مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study

AbstractThis paper discusses taxpayer satisfaction with an online system for filing individual income tax returns. Online tax-filing system quality encompasses information, system, and service qualities, which are the antecedents of user satisfaction with any system. To measure online tax-filing system quality, a secondorder measurement model was tested using higher-order confirmatory factor analysis. Hierarchical factor analysis supported the measurement model of IS quality in the research setting. Path analysis using structural equation modeling confirmed that the quality antecedents strongly influenced taxpayer satisfaction with the online tax-filing system. Furthermore, the factors of information and system quality were more important than service quality in measuring taxpayer satisfaction, demonstrating the importance to taxpayers of system outputs and processing ability. Based on the findings, implications for online tax-filing systems are discussed. Finally, limitations are presented.Keywords: Online tax-filing system, Taxpayer satisfaction, Information quality, System quality, Second-order factor analysisچکیده فارسیاین مقاله بر رضایت مشتری از سیستم ثبت مالیات آنلاین که به منظور ثبت اظهارنامه های مالیات بر درامد شخصی است مطالعه میکند. کیفیت سیستم ثبت مالیات آنلاین در برگیرنده کیفیتهای خدمات، سیستم واطلاعات است که سوابق رضایت کاربر از هر سیستمی است . برای سنجش کیفیت سیستم ثبت مالیات آنلاین یک مدل سنجش درجه دوم با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه بالاتر امتحان شد. تحلیل عامل سلسله مراتبی ، کیفیت سیستم اطلاعاتی مدل مورد سنجش را در زمینه تحقیق پشتیبانی کرد . تحلیل مسیر با استفاده از مدل معادلات ساختاری تایید شد که در نتیجه سوابق کیفی به شدت بر رضایت مالیات دهنده از سیستم ثبت مالیات آنلاین اثر گذاشتند . عوامل کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات در سنجش رضایت مالیات دهنده مهمتر از کیفیت خدمات بودند که نشاندهنده این است که خروجی های سیستم و توانایی پردازش برای مالیات دهنده از اهمیت بیشتری برخوردار است . براساس یافته ها ، مفاهیم مربوط به سیستم ثبت مالیات آنلاین مورد بحث قرار گرفت . در نهایت محدودیتها هم ارائه شدند .کلمات کلیدی: سیستم ثبت مالیات آنلاین ، رضایت مالیات دهنده ، کیفیت اطلاعات ، کیفیت سیستم ، تحلیل عامل درجه دوم


مشخصات

مشخصات

توسط: Ching-Wen Chen انتشارات: Elsevier سال انتشار: 2010 میلادی تعداد صفحات متن اصلی: 8 تعداد صفحات متن ترجمه: 21 تاریخ درج: ۱۳۹۶/۴/۱۶ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین فایل ترجمه

خرید آنلاین فایل ترجمه

عنوان: تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی حجم: 265.66 کیلوبایت فرمت فایل: pdf قیمت: 9000 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

دانلود فایل اصلی

دانلود فایل اصلی

عنوان: Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems—An empirical study

