دمکراسی، متصل می شده اند. موانع و تهدیدات بر سر راه تحقق توانایی های مثبت حسابداری متقابل آنلاین، مورد بحث قرار گرفته اند. این مقاله زمینه های زیادی را در غالب مروری گذرا، در واقع و بالقوه، بر منافع و مضارّ (زیانهای) اینترنت و در راستای مرور آنچه در خاطره است، پوشش می دهد. این مقاله، کار خود را با بررس امکان حصول توانایی ها ادامه داده و به صورت عملی تجربه ها، عقاید و رویه ها را از طریق نتیجه گیری های تحلیلی فعالیت حسابداری متقابل در اینترنت، بررسی می کند، اینترنتی که احاطه کنندة یافته های گزارش شده از یک بررسی وب سایتی، تحقیق پرسشنامه ای و تحقیق موردی مربوط به Corporate watch، گروه وارد در حسابداری متقابل است. مؤلفین اینگونه نتیجه گیری می کنند که برخی از توانایی های مثبت در مواجهه بین گزارش دهی آنلاین و حسابداری متقابل تشحیص داده شده اند و اینکه گروه های حسابداری متقابل در رابطه با مسئله ی وب مثبت گرا هستند و در خصوص آیندة آن به نسبت نگرانی های خودشان خوش بین هستند، البته هنوز هم توانایی مثبت به طور کامل آنگونه که یک فرد می تواند امید داشته باشد، تشخیص داده نشده اند. رویة مناسب نشان داده شده در این تحقیق، شامل استراتژیهای متقابل نسبت به تهدیدات متوجه توانایی های مثبت گزارش دهی آنلاین می توانند از این قرار ترکیب شده باشند به شکل فراگیرتری مورد ملاحظه و به شکل وسیعتری ادامه داده شده. مؤلفین نیازمند بحث در خصوص تشکیل مستعمره تجاری و ضد دمکراتیک مربوط به وب هستند. موافق با مقالة اخیر توسط بیکارد (2006)، مؤلفین متذکر می شوند در حالی که امکانات آنلاین جهت کارآمدی بیشتر و تا اندازه ای تأثیرگذاری بیشتر ایجاد شده اند منابع محدود گروه های حسابداری متقابل، مسألة جدّیی را تشکیل می دهد.

با پذیرش استانداردهای مربوط به چنین حسابداری، این مقاله مورد ملاحظه قرار می دهد اندازه ای را که به آن اندازه، حسابداری مربوط به حقوق بازنشستگی با چنین استانداردهایی همخوانی دارد.

این کاری است که آنها (پیزی، گال هافر و سایرین) انجام می دهند در زمینه آنچه آن را به اصطلاح "بحران حقوق ها" می نامند، بحرانی که آنها آن را منعکس شده می بینند و گردآوری شده تا اندازه ای به واسطه حسابداری آنها قادر سازی یا آزادسازی توانایی مواجهة حسابداری و گزارش دهی آنلاین را با تمرکزی مشخص بر طرح های حقوق شناسی، بررسی می کنند.

مندرجات مربوط به وب سایت های یکصد شرکت بزرگ، فهرست شده در بورس سهام لندن، آزمایش شده اند. حسابدارهای جایگزین برای حقوق ها، شامل مواردی که توسط اتحادیه های تجاری تهیه شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. اقدامات شرکت های ظاهراً بدون نگرانی از بابت رفاه حقوق بگیران از پیش برده شده بودند بلکه حتی به شیوه ای قراردادی تر و با اهداف مالی تعصب مدارانه تر از انچه اتفاق افتاده عبارتست از انتقال ریسک پذیری از شرکت ها یا سهام داران به کارمندان و مؤلفین، بیشتر مانند گال هافر و سایرین (2006)، چنین نتیجه گیری می کنند که امکانات کامل اینترنت در این حوزه هنوز بسیج نشده است: ظرفیت واقعی وب سایت شرکتها به عنوان ایجاد امکان حسابداری، ناقص است (گال هافر و هلم 1997). به علاوه، افشاگریها توسط اتحادیه های تجاری و هیئت هایی که به طور مشخص با مسن تر ها سروکار دارند بسیار ناامیدکننده هستند. مؤلفین با ارائه چند توصیه یا شیوه های اصلاحی در این حوزه بحث را به پایان می رسانند. آنها افشاگری شرکتها را نسبتاً تعدیل خواهند کرد چنین استدلال می کنند که اتحادیه های تجاری و سازماندهای مرتبط با مسن تر ها می بایستی مورد حمایت و تشویق قرار بگیرند تا وب سایتهایی با قابلیت دسترسی آزاد را توسعه دهند.

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک¬گریزی در تصمیمات سرمایه¬گذاری ثابت
فايل پيوست

Abstract In this study we examine whether a decision aid is an effective means of reducing risk aversion within a capital investment decision context, and under what conditions. Participating in the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

عوامل تعیین کننده انتخاب نرم افزار حسابداری: مدل پیشنهادی
فايل پيوست

Abstract Selecting the appropriate accounting software has become an important issue for many organizations. Selecting the wrong accounting software would be a great disaster, it might lead to and future needs, ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

عنوان مقاله: حسابداری مدیریت استراتژیکی
فايل پيوست

Abstract Despite its thirty year history, strategic management accounting has yet to establish itself as a core element of managerial accounting. That it has the capacity to do so is immediately ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدل شش سیگما در سازمان‌های خدماتی انگلیس : نتایج به دست آمده از مطالعه یک خلبان
فايل پيوست

Abstract Six Sigma is now increasingly applied to a variety of processes ranging from manufacturing to service and variegated transactional processes. Six Sigma has been proved to be a rigorous pursuit ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018