مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP-2000 Design Instructions of Under Ground Concrete Storage Tanks Using SAP-2000 Software

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 42

بخشی از دستورالعمل:


شرح محدوده

این دستور العمل در برگیرنده طراحی و محاسبات مخازن زمینی بتنی برای یک پروژه صنعتی با استفاده از نرم افزار SAP-2000 می باشد.

اهداف

ارایه یک روش استاندارد و گام به گام  جهت انجام تحلیل،محاسبه ، طراحی و کنترل های آیین نامه ای  مخازن زمینی بتنی

منابع و مراجع

تجارب و رویه های طراحی

Projects calculation notes for Earth Storage Tank

استانداردهای بین المللی

نشریه شماره 123 سازمان برنامه و بودجه    1.

ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete    2.

ACI 350.3-06, Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structure    3.

تعاریف

طبقه بندی مخازن بتن مسلح از نظر موقعیت نسبت به تراز زمین

با توجه به شرایط اقلیمی،توپوگرافی، محدودیت زمین و رقوم مورد نظر و همچنین شیب زمین و جنس لایه های خاک مخازن به دو گروه هوایی و زمینی تقسیم می شوند.

مخازن هوایی

مخازنی هستند که برای ایجاد فشار مناسب در شبکه ، (به علت نبودن زمین طبیعی مرتفع در منطقه مورد نظر) بر روی پایه ای قاب بندی شده و یا یکپارچه قرار می گیرند.به طور معمول این مخازن تا حجم حداکثر 1000 متر مکعب ساخته می شوند.

مخازن زمینی

مخازن زمینی به صورت مدفون و نیمه مدفون ساخته می شوند. مخازن مدفون تا عمق مناسب در زمین فرو رفته و سپس در پشت دیوارها و همچنین سقف آنها خاک ریخته می شود.اینگونه مخازن از نظر استتار و تبادل حرارتی مناسب می باشند. در مخازن نیمه مدفون عمل خاکریزی غالبا تا نصف ارتفاع دیوار انجام می شود.

طبقه بندی مخازن از لحاظ شکل هندسی

از لحاظ شکل هندسی مخازن به دو شکل استوانه ای و مکعب مستطیل ساخته می شوند.

طبقه بندی مخازن از لحاظ پوشش سقف

مخازن ممکن است در دو حالت مسقف یا بدون سقف باشند. استفاده از دال تخت مناسب ترین و متداولترین سیستم برای سقف مخازن می باشد.

طبقه بندی مخازن از لحاظ اتصال دیوار به فونداسیون

در شکل زیر طبقه بندی مخازن بر اساس انواع دیوار به فونداسیون نشان داده شده است.

بارگذاری

بارهای وارد بر مخزن به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم می شوند.

بارهای استاتیکی

بارهای استاتیکی شامل موارد زیر می باشد:

بار مرده

بار زنده

فشار استاتیک مایعات

فشار ناشی از آب زیر زمینی

فشار خاک

بار وسیله نقلیه

نیروهای ناشی از تغییرات درجه حرارت

بار زنده

بار زنده وارد بر سقف مخزن(در صورت مسقف بودن)، بار برف و یا هر گونه سربار، هر کدام که بزرگتر است، می باشد و در هیچ حالتی نباید کمتر از 150 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود.

در صورتی که به عللی امکان عبور وسایل نقلیه در روی سقف وجود داشته باشد، بارگذاری وسیله نقلیه در طراحی بایستی لحاظ گردد.

فشار استاتیک مایعات

فشار جانبی و قائم مایعات مطابق روابط زیر محاسبه می شود.

فشار جانبی وارد بر دیواره به صورت خطی به مقدار صفر از تراز آب تا مقدار   در کف مخزن توزیع می گردد، جهت اعمال بار افقی PLH بر روی دیواره می توان از الگوی Joint Pattern به شکل مثلثی استفاده کرد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۲۴ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Design Instructions of Under Ground Concrete Storage Tanks Using SAP-2000 Software حجم: 1.79 مگابایت قیمت: 12500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

شرح محدوده

این دستور العمل در برگیرنده طراحی و محاسبات مخازن زمینی بتنی برای یک پروژه صنعتی با استفاده از نرم افزار SAP-2000 می باشد.

