مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

توسعه چارچوب برتر سازمانی Development of an organizational excellence framework

AbstractPurpose – The purpose of this paper is to describe the development of the Organizational Excellence Framework, which consolidates the principles and practices of leading management frameworks that are practiced in Australia, Europe, the USA and Canada. It is intended to fill a void that exists, to date, for having an implementation guideline for industries’ consultants and quality practitioners. Design/methodology/approach – The paper consolidates the principles and practices of the leading excellence frameworks and provides the results worked out with a team of management consultants and quality professionals that adds to the existing body of knowledge (BoK), giving state-of-the-art implementation guidelines, additional resources and references. Findings – Subjective and objective data gathering for the case study was carried out to gather responses from management consulting and quality practitioners on the potential value to practitioners and organizations. Originality/value – The research combines the content of leading frameworks and provides implementation guidelines for the management consulting group and quality practitioners. The value of the Organizational Excellence Framework is to deliver benefits similar to other award program schemes that are realized when practitioners use the framework and organizations implement it and apply for excellence awards, nationally or internationally.Keywords: Quality management, Quality awards, Business excellence, Quality management systems, Systems approach, Systems thinking, Quality tools and techniques, Quality management system implementation Paper type Research paperچکیده فارسیهدف: هدف این مقاله توصیف توسعه چارچوب برتر سازمانی می باشد ،که اصول وشیوه های چارچوب برجسته مدیریت را که دراسترالیا، اروپا، ایالات متحده آمریکا وکانادا انجام میشود را محکم می کند . تا به امروز ، برای داشتن یک دستورالعمل اجرایی برای مشاوران صنایع و مشاغل با کیفیت ، این امر به منظور پرکردن جای خالی ها در نظر گرفته شده است .طراحی / روششناسی / رویکرد – این مقاله اصول وشیوه های برتر چارچوب را محکم می کند و منجر به کار با تیم مدیریت مشاوران وحرفه های با کیفیت شده که آن به بدنه علم و دانش موجود افزوده میشود (BOK)،دستورالعمل های اجرایی را در زمینه هنر ارائه میدهد، منابع اضافی و مرجع هایی را فراهم می آورد.یافته ها – داده های ذهنی و عینی جمع آوری شده در زمینه موضوع مورد مطالعه، پاسخ های مشاوره مدیریت وحرفه های با کیفیت را در زمینه ارزش بالقوه شاغلان وسازمان ها،جمع آوری می کند .اصالت / ارزش – این تحقیق ترکیبی از محتوای چارچوب های برتر میباشد ودستورالعملهای اجرایی را برای مدیریت گروه مشاوره و شاغلان با کیفیت فراهم می آورد. ارزش چارچوب برتر سازمانی، ارائه مزایایی مشابه دیگر طرحهای ارائه شده می باشد که زمانی که شاغلان از چارچوب استفاده می کنند وسازمان آن را اجرا می کند و برای طرح های برتر ملی و بین المللی بکار می گیرد ، ارزش آن درک میشود .کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت،طرح های کیفیت،کسب وکار/ تجارت برتر، سیستم های مدیریت کیفیت، رویکرد سیستم، تفکرسیستم، ابزار و تکنیک های کیفیت،اجرای سیستم مدیریت کیفیت


مشخصات

مشخصات

توسط: Dawn Ringrose انتشارات: Emerald سال انتشار: 2013 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 12 تعداد صفحات متن ترجمه: 13 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۱ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: توسعه چارچوب برتر سازمانی حجم: 129.28 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 11000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Development of an organizational excellence framework

