مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functionsAbstract

Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital market and long run operating performance, with archival financial data controlling for endogeneity and outsourcing decision optimality. The results demonstrate that the equity capital market responds positively to client firms announcing administrative HRO, particularly service firms and those outsourcing transactional HR tasks. Additional statistical analysis shows that suboptimal outsourcing is negatively associated with long run operating performance measured as return on assets and operating return on assets. This study contributes to outsourcing literature by more precisely quantifying outsourcing performance through archival financial data and employing capital market empirical tests. Further, it controls for outsourcing decision optimality in examining long run operating performance effects. This research focuses on HR, a critical function within the firm and value enhancing to the firm.

Keywords: Administrative human resource outsourcing, Capital market reaction, Operating performance, Endogeneity, Event study

چکیده فارسی

این مطالعه با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله ای بر روی نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری منابع انسانی (HRO) را اعلام میکنند ، ارتباط بین HRO اداری و بازار سرمایه سطح شرکت و عملکرد دراز مدت را توسط کنترل اطلاعات مالی آرشیوی برای endogeneity و بهینگی تصمیم برون سپاری مورد بررسی قرار میدهد. .نتایج به دست آمده نشان می دهد که حقوق بازار سرمایه پاسخی مثبت به شرکت های مشتری که اعلام کننده HRO اداری، به ویژه شرکت های خدمات و آن دسته از وظایف HR تراکنشی برون سپاری میدهد . در تجزیه و تحلیل های آماری دیگر نشان می دهد که برون سپاری با بهینگی کمتر بطور منفی با عملکرد دراز مدت مرتبط است زمانی که به عنوان سرمایه و بازگشت عامل بر روی دارایی های اندازه گیری شده است.این مطالعه منجر به نوشته های برون سپاری توسط کمیت عملکرد برون سپاری دقیق تر از طریق داده های مالی آرشیوی و به کارگیری آزمون های تجربی بازار سرمایه میشود .علاوه بر این، برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری در بررسی اثرات عملکرد دراز مدت کنترل میشود .این مقاله بر HR، به عنوان یک تابع مهم در درون شرکت و ارزش های افزایش یافته در شرکت متمرکز می باشد.

کلیدواژه: برون سپاری منابع انسانی اداری، واکنش بازار سرمایه، اجرای عملیاتی، مطالعه رویداد

مشخصات

مشخصات

توسط: Maureen G. Butler, Carolyn M. Callahan انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 7 تعداد صفحات متن ترجمه: 20 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری حجم: 234.38 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 119500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

در صورتی که به هر دلیل از خرید خود رضایت نداشتید
تنها با ارسال یک ایمیل وجه خود را دریافت نمایید
دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com
نرم افزار مورد نیاز
نرم افزارهای مورد نیاز: winrar - adobe acrobat - office