اهداف

ارایه یک روش استاندارد و گام به گام  جهت انجام تحلیل،محاسبه ، طراحی و کنترل های آیین نامه ای  مخازن زمینی بتنی

منابع و مراجع

تجارب و رویه های طراحی

Projects calculation notes for Earth Storage Tank

استانداردهای بین المللی

نشریه شماره 123 سازمان برنامه و بودجه    1.

ACI 318-08, Building Code Requirements for Structural Concrete    2.

ACI 350.3-06, Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structure    3.

تعاریف

طبقه بندی مخازن بتن مسلح از نظر موقعیت نسبت به تراز زمین

با توجه به شرایط اقلیمی،توپوگرافی، محدودیت زمین و رقوم مورد نظر و همچنین شیب زمین و جنس لایه های خاک مخازن به دو گروه هوایی و زمینی تقسیم می شوند.

مخازن هوایی

مخازنی هستند که برای ایجاد فشار مناسب در شبکه ، (به علت نبودن زمین طبیعی مرتفع در منطقه مورد نظر) بر روی پایه ای قاب بندی شده و یا یکپارچه قرار می گیرند.به طور معمول این مخازن تا حجم حداکثر 1000 متر مکعب ساخته می شوند.

مخازن زمینی

مخازن زمینی به صورت مدفون و نیمه مدفون ساخته می شوند. مخازن مدفون تا عمق مناسب در زمین فرو رفته و سپس در پشت دیوارها و همچنین سقف آنها خاک ریخته می شود.اینگونه مخازن از نظر استتار و تبادل حرارتی مناسب می باشند. در مخازن نیمه مدفون عمل خاکریزی غالبا تا نصف ارتفاع دیوار انجام می شود.

طبقه بندی مخازن از لحاظ شکل هندسی

از لحاظ شکل هندسی مخازن به دو شکل استوانه ای و مکعب مستطیل ساخته می شوند.

طبقه بندی مخازن از لحاظ پوشش سقف

مخازن ممکن است در دو حالت مسقف یا بدون سقف باشند. استفاده از دال تخت مناسب ترین و متداولترین سیستم برای سقف مخازن می باشد.

طبقه بندی مخازن از لحاظ اتصال دیوار به فونداسیون

در شکل زیر طبقه بندی مخازن بر اساس انواع دیوار به فونداسیون نشان داده شده است.

بارگذاری

بارهای وارد بر مخزن به دو دسته استاتیکی و دینامیکی تقسیم می شوند.

بارهای استاتیکی

بارهای استاتیکی شامل موارد زیر می باشد:

بار مرده

بار زنده

فشار استاتیک مایعات

فشار ناشی از آب زیر زمینی

فشار خاک

بار وسیله نقلیه

نیروهای ناشی از تغییرات درجه حرارت

بار زنده

بار زنده وارد بر سقف مخزن(در صورت مسقف بودن)، بار برف و یا هر گونه سربار، هر کدام که بزرگتر است، می باشد و در هیچ حالتی نباید کمتر از 150 کیلوگرم بر متر مربع در نظر گرفته شود.

در صورتی که به عللی امکان عبور وسایل نقلیه در روی سقف وجود داشته باشد، بارگذاری وسیله نقلیه در طراحی بایستی لحاظ گردد.

فشار استاتیک مایعات

فشار جانبی و قائم مایعات مطابق روابط زیر محاسبه می شود.

فشار جانبی وارد بر دیواره به صورت خطی به مقدار صفر از تراز آب تا مقدار   در کف مخزن توزیع می گردد، جهت اعمال بار افقی PLH بر روی دیواره می توان از الگوی Joint Pattern به شکل مثلثی استفاده کرد.

توجه شود که نیروی توزیع شده به دیواره ، عمود بر سطح و رو به داخل می باشد.

1.1.1    فشار استاتیکی ناشی از خاک و آب پشت دیوارها (SSP)

بر اساس نشریه 123، اگر تمام یا قسمتی از خاک پشت دیوار از سطح آب پایین تر باشد، محاسبه فشار جانبی باید بر اساس خاکی که در زیر سطح آب قرار گرفته است، انجام گیرد که در این حالت وزن مخصوص خاک در محاسبه رانش  معادل وزن مخصوص غوطه وری در نظر گرفته شده و فشار کامل استاتیکی آب نیز در معادلات اضافه می گردد که مقدار آن برابر است با

...

