مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئی Distributed Key Management in Dynamic Outsourced Databases: a Trie-Based Approach

چکیده فارسیتصمیم برای پایگاه های داده با منبع بیرونی در بسیاری از سازمان ها به دلیل هزینه های رو به افزایش مدیریت داخلی و حجم بالایی از اطلاعات، به صورت راهبردی می باشد. ماهیت حساس این اطلاعات، نیاز به مکانیسم های قوی تر را برای حفاظت از آن در برابر افشای غیرمجاز، افزایش می داده است. رمزدار کردن متمرکز برای کنترل دسترسی در سطح مالک داده ها، به عنوان یکی از روش های مدیریت این مسئله می باشد. به هر حال هزینه بالای آن، این کار را غیرعملی و سخت می سازد. رویکرد رمزنویسی توزیع شده به عنوان یکی از گزینه های نویدبخش می باشد که کلیدها به کاربران بر مبنای امتیازات مشخص شده آن ها توزیع می شود. اما در این مورد، مدیریت کلید در مواجهه با بروزرسانی مستمر پایگاه داده، دردسر ساز بوده و به عنوان موضوع قابل بحثی می باشد.در این مقاله، روش جدیدی را بر مبنای درخت دودوئی مطرح می کنیم. با استفاده از خصوصیات نهفته این ساختارهای داده، پیچیدگی های مرتبط به مدیریت کلید، و همچنین هزینه های آن، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. تغییر در ساختار درخت دودوئی در موارد بروزرسانی مکرر محدود می باشد. تحلیل های آزمایشی مقدماتی به اثبات اعتبار و کارایی روش ما می پردازد.


نمای مطلب

مدیریت کلید توزیع در پایگاه های داده با منبع بیرونی فعال: رویکردی بر مبنای درخت دودوئیچکیدهتصمیم برای پایگاه های داده با منبع بیرونی در بسیاری از سازمان ها به دلیل هزینه های رو به افزایش مدیریت داخلی و حجم بالایی از اطلاعات، به صورت راهبردی می باشد. ماهیت حساس این اطلاعات، نیاز به مکانیسم های قوی تر را برای حفاظت از آن در برابر افشای غیرمجاز، افزایش می داده است. رمزدار کردن متمرکز برای کنترل دسترسی در سطح مالک داده ها، به عنوان یکی از روش های مدیریت این مسئله می باشد. به هر حال هزینه بالای آن، این کار را غیرعملی و سخت می سازد. رویکرد رمزنویسی توزیع شده به عنوان یکی از گزینه های نویدبخش می باشد که کلیدها به کاربران بر مبنای امتیازات مشخص شده آن ها توزیع می شود. اما در این مورد، مدیریت کلید در مواجهه با بروزرسانی مستمر پایگاه داده، دردسر ساز بوده و به عنوان موضوع قابل بحثی می باشد.در این مقاله، روش جدیدی را بر مبنای درخت دودوئی مطرح می کنیم. با استفاده از خصوصیات نهفته این ساختارهای داده، پیچیدگی های مرتبط به مدیریت کلید، و همچنین هزینه های آن، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. تغییر در ساختار درخت دودوئی در موارد بروزرسانی مکرر محدود می باشد. تحلیل های آزمایشی مقدماتی به اثبات اعتبار و کارایی روش ما می پردازد.1. مقدمهپایگاه داده با منبع بیرونی به دلیل افزایش قابل توجه در اندازه پایگاه داده و هزینه های مرتبط به مدیریت آن ها بسیار رایج می باشند. این پایگاه های داده توسط شخص ثالث میزبانی می گردد، که خدماتی را برای کلاینت ها (مشتری) برای دسترسی بدون اختلال به آن ها فراهم می کنند. صاحبان داده می توانند اکنون تمرکزشان را بر روی قابلیت کسب و کار استراتژیک خود، با توجه به اینکه پایگاه داده با منبع بیرونی آن ها توسط بهترین کارشناسان با جدیدترین نوآوری و هزینه های پایین اداره می گردد، قرار دهند. امید می رود که این روش منجر به افزایش بازدهی و همچنین صرفه جویی در هزینه گردد.