مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن­ها در رستوران ها Effects of perceived service fairness on emotions, and behavioral intentions in restaurants

AbstractPurpose – This study aims to investigate interrelationships among perceived service fairness, emotions and behavioral intentions in a restaurant context. Design/methodology/approach – Data were collected from two casual dining restaurants in the USA. The data were analyzed following Anderson and Gerbing’s two-step approach, utilizing both a measurement model and a subsequent structural model. Findings – This study shows different roles for each fairness perception in relation to emotions and behavioral intentions based on the Mehrabian-Russell model. Setting reasonable prices and providing efficient services in a timely manner were found to be the key to negate negative emotion. At the same time, the findings suggest that providing high-quality tangible outcomes and intangible services are critical to evoke positive emotions and eventually to generate future favorable behaviors. Research limitations/implications – The data were collected from only casual dining restaurants. Therefore, generalizing the results to other segments of the restaurant industry may not work. Practical implications – The results of this study can help restaurant managers to develop more effective and efficient strategies for ensuring fairness, thus resulting in higher levels of customer retention and profits. Originality/value – Compared with previous fairness studies, which have focused exclusively on the role of justice after service failure and recovery, this study considers all service delivery contexts (with or without service failure) in order to provide a richer portrait of service fairness. Also, this study contributes to the services marketing and consumer behavior literature by shedding light on the issue of “fairness” as an axiom for evaluating services in restaurants.Keywords: Service levels, Consumer behaviour, Restaurants, United States of America, Service deliveryچکیده فارسیهدف: این پژوهش به ارزیابی روابط متقابل میان درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران ها، احساسات و نیت های رفتاری شان کمک می کند.طرح تحقیق/ روش شناسی/ روش تحقیق: داده های این پژوهش در دو رستوران تصادفی در امریکا گردآوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده¬ها، پیرو مدل دو مرحله ای اندرسون و گربینگ، از دو روش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است.یافته ها- این پژوهش برمبنای مدل محرابیان- راسل، نقش های متفاوتی را برای ادراک مشتریان از انصاف و ارتباط آن با احساسات و نیت های رفتاری نشان می دهد. مشخص شد که ارائه قیمت های معقول و فراهم آوردن خدمات کارامد و به موق،ع کلید رفع احساسات منفی است. به طور همزمان، یافته ها نشان می دهند که ارائه خدمات ملموس با کیفیت بالا و خدمات ناملموس در ایجاد احساسات مثبت در مشتریان و سرانجام در مشاهده رفتارهای مطلوب از آن ها در آینده نقش حیاتی دارند.محدودیت های تحقیق/ مفاهیم- داده ها تنها از رستوران های غذاخوری گردآوری شده اند. لذا، تعمیم داده ها برای دیگر بخش ها در صنعت رستوران داری ممکن است امکان پذیر نباشد.مفاهیم عملیاتی- نتایج این پژوهش می توانند به مدیران رستوران ها در ارائه راهبردهای موثرتر و کارآمدتر برای اطمینان دادن به مشتریان نسبت به منصف بودن شان کمک کند، که پیامد آن حفظ مشتری و سودآوری است.کلیدواژه: سطوح خدمات، رفتار مصرف کننده، رستوران ها، ایالات متحده امریکا


مشخصات

مشخصات

توسط: Young Namkung انتشارات: Emerald سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 23 تعداد صفحات متن ترجمه: 22 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن­ها در رستوران ها حجم: 215.98 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 16000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Effects of perceived service fairness on emotions, and behavioral intentions in restaurants

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