جهت اعمال فشار استاتیکی ناشی از خاک و آب پشت دیوارها بر روی دیواره در برنامه از الگویJoint Pattern به شکل مثلثی می توان استفاده کرد.

توجه شود که نیروی توزیع شده به دیواره ، عمود بر سطح و رو به داخل می باشد.

1.1.2    بار وسیله نقلیه

بر اساس نشریه 123، در صورتی که چرخهای وسیله نقلیه بتوانند تا فاصله ای برابر نصف ارتفاع دیوار به آن نزدیک شود، باید اثر فشار افقی ناشی از آنها در طراحی منظور گردد.

این بار به صورت فشار جانبی q1 به دیوار بحرانی اعمال می گردد.

= ضریب فشار افقی خاک در حالت سکون

= فشار جانبی خاک در حالت سکون ناشی از بار وسیله نقلیه طرح (kg/m2)

= بار وسیله نقلیه طرح (kg/m2)

شکل 7- بار وسیله نقلیه

1.1.3    نیروهای ناشی از تغییرات درجه حرارت

سازه مخزن باید برای نیروهای حاصل از تغییرات درجه حرارت طراحی گردد. بار ناشی از دما به طور کلی بر کل سازه اعمال می گردد که با توجه به شرایط محیطی و خصوصیات پروژه تعیین می گردد و به دو صورت گرادیان حرارتی و تغییرات دمای محیط به سازه وارد می شود.

بر اساس نشریه 123 ، این تغییرات دما حداقل 20 درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود.

1.2    بارهای دینامیکی

بارهای دینامیکی شامل نیروهای اینرسی ناشی از ارتعاش سازه، مایع درون مخزن و خاک اطراف مخزن بر اثر زلزله می باشد.

1.2.1    زلزله خاک (SXP,SYP )

تنش ناشی از زلزله از رابطه های گوناگن بدست می آید که در این جا روش J-WOOD پیشنهاد می گردد.

تنش محاسبه شده از این روش برابر است با

= وزن مخصوص خاک(kg/m3)

= شتاب مبنای طرح

= ضریبی است که از روی نمودار بدست می آید

= فاصله داخل به داخل دیوارها در جهت زلزله( برای مخازن دایره ای برابر است با قطر مخزن)(m )

= ارتفاع خاک مجاور مخزن (m )

= ضریب پواسون خاک

شکل 8- تنش ناشی از زلزله خاک

توجه شود که نیروی توزیع شده زلزله خاک به دیواره، فقط در جهت زلزله و از خارج به داخل اعمال می شود.به عبارت دیگر اگر زلزله در راستای X وارد شود فقط به نیمی از دیواره مخزن که در خلاف جهت محور X قرار دارد نیرو وارد می شود.

شکل 9- نحوه توزیع زلزله خاک

شکل 10-ضریب زلزله خاک به روش J-WOOD

1.2.2    زلزله سیال

طبق تئوری هازنر، مدل دینامیکی مایعات با ویسکوزیته ای در حدود آب که در درون یک مخزن با جدار سخت ( غیر قابل تغییر شکل) قرار دارد، یک مدل با دو درجه آزادی همانند شکل پایین می باشد.

شکل 11-مدل دینامیکی مایعات در مخزن

در این مدل   آن قسمت از وزن مایع درون مخزن است که به همراه مخزن ارتعاش می کند و جرم سخت نامیده می شود و   آن قسمت از وزن مایع درون مخزن است که به طور مستقل با زمان تناوبی به مراتب بزرگتر از زمان تناوب قسمت سخت و سازه نوسان می کند و جرم مواج نامیده می شود.

نکته: در مایعات با ویسکوزیته زیاد، تمام جرم مایع به صورت جرم سخت در نظر گرفته می شود.

آثار ناشی از ارتعاش مایع درون مخزن عبارتند از :

= نیروی جانبی ناشی از ارتعاش جدار (Kg)

= نیروی جانبی ناشی از ارتعاش سقف (Kg)

= نیروی ناشی از ارتعاش جرم سخت بر جدار مخزن که در ارتفاع   از پایه اثر می کند. (Kg)

= نیروی ناشی از ارتعاش جرم مواج بر جدار مخزن که در ارتفاع   از پایه اثر می کند. (Kg)

در روابط فوق داریم:

= ضریب پاسخ لرزه ای

= ضریب اهمیت سازه (Important factor) – جدول 1

= ضریب رفتار سازه برای جرم سخت (Response modification factor) – جدول 2

= ضریب رفتار سازه برای جرم مواج (Response modification factor) – جدول 2

= وزن دیوار مخزن (Kg)

= وزن سقف مخزن (Kg)

= جرم سخت (Kg)

= جرم مواج (Kg)

جدول 1- ضریب اهمیت سازه

جدول 2- ضریب رفتار سازه

به طور معمول برای مخازن زمینی متداول از ردیف b جدول 2 استفاده می شود.