از این رو پایگاه های داده با منبع بیرونی با چالش های جدیدی روبرو می باشند. مهمترین آن موضوع محرمانه بودن داده ها با حضور داده های حساس می باشد. بسیاری از شرکت ها داده های خود را به عنوان دارایی بسیار ارزشمند تلقی می کنند. بنابراین حفاظت از این داده ها در برابر دسترسی تغییرمجاز به انضمام ایجاد کنندگان آن مهم می باشد. مخفی سازی پایگاه داده به عنوان راه حلی برای جلوگیری از افشای اطلاعات حساس به ویژه در شرایطی که سرور پایگاه داده در خطر می باشد، است. این داده ها در بخش سرور حفاظت شده و این امکان را برای افراد مجاز ایجاد می کنند تا دسترسی به پیام های معمول از پایگاه داده داشته باشند. به هر حال این راه حل کافی نمی باشد زیرا امکان دسترسی به پایگاه داده را از طریق جستجوهای بلبداهه امکان پذیر نمی سازد. تکنیک های انعطاف پذیرتری نیز بر مبنای ذخیره سازی اطلاعات اضافی فهرست سازی شده با توجه به پایگاه داده مخفی شده، مطرح شده است. این شاخص ها توسط DBMS برای فعال کردن جستجوها در ارتباط با داده های رمزگذاری شده بدون آشکار کردن جستجو یا نتایج داده بکار گرفته می شوند. شکل 1 این مکانیسم را توضیح می دهد. در ابتدا کاربر موارد جستجو شده را به مالک که به حفاظت از اطلاعات جانبی مورد نیاز برای تفسیر آن به منظور معرفی مناسب آن به سرور 1 می پردازد، ارسال می کند. سپس جستجوهای انتقال یافته بر روی پایگاه داده مخفی در محل سرور 2 به اجرا در می آید. زمانی که این موارد به اجرا گذاشته شد، نتایج به صورت رمزی به مالک آن که به رمزگشایی آن ها می پردازد، ارسال شده و متغیرهای چندتایی را که بر مبنای حقوق تعیین شدن کاربرمد نظر قرار نگرفته اند، جا به جا می کند. در نهایت، نتایج به کاربر به صورت متنی ارسال می گردد.شکل1: طرح ارائه دهنده خدماتدر چنین سناریویی، نتیجه جستجو شامل موارد اشتباه می باشد که می بایست در مراحل پردازش بعدی بعد از رمزگشایی داده های چندتایی که توسط جستجو برگشت داده می شوند حذف شود. این پالایش می تواند مشخصا برای جستجوهای پیچیده شامل اشتراک، جستجوهای فرعی، تراکم و غیره کاملا پیچیده تر باشد. مشخصا تکنیک های بر مبنای این معماری به صورت غیرعملی بوده به گونه ای که حضور مالک داده برای به اجرا در آوردن کنترل دسترسی مورد نیاز می باشد.رویکردهای پردازش جستجوی دیگر کنترل دسترسی را به کاربر انتقال می دهد. یک مثال مکانیسم موثر مطرح شده توسط دامینای و همکارانش می باشد، که به ترکیب رمزنویسی با موارد مجاز پرداخته، و به این ترتیب باعث تقویت کنترل دسترسی از طریق رمزگذاری انتخابی می پردازد. سیاست های مربوط به کنترل دسترسی با استفاده از ماتریس دسترسی جایی که ردیف نشان دهنده کاربر و ستون نشان دهنده داده های چندتایی می باشد، مدلسازی می گردد. این روش شامل دسته بندی کاربران با توجه به توانایی دسترسی یکسان و رمزگذاری داده های چندتایی که توسط گروه با موارد کلیدی مرتبط به آن قابل دسترسی می باشد، است. روش مشتق گیری کلیدی زنجیره ای بر مبنای زنجیره درختی کاربر (UTH) برای کاهش تعداد کلیدهای نگهداشته شده توسط کاربر مورد استفاده قرار می گیرد. اما پیچیدگی الگوریتم برای ایجاد UTH بصورت نمایی بوده و ساختار حاصل شده به طور انعطاف پذیر به مدیریت تغییرات مستمر برای سیاست کنترل دسترسی می پردازد. در بسیاری از موارد، کل ساختار نیاز به بازسازی داشته به گونه ای که خصوصیاتش را از دست داده و نیاز به بازسازی برای حفظ بازدهی مشتق شده دارد.