مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal

چکیده فارسیبازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های کامل(FCA) برای محاسبه هزینه مجموعه کاملی از انواع مختلف زباله است. تجزیه و تحلیل ما با هدف درک بهتر مشکلات FCA در عمل در بخش MSW می باشد. ما FCA به عنوان یک روش پیشنهادی ارائه نمودیم که در آن با استفاده از هزینه های استاندارد و مقادیر واقعی برای محاسبه هزینه مجموعه ای جداگانه و تمایزنیافته می باشد. روش ما اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه و تعیین معیار،غلبه بر مشکلات مربوط به انتخاب های حسابداری شرکت های خاص و سیاست های مدیریت سود و سیاست های خرید را داشته باشد. روش ما اجازه می دهد تا تعیین و واریانس تجزیه و تحلیل شده بتواند مورد استفاده برای شناسایی علل عملکردی و راهنمایی مدیران برای استفاده از استانداردها جهت استقرار منابع موثرتر به کار برود. این روش را می توان توسط شرکت های بدون حسابداری با مدیریت پیچیده اجرا نمود.کلمات کملیدی: حسابداری کامل هزینه ها،هزینه جمع اوری زباله،هزینه های استاندارد،تجزیه و تحلیل هزینه واریانس


مشخصات

مشخصات

توسط: Giuseppe D'Onza, Giulio Greco, Marco Allegrini انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2016 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 7 تعداد صفحات متن ترجمه: 16 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۵ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادی حجم: 463.27 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 10000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

محاسبات هزینه ها با تجزیه و تحلیل بهره وری در جداسازی پسماندهای شهری:یک روش پیشنهادیچکیدهبازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از این روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های کامل(FCA) برای محاسبه هزینه مجموعه کاملی از انواع مختلف زباله است. تجزیه و تحلیل ما با هدف درک بهتر مشکلات FCA در عمل در بخش MSW می باشد. ما FCA به عنوان یک روش پیشنهادی ارائه نمودیم که در آن با استفاده از هزینه های استاندارد و مقادیر واقعی برای محاسبه هزینه مجموعه ای جداگانه و تمایزنیافته می باشد. روش ما اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه و تعیین معیار،غلبه بر مشکلات مربوط به انتخاب های حسابداری شرکت های خاص و سیاست های مدیریت سود و سیاست های خرید را داشته باشد. روش ما اجازه می دهد تا تعیین و واریانس تجزیه و تحلیل شده بتواند مورد استفاده برای شناسایی علل عملکردی و راهنمایی مدیران برای استفاده از استانداردها جهت استقرار منابع موثرتر به کار برود. این روش را می توان توسط شرکت های بدون حسابداری با مدیریت پیچیده اجرا نمود.کلمات کملیدی:حسابداری کامل هزینه ها،هزینه جمع اوری زباله،هزینه های استاندارد،تجزیه و تحلیل هزینه واریانس1-مقدمهمجموعه ضایعات جداشده در هسته اصلی مدیریت سیستم زباله بوده و نشان دهنده مجموعه هزینه های کلیدی است. جمع آوری زباله می تواند تا بیش از 70%زباله جامد شهری تولید شده msw را به عنوان هزینه برای سیستم داشته باشد. مجموعه زباله های جدا با هزینه های اضافی برای بازیافت آن اغلب جبران نمی شود. از سوی دیگر مجموعه زباله جدا می تواند هزینه پایین تری برای دفن کردن یا سوزاندن داشته باشد. براورد مناسب و نظارت بر هزینه جمع واری زباله ضروری برای تعریف مقرذون به صرفه ترین استراتژی جحمع اوری زباله می باشد و افزایش بهره وری از ضایعات در روند