پارامترهای  ،  ، ،  و   از طریق روابط و فرمول های زیر محاسبه می گردند:

و  عبارتند از جرم سخت و جرم مواج که به کمک نمودارها و فرمول های آورده شده در شکل 12و  13و بر اساس وزن سیال درون مخزن ( )محاسبه می گردد

•     مخازن استوانه ای:

= ارتفاع سیال درون مخزن (m)

= وزن سیال درون مخزن (Kg)

= قطر مخزن استوانه ای (m)

= وزن مخصوص سیال (Kg/m3)

•    مخازن مستطیلی:

= ارتفاع سیال درون مخزن (m)

= وزن سیال درون مخزن (Kg)

= وزن مخصوص سیال (Kg/m3)

= طول مخزن استوانه ای (m)

= عرض مخزن استوانه ای (m)

و  عبارتند از مرکز اثر جرم سخت و جرم مواج که به کمک نمودارها و فرمول های آورده شده در شکل 14و15 و بر اساس ارتفاع سیال درون مخزن ( ) برای مخازن استوانه ای و مستطیلی محاسبه می گردد.

شکل 12-نسبت جرم سخت به جرم مواج بر اساس نسبت D/HL در مخازن استوانه ای

شکل 13-نسبت جرم سخت به جرم مواج بر اساس نسبت L/HL در مخازن مستطیلی

شکل 14-نسبت مرکز اثر جرم سخت به مرکز اثر جرم مواج بر اساس نسبت D/HL

شکل 15-نسبت مرکز اثر جرم سخت به مرکز اثر جرم مواج بر اساس نسبت L/HL

1.2.3    محاسبه پارامترهای دینامیکی

•    محاسبه Ti  و Tc در مخازن استوانه ای

= ضخامت دیواره مخزن (mm)

= قطر داخلی مخزن استوانه ای (m)

و  از نمودار زیر های زیر بدست می آید.

شکل 16-مقدار Cw بر اساس پارامتر D/HL برای مخازن دایره ای

شکل 17-مقدار 2π/λ بر اساس پارامتر D/HL برای مخازن دایره ای

•    محاسبه Ti  و Tc در مخازن مستطیلی

پارامتر   از نمودار زیر بدست می آید:

شکل 18-مقدار 2π/λ بر اساس پارامتر D/HL برای مخازن مستطیلی

•    محاسبه  (ضریب جرم مؤثر)در مخازن استوانه ای

•    محاسبه  (ضریب جرم مؤثر)در مخازن مستطیلی

•    محاسبه  در مخازن استوانه ای

= شتاب طراحی پاسخ طیفی در زمان کوتاه

= شتاب طراحی پاسخ طیفی در زمان یک ثانیه

و از نمودارهای 1-22 تا 14-22 آیین نامه ASCE 7-05 فصل 22 بدست می آیند.

و  ضرایب سایت هستند و از جداول2-4-11  تا 1-4-11 و جدول 1-3-20 بدست می آیند.

•    محاسبه

•    محاسبه

1.3    توزیع نیروی زلزله

شکل 19-توزیع نیروی زلزله در مخازن

1.3.1    نیروی Pw ، نیروی کل زلزله دیوارمخزن در مخازن استوانه ای

نیروی  که نیروی کل زلزله دیوار مخزن است به صورت زیر توزیع می گردد.

شکل 20-توزیع نیروی Pw

= نیروی خطی کل زلزله در ارتفاع دیوار (Kg/m )

= فشار گسترده کل زلزله در سطح دیوار (Kg/m2 )

= شعاع مخزن (m)

نیروی Pw به دو بخش تقسیم می شود که هر بخش توسط یک دیوار تحمل می شود و با تقسیم Pw بر Hw نیروی متمرکز به نیروی یکنواخت تبدیل می شود.