در این مقاله، طرح مدیریت کلیدی جدید بر مبنای ساختار درخت دودوئی مطرح می گردد. همانطور که در بخش 5 نشان داده می شود، سیاست کنترل دسترسی از طریق ماتریس دسترسی مدلسازی می گردد جایی که ردیف نشان دهنده گروه کاربری و ستون نشان دهنده دسترسی به داده های چندتایی می باشد. الگوریتمی برای ایجاد حلقه های کلیدی برای هر دسته از کاربران بر مبنای ساختار درخت دودوئی از ماتریس دسترسی توصیف می گردد. این ساختار توسط پیچیدگی پایین آن و انعطاف پذیری بالا در مواجهه با تغییرات کنترل دسترسی مداوم مشخص می گردد. تجزیه و تحلیل های آزمایشی مقدماتی اعتبار و بازدهی روش ما را نشان می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.2. آثار مربوطهرویکردهای اولیه برای منبع یابی بیرونی پایگاه داده، باعث اجرا شدن کنترل دسترسی از طرف مالک در مدیریت متمرکز می گردد. در نتیجه تنگناهایی نیز ممکن است بوجود بیاید، که منجر به کاهش مزایای پیش بینی شده از منبع یابی بیرونی می گردد. روش های اخیر کنترل دسترسی را از مالک به سمت کاربر می برد. چنین راه حل هایی نیازمند پیش پردازش انلاین بوده به گونه ای که مجموعه داده توسط هر کاربر قابل دسترسی بوده یا به طور دقیق تر، پروفایل کاربری مشخص می گردد. موارد کلیدی مناسب برای رمزگشایی هر مجموعه داده قبل از منبع یابی بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت، مجموعه کلیدهای ویرایشی برای هر کاربر ایجاد می گردد که در ارتباط با مجموعه داده ها بر طبق به امتیازات ان ها می باشد.اجرای کنترل دسترسی در سطح کاربری با دو مشکل اصلی مواجه می باشد: تعیین مجموعه کلیدی و ایجاد کارامد آن ها. هر کاربر به چند مجموعه داده دسترسی دارد، که با داده های کاربران دیگر در تلاقی می باشد، و بنابراین نیازمند تقسیم شدن در مجموعه غیر متقاطع می باشد، که پیچیدگی زیادی را به این روش اضافه می کند. علاوه بر این الگوریتم ایجاد کلیدمی بایست تا جایی که امکان دارد به صورت عملی ساده بوده و نسبت به تغییرات دائمی در ارتباط با حق دسترسی کاربر انعطاف پذیر می باشد. تمام آثار مربوطه به مدلسازی مسئله با استفاده از ماتریس دسترسی می پردازد به صورتی که ردیف نشان دهنده کاربر یا دسته ای از کاربران، و ستون ها نشان دهنده مجموعه داده قابل دسترس توسط کاربران یا گروهی از کاربران، بوده و ماتریس ورودی اجازه دسترسی کاربر یا گروهی از کاربران را به مجموعه داده امکان پذیر می کند. در بخش 5، مفهوم پیکره بندی دسترسی برای مجموعه داده d تعریف می گردد که مجموعه ای از کاربران یا گروهی از کاربران دارای دسترسی به d می باشند. درخت مشتق گیری اصلی (UTH) از ماتریس دسترسی ایجاد شده، که پیش از این به نام A بوده است، تا به پشتیبانی از اجرای سیاست کنترل دسترسی بپردازد. با راه اندازی راس ریشه تهی، این الگوریتم رئوسی را به مبنای ساختار درختی اضافه کرده که هر کدام از ان ها نشان دهنده پیکره بندی دسترسی مجموعه داده می باشد. این رئوس ترتیب نسبی را مد نظر قرار می دهد که هر راس v توسط حاشیه راس اصلی p مد نظر قرار گرفته که پیکره بندی دسترسیشاملمی باشد. برای هر راس یک کلید رمزی تعیین می گردد که کلید مرتبط به راس v در صورتی که پیکره بندی مربوط به دسترسی v و u متعلق به پیکره بندی دسترسی اصلی v نباشد، به کاربر u داده می شود. کلیدهای دیگر که کاربر u دارای حقی در ارتباط با ان می باشد، توسط مکانیسم مشتق شده با استفاده از تابع یکطرفه از کلید های مشخص شده حاصل می گردد. برای اینکه مکانیسم مشتق گیری دارای بازدهی بیشتر باشد، الگوریتم ساختاری UTH رئوس دیگری را اضافه می کند که منطبق با پیکره بندی دسترسی نبوده اما در انطباق با مجموعه ای از کاربران یا ترکیبی از گروه های کاربری به نام رئوس غیر مادی می باشند. ساختار UTH به صورت نمایی می باشد،که در آن U به عنوان مجموعه ای از کاربران یا گروه های کاربری مشخص بر مبنای سیاست کنترل دسترسی می باشد. انعطاف پذیری ساختار برای انطباق با تغییرات مستمر در سیاست کنترل دسترسی، به ویژه برای ورود و حذف کاربران به شدت محدود می باشد.