مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند A multiple criteria decision Making Approach to Manure Management Systems in the Netherlands

AbstractThe intensification of livestock operations in the last few decades has resulted in an increased social concern over the environmental impacts of livestock operations and thus making appropriate manure management decisions increasingly important. A socially acceptable manure management system that simultaneously achieves the pressing environmental objectives while balancing the socio-economic welfare of farmers and society at large is needed. Manure management decisions involve a number of decision makers with different and conflicting views of what is acceptable in the context of sustainable development. This paper developed a decision-making tool based on a multiple criteria decision making (MCDM) approach to address the manure management problems in the Netherlands. This paper has demonstrated the application of compromise programming and goal programming to evaluate key trade-offs between socio-economic benefits and environmental sustainability of manure management systems while taking decision makers’ conflicting views of the different criteria into account. The proposed methodology is a useful tool in assisting decision makers and policy makers in designing policies that enhance the introduction of economically, socially and environmentally sustainable manure management systems.Keywords: Multiple criteria decision making, Multiple objective programming, Compromise programming, Goal programming, Analytical hierarchy processچکیده فارسیتشدید دامپروری در چند دهه ی اخیر باعث افزایش نگرانی ها نسبت به تاثیرات زیست محیطی این فعالیت شده و بنابراین مدیریت کود کشاورزی اهمیت پیدا می کند. هدف اصلی مدیریتی است که در عین رسیدن به اهداف زیست محیطی باعث تعادل وضعیت اقتصادی اجتماعی کشاورزان و اجتماع شود. تصمیمات مربوط به مدیریت کود به بررسی تصمیمات موثر بر بهره وری طولانی مدت می پردازد. این مقاله ابزاری برای تصمیم گیری چند منظوره (MCDM) در مدیریت مسائل مربوط به کود در هلند به دست می دهد. این مقاله به ارائه ی کاربرد برنامه ی سازگاری و برنامه ی ریزی هدف برای بررسی پایداری منافع اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی سیستم مدیریت کود و توصیف دیدگاه متناقض معیار های مختلف می پردازد. روش مفروض برای دست اندرکاران و سیاست گذاران ابزاری مفید در طراحی سیاست هایی است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مدیریت کود تاثیر گذار هستند.لغات کلیدی: تصمیم گیری چند منظوره، برنامه ریزی چند منظوره، برنامه ریزی سازگار، برنامه ریزی هدف، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی


مشخصات

مشخصات

توسط: Solomie A. Gebrezgabher, Miranda P.M. Meuwissen مجله: European Journal of Operational Research انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2013 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 11 تعداد صفحات متن ترجمه: 25 تاریخ درج: ۱۳۹۵/۱۰/۶ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند حجم: 709.46 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 15000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: A multiple criteria decision Making Approach to Manure Management Systems in the Netherlands