نمای مطلب1.مقدمه

منابع انسانی برون سپار شرکت ها (HR) خدماتی را برای صرفه جویی در هزینه ها، بهره وری، بهبود خدمات، دسترسی به منابع انسانی متخصص و انعطاف پذیری افزایش یافته را ارائه میدهد . اقتصاد هزینه معاملات (TCE) همراه با بازار سرمایه و نظریه های مبتنی بر منابع نشان دهنده ارتباطی میان خدمات برون سپاری منابع انسانی و به طور کلی عملکرد شرکت است. با این حال نه تنها نوشته های برون سپار موجود ارتباط تجربی میان منابع انسانی برون سپار (HRO) و عملکرد شرکت را ایجاد نکرده اند، حتی پیوندی میان برابری بازار سرمایه با آنچه تاسیس شده را ایجاد نکرده اند . پژوهش HRO اولیه در درجه اول به تصمیم مشتری در برون سپاری، ویژگی های مشتریان برون سپاری، روابط برون سپاری، و تاثیر برون سپاری بر کارکنان مرتبط میشود . با دادن اثر گسترده ای از عملکرد HR در شرکت ، درک تاثیر تصمیم برون سپاری برای مدیران مایل به بهبود سودآوری و بازار سهام حیاتی است. مدیریت نیروی کار یک شرکت به طور موثر و استراتژیک می تواند ارزش سهام را به بیش از 10 تا 20 درصد افزایش دهد. این منابع اهمیت اقتصادی سیستم HR است. خدمات برون سپاری HR به طور بالقوه می تواند خدمات بهره وری سازمانی و عملکرد HR ، را بخوبی صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها بهبود بخشد . در واقع، برخی از برآورد که تبدیل منابع انسانی به منظور بهینه سازی بهره وری می تواند در صرفه جویی در هزینه های کارگری در 9،8 میلیارد دلار برای ثروت معمولی 500 شرکت نتیجه شود و باید به بهبود عملکرد شرکت منجر شود. درک اثرات بازار و عملکرد اجرایی برون سپاری برای سهامداران و سرمایه گذاران حائز اهمیت است، و یک شکافی را در ادبیات HRO کاهش میدهد . هدف از این مطالعه، گسترش ادبیات HR در راه های مختلفی است . ابتدا، مطالعات قبلی فاقد اطلاعات HRO اختصاصی بودند ، و پراکسی هایی برای هزینه های برون سپاری ساخته اند و یا بر درک بررسی مدیران از عملکرد برون سپاری تاکید داشته اند . بنابراین اکنون ، با چند مورد استثنا، محققان مطالعات تجربی آرشیوی در جهت جستجوی مدیریت HR به عملکرد شرکت و یا ارزش بازار انجام نداده اند . ثانیا، علاوه بر عملکرد اجرایی، این مطالعه به بررسی واکنش بازار سرمایه به شرکت های اعلام کننده قراردادهای اداری HRO میپرداذد . ثالثا این نتایج گزارشی بطور آماری برای شرایط مرزی ، بهبود تصمیم گیری برون سپاری کنترل میشوند . در نهایت، این مطالعه به خدمات برون سپاری HR ملحق میشود که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد شرکت از طریق خدمات ارائه شده و رفتار کارکنان اثر گذارد . در حالی که برون سپاری منابع انسانی شامل طیف گسترده ای از توابع، میشود Klaas و همکارانش نوع خاصی از توابع HR را که در این مطالعه مورد بررسی قرار دادند، یعنی، HR عمومی، معاملاتی، سرمایه انسانی و استخدامی را تعیین کردند . فعالیت های عمومی HR عبارتند از: به عنوان مثال، ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی و EEO یا تنوع میشود . فعالیت های معاملاتی دستمزد، مزایا و (نیاز به دانلود ترجمه) HRISمیباشد . فعالیت های سرمایه انسانی در برگیرنده آموزش و توسعه و کمک کارکنان است، در حالی که استخدام شامل توابع نیروی انسانی است. تمرکز این مقاله بر خدمات اداری HR از جمله پردازش حقوق و دستمزد، مزایای دولت، تأیید اشتغال، نیروی انسانی، آموزش، مدیریت و نیروی کار استوار است . به طور خلاصه، در ادبیات عملکرد HRO، این مطالعه بخاطر بررسی بازار سهام و به طور کلی کارایی شرکت های مشتری به منظور اشاره دقیق تجربی و سیستماتیک متمایز است ، و تاثیر برون سپاری عملکردهای مهم اداری HR بر عملکرد مالی با استفاده از داده های مالی آرشیوی به عنوان یک جایگزین برای درک عملکرد مالی است.

