مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications

AbstractAlthough numerous studies indicate that the added value of human resource management is strongest when HRM decisions are linked to the organizational strategy, practical knowledge about how strategic considerations influence decision-making processes relating to e-HRM is limited. Therefore, the purpose of this study is (1) to examine in three case studies how strategic considerations influence the decision-making process around the introduction of e-HRM applications, (2) to present propositions for further research, and (3) to offer recommendations on how to better include strategic considerations in the decision-making process. Three in-depth case studies of companies' e-HRM implementation were performed using a model on e-HRM strategy formulation (Marler, 2009). The case studies reveal that when specific business drivers are absent from the decision-making process, the main role of e-HRM becomes to provide an infrastructure with a focus on preventing dissatisfaction. In order for e-HRM to be used in a more strategic way, business and HRM should be aligned. Based on the findings, we offer research propositions for academics studying this emerging field of the interconnections between strategy, human resource management and IT systems. In addition, we offer recommendations for HR practitioners on how to optimize the match between business and HRM.Keywords: E-HRM Human resource management Information technology Strategyچکیده فارسیاگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می باشد. بنابراین هدف این بررسی این می باشد تا 1) به مطالعه سه بررسی موردی بپردازد که چگونه ملاحظات راهبردی، فرایند تصمیم گیری را در محدوده معرفی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثیر قرار می دهد، 2) پیشنهاداتی را برای تحقیقات آینده ارائه دهد، و 3) پیشنهاداتی را ارائه دهد که چگونه می توان ملاحظات راهبردی را به صورت بهتری در فرایند تصمیم گیری مد نظر قرار داد. سه بررسی موردی گسترده در مورد شرکت هایی که به اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک می پردازند با استفاده از مدلی در مورد تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، انجام شد. بررسی های موردی نشان می دهد که زمانی که محرک های کسب و کار خاصی، از فرایند تصمیم گیری جدا می شوند، نقش اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ایجاد زیرساخت هایی با تمرکز بر روی جلوگیری از نارضایتی ها می باشد. برای اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک به صورت راهبردی مورد استفاده قرار گیرد، کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می بایست تنظیم گردند. بر مبنای این یافته ها، ما پیشنهادات تحقیق را برای بخش های علمی که به بررسی این رشته نوظهور از ارتباط متقابل بین استراتژی، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات می پردازند، ارائه می دهیم. علاوه بر این پیشنهاداتی را برای کارشناسان منابع انسانی در مورد چگونگی بهینه سازی تطبیق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی ارائه می دهیم.کلیداواژه: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژی


مشخصات

مشخصات

توسط: René Schalk a,b, Volken Timmerman c, Sjoerd van den Heuvel انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2012 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 9 تعداد صفحات متن ترجمه: 23 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۶ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهد حجم: 192.75 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 11000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: How strategic considerations influence decision making on e-HRM applications