اثر درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات بر احساسات و نیات رفتاری آن­ها در رستوران هاچکیدههدف- این پژوهش به ارزیابی روابط متقابل میان درک مشتریان از منصفانه بودن خدمات در رستوران ها، احساسات و نیت های رفتاری شان کمک می کند.طرح تحقیق/ روش شناسی/ روش تحقیق- داده های این پژوهش در دو رستوران تصادفی در امریکا گردآوری شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، پیرو مدل دو مرحله ای اندرسون و گربینگ، از دو روش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری استفاده شده است.یافته ها- این پژوهش برمبنای مدل محرابیان- راسل، نقش های متفاوتی را برای ادراک مشتریان از انصاف و ارتباط آن با احساسات و نیت های رفتاری نشان می دهد. مشخص شد که ارائه قیمت های معقول و فراهم آوردن خدمات کارامد و به موق،ع کلید رفع احساسات منفی است. به طور همزمان، یافته ها نشان می دهند که ارائه خدمات ملموس با کیفیت بالا و خدمات ناملموس در ایجاد احساسات مثبت در مشتریان و سرانجام در مشاهده رفتارهای مطلوب از آن ها در آینده نقش حیاتی دارند.محدودیت های تحقیق/ مفاهیم- داده ها تنها از رستوران های غذاخوری گردآوری شده اند. لذا، تعمیم داده ها برای دیگر بخش ها در صنعت رستوران داری ممکن است امکان پذیر نباشد.مفاهیم عملیاتی- نتایج این پژوهش می توانند به مدیران رستوران ها در ارائه راهبردهای موثرتر و کارآمدتر برای اطمینان دادن به مشتریان نسبت به منصف بودن شان کمک کند، که پیامد آن حفظ مشتری و سودآوری است.اصالت/ ارزش - در مقایسه با تحقیق های پیشین در حوزه انصاف، که منحصرا بر اجرای عدالت و انصاف پس از شکست و بازیابی خدمات تاکید داشته اند، این پژوهش به منظور ارائه تصویری ارزشمندتر از انصاف در ارائه خدمات، تمامی جنبه های ارائه خدمت به مشتری (با وجود شکست خوردن یا شکست نخوردن خدمت ارائه شده) را لحاظ می کند. همچنین، با روشن کردن مفهوم "انصاف" به عنوان یک اصل بدهی در ارزیابی خدمات در رستوران ها، کمک های شایانی به ادبیات موضوعی بازاریابی خدمات و رفتار مصرف کننده می کنیم.کلیدواژه: سطوح خدمات، رفتار مصرف کننده، رستوران ها، ایالات متحده امریکا، ارائه خدمات

نوع تحقیق: علمی-پژوهشی (نیاز به دانلود ترجمه)مقدمهجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.معمولا این موضوع پذیرفته شده است که برای مشتریان، انصاف و کیفیت دو جزء لاینفک ارائه خدمات هستند . به هر حال، مفهوم انصاف در اراده خدمات در حالی که با کیفیت خدمات در ارتباط هست، اما یک پدیده مجزا محسوب می شود . به علاوه ، انصاف نه تنها یک بعد از خدمات است ،بلکه تمامی ابعاد کیفیت خدمات را نیز تحت پوشش قرار می دهد. اولیور و سوان(1989)، نشان دادند که عدالت ادراک شده یک عامل اضافی در شرح ر ضایت مشتریی است که در پارادایم عدم تحقق انتظارات مشتری از سنجش کیفیت خدمات لحاظ نشده است. علاوه بر این ، بیری (1995) به این نکته اشاره کرد که در اکثر مواقع خدمات ضعف، غیر منصفانه تلقی نمی شوند. اما خدمات غیر منصفانه به طور کلی بی کیفیت محسوب می شود. در مقایسه یا کیفیت خدمات. اصول عدالت، چارچوب متمایزی را برای درک فرایند استفاده از خدمات ارائه می دهند و پیامدهای اجرای عدالت می توانند به عنوان عوامل اساسی در ارزیابی خدمات بکار برده شوند. لذا، ارزیابی تناسب میزان منصفانه عمل کردن به عنوان کانون ارزیابی خدمات بسیار ارزشمند است .هر چند تحقیق موثری که توسط اولیور و سوان(1989) انجام شد، کاربرد چارچوب انصاف در ارزیابی مشتری از محصولات و خدمات را تسهیل کرده اما در خصوص اثر نسبی ابعاد مختلف عدالت در پارادایم تثبیت شده عدم تحقیق انتظارات مشتری چندان شناخته شده است ،و کار قبلی آنها که اثر مشترک انصاف ادراک شده و پارادایم عدم تحقق انتظارات مشتری بر رضایت مندی را شرح داده است نشان می دهد که این دو فرایند به عنوان پیش بین های مجزا و قابل توجه رضایت مشتری با یکدیگر هماهنگی دارند. اولیور و سوان (1989) تنها بر بعد توصیفی انصاف تاکید داشته اند در حالی که محققان دیگر بین ابعاد مختلف انصاف تفاوت قائل شده اند.علاوه بر اینها، به طور عمده نشان داده شده است که تعاریف عدالت بیشتر واکنش های احساسی را مطرح می کنند، به ویژه هنگام رخ دادن عدم اجرای عدالت ، که در انجام منجر به واکنش های رفتاری مانند شکایت کردن ، تبلیغات دهان به دهان و پشتیبانی می شوند. هر چند که نظریه ها و تحقیق های قبلی راجع به عدالت نشان داده اند که احساسات بخشی از رابطه میان تجربه یک عمل منصافه و گرایش به جبران کردن آن هستند،اما شرح اندکی بر روابط میان انصاف ادراک شده ،احساسات و تمایلات رفتاری دارند. به منظور پر کردن این شکایت مهم پژوهشی ،این تحقیق به ارائه و بررسی تجربی یک مدل نظری برای انصاف در ارائه خدمات، احساسات و تمایلات رفتاری پرداخته است.در این تحقیق ، انصاف در ارائه خدمات به صورت ادراک مشتری نسبت به میزان انصاف و عدالت در رفتار شرکت های ارائه دهنده خدمات تعریف شده است. به طور اخص اهداف این پژوهش به شرح زیر هستند:ارزیابی روابط متقابل میان ادراک مشتری از انصاف ارائه دهنده خدمات ، احساسات و تمایلات رفتاری بر مبنای مدل محرابیان- راسل و تشخیص اهمیت نسبی هر یک از ابعاد انصاف در ارائه خدمات در رستوران،و ارائه مفاهیمی به رستوران ها برای اندیشیدن در مورد ارزیابی خدمات از زاویه انصاف در ارائه خدمات.