رمز فایل
رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

1- مقدمه:با ظهور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ( ICTs ) رقابت شدید و رشد سریعی در بسیاری از وظایف و فرایندهای سازمانی به وجود آمده است . بسیاری ازسازمانها و نمایندگان دولتی استفاده بالقوه از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات را برای تحویل خدمات کاوش میکنند . امروزه دولت الکترونیک از تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات برای ارتقا مشارکت شهروندی، انتشار اطلاعات، فراهم کردن خدمات و اداره کردن سیستمهای دولتی استفاده میکند . قابلیتهای دولت به شهروند ( G2C ) دولت به تجارت ( G2B ) و دولت به دولت ( G2G ) دارند تبدیل به قابلیتهای معمولی میشوند .تایوان اخیرا چندین نوع از قابلیتهای الکترونیکی را در نمایندگیهای دولتی اش توسعه داده است . به منظور اینکه برای شهروندانش دسترسی مستقیم به سیستمهای پشتیبانی خدمات ( خدمات آنلاین ) را فراهم کند ، خدماتی چون ثبت مالیات ، قابلیت راننده و موتور الکترونیکی ، امنیت عمومی ، مراقبتهای بهداشتی و تسهیلات الکترونیکی را ارائه نموده است . از آنجایی که تایوان تلاش قابل ملاحظه ای را صرف کرده برای اینکه خدمات را برای شهروندانش ارتقا دهد این بسیار مهم است که بداند آیا قابلیتهای الکترونیکی نیاز های شهروندان را پاسخگو هست یا خیر ؟ مخصوصا ما باور داریم کهاز زمانیکه این سیستمها هدف داشته اند تا خدمات اجتماعی را بهبود ببخشد رضایت کاربر از سیستم خدمات آنلاین باید یک رابطه کلیدی با نمایندگان دولتی و مسئولان اداری داشته باشد. ما بنابراین برروی رضایت مالیات دهنده از یک سیستم آنلاین ثبت مالیاتی مطالعه کردیم .1-1)سیستم ثبت مالیات بر درآمد شخصی الکترونیکی در تایوان :اداره مالیات ملی ( NTA ) ، نماینده مالیاتی دولت تایوان، مسئول جمع آوری مالیات از هر دوی اشخاص و شرکتهاست و به اشخا روش اصلی را برای ثبت مالیات بر درآمد شخصی کنونی شان پیشنهاد میکند : دستی ، اینترنت و بارکد دوبعدی ( 2D ) . ثبت دستی یک روش سنتی است در طی فصل ثبت مالیات در ماه می ، شهروندان مالیات دهنده یک فرم چاپ شده دولتی استاندارد را با دست پر میکنند و آنرا به نماینده مالیاتی شخصا یا به وسیله پست تحویل میدهند . نماینده مالیات سپس اطلاعات اظهارنامه مالیاتی را از طریق دستی یا فرایند تصویری وارد کامپیوتر میکنند . ثبت داده ها کسل کننده است و هفته ها و ماهها طول میکشد تا این وظیفه به درستی و به دقت انجام شود . شهروندان عادت کرده اند که به طور دستی اظهارنامه های مالیاتی را پر کنند .NTA ثبت بارکد دوبعدی را راه انداخته است همانند ثبت 1040PCکه همزمان با ثبت اینترنتی بوسیله خدمات دولتی داخلی آمریکا فراهم شده است. یک بارکد مجموعه ای از نوارهای ( معمولا سیاه ) روی یک زمینه روشن است که مستقیما بوسیله کامپیوتر بررسی و خوانده میشود . بارکدها به سرعت و بدون اشتباه بصورت مجازی به وسیله سیستم بارکدخوان تفسیر میشوند . نشانه های دو بعدی داده ها را از هر دو جهت کثرت و وسعت رمزگذاری میکنند . بنابراین یک نشانه تک میتواند به طور قابل ملاحظه ای داده های بیشتری را ذخیره کند تا یک نشانه تک بعدی . برای مثال یک نشانه میتواند حجم وسیعی از تمبرهای پستی را دارا باشد که به طور بالقوه ای قادر است هزاران حروف الفبایی را ذخیره کند . مالیات دهنده میتواند از یک نرم افزار مالیاتی استفاده کند برای اینکه داده های مربوطه را وارد کند و سپس به آسانی از برنامه ها برای انجام دادن محاسبات مورد نیاز استفاده کند . پس از اتمام کار دو ، سه صفحه اظهارنامه مالیاتی و نشانه بار کد دوبعدی با پرینتر جوهرافشان یا لیزری چاپ میشود . و به