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

توسعه چارچوب برتر سازمانیچکیدههدف: هدف این مقاله توصیف توسعه چارچوب برتر سازمانی می باشد ،که اصول وشیوه های چارچوب برجسته مدیریت را که دراسترالیا، اروپا، ایالات متحده آمریکا وکانادا انجام میشود را محکم می کند . تا به امروز ، برای داشتن یک دستورالعمل اجرایی برای مشاوران صنایع و مشاغل با کیفیت ، این امر به منظور پرکردن جای خالی ها در نظر گرفته شده است .طراحی / روششناسی / رویکرد – این مقاله اصول وشیوه های برتر چارچوب را محکم می کند و منجر به کار با تیم مدیریت مشاوران وحرفه های با کیفیت شده که آن به بدنه علم و دانش موجود افزوده میشود (BOK)،دستورالعمل های اجرایی را در زمینه هنر ارائه میدهد، منابع اضافی و مرجع هایی را فراهم می آورد.یافته ها – داده های ذهنی و عینی جمع آوری شده در زمینه موضوع مورد مطالعه، پاسخ های مشاوره مدیریت وحرفه های با کیفیت را در زمینه ارزش بالقوه شاغلان وسازمان ها،جمع آوری می کند .اصالت / ارزش – این تحقیق ترکیبی از محتوای چارچوب های برتر میباشد ودستورالعملهای اجرایی را برای مدیریت گروه مشاوره و شاغلان با کیفیت فراهم می آورد. ارزش چارچوب برتر سازمانی، ارائه مزایایی مشابه دیگر طرحهای ارائه شده می باشد که زمانی که شاغلان از چارچوب استفاده می کنند وسازمان آن را اجرا می کند و برای طرح های برتر ملی و بین المللی بکار می گیرد ، ارزش آن درک میشود .کلمات کلیدی: مدیریت کیفیت،طرح های کیفیت،کسب وکار/ تجارت برتر، سیستم های مدیریت کیفیت، رویکرد سیستم، تفکرسیستم، ابزار و تکنیک های کیفیت،اجرای سیستم مدیریت کیفیتمقدمه :این مقاله چارچوب طرحهای برتر کیفیتی را که در سراسرجهان استفاده شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و نتایج به دست آمده توسط دریافت کنندگان جایزه را به منظور توسعه تثبیت وبهبود نسخه چارچوب سازمانی بررسی میکند. چارچوبهای طرحها و برنامه های مرتبط ارائه شده به قرار زیر بودند :اروپا – مدل برترEFQM برای جایزه کیفیت اروپا ،www.efqm.org. ایالات متحده آمریکا - معیار برای عملکرد برتر، برنامه کیفیت ملی بالدریج،www.quality.nist.govجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.. کانادا – معیارهای کیفیت و محیط کاری سالم درکانادا، جوایز برتر کانادا، www.excellencecanada.caاین سازمان کارش را در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 آغازکرد . از آن زمان، حوزه های قضایی مختلف چارچوب شان را ارتقاء دادند ، به سازمان در اجرا کمک کردند و جوایز برنامه ها را افزایش دادند و این پیروزی و موفقیت را جشن گرفتند . آنها همچنین تحقیقاتی را انجام دادند که نشان داد ، سازمانها چارچوب را برای ارتقاء همتایان صنعت خود در زمینه اقدامات عملکردکلیدی انجام داده اند .2. جنبه های منحصر به فرد از چارچوب های برجستهتحقیقات جهانی اصول وشیوه های سازمان هایی با عملکرد بالا را نشان دادند. براین اساس، چارچوب های مختلف دارای شباهتها و عناصر مشترک زیادی می باشند . باگذشت زمان، هر یک ازچارچوب ها تکامل یافته و در برگیرنده جنبه های منحصر به فرد شدند . بررسی چارچوب نشان میدهد که جنبه های منحصر به فرد به شرح زیر می باشند :اروپا:

. تعهد به مسئولیت اجتماعی؛

. حمایت ازتنوع.

. مدیریت ریسک.

. تصویر تجزیه و تحلیل، نام تجاری، و تاثیر محصولات وخدمات درطول دوره زندگیشان .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.. مدیریت امور مالی، داراییهای دیگر، فنآوری، اطلاعات، و دانش.. استفاده از سیستم های استاندارد در فرایند مدیریت جهت درست کردن کیفیت، محیط زیست، بهداشت و ایمنی؛. بازاریابی محصولات وخدمات، و

.اندازه گیری عملکرد با توجه به مشتریان،کارمندان،جامعه، نتایج مالی و غیرمالی.