جمع آوری به وجود می آید و اجتناب از تحمیل نرخ بیش از حد مالیات بر شهروندان را به دنبال دارد. در طول 20 سال گذشته چند مطالعه در مورد تجزیه و تحلیل هزینه های مدیریت MSW در کشورهای مختلف انجام شده است . ارائه انواع روش ها و ابزارها برای اندازه گیری عملکرد مالی برای جمع آوری زباله و حمل و نقل و فرایندهای دفن وجود داشته است. این روش ها شامل کارت امتیازی متوازن و رده یکپارچه و مدیریت مواد زائد و شاخص کل بوده است که توسط دانشمندان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ایالت متحده،تجربیات اولیه از تصویب کامل روش حسابداری هزینه ها FCA در سال 1980 انجام شد. با اتوجه به مزایای این روش می توان حفظ محیط زیست را در آمریکا در استفاده از FCA ترویج داد که از اواسط 1990 برای جمایت از تصمیم گیرندگان دولت محلی جهت طراحی برنامه MSW بوده است که اطمینانی از گزارش موثر هزینه ها به شهروندان ارائه شد و به دنبال آن یک سیستم پرداخت در نظر گرفته شد. تجزیه امریکا نشان می دهد که شهرداری با چند مشکل در اجرای FCA مواجه است. به ویژه هنگامی که به دنبال جریان حسابداری نقدی بوده و مشکل هزینه های خود را در شرایط استفاده از بودجه جاری دارد. علاوه براین،استفاده از طرح های مختلف MSW در جمع آوری زباله و دفع پیچیدگی عملیات مدیریت مواد زائد و مشکلات برای پیگیری و ارزیابی هزینه را افزایش می دهد. اتخاذ یک طرح جمع آوری زباله جداگانه به طور خاص منجر به تغییر جریان فعالیت جمع آوری و حمل و نقل و دفع انواع ضایعات شده و همچنین به عنوان منبعی برای انجام عملیات است که در نتیجه پیچیدگی بیشتر در اندازه گیری کامل هزینه های سیستم را بوجود می آورد. در حالی که آگاهی در حال رشد از FCA برای اندازه گیری هزینه های جمع آوری زباله و حمل و نقل و دفع وجود دارد و عدم تحقیق در مورد اجرای عملی و نظری FCA در بخش مدیریت مواد زائد می باشد. این مطالعه با هدف پر کردن این فاصله با ارائه یک روش برای توسعه روش FCAاقدام می کند که می تواند برای اندازه گیری هزینه های کامل در روند جمع آوری MSW از انواع مختلف زباله مانند کاغذ و مقوا و شیشه و پلاستیک و فلز اقدام کند. ما در توسعه روش با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های مدیریت زباله در یک نمونه ای از شهرهای ایتالیایی اقدام نموده ایم. در این مقاله به بررسی تنظیمات کشور ایتالیا می پردازیم که مشخص شده است تحت فشار برای رسیدن به دستورالعمل های بازیافت اتحادیه اروپا می باشد که اهداف بلندمدتی در شرایط بازیافت ضایعات را دارد. قانون ایتالیا مجموعه اهداف برای جداسازی زباله های جمع آوری شده را هرساله مطابق با دستورالعمل های اتحادیه اروپا ارائه می کند. هدف رشد آن به مقدار 35% در جمع آوری ضایعات تا 65% در سال 2012 بوده است. نظارت بر هزینه و صرفه جویی در هزینه برای شرکت های مدیریت MSW ایتالیایی مناسب است که مبارزه حیاتی با افزایش هزینه ها و جریمه ها برای رسیدن به اهداف جمع آوری زباله های جدا از هم دارند می باشند. این نقش حیاتی در مدیریت هزینه همچنین حضور مشوق ها و مجازات ها را خواهد داشت و باعث می شود ایتالیا یک بستر جالب برای تحقیقات ما باشد. باقیمانده این مقاله به شرح زیر می باشد. در بخش 2 معرفی روش FCA ارائه شده است. در بخش 3 روش مورد استفاده به منظور توسعه FCA با انجام تجزیه و تحلیل تجربی ارائه شده و در بخش 4 یافته های تجربی دیده می شود و در نهایت بخش5 شامل نتایج و پیامدهای عملی مطالعه ما است.2-رویکرد نظریروش حسابداری هزینه کامل جهت شناسایی همه هزینه های مستقیم و غیرمستقیم طراحی شده است