نیروی یکنواخت در ارتفاع دیوار(Pwy) با تقسیم بر πR به فشار یکنواخت در سطح دیوار تبدیل می شود. این فشار یکنواخت به طور مساوی بین مش های دیوار تقسیم می شود.

توجه شود که نیروی توزیع شده در یکی از جهات x یا y به سیستم اعمال می شود نه رو به مرکز.

در فایل Sap برای کنترل صحت اعمال فشار یکنواخت در سطح دیوار ، می توان بعد از Run کردن فایل از طریق مراحل زیر مقدار نیروی کل Pw را بدست آورد. ان مقدار بایستی با نیروی متمرکز محاسباتی یکی باشد.

1.3.2    نیروی Pw ، نیروی کل زلزله دیوارمخزن در مخازن مستطیلی

شکل 21-توزیع نیروی Pw ، مخازن مستطیلی

= نیروی خطی کل زلزله در ارتفاع دیوار (Kg/m )

= عرض دیوار مخزن (m)

نیروی یکنواخت در ارتفاع دیوار ، با تقسیم بر B به فشار یکنواخت در سطح دیوار  تبدیل می شود.

نیروی توزیع شده برای دیوارهای در راستای زلزله به صورت موازی با راستای دیوار اعمال می شود.

1.3.3    نیروی Pi ، نیروی زلزله جرم سخت، در مخازن استوانه ای

شکل 22-توزیع نیروی Pi ، مخازن استوانه ای

نیروی Piy( نیروی خطی در ارتفاع دیوار) به کمک رابطه زیر به فشار گسترده در سطح دیوار تبدیل می شود.

= نیروی خطی زلزله جرم سخت در ارتفاع دیوار (Kg/m )

= فشار گسترده زلزله جرم سخت در سطح دیوار (Kg/m2 )

= شعاع مخزن (m)

= نقطه اثر نیروی Pi (m)

= فاصله از پای دیوار (m)

در رابطه فوق یکبار با در نظر گرفتن مقادیر0 و HL برای y مقادیر حداکثر و حداقل برای Piy  بدست می آید. با استفاده از دو مقدار بدست آمده و رابطه بالا و با استفاده از الگوی Joint Pattern نیروی وارد به سازه که به صورت سهموی می باشد را اعمال می کنیم.

فشار یکنواخت در سطح دیوار (piy) به صورت سهمی توزیع می شود یعنی جایی که زاویه را صفر درجه فرض کرده ایم نیرو حداکثر و در زاویه 90 نیرو صفر می گردد. (شکل 22)

توجه شود نیروی Piy کشش-فشار بوده و به صورت شعاعی در سطح مخزن توزیع می گردد.

1.3.4    نیروی Pi ، نیروی زلزله جرم سخت، در مخازن مستطیلی

شکل 23-توزیع نیروی Pi ، مخازن مستطیلی

نیروی Piy( نیروی خطی در ارتفاع دیوار) به کمک رابطه زیر به فشار گسترده در سطح دیوار تبدیل می شود.

= عرض دیوار مخزن (m)

توجه شود نیروی Pi به صورت کشش- فشار در سطح مخزن توزیع می شود.

شکل 24-توزیع نیروی,Pc Pi  بر روی دیوار مخازن مستطیلی به صورت کشش و فشار

1.3.5    نیروی Pc ، نیروی زلزله جرم مواج در مخازن استوانه ای

نیروی Pcy( نیروی خطی در ارتفاع دیوار) به کمک رابطه زیر به فشار گسترده در سطح دیوار تبدیل می شود.

= نیروی خطی زلزله جرم مواج در ارتفاع دیوار (Kg/m )

= فشار گسترده زلزله جرم مواج در سطح دیوار (Kg/m2 )

= شعاع مخزن (m)

= نقطه اثر نیروی Pc (m)

= فاصله از پای دیوار (m)

در رابطه فوق با در نظر گرفتن مقادیر0 و HL برای y مقادیر حداکثر و حداقل برای Pcy  بدست می آید. با استفاده از دو مقدار بدست آمده و رابطه بالا و با استفاده از الگوی Joint Pattern نیروی وارد به سازه که به صورت سهموی می باشد را اعمال می کنیم.

فشار یکنواخت در سطح دیوار (pcy) به صورت سهمی توزیع می شود یعنی جایی که زاویه را صفر درجه فرض کرده ایم نیرو حداکثر و در زاویه 90 نیرو صفر می گردد.