ایالات متحده آمریکا :

. دستیابی به نظارت خوب؛

. طرح ریزی عملکردها ؛

. مدیریت دانش؛

. آماده شدن برای شرایط اضطراری و

. خلاصه کردن نتایج عملکرد مالی و بازار توسط مشتری و بخش بازار.

استرالیا:جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.. تعیین موقعیت استراتژیک.

. برنامه ریزی احتمالی.

. انجام تجزیه و تحلیل شکاف قابلیت.

. مدیریت دانش؛

. ایجاد فرهنگ قوی؛

. درک اهداف سهامداران.

. مدیریت ریسک و

. دستیابی به پایداری.

کانادا :

. دستیابی به نظارت مناسب،و جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید. 3- یافته های تحقیقدر طول دو دهه گذشته، تحقیقات بر روی ارتباط بین استفاده از چارچوب و عملکرد سازمانی برای تقویت دوچیز بکار برده شده است : دریافت کنندگان این اعطا ، با اجرای این چارچوب، همتایان صنعت خود را که از این چارچوب استفاده نمیکردند را نیز ارتقا دادند ، و بازگشت خوبی در سرمایه گذاری برای اجرای چارچوب در سازمان وجود دارد . بسیاری از مطالعات نکات کلیدی زیر را نشان میدهد :در اروپا، یک مطالعه (بولتر و همکاران، 2005) نشان داد، زمانی که اصول مدل برتر EFQM به طور موثری اجرا شود، عملکرد را در هر دو دوره کوتاه مدت وبلندمدت بهبود می بخشد. محققان برندگان جایزه را درمقایسه با شرکتهای مشابه وبخش صنعت را در طول ی کدوره 11 ساله مورد بررسی قرار دادند و دریافتندکه برندگان با تجربه جوایز ، ارزش سهام، رشد متوسط​ ​در خرید و فروش،کاهش هزینه ها، وافزایش درآمد عامل را بیشتر میکند . اقدامات حسابداری نیز محاسبه شد و نتایج مشابهی را نشان داد (به عنوان مثال تغییر در هزینه های سرمایه بیش ازفروش / داراییها، تغییر درکل دارایی، تغییر درتعداد کارکنان).مطالعهUS (لینکواسکات، 2011) مزایای درک شده توسط برندگان جایزه بالدریج را از سال 2007 تا2010 را با هزینه های عملیاتی برنامه ، با هم مقایسه نمودند و نسبت سود به هزینه 820:1 گزارش شد.مطالعه دیگری در ایالات متحده آمریکا (بوزآلن همیلتون، 2003) نگرشها و برداشتهای مدیران ارشد در رابطه با جایزه بالدریج ومعیارها و ارائه های بسیارگسترده، تشخیص مثبت در میان رهبران در هر یک از بخش واجد شرایط دریافت جایزه را ارزیابی کرد: تولید، خدمات، آموزش، مراقبت بهداشتی، تجارت کوچک.علاوه بر این، بیش از 70 درصد از رهبران مورد مطالعه در 1000 شرکت فورچون گفتند: آنها به احتمال زیاد ازمعیارها استفاده میکنند.