اداره مالیات فرستاده میشود . در طی عملیات ثبت سیستم بارکد دوبعدی مانند یک دیسک کاغذی یا داده های الکترونیکی کاغذی قابل مبادله عمل میکند که داده ها را ذخیره و انتقال میدهد . همچنین یک اسکنر بارکدی ، بارکد دوبعدی را پس از رسیدن اظهارنامه مالیاتی به مسئولین دولتی مالیات به سیستم نماینده انتقال میدهد. این سیتم مزایای روشنی را ارائه میدهد . این فرایند بررسی بدون اشتباه است ، داده ها به سرعت گرفته میشود به علاوه ثبت مستقیم و هزینه غیر مستقیم برای مالیات دهنده و دولت حذف شده اند همچنین برای آندسته از مالیات دهندگانی که به گواهی کلیدی عمومی صادر شده توسط دولت دست پیدا نکرده اند سیستم یک گزینه ای را برای ثبت الکترونیکی فراهم میکند .به هرحال اگرچه که بارکد دوبعدی یک روش الکترونیکی ثبت مالیات است . مالیات دهنده ها هنوز نیاز دارند که اظهارنامه مالیاتی را چاپ کنند و آنرا به نماینده مالیاتی تحویل دهند. از زمانی که دولت منابع قابل ملاحظه ای را برای ساختن زیرساختهای دولت الکترونیکی که شامل ایجاد شبکه خدماتی دولتی ( GSN ) که به عنوان شبکه پشتوانه برای دولت الکترونیکی میباشد سرمایه گذاری کرده ما روی سیستم ثبت مالیات اینترنتی تمرکز کردیم که میتواند منابع از طریق ثبت مالیات بدون کاغذ ذخیره کند .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.جدول یک نشان میدهد که تعداد اظهارنامه های مالیات بر درامد شخصی ثبت شده بصورت آنلاین از 02/1میلیون در سال 2004 (21% کل مالیات دهنده ها) به بیشتر از 68/2 میلیون (55%) در سال 2008 افزایش یافته است .سیستم ثبت مالیات اینترنتی به نمایندگان مالیاتی کمک میکند که پولی را که برای چاپ و توزیع اظهارنامه ها ، شتاب بخشیدن به فرایندها و افزایش صحت جمع اوری مالیات صرف میکردند را ذخیره کنند. در ادامه سیستم برای پرداختهایی که بیشتر از میزان تعیین شده صورت گرفته فرایند استرداد سریعتری را ارائه میدهد .2- بررسی ادبیات:1-2)رضایت کاربر از سیستمهای اطلاعاتیاندازه گیری موفقیت سیستمهای اطلاعاتی از اواسط دهه 1960 کانون علاقه تحقیقات شده است زمان مطالعاتی که روشهای سنجش موفقیت سیستمهای اطلاعاتی را بررسی میکنند به اوایل 1970 برمیگردد و برروی جستجوی سنجه آسان و قابل شناسایی پارامترها و متغیرهای جایگزین تمرکز میکرد.براساس بررسی وسیع نشریه ها برروی اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی ، بسیاری از محققان نتیجه گرفتند که توسعه یک شاخص همگرای انفرادی سیستمهای اطلاعاتی، بعید است. به هر حال یک مدل از موفقیت سیستمهای اطلاعاتی معرفی شده است که 6 فاکتور کیفیت سیستم ،کیفیت اطلاعات ، استفاده، رضایت کاربر، تاثیر فردی و سازمانی را با هم متحد میکند. کیفیت اطلاعات و کیفیت سیستم به ترتیب نشاندهنده سطوح معنایی و فنی هستند . همچنین به عنوان دو سابقه کلیدی رضایت کاربر فرض شده اند . کیفیت اطلاعات با فرض اینکه استفاده اسان یکی از ابعاد کیفیت سیستم در نظر گرفته شده به وسیله سنجش ویژگیهای اطلاعات ارزیابی میشوند.دلون و مک لین مدلشان را با استفاده از 144 مجموع داده مربوطه و اضافه کردن کیفیت خدمات به مدل اصلی دوباره امتحان کردند . دلون و مک لین همچنین تشخیص دادند که شاخصهای موفقیت سیستمهای اطلاعاتی باید کیفیت خدمات را به عنوان یک سابقه اضافی در رضایت کاربر در بر بگیرند. در نتیجه مدل جدیدتر آنها در شکل 1 نشان داده شده است . این مدل کیفیت اطلاعات ، کیفیت خدمات و کیفیت سیستم را به عنوان سوابق اصلی رضایت کاربر و یک شاخصه ای از عکس العمل دریافت کننده به استفاده از خروجی یک سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته است . مقیاس سیستم پردازش اطلاعات به نام کیفیت سیستم نامگذاری شده است . در نهایت کیفیت خدمات به عنوان شاخص تشخیص کیفیت خدمات ویژه، در سیستم اطلاعاتی استفاده شده است .