2. تئوری و فرضیه ها

اقتصاد هزینه معاملات (TCE)، تئوری بازار سرمایه، و منابع مبتنی بر نظریه ، ساختارهای نظری زیر بنایی این مطالعه محسوب میشوند . ابتدا ، TCE پایه ای برای تصمیم گیری برون سپاری فراهم می کند و انتظار می رود بر ارزش و سودآوری شرکت تاثیر گذار باشد . تولیدات داخلی ، شمار قراردادها را با مدیران به حداقل رسانده و در نتیجه کاهش هزینه های معامله را به دنبال دارد . در مقابل، تخصیص بازار منابع در میان برون سپاری به شمار خطرات ناشی از قراردادهای ناقص و رفتار های فرصت طلب القای هزینه های بالاتر معامله قرار میگیرد . بر اساس این فرضیات، TCE ویلیامسون به شناسایی ویژگی های عملکردی از فعالیت های فردی پرداخته و به مدیران اجازه می دهد هزینه های پردازش کل را به حداقل برسانند . ویژگی دارایی نشان دهنده دشواری انتقال به کاربرد های مختلف و یا استفاده و یا ارزش کمی در خارج از یک رابطه خاص بودن میباشد . نامعلومی یا عدم قطعیت تغییرات مورد انتظار تقاضا برای فعالیت و یا عدم توانایی برای نظارت بر فعالیت ها منجر به کنترل مسائل و محدودیت هایی است که در برنامه ریزی های آینده می باشد. در حالی که عدم اطمینان بالاتر یک پیشرو احتمالی برای افزایش هزینه های بیان شده است ، که باعث ایجاد اعتماد بین همکاران است که می تواند هزینه های اضافی را کاهش دهد. فرکانس ، دوره و یا میزان عملکرد فعالیت است. این ویژگیها بخوبی یافتن یک شریک مناسب، منجر به ایجاد قراردادهای ناقص و ایجاد انگیزه برای به حداقل رساندن رفتار شرکت های فرصت طلب که باعث متحمل شدن هزینه های معامله میشود .بر اساس مستندات تئوری و تجربی ، مدیران به دنبال به حداکثر رساندن سود ، تولید و هزینه های معامله را در تصمیم برون سپاری HR را در نظر گرفته و این گزینه را با کاهش هزینه های کل انتخاب میکنند . بدنبال تصمیم HRO، نظریه بازار سرمایه و نظریه هایی را برای اثرات عملکردی منتج ارائه میدهد . با اعلام قراردادهای HRO، مدیران اطلاعات جدیدی را به بازار سرمایه در مورد استراتژی های اجرایی خود ارائه میدهند که بازار باید به سرعت به قیمت سهام ترکیب کند، HRO را به عملکرد بازار مالی پیوند دهد . منابع مبتنی بر تئوری شرکت را به عنوان مجموعه ای از منابع تولیدی و توانایی هایی بررسی میکند که تبدیل به منبع اصلی سود برای شرکت میشود . درگیر شدن در HRO اجازه می دهد تا مدیران بر منابع مبتنی بر عملکرد منابع انسانی استراتژیک تمرکز کنند که صلاحیتهای عمده شرکت و عملکرد کلی را حمایت میکند نسبت به توابع اداری و یا معاملاتی که یک تامین کننده خارجی احتمالا می تواند با هزینه پایین تر انجام دهد.

2.1.پاسخ بازار

نظریه بازار سرمایه نشان می دهد که تغییرات در بازده سهام در اطراف اعلام نتیجه اطلاعات جدید ، از تقارن اطلاعات کاهش یافته نتیجه میشود و بازار را در خصوص جریان های نقدی آینده علامت دهی میکند. در حالی که سرمایه گذاران ممکن است HRO را به عنوان ضعف در عملکردهای HR تفسیرمیکند، یک مشتری HRO به طور داوطلبانه ای، اطلاعات قرارداد HRO احتمالا بدان معنی است که انتظار می رود سرمایه گذاران اقدام به تفسیر مثبتی با توجه به سود بالقوه افزایش یافته و جریان های نقدی شرکت در دراز مدت به علت صرفه جویی در هزینه و بهره وری کنند. در حالی که هیچ تحقیقی وجود ندارد، برای اطلاعاتمان ،بررسی اثر ارزش HRO خصوصا، Hayes در، Hunton، و رک باعث استفاده از رویداد روش مطالعه به منظور بررسی تاثیر برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (IS) ، اطلاعیه ها در ارزش بازار قرارداد ارائه شرکت سرمایه گذار (مشتری برون سپاری شرکت) میشود و یافتن بازده مثبت سهام غیر طبیعی از شرکت های کوچکتر و خدمات شرکت های صنعتی یک روز پس از اعلام برون سپاری میشود . بر اساس چارچوب نظری و سازگار با هایز، فرضیه اول در فرم جایگزین اعلام میشود . h1: واکنش سرمایه بازار به شرکت های مشتری اعلام کننده قراردادهای HRO مثبت است. در تعیین عملکرد داخلی و خارجی یک تابع، TCE از ویژگی دارایی ها، عدم اطمینان و فرکانس استفاده میکند . فعالیت های مکرر و آنهایی که نیاز به دارایی های خاص دارند به دلیل هزینه های بالاتر تراکنش از هماهنگی خارجی باید بصورت درونی عمل کنند ، در حالی که فعالیت هایی که بدون در نظر گرفتن فرکانس به دارایی های خاص نیاز ندارند و یا آنهایی که در میزان دانش پایین هستند ، انتخابهای مطلوبی برای برون سپاری اند. د ویتا و همکارانش در سال (2010) پشتیبانی را برای این انتظار نظری و سندی یافتند که ویژگی دارایی خریداران دارای تاثیری منفی بر عملکرد روابط برون سپاری دارد . علاوه بر این، لیو، وانگ، و لیو در سال (2009) می یابند که رفتار مشارکتی مولد به جای رفتار های فرصت طلبانه کاهشی ، رابطه بین ویژگی دارایی ها و عملکرد مشارکت را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر چه برخی از خدمات HR به دلیل هزینه های بالقوه بالاتر تراکنش انتخابهای غیر ممکنی برای برون سپاری هستند ، صرفه جویی های مقیاس به ارائه دهندگان خارجی برای انجام خدمات با هزینه های پایین تر از شرکت های مشتری، و در نتیجه بهبود سودآوری اجازه میدهند. جریانات نقدی افزایشی ممکن است به دنبال برون سپاری خدمات معمول و یا آنهایی باشد که نیاز به دارایی های خاص در طول فعالیت های غیر معمول ندارند. بنابراین، فرضیه دوم بدین صورت است: H2. واکنش بازار سرمایه به شرکت های مشتری اعلام کننده قراردادهای برون سپاری خدمات HR که به روال ها و دارایی های خاص نیاز ندارد، مثبت است.

