مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترک Division of labour and sharing of knowledge for synchronous collaborative information retrieval

AbstractSynchronous collaborative information retrieval (SCIR) is concerned with supporting two or more users who search together at the same time in order to satisfy a shared information need. SCIR systems represent a paradigmatic shift in the way we view information retrieval, moving from an individual to a group process and as such the development of novel IR techniques is needed to support this. In this article we present what we believe are two key concepts for the development of effective SCIR namely division of labour (DoL) and sharing of knowledge (SoK). Together these concepts enable coordinated SCIR such that redundancy across group members is reduced whilst enabling each group member to benefit from the discoveries of their collaborators. In this article we outline techniques from state-of-the-art SCIR systems which support these two concepts, primarily through the provision of awareness widgets. We then outline some of our own work into system-mediated techniques for division of labour and sharing of knowledge in SCIR. Finally we conclude with a discussion on some possible future trends for these two coordination techniques.Keywords: Information retrieval Collaborative information retrieval Collaborative searchچکیده فارسی:بازیابی همزمان اطلاعات مشترک (SCIR) با حمایت از دو یا چند کاربرکه همزمان با هم به منظور برآورده ساختن اطلاعات به اشتراک گذاشته شده مورد نیاز به جستجو می پردازند، مرتبط است. سیستم های SCIR نشان دهنده یک تغییر پارادایمی در مسیری است که ما بازیابی اطلاعات را مشاهده می کنیم در حالی که انتقال از یک فرد به یک فرآیند گروهی و به عنوان توسعه تکنیک های جدید IR برای حمایت از آن مورد نیاز است. در این مقاله ما چیزهایی را که معتقدیم دومفهوم کلیدی برای توسعه SCIR موثر تحت عنوان تقسیم کار (DOL) و به اشتراک گذاری اطلاعات (SOK) هستند، ارائه می دهیم. این مفاهیم با هم SCIR هماهنگ را قادر می سازد در حالیکه هر یک از اعضای گروه از اکتشافات همکاران خود بهرمند می شوند،افزونگی در سراسر گروه کاهش یابد. در این مقاله ما تکنیک های برجسته از حالتهای سیستم های SCIR را کهدر درجه اول از طریق ارائه ابزارهای اطلاع رسانی این دو مفهوم را پشتیبانی می کنند مطرح می کنیم. سپس به طرح برخی از تکنیک های سیستم های واسطه برای تقسیم کار و به اشتراک گذاری اطلاعات در SCIR می پردازیم، در آخر از بحث روی برخی روند های آتی ممکن برای این دو تکنیک هماهنگی نتیجه گیری می کنیم.


مشخصات

مشخصات

توسط: Colum Foley , Alan F. Smeaton انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 11 تعداد صفحات متن ترجمه: 18 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترک حجم: 193.91 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 11000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Division of labour and sharing of knowledge for synchronous collaborative information retrieval

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