بعد از چندین بروزرسانی، حاشیه بین رئوس آنچنان تغییر می یابند که UTH قادر به حفظ بازدهی موارد مشتق شده کلیدی می باشد. متعاقبا UTH می بایست کاملا بازیابی گردد، پیکره بندی دسترسی مجدادا رمزگذاری شده و داده ها رمزگذاری و رمزگشایی می گردند.در بخش 12، طرح مدیریت کلیدی جایگزین بر مبنای پیکره بندی دسترسی نسبی که به صورت زنجیره ای هدایت می گردد، نشان داده شده است. شاخه های مرتبط به این ساختار بر مبنای پیکره بندی دسترسی برای کاربر مجزا بوده در حالی که حاشیه ها از پایین به بالا بوده به گونه ای که هر راس میانی دقیقا توسط دو حاشیه مد نظر قرار گرفته، و پیکره بندی دسترسی بر مبنای اتحاد دو شاخه آن می باشد. زنجیره حاصل شده بر مبنای اجرای الگوریتم ایجاد کلید دیفی هلمن بوده که کلیدهای خاصی را برای رئوس به صورت پایین به بالا ایجاد کرده که کاربری با یک کلید مجزا می تواند تمام کلیدهای رمزی را که برای مجموعه داده ها تعیین شده است، بدست آورد. به هر حال الگوریتم ایجاد شده و همچنین طرح مولد بسیار پیچیده و هزینه بردار می باشند. مجدادا بروزرسانی حق دسترسی، منجر به بازسازی اصلی زنجیره شده و ایجاد کلیدهای اجباری در اکثر موارد منجر به رمزگذاری مجدد داده می گردد.در ایجاد کلید بر مبنای درخت دودوئی و رویکرد مدیریتی، هر دسته بر مبنای رشته های دودوئی مد نظر بوده که نشان دهنده مسیری از ریشه درخت تا برگ می باشد. مدیریت ساختار نشان دهنده ترتیب نسبی بر روی رئوس نبوده، به گونه ای که ایده مربوط به اشتقاق کلید برای به حداقل رسانی تعداد کلیدهای توزیع شده حفظ می گردد. پیچیدگی مدیریت کلیدی با استفاده از خصوصیات ذاتی درخت دودوئی کاهش می یابد. از انجایی که کلیدها برای دسترسی به پیکره بندی ها پیوند نمی خورند، بسیاری از موارد بروزرسانی سیاست دسترسی داده نیازمند تغییرات قابل توجهی نبوده، که باعث کاهش بازتولید کلید و رمزگذاری مجدد داده می گردد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در پایگاه های داده حقیقی، داده ها توسط مجموعه ای از V که همپوشانی شده اند، نشان داده می شوند. در روش ما، فرض ما بر این است که فرایندی برای پارتیشن بندی این دیدگاه ها در دسته های مجزا وجود دارد به گونه ای کهمی باشد. علاوه بر این کاربرانی که در درجه مشابهی در این دسته بندی ها قرار دارند در گروه مجزا قرار می گیرند. مراحل مربوط به حاصل شدن دسته بندی های مجزا از این دیدگاه ها در خارج از حیطه این مقاله می باشد. با مد نظر قرار دادن بخش 5، و در نظر گرفتن سیستمی با مجموعه G از گروه ها و مجموعه طبقه C، فرض ما بر این است که سیاست کنترل دسترسی در ماتریس A نشان داده می شود که دارای ردیف و ستون می باشند.مقدار اطلاعات A[g,c] از این ماتریس بر مبنای فعالیت خواندن گروه g در دسته c می باشد، که می توان این دو مقدار را فرض کرد: A[g,c] = 1 در صورتی که g دارای مزایای خواندن c بوده و در صورتی که برابر با 0 باشد، بلعکس می باشد. جدول 1 نمونه ای از ماتریس دسترسی چهار گروه و 5 دسته را نشان می دهد، به صورتی که فهرست کنترل دسترسی c1 برابر با بوده و فهرست قابلیت گروه g4 به صورت می باشد.اجازه دهید در اینجا به معرفی درخت دودوئی بپردازیم، و سپس به توصیف الگوریتمی برای ایجاد آن بر طبق به ضرورت بپردازیم.