2.2. عملکرد اجرایی

اثرات برون سپاری استراتژی باید در عملکرد طولانی مدت به دو دلیل مشاهده شود. اول، فرض اینکه مدیریت بر تصمیم برون سپاری خود بر اصول TCE استوار است تا هزینه های عملکرد کلی را به حداقل برساند. دوم، پاسخ بازار به اطلاعیه برون سپاری ، نتیجه انتظارات مجدد سرمایه گذاران در مورد جریان نقدی آینده بر اساس اطلاعات به تازگی در دسترس است. واکنش مثبت بازار به این اعلامیه ها به سرمایه گذاران پیشنهاد میکنند که در انتظار بهبود عملکرد اجرایی آینده باشند . به همین ترتیب، منابع مبتنی بر این نظریه حاکی از آن است که حتی یک تصمیم برون سپاری ، نتیجه در یک اثر ارزش خالص منفی دارد که شرکت ها را به تمرکز بر منابع در فعالیت های استراتژیکی قدرتمند میسازد که به طور غیرمستقیم منجر به بهبود عملکرد اجرایی میشود . اگر چه این نظریه بهبود عملکرد اجرایی HRO را پیشنهاد میکند ، پژوهش و تحقیق تجربی برای تاریخ قرار دادن گزارش نتایج مختلفی در رابطه بین برون سپاری و عملکرد شرکت میگذارد . گیلی و همکارانش در سال (2004) روش مطالعه را در شرکت های آموزشی برون سپاری و توابع حقوق و دستمزد بکار گرفتند، و هیچ رابطه ای بین ادراک عملکرد اجرایی مدیران شرکت و (نیاز به دانلود ترجمه) HROنیافتند. مطالعات تجربی به بررسی اثرات سودآوری از نوع دیگری از برون سپاری میپردازد که، بی نتیجه است. یعنی، هیچ اثر مستقیمی از فعالیت های هسته ای محیطی و برون سپاری در عملکرد مالی و غیر مالی شرکت وجود ندارد ، یک اثر منفی و مثبت کوتاه و بلند مدت از خدمات کسب و کار برون سپاری بر عملکرد شرکت، هیچ اثر خدمات کسب و کار برون سپاری بر سود ندارد و کاهشی در سودآوری در سال اعلام شده را باعث میشود ، اما بهبود در سال های متوالی را در پی داشته است. این تناقضات نشان می دهد که با وجود شیوع برون سپاری، هیچ گونه شواهدی تجربی دال بر این که عملکرد اجرایی شرکت بهبود اجرای استراتژی HRO را در پی دارد وجود ندارد . با تشخیص این که تصمیم برون سپاری و عوامل تعیین کننده عملکرد ممکن است انتخاب های درون زا باشند ، بهبود تصمیم برون سپاری به عنوان یک شرط مرزی معرفی شده است . Leiblein، Reuer، و Dalsace ( (2002 نشان می دهند که بهبود عملکرد تکنولوژیکی به دنبال برون سپاری وابسته به تراز دلخواه برای تصمیم گیری های حکومت با خطرات قراردادی هستند، در نتیجه نشان میدهد تاثیر بهبود تصمیم برون سپاری بر عملکرد شرکت است . همراه با نوشته های بی نتیجه ای که قبل گرفته شده ، نشان می دهد که فرضیه به شرح زیر است :

H3: عملکرد اجرایی بدنبال برون سپاری خدمات منابع انسانی کاهش میابد درصورتی که مشارکت برون سپاری شرکت مطلوب نباشد.