مدل جدید از زمانیکه در اندازه گیری موفقیت سیستمهای اطلاعاتی صحیح شناخته شده یک نقطه شروع مفیدی را برای ارزیابی مزایای سیستمهای اطلاعاتی فراهم کرده است . به علاوه به علت اعتبار صورت ذاتی شان و موجود بودن ابزارهای اندازه گیری قابل اعتمادی همچون پرسشنامه های رضایت ، شاخص رضایت کاربر به طور گسترده ای در شاخصهای موفقیت سیستم استفاده شده است . مطالعه ما بنابراین رضایت کاربر از سیتم ثبت مالیات آنلاین را با استفاده از عوامل یکسان ازمایش و اندازه گیری میکند.2-2) سوابق کیفی :جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.لیواری و دلون و مک لین کیفیت سیستم را به عنوان یک درجه برای یک سیستم اطلاعاتی که مشخصات مطلوب را دارا میباشد مشخص کردند و انرا با 4 شاخص اندازه گیری کردند : راحتی دسترس ، انعطاف پذیری سیستم ، یکپارچگی سیستم و زمان واکنش . از زمانیکه کیفیت سیستم ، سیستم پردازش اطلاعات را میسنجد ، خلاصه مشخصات زمینه ی سیستم مورد مطالعه باید تهیه شود قبل از اینکه ابزارهای سنجش توسعه پیدا کند .کیفیت خدمات یک ساختار گریزان و انتزاعی است در تحقیق بازاریابی، مدل SERVQUA برای ارزیابی کیفیت خدمت معمولی توسعه پیدا کرد . از وقتی که سیستمهای اطلاعاتی جز مهم خدمت را در برمیگیرد مدل SERVQUAL دربرگیرنده 5 بعد میشود ( ملموس بودن، قابلیت اعتبار، پاسخگویی،اطمینان و تلقین) که برای سیستمهای اطلاعاتی کاربردی هستند- مدل تحقیق:قبل از مطالعه بر روی رضایت مالیات دهنده از سیستم ثبت مالیات آنلاین تایوانی، ویژگیهای سیستم باید خلاصه شود.1-3) ملاحظات زمینه ای :دولت الکترونیکی از سیستم فناوری اطلاعات (IT) استفاده میکند برای اینکه ارائه خدمات دولتی را بهبود ببخشد . عملیات دولت به شهروند در برگیرنده سیستم ثبت مالیات آنلاین ، مجوزهای اینترنتی و ثبت وسیله نقلیه به وسیله وب میباشد . مالیات دهنده تایوانی از سیستم ثبت مالیات آنلاین تنها یکبار در سال برای 1 تا 3 ساعت استفاده میکند که این بستگی به توانایی مالیات دهنده در استفاده از سیستم دارد . بنابراین تعداد استفاده با ارزیابی رضایت مالیات دهنده از سیستم بی ارتباط است . بنابراین هدف ، اطمینان بیشتر از رضایت کاربر از فرایند پردازش است تا تشویق به استفاده از سیستم . سیستم ثبت مالیات براساس نیاز نماینده دولت فراهم شده بنابراین شهروندان ، امنیت سیستم و عملیات را تضمین شده فرض میکنند . بنابراین فاش شدن اطلاعات شخصی به بیرون در نظر گرفته نمیشود و موضوع اعتبار و اطمینان سیستم موضوع حیاتی و مهمی نیست .2-3) سنجش رضایت مالیات دهنده :براساس ادبیات مقاله بر روی اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی ،شاخصه رضایت کاربر به طور ویژه ای در مورد ثبت مالیات آنلاین مفید ملاحظه شد بطوریکه این شاخصه با استفاده از ساختار کیفیت اطلاعات ،کیفیت سیستم و کیفیت خدمات ارزیابی میشوند .1-2-3)کیفیت اطلاعات :ما شاخصهایمان از کیفیت اطلاعات را از نوشته ها و پیشنهادات تحلیلگران ارشد سیستم سازمان مالیات ملی اقتباس کردیم . ما کیفیت اطلاعات را در برگیرنده 3 عامل فرض کردیم : دقت ،به موقع بودن و کامل بودن . نمایندگان مالیاتی علاقمند به درامد مالیاتی بیشتر هستند بنابراین میخواهند اطمینان پیدا کنند که هیچ درامد مالیاتی نادیده گرفته نمیشود در حالیکه مالیات دهنده ها عموما میخواهند اطمینان پیدا کنند که هیچ هزینه کاهش یافته ای نادیده گرفته نمیشود پس مالیات پرداختی حداقل میشود . بنابراین کامل بودن اطلاعات با کیفیت اطلاعات در تعیین رضایت مالیات دهنده از سیستم اطلاعاتی مرتبط میشود .