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

پیشگفتارتشدید دامپروری در اتحادیه ی اروپا موجب تاثیرات محیطی بر خاک، آب و هوا شده است (Jongbloed& Lenis, 1998.). در اتحادیه ی اروپا کشاورزی مسئول تولید 49 درصد متان و 62% تولید N2o است. ((Sommer, Petersen,Moller, 2004 ) بیشتر متان موجود در اثر ذخیره ی کود دامی و نیترات حاصله نیز در اثر بکارگیری این کود در مزارع تولید می شود ((Sommer et al., 2004. برای بررسی این خطرات زیست محیطی برخی قوانین مقررات زیست محیطی وضع شده اند. دایره ی نیترات اتحادیه ی اروپا در نظر دارد آلودگی آب ناشی از نیترات را که در اثر فعالیت های کشاورزی ایجاد شده است کاهش دهد و دایره ی کیفیت هوایی اتحادیه اروپا نیز به دنبال وضع محدودیت هایی جهت کاهش آمونیاک و اکسید نیتروژن جو است (2004Oenema,). مدیریت کود به منظور کاهش تاثیرات زیست محیطی از اهمیت برخوردار است ((Karmakar, Lague Agnew, & Landry, 2004,. مدیریت کود عبارتست از تصمیم گیری در تمامی مراحل یعنی از جمع آوری کود در آغل حیوانات گرفته تا کاربرد آن در مزارع به منظور برداشت محصول بیشتر با کمترین کاهش ارزش غذایی از کود ((Chadwick et al., 2011; Karmakar et al., 2007; Sommer,2009میزان تاثیر مشکلات حاصل از کود از دههی 1970 و 1980 شروع شد. این مشکل به دلیل عدم کفایت استراتژی مناسب هنوز هم به قوت خود باقیست. دیگر راهکارهای موثر با امکان سود دهی عبارتند از تکنولوژی های فرآوری کود که باعث ایجاد انرژی و محصولات کود کشاورزی می شود ((Burton & Turner, 2003; Melse& Timmerman, 2009 . اما این راهکارهای خالی از مشکلات نیستند. با اینکه هدف اصلی فراوری کود کاهش مشکلات زیست محیطی می باشد تمام تکنولوژی ها باعث کاهش آلودگی نمی شوند ((Petersen et al., 2007. بیشتر آنها برای کشاورزان گران هستتند ((Burton, 2007. در نتیجه سیستم تغییرات کود که از لحاظ اجتماعی مقبول بوده و در عین کاهش عوارض زیست محیطی منجر به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشاور و اجتماع شود مورد نیاز است (De Vos, Weersink, &Stonehouse, 2002. (مدیریت کود معمولا با تصمیم گیرانی همراه است که دیدگاه و در ک متناقضی از توسعه ی پایدار دارند. گروه های مختلف ارزش های متفاوتی را نسبت به هر یک از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته و اولویت های خود را به شکلی متفاوت طبقه بندی می کنند. برای مثال برای کشاورز نگهداری هزینه ی دفع کود در حداقل ممکن ضروریست اما برای سازمان های زیست محیطی تاثیرات آن از اهمیت برخوردار است. بنابراین این مسائل باعث می شود که در مدیریت کود از جانب تصمیم گیران رویکردی چندمنظوره اتخاذ شود. روش سنتی در نظر گرفتن جنبه ای واحد برای چندین راه حل برای تصمیم گیری در چنین مسائلی کفایت نمی کند. در صورت وجود اهداف متنوع و متناقض روش های مربوط به تصمیم گیری چند منظوره برای تصمیم گیری مناسب هستند. (Pohekar&Ramachandran, 2003; Romero &Rehman, 2003).جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.هدف این تحقیق توسعه ی ابزار تصمیم گیری برای ارزیابی تداوم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سیستم مدیریت کود است. این مقاله به آزمایش رابطه ی میان تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مدیریت کود و به تلفیق دیدگاه های تصمی گیران خواهد پرداخت. روش این تحقیق می تواند کمک کار تصمیم گیران و سیاست گذاران در طراحی راهکارهایی برای بکار بستن سیستم مدیریت کود در اقتصاد، اجتماع و محیط زیست باشد.بخش های دیگر این مقاله عبارتند از :بخش2 معرفی مدل تصمیم گیری چند منظوره، بخش 3 خلاصه ای از معرفی تکنولوژی های فرآوری کود مربوط به این مقاله ، مطالعه ی موردی و منبع اطلاعات، بخش 4 نتایج و بخش 5 بحث و نتیجه گیری.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.مدل تصمیم گیری چند منظوره یکی از معروف ترین شاخه های تصمیم گیری است که با وجود جنبه های مختلف و متناقض به تصمیم گیری می پردازد (PohekarوRamachandran 2003). تصمیم گیری چند منظوره به تصمیم گیرندگان در شناسایی راه حل هایی برای توازن میان جنبه ها کمک می کند. این کار می تواند از طریق فومولاسیون برنامه نویسی سازگار (CP) برای یافتن راه حلی بینابین انجام شود. شکل 1 مربوط به چارچوب مدل سازی سیستم فرآوری کود است.نخست معیارهای ارزیابی اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تعیین می شوند. با تکمیل و هماهنگ سازی اطلاعات ورودی مورد نیاز برای هر یک از سیستم های فرآوری کود ماتریس نتیجه ی نهایی ساخته شده تا تصمیم گیران بتوانند ارتباط میان معیارها را دریابند. پس از توزین هر یک از معیارها، اهمیت نسبی آنها مشخص شده و بهترین راه حل ارائه می شود.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برنامه ریزی سازگار به دسته ی روش های بررسی چند منظوره به نام "روش فاصله" اختصاص دارد (Rehman, (Romero & 2003. این روش مدل گسترده و کامل روش تصمیم گیری چند منظوره (MCDM) و برنامه ریزی چند منظوره (MOP) است که به دنبال بهبود معیارهاست. این امر از طری مجموعه اراه حل کارآمد پارتو برای تمامی معیارها انجام می شود بنابراین خواهیم داشت:EffZ(y)=[Z_1 (y),Z_2 (y),…,Z_n (y)]جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.اگر y بردار متغیرهای تصمیم گیری باشد، Z_j (y) توصیف ریاضی معیار jام است . Eff راه حل موثر بوده و F مجموعه ی ممکنی است که شامل راه حل پورتو برای تمام معیارهاست.MOP در تلاش است که مجموعه ی موثری را ایجاد کند که زیرمجموعه ی مجموعه ی ممکن باشد ((El-Gayar& Leung, 2001. به محض آنکه این مجموعه ی موثر شناسایی شود می توان آنها را از طریق برنامه ریزی سازگار بررسی کرده و بهترین راه حل را ارائه کرد.برنامه ریزی سازگار بهترین راه حل را با کمترین فاصله از هدف تعریف می کند. اولین گام در CP ساخت ماتریسی است که به نمایش ارزش های ایده آل و غیر ایده آل از طریق اولویت هر معیار به صورت جداگانه در مجموعه بپردازد. ماتریس حاصل میزان تناقض میان معیارها را نشان می دهد. نقطه ی ایده آل به صورت جداگانه تعریف شده و راه حل عبارتست از نزدیک ترین راه حل ممکن به ارزش ایده آل. برای این منظور تابع فاصله ای بنا به نزدیک ترین فاصله تا ارزش ها تعریف می شود. فاصله ی نرمال d_j بین معیار jام و فرض ایده آل اینگونه تعریف می شود:d_j=(Z_j^*-Z_j (y))/(Z_j^*-Z_(*j) )جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای بدست آوردن راه حل نزدیک به ایده آل مدل CP فوق پیشنهاد می شود:شکل 1- چارچوب مفهومی MCDM برای سیستم مدیریت کودLp برای تعیین فاصله ی میان راه حل موجود در مجموعه و نقطه ی ایده آل بکار می رود. ارزش p=1 نشان می دهد که تمامی معیارها به یک اندازه مهم هستند. با افزایش p به برخی معیارها ارج بیشتری نهاده می شود. L1 و L∞ زیرمجموعه ای را تعریف می کنند که تمامی راه حل ها در آن موجود هستند. بنابراین راه حل سازگار به تقلیل dj می پردازد. در موردی که دو هدف داشته باشیم p=1و∞p= محدوده ی سازش را تعیین می کنند و بهترین پاسخ در این محدوده قرار دارد. برای بیش از دو هدف راه حل L1 بهره وری حد اکثر را نشان می دهد. اما L∞ نشان دهنده ی بیشترین افتراق میان اهداف است. یکی از توابع کاهنده ی تلفیق میان p=1و∞p=عبارتست از :D نشان دهنده ی بیشترین افتراق است.λ=1 بدان معناست که L1 محدودترین پاسه خا و برای