3. مواد و روش ها
3.1. نمونه و جمع آوری داده ها

این نمونه شامل اطلاعیه های عمومی HRO منتشر شده بین سال های 1984 و 2005 است با

جستجوی سیم کسب و کار در Lexis-Nexis برای کلمات کلیدی مانند "برون سپاری"، "قرارداد"، "توافقنامه"، "منابع انسانی"، "HR" و اسامی ارائه دهنده HRO شناخته شده است . نمونه های نهایی شامل 100 اعلامیه برای آزمونهای عملکرد بازار و 180 اعلامیه آزمونهای عملکرد اجرایی میباشد . در نمونه عملکرد اجرایی ، تعداد اطلاعیه ها بر اساس نوع محدوده خدمات از 6 تا 37 با نرم افزار فناوری اطلاعات HR و یا سیستم هایی تبدیل به حداقل های منافع مکرر مدیریتی و درآمد با معتبرترین اشتغال میشود . نیروی انسانی، منافع مدیریتی، اعتبار درآمد یا اشتغال، مدیریت نیروی کار و حقوق و دستمزد و پرونده مالیات نشان دهنده حداقل هر 30 اطلاعیه است . خدمات آموزشی و جامع HR به ترتیب بیانگر 16 و 17 اطلاعیه میباشد .نسبت ها برای نمونه عملکرد بازار مشابه اند . به استثنا در سال 1996، نمونه ها شامل کمتر از 10 اطلاعیه هر سال بین سال 1984، که اولین اطلاعیه شناخته شد و 1998 میباشد . قرارداد BP سال 1999 با جستجو برای تمامی سرویس های معاملاتی و اداری HR ، حاکی از تغییر در بازار برون سپاری منابع انسانی آشکار است که با افزایش در اطلاعیه ها در سال 1999 و سال های پس از آن بین 14 و 23 اطلاعیه در هر سال از سال 2000 تا 2005 (نمونه عملکرد اجرایی ) میباشد . الزامات مورد نیاز برای آزمون های مختلف آماری در حذف اطلاعیه های مختلفی از نمونه منتج شد که به شرح زیر است. مستندات و اطلاعیه ها توسط دولت و یا سازمان های خصوصی با کسانی که برای شرکت های فاقد داده های مورد نیازی در Compustat و CRSP حذف شدند . یک گروه از 23 اطلاعیه منتشر شده در یک روز، مرجع ارائه دهنده یکسان ، نیز حذف شد، چرا که این خوشه نشان دهنده شباهتها و ارتباط متقابل بخش و تخلف از رگرسیون OLS میباشد . روش مطالعه رویداد پاسخ بازار را به اطلاعیه های برون سپاری با منزوی کردن یک رویداد و یا انتشار اطلاعات جدید به بازار و اندازه گیری بازده بیش از حد و یا تفاوت بین بازده واقعی و آنچه در طول دوره رویداد انتظار میرود مورد بررسی قرار میدهد که محدودیت نمونه دیگری را اعمال میکند . بازده مورد انتظار از بازده هایی در طول یک دوره برآورد قبل از این رویداد تخمین زده میشود . برای کاهش احتمال دیگر حوادث همزمان به اطلاعیه های HRO در بازار که مداخله گر پاسخ بازار به برون سپاری، این نمونه مطالعه رویداد مانع اطلاعیه ها توسط شرکت های دیگر میشود که در مطبوعات در 13 روز در اطراف اعلامیه HRO منتشر میشود (10 روز قبل تا 2 روز بعد) . در نهایت، به منظور کاهش اشتغال احتمالی معرفی شده توسط اطلاعیه های بعدی، تجزیه و تحلیل عملکرد اجرایی تنها شامل اولین اطلاعیه HRO برای هر شرکت است . هر شرکت برون سپاری با یک شرکت کنترل کننده نمونه جلسه مطابق است که با معیارهای بعدی مواجه میشوند : 1) بدون هیچ برنامه منابع برون سپاری یا سازمانی (ERP) اطلاعیه های سیستم 2) اوراق بهادار تجاری عمومی، 3) اطلاعات سالانه مالی موجود در پایگاه داده Compustat 4) طبقه بندی دو رقمی یکسان SIC به عنوان نمونه شرکت و 5) فروش با 30٪ از آنهایی که برای شرکتهای برون سپاری همسان سال قبل از اعلام HRO بودند .