توجه شود نیروی Pcy کشش-فشار بوده و به صورت شعاعی در سطح مخزن توزیع می گردد.

1.3.6    نیروی Pc ، نیروی زلزله جرم مواج ، در مخازن مستطیلی

شکل 25-توزیع نیروی Pc ، مخازن مستطیلی

نیروی Piy( نیروی خطی در ارتفاع دیوار) به کمک رابطه زیر به فشار گسترده در سطح دیوار تبدیل می شود.

= عرض دیوار مخزن (m)

توجه شود نیروی Pc به صورت کشش- فشار در سطح مخزن توزیع می شود.

1.3.7    فشار هیدرودینامیکی ناشی از شتاب قائم زلزله

این نیرو مشابه فشار هیدرواستاتیکی ناشی از مایع در نظر گرفته می شود که هم به دیوارها و هم به کف مخزن وارد می شود.

= فشار هیدرودینامیکی وارد بر کف مخزن (Kg/m2 )

= فشار هیدرودینامیکی وارد بر دیواره های مخزن (Kg/m2 )

= شتاب طیفی موثر قائم

= ضریب رفتار سازه برای جرم سخت (Response modification factor) – جدول 2

= نسبت شتاب قائم به شتاب افقی

در نظر گرفته می شود.

به دو طریق می توان نیروهای Pvy و Phy را به فایل سازه اعمال کرد:

1-    در قالب یک Load Case جدید

2-    از آنجائیکه Pvy و Phy ضریبی از  ( فشار استاتیک سیال) می باشند و این فشار قبلا در قالب PLH و PLV به فایل سازه اعمال شده است، می توان Pvy و Phy را در قسمت Analysis Case ضریبی از PLH و PLV تعریف نمود. ( ضریب در نظر گرفته شده در واقع همان   می باشد)

2    نکاتی در مورد مدل سازی در نرم افزار SAP 2000

1-    تعریف مشخصات مصالح

2-    تعریف مقاطع دیوار، دال و فونداسیون

خاک به صورت فنرهای سطحی روی المان های سطحی فونداسیون مدل می شود. در صورتیکه در گزارش خاک اشاره ای به مدول الاستسیته بستر نشده باشد، به طور تقریبی می توان از  استفاده نمود.

= مدول الاستسیته بستر (Kg/cm3)

= ظرفیت باربری مجاز خاک (Kg/cm2)

3-    دیوار از نوع Shell-thin تعریف شده و مشخصات سختی خمشی آن به صورت زیر تعریف می شود.

Bending m11& m22 & m12   modifier =0.35

4-    سقف از نوع Shell-thin تعریف شده و مشخصات سختی خمشی آن به صورت زیر تعریف می شود.

Bending m11& m22 & m12   modifier =0.25

5-    برای ترسیم دیوارها، سقف و فونداسیون از المان های سطحی استفاده می کنیم. مش بندی دیوار و فونداسیون بایستی طوری صورت بگیرد که در محل تلاقی دیوار و فونداسیون گره های دو مش مجاور مشترک باشند.

3    طراحی مخزن

3.1    کنترل تنش خاک

تنش خاک در حالت سرویس نباید از مقاومت مجاز خاک بیشتر باشد.

برای محاسبه تنش خاک بیشترین مقدار جا به جایی خاک را از برنامه Sap بدست آورده و آن را در مدول بستر خاک   ضرب می کنیم. عدد بدست آمده همان مقدار تنش خاک است.

3.2    طراحی مقاطع بتنی مخزن

برای طراحی سازه مخزن از ترکیب بارهای حالت نهایی استفاده می کنیم. مقاطع با توجه به نیروهای موجود بر اساس آیین نامه ACI 350 طراحی شده و با آرماتورگذاری حداقل کنترل می گردند.

طراحی آرماتورهای دیوار، سقف و فونداسیون بر اساس ماکزیمم  لنگرهای M1-1 و M2-2 در حالت حدی و با استفاده از فرمول های  زیر انجام می شود.

= آرماتور طراحی مورد نیاز(cm2 )

= ارتفاع مؤثر  مقطع(cm )

= طول مقطع(cm )

جهت طراحی آرماتورهای قائم دیوارها از لنگر M2-2و آرماتورهای افقی دیوارها از لنگر M1-1 استفاده می شود.

میزان آرماتور اجزای بتنی بایستی بیشتر از میزان آرماتور افت و حرارت باشد.