تقسیم کار و به اشتراک گذاری دانش برای بازیابی همزمان اطلاعات مشترکچکیده:بازیابی همزمان اطلاعات مشترک (SCIR) با حمایت از دو یا چند کاربرکه همزمان با هم به منظور برآورده ساختن اطلاعات به اشتراک گذاشته شده مورد نیاز به جستجو می پردازند، مرتبط است. سیستم های SCIR نشان دهنده یک تغییر پارادایمی در مسیری است که ما بازیابی اطلاعات را مشاهده می کنیم در حالی که انتقال از یک فرد به یک فرآیند گروهی و به عنوان توسعه تکنیک های جدید IR برای حمایت از آن مورد نیاز است. در این مقاله ما چیزهایی را که معتقدیم دومفهوم کلیدی برای توسعه SCIR موثر تحت عنوان تقسیم کار (DOL) و به اشتراک گذاری اطلاعات (SOK) هستند، ارائه می دهیم. این مفاهیم با هم SCIR هماهنگ را قادر می سازد در حالیکه هر یک از اعضای گروه از اکتشافات همکاران خود بهرمند می شوند،افزونگی در سراسر گروه کاهش یابد. در این مقاله ما تکنیک های برجسته از حالتهای سیستم های SCIR را کهدر درجه اول از طریق ارائه ابزارهای اطلاع رسانی این دو مفهوم را پشتیبانی می کنند مطرح می کنیم. سپس به طرح برخی از تکنیک های سیستم های واسطه برای تقسیم کار و به اشتراک گذاری اطلاعات در SCIR می پردازیم، در آخر از بحث روی برخی روند های آتی ممکن برای این دو تکنیک هماهنگی نتیجه گیری می کنیم.2009، شرکت السیور، الرایت رزوردز1.مقدمهبازیابی اطلاعات مشترک به سیستم هایی و فناوری هایی اطلاق می شود که اشتراک و همکاری بین مردم در طول فرآیندهای بازیابی اطلاعات را پشتیبانی می کنند. دامنه این تحقیق، همگرایی بازیابی اطلاعات و زمینه های همکاری کامپیوتری (CSCW) را در برمیگیرد. سیستم های CSCW اغلب بر اساس موقعیتشان در بعد زمان و مکان فضا ، طبقه بندی می شوند ( السی، گیبز،و رین 1991). با استفاده از این طبقه بندی، اغلب کارهای به روز در بازیابی اطلاعات مشترک به سیستم ها و فناوری هایی اطلاق می شود که یک صورت ناهمزمان و منفعل و ضمنی از همکاری بین کاربران از راه دور را پشتیبانی می کنند. هدف این سیستم های مشترک ناهمزمان IR توسعه فرآیند IR برای یک فرد توسط استفاده از تجربیات سابق دیگران است. سیستم هاس فیلترینگ مشترک (گرینبرگ و رزمن، 1996) تلاش می کند که توصیه های دارای نعمت مترقبه آیتم ها (مطالب و کتب و DVD هاو...) را بر اساس نظرات رتبه بندی شده یا صریح و روشن دیگران ارائه دهد. سیستم های رتبه بندی مجدد همکاری با کلیک کردن از داده های مرتبط با جستجوهای کابران قبلی به منظور رتبه بندی مجدد یک لیست رتبه بندی برای کاربران استفاده می کنند (اسمید ات آل، 2005). سیستم هایردپای همکاری ( آن، بروسیلووسکی و فارزان، 2005) تلاش دارند که فرآیند جستجوی یک کاربر را توسط نمایش مسیرهای به جا مانده از کاربران قبلی از طریق فضای اطلاعاتی مانند نمایش یک آیکون محبوب که لینک های بیشتر دنبال شده آنان را نمایان می کند، یا کامنت های مرتبط با نتایج یک لیست رتبه بندی شده، را در متن قرار دهند. اخیرا با توجه رو به رشد به وب اجتماعی ما شروع به دیدن ظهور همکاری تجاری یا سیستم های جستجوی اجتماعی در وب کرده ایم. بوک مارک کردن وبسایتهای همکاری مانند (Del.icio.us. (2009 به کاربران اجازه می دهد که صفحات وب را تگ کنند و با دیگران به اشترک بگذارند.Heystaks (2009)، گروه های کاربران را توانایی تنظیم جستجوهای مشابه به staksرا می دهد به طوری که اعضای گروه بتوانند صفحات یافته شده توسط دوستانشان را ببینند.زیر نویس صفحه اول:

*با مسئولیت نویسنده

آدرس ایمیل: Colum.Foley@computing.dcu.ie (C. Foley)