3.2. متغیرهای کنترلی

هم بررسی های عملکرد اجرایی و هم عملکرد بازار ، متغیرهای کنترلی را در بر دارند که به طور کلی ارائه کننده عوامل موثر دیگری بر عملکرد شرکت هستند . به دنبال مطالب قبلی، که شامل اندازه شرکت است که به عنوان لگاریتم طبیعی از فروش اندازه گیری میشود و صنعت به عنوان یک متغیر دوگانه و شناسایی کننده شرکت های صنعتی و یا آنهایی که با طبقه بندی SIC از 5000 و یا بالاتر بدست میاید . شرکت های خدماتی بر منابع انسانی به منظور انجام صلاحیتهای اصلی خود تکیه می کنند و در نتیجه HRO به احتمال زیاد دارای اثر بیشتری بر این شرکتها نسبت به شرکت های تولیدی که ممکن است بشدت بر اتوماسیون تکیه کنند میباشد . برای کنترل عملکرد های قبلی که مربوط به عملکرد بازار است، متغیر عملکرد اجرایی یک سال عقب مانده است. فرصت رشد، به عنوان ارزش کتابی اندازه گیری میشود که به ازای هر سهم توسط قیمت بازار هر سهم (کتاب به بازار) تقسیم میشود که به احتمال زیاد مربوط به عملکرد اجرایی است. شدت تبلیغات به عنوان هزینه تبلیغات تعریف میشود که توسط فروش تقسیم میشود، وشدت سرمایه از طریق تقسیم مجموع دارایی ها توسط فروش محاسبه شده ، و شدت R & D به عنوان هزینه R & D توسط فروش تقسیم میشوند که در جهت کنترل تغییرات عملکرد اجرایی ناشی از تبلیغات افزایش یافته ، بکارگیری دارایی های کنترل و تحقیقات و تلاش های توسعه ای دربرگرفته میشود . در نهایت، اهرم به عنوان بدهی های بلند مدتی اندازه گیری میشود که توسط مجموعهایی تقسیم میشود که برای کنترل نقش بالای بدهی که می تواند نقشی را به عنوان مانع برای توانایی یک شرکت در جهت بهبود عملکرد کلی بازی کند . آمار توصیفی این متغیر ها در جدول شماره 1 ارائه شده است.

3.3. روش های برآورد

3.3.1. H1 و H2عملکرد بازار

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

نیروی انسانی، منافع مدیریتی، اعتبار درآمد و اشتغال، مدیریت نیروی کار و ارتباطات داخلی، پردازش حقوق و دستمزد، یادگیری و آموزش، فناوری اطلاعات و خدمات جامع HR. مقدار صفر نشان می دهد که یک شرکت خدمات ارائه نمیدهد .