جدول 1: مثالی از ماتریس دسترسیتوجه داشته باشید که این اولین باری می باشد که چنین ساختاری برای مدیریت سیاست کنترل دسترسی در پایگاه های داده با منبع بیرونی مورد استفاده قرار می گیرد. درخت دودوئی به عنوان ساختار داده درختی ترتیبی می باشد که برای کاربردهای مختلف ، همانند ایجاد دیکشنری زبان معمول، جستجوی کلمات در ارتباط با برنامه مترجم، سیستم های پایگاه داده، ایجاد شبکه و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. در این ساختار تمام نسل های مربوط به یک گره دارای پیشوند معمول در ارتباط با ان گره بوده که توسط گره تهی نشان داده می شود. این ساختار دارای خصوصیات زیادی می باشد که مشخصا این امکان را بوجود می آورد که کنترل دسترسی را بر مبنای توضیحات بالا ایجاد می کند. این موارد امکان زمان بازیابی سریع را با مد نظر قرار دادن طولاتی ترین انطباق در ارتباط با رشته های مربوطه ایجاد می کند. علاوه بر این محاسبه پیچیدگی زمانی برای ایجاد رشته ها آسان می باشد و برای تغییرات نیز انعطاف پذیری وجود دارد. ساختار گره همان طور که در زیر نشان داده شده است برای مدیریت شرایط کاربردهای مشخص مورد قبول می باشد.- محتوا برای ذخیره متوالی پیشوند دسته ها مورد استفاده قرار می گیرد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.- رکورد داده سمت چپ توسط حاشیه 0 نشان داده می شود.- رکورد داده سمت راست توسط حاشیه 1 نشان داده می شود.در زیر، الگوریتم 1 به شرح الگوریتمی می پردازد که ما ایجاد کرده ایم که ماتریس دسترسی A را به عنوان توان ورودی مد نظر قرار داده و درخت دودوئی را به عنوان توان خروجی مد نظر قرار می دهد.با مد نظر قرار دادن ماتریس A، ،، الگوریتم به بررسی A[g,j] به صورت دسته بندی شده پرداخته و در ارتباط با i:=1; |g|، هر دسته بیت به بیت بررسی می گردد. به این ترتیب برای هر مدخل A[i,j]، ما تابع مقدار ورودی ( مقدار، موقعیت) برای وارد کردن مقدار بیت در موقعیت کنونی درخت دودوئی بکار می بریم. در طی این عملیات، دو مورد نشان داده می شود. برای مقدار بیت 1، اگر گره رکورد داده شده سمت راست وجود داشته باشد، دسترسی میدان Nb توسط 1 افزایش می یابد. وگرنه گره سمت راست ایجاد شده و دارای Nb برابر با 1 بوده و محتوای آن بر مبنای الحاق مقدار اسمی منشاء و بیت 1 می باشد.برای نمونه، ما دسته c1 را وارد می کنیم که دارای توالی بیت 0111 می باشد. در آغاز کار، رکورد داده نقاط ریشه ای گره به صفر می رسند.الگوریتم 1. الگوریتم ساختار درخت دودوئیبا اغاز اولین بیت 0، گره رکورد ثبت شده سمت چپ ریشه ایجاد شده که دارای مقدار 0 به عنوان محتوا و مقدار 1 برای دسترسی Nb می باشد. سپس بیت دوم "1" مورد بررسی قرار گرفته و رکورد داده سمت راست از گره چپ ایجاد می شود که دارای مقدار 01 به عنوان محتوی و 1 برای مقدار دسترسی Nb می باشد. ما این فرایند را با مد نظر قرار دادن شرایط مشابه تا زمانی که به برگ برسد ادامه می دهیم. اکنون فرض کنید که ورود دسته c2 دارای توالی بیت 0101 می باشد. چون گره سمت چپ برای بیت 0 قبلا وجود داشته است، تنها کاری که می بایست انجام دهیم این می باشد که تا مقدار دسترسی Nb را به اندازه 1 افزایش دهیم. شکل 2 نمونه توصیفی درخت دودوئی را بر طبق به ماتریس دسترسی در جدول 1 نشان می دهد.شکل 2: نمونه ماتریس دودوئیبررسی درخت دودوئی نشان می دهد که الگوریتم تغییر تمام خصوصیات ماتریس را حفظ می کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.