اهمیت انصاف در بازاریابی خدماتعدالت به عملی اشاره دارد که در آن فرد"عدل " را لحاظ می کند زیرا آن را عادلانه می پندارد.همچنین، انصاف به عنوان یک پایه اساسی که مردم براساس آن را به ماهیت روابط خودشان با موسسه های اجتماعی و افراد قضاوت می کنند مطرح شده است. از آنجایی که واکنش های افراد نسبت به واقعیت های عینی با توجه به هنجارهای اجتماعی آنها و انتظاراتشان متفاوت است، محققان علوم اجتماعی بر جنبه های ذهنی انصاف تمرکز کرده اند. در راستای طرح های پژوهشی قبلی، انصاف در این پژوهش به قضاوت های ذهنی افراد از آن اشاره دارد.به دلیل ریشه داشتن در روانشناشی اجتماعی، و نقش موفقیت آمیز در عملکرد سازمان ها و تصمیمات حقوقی، ادراک مفهوم انصاف هم توجه مدیران و هم توجه محققان در حوزه ادبیات بازاریابی خدمات را به خود جلب کرده است. باگوزی(1974) ازطریق نظریه مبادله بازاریابی ، مفهوم انصاف/ عدالت را در ادبیات بازاریابی معرفی کرد. وی مفهوم انصاف را در چارچوب روابط متقابل شرح داد و اظهار داشت که حفظ عدالت مبنای حفظ تبادل مداوم میان مشتری و فرد شده است. متعاقباً ، زالن من و همکارانش (1978) مفهوم اصول بازاریابی ناعادلانه را بررسی کردند و به ارائه مفاهیمی در خصوص واکنش مصرف کننده پرداختند .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.بررسی هایی نیز در خصوص اثرات عدالت در شرایط بهبود خدمات صورت گرفته است . براساس یافته های دویترو ویتزل (2000) ، توجه به عدالت تاثیر ویژه ای بر بهبود خدمات در برخی شرکت های خدماتی خاص دارد ، از جمله ، آرایشگاه ها ، قهوه خانه ها، فروشگاه های زنجیره ای و بانک ها . با توجه به اثر معناداری که بر تعاملات مشتریان وفادار دارند. دیگر اینکه ، پتروسون و همکارانش(2006) بر نقش آشنایی با فرهنگ در بهبود ارائه خدمات تاکید داشته اند و نشان دادند که ارزش های سطح فردی فرهنگ مانند فاصله قدرت افراد ، اجتناب از تردید، و جمله گرایی بر اصول بهبود شرکت به منظور تحت تاثیر قرار دادن ادراک از عدالت آن اثر متقابل دارند. اگر چه اصول عدالت فرصت های گسترده ای را برای درک بهتر اهمیت ارزیابی انصاف، به ویژه در زمان شکست خدمات و بهبود مجدد آنها فراهم کرده است، اما تحقیق در خصوص بهبود خدمات اندک و نسبتاً توسعه نیافته است.ساختار عاملی، اجرای عدالت در ارائه خدمات(نیاز به دانلود ترجمه) برای مدت ها ، عدالت به عنوان یک ساختار سه بعدی حاصل از مقایسه عدالت توزیعی،عدالت (نیاز به دانلود ترجمه) رویه ای و عدالت تعاملی تلقی شده است. اگر چه اصول عدالت که در حوزه روانشناسی اجتماعی بسط یافته اند احتمالا می توانند در همین زمینه مفید باشند، اما چنانچه در یک شرایط مصرفی خاص اعمال شوند به احتمال زیاد محدودیت های همراه خواهند بود . به عنوان مثال، داش (1985) نسبت به قابلیت سنجش نظریه اصلی عدالت انتقاد کرد به این دلیل که ارزیابی همزمان ارزش های کسب شده و نتیجه، برای مشتریان دشوار است. سوان و اولیور(1985) همچنین اظهار داشتند که عملیاتی کردن داده ها و نتایج مشکل آفرین بود زیرا معیارهای عدالت در مطالعه آنها در مورد نظرات یک مشتری خاص لحاظ شده بودند. از آنجایی که دیدگاهای متفاوتی درخصوص اهمیت ابعاد عدالت وجود دارد و نشان داده شده است که برداشت ها از عدالت به یکدیگر وابسته هستند ، لذا عملیاتی کردن مفهوم عدالت احتمالا با دیدگاه غالب در مورد عدالت در ارائه خدمات متجانس نیست .مصرف کنندگان تصور می کنند که قضاوت ها یا عادلانه و یا ناعادلانه هستند زیرا احتمالا برداشت آنها از این شرایط با توجه به قابلیتشان در به حداکثر رساندن منافع شخصی یا پاداش ها و حداقل کردن سرمایه گذاری های خود یا طرف مقابل است . برای این منظور، این پژوهش منافع مشتریان و عدالت را در نظریه اصلی عدالت(توزیع عادلانه ، رویه عادلانه و تعامل عادلانه) گنجانده است تا بتواند به درک ماهیت تحت کاوش انصاف در ارائه خدمات ، در حوزه ارائه خدمات همه جانبه کمک کند.منافع و فداکاری مشتری و هزینه های مالی و زمانی که وی در خصوص یک تجربه مصرف می پردازد به عنوان دو سازه، نشانگر از خود گذشتگی مشتری تلقی می شوند. در حالی که محصول (مطلوبیت شکل غیر تعاملی استفاده از خدمات ) و کارکنان (شیوه ای که با مشتری رفتار شده است) دستاوردهایی هستند که مصرف کننده از مصرف کالا یا خدماتی که به عنوان جنبه های کلیدی منافع مشتری هستند، یافت شده اند، از نظر دیدگاه فداکاری مشتری در مصرف کالاها و خدمات، قیمت پرداخت شده (قیمت عادلانه)و زمان صرف شده (رویه عادلانه ) مفاهیم حیاتی هستند. اثر متداول قیمت تا حدودی به دلیل این واقعیت است که علامت قیمت در تمامی شرایط خرید وجود دارد و دست کم نشانگر میزان هزینه اقتصادی است که باید صرف هر گونه معامله ای شود. قیمت منصفانه به صورت قضاوت خریداران براساس تفاوت میان قیمت مورد انتظار و قیمت واقعی تعریف شده است. این است که مصرف کنندگان عموماً یک استاندارد درونی از پیش تعیین شده برای قیمت ها دارند که ممکن است در حین مقایسه و قضاوت در مورد قیمت یا با آنها مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.