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

چگونه ملاحظات راهبردی، تصمیم گیری بر روی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (e-HRM) را تحت تاثیر قرار می دهدچکیدهاگرچه بررسی های بیشماری نشان می دهد که ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی، زمانی قوی تر می باشد که تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در پیوند با استراتژی سازمانی می باشد، دانش تجربی در این زمینه که چگونه ملاحظات راهبردی تاثیری بر روی فرایندهای تصمیم گیری مرتبط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک دارند، محدود می باشد. بنابراین هدف این بررسی این می باشد تا 1) به مطالعه سه بررسی موردی بپردازد که چگونه ملاحظات راهبردی، فرایند تصمیم گیری را در محدوده معرفی برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثیر قرار می دهد، 2) پیشنهاداتی را برای تحقیقات آینده ارائه دهد، و 3) پیشنهاداتی را ارائه دهد که چگونه می توان ملاحظات راهبردی را به صورت بهتری در فرایند تصمیم گیری مد نظر قرار داد. سه بررسی موردی گسترده در مورد شرکت هایی که به اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک می پردازند با استفاده از مدلی در مورد تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، انجام شد. بررسی های موردی نشان می دهد که زمانی که محرک های کسب و کار خاصی، از فرایند تصمیم گیری جدا می شوند، نقش اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، ایجاد زیرساخت هایی با تمرکز بر روی جلوگیری از نارضایتی ها می باشد. برای اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک به صورت راهبردی مورد استفاده قرار گیرد، کسب و کار و مدیریت منابع انسانی می بایست تنظیم گردند. بر مبنای این یافته ها، ما پیشنهادات تحقیق را برای بخش های علمی که به بررسی این رشته نوظهور از ارتباط متقابل بین استراتژی، مدیریت منابع انسانی و سیستم های فناوری اطلاعات می پردازند، ارائه می دهیم. علاوه بر این پیشنهاداتی را برای کارشناسان منابع انسانی در مورد چگونگی بهینه سازی تطبیق بین کسب و کار و مدیریت منابع انسانی ارائه می دهیم.کلیداواژه: مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات، استراتژیا. مقدمهدر حال حاضر، سیستم های فناوری اطلاعات (IT) در حوزه منابع انسانی (HR) در درجه اول حمایتی را از سطح اجرایی می کنند، در حالیکه حمایت فناوری اطلاعات برای اهداف راهبردی کم می باشد. اگرچه موارد کاربردی الکتریونیک (مدیریت منابع انسانی الکترونیک) در رشته های مختلف مدیریت منابع انسانی همانند استخدام، گزینش، مدیریت عملیات، و مدیریت پرداخت مورد استفاده می باشد، سازمان ها هنوز به این درک نرسیده اند که سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند به آن ها کمک کند تا تصمیمات بهتری درحوزه منابع انسانی بگیرند. تحقیق کنونی تنها یافته های ادغام شده و بعضی از نکته های مجزا را در این مورد که مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند سهمی در نقش راهبردی تر مدیریت منابع انسانی داشته باشد، نشان می دهد.طبق نظر ما، پیش شرطی که مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند بصورت موفقیت آمیزی برای اهداف راهبردی مورد استفاده قرار گیرد در فرایند تصمیم گیری در مورد پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مد نظر قرار گیرد. به هر حال تنها شواهد تجربی محدودی در مورد این مسئله وجود دارد. بر اساس 20 بررسی منتشر شده اخیر، ( از سال 2007 تا 2009) ، مارلر و فیشر (2010) به این نتیجه گیری رسیده اند که تعداد کمی از بررسی های تجربی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، مشخصا به ارزیابی موضوعات راهبردی پرداخته اند. بنابراین، هدف این بررسی، مد نظر قرار دادن نقش ملاحظات راهبردی در ارتباط با فرایند تصمیم گیری در حول و حوش کاربردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک بوده، و پیشنهاداتی را برای مد نظر قرار دادن بهتر این ملاحظات ارائه می دهد.