0306-4573/$ - مطلب مقابل را ببینید. 2009 Elsevier Ltd. All rights reserveddoi:10.1016/j.ipm.2009.10.010جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در کار ما ما علاقمند به کاوش پتانسیل برای جستجوی مشترک همزمان و صریح و روشن دردو یا چند کاربری که دبا هم در یک گروه متمرکز می شونند در یک موقعیت مشترک (نیاز به دانلود ترجمه) یا در تنظیمات از راه دور برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز هستیم. منظور ما سیستم ها و تکنولولوژی هایی مانند بازیابی همزمان اطلاعات مشترک به تاکید به ماهیت همکاری و اشتراکی در این زمینه می باشد. سیستم هاس SCIR نشان دهنده یک تغییرپارادایمی قابل توجه در چگونگی مشاهده بازیابی اطلاعات از یک شخص به یک فرآیند گروهی می باشد. در نتیجه نحوه رویکرد ما به آی آر از نظر نیازهای اطلاعاتی و مفاهیم مرتبط و رتبه بندی به عنوان مثال، نیازی به بازدید مجدد در این زمینه دارد.همواره یک فرآیند اجتماعی (Romano, Roussinov, Nunamaker, & Chen, 1999; Root, 1988;Wilson, 1981)و مطالعات متعدد نشان می دهد که SCIR در میان گروه های مشابه مردم با سناریوی اجتماعی مشترک(Foster, 2006; Hansen & Järvelin, 2005; Morris, 2008; Poltrock et al., 2003; Twidale, Nichols, & Paice, 1997)، توجه کمی از جامعه رو به گسترش آی آر دریافت کرده اند.ما مفاهیم تقسیم نیروی کار و اشتراک اطلاعات را برای SCIR پیشنهاد داده ایم. (Foley, Smeaton, & Lee, 2006). هر دوی این مفاهیم مدت مدیدی است که به عنوان موارد مهم در سیستم های CSCW موفق به رسمیت شناخته شده اند. (Ellis et al., 1991; Kuutti,1991; Poltrock et al., 2003; Yao, Neches, Ko, Eleish, & Abhinkar, 1999).در کار ما، ما علاقمند به کاوش درباره محیط بازیابی اطلاعات دو یا چند کاربره هستیم. . این دو مفهوم در چنین محیطی این پتانسیل را دارند که برای جستجو ی گروه موثر تر اجازه می دهند جستجو گران قادر به استفاده از تجارب دیگران باشند.در این مقاله ما به بررسی اینکه DOL و SOK چگونه می توانند در SCIR رخ دهند و همچنین ابزارهای فعال کردن اشتراک موثر می پردازیم. در بخش سوم به طرح توان DOL و SOK در سیستم های تحقق پشتیبانی از جستجوهای همزمان مشترک خواهیم پرداخت. در بخش چهارم، تلاشمان بر این خواهد بود که برای فعال کردن یک هماهنگی کاربر محور، رئوسمطالب مربوط به SCIR را توضیح دهیم. در ادامه در بخش 5 به بررسی کارماان در اجرای سیستم واسطه برای حمایت از DOL و SOK خواهیم پرداخت. و سعیمان بر این خواهد بود که بار هماهنگی جستجو را از کاربران به سیستم بازگشتی بسته از طریق کاهش بار شناختی جستجوگرهای مشترک خواهد بود. ما اجرای تکنیک های سیستم واسطه برای تحقق بخشیدن به جستجوهای DOL و SOK را ارائه می دهیم.2.بازیابی اطلاعات: یک فرآیند اجتماعیمحققان ادعا می کنند که ]ریال همواره یم فرآینند اجتماعی است که نشان داده است که نشان داده شده است که چگونه همکاری امری عادی است در طول فرآیند بازیابی اطلاعات با وجود کمی وجود ارائه ساخته شده برای ابزارهای مشارکتی در سیستم های IR(Romano et al., 1999; Root, 1988; Wilson, 1981)(Morris, 2007).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.همکاری در فعالیت های حدود 11 پایانه کامپیوتر OPAC در کتابخانه های دانشاهی مشاهده می شود. مطالعه آنها نشان اد که 10 درصد از استفاده از پایانه های مشترک عبارتند از: کار چند کاربر در اطراف ترمینال در تسک حل مساله و اشاره روی صفحه ای که کاربران روی ترمینالش کار می کنند و اقداماتشان را هماهنگ می کنند و کاربران سولاتی دیگری مانند شما چگونه این را انجام می دهید را مطرح می کنند.در مطالعه ای از رفتار اشتراک اطلاعات در 4 رشته دانشگاهی نشان داد که بلزیابی اطلاعات مشترک به عنوان امری عادی در بازیابی اططلاعات به صورت انفرادی است.