که با ارائه محصول یا خدمات همراه است. در ایالات متحده چند دولت محلی با استفاده از حسابداری هزینه کامل روشی را برای شناسایی و محاسبه و گزارش کل هزینه های مدیریت MSW را ب شهروندان به کار گرفته اند. مطالعات قبلی در مورد تجزی ه و تحلیل استفاده از FCA در چرخه عمر MSW ،چند مسئله مهم را برجسته می کند که در زمان شروع به کار FCA مورد توجه می باشد. به عنوان مثال،یک موضوع کلیدی این است که هزینه به عنوان نمونه شامل هزینه کامل می شود. این نشان دهنده 7 دسته بندی اصلی از هزینه ها می باشد که شامل عوامل ،پایان یافتن،شروع شدن،بازسازی،شرط،محیطی زیست و هزینه های اجتماعی می باشد. سه دسته اول پوشش کل چرخه عمر از فعالیت های MSW از اول تا آخر داشته و عبارتست از سرمایه گذاری اولیه برای خرید تجهیزات لازم جهت جمع آوری و حمل و نقل زباله،هزینه هایمدیریت MSW به صورت روزانه و دسته بندی عملیات برای مخارج و مراقبت مناسب محل های دفع زباله و دیگر امکانات MSW در این مورد مانند کاهش هزینه ها دیده می شود. دومی شامل چهاردسته براساس هزینه ها برمبنای شدت چرخه عمر MSW همراه نیست که مانند هزینه های بازسازی در سایت های غیرفعال برای جلوگیری از آلودگی آب،زمین و زیست محیطی و هزینه های اجتماعی که شامل اثرات جانبی منفی تولید شده توسط فعالیت MSW در مدت آلودگی و تخریب زمین و غیر می باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که هزینه های زیست محیطی و اجتماعی در هزینه کامل MSW در دولت های محلی بیشتر به صورت یک دیدگاه جامع از عملکرد یکپارچه از MSW در فرایندهای مدیریتی با استفاده از یک خط حداقلی سه گانه شامل محیط زیست ،نتایج اقتصادی و اجتماعی می باشد. موضوع مهم دیگر در مورد روند تخصیص غیر مستقیم هزینه ها میان فعالیت های مختلف MSW است. تحقیقات در مورد مدیریت حسابداری نشان می دهد که چهار معیار اصلی برای شناسایی پایگاه تخصیص مناسب وجود دارد که شامل رابطه هزینه و اثرو مزایای دریافت شده و توانایی تحمل و انصاف یا حقوق صاحبان سهام می باشد. شناسایی پایگاه تخصیص به ناچار منجر به افزایش پیچیدگی می شود. زمانی که شهرداری ها استفاده از مسیرهای مختلف MSW را برای بازیافت و کومپوست کردن و دفع در زمین و غیره را مدنظر دارند که وجود چندین پایگاه تخصیص بالقوه مانند پایگاه جمع آوری و مقدار بازیافت و زمان فعالیت های انجام شده و تعداد کارکنان و هزینه کارگران از آن جمله می باشد. در نتیجه انتخاب پایگاه های تخصیص مناسب و معقول برای هزینه های غیر مستقیم پیچیده می باشد. هدف از مطالعه ما این است که تدوین و اجرای مدیریت ابزار برای محاسبه هزینه کامل از انبار مختلف دورریختنی ها را داشته باشیم. در این مطالعه،FCA برای اندازه گیری هزینه های اعمال شده از چهار نوع زباله شامل کاغذ و مقوا و شیشه و پلاستیک و و فلز و زباله های آلی و یکپارچه می باشد.تحلیل ما برای درک بهتر مشکلات هزینه های کامل حسابدار FCA بوده که در بخش MSW عملیاتی می شود و می افزاید که دانش و تجربه در FCAممکن است در حال حاضر در تحقیقات گذشته یافت شود.3-رویکرد عملیشناسایی شرکت های نمونه با اتخاذ یک طبقه فرایند نمونه گیری با اختصاص مناسب و گرفتن چند معیار می باشد. در مجموع،68شهرداری ،با جمعیت اعم از 5000نفر تا 900000نفر مورد نمونه برداری قرار گرفتند . 