در استرالیا ، مطالعات موردی (پاتیسون،2011) با هشت شورای دولت محلی انجام شد که با چالشهای مشابهی مواجه بودند : برنامه های اصلاحات دولت، انتظارات درحال رشد جامعه در زمینه استانداردهای خدمات، افزایش سطح نظارت عمومی، پیشرفتهای تکنولوژی، کمبود مهارتها، سرعت بسته شدن و محدودیتهای مالی،محیط قانونی پیچیده، ویک حکم کلی برای دستیابی به بیشتر یا کمتر. هر یک از شوراها از چارچوب برتر تجارت استرالیایی برای ارزیابی و بهبود سازمان خود استفاده نمودند و درحال حاضر چارچوب درک شده را میتوان برای ارزیابی و بهبود هر جنبه از سازمان خود استفاده نمود ازجمله: رهبری،استراتژی وب رنامه ریزی، مردم، اطلاعات و دانش، ایمنی، ارائه خدمات،کیفیت محصولات ، و نتایج خط پایین.کانادا نتایج عملکرد دریافت کنندگان جایزه را از بخشهای دولتی، خصوصی و غیرانتفاعی دنبال کرد و بهبود در زمینه های : گردش مالی کارکنان، صرفه جویی در هزینه، رضایت مشتری وکارکنان، زمان چرخه، صرفه جویی در قیمت به مشتری، صدمات، غرورکارکنان، واعتماد به رهبری را خاطر نشان کرد . (استور،2010).اخیرا، مرکز تحقیقات برتر سازمانی (مان، 2011) یافته های تحقیق را درمورد تاثیر و ارزش تجارت برتر در آسیا (هند،ژاپن،سنگاپور،تایوان،تایلند) گزارش دادند. شرکت های شرکت کننده درتحقیق گزارش دادندکه تجارت برتر تأثیر عمده ای بر رقابت وعملکردشان دارد و اینکه این چارچوب ها به رقابتهای طولانی مدت و پایداری مربوط میباشد . وقتی که در مورد اهمیت جایزه سوال شد، پاسخ دهندگان نشان دادندکه اگر چه جوایز برای شناخت محرک اولیه جهت تبدیل شدن به " سطح جهانی." مهم بودند، اما با توجه به فرصتهای موجود برای پیشرفت ، این شرکتها توصیه نمودندکه باید زمان و تلاشهایی برای ساختن چارچوبهای ساده تر نیز صورت گیرد تا آنها درک شوند، ارزش ارتباط چارچوبها واضح و مشخص باشد ،و توضیح دهدکه چگونه نوآوری با تجارت برتر مرتبط میباشد . آنها همچنین نشان دادند که تمایل دارند که با محک زدن و یادگیری بهترین شیوه ها کمک بیشتری را ارائه دهند .مرکزتحقیقات برتر سازمانی (مان، 2011) نیز گزارش دادکه 86 کشور دارای کیفیت ملی یا جایزه برتر سازمانی می باشند. از این تعداد، 40 شرکت به دنبال چارچوب اروپا، 17 شرکت به دنبال چارچوب ایالات متحده، 18 شرکت مدلهای منحصر به فرد خود را داشت ، 12 شرکت دارای مدلی براساس ترکیب سایر مدلها بودند ، ده شرکت هم ناشناخته میباشند ، و نه شرکت بیش از یک مدل دارند که آنها را ارتقا داده اند .4- روش تحقیقجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تیم برای توسعه الگویی جهت جمع آوری اطلاعات کار میکرد که در هر اصل و شیوه ای در چارچوب به شرح زیرگسترده خواهد شد :بیانیه–از اصل یا عمل؛

. تعریف – معنای بیانیه در محدوده چهار چارچوب برجسته میباشد.