در یک مطالعه طولانی مدت از فعالیت های بازیابی اطلاعات مشترک در تیم های طراحی بوئینگ و مایکروسافت مشاهده شد که اشتراک در همه مراحل فرآیند بازیابی اطلاعات رخ می دهد. بر اساس مصاحبه ، مشاهده و کنترل سابق جلسات و ایمیل های آنها نتیجه گرفته شد که تقسیم کار برای هماهنگی کار این تیم حیاتی بود و آن را قادر ساخت تا افراد به انجام بخشهایی از کار به تنهایی و یک فضای اطلاعات به اشتراک گذاشته شده که در آن کاربران می توانند ایده های خود را به ذاشتراک بگذارند وجو دارد.در یک مطالعه از فعالیت های حل و فصل درخواست حق ثبت اختراع، هانسن و Järvelin 2005مشاهده کردند که همکاری در میان مهندسان ثبت اختراع در اکثر مراحل کار ثبت اختراع با جستجوی اطلاعات از رایج ترین و متداول بود.آنها اشاره کردند که همپوشانی در سراسر جستجو ثبت اختراع معمول بود و این به اشتراک گذاری اطلاعات مانند اسناد منجر شد،نمایش داده شدهاست.در یک نظرسنجی از استفاده از جستجو در وب در میان کارگران در یک شرکت بزرگ، موریس (2007) نشان داد که در جستجو در وب با وجود آن که در سیستم های جستجو پشتیبانی نمی شود همکاری امری عادی بود.. در این نظرسنجی، بیش از 97 درصد از تمام کاربران گزارش دادند کههنگام جستجو در وب به نوعی از همکاری استفاده می شود.87.7٪ از مردم گفتند که آنها بیشتر به نگاه کرده بودند در حالی که آنها در جستجو و پیشنهاد نظر پرس و جو، 30.4٪ از مردم که گفتند که آنها از طریق مسنجر استفاده کرده بودند از پیام های (IM) برای هماهنگ کردن یک جستجو در زمان واقعی، و 23.5٪ است که یک صفحه نمایش بزرگ برای انجام جستجو در وب در طول استفاده کرده بودند. برای اندازه گروه نمونه برای همکاری: 80.7 درصد از پاسخ دهندگان در گروه دو با همکاری داشته اند.19.3٪ گزارش اندازه گروه از سه یا چهار (بدون اندازه گروه بزرگتر گزارش شده است). هنگامی که چند کاربر مشترک فضای اطلاعاتی جستجو را با هم با استفاده از دستگاه های جداگانه، موریس (2007) به شناسایی دو استراتژی تقسیم کار مشترک تقسیم کردند:(1) تقسیم و غلبه، که در آن هماهنگی از کار درگیر اختصاص کارهای فرعی جداگانه برای هر فرد بود،که توسط 19.3 درصد از پاسخ دهندگان، و (2) از روش brute-force استفاده شده بود که در آن هیچ هماهنگی مکان و زمان در مورد کاربران استفاده نشد. جستجو به طور جداگانه توسط 24.8 درصد از پاسخ دهندگان مورد استفاده قرار گرفت. نوع معمول از کار که همکاری شکل گرفتخرید اقلام، رزرو سفر، و تحقیق در اموال بود.از مطالعات مختلف، که در متون (فاستر، 2006) آمده، می توان نتیجه گرفت که همکاریدر بازیابی اطلاعات مشترک می تواند در هر مرحله از روند IR رخ می دهد، با وجود عدم حمایت از این فعالیت ها در بسیاری از سیستم هایIR و همکاری رخ می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تقسیم کار و اشتراک دانش از مدت ها به عنوان جنبه مهمی از هر موفقیت آمیز شناسایی شده اند. سیستمCSCW (الیس و همکاران، 1991؛ Kuutti، 1991،. Poltrock و همکاران، 2003؛ Sharples، 1993، یائو و همکاران، 1999).3.1.تقسیم کارتقسیم کار اشاره به روند تقسیم کردن کار گروه در سراسر همکاران به منظور به اشتراک گذاشتن حجم کاردر گروه دارد. سیاست موثر DOL باید این گروه را به عنوان یک کل قادر به کار موثر تر با کاهش افزونگی در سراسر جستجوهای اشتراکی در نتیجه حصول اطمینان که هیچ دو کاربری صرف زمان اتمام کار بی ارزش نکنند قادر سازد.نوعی از DOL را می توان در سراسر ترین نمونه هایی از برنامه های کاربردیCSCW در ادبیات دید. علاوه بر این تقسیمکار تا به مدت طولانی است که در محل کار مورد مطالعه قرار دارد. Poltrock و هندل (2009) .تکنیک های مدل سازی به منظور بررسی بخش پردازش در سازمان هایی که می تواند توسعه اطلاع رسانیاز فن آوری های مشترک نشات می گیرد.