اگر ضخامت اجزای بتنی( دیوار و فونداسیون) کمتر از 60 سانتی متر باشد:

زمانی که ضخامت دیوار بیش از 60 سانتی متر باشد بایستی به میزان 0.5% آرماتور برای 30 سانتی متر بالا و 0.5% آرماتور برای 30 سانتی متر پایین در نظر گرفته شود. ( در دیوارها منظور هر طرف می باشد)

3.3    کنترل عرض ترک

عرض ترک با توجه به ضخامت و آرماتور مورد نیاز از فرمول زیر کنترل می گردد.

= کمیت محدود کننده توزیع آرماتور خمشی(kg/cm)

= تنش در آرماتورها در حالت خدمت(kg/cm2)

= فاصله میلگردها از لبه بتن(cm)

= سطح مقطع موثر در بر گیرنده آرماتورها(cm2)

= فاصله مرکز تا مرکز آرماتورها(cm)

عرض ترک بر اساس شرایط نرمال و سخت تعیین می گردد

شرایط نرمال شرایطی است که سیال درون مخزن قلیایی باشد و یا سولفات محلول در آن کمتر از 1000 ppm باشد.

شرایط سخت به حالتی گفته می شود که سیال درون مخزن خارج از محدوده شرایط نرمال باشد.

در شرایط نرمال مقدار z بایستی کمتر از 115 kips/inch باشد. این مقدار در شرایط سخت بایستی کمتر از 95 kips/inch  در نظر گرفته شود.

3.4    کنترل برش در کف و دیوارها

= طول مقطع(cm)

= ارتفاع موثر مقطع(cm)

= مقاومت فشاری مشخصه بتن(kg/cm2)

3.5    کنترل لغزش در سازه (Sliding)

= ضریب فشار خاک در حالت Passive

= ضریب اصطکاک بین خاک و بتن

= وزن مخصوص خاک (kg/m3)

= وزن مخزن+ وزن سیال درون مخزن

= نیروهای زلزله( شامل زلزله سیال، مخزن و خاک)

3.6    کنترل واژگونی در سازه (Overturning)

= لنگر ناشی از نیروهای مقاوم (kg/m)

= لنگر ناشی از نیروهای محرک (kg/m)

= در اینجا شامل وزن سقف (Pr )، وزن دیوار(Pw ) و وزن فونداسیون می باشد.

= قطر فونداسیون (m)

= بعد فونداسیون در راستای X (m)

= تراز تاثیر نیروی جرم سخت برای تعیین لنگر واژگونی (m)

= تراز تاثیر نیروی جرم مواج برای تعیین لنگر واژگونی (m)

= لنگر واژگونی ناشی از جرم سخت (kg.m)

= لنگر واژگونی ناشی از جرم مواج (kg.m)

= لنگر ناشی از وزن دیوار (kg.m)

= لنگر ناشی از وزن سقف (kg.m)

و به کمک شکل و یا روابط زیر محاسبه می شوند.

4    اصطلاحات، اختصارات و علائم

سطح مقطع موثر در بر گیرنده آرماتورها(cm2)

آرماتور طراحی مورد نیاز(cm2)

شتاب مبنای طرح

طول مقطع(cm)

نسبت شتاب قائم به شتاب افقی

ضریب پاسخ لرزه ای

ارتفاع مؤثر  مقطع(cm)

فاصله میلگردها از لبه بتن(cm)

قطر فونداسیون (m)

تنش در آرماتورها در حالت خدمت(kg/cm2)

مقاومت فشاری مشخصه بتن(kg/cm2)

ارتفاع سیال درون مخزن، (m)

ارتفاع خاک مجاور مخزن،(m)

ارتفاع آب زیرزمینی، (m)

ارتفاع دیوار مخزن، (m)

تراز تاثیر نیروی جرم سخت برای تعیین لنگر واژگونی (m)

تراز تاثیر نیروی جرم مواج برای تعیین لنگر واژگونی (m)

ضریب اهمیت سازه

ضریب فشار افقی خاک در حالت سکون

ضریب فشار خاک در حالت Passive

فاصله داخل به داخل دیوارها در جهت زلزله( درمخازن دایره ای قطر مخزن)(m )

بعد فونداسیون در راستای X (m)

لنگر ناشی از وزن سقف (kg.m)