 برچسب ها: 

A multiple criteria decision Making Approach to Manure Management Systems in the Netherlands

رویکرد تصمیم گیری چند منظوره در مورد سیستم های مدیریت کود کشاورزی در هلند

ISI

Paper

Papers

Article

Articles

مقاله ISI

دانلود ISI

ترجمه مقاله

دریافت مقاله

ISI کامپیوتر

مقاله انگلیسی

Persian Paper

خرید ترجمه ISI

ترجمه مقاله ISI

برنامه ریزی هدف

Persian Article

دانلود مقاله ISI

مقاله رایگان ISI

خرید ترجمه مقاله

دانلود ترجمه ISI

Goal programming

دانلود مقاله جدید

مقالات رایگان ISI

دریافت مقالات ISI

مقاله ISI با ترجمه

مقاله انگلیسی جدید

خرید ترجمه انگلیسی

فروش ترجمه انگلیسی

مقاله ISI کامپیوتر

برنامه ریزی سازگار

دانلود مقاله انگیسی

ترجمه مقاله انگلیسی

دانلود ISI کامپیوتر

مقالات معتبر انگلیسی

ترجمه مقالات انگلیسی

دریافت مقاله انگلیسی

ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI

تصمیم گیری چند منظوره

دریافت مقاله کامپیوتر

مقاله انگلیسی با ترجمه

مقاله انگلیسی کامپیوتر

برنامه ریزی چند منظوره

Compromise programming

دانلود رایگان مقاله ISI

خرید ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Paper

دانلود مقالات رایگان ISI

ترجمه مقاله ISI کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی جدید

دریافت مقاله انگلیسی جدید

دانلود مقاله ISI کامپیوتر

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقاله رایگان ISI کامپیوتر

خرید ترجمه مقاله کامپیوتر

دانلود ترجمه ISI کامپیوتر

Translate English Article

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی

دانلود مقاله جدید کامپیوتر

مقالات رایگان ISI کامپیوتر

دریافت مقالات ISI کامپیوتر

Translate Paper in English

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

دانلود مقاله انگلیسی رایگان

دریافت مقاله انگلیسی رایگان

مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

خرید ترجمه انگلیسی کامپیوتر

فروش ترجمه انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگیسی کامپیوتر

Analytical hierarchy process

ترجمه مقاله انگلیسی کامپیوتر

Translate Article in English

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه

مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

ترجمه مقالات انگلیسی کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله جدید ISI کامپیوتر

Multiple objective programming

مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

Translation of Paper in English

دانلود رایگان مقاله ISI کامپیوتر

Multiple criteria decision making

دانلود مقالات رایگان ISI کامپیوتر

Translation of Article in English

دانلود مقاله ISI با ترجمه کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی جدید کامپیوتر

ترجمه مقالات معتبر انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود رایگان مقاله انگلیسی کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی رایگان کامپیوتر

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

دریافت مقاله انگلیسی با ترجمه کامپیوتر

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019