3.3.2. عملکرد اجرایی - H3

تجزیه و تحلیل رگرسیون همچنین برای آزمایش عملکرد اجرایی مورد انتظار طولانی مدت، کاهش خطر دستیابی نادرست به تاثیر اقتصادی HRO مورد استفاده قرار میگیرد وقتی که تنها بر پاسخ کوتاه مدت بازار تکیه کند . هر اطلاعیه نیازبه مشاهدات قبل و بعد از اعلامیه برای هر دو شرکت برون سپاری و شرکت کنترلی دارد . خطاهای استاندارد مقاوم برای اصلاح skedasticity غیر نرمال و گوناگون استفاده می شود. بررسی اولیه از اثرات بلند مدت HRO ، تغییر در عملکرد اجرایی قبل از اعلام به یک، دو، و سه سال بعد از آن را با استفاده از نمونه شاهد همسان از شرکت مورد بررسی قرار میدهد . به طور کلی معیارهای عملکرد عملیاتی گزارش شده ، سود های دارایی های (ROA) هستند که به عنوان درآمد قبل از اقلام موجود فوق العاده برای عموم اندازه گیری شده و، توسط دارایی های متوسط کل تقسیم شده و سودهای دارایی (OROA) اندازه گیری شده به عنوان درآمد عملیاتی بعد از کاهش ارزش دارایی های متوسط مجموع تقسیم میشوند . این اقدامات و زمان تاخیر معمولا در تحقیقات عملکرد آکادمیک استفاده می شوند . داده های مورد استفاده برای محاسبه این متغیر از پایگاه داده Compustat هستند . متغیر مستقل مدت تعامل (ارباب رجوع × سال) متشکل از مشتری، متغیر دوگانه برون سپاری شرکت های متمایز از شرکت های نمونه شاهد و سال، یک متغیر دوگانه که بطور جداگانه سه سال پس از اعلام برون سپاری شناسایی میشود میباشد . ضریب مهمی نشان دهنده تغییری در عملکرد شرکت های برون سپاری نسبت به نمونه شاهد در سال های پس از اطلاعیه HRO میباشد . این امکان که تصمیم برون سپاری و متغیرهای توضیحی عملکرد اجرایی به طور مشترک در تعیین نگرانی در رابطه با endogeneity و برآوردگر های جهت دار نقش دارد وجود دارد . اگر تمامی شرکت ها در حال توجه به انتظارات TCE (تحت شرایط تعادل) باشند ، تصمیم گیری برون سپاری شان به حد بهینه رسیده و HRO هیچ اثری بر عملکرد نخواهد داشت . پس از Ittner و همکارانش، ساید و همکارانش. ، و Larcker ، ریچاردسون، و تونا ، بررسی های بیشتری در جهت تعیین اینکه تا چه حد شرکت بطور مقطع و موقت خارج از تعادل است مورد استفاده قرار میگیرد . به منظور تعیین بهینگی HRO، عدم اطمینان تقاضا و فرصت های ارتقاءیی هستند که با تکیه بر برون سپاری HR ، به عنوان متغیرهای ابزاری مورد استفاده قرار می گیرند . پروکسی برای فرصت های ارتقاء HR کارکنان به عنوان نسبت بالاترین حقوق و دستمزد اجرایی HR به حقوق و دستمزد متوسط از پنج مدیری محاسبه میشود که به دلیل اطلاعات ناکافی تجزیه و تحلیل نشده است . با استفاده از عدم اطمینان تقاضا به عنوان یک متغیر ابزاری ، آزمون دوربین وو هاسمن endogeneity را نشان نمی دهد . برای پرداختن به بهبود HRO، با این حال، رگرسیون لجستیک شمل عدم اطمینان تقاضاست که پیش بینی کننده احتمال برون سپاری خدمات HR بر اساس TCE، با باقیمانده اندازه گیری است که تا چه حد تصمیم برون سپاری شرکت ها مطلوب نیست . در نهایت، تجزیه و تحلیل رگرسیون، رابطه بین متغیرهای عملکرد عملیاتی و باقیمانده رگرسیون لجستیک را مورد بررسی قرار داده که برای بهبود تصمیم گیری برون سپاری است . باقیمانده مثبت از رگرسیون لجستیک نشان دهنده مشارکتی در HRO با احتمال پیش بینی مشارکتی کمتر از یک است . انتظار میرود که ضریب این متغیر منفی باشد، وقتی که عملکرد کاهش میابد اگر تصمیم برون سپاری بهینه نباشد . باقیمانده منفی نشان دهنده عدم مشارکت در HRO با احتمال پیش بینی مشارکت بزرگتر از صفر است . انتظار می رود که ضریب این متغیر مثبت باشد ، زمانی که عملکرد نیز باید کاهش یابد درصورتی که یک شرکت برون سپاری نکند زمانی که برای انجام این کار پیش بینی شده است .

4: نتایج

4.1. عملکرد بازار

نتایج حمایتی H1 در جدول 2 گزارش شده و سود غیر طبیعی مثبت قابل توجه متوسطی را یک روز پس از اطلاعیه (1+) (pb.10) AR = 0.22٪، و برگشت پنج روز پس از اعلام (5 +) سود غیر طبیعی قابل توجه منفی متوسطی را (نیاز به دانلود ترجمه) (AR = .0.29٪، pb.10) مستند ساخت . بازده های غیر طبیعی سازگار