از زمانیکه سیستمهای ثبت مالیات برای افزایش کارایی بازده مالیات ثبتی طراحی شده است اطلاعات غیر مرتبط با درامد مالیاتی و هزینه های کسرکردنی در سنجش کیفیت اطلاعات لحاظ نمیشوند . بنابراین فاکتورهای اعتبار و اطمینان از تحلیل ما مستثنی شده اند زیرا معمولا شهروندان به اطلاعاتی که توسط دولت فراهم میشود شک نمیکنند .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.کیفیت سیستم خود شاخصی از سیستم پردازش اطلاعات است . همانند کیفیت اطلاعات ،کیفیت سیستم به 3 عامل بستگی دارد : دسترسی ،تعامل و استفاده اسانقابلیت دسترسی به موجود بودن و سرعت سیستم برمیگردد که به عنوان شاخصی از کیفیت سیستم قبول شده است . تعامل یک جنبه مهم دیگر از کیفیت سیستم است . در زمان استفاده از سیستم مالیاتی مبتنی بر وب برای ثبت مالیات ،مالیات دهنده باید با وکیل نماینده مالیاتی – وب سایت برای همه ارتباطات –تعامل برقرار کند . اینترنت تعاملی و پویا است و کاربران میتوانند نتایج رویدادهای مشخص را با پر کردن یک فرم ،درخواست یک صفحه خاص یا کامل کردن یک بررسی آنلاین دستکاری کنند . در نهایت اینترنت عکس العمل مستقیم و مداوم به درخواستهای کاربران را پشتیبانی میکند .تعاملات مثبت بر کیفیت سیستم آنلاین از طریق فراهم کردن یک ارتباط دو طرفه اثر میگذارد و این با موفقیت وب سایت مرتبط میشود .نمایندگان مالیاتی امیدوارند که مالیات دهنده ها قادر باشند با سیستم مالیاتی مبتنی بر وب با حداقل مشکل کار کنند . ادبیات دربرگیرنده بسیاری از مطالعات است که اهمیت استفاده اسان را نشان میدهد . ما بنابراین نتیجه میگیریم که قبول فاکتور استفاده اسان از سیستم به عنوان یک شاخص کیفی سیستم توجیه شده و مناسب است .3-2-3) کیفیت خدمت:کیفیت خدمت یک متغیر چند بعدی است که اغلب با استفاده ازمدل SERVQUALکه توسط محققان بازاریابی به عنوان شاخص کیفیت خدمت سیستم اطلاعاتی توسعه پیدا کرده است سنجیده میشود . مدل SERVQUALابعاد خدمت را که شامل ملموس بودن ، قابلیت اعتبار ،پاسخگویی ،اطمینان و تلقین میباشد را میسنجد .با در نظر گرفتن ابعاد کیفیت خدمت که توسط مدل SERVQUAL نشان داده شدند بعد اطمینان در سیستم ثبت مالیات دولت تضمین میشود .در نتیجه ما بعد فرعی اطمینان را حذف میکنیم .بسیاری از مالیات دهندگان از کامپیوترهای شخصی خودشان برای پر کردن اظهارنامه های مالیاتی چه در خانه و چه در محل کار استفاده میکنند .بنابراین چارچوب ما برای کیفیت خدمت تنها اعتبار ،پاسخگویی و تلقین را در برمیگیرد . اعتبار توانایی انجام خدمت وعده داده شده را بصورت مطمئن و درست بیان میکند . برای مثال مراکز مالیاتی محلی و مرکزی بصورت آنلاین (روی وبسایت ،تلفن و اینترنت) در طی ساعات منظم کاری موجود هستند اینچنین خدماتی باید به چیزی که وعده دادند بدون وقفه عمل کنند . پاسخگویی ،تمایل به کمک به مالیات دهنده و فراهم کردن خدمت سریع را بیان میکند .تلقین به توجه شخصی که به مالیات دهنده میشود و تمایل کارمندان مالیات برای کمک به مالیات دهنده و حل سازنده مشکلات آنها نیاز دارد .4-2-3) مقیاس رضایت کاربر :ضمیمه A متغیرها و مقیاسهای مطالعه ما را بیان میکند . همه آیتم ها با ابزارهای اندازه گیری معتبر بدست آمده اند . قبل از انجام تحلیل عاملی تاییدی (CFA) وتحلیل مدل ساختاری ، ما یک تحقیق بعنوان راهنما با عامل تحلیل برای شناسایی سوابق کیفی ابعاد فرعی انجام دادیم زیرا متغیر کامل بودن و به موقع بودن با هم عمل میکنند . ما آیتم های هر متغیر را ترکیب کردیم و انها را به عنوان یک متغیر امتحان کردیم . شکل 2 نشاندهنده مدل تحقیق است فرضیه های ما بصورت زیر بودند:H1: کیفیت اطلاعات با رضایت مالیات دهنده ازسیستم ثبت مالیات آنلاین رابطه مثبت دارد .