اگر چه ونیر(1998) اظهار داشته است که مفهوم قیمت منصفانه ( با یک تعریف دقیق فاصه دارد) اما در پژوهش قبلی بر ادراک مصرف کنندگان نسبت به قیمت تاکید داشته است. این برداشت ها برای خود فرد و براساس استانداردهای اجتماعی کنترل شده اند (قیمت مرجع) . از آنجایی که قضاوت راجع به منصفانه بودن قیمت ذهنی است، این پژوهش فرض می کند که قیمت ذکر شده در منوی رستوران باتوجه به دیدگاه های قبلی مشتری و تجربه کنونی وی در حضور محرک های بی شمار در رستوران مورد قضاوت های مختلفی قرار می گیرد. بنابراین ، مفهوم قیمت در این پژوهش با پژوهش های قبلی که قیمت را یک مفهوم مطلق و ثابت لحاظ می کردند متفاوت است . به منظور فهمیدن بهتر مفهوم ادراک مشتری نسبت به منصفانه بودن قیمت ، تعریف جدیدی از قیمت منصفانه ارائه شده . در این پژوهش، قیمت منصفانه، به "قضاوت کلی مصرف کننده نسبت به قیمت با توجه به مقایسه قیمت واقعی با قیمت مورد انتظاری که براساس استانداردهای اجتماعی ( قیمت مرجع ) و منافع شخصی (سطح انطباقی) تعیین شده است" اشاره دارد. در این پژوهش قیمت منصفانه به صورت یک جزء حیاتی از فداکاری مشتری (customer sacrifice)در نظر گرفته شده و ادراک مشتری نسبت به قیمت به عنوان یک متغیر همراه با سایر اشکال انصاف در ارائه خدمات لحاظ شده است. مانند دیگر نمودهای خدمات منصفانه، زمان نیز به عنوان یک محدود کننده و یک منبع محدود فرض شده است. ارزیابی مصرف کنندگان از مدت زمان انتظار نه تنها اثرات عینی بلکه اثرات ذهنی نیز دارد.هنگامی که دو مشتری که ارزش متفاوتی برای وقت خود قائل هستند، مدت زمان انتظار مشابهی را تجربه می کنند،آنها به طور موثر هزینه های متفاوتی را برای دریافت خدمات پرداخت کنند. در رستوران ها، انتظار برای دریافت خدمات را می توان ناشی از زمان لازم برای تهیه ( به عنوان مثال، تهیه غذا) یا تقاضا بیش از ظرفیت سیستم تحویل ( به عنوان مثال ، تعداد مشتریان در حدی است که بیش از توانایی ارائه دهنده خدمات هستند ) دانست. در راستای این مباحث، مفهوم اصلی رویه عادلانه مجدداً به این صورت تعریف شده" به هنگام بودن و کارایی یک سیستم ارائه دهنده خدمات" به عنوان جزئی از فداکاری مشتری، زیرا زمان انتظار و تاخیرها در ارائه خدمات جزء کاستی های آن محسوب می شوند.با توجه به منافع مصرف کننده ، مطالعاتی که در مورد انصاف انجام شده اند نشان داده اند که داشتن رفتارهای منصفانه در شرکت های ارائه دهنده خدمات احتمالاً نه تنها، از جنبه ابزاری بلکه از جنبه رابطه ای نیز می تواند مهم باشد. بنابراین، در این ارزیابی خدمات ارائه شده به مشتری نه تنها باید مطلوبیت خدمت اصلی ( نتیجه ملموس اعمال عدالت ) لحاظ شود، بلکه نوع رفتار با مشتری (تعامل عادلانه) نیز با اهمیت است . یک تحقیق پیشین راجع به عدالت نشان داده که واکنش های افراد در محیط های اجتماعی به طور عمده براساس میزان مطلوبیت آن چیزی است که بدست آورده اند. با توجه به یافته های گردن روس(2007)، ارائه یک محصول اصلی و یا خدمت بسیار عالی یک عامل مهم برای کسب منصب در کسب و کار خدماتی است . لذا، ما انتظار داریم که ادراک مشتری نسبت به انصاف ارائه دهنده خدمات در واکشن های احساس و رفتاری وی نقش دارد. در این پژوهش ،انصاف در ارائه خدمات اشاره دارد به " ارزیابی های ذهنی مصرف کننده نسبت به اجزاء ملموس خدمت ارائه شده."علاوه بر این، استفاده از خدمات رستوران با تعاملات انسانی بسیار زیادی همراه است. شوستاک(1985) رویارویی یا مواجه شدن در ارائه خدمات را به این صورت تعریف کرده " دوره زمانی که در طی آن مشتری به طور مستقیم با یک خدمت تعامل دارد" لحظه های رویاروی یا مواجه شدن در ارائه خدمات"لحظه های بحرانی و واقعی هستند که در آنها برداشت ماندگاری نسبت به کسب و کار در ذهن مشتریان شکل می گیرد."این تعاملات بحرانی اغلب لحظه های نابی هستند و می توانند بر رضایت مندی یا ناامیدی مشتری اثر بگذارند. بنابراین در این پژوهش تعامل عادلانه به "احترام و علاقه ای که ارائه دهنده خدمت به مشتری نشان می دهد و باعث می شود که مشتری در طی تعامل با وی برای دریافت خدمت احساس کند که با او به خوبی رفتار شده است." اشاره دارد.به طور کلی این پژوهش براساس ساختار قدیمی سه عاملی انصاف در ارائه خدمات ( قیمت منصفانه ، روش و رویه منصفانه ، خدمت منصفانه، و تعامل منصفانه)، یک مدل چهار عاملی ارائه داده، و قابل اجرا بودن مدل را به طور تجری به واسطه ارزیابی خدمات ارائه شده در رستوران آزموده است.تعدیل مدل محرابیان –راسلجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.(1)             لذت یا خوشنودی