. دستورالعملهای پیاده سازی و اجرا – شرح چگونگی اجرای عمل و روش گام به گام.. مثال–جایی که ارائه تعریف بهتری از عمل و یا راهنمایی با توجه به اجرا ضروری می باشد .. نوع سازمان– نشان دهنده اینست که آیا این عمل در یک سازمان بزرگ (1000 +کارکنان)، سازمان متوسط​​(101-999)، سازمان کوچک (26-100)،و / ​​یا خیلی کوچک (1-25) قابل اجرا میباشد.. شیوه های مربوطه – لیستی از شیوه های دیگر در چارچوب که به اصول و روشها مربوط میباشد.یادداشتهای اضافی – یادداشتهای مفید در مورد نرم افزار به بخش دولتی، خصوصی، و یا غیرانتفاعی، خطراتی که ممکن است در اجرای آن تاثیر گذارد وچگونگی کاهش چنین مواردی ،و منابع دیگر اطلاعات در عمل که ممکن است در داخل یا خارج از محدوده چارچوب باشد .. منابع و مراجع – منابع اضافی از اطلاعات درمورد روشها ازجمله مقاله ها،کتابها، فیلمها، وبسای تها، و استاندارد وجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.5- اجزاء چارچوب برتر سازمانی نمودار چارچوب نشان داده شده درشکل 1، ازسه حلقه تشکیل شده است:1-   در داخل–اصولی که فرهنگ و ارزشهای سازمان را مشخص کرده است و روشهایی را که با همدیگر و با سهامداران خود کار می کنند را به تصویرکشیده است .2-   (2) وسط – بهترین روشها در نه حوزه مهم مدیریتی و3-   (3) درخارج – بهترین شیوه ای که برای بهبود مستمر عملکرد استفاده میشود، واقداماتی که بر این ظارت و شناسایی فرصتهای بهبود و ارتقاء برای هر منطقه مدیریتی وسازمان به عنوان یک کل استفاده میشود.جزئیات بیشتر در مورد هر یک از این اجزاء ارائه شده است.

5.1 - اصولنه اصل عبارتند از:1-   مشارکت رهبری – حصول اطمینان از اینکه مدیریت ارشد در ایجاد و برقراری ارتباط متعهد و فعال میباشدجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.3-   تمرکز بر روی مشتری – حصول اطمینان از هدف اصلی هر شخصی که در این سازمان نیازهای مشتری را درک کرده و به آن پاسخ میدهد ؛4-   مشارکت مردم – پرورش وتقویت همکاری وکارگروهی و ارائه فرصت به کارمندان برای ارتقاء پتانسیل کاملشان5-   پیشگیری بر اساس فرایند مدیریت، - ایجاد سازگاری و هماهنگی در فرآیندکاری و ارتقاء طرز فکر .6-    توسعه همکاری – توسعه وحفظ روابط ارزش افزوده با تامین کنندگان وشرکا.7-   بهبود مستمر – بهره برداری از دانش جمعی، مهارتها و خلاقیت سهامداران در دنبال کردن خستگی ناپذیر پیشرفتها8-   داده بر اساس تصمیم گیری – پایگاه تصمیمگیری دریافته های اندازه گیری عملکرد و

9-   تعهد اجتماعی – تلاش برای درک ونشان دادن تعهد همکاری به جامعه.