لنگر ناشی از وزن دیوار (kg.m)

لنگر واژگونی ناشی از جرم مواج (kg.m)

لنگر واژگونی ناشی از جرم سخت (kg.m)

نیروی جانبی ناشی از ارتعاش جدار (Kg)

نیروی جانبی ناشی از ارتعاش سقف (Kg)

نیروی ناشی از ارتعاش جرم سخت بر جدار مخزن در ارتفاع( (Kg

نیروی ناشی از ارتعاش جرم مواج بر جدار مخزن در ارتفاع   (Kg)

نیروی خطی جرم مواج در ارتفاع دیوار (Kg/m)

فشار گسترده جرم مواج در سطح دیوار (Kg/m2)

فشار هیدرودینامیکی وارد بر دیواره های مخزن (Kg/m2)

نیروی خطی جرم سخت در ارتفاع دیوار (Kg/m)

فشار گسترده جرم سخت در سطح دیوار (Kg/m2)

فشار هیدرودینامیکی وارد بر کف مخزن (Kg/m2)

نیروی خطی زلزله در ارتفاع دیوار (Kg/m)

فشار گسترده زلزله در سطح دیوار (Kg/m2)

فشار جانبی خاک در حالت سکون ناشی از بار وسیله نقلیه طرح (kg/m2)

بار وسیله نقلیه طرح (kg/m2)

شعاع مخزن (m)

قطر داخلی مخزن استوانه ای (m)

ضریب رفتار سازه برای جرم مواج

ضریب رفتار سازه برای جرم سخت

فاصله مرکز تا مرکز آرماتورها(cm)

شتاب طراحی پاسخ طیفی در زمان یک ثانیه

شتاب طراحی پاسخ طیفی در زمان کوتاه

ضخامت دیواره مخزن (mm)

شتاب طیفی موثر قائم

جرم مواج (Kg)

جرم سخت (Kg)

وزن سقف مخزن (Kg)

وزن دیوار مخزن (Kg)

کمیت محدود کننده توزیع آرماتور خمشی(kg/cm)

ضریب جرم موثر

وزن مخصوص سیال(kg/m3)

وزن مخصوص خاک (kg/m3)

وزن مخصوص اشباع خاک (kg/m3)

وزن مخصوص آب (kg/m3)

وزن مخصوص موثر خاک زیر تراز آّب زیر زمینی(kg/m3)

ضریب اصطکاک بین خاک و بتن

ضریب پواسون خاک


 برچسب ها: 

Design Instructions of Under Ground Concrete Storage Tanks Using SAP2000 Software

دستورالعمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار SAP2000

دستورالعمل طراحی

طراحی مخازن بتنی

دستور العمل طراحی

خرید دستورالعمل طراحی

فروش دستورالعمل طراحی

خرید طراحی مخازن بتنی

فروش طراحی مخازن بتنی

خرید دستور العمل طراحی

فروش دستور العمل طراحی

دانلود دستورالعمل طراحی

دریافت دستورالعمل طراحی

دانلود طراحی مخازن بتنی

دریافت طراحی مخازن بتنی

دانلود دستور العمل طراحی

دریافت دستور العمل طراحی

طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

خرید طراحی مخازن زیرزمینی

فروش طراحی مخازن زیرزمینی

دانلود طراحی مخازن زیرزمینی

دریافت طراحی مخازن زیرزمینی

دستور العمل طراحی مخازن بتنی

خرید طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

فروش طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

دانلود طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

دریافت طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

خرید دستورالعمل طراحی مخازن بتنی

فروش دستورالعمل طراحی مخازن بتنی

خرید دستور العمل طراحی مخازن بتنی

فروش دستور العمل طراحی مخازن بتنی

دانلود دستورالعمل طراحی مخازن بتنی

دریافت دستورالعمل طراحی مخازن بتنی

دانلود دستور العمل طراحی مخازن بتنی

دریافت دستور العمل طراحی مخازن بتنی

دستور العمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

خرید دستور العمل طراحی مخازن زیرزمینی

فروش دستور العمل طراحی مخازن زیرزمینی

دانلود دستور العمل طراحی مخازن زیرزمینی

دریافت دستور العمل طراحی مخازن زیرزمینی

خرید دستور العمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

فروش دستور العمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

دانلود دستور العمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

دریافت دستور العمل طراحی مخازن بتنی زیرزمینی

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019