(2)             برانگیختگی(3)             سلطه گریعلاوه بر این، واکنش به یک عامل محیطی را نیز می توان به دو رفتار رویکردی یا اجتنابی تقسیم بندی کرد. رفتار رویکردی شامل تمایل به حضور داشتن، چرخیدن و جستجو کردن در محیط، و ارتباط برقرار کردن با دیگران در محیط اطراف است ، در حالی که رفتار اجتنابی تشکیل شده از رفتار های متفاوت با رفتار رویکردی. در این پژوهش از چارچوب محرک- ارگانیزم- پاسخ ارائه شده توسط محرابیان –راسل استفاده شده به منظور سازگاری روش های مختلف در این پژوهش،آن را اصلاح کرده­ایم.در نظر گرفتن انصاف و عدالت به عنوان یک محرک کلیدیبه طور کلی احساسات، واکنش های افراد به وقایع یا محرک ها هستند و به طور اساسی (البته نه همیشه) یک پدیده اجتماعی محسوب می شوند. برای اینکه یک حالت احساسی رخ دهد، باید یک انتخاب عاطفی تغییری در حالت یک ارگانیزم ایجاد کند بیش از چند دهه است که ،محققان علوم اجتماعی تشخیص داداند که مسائل مربوط به عدالت به ویژه برداشت های افراد از بی عدالتی، واکنش های احساسی را بر می انگیزند به عنوان مثال، پیامد نقض هنجار عدالت" فشار عصبی و ناراحتی از بی عدالتی است" و افراد تلاش می کنند تا با تنش ناشی از حالت احساسی ناخوشایندی که به واسطه بی عدالتی برای آنها پیش آمده مبارزه کنند.هومانس(1974) اظهار داشت هنگامی که پاداش دریافت شده کمتر از حد مورد انتظار است، به احتمال زیاد دریافت کننده خشمگین می شود. با در نظر گرفتن طرح تفکیکی احساساتی مثبت و منفی، لازاروس(1991) اظهار داشت که احساسات مثبت مانند شادی یا غرور ناشی از اتفاقاتی هستند که تحقق اهداف فرد را تسهیل می بخشند.در مقابل، احساسات منفی مانند شرم یا عصبانیت ناشی از اتفاقاتی هستند که مانع از تحقق اهداف می شوند. در تحقیقی که پرایس و همکارانش(1995) در مورد مصرف کننده انجام دادند، دریافتند که عدم موفقیت در برقراری یک تعامل عادلانه با مشتری به هنگام دریافت خدمات، واکنش های منفی را به همراه دارد و به طور مشابه داب و منون (1998) در تحقیقاتشان راجع به احساسات بین فردی در ارائه خدمات .شکل 1از این رو ، تصور می شود که احساس رضایت از خدمات کسب شده به طور گسترده ای تحت تاثیر میزان انصاف ارائه دهنده خدمت و الگوهای رفتاری است. این نکته قابل توجه است که فرد احساسات خود را در مقابل محرک های مربوط در خدمات ارائه شده به او نشان می دهد. لذا، انصاف برداشت شده از خدمات ارائه شده به مشتری بیانگر یک انتخاب عاطفی است و همچنین سازه عمده مورد نظر در این پژوهش می باشد.رویکرد تک قطبی به واکنش های احساسیدر مقیاس محرابیان –راسل(1974) یک چارچوب دو قطبی برای واکش های احساسی به محرک محیطی ارائه شده. اگرچه بعد عمده ساختاری یک تجربه عاطفی اغلب به صورت زنجیرای دو قطبی از خشنودی – ناخشنودی است اما در عین حال محدودیت های متعددی در کاربرد آن برای مطالعه احساس مربوط به مصرف مشاهده شده است. به عنوان مثال ، وست بروک(1987) دیدگاه تک قطبی به تجربیات مصرف را مطرح کرد. زیرا در مفهوم دو قطبی، تغییر ناگهانی احساسات با همان وقوع همزمان حالت های خشنودی و ناخشنودی امکان پذیر است. با بین و همکارانش(1998) نشان دادند که دیدگاه دو قطبی با وجود راحت بودنش برای تشریح کامل احساسات مصرف کننده کافی نیست ، و احساسات منفی نمی توانند همراه با احساسات مثبت رخ بدهند. تحقیق بر روی گزارش های شخصی از تجربه های عاطفی افراد دو بعد تک قطبی بسیار مستقل مربوط به عواطف مثبت و منفی را نشان داده است. احساساتی که در طی مراحل مختلف یک فرایند عادلانه رخ می دهند را می توان به شیوه های مختلف طبقه بندی کرد، از جمله ، احساسات مثبت و منفی، انفرادی یا اجتماعی ، و تجربه شده یا بیان شده. همچنین مطالعه اخیری که در مورد انصاف و عدالت انجام شد، رویکرد احساسی متفاوتی را مطرح کرد، از این نظر که پی بردن به منصفانه نبودن قیمت با احساس ناامیدی و خشم همراه است و به طور مشابه در یک پژوهش راجع به عدالت اجتماعی، با در نظر گرفتن احساسات مربوط به شادی( خرسندی ، لذت ، غرور) و احساسات مربوط به ناراحتی ( ناامیدی، خشم، محرومیت) اثرات یک تعامل منصفانه بر واکنش های احساسی مجزا مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین ، این مطالعات پیشنهاد کرده اند که دیدگاه تک قطبی مناسب ترین رویکرد برای درک احساسات حین مصرف در زمان بررسی مفهوم انصاف و عدالت است .چرا که نشان می دهد مصرف کننده می تواند در آن واحد حس خشنودی و ناخشنودی داشته باشند. از آنجایی که در چارچوب تک قطبی هر حسی می تواند اثرات منحصر به فردی بر واکنش های رفتاری داشته باشد لذا رفتار فرد به تاثیر نسبی حالت های احساسی مثبت و منفی وابسته است. لذا در این پژوهش به جای چارچوب لذت- برانگیختگی محرابیان –راسل از یک رویکرد تک قطبی بهره می بریم و این رویکرد به مقیاس احساساتی متفاوت ایزارد (1977) که درباره احساسات مثبت و منفی حین مصرف در پاسخ به ملاحظات منصفانه است بنا شده – انعطاف پذیری و جامعیت مقیاس های متفاوت احساسی ایزارد (1977) امکان استفاده گسترده از این نشانه های احساسی را در زمینه های گوناگون فراهم می کند.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن قیمت براحساس مثبت وی اثر مثبت دارد.