مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

نمونه دستورالعمل نحوه تهیه نقشه معماری Sample Instructions: How To Prepare Architectural Drawings

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و خارجی بوده که به پشتوانه تجارب کسب شده در مگا پروژه های مختلف توسط جمعی از مهندسین متخصص کشور به رشته تحریر درآمده اند.

امیدواریم دانش و تجربه بکارگرفته شده در تهیه این مجموعه مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.

محتوای فایل به زبان فارسی می باشد.تعداد صفحات: 8

بخشی از دستورالعمل:


هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش یکسان تهیه نقشه های معماری  می باشد.

محدوده اجرا

این دستورالعمل، برای ارائه نقشه های خروجی واحد معماری کاربرد دارد.

مسئولیتها

نحوه انجام کار

گروه بندی نقشه ها :

نقشه های معماری هر ساختمان به سه دسته تقسیم می شوند:

نقشه های  (001)  General Arrangement:

این گروه نقشه شامل & Finish Schedule  Plans , Sections , Elevations  دریکی از مقیاسهای 1/50,1/75,1/100,1/150,1/200  می باشد.

نقشه های (002) & Details   Layout Arrangement:

این گروه نقشه شامل  , Plan Layout, Type of doors & windows , Door & window Elevation   Door &    window Schedule و Wall sections و جزییات ساختمانی دریکی از مقیاسهای 1/20 , 1/25  ,1/10,  , 1/5  1/2  می باشد.

نقشه های  (003) سه بعدی   ( 3D)

این گروه نقشه ها شامل تصاویری از مدل سه بعدی ساختمان و یا محوطه می شوند.

کلیه نقشه های یاد شده در بندهای (6-1-1) , (6-1-2) و (6-1-3)  به واحد میلیمتر (mm) کشیده شده.line type   ابتدایی نقشه ها  1  می باشد. برای دقت بیشتر  snap=10 درنظر گرفته می شود.

دستور العمل تعریف لایه ها و خطوط :

نقشه های معماری بنا برگروه بندی یاد شده در بند (6 -1)  ارائه می شود. مقیاسهای دیگر بنا بر تعاریف خاصی که برای موضوعات بوجود می آید بر اساس همین دستور العمل اجرا شود.

دستور العمل تعریف ضخامت ونوع خطوط , نام و نوع لایه ها , نشانه ها و symbol  ها, اندازه گذاریهاو...در نقشه های معماری به شرح ذیل می باشد.  مبنای کار تهیه نقشه هایی برای پلات در مقیاس A1  می باشد.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۸ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: Sample Instructions: How To Prepare Architectural Drawings حجم: 33.68 کیلوبایت قیمت: 1500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

هدف

هدف از این دستورالعمل ارائه روش یکسان تهیه نقشه های معماری  می باشد.

محدوده اجرا

این دستورالعمل، برای ارائه نقشه های خروجی واحد معماری کاربرد دارد.

مراجع

شرح شغل نقشه کش ارشد

شرح شغل نقشه کش

COMPANY PROCESS: BUILDING DESIGNE

تعاریف

ندارد.

مسئولیتها

نحوه انجام کار

گروه بندی نقشه ها :

نقشه های معماری هر ساختمان به سه دسته تقسیم می شوند:

نقشه های  (001)  General Arrangement:

این گروه نقشه شامل & Finish Schedule  Plans , Sections , Elevations  دریکی از مقیاسهای 1/50,1/75,1/100,1/150,1/200  می باشد.

نقشه های (002) & Details   Layout Arrangement:

این گروه نقشه شامل  , Plan Layout, Type of doors & windows , Door & window Elevation   Door &    window Schedule                          و   Wall sections و جزییات ساختمانی دریکی از مقیاسهای 1/20 , 1/25  ,1/10,  , 1/5  1/2  می باشد.

نقشه های  (003) سه بعدی   ( 3D)

این گروه نقشه ها شامل تصاویری از مدل سه بعدی ساختمان و یا محوطه می شوند.

کلیه نقشه های یاد شده در بندهای (6-1-1) , (6-1-2) و (6-1-3)  به واحد میلیمتر (mm) کشیده شده.line type   ابتدایی نقشه ها  1  می باشد. برای دقت بیشتر  snap=10 درنظر گرفته می شود.

دستور العمل تعریف لایه ها و خطوط :

نقشه های معماری بنا برگروه بندی یاد شده در بند (6 -1)  ارائه می شود. مقیاسهای دیگر بنا بر تعاریف خاصی که برای موضوعات بوجود می آید بر اساس همین دستور العمل اجرا شود.

دستور العمل تعریف ضخامت ونوع خطوط , نام و نوع لایه ها , نشانه ها و symbol  ها, اندازه گذاریهاو...در نقشه های معماری به شرح ذیل می باشد.  مبنای کار تهیه نقشه هایی برای پلات در مقیاس A1  می باشد.

نقشه های مقیاس 100/1 :

آکس ها:

اندازه گذاری :

خطوط بنا :

نماد ها و علائم :

متن ها و نت ها :

موارد مربوط به شیت بندی :

نقشه در مقیاس های دیگر

نقشه های معماری درمقیاس های دیگر به تناسب دستور العمل بالا تهیه می شود. متن ها ونمادها موضوعاتی هستند که در نقشه های با مقیاس های متفاوت به همان نسبت تغییر می یابند.

چند اصل کلی در ترسیمات

کلیه مواردی که در نقشه تکرار می شوند مانند  کادر، علائم، مبلمان، درها و پنجره ها و ستون ها و پروفیل ها ... بصورت بلاک ترسیم می شوند.

در صورت وجود متن در یک بلاک،  از ترکیب اتربیوت و بلاک استفاده می شود.