5.2 – روشهاخلاصه ای از بهترین شیوه های مدیریتی درمنطقه مهم مدیریتی به شرح زیر است:1-   نظارت – شناسایی مسئولیت نظارت بر سهامداران،اجرای یک سیستم نظارتی موثر، و عملکردن به عنوان مدلی از یک روش خوب برای سهامداران داخلی وخارجی.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.3-   برنامه ریزی – ایجاد یک طرح تجارتی که همراستا با مسیراستراتژیک باشد ،ارتباط طرح با سهامداران ، تخصیص منابع برای اطمینان از اجرای موثر، نظارت و بررسی این طرح به طور منظم، و ایجاد تغییرات درصورت لزوم؛4-   مشتریان – درک مشتری، تطبیق کارکنان با اهمیت مشتری،آسان ساختن تجارت برای مشتری وفراهم آوردن بازخورد، و تأکید مجدد بر حضور سازمان و رویکرد آن در بازار؛5-   کارکنان – انجام برنامه ریزی منابع انسانی که از برنامه های سازمانی،استخدام،انتخاب،آموزش و توسعه کارکنان، تشویق کارکنان برای به اشتراک گذاشتن پیشنهادات وایده هایشان با هدف بهبود و پیشرفت،پاداش و شناخت عملکرد قوی افراد و تیمها، واطمینان از وجود محیط کاری سالم.6-    فرآیندهای کار - طراحی، مستندسازی، و مدیریت فرآیندهای کاری، تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندهای کار،انجام اصلاحات در زمانیکه مشکلارخ می دهد، جلوگیری از باز رخداد مشکلات با ایجاد تغییرات در فرایندهای کار، و استفاده از تعیین معیار و محک زنی برای ارزیابی عملکرد؛7-   عرضه کننده کالاوشریک – استفاده از معیارهایی برای انتخاب تامین کنندگان کالا و شرکا، توسعه روابط برد-برد، به اشتراک گذاری اطلاعات در مورد طرحهای استراتژیک و تجارت، و همکاری با یکدیگر به منظور توسعه محصولات، خدمات و استانداردها؛8-   مدیریت منابع – تعریف منابع مورد نیاز، توسعه یک استراتژی برای مدیریت عاقلانه منابع، مدیریت تاثیر سوء عملیات بر روی محیط زیست و جامعه، وآماده شدن برای وقفه در منابع و9-   بهبود مستمر و اندازه گیری عملکرد–استفاده از چرخه برنامه ریزی– اجرا – مطالعه و بررسی به منظور بهبود عملکرد و استفاده از اندازه گیری های قبلی برای نظارت برعملکرد. اندازه گیری ها به طورکلی شامل هر منطقه مدیریتی وسازمانی می باشد .مناطق مدیریتی عبارتند از:. نظارت– درک سهامداران از نظارت، برداشت جامعه از نظارت سازمانی.. رهبری - مدیریت بسیار موثر و مشارکت ،درک برنامه ریزی استراتژیک، رهبری مشترک، ایده های مشترک مدیریت ارشد و شیوه های باکیفیت..برنامه ریزی – درک طرح تجارت،اجرای موثر طرحهای بهبود و پیشرفت ،ارزیابی یافته های کیفیت.. مشتری – تصویر درک شده از سازمان در بازار،آگاهی مشتری از سازمان، ارزش درک شده از محصولات و خدمات،جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.. کارکنان – انگیزه کارکنان، درجه مشارکت کارکنان، رضایت، روحیه، اثربخشی آموزش، پیشنهادات و ایده های ارائه شده و استفاده شده ، نارضایتی (گردشمالی، نارضایتی، غیبت)؛. اندازه گیری روند کار – زمان چرخه، تغییرات در روند طراحی، قابلیت فرایند، سطح کیفیت خدمات / محصول، عملکرد محصولات وخدمات (به عنوان مثال بازپرداخت ،ادعای گارانتی، تعمیرات،تعویض)؛. تامین کننده وشرکا – تعداد تامین کنندگان واجد شرایط / شرکا، کیفیت و ارزش خرید، میزان مشارکت عرضه کننده کالا / شریک در توسعه محصولات یا خدمات جدید، میزان مشارکت عرضه کننده کالا یا شریک دراستاندارد های اجتماعی و زیست محیطی.. مدیریت منابع - سودآوری، تبعیت از بودجه، مدیریت هزینه،کاهش هزینه یا کنترل هزینه، بازگشت سرمایه گذاری، بازگشت داراییها، ارزش دارایی، اثرات محصولات وخدمات در سراسر چرخه زندگی، نرخ نوآوری، ارزش دارایی های معنوی، دسترسی به دانش و اطلاعات، بهینه سازی حمل و نقل.حوزه های سازمانی عبارتند از:

. ارتباط سازمانی به بازار؛

. توانایی سازمانی برای تغییر مدیریت؛

. برآوردن اهداف سهامداران.

. برداشت جامعه از سازمان به عنوان یک مدل یا کارفرما انتخابی برتر.

. کیفیت محصولات و یا خدمات؛

. دستاوردهای عملکرد و نتایج برنامه.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.. وفاداری مشتری.

. اعتماد به نفس مشتری،

. رضایت کارکنان.

. روحیه کارکنان و

. عملکردمالی. جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019