از بررسی متون CSCW پیدا کنیم و راه های مختلفی که در آن دول را می توان به دست آورد. Sharples (1993) توصیفسه استراتژی برای نوشتن مشارکتی: موازی، که در آن کار را به کارهای فرعی تقسیم شده و همه همکاران به طور همزمان کار می کنند.پی در پی، که در آن یک کار به مراحل به طوری که خروجی از یک مرحله بر روی کاربر بعدی تحویل داده تقسیم می شوند.و متقابل، که در آن اعضای گروه دو طرف تنظیم فعالیت های خود را با هم انجام دهند. نقش ها نیز به عنوان بررسی استفاده از تقسیم کار در سراسر کاربران همکاری با یکدیگر، که در آن هر کاربر مسئولیت برای مشاغل خاص رابا توجه به نقش خود بر عهده می گیرد.در یک سازمان، نقش یک مدیر اغلب به تقسیم فعالیت های مورد نیاز برای تکمیلیک پروژه در میانیک تیم از کارگران، که در آن نقش افراد در سازمان از نظر مهارت و تخصص خود تعیین کارمی شود(Poltrock و همکاران، 2003).پروتکل یا فن آوری اجتماعی نیز می توانند در تقسیم کار مورد استفاده قرار گیرد (الیس و همکاران،جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.3.2.اشتراک اطلاعاتبه اشتراک گذاری دانش اشاره به عبور از ایده ها و اطلاعات بین همکاران در یک فعالیت گروهی اطلاق می شود. توانایی به اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از پایه های هر گونه فعالیت گروه (یائو و همکاران، 1999) شناخته شده است.در هر کار گروه تنظیم هر کاربر خواهد تجربه و تخصص خود را به کار مشترک به ارمغان بیاورد. سیاست های موثر باید اجازه دهد همکاران به تبادل اطلاعات و افکار یکپارچه در سراسر این گروه از تخصص همکاران خود بهره مند شوند.برنامه های کاربردیCSCW تلاش کرده اند برای پشتیبانی از به اشتراک گذاری ایده ها و دانش از طریق ارائه فضای کاری مشترک انجام دهند.(Gutwin و همکاران 2008،، شاخص سطح برگ، مالون، و یو، 1988؛ Poltrock و همکاران، 2003؛. تنگ، 1991، ویتاکر،Geelhoed، و رابینسون،1993). گردش کار در سازمان، مانند کسانی که مدل سازی در Poltrock و هندل (2009) به اشتراک گذاری دانش ضمنیبین مراحل مختلف در فرآیند به عنوان یک کارگر و یا اداره اطلاعات در تاریخ در زنجیره ای و اغلب چندین عبورافرادیا گروه ها نیاز به همکاری به منظور تولیدیک خروجی دارند.اطلاعات در مورد در زنجیره ای و اغلب چند فردیا گروه ها نیاز به همکاری به منظور تولیدیک خروجی دارد. به اشتراک گذاری رسمی و خود به خود از دانش بین کارکنان دانش به عنوان راه بسیاری از سازمان ها دیده می شود.(Bellotti و بلای، 1996 بحرانی.Gutwinو همکاران، 2008؛ Poltrock و همکاران، 2003). به اشتراک گذاری دانش به خصوص مشهود است در سراسر دامنه درخواست حق ثبت اختراع فشرده(هانسن و Järvelin، 2005). چند تبعه بزرگ اغلب می توانند سیستم های داخلی را به موجب برنامه های کاربردی اختراع ثبت بالقوه ارسال شده در سیستم گروه کاری مشترک برای نقد توسط همکاران را تجربه کنند. (Dilley، 2008). این سیستم می تواند همکار ثبت اختراع فعال مهندسان برای بحث در مورد نرم افزار و ارائه اطلاعات در مورد برنامه های ثبت اختراع متضاد که آنها ممکن است کشف در این دوره از کار خود را داشته باشند. با توجه به بالا هزینه های مرتبط با برنامه های ثبت اختراع، از جمله شرکت های بزرگ در سطح به اشتراک گذاری دانش در حوزه ثبت اختراع بسیار مهم است.Gutwin و همکاران یک نمای کلی از فن آوری فضای کاری مشترک ( Gutwin و همکاران، 2008) ارائه کردند. . مزیت استفاده از ارتباط آنلاین وسیله ای برای برقراری ارتباط ایده ها و بحث ها این است که می توان آن را در دسترس در سراسر سازمان ، حتی به کسانی که این در اصل در نظر گرفته شده اند بدهد. فعالیت اکسپلورر ( مولر ، گیر ، Brownholtz ، فروردین ، و هزاره ، 2004) اجازه می دهد تا دسترسی مشترک به مخازن اسناد و آثار مکشوفه در سازمان وجود داشته باشند.