در ابتدا، به تعریف مدیریت منابع انسانی الکترونیک پرداخته و به این بحث می پردازیم که چگونه مدیریت منابع انسانی الکترونیک متفاوت از مفاهیم مربوطه دیگر همانند برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و سیستم های اطلاعات منابع انسانی (HIRS) می باشد. بعد از آن، به توضیح نقش استراتژی و تصمیم گیری مرتبط با پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان می پردازیم. در نهایت، مبنای مدل نظری مارلر که کمکی به تحلیل داده می کند، مورد بحث قرار می گیرد.برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)، اشاره ای به هر سیستم نرم افزاری طراحی شده برای پشتیبانی و مکانیزه کردن فرایندهای کسب و کار متوسط و بزرگ دارد. بنابراین برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) محدوده بسیار گسترده تری را از منابع انسانی تحت پوشش قرار می دهد. فروشندگان اصلی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) امروزی عبارتند از شرکت SAP AG، اوراکل/ PeopleSoft و مایکروسافت. به هر حال، درحالیکه شرکت های بزرگ اساسا این بسته های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) جهانی را انتخاب می کنند، شرکت های متوسط و کوچک (SMEs)، بسته های ERP محلی را می پذیرند، و این به دلیل هزینه های پایین تر و پیچیدگی یکپارچه سازی پایین تر در پیاده سازی این سیستم ها می باشد.tHRIS سیستم الکترونیکی برای اجرای فعالیت ها در حوزه منابع انسانی، همانند نگهداری سوابق پرسنل، اطلاعات شغلی، اطلاعات در زمینه آموزش شغلی، ابزارهای مدیریتی در حوزه منابع انسانی ( برای مثال برنامه ریزی توسعه شغلی)، مدیریت/ برنامه ریزی حقوق، مدیریت عملیات، و تراکنش های مالی در حوزه منابع انسانی می باشد.E-HRM اشاره ای به مدیریت منابع انسانی الکترونیک مبتنی بر اینترنت دارد، و مطالعه در مورد این مفهوم در حول و حوش یال 1995 آغاز شد. بر طبق به گفته استرومیر، مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( بر مبنای برنامه ریزی، پیاده سازی و) بکارگیری فناوری اطلاعات برای شبکه سازی و پشتیبانی حداقل دو بازیگر جمعی و فردی در اجرای مشترک فعالیت های منابع انسانی مشترک می باشد. این تعریف، پتانسیل های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را برای پیوند افراد و سازمان های مشترک، فراتر از نقش شغلی، حد و مرزهای سازمانی و حتی مرزهای داخلی با استفاده از فناوری اطلاعات، مد نظر قرار می دهد. این تعریف همچنین تاکیدی بر روی نقش حمایتی و جایگزینی که مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند در اجرای فعالیت های منابع انسانی ایفا کند، دارد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.زمانی که تصمیم گیرندگان مسائل راهبردی، ERP را به اجرا در می آورند، انگیزه آن ها معمولا یکپارچه سازی فرایندهای کسب و کار چندشاخه در سازمان هایشان می باشد تا ارتباطی را با سهامداران ایجاد کرده، به بازدهی عملیاتی درست پیدا کنند، و به متمرکز ساختن داده های سازمانی برای تسهیل تصمیم گیری بپردازند. HRIS به عنوان یک سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) برای حوزه منابع انسانی پرداخته و مدیریت منابع انسانی الکترونیک به عنوان مدلی از HRIS در نظر گرفته می شود که در هر جایی استفاده از عاملیت های منابع انسانی را ایجاد می کند. بر طبق به گفته رائول، بونداراک، و لویز (2004)، که به اصلاح طبقه بندی لپاک و اسنل (1998) در مورد فشارها برای منابع انسانی مجازی توسط اجرای کاربرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک پرداختند، سازمان ها می توانند 1) جهت گیری های راهبردی مدیریت منابع انسانی را بهبود داده، 2) هزینه ها را کاهش یا بازدهی را افزایش دهند، 3) خدمات مشتری را بهبود داده یا مدیریت را تسهیل کنند و 4) جهت گیری های سراسری سازمان را با استانداردسازی و هماهنگ سازی نقش منابع انسانی بهبود دهند. البته تمرکز بیشتر بر روی استرتژی منابع انسانی می تواند خود به تنهایی یک هدف باشد، و استدلال های راهبردی می توانند باعث تحریک اهداف سازمانی بریا کاهش هزینه ها، بهبود خدمات یا استاندارد سازی نقش منابع انسانی گردند.2. مدیریت منابع انسانی راهبردیمفهوم مدیریت منابع انسانی راهبردی در تحقیقات 30 سال پیش آشکار شده است. مدیریت منابع انسانی راهبردی نشان می دهد که اهداف منابع انسانی می بایست بر طبق به استراتژی کلی سازمان انتخاب گردد. این اهداف به بازتاب توسعه آینده مورد نظر سازمان می پردازد. برای نمونه، نگرانی های کلان سازمانی، با توجه به ساختار سازمانی، به انطباق منابع برای نیازهای آینده می پردازد. کیفیت خدمات و محصولات، بدقت در پیوند با موضوعات منابع انسانی می باشد.