و، مدخلدر ماتریس دسترسی توسط سطح 1 در درخت دودوئی نشان داده می شود. علاوه بر این گره های داخلی، پیشوند مرتبط به نسل هایشان را که در کران بالا قرار می گیرند، ذخیره می کند. بنابراین محتوای گره در سطح برگ چیزی بجز توالی بیت دسته c نمی باشد. به هر حال در ارتباط با گروه g،ومی باشد، مدخل A[g,j] در سطح g نشان داده می شود. برای مثال گروه g1 ماتریس جدول 1 را مد نظر قرار دهید، در ارتباط با، مقادیربرابر با سطح 1 در درخت دودوئی می باشد. در بخش زیر، ما به الگوریتم توزیع کلیدی و همچنین مدیریت کلیدی در ارتباط با تغییرات در خط و مش کنترل دسترسی می پردازیم.4. مدیریت کلیدی در مورد سیاست کنترل دسترسی پویازمانی که ساختار درخت دودوئی ایجاد می گردد، مرحله بعدی مد نظر قرار دادن حلقه های کلیدی هر گروه کاربری می باشد. یک گروه می تواند به این گره ها دسترسی داشته باشد و حاشیه آن با بیت 1 مد نظر قرار می گیرد ( در ارتباط با سطح i = 0, . . . ,|G|، حداکثر گره سمت راستوجود دارد. بنابراین کلید رمزی برای هر گره برای گروه مربوطه تعیین می گردد. سپس ما تابع یکطرفه ای را برای مشتق کردن کلیدهای واقعی که به رمزگذاری خود داده در پایگاه داده با منبع بیرونی می پردازند، بکار می گیریم. فرض کنیدبه عنوان تابعی باشد که مجموعه مناسبی از کلیدها را برای گروه های مربوطه مشخص می کند. با در نظر گرفتن درخت دودوئی در شکل 1،جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.و غیره می باشد. برای مثال گروه g1 برای دسترسی به c3 و c4 مجاز بوده که به ترتیب بارمزگشایی می شوند. چون گروه g1 دارای کلید k1 می باشد، به این ترتیب قادر می باشد تا این دو کلید را مشتق کرده و به رمزگشایی دسته مربوطه بپردازد.ساختار درخت دودوئی ایجاد شده و هر گروه از کاربران حلقه کلیدهایش را بر طبق به رتبه اش که در ماتریس دسترسی تعریف می گردد، نگه می دارد. در بخش زیر، ما به بحث در مورد پنج فعالیت زمانی که تغییرات در ماتریس دسترسی روی می دهد، می پردازیم.4.1 طبقه حذف/ ورودزمانی که مالک داده های چندتایی جدیدی را در پایگاه داده وارد می کند، دو مورد مد نظر قرار می گیرد. اگر این داده های چندتایی متعلق به طبقه موجود در ماتریس دسترسی باشند، آن ها توسط کلید های تعیین شده برای این دسته رمزگشایی می گردند. به عبارت دیگر، مالک دسته جدیدرا بر مبنایایجاد می کند. این دسته در ماتریس به صورت بیت به بیت مورد بررسی قرار گرفته و منجر به تغییراتی در درخت دودوئی می گردد. اگر این گره ها وجود داشته باشند، این امکان بوجود می آید تا نشانه های مربوط به دسترسی Nb افزایش یابد، وگرنه، می بایست گره جدیدی را ایجاد کرده و کلید جدیدی را در صورتی که گره در سمت راست باشد تعیین کنیم.زمانی که ورود انجام گرفت، کلیدهایی که در ارتباط با این گروه ها می باشند دارای سطح مشابهی به عنوان گره می باشند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.می باشد وارد می کنیم که برابر با توالی بیت {1001} (شکل 2) می باشد، AccessNb ان ها بروزرسانی شده، به صورتی که دو راس جدید در سطح 3 و 4 ایجاد می گردد. کلید جدیدایجاد شده و برای گروه

تعیین می گردد.شکل 3. طبقه ورودی c6همچنین زمانی که داده های چندتایی از پایگاه داده کنار گذاشته می شوند، این شرایط نیازمند بروزرسانی درخت دودوئی می باشد. اگر داده های چندتایی کل طبقه را پوشش دهند، از ماتریس دسترسی و همچنین از ساختار کنار گذاشته می شوند. ایده مربوطه بررسی کردن تمام گره ها و کاهش پله ای آن به اندازه 1 در دسترسی Nb می گردد. زمانی که ما دارای گره ای با AccessNb=1 می باشیم، ما این گره و تمام شاخه های آن را حذف می کنیم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


مشخصات

مشخصات

توسط: V. El-khoury, N.Bennani, A. M. ,Ouksel انتشارات: IEEE سال انتشار: 2009 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 6 تعداد صفحات متن ترجمه: 14 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019