در کار ما، ما علاقه مند به کاوش با استفاده از به اشتراک گذاری سیاست های دانش در زمینه همزمان بازیابی اطلاعات مشترک می باشیم. هنگامی که مردم گرد هم می آیند برای جستجوی اطلاعات، هر کاربر متفاوت با دانش و تخصص متفاوت عمل می کند. به عنوان مثال، برخی ممکن است آشنایی بیشتری با موضوع جستجو، دیگران ممکن است آشنایی بیشتری با ابزارهای جستجو داشته باشند. بر اساس دانش خود، کاربران ممکن است نزدیک حل و فصل یک نیاز اطلاعاتی متفاوت باشند ، یا از طریق نوع موتور جستجوایی که استفاده می کنند، نمایش داده میشود. با جستجوی همزمانمردم ما می توانیم اعضای گروه را قادر به بهره مندیاز تنوع کنیم.یک جنبه جالب از IR این است که اغلب یک فرایندیادگیری در آن وجود دارد. (اینگورسن، 1992). کاربران می توانند یک موتور IR با روش تصور مبهم از اطلاعات مورد نیاز خود و توسعه این مفهوم از طریق تعامل با یک موتور جستجو داشته باشند. بنابراین در SCIR سیاستSOK نیاز کاربران را به استفاده از اکتشافات همکاران خود به منظور حصول اطمینان آنان از کار مشترک برآورده می سازد.سیاستهایDOL و SOK می توانند از طریق هماهنگی کاربر محور از جستجو، وظیفه تقسیم و به اشتراک گذاری اطلاعات،عمل کنند. تا به امروز اکثریت قریب به اتفاق از کار در SCIR در طراحی برای تمرکز آگاهی در سراسر جستجو به این امید که کاربران خود می توانندبا جستجو هماهنگ شوند برخوردار شده اند. در بخش بعد ما برخی از این کارها را بررسی خواهیم کرد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.SCIR ماهیتا در تنظیمات مشترک واقع شده است، که در آن گروهی از مردم یاافراد به صورت انفرادی در اطراف ترمینال کامپیوتری با یک ترتیب مشاهده می شوند. با یک عمل کاربر را به عنوان راننده و دیگر کاربران را کمک فرض می کند، و یا در تنظیمات از راه دور که در آن کاربران به طور مستقل کار بر روی مرورگرهای خود و ارتباط از طریق پیام های فوری و یا ایمیل را انجام می دهند را قرار می دهد.کاربران به طور مستقل کار بر روی مرورگرهای خود و ارتباط از طریق پیام های فوری و یا ایمیل را انجام می دهند. هنگامی که اشتراک بیش از یک جستجو در یک محیط مشترک قرار گرفته است، کاربران اغلب در مجاورت آگاهی از کار و فعالیت های دیگران قرار می گیرند. در یک محیط از راه دور، کاربران می توانند به طور مستقل از طریق مرورگر خود را جستجو کنند، با این حال در چنین تنظیم آگاهی در میان اعضای گروه اغلب هزینه بالاست و نیاز به ایمیل به لینک مربوط به همکاران وجود دارد. (موریس و Amershi، 2008).سیستم هایSCIR به روز برای بهبود بهره وری گروه در هر دو تنظیمات از طریق ارائه آگاهی تلاش کرده اند. اکثر کار به روز در حمایت از راه دور SCIR بوده است.4.1.SCIR از راه دورGroupWeb Gianoutsos وGrundy، 1996یک نمونه اولیهیک سیستمSCIR از راه دور است. در Groupweb مرورگر وب به عنوان یک'' ابزار ارائه گروه "بودکه در آن یک مرورگر هدایت کننده صفحه وب و صفحه انتخاب شدهدر تمام مرورگرهای اشتراکی نمایش داده میشود.کاربران می توانند حاشیه نویسی برای صفحات وب خود و پیوسترا برای همه همکاران به اشتراک گذارند.GroupWeb به نمایندگی از تجربه مرور مشترک محکم همراه، آگاهی بالا در سراسر اشتراکات بود،هرچند این براییکDOL در سراسر اشتراکات اجازه نمی دهد که تمام کاربران به مشاهده اطلاعات مورد نیازدر همان زمان بپردازند. این سیستمبه همه کاربران از طریق حاشیه نویسی به اشتراک گذاشته شده خدمات ارائه می دهد و کاربران می توانند از این ابزار استفاده کنند.