H2: کیفیت سیستم با رضایت مالیات دهنده ازسیستم ثبت مالیات آنلاین رابطه مثبت دارد .H3:کیفیت خدمت با رضایت مالیات دهنده ازسیستم ثبت مالیات آنلاین رابطه مثبت دارد .توجه: بعلت اینکه دو عامل کامل بودن و به موقع بودن بار مفهومی یکسانی دارند ما آیتمهای هر متغیر را ترکیب کردیم و انرا ازمون کردیم و انرا به یک متغیر اطلاعاتی بودن تبدیل کردیم .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.در تایوان اظهارنامه های مالیاتی به سه شکل زیر ثبت میشود : مجرد، متاهل، ثبت بطور مشترک ، ازدواج و ثبت بصورت جداگانه ،سرپرست خانوار. مالیات دهنده های شخصی اجباری ندارند که اظهارنامه مالیاتی را خودشان ثبت کنند و کسی که از طرف انها قدرت این کار را دارد هم میتواند این کار را انجام دهد . اعضای یک خانوار میتوانند این اظهار نامه را با هم ثبت کنند ، در این مورد سرپرست خانوار اظهار نامه را از طرف کل خانوار ثبت میکند .ایننحوه های متفاوت ثبت مالیات ممکن است ارزیابی جمعیت مالیات دهنده را مشکل کند . اظهار نامه های مالیات بر درامد محرمانه است و بنابراین اشخاص نامربوط نمیتوانند به ان بطور مستقیم دست پیدا کنند مگر اینکه مجوز مخصوص از مسئولین مالیات داشته باشند . در نتیجه هیچ نمونه مناسبی از نمونه تصادفی بدست نمی اید مگر با کمک نماینده مالیات .برای بدست اوردن یک نمونه بزرگ تصادفی با میزان پاسخگویی بالا ، ما از فارغ التحصیلان یک دبیرستان و دانشگاه نمونه برداشتیم .تعداد کل فارغ التحصیلان بیشتر از 20000 نفر بود و اعضای نمونه ما در کل کشور پراکنده بودند . به هرحال چارچوب نمونه ما تنها شامل فارغ التحصیلانی میباشد که ادرسهای پستی محلی داشتند که ما این اطلاعات را از سازمان فارغ التحصیلان بدست اوردیم . داده ها در طی 4 هفته و در طی فصل ثبت مالیات بر درامد در ماه می جمع آوری شد و از تعداد 324 پرسشنامه ای که تکمیل شده بود 278 تای ان معتبر بود ( بعد از حذف انهایی که جوابهای نامربوط داده بودند یا جواب نداده بودند)نسخه اولیه پرسشنامه شامل 9 آیتم در ارتباط با کیفیت اطلاعات ، 11 آیتم برای کیفیت سیستم، 12 تا برای کیفیت خدمت بود . یک آیتم کیفیت اطلاعات، دو آیتم کیفیت سیستم و 4 آیتم کیفیت خدمت بعد از استفاده از مدل CFA که آیتم های غیر ضروری و مشترک را نشان میداد حذف شدند . کارمندان ارشد سیستمهای اطلاعاتی مدیریت در اداره مالیات ملی (NTA) در بازنگری پرسشنامه بعد از آنکه به زبان چینی ترجمه شد به ما کمک کردند .شاخصهای سنجش کیفیت اطلاعات از تحقیقاتی که بی لی و پیرسون، دال و ترک زاده، و ای ات ال انجام داده بودند تایید شد . شاخصهای سنجش کیفیت سیستم از تحقیقات بی لی و پیرسون ، دال و ترک زادهو راجر ات ال تایید شد . همچنین شاخصهای سنجش کیفیت خدمت که یک متغیر چند بعدی بود از تحقیقات بی لی و پیرسون ، پیت ات ال و راجرز ات ال تایید شد .برای تایید اعتبار سنجه های رضایت کاربر از سیستم های اطلاعاتی ، آیتم های ارزیابی شده رضایت کاربران ، از تحقیق ماگال و استرابل ،هاتاچرجی و لیواری تایید شدند. سنجه ها در ضمیمه A شرح داده شدند .4)نتایج :1-4) داده های جمعیت شناختی و امار توصیفی:از 278 نمونه مالیات دهنده 74% مرد بودند . میانگین سن پاسخ دهندگان 41 سال بود که بازتاب دهنده پذیرش بیشتر این سن از ثبت مالیات آنلاین نسبت به جوانان و میانسالان است . مطابق امار سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 100% مالیات دهندگان نمونه دیپلم دبیرستان را داشتند ، 91% لیسانس، 46% فوق لیسانس و 9% تحصیلات بالای فوق لیسانس را دارا بودند .پاسخ دهندگان در بخشهای مختلفی کار میکردند 19% در بخش دولتی ، 32% در صنایع تولیدی، 38% در صنایع خدماتی و بقیه 11% در سازمانهای غیرانتفاعی مشغول به کار بودند. قبل از ازمایش کردن فرضیه های تحقیق ،هر گونه اختلاف قابل ملاحظه در میانگین امتیازهای مرتبط با سطح تحصیلات ، شغل و سن تحلیل شد . هیچ تفاوت قابل ملاحظه ای در میانگین امتیازهای سطوح شغل و تحصیلات با استفاده از ANOVA دیده نشد. با حاشیه (p = 0.047)اختلاف در میانگین امتیازها در بین گروههای سنی (29 و کمتر، 30 تا39، 40تا49، 50تا59 و 60 به بالا ) مشاهده شد . میانگین امتیازهای کیفیت سیستم برای مالیات دهنده های دارای سن بالای 60 سال کمی بیشتر از مالیات دهنده های دارای سن زیر 60 سال بود .