42 شرکت مدیریت خدمات زباله از 68 شهرداری در نظر گرفتند. ما یک پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات را در باره مقدار سطل ها و وسایل نقلیه و نیروی کار شاغل در فرایند جمع آوری زباله را به شرکت های مدیریت زباله ارسال نمودیم. پیوست 1 در این مقاله گزیده ای از این پرسشنامه را نشان می دهد. با تشکر از حمایت انجمن علمی بسته بندی ایتالیا CONAI ،تمام شرکت های نمونه در پژوهش شرکت کردند. این بازدیدی یک روزه از هر شرکت دفع زباله را برای جمع آوری بیشتر داده ها و روشن شدن درخواست ها داشته است. برای بررسی روش استحکام تحقیق ما،ما پژوهش را در سال 2009 انجام دادیم و آن را در سال 2011 تکرار نمودیم. در این مقاله ،ما در حال حاضر نتایج حاصل از تحقیق 2011 را ارائه نموده ایم. اندازه گیری هزینه کامل از فعالیت های مجموعه نیاز به برآورد هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دارد به عنوان تجزیه و تحلیل ما تمرکز به طور انحصاری در روند جمع آوری زباله بوده و ما زمان حسابداری هزینه های حسابداری مرتبط با فعالیت های موجود در این فرایند را محاسبه نموده ایم. با توجه به طبقه بندی پیشنهاد شده توسط EPA در ایالت متحده این هزینه ها شامل الف:هزینه های ابتدایی،شامل سرمایه گذاری برای خرید تجهیزات لازم برای جمع آوری یعنی سطل و وسایل نقلیه و انواع دیگر تجهیزات ب: هزینه های ععملیاتی شامل نیروی کار،سوخت و مدیریت جمع آوری زباله به صورت روزانه می باشد. در مطالعه ما ،هزینه های مستقیم شامل ظروفی برای جمع آوری وسایل نقلیه و نیروی کار استفاده می شود و یا درگیر در فعالیت های جمع آوری زباله می باشند. معمولا یک شرکت اقدام به شناسایی مقدار و قیمت واحد و اندازه گیری هزینه های مستقیم می کند. از آنجا که هدف اولیه از این تحقیق محاسبه هزینه ای واقعی مجموعه انواع مختلف زباله است،ابتدا کاوش در مکان استفاده از داده ها در سیستم حسابداری شرکت های مدیریت MSW بوده است. تجزیه و تحلیل پاسخ ها نشان می دهد که تفاوت قابل توجهی در میان شرکت ها با توجه به قیمت خرید،هزینه های تعمیر و نگه داری و نرخ استهلاک محفظه ها و وسایل نقلیه وجود دارد. انتخابی مانند نرخ استهلاک مورد استفاده قرار گرفته ممکن است بستگی به اهداف مدیریت سود یعنی تلاش برای کاهش مالیات می تواند باشد که هیچ ربطی به عملیات ندارد. همچنین قیمت خرید ممکن است توسط انتخاب عملیاتی تحت تاثیر بهره وری قرا نگیرد. اما عوامل خاص شرکت یا شرایط جغرافیای می تواند برآن تاثیرگذار باشدضعف در تعداد وسایل نقلیه که ممکن است براساس کیفیت جاده و زیرساخت ها باشد و اندازه خریدها و قدرت مذاکره با تامین کننده و نفوذ محلی دولت در استفاده از تامین کنندگان محلی مناسب است. همه این عوامل با داده های هزینه واقعی کمتر با اندازه گیری هزینه جمع اوری زباله موثر است. ما برای رویکرد مختلط برای محاسبه هزینه مستقیم با استفاده از هزینه های استاندارد و نرخ استهلاک و داده های واقعی در مورد مقادیر اقدام می نماییم. استفاده از هزینه های استاندارد،اجتناب از حسابداری شرکت با انتخاب های خاص و سیاست های خرید را دارد. علاوه براین،استفاده از استاندارد نرخ استهلاک در وسایل نقلیه قدیمی تر و هزینه های بالای تعمیر و نگه داری کارآمدتر از وسایل نقلیه جدید تر در برخی شرکت ها به نظر می رسد. ما اقدام به شرح عناوین به صورت زیر می نماییم.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.ب:ما داده های واقعی را برای مقدار سطل ها و وسایل نقلیه مورد استفاده رد روند جمع آوری وساعات کار مستقیم را جمع آوری نمودیم.در اتخاذ یک سیستم هزینه استاندارد،مسئله حیاتی روشی است که در آن استانداردها تعریف شده است. در تعریف ما استانداردها به شرح زیر می باشدالف:10شرکت کارامد در نمونه ها انتخاب شده اند که در نسبت هزینه های عامل نسبت به درآمد محاسبه شده که با استفاده از صورت های مالی این شرکت می باشد.