فرهنگ، ارزش ها، و انگیزه کارکنان، همگی تحت تاثیر ساختارها و فریاندهای سازمانی بوده، و در عوض ساختارها و فرایندهای سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهند. موضوعات منابع انسانی و اهداف راهبردی دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد.مدیریت منابع انسانی راهبردیف مسیر و رویکرد کلی موضوعات مرتبط به کارکنان سازمان را در درازمدت، مد نظر قرار می دهد. تمام سازمان ها یک استراتژی یا حداقل ایده ای به سمت مسیری که می خواهند به سمت آن پیش روند، دارند. اگرچه مکتوب بیان نشده یا با تامل تدوین نمی گردد، همیشه مفاهیمی از مسیرهای آینده وجود دارد. این استراتژی به تعیین رفتار سازمانی و روشی که سازمان با تغییرات داخلی و خارجی هماهنگ می شود، می پردازد.تعاریف زیادی از مدیریت منابع انسانی وجود دارد. اغلب موارد مدیریت منابع انسانی راهبردی بر مبنای فعالیت هایی تعریف می گردد که رفتار افراد را در تلاش برای تامین نیازهای استراتژیک کسب و کار تحت تاثیر قرار داده، یا به عنوان الگویی از گسترش منابع انسانی برنامه ریزی شده و فعالیت های مربوط به توانایی رسیدن به اهداف می باشد. این تعاریف نقل شده تاکیدی را در مورد پیوند بین مدیریت منابع انسانی و عملیات سازمانی به عنوان مسئله اصلی مدیریت منابع انسانی راهبردی به اشتراک می گذارد. جنبه هیا مدیریت منابع انسانی راهبردی تمرکزش را بر روی کارکنان به عنوان یک منبع راهبردی قرار می دهد. تعریفی که مدیریت منابع انسانی راهبردی را در شرایط گسترده تری قرار می دهد توسط مارتین الکازار، رومرو فرناندز، و سانچز گاردی (2005) مطرح شد، که آن را به عنوان مجموعه یکپارچه ای از شیوه ها، سیاست ها، و استراتژی هامد نظر قرار داده که از طریق ان سازمان ها به مدیریت سرمایه انسانی می پردازند که تحت تاثیر استراتژی کسب و کار، شرایط سازمانی و شرایط اجتماعی- اقتصادی می باشد.مارلر 02009) توضیحاتی را در مورد دو جنبه متفائتی می دهد که در مدیریت منابع انسانی راهبردی مد نظر می باشد: تمرکز بر روی تثبیت موقعیت بیرونی یعنی اینکه چگونه محیط بیرونی استراتژی کسب و کار را شکل می دهد، در مقابل تمرکز بر روی منابع داخلی و قابلیت منابع انسانی موجود در شرکت. هر جنبه ای که مد نظر قرار داده شود، اطلاعات در زمینه انور منابع انسانی سازمانی دارای اهمیت زیادی برای مفقیت استراتژی کسب و کار می باشد. داده های سرمایه انسانی برای تقویت فرایند توسعه استراتژی، پیاده سازی و ارزیابی مورد نیاز می باشد.این اطلاعات برای سازمانی مورد نیاز می باشد که قادر به بهبود عملکرد کارکنان و نتایج کسب و کار باشد. علاوه بر این چنین اطلاعاتی می تواند برای نشان دادن رغبت و ارزیابی پیشرفت و رفاه کارکنان مورد استفاده قرار گیرد. سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک برای گردآوری، ذخیره و استفاده از اطلاعات بر روی سرمایه انسانی سازمان طراحی گردند. مزیت بلقوه دیگر مدیریت منابع انسانی الکترونیک این می باشد که می تواند باعث کاهش هزینه عملکرد منابع انسانی گردد، می تواند به عنوان مزیت راهبردی مهمی باشد.چنیدن پرسش قابل توجه در مورد پیوند بین استراتژی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک مطرح می گردد. برای مثال، چگونه برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک از تصمیم گیری های راهبردی حمایت می کند؟ آیا مدیریت منابع انسانی الکترونیک کمکی به پیاده سازی استراتژی کسب و کار می کند؟ آیا برای نمونه، استراتژی رشد می تواند به منظور توسعه و کاربرد، توسط سیستم های ردیابی کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک که امکان دستیابی و پردازش داده های متقاضیان را ایجاد می کند، تسهیل گردد؟ این مقاله تمرکزش را بر روی این مسئله قرار می دهد که چگونه استراتژی تجاری نقشی را در تصمیم گیری بر روی کاربرد مدیریت منابع انسانی الکترونیک ایفا می کند. بنابراین، ما هم اکنون به بررسی دقیق تر فرایندهایی می پردازیم که نقشی را در تصمیم گیری راهبردی ایفا می کنند.2.1 تصمیم گیری راهبردیجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.با توجه به ادغام موضوعات منابع انسانی در تصمیم گیری های راهبردی، سطوح مختلفی از ادغام را می توان تشخیص داد. شکل توسعه داده شده ادغام سطح پایین بر مبنای پیوند اجرایی بوده که مدیریت منابع انسانی اساسا بدون استراتژی های موثر، تشریفاتی می باشند. بالاترین سطح ادغام، ارتباط یکپارچه می باشد، که مدیریت منابع انسانی در بالاترین سطح مدیریتی نشان داده شده و برای استراتژی های سازمانی مهم می باشد. مارلر تمایزی را بین منابع انسانی قابل استناد مختلف و نقش های منابع انسانی ایجاد کرده که تصمیم گیری را بر روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثر قرار می دهد. طبق نظر او، زمانی که منابع انسانی هیچ نقش راهبردی را بازی نمی کنند، هسته قابل تحویل برای عملکرد منابع انسانی زیرساخت های کارآمدی را برای نقش اجرایی اولیه ایجاد می کند. زمانی که منابع انسانی دارای اهمیت راهبردی می باشد، اما هیچ مزایای رقابتی را ایجاد نمی کند، منابع انسانی قابل تحویل اصلی به اجرای استراتژی شرکتی مرتبط با نقش برای منابع انسانی به عنوان شریک راهبردی می پردازد. گزینه سوم، یعنی زمانی که منابع انسانی دارای اهمیت راهبردی بوده و مزایای رقابتی را ایجاد می کند، این می باشد که قابلیت تحویل اصلی برای منابع انسانی به ایجاد سرمایه انسانی با تمرکز بر روی ایجاد قابلیت های پویا می پردازد. نقش اصلی منابع انسانی در این مورد بر مبنای ظرفیت سازی می باشد.فرض بر این است که ارتباط مدیریت منابع انسانی و تصمیم گیری استراتژیک، عملیات سازمانی را بهبود می بخشد. در واقع بر مبنای داده های مربوط به 19000 سازمان، لیو، کومب، کشن و ایرلند (2007) نشان داده اند که مدیریت منابع انسانی دارای ارزش افزوده قابل توجهی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی عملیات سازمانی می باشد. بررسی های مشابه اهمیت تصمیم گیری راهبردی را نشان می دهد: ارزش افزوده مدیریت منابع انسانی زمانی بیشتر می باشد که تصمیمات مدیریت منابع انسانی در ارتباط با استراتژی باشد. علاوه بر ایم مشخص شده است که سه فاکتور کازایی شیوه های منابع انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد. اولین عامل همترازی عمودی بین مدیریت منابع انسانی و استراتژی شرکت می باشد، که نشان می دهد شیوه های مدیریت منابع انسانیبه صورتی به اجرا گذاشته می شوند که به حمایت از استراتژی می پردازند. دومین فاکتور استفاده از شیوه های منابع انسانی به صورت نظامند می باشد، به صورتی که روش ها به تقویت یکدیگر می پردازند. فاکتور سوم اشاره ای به اهمیت شرایط کاری دارد. اگرچه این امکان وجود دارد که مدیریت منابع انسانی تفاوت بیشتری را در سرایط خدمات نسبت به تولید ایجاد کند، لیو و همکارانش (2007) دریافته اند که تاثیر منابع انسانی در شرکت های تولیدی بیشتر می باشد. این یافته ها همراستا با ایده ای می باشد که منافع سهامداران و فاکتورهای موقعیتی تاثیری بر روی انتخاب سیاست مدیریت منابع انسانی دارند. چون در بسیاری از شرکت ها، منابع انسانی تنها نقش محدودی در استراتژی دارد، این مسئله مهم می باشد تا به بررسی فاکتورهایی بپردازیم که سهمی در تغییر ان دارند.مارلر (2009) مدلی از شکل گیری استراتژی مدیریت منابع انسانی الکترونیک ارائه کرده که سه نقش اصلی مدیریت منابع انسانی الکترونیک را تفکیک می کند: که عبارتند از بعه صرفه بودن، انطباق راهبردی، منبع سازی. هر یک از این اهداف اصلی متناسب با نقش ها و قابیلت تحویل منابع انسانی مرتبط با استراتژی و مزایای رقابتی می باشد. صرفه جویی هزینه به عنوان یک منبع اصلی، برای نمونه در ارتباط با نقش منابع انسانی اجرایی می باشد، که در شرایط قابلیت تحویل نقش منابع انسانی بوده که تمرکزش را بر روی ایجاد زیرساخت کارآمد قرار داده است. این تمایزها، بر مبنای مدل مارلر، در تحلیل موارد این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد.با توجه به فقدان بررسی های تجربی در این مورد که چگونه ملاحظات راهبردی فرایند تصمیم گیری را در محدوده معرفی کاربردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک تحت تاثیر قرار می دهد، هدف این بررسی عبارتست از 1) ارزیابی این فرایندها در سه بررسی موردی؛ 2) ارائه پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در نمونه های گسترده تر و 3) برای ارائه پیشنهاداتی بهتری که چگونه می توان ملاحظات راهبردی را در فرایند تصمیم گیری بر روی مدیریت منابع انسانی الکترونیک مد نظر قرار داد.سه مورد از پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت بطور نظامند مورد تحلیل قرار می گیرد تا به بررسی نقش ملاحظات راهبردی در فرایند تصمیم گیری و تاثیر آن بر روی کاربرد و موقعیت برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک پرداخته شود.3. روششرح موردی کامل سه فرایند تصمیم گیری در سازمان های بزرگ، برای این بررسی مورد استفاده قرار می کیرد که چگونه ملاحظات استراتژیک در ارتباط با فرایند تصمیم گیری می باشد. افراد کلیدی در سازمان مورد مصاحبه قرار گرفتند تا شرح کامل و غنی از فرایند تصمیم گیری داده شود. علاوه بر این، اسناد کتبی مورد استفاده در فرایند تصمیم گیری مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به منظور ارزیابی تفسیر داده، نتایج توسط مشاوران حرفه ای توضیح داده شد، که در حال کار با سازمان بوده و دانشی در این زمینه داشته اند که چگونه فرایند تصمیم گیری روی داده است.چون اطلاعات کمی در مورد فرایند تصمیم گیری در حول و حوش مدیریت منابع انسانی الکترونیک و نقش ملاحظات راهبردی در این فرایند نوشته شده و شناخته شده است، ما تلاشی را برای یافتن مواردی با پیشینه های مختلف و رشد مدیریت منابع انسانی الکترونیک پیدا کنیم. سه سازمان بزرگ انتخاب شدند، که شامل سازمان های سودده با 4000 تا 28000 کارمند در هلند بوده اند. این سازمان ها در صنایع مختلف فعال بوده و اگرچه در هلند تاسیس شده اند، به عنوان مهمترین بازار ان ها می باشد، آن ها همچنین در کشورهای دیگر نیز فعال می باشند. در هر سه مورد، برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک قبلا به اجرا درامده و پروژه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک همچنان در حال اجرا می باشند. سیستم HR-ERP مورد استفاده به صورت SAP یا PeopleSoft بوده اند. فریند تصمیم گیری سیستم ERP اصلی به عنوان بخشی از حیطه این بررسی نمی باشد. تمرکز این بررسی بر روی فرایند تصمیم گیری مرتبط با افزودن مدیریت منابع انسانی الکترونیک بعد از پیاده سازی سیستم ERP می باشد.3.1 نمونهمصاحبه های نمیه ساختاریافته گسترده ای با اعضای سازمان ترتیب داده شد که نقش مهم و برجسته ای در پروژه مدیریت منابع انسانی الکترونیک و یا فرایند تصمیم گیری در حول و حوش معرفی مدیریت منابع انسانی الکترونیکدر سه سازمان داشته است (N=7). این متقاضیان انتخاب شدند زیرا ان ها اطلاعات کاملی از فرایند تصمیم گیری داشته، و دارای نقش مرکزی بوده اند. نقش های کاری مصاحبه شوندگان از مدیر امور استخدام منابع انسانی و مدیر مرکز خدمات انسانی تا مدیر پروژه مدیریت منابع انسانی الکترونیک و مدیر مرکز کیفی SAP متنوع بوده است.3.2 پروتکل های مصاحبه و ابزارهای تحلیلجهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای مشخص کردن بیشتر خروجی های منابع انسانی دوم و شوم، ما همچنین از مفاهیم عملکرد و افراد اسنتفاده می کنیم. این ابزاری می باشد که تحلیل نظامند ملاحظات راهبردی را در سازمان ها مد نظر قرار می دهد. این رویکرد تمرکزش را بر روی شناسایی محرک های کسب و کار مهم برای سازمان، و همچنین گرایش های افراد مرتبط قرار می دهد. کاپگیمنی از این رویکرد استفاده می کند تا دیگاه سازمانی را در گرایش های کسب و کار و گرایش افراد که کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد، وارد کند. این اطلاعات می تواند برای شناسایی راه حل هایی بکار رود که واکنش های