در مورد اهمیت این اختلاف مطمئن نیستیم زیرا متوسط سن نمونه ما 41 سال بود و تنها 4% پلسخ دهندگان بالای 60 سال بودند .-4) روایی سنجشما فرض کردیم که 3 تا متغیر ، سوابق رضایت مالیات دهنده بودند . در این خصوص یک مدل سنجش، پیشنهاد کردیم که 3 عامل درجه دوم و 8 عامل درجه اول را مقایسه کرد . 3عامل درجه دوم متغیرهای کیفیت سیستم ، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمت بودند . 8 عامل درجه اول با عوامل درجه دوم مرتبط بودند . عوامل درجه اول با استفاده از متغیرهای شاخص چندگانه سنجش میشوند . ضمیمه A را ببینید . مدل سنجش درجه دوم از طریق مدل CFA امتحان شد . مدل سلسله مراتبی CFA نشان میدهد که مدل عامل درجه دوم با داده های مشاهده شده متناسب است . شکل 3 نتایج تجزیه و تحلیل را نشان میدهد . x2، به اندازه نمونه حساس است و احتمال دارد برای یک نمونه بزرگ سطح معنی داری بشود . بنابراینوقتی که حجم نمونه از 100 بیشتر میشود، مقدار P به تنهایی نباید یک عامل به حساب اید . برای ازمون تناسب کلی مدلCFA، ازمون x2با درجه ازادی که از 5 بیشتر نشود نرمال میشود . همچنین شاخصهای برازندگی چون شاخص تناسب (GFI)و شاخص برازش (NFI)، باید از0.90 بیشتر باشد و همچنین شاخص تعدیل یافته GFI(AGFI) و شاخص تناسب برازش نشده (NNFI)باید از 0.80 بیشتر شود .برای این CFA به پیشنهاد مدل تناسبی درجه ازادی 1.25 میباشد .NFI0.94 ، NNFI 0.97 ، GFI 0.91 و AGFI 0.89 میباشد . ریشه میانگین مجذورات تقریب ، 0.03 میباشد که همچنین نشاندهنده تناسب کلی مدل است . بطور کلی این امارها نشان دهنده تناسب شاخصهای درجه دوم هستند . به علاوه بر طبق پیشنهاد راجر ات ال ،همه عوامل درجه اول و درجه دوم با سطح معنی داری(p < 0.001)بودندکه نشان دهندهاعتبار همگرا هستند و برای ارزیابی توافق بین روشهای سنجش متفاوت ، استفاده میشود .همه پارامترها در شکل 3 نشان داده میشود . براوردهای نرم افزار لیزرل، با استفاده از بیشترین احتمال براورد بدست امده است . جدول 2 براوردهای پارامتر استاندارد را لیست کرده است که این اغلب در مورد داده های علوم اجتماعی بیشتر قابل تفسیر است تا براوردهای غیر استاندارد. همچنین مقادیر T و مجذور همبستگی چندگانه ( RMSEA) یا ضریب تعیین (R2)را نیز حساب کردیم مقادیر T همه در سطح معنی داری بودند و ضریب تعیین از دامنه 0.48 تا 0.81 بود که نشاندهنده روایی قابل قبول برای همه عوامل مدل است .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.برای ارزیابی توانایی سنجه ها بین آیتم ها و متغیرهای مرتبط ، ما رضایت مالیات دهنده از مدل سنجش را ازمایش کردیم در شکل 4 شاخصهای تناسب و شاخصهای پارامتری سنجش مدل رضایت مالیات دهنده به تناسب نمونه ، نمایش داده شده اند . برای این CFA درجه آزادی 1.44 ، .NFI1.00، NNFI 1.00، GFI 0.99 و AGFI 0.97 میباشد و مجذور همبستگی چندگانه 0.04 بود . همه عوامل غیر استاندارد نتایج لیزرل از بیشترین براورد محتمل استفاده کرده بودند . جدول 4 براوردهای پارامتر استاندارد قابل تفسیر مقدار T و مجذورات R را نشان میدهد . مقادیر T همه در سطح معنی داری بودند و مقادیر R2در دامنه 0.58 تا 0.81 بودند که نشاندهنده روایی قابل قبول مدل در بدست اوردن رضایت مالیات دهنده است .3-4) ازمایش فرضیه ها و ارزیابی مدل تناسبی ساختاری:فرضیه ها با استفاده ازمدل معاملات ساختاری ( SEM) و نرم افزار لیزرل ازمون شدند . تناسب مدل به وسیله ازمون نتایج تحلیل ،ارزیابی شد . مدل فرضی در برگیرنده مدل سنجش درجه دوم و مقادیر مسیر متغیرهای نهفته بود همانند ارزیابی مدل CFA درجه آزادی مدل ساختاری 1.08 و مجذور همبستگی چندگانه 0.016 ،NFI0.93، NNFI0.98، GFI0.91 و AGFI0.89 میباشد. این امار به سرحد پیشنهادی رسید و نشاندهنده تناسب کافی بین مدل فرضی و داده های مشاهده شده بود .تحلیل مسیر ،برای آزمون اهمیت و توانایی تاثیرات فرضی بر مدل تحقیق استفاده میشود . رضایت مالیات دهنده از سیستم ثبت مالیات آنلاین با استفاده از کیفیت خدمات ، کیفیت سیستم و کیفیت اطلاعات پیش بینی شد و سه تا ضریب مسیر فرضیه ها ازمون شد . شکل 5 ضرایب مسیر و مقادیر مسیر را نشان میدهد .جهت مشاهده متن کامل، فایل ترجمه را دانلود نمایید.