(نیاز به دانلود ترجمه) H1-1b: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن قیمت براحساس منفی وی اثرمنفی دارد.H1-2a: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن رویه و روش ارائه دهنده خدمت یا کالا بر احساس مثبت وی اثر مثبت دارد(نیاز به دانلود ترجمه) H2-2b: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن رویه و روش ارائه دهنده خدمت یا کالا بر احساس منفی وی اثرمنفی دارد.H1-3a: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن خدمات یا کالا دریافتی براحساس مثبت وی اثر مثبت دارد.(نیاز به دانلود ترجمه) H1-3b: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن خدمات یا کالا دریافتی براحساس منفی وی اثر منفی دارد.H1-4a: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن تعامل وی با ارائه دهنده خدمت یا کالا براحساس مثبت وی اثر مثبت بر احساس منفی وی اثر منفی دارد.(نیاز به دانلود ترجمه) H1-4b: برداشت های مشتری نسبت به منصفانه بودن تعامل وی با ارائه دهنده خدمت یا کالا براحساس مثبت وی اثر مثبت بر احساس منفی وی اثر منفی دارد.نیت یا مقصد رفتاری به عنوان یک شاخص جایگزین برای رفتار واقعیتعدیل روابط میان محرک و واکنش هلی احساسی منجر به رفتارهای مصرف کننده می شود. ذالتامن و همکارانش(1978) برداشت مصرف کننده از اصول غیر منصفانه بازاریابی را در مراحل مختلف مطالعه کردند، پیش ازمصرف، در حین مصرف و پس از مصرف. نتایج نشان داد که افزایش آگاهی مصرف کننده از بی عدالتی و شیوه های فریبنده، تمایل به شکایت را در وی افزایش می دهد. بلاگت وهمکارانش(1993) مدلی را برای رفتار شکایت مصرف کننده پیشنهاد دادند و به این نتیجه رسیدند که برداشت از عدالت (نیاز به دانلود ترجمه) و انصاف برشکایت، تبلیغات دهان به دهان و برانگیختگی مصرف کننده اثر دارد. علاوه بر این، پژوهش های قبلی نیت های رفتاری مانند تعامل به خرید مجدد، تمایل به خرید بیشتر در آینده و تمایل به پیشنهاد فروشگاه به دیگران را نیز در چارچوب محرابیان –راسل گنجانده اند . دانووان و راسیتر(1982) به دلیل نیاز به پیش بینی رفتار خرید مشتری، شناخت قصد افراد برای حمایت از فروشندگان مانند تمایل به بازگشت به فروشگاه و انجام تبلیغات دهان به دهان مثبت راجع به آن برای دوستانشان را مورد توجه قرار دادند. نیت رفتاری به این صورت تعریف شده است." درجه ای که یک فرد به طور آگاهانه برنامه ریزی کرده تا برخی رفتارها را درآینده مشخص انجام دهد و یا انجام ندهد" یعنی اینکه، قصد انجام یک رفتار علت اصلی انجام چنین رفتاری است. از آنجایی که در مطالعات بازاریابی، نیت های رفتاری به عنوان شاخص جایگزین رفتار واقعی تعیین شده است. لذا در این پژوهش نیز نیت های رفتاری به عنوان سازه متاثر از احساسات لحاظ شده اند.احساسات به عنوان پیشرو در نیت رفتاریجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در نظر گرفتن انصاف و عدالت به عنوان پیشرو درنیت رفتاریاگر چه در مدل محرابیان -راسل به رابطه میان محرک و پاسخ اشاره نشده است، اما در تمامی مطالعاتی که در مورد عدالت و انصاف انجام شده به طور قابل ملاحظه ای به اثرات عدالت بر رفتار توجه شده است. پاسخ به ناعدالتی نه تنها به صورت واکنش های احساسی بلکه با تلاش برای برقراری عدالت همراه است. آدامز(1965) اظهار داشت که مولفه رفتاری در فرآیند ارزیابی عدالت یک اصل تلقی می شود. علاوه براین، هیریشمن(1975) اثبات کرد که مشتریان به منظور اصلاح بی عدالتی باید نارضایتی خورا به گوش مدیریت برسانند. (صدای مشتری) . در نظریه ترک کردن و اعتراض کزدن او، وفاداری به عنوان یک متغیر تعدیل گر عمل می کند. که ماهیت واکنش مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. رابطه میان ادراک از عدالت و واکنش های رفتاری به طور قابل ملاحظه ای توجه محققان بازاریابی و بویژه محققان رفتار مصرف کننده را به خود جلب کرده است. به عنوان مثال: هاپرز وهمکارانش(1978) دریافتند که برداشت های مشتری نسبت به بی عدالتی، حمایت آنها از یک فروشگاه تحت تاثیر قرار می دهد. سوان و میرسر(1983) به این نکته اشاره کردند که ادراک مشتری را تحت تاثیرقرار می دهد.رابطه میان ادراک از عدالت و واکنش های رفتاری به طور قابل ملاحظه ای توجه محققان بازاریابی و بویژه محققان رفتار مصرف کننده را به خود جلب کرده است و به عنوان مثال هاپرز و همکارانش(1978) دریافتند که برداشت های مشتری نسبت به بی عدالتی، حمایت آنها از یک فروشگاه را تحت تاثیرقرار می دهد. سوان و میرسر(1983) به این نکته اشاره کردند که ادراک مشتری از عدالت پیامدهای رفتاری مانند شکایت کردن/ تعریف کردن، تصورات و افکار، تبلیغات دهان به دهان، و خرید مجدد/ اجتناب از خرید.