دیگر سیستم های SCIR از راه دور برای فعال کردن یک فرم آرام تر از جستجوی همزمان توسعه داده شد (Cabri، Leonardi، وZambonelli، 1999؛ Krishnappa، 2005). مرورگر W4 (Gianoutsos و Grundy، 1996) حاوی بسیاری از ویدجت های آگاهی دیدهشده در سیستم هایSCIR بود از جمله :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.·        بوک مارک های به اشتراک گذاشته شده - آدرس هایی که از اسناد مشخص شده مربوط به جستجو توسط اعضای گروه را نشان می دهد.·        پنجره چت - برای برقراری ارتباط ایده ها.·        تخته سفید به اشتراک گذاشته شده - برای طوفان مغزی گروهکاربر همچنین می تواند به جلسات چت ، لینک ها و حاشیه نویسی به طور مستقیم در هر صفحه وب دسترسی داشته باشد. تجربه جستجوو آگاهیاز محیط غنی از مرورگر W4 می تواند همکاران را قادر به هماهنگ کردن کار جستجوی خود در حالی که جستجوبه طور مستقل انجام میشود کند . این گروه می تواند برای رسیدن به DOL با اختصاص وظایف خاص به هر یک همکاران با استفاده از و چت استفاده کند.علاوه بر این،ضبط این اسناد توسط یکی از اعضای گروه در ویجتدیده می شود.با وارد کردن تاریخمی توانید اجازه به کاربران برایجست و خیز بیش از آن اسناد در حال حاضر توسط همدستان آنها مشاهده شده است بدهید. SOK می تواند از طریق ایده های طوفان فکری تخته سفیدمشترک ویا مشاهده حاشیه نویسی ساخته شده توسط دیگران در صفحات وب را به دست آورد. کاربران همچنین می توانند از از نوآوریهای همکاران خود از طریق منطقه Bookmark شده به اشتراک گذاشته بهره مند شوند.SearchTogether( موریس و هورویتز ، 2007؛ SearchTogether ، 2009) یک افزونه اینترنت اکسپلورراست که اجازه می دهد تا SCIR از راه دور عمل کند. این سیستم به صراحت آگاهی و تقسیم کار در بین همهمشترکان حمایت از توسعه میکند.با نشان دادن نام هر یک از اعضای گروه و عکس در کنار تاریخچه پرس و جو خود را می توان به دست آورد. آگاهی اجازه می دهد تا کاربران برای دیدن شمارش ملاقات ، رتبه بندی و نظرات در ارتباط با صفحات وب استفاده کنند. در فهرست رتبه بندی نتایج جستجو ، کاربران می توانند آن دسته از صفحات وب که توسط همدستان آنها مشاهده شده است را مشاهده کنند. هر دو تاریخ پرس و جو و ویدجت آگاهی خاص صفحه می توانندDOL و SOK در سراسر جستجوگران قابل دسترسی باشند. همانطور که توسط اشاره نویسندگان ، کاربران می توانند از غیر ضروری تقلید از تلاش های از آن اصطلاحات پرس و جو وارد شده توسط مشترکان جلوگیری کنند. علاوه بر این کاربران می توانند از دیدن عبارات پرس و جوی وارد شده توسط یادگیری نمایند. نمایش اطلاعات اجازه ملاقات به طور مستقیم در پنجره نتایج جستجو ، و نه درویجت تاریخ جداگانه را میدهد.اما زمینه سیستم مانند W4 ، از طریقیک آیتم دستگاه پیشنهاد ارتباط '' تحت فشار " به سمت کاربران به جای اینکه '' کشیده شدن " توسط کاربران را داراست. علاوه بر این، توصیه اسناد را قادر می سازد تابه کاربران خاص و نه به گروه به عنوان یک کل که تحت فشار قرار دارند ، مانند یک مکانیزم تخصص در حمایت ازجستجوی گروه که در آن هر کاربر به بررسی اختصاص داده جنبه های خاص از کار جستجو مبادرت می ورزد، عمل کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.این در هر دو دستگاه محاسبات در همه جا حاضر و نمایش به اشتراک گذاشته شده است. تسهیل توسعه شرکت واقع در سیستم های بازیابی اطلاعات مشترک (انتشارات بلک ول، استرینگر، توی، و سوار، 2004؛ هان، Perret، و نقشینه، 2000؛ Maekawa، حرا، و Nishio، 2006؛ موریس،Paepcke، و وینوگراد، 2006؛ Smeaton، لی، فولی، و مک Givney، 2006). توسط آوردن کاربران با هم در یک محیط چهره به چهره، این سیستم ها بهبود آگاهی در همه اشتراکات جستجوگران را طبیعتا فراهم می کنند.