با سابقه رویداد تحقیق مطالعه برون سپاری میباشد . سود تجمعی (CAR) غیر طبیعی در طول رویداد دو روزه (0 +1)از نظر آماری و اقتصادی (car = ,pb.050.43 ٪،) با افزایش غیر طبیعی بر حقوق صاحبان سهام 87,226,650$ (pb.01) در 2٪ برای کاهش اثر بیانگرها حائز اهمیت میباشد . افزایش غیر طبیعی حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از پانزده روز قبل از اعلام برون سپاری ضرب سود غیر طبیعی در روز پس از اعلام است. آزمونهای آماری بر اساس خطای پیش بینی استاندارد و استاندارد روش مقطعی استاندارد استوار است . در جدول 2، پنل D تجزیه و تحلیل رگرسیون مقطع از دو روز (0,+1) car و انواع خدمات برون سپاری HR را ارائه میدهد . این مدل، با استفاده از اشتباهات قوی استاندارد تخمین زده می شود ،که دارای قدرت قابل توجه توضیحی (F مقدار = 2.81؛ pb.01، R2 = 0.28) میباشد . ضرایب در چهار معامله خدمات برون سپاری HR مثبت و قابل توجه است : مزایای مدیریتی (pb.10)؛ درآمد و اعتبار آزمایی اشتغال (pb.05)، یادگیری (pb.05) و فناوری اطلاعات (pb.01)، از H2 حمایت میکند که نوع خدمات برون سپاری HR انتظارات بازار را تحت تاثیر قرار میدهد . برون سپاری این توابع HR خاص به نظر می رسد که تأثیر مثبتی بر انتظارات فعالان بازار از جریان های نقدی افزایش یافته داشته باشد . علاوه بر این، مطابق با تحقیقات قبلی ، نمونه ای از شرکت های صنعت خدمات دارای تجربه اثر مثبت بازار پس از اعلام قرارداد هایHRO ، (نیاز به دانلود ترجمه) (pb.01) را نشان می دهد که ارزشهای بازار، یک استراتژی HRO شامل عملکردهای اداری HR است وقتی که مدیریت سرمایه انسانی برای اهداف شرکت ضروری باشد ، زمانی که با خدمات شرکت است . متغیرهای کنترل نشان دهنده روابط جدید، تجدید یا تمدید HRO در نتایج ناچیز این مفهوم است که این شرایط انتظارات بازاررا از جریانات نقدی آینده تغییر نمی دهد.

4.2. عملکرد اجرایی

جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.

برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing of technology and environment. The new tendency of training and development of successful organizations over the world today is developing effective skills in dealing with specific challenge of their own ... [ ادامه مطلب ]

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

دستورالعمل طراحی و محاسبه سیستم روشنایی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

فایل اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی بر اساس آیین نامه AISC با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی مخزن فلزی هوایی می باشد که بر اساس آیین نامه AISC و با در نظر گرفتن نیروی باد و زلرله محاسبات را انجام داده و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت فلزی بر اساس آیین نامه AISC-ASD 9th, Appendix F
فايل پيوست

 براکت های فلزی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت فلزی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی براکت بتنی بر اساس آیین نامه IBC 2018 - ACI 318,19 و CBC 01 - ACI 318,95
فايل پيوست

 براکت های بتنی عناصر کنسولی هستند که در ستون ها جهت ایجاد اتصال تیرها پیش بینی می شوند. فایل پیش رو اکسل طراحی براکت بتنی می باشد که بر اساس آیین ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل تحلیل اتصال برشی دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ
فايل پيوست

 این برنامه ظرفیت برشی اتصال پیچ و مهره ای دارای خروج از مرکزیت برای گروه پیچ را محاسبه می کند، ابزاری مناسب برای طراحی صفحات gusset و اتصالات پیچ و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

فایل اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو و استفاده از آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا
فايل پيوست

 فایل پیش رو اکسل طراحی روسازی آسفالتی بر مبنای آیین نامه آشتو می باشد که با استفاده از نتایج آزمایش ظرفیت باربری کالیفرنیا CBR اطلاعات ورودی را تحلیل و نتایج را ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 79500 تومان

طراحی ابعاد و سازه شالوده های عمیق (شمع ها و پایه های عمیق) در خشکی
فايل پيوست

 مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 119500 تومان

تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی عمران مقطع کارشناسی ارشد - گرایش سازه" تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیر بتن مسلح تقویت شده با FRP توسط Finite Element Method   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی
فايل پيوست

 "پروژه دانشجویی مهندسی عمران" بررسی پارامترهای هندسی مهاربند زانویی   مشخصات کلی: شامل فایلهای word و pdf بالغ بر 146 صفحه (4 فصل) فهرست مطالب فصل اول 1-1- مقدمه 1-2- شکل پذیری سازه ها 1-3- مفصل و لنگر پلاستیک 1-4- منحنی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 129500 تومان

تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره کننده های حرارتی PCM
فايل پيوست

 "پایان نامه مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی ارشد - گرایش تبدیل انرژی" تحلیل و طراحی سیستم گرمایشی ساختمان مسکونی با استفاده از ذخیره­ کننده ­های حرارتی PCM   تهیه شده بصورت کاملا انحصاری توسط ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 449000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2023