کلیمر (1993) با برقرار کردن رابطه میان مفاهیم عدالت و ارائه خدمات به مشتری دریافت که خدمات منصفانه به طور مقابل ملاحظه ای قصد حمایت مجدد را در پی دارند. در پژوهش بلودگت و همکارانش(19939)، نیز ثابت شد که ادراک مشتری از عدالت و انصاف تعیین کننده اصلی شکایت، تبلیغات دهان به دهان منفی، نسبت های رفتاری و حمایت مجدد وی است. به علاوه، ادراک مشتری از عدالت و انصاف عامل تعدیل گر نتایج احتمال موفقیت مشتری، نگرشش نسبت به شکایت کردن، اهمیت کالا، و پایداری و قابلیت کنترل عمل شکایت است. اگر چه این موضوع در نظریه عدالت ریشه ندارد اما، لیونگ و همکارانش(1998) دریافتند متغیری که نشان دهنده نگرانی ها نسبت به توزیع عدالت است به طور قابل توجهی وفاداری مشتری را پیش بینی می کند. بنابراین با توجه به توضیحات بالا این فرضیه ها را مطرح می کنیم.H3-1 و H3-3 ،H3-3 ،H3-4شکل شماره یک مدل مفهومی پیشنهاد شده در این پژوهش را نشان می دهد. این شکل روابط میان ادراک مشتری از انصاف در ارائه خدمات (قیمت / رویه و روش / خدمات/ تعامل)،احساسات (مثبت/منفی) و نیت های رفتاری را به تصویر می کشد. کیفیت ادراک شده به عنوان یک متغیر برون زا عمل می کند. در حالی که احساسات مشتری و نیت های رفتاری به عنوان متغییرهای درون زا تلقی می شوند.روش شناسیروش اندازه گیریدر ابتدا پرسشنامه ای براساس مطالبات قبلی که توسط کلیمرو اشتایدر( 1996) انجام شده است ،طراحی شده .پس برای اطمینان از روایی یا اعتبار محتوا، پرسشنامه را توسط سه نفر از مدیران رستوران هایی که خدمات کامل ارائه می دهند و دو متخصص آکادمیک در صنعت مهمانداری بازبینی کرده ایم.جدول شماره یک مقدار میانگین ها و انحراف معیارهای هر یک از پرسش های مربوط به سازه های مورد نظر در این پژوهش: انصاف در ارائه خدمات، احساسات ، و نیت های رفتاری را نشان می دهد .پرسش های مربوط به انصاف در ارائه خدمات عبارتند از :" غذایی که من سفارش دادم قیمت مناسبی داشت"،" کیفیت غذا بیش از آن چیزی بوده که من انتظار داشتم" " من در مدت زمان کوتاهی جایی برای نشستن پیدا کردم"، خدمت کار خدمات یکسانی را به تمام مشتریان ارائه می داد" . برای اندازه گیری هر یک از پرسشهای مربوط به سازه ادراک مشتری نسبت به انصاف در ارائه خدمات از طیف لیکرت هفت گویه­ای استفاده شده است: تا چه اندازه با این جمله موافق یامخالف هستید؟ " (کاملا مخالف=1 و کاملا موافق=7).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.·                    لذت(شاد،خشنود، پذیرای رفت و آمد با دیگران ،خوش قلب)

·                    آرامش(راحت ، آرام، در حال استراحت)

·                    نیرو بخشی (سرحال، خونسرد)

·                    خشم(خشمگین، متعصب، خطاکار)

·                    فشار عصبی(محروم، ناامید، ناراحت، دل شکسته)·                    انزجار( منزجر، آزرده خاطر، بد)پرسش های مربوط به احساس نیز توسط مقیاس هفت گویه ای سنجیده شده اند، از سوال یک ("هنگامی که من در این رستوران هستم هیچگاه چنین حسی را تجربه نکرده ام") تا سوال هفت ("هنگامی که من در این رستوران هستم چنین حسی در من بسیار قوی بوده")علاوه بر این، نیت های رفتاری پاسخ دهندگان، مانند تمایل به بازگشت مجدد به رستوران، گرایش به پیشنهاد این رستوران به دیگران، و گرایش به گفتن چیزهای مثبت راجع به این رستوران به دیگران نیز در یک مقیاس هفت گویه ای مبنی بر پژوهش زیثامل و همکارانش(1996) سنجیده شده ( 1= کاملا مخالف و 7= کاملا ً موافق ).گرد آوری داده هاجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.تجزیه و تحلیل داده هاداده با توجه به روش دو مرحله ای اندرسون و گربینگ(1988) تجزیه تحلیل شده اند: مدل اندازه گیری و مدل ساختاری- منطق استفاده از این روش این است که می توان نشانگر های دقیق شاخص های قابلیت اطمینان را به بهترین شکل در دو مرحله بدست آورد در حالی که از اثر متقابل مدل اندازه گیری و مدل ساختاری بر یکدیگر نیز جلوگیری می کنیم. به منظور تعیین اینکه آیا متغیرهای نشانگر انعکاس دهنده متغیرهای مکنون فرضیه ها هستند یا خیر از مقیاس چند –گزینه ای با هفت سازه استفاده شده است و برازندگی هر یک از گزینه ها با استفاده از اعتبار ترکیبی ، روایی همگرا، و روایی واگرا ارزیابی شده است . هنگامی که روایی مقیاس ها تایید شد، از مدل معادلات ساختار(SEM) به منظور سنجش روایی مدل مفهومی ارائه شده و فرضیه ها استفاده شده است.نتایج تحقیقمدل اندازه گیریبا توجه به روش دو مرحله ای اندرسون و گربینگ(1988) ، دراین پژوهش ابتدا به منظور تخمین مدل اندازه گیری بوسیله تایید ساختار اصلی سازه ها ، از تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی (CFA) با پیشینه احتمال استفاده شده . همچنین در این پژوهش پیش از آزمودن مدل ساختاری میزان تک بعدی بودن، اعتبار، و روایی مدل اندازه گیری (نیاز به دانلود ترجمه) هفت عاملی را بررسی کرده ایم.