کلیه نقشه ها به صورت 1 به 1 ترسیم شده و در صورت نیاز به بزرگنمایی یک نقشه یا بخشی از آن، صرفا از روش ترسیم در محیط Layout برای تغییر در مقیاس آن استفاده می شود.

شیت بندی

کلیه موارد مربوط به شیت بندی اعم از کادر و تایتل و چیدمان نقشه ها درون کادر، در محیط Layout انجام می شود.

ابعاد کادر :

اندازه کادر در محیط اتوکد بر اساس مقیاس نقشه خروجی ونیز قطع کاغذ طبق جدول زیر تعریف می شود:

پلات :

پلات در قطع A1 :

این دستور العمل برای پلات نقشه های معماری در اندازه A1  تعریف شده است . ضخامت قلمها برای خروجی نقشه ها بر این اساس طبق اندازه های زیر ارائه می شود .

برای تهیه نقشه های معماری در اندازه  های دیگر طبق روش زیر پلات گرفته می شود.

پلات در قطع A2 :

ضخامت قلمها برای خروجی نقشه هادر اندازه A2  طبق اندازه های زیر ارائه می شود.

پلات در قطع A3 :

ضخامت قلمها برای خروجی نقشه هادر اندازه A3  طبق اندازه های زیر ارائه می شود .Target

The purpose of this instruction is to provide the same way of providing architectural maps.

Run range

This instruction is used to provide architectural unit output maps.

Reference

Job Description Mapper Credentials

Cartoon job description

COMPANY PROCESS: BUILDING DESIGNE

definitions

does not have.

responsibilities

How to do it

Mapping Grouping:

The architecture drawings of each building are divided into three categories:

Maps (001) General Arrangement:

This map group includes & Finish Schedule Plans, Sections, Elevations in one of the 1 / 50,1 / 75,1 / 100,1 / 150,1 / 200 scales.

Maps (002) & Details Layout Arrangement:

This group includes: Plan Layout, Type of Doors & Windows, Door & Window, Elevation Door & Window Schedule and Wall sections and Construction details on one of the scales 1/20, 1/25, 1/10, 1/5 1/2 is.

3D (003) 3D maps

This group of maps includes images of a three-dimensional model of a building or enclosure.

All of the drawings mentioned in paragraphs (6-1-1), (6-1-2) and (6-1-3) are drawn to mm (mm). The line type of the elementary maps is 1. For precision, snap = 10 is considered.

Recipe Defining Layers and Lines:

The architectural drawings of this leaflet are given in clause (-1.6). Other measures are based on the specific definitions that apply to topics based on the same instruction.

The instruction defines the thickness and type of lines, the name and type of layers, signs and symbols, their measurements ... in the architectural drawings as follows. The basis of the work is the preparation of maps for the A1-scale plot.

Scale maps of 100/1:

The ox:

Measure:

Construction lines:

Symbols and Symbols:

Texts and notes:

Case related items:

Map on other scale

Architectural drawings are provided in other respects in accordance with the above instruction. Texts and references are subjects that change in maps of different scales the same way.

A few general principles in the drawings

All of the things that are repeated on the map, such as boxes, signs, furniture, doors and windows, columns and profiles ... are plotted as blocks.

If there is text in a block, the combination of the etherbot and block is used.

All maps are plotted 1 to 1, and if you need to magnify a map or part of it, only the drawing method in the Layout environment is used to scale it.

Sheet Classification

All the items in the shell, including the title box and the layout of the maps within the frame, are made in the Layout environment.

Dimensions of the box:

The size of the frame in the AutoCAD environment is defined according to the Output and Cutting Scale scale in the following table:

Plot:

Plot on Hang A1:

This recipe is defined for the A1 size architectural plot. The font thickness for outputting maps is based on the following sizes.

In order to prepare architectural maps in other sizes, the plot is taken as follows.

Plot in cut A2:

The font thickness for the A2-size map output is presented in the following sizes.

Plot on Hang A3:

The font thickness for the A3 size map output is presented in the following sizes.


 برچسب ها: 

Sample Instructions How To Prepare Architectural Drawings

نمونه دستورالعمل نحوه تهیه نقشه معماری

تهیه نقشه های معماری

دستورالعمل نقشه معماری

دستور العمل نقشه معماری

خرید تهیه نقشه های معماری

فروش تهیه نقشه های معماری

دستورالعمل نقشه های معماری

دستور العمل نقشه های معماری

خرید دستورالعمل نقشه معماری

دانلود تهیه نقشه های معماری

دریافت تهیه نقشه های معماری

فروش دستورالعمل نقشه معماری

خرید دستور العمل نقشه معماری

فروش دستور العمل نقشه معماری

دانلود دستورالعمل نقشه معماری

دریافت دستورالعمل نقشه معماری

دانلود دستور العمل نقشه معماری

دریافت دستور العمل نقشه معماری

دستورالعمل تهیه نقشه های معماری

خرید دستورالعمل نقشه های معماری

فروش دستورالعمل نقشه های معماری

دستور العمل تهیه نقشه های معماری

خرید دستور العمل نقشه های معماری

فروش دستور العمل نقشه های معماری

دانلود دستورالعمل نقشه های معماری

دریافت دستورالعمل نقشه های معماری

دانلود دستور العمل نقشه های معماری

دریافت دستور العمل نقشه های معماری

خرید دستورالعمل تهیه نقشه های معماری

فروش دستورالعمل تهیه نقشه های معماری

خرید دستور العمل تهیه نقشه های معماری

فروش دستور العمل تهیه نقشه های معماری

دانلود دستورالعمل تهیه نقشه های معماری

دریافت دستورالعمل تهیه نقشه های معماری

دانلود دستور العمل تهیه نقشه های معماری

دریافت دستور العمل تهیه نقشه های معماری

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018