مناسبی را ایجاد می کند. این رویکرد با شناسایی محرک های کسب و کار مهم سازمان آغاز می گردد. غوطه ور شدن در کسب و کار به عنوان تلاش قابل توجهی می باشد که توسط سازمان برای اجرای یک استرانژی، واکنش به موضوعات دردسرساز، استفاده از فرصت، تقویت نوآوری، اطمینان از انطباق، یا هماهنگی با شکست ها صورت می پذیرد. محرک های کسب و کار پین کد اصلی یک سازمان را ایجاد می کند، که نشان دهنده فرایندی می باشد که انرژی را آزاد کرده و باعث می شود سازمان در سطح بالاتری کار کند. نمونه ای از محرک های کسب و کار عبارتند از: توانمند بودن برای تطبیق با 1 میلیون پذیرش جدید در هر ماه یا معرفی شدن به عنوان ارائه دهنده خدمات شماره یک.بعد از شناسایی محرک های کسب و کار، مرحله دوم بررسی و انتخاب گرایش های افراد مربوطه می باشد. گرایش افراد می تواند برای مثال اشاره ای به تغییر در اولویت کارکنان داشته باشد ( برای نمونه افزایش تنوع نیازها)، تامین نیروی کار( جمعیت سالمند)، کمبود مهندس)، استفاده از رسانه جمعی ( برای نمونه شبکه)، سازماندهی ( برای نمونه نیروی کار انعطاف پذیر، ایجاد عملکرد بالا، انتخاب کارفرما، افزایش استقلال)، پیشرفت سازمانی ( برای نمونه جنگ برای استعداد، مدیریت تغییر) و نقش های جدید برای عملکرد منابع انسانی (برای نمونه منابع انسانی به عنوان شریک کسب و کار، مسئولیت مدیر خط برای کارکنان مجزا، کاهش هزینه تراکنش، کیفیت بالای خدمات منابع انسانی، معرفی مرکز خدمات مشترک).با توجه به فرایند تصمیم گیری راهبردی در مورد برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک، به نظر می رشد که اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک زمانی که در پیوند با گرایش افراد می باشد ساده تر باشد ( یعنی در مواردی که گرایش به عنوان منبع مزایای رقابتی تلقی گردد). همچنین، مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند سهمی در عملکرد محرک های کسب و کار ( برای تطبیق شیوه های منابع انسانی با استراتژی تثبیت موقعیت بیرونی) داشته باشد. برنامه های کاربردی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند بر مبنای میزان انطباق با گرایش افراد و محرک های کسب و کار رده بندی گردد. بر مبنای این ارزیابی، تناسب راه حل مدیریت منابع انسانی الکترونیک می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد.برای ارزیابی ملاحظات راهبردی تحت فرایند تصمیم گیری در حول و حوش مدیریت منابع انسانی الکترونیک در مواردی که مرتبط با این بررسی می باشد، مصاحبه ها و تحلیل ها می تواند توجهات را به سمت این موضوع بکشاند که چگونه محرک های کسب و کار و گرایش های افراد در این فرایندهای تصمیم گیری تشخیص داده شده و مد نظر قرار می گیرد.مصاحبه ها ضبط شده و نکته برداری می شدند، و متوسط زمان آن 1.5 ساعت بوده است. هر مصاحبه متشکل از چهار بخش اصلی بود، که در ساختار اصلی جدول نشان داده شده در موضوعات اصلی بازتاب داده می شد. در ابتدا از مصاحبه شونده خواسته می شد تا تعریف سازمان شان را از نقش مدیریت منابع انسانی الکترونیک بازگو کنند. سپس از آن ها خواسته شد تا توضیحی در مورد توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان شان داده، که با ایده ها و نوآوی های اولیه با توجه به مدیریت منابع انسانی الکترونیک آغاز شده و با پروژه های مدیریت منابع انسانی الکترونیک کنونی و بلوغ مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمان پایان می یابد. فاصله زمانی این توسعه از 4 تا 10 سال در سه مورد متنوع می باشد. سوم اینکه، از متقاضیان در مورد اهداف اولیه سازمان برای معرفی مدیریت منابع انسانی الکترونیک به دو شکل کمی و کیفی سوال شد. سئالات فرعی تمرکزش را بر روی محدوده ای قرار داده است که اهداف بدست ۀمده و اینکه چگونه سطح موفقیت اندازه گیری می شود. چهارم اینکه، مصاحبه تمرکزش را بر روی فرایند تصمیم گیری قزار داده و از متقاضیان سوالاتی در مورد ملاحظات راهبردی مسائل کسب و کار، گرایش افراد درون و بیرون از سازمان، راه حل منابع انسانی بلقوه و و نتایج موردی کسب و کار در صورت امکان، شد.جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019