ب:تجزیهو تحلیل داده ها از بهترین شیوه های مربوط به قیمت خرید،نرخ استهلاک و ،تعمیر ونگهداری و هزینه های تمیزکردن انواع سطل ها و هزینه های سالانه از جمله نرخ استهلاک و سوخت و دیگر هزینه های عملیاتی اما نه برای وسایل نقلیه معمول استفاده می شود.ج:پس از آن محاسبه هزینه های اسناندارد به عنوان هزینه های متوسط توسط بهترین شرکت ها گزارش شده است که در جدول 1 برای مخازن و در جدول 2 برای وسایل نقلیه می باشد. با این روش،ما هزینه های استاندارد برای جمع آوری ظروف را بدست اورده و هزینه های وسایل نقلیه و نیروی کار محاسبه می شود که نشان دهنده بهترین عامل عملیاتی و جلوگیری از اختلاف می باشد که به عنوان مثال حسابداری و گزینه های خرید است که ممکن است به صورت غیرعملیاتی در نظر گرفته شود. جدول 1 هزینه های استاندارد برای جمع آوری ظروف را نشان می دهد. براساس پاسخ از شرکت های مورد بررسی،هزینه های تعمیر و نگه داری تخیمن زده شده به مقدار 5% از هزینه های خرید هرساله می باشد. ما براورد هزینه تمیزکردن سطل های زباله را برای زباله های آلی و یکپارچه انجام داده ایم. این نشان می دهد که هزینه های ساعتی تمیزکردن در حدود 47یورو و هزینه های ساعتی نیروی کار براساس استاندارد ملی کار بوده که توسط تعدادی از سطل های تمیز در هر ساعت تقسیم می شود. به طور متوسط می توان گفت شرکت های نمونه نشان دهنده چهار شستشو و تمیز کردن را در هر سال دارند. به این ترتیب هزینه تمیز کردن در هرسال 36.5یورو برای یک حالت بوده که هزینه براورد آن 32 هزار و 34 هزار می باشد. با توجه به وسایل نقلیه مورد استفاده برای جمع آوری زباله،سوال از شرکت ها در مورد قیمت خرید،نرخ استهلاک و دیگر هزینه های عملیاتی مانند تعمیر و نگهداری،سوخت و بیمه دراین محاسبات گنجانده می شود. ما محاسبه هزینه های استاندارد را در هر ساعت انجام داده ایم که مجموعه تمام هزینه های عملیاتی تقسیم بر کل تعداد ساعات استفاده شده می باشد. برای تعیین زمینه های استاندارد برای نیروی کار،ما حساب حقوق و دستمزد را براساس قانون ملی تعریف نموده ایم که در جدول 3 ارائه شده است. قانون کار ملی 5 سطح حقوق و دستمزد را دارد. ما تقسیم حقوق و دستمزد سالانه را توسط کل ساعات کار در هر سال برای هزینه نیروی کار در ساعت بدست آوردیم. برای محاسبه هزینه محفظه ها ما متغیرهای زیر را در نظر گرفتیم که نشان دهنده مقدار،نوع،قیمت خرید،نرخ استهلاک،هزینه نگهداری و هزینه تمیز کردن آنها می باشد. براساس مطالب فوق،ما با استفاده از داده های واقعی برای مقادیر و انواع ان اقدام می کنی. مقدار و انواع در روند جمع آوری به نوع تصویب بستگی دارد و همچنین به عنوان کلید ویژگی های جمعیتی و مناطق جغرافیایی شناخت می شود. معادله زیر بازده هزینه را برای ظروف جهت جمع آوری نشان می دهد.که در آن Q1,Q2,Q3 ,… مقدار واقعی Q را برای هرسطل آشغال نشان می دهد.

P1,P2,P3,… قیمت استاندارد خرید سطل آشغال را نشان می دهد.

D1,D2,D3,… نرخ استهلاک استاندرد را برای هر سطل آشغال نشان می دهد.

M1,M2,M3,… هزینه و تعمیر و نگهداری را برای هر سطل آشغال را نشان می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.با توجه به وسایل نقلیه مورد استفاده در فرایند جمع آوری ،ما استفاده از سه متغیر مقدار و نوع و هزینه ها ار استفاده می کنیم. هزینه های بدست آمده در هزینه های استاندارد در هر ساعت ضرب شده که با تعداد ساعات استفاده شده می باشد . پیوست 1 گزارش انواع وسیله نقلیه شهرداری نمونه را نشان می دهد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019