برون سپاری منابع انسانی : بازار و تاثیرات عملکردهای اجرایی توابع منابع انسانی اداری
فايل پيوست

 Abstract Using event study methodology and two-stage regression analysis on a sample of firms announcing human resource outsourcing (HRO) contracts, this study tests the association between administrative HRO and firm-level capital ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8500 تومان

مدیریت اطلاعات مالی برای دانشگاه ها با استفاده از نرم افزار منبع باز
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a model to analyse the different outcomes generated by the application ofTask-Technology Fit (TTF) theory to economic and financial information management in universitydepartments. This model extends that ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 10000 تومان

بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک
فايل پيوست

 Abstract This study was an effort to test the effects of strategic human resources practices over organizational innovation (exploration and exploitation) and knowledge management capacity of firms (knowledge sharing and knowledge ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 11000 تومان

هوشیاری کارآفرینانه و جلب توجه
فايل پيوست

 Abstract This article uses theoretical approaches from cognitive psychology to examine the basis for entrepreneurial alertness and to connect it to existing theories of attention in strategic management and decision-making. It ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی سیستم های مدیریت مالی: مطالعه موردی دانشگاه علم و فن آوری مسیند مولیرو
فايل پيوست

 Abstract Universities are under pressures from every direction, from reduced government funding to expectations by students and parents to deliver ever-higher quality services in their financial management for accountability purposes. Universities ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

مدیریت اثربخش
فايل پيوست

 Abstract Developing effective management skills to deal with specific challenges and problems of each organization is the urgent needs of many businesses and organizations in the global competitive environment, rapid changing ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 2000 تومان

توسعه ماتریس رابطه برای یادگیری سازمانی و قابلیت نوآوری : با مطالعه موردی از یک شرکت تولید کننده
فايل پيوست

 Abstract The propose of this paper is to develop a conceptual matrix for the relationship between organizational learning (OL) and innovativeness. A new matrix has been developed to denote the relationship ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
فايل پيوست

Abstract Contemporary quality management studies describe a range of quality improvement strategies. However, these studies do not consider the impact of quality management practices on the knowledge creation process. Based on ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: Elsevier
پرداخت و دانلود قیمت: 14000 تومان

فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2019