(جدول شماره دو) . همانطور که در جدول شماره دو نشان داده شده، میزان پایایی درونی هر یک از سازه ها در دامنه مورد تایید الفای کرو نباخ بین 0.78 تا 0.94 قرارداد. متد از اعتبار ترکیبی به طور تخمینی بین 0.77 تا 0.94 است که قابل قبول می باشد. علاوه بر این،میزان برآورد واریانس (قیمت عادلانه =0.78 ، رویه منصفانه = 0.70، خدمات منصفانه= 0.63 تعامل منصفانه=0.74، احساسات مثبت =0.63، احساسات منفی=0.84؛ نیت های رفتاری =0.80) بیش از مقدار استانه 0.50 است. روایی همگرا برای اولین بار درجایی مشاهده شد که تمام بارهای عاملی تاییدی بیش از 0.70 بودند و تمامی آنها با مقدار t بین 10.49 تا 26.38 در سطح، 0.001 معنی دار بودند. لذا این نتایج روایی همگرایی مقیاس ها را تایید می کند. روایی واگرا( تشخیصی) از طریق مقایسه میانگین واریانس خروجی(AVE) با همبستگی مربعات بین سازه ها مورد بررسی قرار گرفته . همبستگی بین عاملی میان هفت سازه به وسیله ضریب فی بین 0.94 تا 0.74 تخمین زده شده و از آنجایی که تخمین زن هایی واریانس خروجی که بین 0.63 تا 0.84 هستند، همگی بیش از همبستگی مربعات هر جفت از سازه ها که بین 0.24 تا 0.55 هست لذا روایی واگرا تایید شده. این نتایج نشان می دهند که هر هفت عامل متمایز و تک بعدی هستند. همچنین ، مدل های اندازه گیری تاییدی، صحت خواص اندازه گیری را نشان می دهند .جدول شماره سه همبستگی درونی میان هفت سازه این پژوهش را نشان می دهد . همبستگی هایی مشترک نشان دهنده واریانس مشترک میان سازه ها است که مقدار آن (نیاز به دانلود ترجمه) بیش از واریانس میانگین توضیح داده شده نیست . این نتیجه نشان می دهد که مقیاس ها متمایز و تک بعدی هستند.مدل معاملات ساختاریمدل یابی معاملات ساختاری به منظور آزمون روایی مدل مفهومی پیشنهاد شده و فرضیه ها اجرا شده و نتایج تخمین پارامترهای استاندارد شده و مقادیر t در جدول شماره چهار نشان داده شده. شکل شماره دو مدل تخمین زده شده را نشان می دهد ، که در آن جهت و مقدار اثر ضرایب مسیر استاندارد شده وجود ندارد و آماره کای دو نشان می دهد که مدل به طور کلی با داده ها تناسب ندارد. با توجه به حساسیت آماره کای دو به اندازه نمونه، دیگر شاخص های برازنده نیز تعیین شده اند. درابتدا فرض شد که کای دو نرمال شده است تا بتوان حساسیت آماره کای دو را کاهش دهیم. مقدار کای دو نرمال شده 1.864 بود که زیر مقدار مقیاس Cut-offیعنی عدد 3 بود، و این نشان داد که مدل به طور معقولی با داده ها تناسب دارد . چنانچه با این شاخص ها نشان داده شده، برازش مدل رضایت بخش تلقی شده لذا زمینه مناسب برای آزمون مسیر فرضیه ها فراهم شده است.تخمین پارامتر در مدل ساختار اثرات مستقیم یک سازه بر سازه های دیگر را نشان داده و به این وسیله ضریب معنی داری در سطح معینی از آلفا، رابطه علی معنی دارای را بین سازه های مکنون تایید می کند. (شکل دو- جدول چهار) فرضیه H1-1a که در آن رابطه مثبتی میان قیمت منصفانه و احساسات مثبت فرض شده، پذیرفته می شود.به همین ترتیب فرضیه H1-1b که رابطه منفی میان قیمت منصفانه و احساسات منفی را پیش بینی کرده بود، نیز پذیرفته می شود. نتایج بدست آمده از آزمون دو فرضیه اول نشان می دهد هنگامی که مصرف کنندگان مبلغ پرداخت شده را منصفانه تلقی می کنند بیشتر تمایل دارند که احساس مثبتی داشته باشند تا احساس منفی. فرضیه H1-2a که در آن رابطه مثبتی میان انصاف در رویه و روش ارائه خدمات و احساسات منفی را پیش بینی کرده بود ، پذیرفته می شود. این نتایج نشان می دهد که در خصوص به موقع بودن و کارایی خدمات، هر چقدر مشتری بیشتر احساس کند که با او غیر منصفانه برخورد شده احتمال رخ دادن احساسات منفی در وی بیشتر است. همانطور که در فرضیه H1-3a پیش بینی شده بود انصاف در ارائه خدمات به طور معناداری احساسات مثبت را تحت تاثیر قرار می دهد. این مسیر معنادار به این نکته اشاره دارد، مشتریانی که در طی فرآیند دریافت خدمات ، خدمات مطلوبی را در رستوران دریافت کرده اند. احساسات مثبت بیشتری را نسبت به آنهایی که خدمات مطلوبی به آنها ارائه نشده ، تجربه کرده اند. در مقابا، فرضیه H1-3b که رابطه منفی بین انصاف در ارائه خدمات و احساسات منفی را پیش بینی کرده بود تایید نشده .همانطور که انتظار می رفت در فرضیه H1-4a انصاف در تعامل با مشتری اثر معنی داری بر احساسات مثبت دارد . در مقابل فرضیه H1-4b که رابطه منفی میان انصاف در تعامل با مشتری واحساسات منفی پیش بینی کرده بود.تایید نشده . در نتیجه ، منافع اصلی مشتریان ، به عنوان مثال انصاف در ارائه خدمت وتعامل با آنها، پیش بینی های معنی داری برای رخ دادن احساسات مثبت هستند اما عوامل تعیین کننده اصلی برای رخ دادن احساسات منفی نیستند. با توجه به روابط میان دو نوع از احساسات و نیت های رفتاری، فرضیه H2a که رابطه میان احساسات مثبت و نیت های رفتاری را نشان می دهد ،تایید می شود. به طور غیر منتظره، فرضیه H2a که رابطه میان احساسات منفی و نیت های رفتاری را نشان می دهد. از نظر آماری معنی دار نیست.این نتایج نشان می دهد که احتمالا احساسات مثبت شاخص بهتری برای پیش بینی نیت های رفتاری هستند تا احساسات منفی .از آنجایی که،قیمت منصفانه و روش منصفانه در ارائه خدمات مهمترین معیارهای مولد احساسات منفی بودند،لذا مدیران باید بطور جدی ،اهمیت و قابلیت بالقوه آنها در تحریک احساسات منفی را در نظر داشته باشند.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019