یک محیط مشترک واقع در یک محیط غنی از آگاهی است و همکاران می توانند به راحتی صحبت کنند در حالی که آنهاعلاوه بر این ارتباط با ارتباطات غیر کلامی مانند صورتکها، و حرکات از شرکای جستجوی خودآگاه می شوند. ینها اگر به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند، این افزایش آگاهی، پتانسیلاین را دارد که امکان تقسیم کار و به اشتراک گذاری بیشتری از در سراسر گروه همکاری را داراست.تصمیم گیری های طراحی از طریقthechoice از رابط ها و ابزارهای این سیستم ها بیشتر می تواند آگاهی یابد از جمله تلفن های موبایل در ارتباط با اقدامات و یا حرکات اغراق آمیز برای تکمیل وظایف مختلف (Smeaton، فولی، و همکاران، 2006).در Smeaton ، لی، و همکاران . (2006) Físchlár - DiamondTouch ، یک سیستم برای جستجو های مشترک شرکت واقع در چند کاربر لمسی تبلتب الکترونیکیDiamondTouch ( دیتز و لی ، 2001) را ارائهکردند. با فعال کردن این سیستم دو کاربر به نشستندر مقابل یکدیگر و جستجو برای عکس ها و فیلم توسط پرس و جو از مجموعه با هر متن یا نمایش داده شد بصری محتوای مبتنی برتعامل با نتایج جستجو با استفاده از نقطه و کشیدن لمسی حرکات و اشارات مجهز می شوند. دو نوع از سیستم، توسعه داده شدکه در آن تمرکز طراحی در حمایت از بهره وری فردی از طریق جستجو با ارائه سریع منو آیتم و تلاش برای افزایش آگاهی در سراسر کاربران همکاریمی باشد. آگاهی از طریقپشتیبانی ازیک مجموعه واحد از ویدجت جستجو برای کاربران (به عنوان مثال یک متن جعبه پرس و جوییک و یک منطقه واحد به حرکت در عکس های ذخیره شده و غیره ) ارائه می شود.هر عمل قابل توجهی نیز تا به حال نشانه صدا همراه است : به عنوان مثال صرفه جویی در یک شات باعث'' ماشین پرس "یا سر و صدا شنیدهشده همراه با تصویری '' سیو شده" ایجاد می شود. نتایج حاصل از آزمایشات ما نشان دادکه کاربران هر دو را ترجیح داده و با استفاده از سیستم آگاهی بر بهتر انجام شدن آن تاکید دارند.کاربران به ارتباط برقرار کردن با کسانی که عکس های نزدیک به آنها بود مایل بودند. با توجه به ارائه تنها یکجعبه پرس و جو، کاربران در فرموله کردن یک پرس و جو به اشتراک گذاشته شده شرایط برای ورود به اشتراک با هر کاربر نشان رامی دهد دادند. کاربران همچنین همکاری  در Físchlár-DiamondTouch لود شده بود، اگر چه کاربران می توانند DOL و SOK هماهنگاز جستجو تا حد معینیرا ایجاد کنند، جستجو این گروه توسط استفاده از استاندارد تک کاربر مانع شد. بخش مدیریتIR. به عنوان مثال، تنها یک جعبه پرس و جوی مهار جستجو موازی، به جای کاربران را ارائه داد. در بخش بعدی ما در مورد کار در حال توسعه تکنیک هایDOL و SOK سیستم واسطه بحث خواهیم کرد.5.تکنیک سیستم واسطه برای SCIRدر کار ما ، ما پتانسیل برای سیستم واسطهdol و sok در SCIRرا جستجو کرده ایم. ( فولی و Smeaton 2009جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.سیستم آگاهی مبتنی بر ، نیازهمکاران به هر دو جستجو و هماهنگییک کار گروه مشترک است. به عنوان مثال، به منظوررسیدن به یک بخش موثر از نیروی کار و اطمینان از تقلید از نیاز همکاریکاربران به اقداماتهماهنگ تلاش برداشته شده است. برای مثال با استفاده از نرم افزار پیام های فوری و یا بررسی در صورتی که لینک آنها در مورد توسطمشابهان آنها دنبال میشود. برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات ، کاربران نیاز به خواندن آن اسناد ذخیره شده در Bookmarkرا دارند. (2007) نیاز کاربران آنها را به سوی وظیفه جستجو و هماهنگی تلاش گروه سوق می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019